[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School of Metallurgy and Materials Engineering
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
در باره دانشکده::
مديريت دانشکده::
اعضای هيأت علمی::
قطب علمی مواد سرامیکی::
قطب علمی فناوری آلیاژها::
آموزش دانشکده::
تحصیلات تکمیلی دانشکده::
امور پژوهش::
امور دانشجويان::
آزمایشگاههای دانشکده::
امکانات و تسهيلات دانشکده::
اخبار و رويداد ها::
تماس با ما::
::
تقويم آموزشی

تقويم آموزشی مصوب نيمسال اول 1395-1394  

..
برنامه امتحانی

برنامه امتحانی نيمسال

اول 95-94

..
اطلاعيه شماره 2 کتابخانه

اطلاعيه شماره 2 کتابخانه

..
فرم کارآموزی
کليه کارآموزان پس از تکميل نمودن فرم الف, آن را به آدرس tousiz@iust.ac.ir ارسال نمايند, بديهی است درج نمره کارآموزی منوط به دريافت اين فايل است.
..
اطلاعيه آموزش
..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي77
ارزیابی سایت دانشکده مواد :
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
اطلاعيه شماره 1 کتابخانه

اطلاعيه کتابخانه در مورد نحوه تحويل پايان نامه ها

..
اطلاعيه شماره 3 کتابخانه

اطلاعيه شماره 3 کتابخانه

..
آخرين اخبار پايگاه

AWT IMAGE


AWT IMAGE

..
کتابخانه مرکزی

AWT IMAGE

کتابخانه مرکزي 

دانشگاه علم و صنعت ايران

..
IUST Webmail

AWT IMAGE


..
:: دکتر واهاک کاسپاری مارقوسيان ::

  AWT IMAGE

  دکتر واهاگ کاسپاری مارقوسيان

  رتبه علمی: استاد

  سال تولد: 1327 هجری شمسی

 

  محل تحصيل: ‌انگلستان، دانشگاه ويکتوريا منچستر

  آخرين مدرک تحصيلی: دکترا - سراميک

  سال اخذ مدرک تحصيلی: 1359 هجری شمسی

  تلفن تماس: 50 - 77240540 - 021 ، داخلی: 2814

  دورنگار: 77240480

 

پست الکترونيکی: marghus@iust.ac.ir

 

  

 • کارشناسی ارشد، مواد سراميکی و فلزی، انگلستان، دانشگاه ويکتوريا منچستر، 1356 هجری شمسی
 • کارشناسی، مهندسی متالورژی، ايران، دانشگاه صنعتی شريف، 1353 هجری شمسی

   

      زمينه‌های تدريس:

    ساختار سراميکها، تئوری شيشه، سراميکها و کاربرد آن در مهندسی پزشکی، تئوری پيشرفته شيشه

   

     

    زمينه تحقيقاتی مورد علاقه:

    شيشه، شيشه - سراميک ها

   

    سوابق تدريس دانشگاهی:

   

   

    نام درس تدريس شده

    محل تدريس

    سال شروع

    سال پايان

    ساختار سراميکها

    دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1362

    تاکنون

  تئوری شيشه

    دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1363 تاکنون
  سراميکها و کاربرد آنها در پزشکی

    دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1380 تاکنون
  تئوری شيشه پيشرفته

    دانشکده مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1381 تاکنون

   

    


   

   

    مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتين

    H.Bartar Esfahani, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian," sintering, crystallization and mechanical properties of a gel-cast cordierite glass-ceramic body", J.Ceramics International, in press.

    N. Hamedani Golshan, B. Eftekhari Yekta, V. K. Marghussian ,"Crystallization and Optical Properties of Transparent Mullite Glass Ceramic", J.Optical Materials, in press.

    Z. Khalkhali, B. Eftekhari yekta , V.K.Marghussian,"Mechanical and chemical properties of Zr and P-doped lithium disilicate glass ceramics in dental restorations", International Journal of Applied Ceramic Technology, in press.

    H.Bartar Esfahani, B. Eftekhari Yekta and V.K.Marghussian,"Rheology and gelation behavior of gel- cast cordierite-based glass suspensions ", Ceramics International, in press.

   Z. Amirahmadi, V.K. Marghussian, A. Beitollahi, S.M. Mirkazemi, H. Sarpoolaky, “Magnetite nanoparticles prepared by the crystallization of Na2O–Fe2O3–B2O3–SiO2 glasses, Journal of Non-Crystalline Solids”, 357, 2011 pp.3195–3199.

    Rezvani, V.K. Marghussian, B. Eftekhari Yekta, “Crystal Nucleation and Growth Rates, Time–Temperature Transformation Diagram, and Mechanical Properties of a SiO2–Al2O3–CaO–MgO–(R2O) Glass in the Presence of Cr2O3, Fe2O3, and TiO2 Nucleant”, International Journal of Applied Ceramic Technology, 8(1), 2011, pp. 152-162.

    N. Keyvani, V. K. Marghussian, H. R. Rezaie, M. Kord,“Effect of Al2O3 Content on Crystallization Behavior, Microstructure, and Mechanical Properties of SiO2–Al2O3–CaO–MgO Glass–Ceramics” , International Journal of Applied Ceramic Technology, 8(1), 2011, pp. 203–213.

    S. Golezardi, V.K. Marghussian, A. Beitollahi, S.M. Mirkazemi, "crystallization behaviour, microstructure and dielectric properties of lead titanate glass ceramics in the presence of Bi2O3 as a nucleating agant", Journal of the European ceramic Society, 30(6), 2010, pp. 1453-1460

    S. Mashayekh, B. Eftekhari Yekta, V. K. Marghussian, “precipitation of AgCl crystals on the surface of alumina-borosilicate glass by ion-exchange”, Ceramics – Silik á ty,54 (4), 2010, pp. 357-361.  

    M.H. Emanieh, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, "Effect of Ce, Sb, and Sn on solarization and crystallization of an X-ray-irradiated photosensitive glass", International Journal of Applied Ceramic Technology 7(1), 2010, pp. 104-110

    V.K. Marghussian, OU. Balazadegan, B. Eftekhari Yekta, A. Bahrami, "Crystallization behaviour, microstructure and mechanical properties of cordierite-mullite glass ceramics", Journal of Alloys and Compounds, 484(1-2), 2009, pp. 902-906

    M. Kord, V.K. Marghussian, B. Eftekhari Yekta, A. Bahrami, "Effect of ZrO2 addition on crystallization behaviour, porosity and chemical-mechnical poroperties of a CaO-TiO2­­-P2O5 microporous glass ceramic", Materials Research Bulletin, 44(8), 2009, pp. 1670-1675

    A. Faeghi-Nia, V.K. Marghussian, E. Taheri-Nassaj, M.J. Pascual, A. Durán, "Pressureless sintering of apatite/wollastonite-phlogopite glass-ceramics", Journal of the American Ceramic Society, 92(7), 2009, pp. 1514-1518

    M. Mahmoudysepehr, V.K. Marghussian, "SiO2-PbO-CaO-ZrO2-TiO2-(B2O3-K2O), A New Zirconolite Glass-ceramic system: Crystallization behavior and microstructure evaluation", Journal of the American Ceramic Society, 92(7), 2009, pp. 1540-1546

    E. Khatibi, P.K. Akhlagh, P.A. Shahi, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, "Effect of Kaolin on sintering and machinability of fluor-phlogopite glass ceramic", Advances in Applied ceramics 108(4), 2009, pp. 249-252

    V.K. Marghussian, U. Balazadegan, B. Eftekhari, "The effect of BaO and Al2O3 addition on the crystallization behaviour of cordierite glass ceramics in the presence of V2O5 nucleant", Journal of European Ceramic Society 29(1), 2009, pp. 39-46

  S. Banijamali, B. Eftekhari, H.R. Rezaie, V.K. Marghussian, " Crystallization and sintering characteristics of CaO-Al2O3-SiO2 glasses in the presence of TiO2, CaF2 and ZrO2", Thermochimica Acta 488(1-2), 2009, pp. 60-65
  M. Kord, V.K. Marghussian, B. Eftekhari, A. Bahrami, " Phase separation, crystallization and leaching of microporous glass ceramics in the CaO-TiO2-P2O5 system", Journal of Non-Crystalline Solids 355(2), 2009, pp. 141-147

    S. Banijamali, B. Eftekhari, H. Rezaie, V.K. Marghussian, “Effect of fluorine content on sintering and crystallization behaviour of CaO-Al2O3-SiO2 glass ceramic system”, Advanced in Applied Ceramics 107(2), 2008, pp. 101-105

    M. Arbab, V.K. Marghussian, H. Sarpoolaky, M. Kord, “The effect of Ro Oxides on microstructure and chemical durability of borosilicate glasses opacified by P2O5”, Ceramics International 33(6), 2007, pp. 943-950

    M. Mirkazemi, V.K. Marghussian, A. Beitollahi, S.R. Dovi, D. Wexler, K. Konstantinov, “Effect of ZrO2 nucleant on crystallization behaviour, microstructure and magnetic properties of BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 glass ceramics”, Ceramics International 33(3), 2007, pp. 463-469

    A. Faghihinia, V.K. Marghussian, E. Taheri Nassaj, “Effect of B2O3 on crystallization behaviour and microsturcture of MgO-SiO2-Al2O3-K2O-F glass-ceramics”, Ceramics International 33(5), 2007, pp. 773-778

    R. Gholamipour, A. Beitollahi, V.K. Marghussian, T. Ohkubo, “Cu effect on coercivity and microstructural features in nanocrystalline Nd-Fe-Co-B annealed melt-spun ribbons”, Physica B 398, 2007, pp. 51-54

    S. Banijamali, H.R. Rezaie, B. Eftekhari, V.K. Marghussian, “Sinterability, crystallization and properties of glass-ceramic tiles belonging to CaF2-CaO-MgO-Al2O3-SiO2 system”, Ceramics International 33(8), 2007, pp. 1557-1561

    M. Mirkazemi, V.K. Marghussian, A. Beitollahi, “Crystallisation behaviour, microstructure and magnetic properties of BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 glass ceramics”, Ceramics International 32(1), 2006, pp. 43-51

    R. Gholamipour, A. Beitollahi, T. Ohkubo, V.K. Marghussian, K. Hona, “Microstructural studies and micromagnetic analysis of nanocrystalline NdFeCoMB (M=Ga, Ge) melt – spun ribbon”, Metallurgical and Materials Transactions A, No. 37A, 2006, pp. 1581-1587

    A. Beitollahi, R. Gholamipour, V.K. Marghussian, 7 other authors, “Magnetic and structural properties of rapidly quenched Nd-Fe-Co-Ge-B alloys”, The physics of metals and Metallography, No. 102, 2006, pp. 24-31

    R. Gholamipour, A. Beitollahi, V.K. Marghussian, T. Ohkubo, K. Hono, “A new role of Mi type dopant for Nd-Rich Nd-Fe-Co-B nanocrystalline ribbons”, Journal of Iron & Steel Research, International, 13(SI), 2006, pp. 215-220

    M. Rezvani, B. Eftekhari Yekta, M. Solati, V. K. Marghussian, “Effect of Cr2O3 , Fe2O3 and TiO2 nucleant on the crystallization behaviour of SiO2-Al2O3 – CaO-MgO (R2O) glass-ceramics”, Ceramics International 31(1), No. 31, 2005, pp. 75-80

    M. Rezvani, B. Eftekhari Yekta, V.K. Marghussian, “Utilization of DTA in determination of crystallization mechanism in SiO2-Al2O3-CaO-MgO (R2O) glasses in presence of various nuclei”, Journal of the European Ceramic Society 25(9), No. 25, 2005, pp. 1525-1530

    E. Salahi, F. Moztarzadeh, V.K. Marghusian, J. G. Heinrich, “Investigation of thermal conductivity and oxidation behaviour of reaction bonded Aluminium nitride (RBAN) ceramics”, International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 2, 2003, pp. 1-19

    P. Alizadeh, V.K. Marghusian, “Study of bulk crystallization in MgO-CaO-SiO2-Na2O glasses in the presence of CaF2 and MoO3 nucleant”, Journal of Materials Science 38(7), 2003, pp. 1529-1534

   

    مقالات چاپ شده در مجلات علمی – فارسی

    محمد تقی همدانی، واهاک مارقوسيان، حسين سر پولکی، "بر رسی تاثير ترکيب شيميايی بر تشکيل فاز ميسريت در دستگاه شيشه سراميک   SiO2-K2O-CaF2-CaO " ، نشريه مهندسی متالورژی و مواد (نشريه دانشکده مهندسی) دانشگاه فردوسی مشهد، سال 22 ،شماره 2، 1390،ص49.

    بنی جمالی، حميدرضا رضائی، بيژن افتخاری يکتا، واهاک مارقوسيان، حسين قصاعی، "بررسی اثر CaF2 بر رفتار تبلور و زينتر شدن کاشيهای شيشه – سراميکی سيستم CaO-Al2O3-SiO2فصلنامه سراميک ايران، شماره 1، 1384

    اسماعيل صلاحی، واهاک مارقوسيان، مضطرزاده، يورگن هانريش، "بررسی رفتار نيتريده شدن مستقيم پودر آلومينيوم در فرآيند تهيه نيتريد آلومينيوم"، اميرکبير، شماره 55، 1382

   

   

   

    مقالات ارائه شده در مجامع علمی – لاتين

    A. Beitollahi, R. Gholamipour, V.K. Marghussian, T. Ohkubo, K. Hono, “Near atomic scale analysis of nanocrystalline NdFeCoMb (M = Ga, Ge) alloys: an improved understanding of microstructure-Magnetic properties relationship”, Nano, India-Bangalore, 2006

    R. Ghoamipour, A. Beitollahi, V.K. Marghussian, T. Ohkubo, K. Hono, “Micromagnetic analysis and microstructural studies of Nanocrystalline NdFeCoCuB melt-spun annealed ribbon”, Nano, India-Bangalore, 2006

    N. Kudrevatykh, S. Andrerv, A. Beitollahi, V.K. Marghussian, “Structural and magnetic properties of rapidly quenched Nd-Fe-Co-Ge-B and Y-Fe-B alloys of 2-14-1 phase compositions”, 1st Iran-Russia, 2005

    R.G holamipour, A. Beitollahi, T. Ohkubo, V.K. Marghussian, K. Hono, “Effect of Ge addition on the magnetic properties and microstructure of nanocrystalline Nd-Fe-Co-B annealed ribbons”, 1st Iran-Russia, Russia, 2005

    R. Gholamipour, A. Beitollahi, T. Ohkubo, V.K. Marghussian, K. Hono, “Microstructural study of Nd-Fe-Co-M-B (M=Ga, Ge) nanocrystalline ribbons and its relation to coerdirity”, 1st Iran-Russia, Russia, 2005

   

     

    مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

  زينب السادات امير احمدی ، واهاک مارقوسيان، سيد محمد ميرکاظمی، حسين سر پولکی،  "مقايسه رفتار تبلور يک شيشه بوروسيليکات حاوی آهن حين افزودن شکر و TiO2 " هشتمين کنگره سراميک ايران، ارديبهشت 1390

     سيده آريديس احدی، سوميترا ميرفخرآور، بيژن افتخاری يکتا، واهاک مارقوسيان، " بررسی فرآيندتعويض يونی بر خواص مکانيکی و مدول وايبول شيشه-سراميک های دايکور"  هشتمين کنگره سراميک ايران، ارديبهشت 1390

    نگار همدانی گلشن، واهاک مارقوسيان، بيژن افتخاری يکتا،  "بررسی رفتار تبلور و ريز ساختار شيشه-سراميک های مولايتی شفاف نانو ساختار" هشتمين کنگره سراميک ايران، ارديبهشت 1390

  زهرا خلخالی، واهاک مارقوسيان، بيژن افتخاری يکتا، "بررسی اثر جوانه زاهاي  P2O5  و ZrO2  بر قابليت تبلور و ريز ساختار شيشه سراميک های دندانی ليتيم دی سيليکاتی"  هشتمين کنگره سراميک ايران، ارديبهشت 1390
  سميرا گل زردی، واهاک کاسپاری مارقوسيان، سيد محمد ميرکاظمی، علی بيت اللهی، "ساخت شيشه – سراميک فروالکتريکی PbTiO3 و بررسی اثر افزودن اکسيد باريم و اکسيد بيسموت بر خواص دی الکتريکی آن" ،هفتمين کنگره سراميک ايران،ارديبهشت 1388

    مرضيه کرد، واهاک مارقوسيان، بيژن افتخاری، "بررسی اثر جايگزينی اکسيد زيرکونيوم به جای اکسيد تيتانيم بر مقاومت شيميايی و توزيع تخلخل های شيشه سراميک های نانو متخلخل سيستم CaO-TiO2-ZrO2-P2O5 "، هفتمين کنگره سراميک ايران،ارديبهشت1388

    زهرا خلخالی ، واهاک کاسپاری مارقوسيان ، بيژن افتخاری يکتا، "سنتز و بررسی زينترپذيری شيشه سراميک های دندانی ليتيم سيليکاتی"، هفتمين کنگره سراميک ايران،ارديبهشت1388

    فاطمه سادات ترک نيک ، واهاک کاسپاری مارقوسيان، "بررسی تغييرات CaO و SiO2 بر خواص مکانيکی و ريزساختار شيشه- سراميکهای سرباره ای سيستم SiO2 - CaO- MgO- Al2O3 "، هفتمين کنگره سراميک ايران،ارديبهشت1388

    زينب السادات اميراحمدی، واهاک کاسپاری مارقوسيان، سيدمحمدميرکاظمی، علی بيت اللهی، حسين سرپولکی، "بررسی سنتز نانو ذرات مگنتيت از تبلور شيشه - سراميک سيستم Na2O(CaO)-Fe2O3-B2O3-SiO2 "، هفتمين کنگره سراميک ايران،ارديبهشت1388

  مريم سالاری، علی بيت الهی ، محمد نيايی فر ، واهاک کاسپاری مارقوسيان،" آناليز موزباور و خواص مغناطيسی ترکيبات تشکيل شده در سيستم 1/5.5 CaO/Fe2O3 : تهيه شده به روش واکنش حالت جامد"، هفتمين کنگره سراميک ايران،ارديبهشت1388
  پيام شهسواری، عليرضا زندی کريمی، بيژن افتخاری يکتا، واهاک کاسپاری مارقوسيان، "بررسی فرآيند تبلور در سطح مشترک شيشه سراميک های دايوپسايد- فلوئوروميکا"، هفتمين کنگره سراميک ايران،ارديبهشت1388

    سالاری، بيت اللهی، مارقوسيان، "بررسی تأثير افزودنی لانتانيم بر ريزساختار و خواص مغناطيسی هگزافريت کلسيم"، ششمين کنگره سراميک ايران، 1386

    ميرکاظمی، مارقوسيان، بيت اللهی، رضائی، بهرامی، "بررسی اثر جوانه زايی اکسيد کروم بر روی رفتار تبلور، ريزساختار و خواص مغناطيسی شيشه سراميک سيستم BaO-Fe2O3-B2O3-SiO2 "، ششمين کنگره سراميک ايران، 1386

    رضا غلامی پور، علی بيت اللهی، واهاک مارقوسيان، "تأثير افزودنی Ge بر خواص مغناطيسی و ريزساختار آلياژ نانوبلور Nd-Fe-Co-B "، دهمين کنگره سالانه انجمن متالورژی ايران، مشهد، 1385

   

   

   

    کتب منتشر شده

    نام کتاب

    نام نويسندگان

    سال چاپ

    ديرگدازها: انواع، خواص و کاربرد

    واهاک مارقوسيان

    چاپ چهارم 1386

    درآمدی بر تعادل فازی در سراميکها

    مضطرزاده، مارقوسيان، صلاحی

    1378

  شيشه: ساختار، خواص و کاربرد

    واهاک مارقوسيان

    چاپ دوم 1386

   

   

   

    طرح های تحقيقاتی

    عنوان قرارداد

    طرف قرارداد

    سال شروع

    سال پايان

  طرح ملی ساخت شيشه – سراميک های مغناطيسی شورای عالی تحقيقات کشور

    1376

    1379

  طرح ملی ساخت شيشه – سراميک های دارای کاربرد پزشکی شورای عالی تحقيقات کشور

    1376

    1378

  ساخت کاشی ضد سايش با استفاده از سرباره ذوب آهن از طريق فرآيند شيشه- سراميک شرکت ملی ذوب آهن ايران

    1377

    1379

    ساخت محصولات شيشه- سراميکی از سرباره های متالورژيکی برای کاربردهای ساختمانی

    شورای عالی تحقيقات کشور

    1380

    1382

  ساخت شيشه های اپال شوک پذير

    وزارت صنايع(طرح دو در هزار)

    1380

    1383

    اثر ترکيب و عمليات حرارتی بر خواص مکانيکی و بايواکتيويته شيشه – سراميک های نانو ساختار سيستم

  SiO2-Al2O3-CaO-MgO
  کميته نانو فناوری وزارت علوم

    1384

    1387

   

   

   

    جوايز و افتخارات

    عنوان

    سازمان اعطاء کننده

    سال

    دريافت جايزه کتاب سال

    (کتاب شيشه)

    وزارت ارشاد

    1382

   

   

 • دفعات مشاهده: 9038 بار   |   دفعات چاپ: 1148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 214 بار   |   0 نظر
  سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
  Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.175 seconds with 1050 queries by AWT YEKTAWEB 2713