[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
تسهیلات پایگاه ::
مدیریت امور دانش آموختگان::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر سید مهدی علوی ::

 

  AWT IMAGE

  دکتر سید مهدی علوی

مشخصات فردی:

  تخصص: مهندسی شیمی ( مهندسی واکنشهای شیمیائی- کاتالیزور و طراحی راکتور)

  رتبه علمی: دانشیار

  تلفن داخلی: 2716

  Email: Alavi.m[at]iust.ac.ir

 

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای مهندسی شیمی ، دانشگاه لندن - انگلستان، سال اخذ 1371

  - لیسانس مهندسی شیمی ،دانشگاه امیر کبیر، سال اخذ 1364

 

  ب) نمونه دوره های آموزشی کوتاه مدت:

  سوابق شغلی

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی... ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، از سال 1371... تا کنون

  سوابق تدریس دانشگاهی

  o سینیتیک و طراحی راکتور، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

  o سینیتیک و طراحی راکتور پیشرفته، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

  o اصول مهندسی تصفیه آب، ، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

  o طراحی راکتورهای خاص شیمیائی، ، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

  o عملیات واحد 1 ، ، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

  o عملیات واحد 2 ، دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران

   

  نمونه گزارشات و مقالات و کتب منتشر شده

  

  Book

 

  - S. M. Alavi, A. A. Hamidi, Fluidization Engineering

 Iran University of Science & Technology Publication, 2000

  

  Journal Papers

 

 1.   Golshan Mazloom, Seyed Mehdi Alavi , Kinetic study of selective propane oxidation to acrylic acid over Mo 1 V 0.3 Te 0.23 Nb 0.12 Ox using the geneticalgorithm , Reac Kinet Mech Cat , 2013
 2.   A. S. Larimi and S. M. Alavi , Partial Oxidation of Methane over Ni/CeZrO 2 Mixed Oxide Solid Solution Catalysts , International Journal of Chemical Engineering , 2012
 3.   S. Makvandi, S. M. Alavi , COx Free Hydrogen Production by Catalytic Decomposition of Methane Over Porous Ni/Al 2 O 3 Catalysts , Iranian Journal of Chemical Engineering , 2011
 4.   Mandana Akia, Seyed Mahdi Alavi, and Zi-Feng Yan , Dehyrogenation catalysts of higher normal paraffins , Journal of Petroleum and Gas Engineering , 2011
 5.   Mandana Akia, Seyed Mahdi Alavi, Zi-Feng Yan , PROMOTED PLATINUM DEHYDROGENATION CATALYST ON A NANO- SIZED GAMMA ALUMINA SUPPORT, Petroleum and Coal, 2010
 6.   Armin Moniri, S. Mehdi Alavi, Mojgan Rezaei , Syngas production by combined carbon dioxide reforming and partial , Journal of Natural Gas Chemistry , 2010
 7.   S. Mehdi Alavi, Synthesis of high surface area gamma-Al 2 O 3 as an efficient catalyst support for dehydrogenation of n-dodecane , JOURNAL OF POROUS MATERIALS , 2009
 8.     M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Zi-Feng Yan, Effect of process parameters on the synthesis of mesoporous nanocrystalline zirconia with triblock copolymer as template, Journal of porous materials,
 9.   M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Zi-Feng Yan, Synthesis of mesoporous nanocrystalline zirconia with tetragonal crystallite phase by using ethylene diamine as precipitation agent, Journal of material science, In Press.
 10.   S. M. Alavi, L. Mirmomen, K. Saleh, Experimental study and particle population modeling of coating in a jet-fluidized bed, Advanced Powder Technology., Vol., No., pp. 1-17 (2007)
 11.   M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Liu Xinmei, Ling Qian, Zi-Feng Yan, CO2-CH4 reforming over nickel catalysts supported on mesoporous nanocrystalline zirconia with high surface area, Energy&Fuels 21 (2007) 581-589..
 12.   M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Zi-Feng Yan, J.H. Jacobsen, H. Teunissen, J.Sehested, Synthesis of pure tetragonal zirconium oxide with high surface area, Journal of Materials Science 42 (2007) 1228–1237.
 13.   M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Zi-Feng Yan, Mesoporous nanocrystalline zirconia powders: A promising support for nickel catalyst in CH4 reforming with CO2, Materials Letters 61 (2007) 2628–2631
 14.   M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Zi-Feng Yan ,Nanocrystalline zirconia as support for nickel catalyst in methane reforming with CO2, Energy & Fuels 20 (2006) 923-929
 15.   M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Zi-Feng Yan, Tetragonal nanocrystalline zirconia powder with high surface area and mesoporous structure, Powder Technology 168 (2006) 59–63.
 16.   Mirmomen L., Alavi S. M., Ghadiri M., Hydrodynamic Behavior of Particles in a Jet Flow of a Gas Fluidized Bed, Iran J. Chem. Chem. Eng., Vol.24, No.3, 2005
 17.   M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar , Liu Xinmei, Zi-Feng Yan, Mesoporous nanocrystalline zirconia powders and their applications in methane reforming with carbon dioxide, Drying technology, .
 18.     M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Zi-Feng Yan, CO2 reforming of CH4 over nanocrystalline zirconia-supported nickel catalysts, Appl. Catal.     مسعود یوسف رامندی، سید غلامرضا اعتماد، سید مهدی علوی، مروری بر سیستم های چند فازی و مدلهای استفاده در دینامیک سیالات محاسباتی آنها، مجله مهندسی شیمی ایران، سال پنجم، شماره بیست و دوم، 1385

  مهران رضایی، سید مهدی علوی، بررسی روند تغییرات در میزان تولید و مصرف حاملهای اصلی انرژی در ایران و جهان، مجله فرایند، شماره نهم، 1384 .

  سید مهدی علوی، مهدی رشیدزاده، سیده زهرا ابراهیم زاده، امیر وحید، کاربرد کاتالیست V 2 O 5 در کاهش NO X و بررسی عوامل مختلف بر تغییر فعالیت آنها، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، دوره 24 ، شماره 2 ، 1384

  سید مهدی علوی، لیلا امامی طباء ، محمد علی موسویان، اکسیداسیون نرمال بوتان به انیدرید مالئیک روی کاتالیزور VPO در راکتور بستر ثابت، ، مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد 16، شماره 2، تابستان1384 ، صفحه141-133

  سید مهدی علوی، شاهرخ شاه حسینی، حسین دلداری، اکسیداسیون کاتالیستی 1-بوتن به انیدرید مالئیک در یک راکتور بستر سیال، مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد چهاردهم، شماره چهارم، سال 1382 ، صفحه 59-73

  سید مهدی علوی، علی اصغر حمیدی، سهیلا خمسه، بررسی تولید آزمایشگاهی پارافین کلره و تعیین بهترین شرایط برای رسیدن به یک درجه خاص کلراسیون، مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد یازدهم، شماره ششم ، زمستان 1379 ، صفحه 143-155

  سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی

  نام همایش یا کنفرانس ، محل برگزاری ، سال

 

  1- M. Rezaei, S.M. Alavi, S. Sahebdelfar, Preparation of nanocrystallite of zirconium oxide by hydrolysis of ZrOCl2 solution in the reverse micelle system, First international congress of nanotechnology and its application in Petroleum, Gas and Petrochemical industries, Tehran, Iran, 2007.

 

  2- M.Rezaei, S.M.Alavi, S.Sahebdelfar, Zi-Feng Yan, CO2 reforming of methane to syngas over highly active and stable nickel catalyst supported on mesoporous nanocrystalline zirconia, First international congress of nanotechnology and its application in Petroleum, Gas and Petrochemical industries, Tehran, Iran, 2007.

 

  3- S. M. Alavi, L. Mirmomen, K. Saleh, Experimental study and particle population modeling of coating in a jet-fluidized bed, The 5th World Congress of Particle Technology (WCPT-5), Orlando, Florida, USA, April 23-27, 2006

 

  4- S. M. Alavi, L. Emami, M. A. Moosavian, Oxidation of n-Butane to Maleic Anhydride ,The 10th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering (The 10th APCChE CONGRESS), October 17-21, 2004, Kitakyushu, Japan

 

  5- M. Rezaei, S.M.Alavi, A. Taeb, S. Sahebdelfar, A Comparison between combined processes for producing of synthesis gas, 9th Chemical Engineering Congress, IUST University, Tehran, Iran,2004.

 

  6 - علی فرهی، سید مهدی علوی، تولید گاز سنتز به روش اکسیذاسیون جزئی کاتالیستی متان بر روی کاتالیست Ni/α-Al 2 O 3 در یک راکتور بستر سیال حبابی، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 7-9 آذر 1385

 

  7- - علی فرهی، سید مهدی علوی، مقایسه عملکرد راکتورهای بستر ثابت و بستر سیال در تولید گاز سنتز به روش اکسیذاسیون جزئی کاتالیستی متان ، یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران دانشگاه تربیت مدرس، 7-9 آذر 1385

 

  8- M. Tasbihi, F. Feyzi, M. Alavi, Dehydrogenation of Isobutane on Pt/Sn/ γ -Al 2 O 3 Catalyst, 9th Iranian Chemical Engineering congress, Iran University of Science & Technology, 23-25 November, 2004

 

  9- S. M. Alavi, L. Emami, M. A. Moosavian, Selective Oxidation of n-Butane to Maleic Anhydride over Vanadium Phosphorous Oxide (VPO) Catalyst in a Fixed Bed Reactor , 9th Iranian Chemical Engineering congress, Iran University of Science & Technology, 23-25 November, 2004

 

  10 - فرشاد رحیم پور، سید مهدی علوی ، مدل سازی و شبیه سازی راکتور بستر سیال اکسیداسیون کاتالیستی بنزن به انیدرید مالئیک، هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، آذر 1382

 

  11 - سید مهدی علوی، سعید مقصودی، فتانه منیبی، مطالعه سینیتیکی ایزومریزاسیون کاتالیست Pt/H Mordenite ، هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، آذر 1382

 

  12- حسین دلداری، سید مهدی علوی، شاهرخ شاه حسینی ، ، اکسیداسیون کاتالیستی 1-بوتن به انیدرید مالئیک در یک راکتور بستر سیال، ، هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشکده فنی دانشگاه تهران 9-6 آبانماه 1381

 

  13- الهه صدر خانلو، شیوا محمدی جم، شهرآرا افشار، سید مهدی علوی، تصفیه فتو کاتالیستی آلاینده های آلی، چهارمین همایش کشوری بهداشت محیط، دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، 17-15 آبان 1380

 

  14- الهه صدر خانلو ، شهرآرا افشار، سید مهدی علوی ، شیوا محمدی جم، بررسی اثر شرایط کاتالیزور بر سرعت فرایند فتو کاتالیستی رنگها، اولین سمینار تخصصی ساخت مواد رنگزا و محیط زیست، تهران ،29 بهمن 1380

 

  15-محمد رضا جهانگیری، مهناز اسدی، سید مهدی علوی، اثر عوامل مختلف بر رشد سویه دریائی قارچ A.niger به منظور حذف رنگ، ، چهارمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، اسفند 1377

  16- مجتبی علمشاهی، سید مهدی علوی، خسرو رستمی، جداسازی بیولوژیکی در سیستم استخراج دو فاز آبی در ستون شامل همزنهای ساکن- بررسی ضرائب انتقال جرم و موجودی مایع برای آنزیم آلفا-آمیلاز و گلوگز-آمیلاز، سومین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه صنعت نفت ، 19-17 اسفند 1376

 

 

  سوابق پژوهشی

 

  - 1- Catalyst Preparation for Synthesis of Maleic Anhydride

  From C4 Hydrocarbons,

  Sponsored by:

  Petrochemical Research & Development Company.

 

  - 2- Synthesis of Chlorinated Paraffin via Photo Reaction,

  Sponsored by:

  Iran Ministry of Industrial

 

  - 3 -Catalytic Hydrogenation of Petroleum Oil for Elimination

  of Aromatic Compounds,

  Sponsored by: Tabriz Petrochemical Company.

 

  - 4- Catalytic Dehydrogenation of Iso-Butane to Isobutylene,

  Sponsored by:

  Arak Petrochemical Company.

 

  - 5- Dry Reforming Catalyst and Coke Formation Mechanism,

  Sponsored by:

  Petrochemical Research & Development Company.

    

  - 6- Catalyst Preparation for producing syngas through CPOM

  and kinetic study of reaction,

  Sponsored by:

  Petrochemical Research & Development Company.

 

  - 7- Modeling, Simulation and Design of a Fluidized Bed Reactor for Producing the Syngas Through CPOM

  Sponsored by:

  Petrochemical Research & Development Company .

 

  - 8 - Combined Catalytic Partial Oxidation and Dry Reforming of Methane Over Ni/α-Al2O3 Catalyst in a Fixed Bed Reactor

  Sponsored by:

  Petrochemical Research & Development Company

 

  - 9- Oxidative Coupling of Methane (OCM) Over

  Mn/Na 2 WO 4 /SiO 2 Catalyst

  Sponsored by:

  Iran University of Science & Technology, Research Center

 

  - 10 - Kinetics of Hydroisomerization of C5-C7 alkanes and their Mixtures Over Platinum Containing Mordenite

  Sponsored by:

  Iran Oil Company Research Center

 

  - 11 - Biological Treatment of Textile Industry Waste-Water,

  Sponsored by:

  Jahan-Chit Company

 

  افتخارات کسب شده

  1- مهران رضایی، سید مهدی علوی، سعید صاحبدل فر، تهیه پایه کاتالیست اکسید زیرکونیوم پایدار با روش رسوب گیری، ثبت اختراع، 1386

  2- مهران رضایی، سید مهدی علوی، سعید صاحبدل فر ساخت کاتالیست نیکل ارتقاء یافته بر پایه اکسید زیرکونیوم جهت تولید گاز سنتز، ثبت اختراع، 1386

 

  سوابق اجرایی

  o معاون آموزشی- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران- از 1378 تا 1380

  o مدیر کل آموزش- دانشگاه علم و صنعت ایران- از 1380 تا 1383

  معاون آموزشی- دانشکده مهندسی شیمی- دانشگاه علم و صنعت ایران 1383 تا 1385

دفعات مشاهده: 16372 بار   |   دفعات چاپ: 2419 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 295 بار   |   0 نظر

CAPTCHA code
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 53 queries by YEKTAWEB 3730