[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School Of Architecture And Environmental Design
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
مجله بين المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
فصلنامه علمی پژوهشی طرح و نماد

AWT IMAGE

..
انجمن علمی معماری و شهرسازی

AWT IMAGE

..
فراخوان اجلاس بين المللی

AWT IMAGE

..
وب سايت قطب علمی
AWT IMAGE
..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي77
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر علی آبادی : دکتر علی آبادی ::

    مشخصّات فردی

  

 نام: محمّد

 نام خانوادگی: علی آبادی

  مرتبه علمی: اُستاد

  دانشکده: معماری و شهرسازی

  تاريخ استخدام: 1378

  مرتبه استخدامی کنونی: رسمی قطعی

  پست الکترونيکی: aliabadim AT iust.ac.ir

شماره تلفن و فاکس محل کار: 77491243

دکتر علی آبادی

 

 

 

  سوابق آموزشی

 

  دکترا: تاريخ دانش آموختگی: 1376 نام دانشگاه: دانشکده معماری دانشگاه سيدنی کشور: اُستراليا

  کارشناسی ارشد: تاريخ دانش آموختگی: 1367 نام دانشگاه: دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران کشور: ايران

  عُنوان پايان نامه دُکترا: "به دُنبال راهی جاويدان در طرّاحی و ساخت در قُرآن کريم و حديث"

  تخصّص: حکمت هنراسلامی، مبانی نظری معماری و طراحی مجموعه های فرهنگی، آموزشی، مذهبی و مسکونی

  

  سوابق تدريس

  

  1376 تا 1378 تدريس دروس مبانی نظری معماری و انسان طبيعت معماری ، دانشکده معماری و شهرسازی پرديس هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

  1378 تا کنون تدريس دروس طرّاحی معماری، انسان طبيعت معماری، روش تحقيق و مباحثی پيرامون حقوق در معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  1381 تا کنون تدريس درس حکمت هنر اسلامی واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی (مقطع دکتری معماری)

  1383 تا 1384 تدريس درس طراحی معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب)

  1384 تا کنون تدريس دروس حکمت هنر اسلامی، طراحی معماری، روش تحقيق و زبان تخصصی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  1385 تا کنون تدريس دروس "نظريه‌ها و روش‌های طراحی"، "روش تحقيق"، و "زبان تخصصی"، کارگاه طراحی معماری (مقطع کارشناسی ارشد)، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  1386تا 1387 تدريس دروس "نظريه‌ها و روش‌های طراحی"، "روش تحقيق"، و "زبان تخصصی"، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  1386تا 1387 تدريس دروس "مبانی نظری معماری"، "کارگاه طرّاحی (مقطع کارشناسی)"، و "کارگاه طرّاحی (مقطع کارشناسی ارشد)"، دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبريز

  1386تا 1387 تدريس دروس "مبانی نظری معماری"، "کارگاه طرّاحی (مقطع کارشناسی)"، دانشکده معماری دانشگاه مازندران (بابلسر)

  1387 تا 1388 تدريس دروس "روش تحقيق"، و "کارگاه طراحی معماری" (مقطع کارشناسی ارشد)، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران

  اُستاد راهنمای پروژه های دانشجوئی:

  1385 تا 1387 استاد راهنمای آقای مهندس يداله احمدی ديسفانی (مقطع دکترا) واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی (با عنوان: تبيين جايگاه حکمت الهی طبيعت و بازبينی نقش آن در معماری اسلامی)

  1384 تا 1387 استاد راهنمای آقای مهندس سيد مجيد هاشمی طغرالجردی (مقطع دکترا) دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران (با عنوان: اصول حاکم بر حريم بصری خانه در انديشه اسلامی، مطالعه موردی: بررسی مصاديق قاعده "لاضرر" در حريم بصری خانه‌های سنّتی کرمان)

  سوابق پژوهشی:

  انجام پروژه های تحقيقاتی در بخش دانشجوئی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی معماری:

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان "ذکر، راه هدايت" بخش نظری پايان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زيبا، 1357

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان "در جستجوی راهی جاويدان در طراحی و ساختمان ( In Search for a Timeless Way of Design and Building through the Holy Quran and Hadith )" پايان نامه دکترای تخصصی معماری، دانشگاه سيدنی، دانشکده معماری، 1376

  انجام پروژه های تحقيقاتی در بخش معاونت پژوهشی دانشگاه:

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان "انسان طبيعت معماری بخش اول: نور و تاريکی در معماری اسلامی".

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان "تلاشی در بازشناسی مبانی فلسفی هنر و معماری اسلامی" (بخش اوّل)

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان "بازبينی اصول فلسفه اسلامی در هنر و معماری اسلامی" (بخش دوّم)

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان "بازبينی اصول فلسفه اسلامی در هنر و معماری اسلامی" (بخش سوّم)

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان "بازبينی اصول فلسفه اسلامی در هنر و معماری اسلامی" (بخش چهارم) در حال انجام

  نمونه گزارشات و مقالات و کتب منتشر شده

 ارائه سمينارهای علمی در دانشگاه ها و بخش ارتباط با صنعت:

  افتخارات:

  عضويت در مجامع علمی و فرهنگی

  کُتب تأليف شده:

  نام کتاب: مسافر بهشت تاريخ انتشار: 1384 نام ناشر: آزما

  کتب ترجمه شده:

  کتب ترجمه و تأليف:

  جزوات به چاپ رسيده:

  1: نگرش سيستميک به طبيعت و کشف اصول جاويدان از آن

  2: انسان، طبيعت، معماری 

  مقالات علمی ارائه شده در مجلات :

  1387 مقاله با عنوان "در جستجوی حقيقت معماری اسلامی" نشريه علمی ـ مهندسی سنگر، اُرگان سازمان مهندسی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (در حال چاپ)

  1386 مقاله با عنوان " هندسه جاويدان (يا هندسه آسمانی) در معماری اسلامی"، مجله بين المللی مهندسی دانشگاه علم و صنعت، اسفند 86

  1385 مقاله با عنوان "نقش محوری شريعت در سازمان دهی کالبدی بازار اسلامی" ، نشريه علمی ـ ترويجی هفت شهر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) 1385

  1384 مقاله با عنوان "خانه های دل: بحثی در تبيين بعضی از اُصول ساختاری مسکن از ديدگاه تفکر اسلامی" چاپ در فصلنامه جامع مهندسی اُسوه، شماره اوّل، بهار 1384

  1383 مقاله با عنوان "وحدت در کثرت"، مجلّه علمی ـ ترويجی اثر (سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری)، منتظر چاپ

  1382 مقاله با عنوان "پنجره ای به شهر خداوند (تصويری از ساختار معنائی آرمانشهر اسلامی)"، فصلنامه تحليلی ـ پژوهشی مدرّس هنر دانشکده هنر دانشگاه تربيت مدرّس، دوره اوّل، شماره سوّم، بهار هشتاد و دو. لازم به ذکر اينکه مقاله مذکور در اولين همايش هنر اسلامی در تهران (اسفند هشتاد) نيز ارائه شده بود.

  1382 مقاله با عنوان "مرمت گِل يا احياء دل؟ " فصلنامه علمی ـ ترويجی هفت شهر وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری)، سال چهارم، شماره های دوازدهم و سيزدهم، تابستان و پائيز 82

  1376 مقاله با عنوان "جلوه های جمال در مسجد"، در شماره اوّل مجلبه نماد (فصلنامه دانشکده معماری شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران.

  ارائه مقالات در کنفرانس های داخلی:

  1387 مقاله با عنوان "بازبينی اصل فلسفی علّت و معلول در فرآيند طرّاحی و ساخت اثار" (سوّمين همايش ملّی آموزش معماری، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زيبا، پائيز 1387)

  1387 مقاله با عنوان " فروتنی يا هنر بندگی در معماری زمين"، همايش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه (بنياد پژوهش‌های مشترک حوزه و دانشگاه، تهران، اسفند 1385، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده هنر و معماری)

  1385 مقاله با عنوان " جايگاه حکمت در نگرش نمادين به هستی و معماری معناگــــرا"، همايش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه (بنياد پژوهش‌های مشترک حوزه و دانشگاه، تهران، اسفند 1385، مرکز همايش‌های صدا و سيما)

  1383 مقاله با عنوان "بررسی رابطه ذاتی روح و کالبد در نظام توسعه پايدار محلّه از ديدگاه اسلام" ، همايش توسعه محلّه ای (چشم انداز توسعه پايدار شهر تهران)

  1382 مقاله با عنوان "تخلق به اخلاق الله (اخلاق اسلامی در مهندسی)"، اوّلين همايش ملی نظام مهندسی در ايران، تهران، تابستان 1382، چاپ در مجموعه مقالات برگزيده سمينار، بهار 1383

  1382 مقاله با عنوان "بهشت گمشده (بحثی پيرامون نقش حکمت در معماری سُنّتی)"، دومين همايش آموزش معماری، دانشکده هنرهای زيبا، دانشگاه تهران (پائيز 1382) 

  ارائه مقاله در همايش های بين‌المللی:

  1387 مقاله با عنوان " بررسی مبانی نظری وقف و جايگاه آن در ايجاد تعادل و پايداری در سازمان فضائی شهر اسلامی"، همايش بين المللی وقف و تمدّن اسلامی (سازمان اوقاف و بانک توسعه جهانی، اصفهان، هتل عباسی، آبان 1387)

  1386 مقاله با عنوان " مقدمه ای بر مبانی نظری طراحی حرم امام شاهدان نور"، اولين همايش بين‌المللی اماکن مقدس (آستان قدس رضوی، مشهد مقدس، تابستان 1386)

  1386 مقاله با عنوان "نو شدن هماره نور انديشه و معماری نو به نو"، همايش بين المللی فرهنگ رضوی درآئينه هنر، همدان، آبان 1386

  1385 مقاله با عنوان " هنــــر خوب ديدن"، همايش بين المللی "هنر نبوی"، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

  1385 مقاله با عنوان "ضرورت وجود حيات، علم و شُعور مدبّر در اشياء و طبيعت و نقش ايشان در زندگی انسان" کُنگره بين المللی "علم و دين "، سازمان ، تهران، ارديبهشت ماه 1385، مرکز همايش های صدا و سيما

  1380 مقاله با عنوان "انسان، محيط زيست و دين از ديدگاه اسلام"، همايش بين المللی "محيط زيست، دين و فرهنگ"، سازمان حفاظت محيط زيست، تهران، خرداد ماه 1380، مرکز همايش های صدا و سيما

  1379 مقاله با عنوان " وحدت الگوهای رفتاری در کثرت و گوناگونی فرمها"، همايش بين المللی مسجد، افق آينده (دانشگاه هنر، کاشان، مهر 1379)

  ارائه سمينارهای علمی و سخنرانی در همايش ها:

  _ ارائه سمينار با عُنوان "تاثير فرهنگ اسلامی بر معماری خانــه و محلـــه" در دوره های آموزشی معماری ايرانی _ اسلامی مديران و معاونين شهرسازی و معماری سازمان های مسکن و شهرسازی اُستان های کشور، دفتر تشکيلات و آموزش وزارت مسکن و شهرسازی، اُرديبهشت 1380

  _ ارائه سمينار با عُنوان "معنای شهر اسلامی" در همايش يکروزه انديشمندان معماری و شهرسازی ايرانی (يادواره مرحوم دکتر پيرنيا)، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، سوم خرداد 1382

  _ ارائه سمينار با عُنوان "حکمت هنر اسلامی" در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر سهند تبريز، خرداد 1383

  طرح های تحقيقاتی و تحقيقاتی صنعتی همراه با تاريخ و نام کارفرما

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان "تاثير فرهنگ اسلامی بر معماری خانــه و محلـــه" به کارفرمائی بانک مسکن و وزارت مسکن و شهرسازی

  _ پروژه تحقيقاتی با عُنوان " مبانی نظری و اُصول طرّاحی يادمان و يادمان شهيد" به کارفرمائی شهرداری تهران (سازمان بهشت زهرا)

  مهارت های جانبی:

  آثار هنری (ارائه سُروده های عرفانی مؤلف با موضوع هنر و معماری در همايش ها و سمينارها):

  1380 ارائه شعر با عنوان " پنجره ای به شهر خداوند (تصويری از ساختار معنائی آرمانشهر اسلامی)"، ارائه شده در اولين همايش هنر اسلامی، دانشکده هنر دانشگاه تربيت مدرّس، تهران (اسفند ماه هشتاد)

  1381 ارائه شعر با عنوان " قصّه شهر گُل هـــــا" در دومين همايش آموزش معماری، دانشکده هنرهای زيبا، دانشگاه تهران

  1382 ارائه شعر با عنوان " قصّه شهر من" در سمينار بزرگداشت اُستاد محمد کريم پيرنيا، دانشکده معماری، دانشگاه علم و صنعت ايران

  1383 ارائه شعر با عنوان " بی حيائی هنر" در جشنواره هنری دانش آموزان، سازمان دانش آموزی اُستان تهران، اُردوگاه شهيد باهنر

  1384 ارائه شعر با عنوان " يادواره معماران خوب شهر ما" در جشنواره شيخ بهائی (تجليل از معماران سُنّتی ايران)، } شرکت عمران و بهسازی شهری ايران، کميسيون ملّی يونسکو در ايران، فرهنگتان هنر، سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و ICOMOS { اصفهان، عمارت چهلستون، تيرماه 1384

  آثار هنری (ارائه سُروده های مؤلف با موضوع عرفانی و اجتماعی در همايش ها و سمينارها)

  _ ارائه شعر با عنوان " خورشيد احمر" در جشنواره ميلاد، دانشگاه علم و صنعت ايران، معاونت فرهنگی و دفتر نمايندگی رهبری در دانشگاه. بهار 1385

  _ ارائه شعر با عنوان " کوثر محبّت" در جشنواره سازمان توسعه منابع آب و نيروی کشور، چاپ در ماهنامه داخلی سازمان،شماره 33، شهريور 1381

  _ ارائه شعر با عنوان " گل های نور" در اُردوی تفريحی دانشگاه علم و صنعت در دشت لار، چاپ در ماهنامه پيام علم و صنعت ايران، شماره 34، تير و مرداد 1381

  _ ارائه شعر با عنوان " در مقام معلّم" در همايش بزرگداشت مقام معلم در دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1385

دفعات مشاهده: 26506 بار   |   دفعات چاپ: 5062 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 190 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان