[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School Of Architecture And Environmental Design
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
مجله بين المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
فصلنامه علمی پژوهشی طرح و نماد

AWT IMAGE

..
انجمن علمی معماری و شهرسازی

AWT IMAGE

..
فراخوان اجلاس بين المللی

AWT IMAGE

..
وب سايت قطب علمی
AWT IMAGE
..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي77
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر معماریان : دکتر معماريان ::

 

 

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: غلامحسين معماريان

رتبه علمی: استاد

تلفن: 73913234-021

پست الکترونيکی:

 memarian AT iust.ac.ir

آدرس: تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ايران –

دانشکده معماری و شهرسازی

                                                             AWT IMAGE

 

 

     تحصيلات

  1- فوق ليسانس معماری از دانشگاه جنوآی ايتاليا در سال 1986 (1365) با معدل 100.110 .

  عنوان پايان نامه "سازه های طاقی در معماری اسلامی ايران".

 

   2- دکتری: منچستر انگلستان- 1998

   عنوان گونه شناسی مسکن در ايران

 

  ب : سابقه کار در دانشگاههای مختلف

  1- سابقه کار در دانشگاه علم و صنعت از 1365 تا کنون عضو هيات علمی رسمی. … .

  2- دانشگاه تهران- دانشکده هنرهای زيبا 1365 -1370.

  3- دانشگاه بين الملل امام خمينی (ره) قزوين، 1372.

  4- دانشکده معماری و شهرسازی يزد 70-1369.

  5- دانشکده معماری و شهر سازی يزد 1378.

  6 - دانشکده معماری دانشگاه شيراز 1379-1378

  7- دانشکده معماری دانشگاه تبريز 1379

  8- گروه دکتری واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی 1378....

 

   ج : عناوين کتابهای به چاپ رسيده:

  1- نيارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ايران، (تاليف)، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و صنعت ايران،1376.

  2- کاتالدی، جان کارلو، گونه شناسی (تيپولوژی) اوليه، (ترجمه از ايتاليايی)، تهران، انتشارات دنيای نو، 1368.

  3- پيرنيا، محمد کريم، شيوه های معماری ايران، (تدوين و گرد آوری)، تهران، نشر هنر اسلامی، 1369.

  4- آشنايی با معماری مسکونی ايرانی، گونه شناسی برونگرا، (تاليف)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1371.

  5- پيرنيا، محمد کريم، آشنايی با معماری اسلامی ايران، (تدوين و گرد آوری)، دانشگاه علم و صنعت ايران،1371، چاپ سوم 1377.

  6- اومبرتو اکو، چگونه می توان يک پايان نامه تحصيلی نوشت،) ترجمه و تدوين( از ايتاليايی، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1371، چاپ دوم 1376.

  7- سيری در معماری آب انبارهای يزد، (تأليف)، دانشگاه علم و صنعت ايران،1372.

  8- آشنايی با معماری مسکونی ايرانی، گونه شناسی درونگرا، (تأليف) دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول 1373-چاپ دوم 1376.

  9- پير نيا، محمد کريم، تحقيق در معماری گذشته ايران، (تدوين)، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1378.

  10- پير نيا، محمد کريم ، سبک شناسی معماری ايران، (تدوين) ، تهران، نشر پژوهنده- معمار، 1380.

  11- سيری در مبانی نظری معماری، تاليف، نشر سروش دانش و معمار، 1384.

  12- معماری ايرانی، تاليف محمد کريم پيرنيا، نشر سروش دانش و معمار، 1387.

 

    کتابهای در حال چاپ :

  13- مسجد جامع اصفهان: بيان تصويری، تاليف، ميراث فرهنگی، زير چاپ.

  14- هويت شهری و معماری استان فارس، وزارت مسکن و شهرسازی.

د: عناوين مقالات فارسی و انگليسی

  1- "طرحهای جامع فرهنگی"، سمينار توسعه و فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1373.

  2- "معماری عاميانه و جايگاه آن در تاريخ معماری ايران"، دومين همايش تاريخ معماری ايران، ميراث فرهنگی،1378.

  3- "مقايسه تأثير فرهنگ برخانه های سنتی و معاصر ايران"، دومين جشنواره ساختمان و معماری، تهران،1378.

  4- "نقدی بر مقاله تاثير روشهای ساختمانهای ايراتی بر ساختمانهای قرون وسطی اروپا"، مجله معمار، تابستان- 1378.

 

  5- G.H. Memarian, F. E. Brown, “Patterns of Privacy and Hospitality in the traditional Persian house”, Proceeding of the IASTE fifth international Conference, Identity, Tradition and Built Form, Vol 100, University of California at Berkeley, 1996, pp. 42-82.

 

  6- G.H. Memarian, A, Islam, “ Tourism and Change in Iranian Traditional Architecture: Shrines”, Proceeding of the IASTE sixth international conference, Tourism and Changes, University of California at Berkeley, 1998.

 

  7- G.H. Memarian, “ A Comparative Study of Iranian Traditional Houses”, Fourth international Conference of the Monde Iranian, Paris, 1999.

 

  8.- G.H. Memarian , F. E. Brown The Shared Characteristics of Iranian and Arab Courtyard Houses”, first International Arab Courtyard Houses, Homs University(Syria) and Huddersfield University (U.K), November 2000.

 

  9. G.H. Memarian, A, Islam, The Pointed Arches and Contribution of Ghiath al Din Kashani in the 15 Century”, First International Conference on Ghiath al Din Kashani, University of Kashan, November 2000.

 

  10- G.H. Memarian, In collaboration with F. E Brown, “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong 2002.

 

  11- G.H. Memarian , F. E. Brown, "Climate, Culture and Religion: Aspects of Iranian Courtyard Houses", JAPR, 2003 (ISI Journal).

 

  12- G.H. Memarian , F. E. Brown , “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong 2002.

 

  13- In collaboration with F. E Brown, “ Pars in Dubai and Dubai in Pars: Problem of Identity”, submitted to the IASTE ninth international conference, University of California at Berkeley, Dubai, 2004.

  14- " Architecture of Iranian underground cisterns- an element of sustainable residential and working life”, submitted to ICHH, India, 2006.

 

 

  15 - پژوهشی در ساختمانهای وابسته به قنات: پايابهای يزد“، در مجموعه مقالات قنات، شرکت سهامی آب منطقه ای يزد، 1379،_ص 663-673.

  16 - پيوند با طبيعت در مساجد ابيانه“،_دومين همايش بين المللی مسجد، کاشان، 1379.

  17 - ” معماری آب انبارهای قزوين“، مجله اثر، بهار 1383.

  18 – " نحو فضای معماری" ، مجله صفه ، زمستان 1382 (مجله علمی پژوهشی) .

  19 - " مرزهای حفاظت، احياء و مرمت بناهای عاميانه و يادمانی " ، مجله هفت شهر، شماره 12 و 13، 1382، ص 70 – 78.

  20 - " جايگاه ناديده گرفته شده معماری ايران در تاريخ معماری جهان" ، مجله فرهنگ و معماری، 1381.

  21 - " معماری ايران، راهی به سوی خودشناسی" ، مجله سازمان نظام مهندسی اصفهان، زير چاپ.

  22 - تحليل معماری مسجد جامع فهرج، مجله فنی مهندسی دانشگاه علم و صنعت ايران، ( مجله علمی پژوهشی)، 1384 .

  23 - "ارمغانهای فارس به جهان معماری"، کنگره فارس شناسی، ارديبهشت 1384، شيراز، بنياد فارس شناسی.

  24 - معمار ايرانی، سخنرانی علمی، شيراز، دانشگاه شهيد با هنر و دانشگاه آزاد اسلامی، ارديبهشت 1384.

  25 - معماری مساجد ايرانی، همايش هفته فرهنگی ايران در سنگال، آبان 1384، داکار، سنگال.

  26 - معماری سنگی بناهای تاريخی فارس، دانشگاه ميراث فرهنگی، تهران، خرداد 1384.

 

   سمينارها:

  1- بررسی مقايسه ای خانه های ايرانی،_دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1378.

  2- معماری آب انبارهای قزوين، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1379.

  3- ويژگيهای مشترک خانه های ايرانی و عرب، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ايران، بهار 1379.

  4- سير تحول بناهای چهار ايوانی در ايران، دانشکده معماری دانشگاه شيراز، بهار 1379.

  5- ارمغانهای ايران به جهان معماری: گنبدهای دو پوسته، ، دانشکده معماری دانشگاه شيراز، بهار 1379 .

  6- " زيبا سازی شهری و هويت معماری و شهرسازی" ، شهرداری شيراز، همايش مديران زيباسازی شهرهای بزرگ ايران، شيراز، 1382.

  7- تداوم معماری ايرانی از نگاه مهندس مير ميران، ارديبهشت 1385، دانشگاه آزاد سپيدان.

  8- سيری در مبانی نظری معماری، ملی ايران، شهريور 1385.

  9 – مرز شناسی معماری مساجد اصفهان و شيراز، اصفهان، شهريور 1385.

ه- طرحهای تحقيقاتی:

  1- معماری منابع آب شهری و روستايی: آب انبارهای قزوين، دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشگاه علم و صنعت ايران، (پايان 1379).

  2- گونه شناسی خانه های ايرانی: خانه های شيراز، دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشگاه علم و صنعت ايران، (پايان 1379).

  3- روند نشر کتاب در دانشگاه علم و صنعت ايران، (1381)

  4- مرزهای معماری ايرانی ، دانشگاه علم و صنعت ايران 1382.

  5- مطالعه کالبدی معماری ايران، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی ايران، 1380.

  6- ده بنای تاريخی فارس، اوقاف فارس، 1381.

  7- هويت شهرهای فارس، تحقيق گروهی در حال اجرا، دانشگاه شيراز و سازمان بهسازی و عمران بافتهای شهری.

 

  و: مسئوليتهای اجرايی

  1- مدير پژوهشی دانشکده معماری و شهر سازی 1378-1379 .

  2- سرپرست مرکز تحقيفات و اسناد (73-1376).

  3- سرپرست مرکز تحقيفات و اسناد1379.

  4- عضو کميسيون ارزشيابی مدارک فارغ التحصيلان ايتاليا وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، 1373-1367.

  5- عضو شورای کتاب دانشگاه علم و صنعت ايران (ادامه دارد) .

  6- مدير گروه دکتری معماری واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی (1381 ادامه دارد).

  7- معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی ( 1381).

  8- مدير دفتر معرفی و آموزش ميراث معماری و شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران.

  9- مسئول آزمايشگاه تحقيقاتی مستند سازی معماری ايرانی، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1383.

 

   ز- کارهای نمونه و شاخص:

  1- احياء خانه قديمی رسوليان در يزد و تبديل آن به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه يزد.

  2- آموزشگر نمونه سال دانشگاه علم و صنعت 1373.

  3- دريافت لوح تقدير از وزير فرهنگ و آموزش عالی برای مرمت و احياء ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی يزد.

 

   ح : نمايشگاه:

  1) نمايشگاه گوهردان آب، با همکاری سازمان ميراث فرهنگی، موزه رضا عباسی، بهمن، 1381.

  2) نمايشگاه خانه های تهران قديم. با همکاری سازمان ميراث فرهنگی، موزه رضاعباسی، بهمن 1381.

  3) نمايشگاه خانه های شيرازی، مسايل شهرسازی و شهرنشينی، فروردين 1382، دانشگاه شيراز.

  4) نمايشگاه خانه های شيرازی، با همکاری سازمان ميراث فرهنگی، تالار حافظ شيراز، ارديبهشت 1382.

  5) نمايشگاه خانه های تهران قديم،1381، شهرداری تهران.

  6) نمايشگاه مسير زندگی: معماری آب انبارهای نايين، با همکاری سازمان ميراث فرهنگی، ارديبهشت 1383.

  7) نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، همايش هنر نبوی، 1386.

  8) نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، همايش بين المللی قرآنی، 1387.

  9) نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، فرهنگسراهای. تهران،1387

  10) نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  11) نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  12) نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  13 نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  14 نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

  15) نمايشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ايران، فرهنگسراهای تهران ، 1387.

 

   و : همايش:

  دبير همايش انديشمندان معماری ايرانی، يادواره استاد پيرنيا، 5 خرداد 1382، با همکاری معاونت معرفی و آموزش سازمان ميراث فرهنگی، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ايران.

   شرح حال علمی پژوهشگر

   با موضوع خانه

  1- رساله دکتری: منچستر انگلستان- 1998 : عنوان گونه شناسی مسکن در ايران

  2- کاتالدی، جان کارلو، گونه شناسی (تيپولوژی) اوليه، (ترجمه از ايتاليايی)، تهران، انتشارات دنيای نو، 1368.

  3- آشنايی با معماری مسکونی ايرانی، گونه شناسی برونگرا، (تاليف)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1371. (چاپ چهارم)

  4 - آشنايی با معماری مسکونی ايرانی، گونه شناسی درونگرا، (تأليف) دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول 1373-چاپ دوم 1376 (چاپ چهارم).

  5- "مقايسه تأثير فرهنگ برخانه های سنتی و معاصر ايران"، دومين جشنواره ساختمان و معماری، تهران،1378.

 

  6 - G.H. Memarian, F. E. Brown, “Patterns of Privacy and Hospitality in the traditional Persian house”, Proceeding of the IASTE fifth international Conference, Identity, Tradition and Built Form, Vol 100, University of California at Berkeley, 1996, pp. 42-82.

 

 

  7 - G.H. Memarian, “ A Comparative Study of Iranian Traditional Houses”, Fourth international Conference of the Monde Iranian, Paris, 1999.

  

  8 - G.H. Memarian , F. E. Brown The Shared Characteristics of Iranian and Arab Courtyard Houses”, first International Arab Courtyard Houses, Homs University(Syria) and Huddersfield University (U.K), November 2000.

  9 - G.H. Memarian, In collaboration with F. E Brown, “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong 2002.

  10 - G.H. Memarian , F. E. Brown, "Climate, Culture and Religion: Aspects of Iranian Courtyard Houses", JAPR, 2003 (ISI Journal).

 

    طرحهای تحقيقاتی:

 

  11 - گونه شناسی خانه های ايرانی: خانه های شيراز، دانشگاه علم و صنعت ايران،دانشگاه علم و صنعت ايران، (پايان 1379).

  12- مرزهای معماری ايرانی ، دانشگاه علم و صنعت ايران 1382.

  13- هويت شهرهای فارس، تحقيق گروهی در حال اجرا، دانشگاه شيراز و سازمان بهسازی و عمران بافتهای شهری.

  کارهای نمونه و شاخص:

  14- احياء خانه قديمی رسوليان در يزد و تبديل آن به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه يزد.

 

    ح : نمايشگاه:

  15- نمايشگاه خانه های تهران قديم. با همکاری سازمان ميراث فرهنگی، موزه رضاعباسی، بهمن 1381.

  16- نمايشگاه خانه های شيرازی، مسايل شهرسازی و شهرنشينی، فروردين 1382، دانشگاه شيراز.

  17- نمايشگاه خانه های شيرازی، با همکاری سازمان ميراث فرهنگی، تالار حافظ شيراز، ارديبهشت 1382.

  18- نمايشگاه خانه های تهران قديم،1381، شهرداری تهران.

 

    و: راهنمايی رساله دکتری

  19- خانه های تبريز: 1380، واحد علوم و تحقيقات.

  20- گونه شناسی خانه های اصفهان، در مرحله دفاع.

 

دفعات مشاهده: 23774 بار   |   دفعات چاپ: 1337 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 159 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان