[صفحه اصلی ]     [ English ]  
School of Chemical Engineering
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
مديريت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقيقاتی::
اخبار و رويدادها::
مستندات و فرمها::
تسهيلات پايگاه ::
مديريت امور دانش آموختگان::
::
پيوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي77
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: ليست پايان نامه های ارشد ::

 شماره

  عنوان پايان نامه

  نام دانشجو

  استاد راهنما

  تاريخ دفاع

  1

  انباشتگی , اختلاط و انتقال حرارت در برج های حباب دار

  محمدرضا متين

  نوراله کثيری بيدهندی - محمدجامی الاحمدی

  آبان 1374

  2

  جوشکاری پلاستيک ها ( استحکام فصل مشترک و درک ملکولی )

  حسن حامدی سنگری

  حجت اله کريم پور-ناصر محمدی

  شهريور 1375

  3

  تهيه , توليد و طراحی واحد رنگينه های لوستر و طلا

  سيد امير طبيبيان

  سيد حميد جزايری

  آبان 1375

  4

  شکست قطعات لاستيکی نقش مکانيزم های مختلف جاذب انرژی

  عليرضا وارسته مقدم

  حجت اله کريم پور-ناصر محمدی

  تابستان 1375

  5

  الگو سازی رياضی و رايانه های پوياييک آويزش ليف های خم شو

  محمدرضا ابراهيميان

  نوراله کثيری بيدهندی

  مهر 1375

  6

  مطالعه و آزمايش غبار گير گريز از مرکزی - رانشی

  محمدحسين مجيرزاده

  منصور شيروانی

  شهريور 1375

  8

  جدا و خالص سازی مولکول های بيولوژيک آلفا-آميلازوگلوکو-آميلاز به روش استخراج دوفازآبی همراه بررسی انتقال جرم

  مجتبی علمشاهی

  خسرو رستمی

  

  9

  ساخت و توليد و طراحی لعاب های الکتروستاتيک

  علی قنادی اسلامی

  سيد حميد جزايری

  شهريور 1376

  10

  ساخت نمونه ی آزمايشگاهی و طراحی واحدتوليد رنگدانه ی متاليک

  بهنام ناصحی

  سيد حميد جزايری

  مرداد 1376

  11

  بررسی پارامترهای موثر در کروماتوگرافی تعويض يونی آنزيم آلفا آميلاز

  کورش داودی نژاد

  خسرو رستمی

  شهريور 1376

  12

  بررسی تثبيت آنزيم آلفا آميلاز در کلسيم آلژينات و استفاده ی آن در رآکتورهای بستر آکنده

  مهدی داودی خباز

  خسرو رستمی

  شهريور 1376

  14

  نقش دانه بندی بر کيفيت پخت کلينکر

  عبدالرضا صبوری املشی

  عباس طائب

  شهريور 1376

  15

  بهينه سازی گچ در سيمان های مخلوط

  سيدعلی اکبرميرزاده

  سيد حميد جزايری

  تابستان 1376

  16

  نقش کوارتز در فرآيند پخت سيمان خطوط 1 و 2 مجتمع سيمان آبيک

  منصور خادم حسينی

  محمود حبيبيان

  شهريور 1376

  17

  بهره برداری بهينه از معادن مجتمع صنعتی سيمان آبيک

  عباس ميرزاپور

  سهيلا اصلانی

  شهريور 1376

  18

  بررسی استاتيکی نيروهای وارده به بدنه ی کوره ی 2000 تنی سيمان آبيک

  حسين نجاتی فهيمی

  محرم حبيب نژاد

  شهريور 1376

  19

  ناپايداری بهره برداری سيستم پخت واحد اول سيمان آبيک

  اسداله صدوقی مود

  عباس طائب

  شهريور 1376

  20

  بهينه سازی زمان های گرمايش و سرمايش کوره

  گودرزنباتی حسن کياده

  عباس طائب

  شهريور 1376

  21

  بهينه سازی و افزايش ظرفيت خط 2 کارخانه ی سيمان دورود به لحاظ وضعيت مواد

  مصطفی اشراقی

  عباس طائب

  شهريور 1376

  22

  مشابه سازی گريت کولر واحد اول

  ولی اله اخلاقی فرد

  عباس طائب

  شهريور 1376

  23

  مدل سازی و بهينه يابی سيستم تنظيم مواد خطوط 1 و 2 مجتمع

  حجت اله پيمان فرهنگ

  عباس طائب

  شهريور 1376

  24

  طراحی واحد نيمه صنعتی پخت کلينکر

  سيدعلی اشرفی زاده

  عباس طائب

  شهريور 1376

  25

  طراحی رايانه ای مبدل های حرارتی پوسته و لوله

  ناهيد آبياری علی آباد

  نوراله کثيری بيدهندی

  شهريور 1376

  26

  به سازی روش تر توليد سيمان

  کيوان اقتداری

  عباس طائب

  آبان 1376

  28

  بررسی عملکرد و طراحی بسترهای ناودانی شده

  شروين شکوهی

  محمود حبيبيان

  آبان 1376

  29

  بهينه سازی فرايند توليد شيشه ی بطر

  منصور حسنی قزيلچی

  محمود حبيبيان

  آبان 1376

  30

  تهيه ی صنعتی رزين الکيد و اصلاح آن با اسيد چرب و پليمر مختلف

  مسعود رادپی

  سيد حميد جزايری

  آبان 1376

  31

  مدل سازی رآکتور هيدروژناسيون استيلن

  محمدعلی کاظم زاده مرند

  نوراله کثيری بيدهندی

  دی 1376

  34

  استخراج اسيد سيتريک با روش کلاسيک

  مريم سهرابی مويد

  مهناز مظاهری اسدی - خسرو رستمی

  تير 1377

  35

  بهينه سازی انرژی و افزايش ظرفيت سيستم پخت واحد هفتم سيمان تهران

  سيد احمد حسينی

  عباس طائب

  آبان 1377

  36

  بهبود عمليات در فرايند STPP ( مطالعه ی HAZOP , بهينه سازی انرژی و استراتژی کنترل )

  مرتضی صداقت

  نوراله کثيری بيدهندی

  1377

  37

  سنتز و شناسايی برخی از ترکيب های فسفر آميد

  علی نقی پور

  عباس طائب - خدايار قلی وند

  آبان 1377

  38

  کاربرد مسباره در صنعت سيمان

  شهاب الدين فقيهی

  عباس طائب

  آذر 1377

  39

  شبيه سازی رايانه ای پاياو پويای برج تقطير

  فاطمه يزدانمهر

  نوراله کثيری بيدهندی

  آبان 1377

  41

  استفاده از قوانين اختلاط متفاوت همراه با معادلات درجه سوم تعيين ضريب برهم کنش در محاسبات ترموديناميکی مخلوط ها

  محمد صادق خدادادی

  فرزانه فيضی - محمود مشفقيان

  مهر 1377

  44

  شبيه سازی پالايشگاه گاز با استفاده از بسته ی يارانه ای HYSIM

  فاطمه زنديه شيرازی

  نوراله کثيری بيدهندی

  دی 1377

  45

  بررسی روش های حل عددی معادلات منتج از شبيه سازی پايا و پويای برج تقطير

  شهلا حسنی مهام

  نوراله کثيری بيدهندی

  اسفند 1377

  47

  ساخت نمونه ی آزمايشگاهی و طراحی واحد صنعتی توليد STPP

  سعيد اسماعيلی تهرانی

  نوراله کثيری بيدهندی

  پاييز 1377

  49

  رنگ بری از پساب کارخانه ی نساجی به کمک قارچ

  مجيد شاه ولی

  مهناز مظاهری اسدی - خسرو رستمی

  فروردين 1378

  50

  توليد چينی مظروف با استفاده از خاک های 100 در صد ايرانی

  علی آراسته نوده

  سيد حميد جزايری

  بهار 1378

  52

  بررسی اثر پارامترهای محيطی بر نحوه ی استخراج تخليص رسوب دهی آنزيم دکستراناز توليد شده توسط قارچ PENICILLIUM LILACINUM به وسيله ی فرآيند رسوب دهی با نمک و حلال

  عليرضا يوسفی افروز

  نسرين معظمی - تورج محمدی

  آذر 1377

  57

  هدف گذاری انرژی , نحوه ی قرارگرفتن و ارزيابی اقتصادی پمپ های حرارتی در تکنولوژی PINCH با تاکيد بر برج های تقطير در متن فرايند

  بهزاد ياسينی

  مجيدعميدپور - منصور شيروانی

  مهر 1378

  58

  تصفيه ی بيولوژيکی پساب کارخانه ی نساجی جهان چيت توسط قارچ ASPERGILLUS NIGER

  محمدرضا جهانگيری

  مهناز مظاهری اسدی - سيدمهدی علوی

  تير 1377

  59

  تثبيت آنزيم a - گالاکتوز يد از ( رافيناز ) و بررسی سينتيک آن

  رضا مسگريان

  سيد سعيد ميردامادی

  پاييز 1378

  60

  بهينه سازی فرايند توليد آنزيم دکستراناز از طريق کشت غوطه وردرفرمانتورآزمايشگاهی توسط قارچ PENICILLIUM LILACINUM

  هادی شعبانزاده

  نسرين معظمی - تورج محمدی

  ارديبهشت 1378

  62

  فرمولاسيون و طراحی خط توليد نوشيدنی تخميری کفير از آب پنير

  حميد راشدی

  مهناز مظاهری اسدی - سيدحميدجزايری

  تابستان 1378

  63

  شبيه سازی واحد تفکيک مايعات گازی مجتمع پتروشيمی بندر امام

  اعظم رستمی شيرين آبادی

  نوراله کثيری بيدهندی

  مهر 1378

  64

  طراحی شبکه های مبدل های حرارتی با محدوديت در اتصال

  علی تقی ذوقی

  مجيدعميدپور-نوراله کثيری بيدهندی

  مهر 1378

  65

  مطالعه ی گرفتگی غشای اولترافيلتراسيون در فرايند تغليظ ژلاتين و بررسی روش های مقابله با آن

  محمد مهديارفر

  تورج محمدی

  پاييز 1378

  66

  بررسی روش های تميز نمودن غشاهای اولترافيلتراسيون مورد استفاده در صنايع شير

  محمد حسين تقی پور

  تورج محمدی

  مهر 1378

  68

  رفع آلاينده های حاصل از احتراق با استفاده از فتوکاتاليست ها

  افشين پاک

  سيدمهبدمهدی بصير - تورج محمدی

  پاييز 1378

  69

  طراحی واحد تصفيه ی پساب های آمونياکی مجتمع های پتروشيمی ايران

  محمود آقازيارتی

  سيدنظام الدين اشرفی زاده

  آبان 1378

  70

  بهينه سازی خواص رئولوژيکی دوغاب های سراميکی

  امين سالم

  سيدحميدجزايری - عليرضاسجادی ساروی

  آذر 1378

  71

  افزايش ظرفيت آسياب های مواد خام و سيمان واحد هفتم سيمان تهران

  حسين چهرگانی

  عباس طائب

  آذر 1378

  74

  بررسی تصفيه ی پساب حاوی کروم توسط قارچ ها و بهبود شرايط جذب و مطالعه ی سينتيک

  سيد مهران رحمتی

  خسرو رستمی - مهناز مظاهری - فرزانه فيضی

  آبان 1378

  76

  بررسی توليد آزمايشگاهی پارافين کلره و تعيين بهترين شرايط واکنش برای رسيدن به يک درجه ی خاص کلراسيون

  سهيلا خمسه

  سيدمهدی علوی - علی اصغر حميدی

  آبان 1378

  78

  بررسی جذب ميکروبی پساب صنايع آبکاری

  شاهين عزيز محمد

  مهناز مظاهری اسدی - خسرو رستمی

  پاييز 1378

  79

  مدل سازی و شبيه سازی خشک کن های استوانه ای

  محمد علی حسن زاده

  نوراله کثيری بيدهندی

  پاييز 1378

  80

  شبيه سازی واحد الفين پتروشيمی اراک

  سعيد علامه نژاد

  سيد مهبد مهدی بصير-نوراله کثيری بيدهندی

  تير 1378

  81

  طراحی رآکتور مناسب جهت به کارگيری آنزيم رافيناز

  عليرضا سليمان نژاد

  سعيد ميردامادی

  پاييز 1378

  82

  طراحی واحد نيمه صنعتی جهت جداسازی اتيل بنزن و تولوئن از ترکيبات C 7 مربوط به جريان خروجی از پتروشيمی تبريز

  عليرضا خدابنده

  فرزانه فيضی -سيد مهدی علوی املشی

  آبان 1378

  83

  بررسی برخی از شرايط کشت در توليد نيمه صنعتی L - ليزين با استفاده از فرمانتاسيون ميکروبی

  کامران حقيقی

  مهرداد آذين

  آذر 1378

  84

  حذف يا جدا سازی پليمر تشکيل شده در برج شستشو با سود واحدهای الفين

  مهران دانشور قربانی

  تورج محمدی

  زمستان 1378

  86

  طراحی خط توليد نيمه صنعتی خوراک دام از پوست پسته

  اصغر عليکی

  مهرداد آذين - خسرو رستمی

  زمستان 1378

  88

  علل بروز پين هول در لعاب کاشی و روش های بهينه سازی لعاب

  طاهر کلاته سيفری

  سيد حميد جزايری

  مرداد 1379

  89

  سيکلون دوجداره ی مشبک با جريان برگشتی

  افشين فرخنده

  منصور شيروانی

  شهريور 1379

  90

  فرآيند توليد کاشی های ديواری تک پخت

  داود عباسپور بنيس

  سيد حميد جزايری - غلامعلی شاهسوندی

  شهريور 1379

  91

  بی بو کردن نفت بر پايه ی نفتانيک

  بهناز معتمد

  سيد حميد جزايری

  شهريور 1379

  92

  رفع گرفتگی پيش گرمکن عمودی واحد هفتم سيمان تهران

  حسينقلی شفيعی

  عباس طائب

  شهريور 1379

  94

  تعيين بازده سيکلون با جريان برگشتی و هوای فشرده در اشل نيمه صنعتی و آزمايشگاهی

  منصوره اسماعيلی

  منصور شيروانی

  مهر 1379

  95

  اصلاح عملکرد معادلات حالت درجه سه جهت پيش بينی خواص مواد قطبی

  حميد رضا راهدار

  فرزانه فيضی

  مهر 1379

  96

  تخليص اسيد استيک با روش تراوش تبخيری

  محمد علی علايی

  تورج محمدی

  مهر 1379

  97

  تميز کردن آزمايشگاهی غشاهای اسمز معکوس

  منصور کاظمی مقدم

  تورج محمدی - سيدسياوش مدائنی

  مهر 1379

  98

  امکان سنجی جايگزينی فرئون 11 در فوم های پلی اورتان سخت با جايگزين های جديد

  عبدالرحيم ملک

  تورج محمدی

  پاييز 1379

  99

  طراحی و مدل سازی واحد توليد پلی فسفات آمونيم مايع

  نويد دشتگلی

  عباس طائب

  شهريور 1379

  102

  شبيه سازی واحد توليد آمونياک

  جليل کاوه

  نوراله کثيری بيدهندی

  آبان 1379

  103

  مدل سازی و شبيه سازی و کنترل کوره ی دوار سيمان

  الهه اسلامی

  شاهرخ شاه حسينی - منصور شيروانی

  پاييز 1379

  104

  شبيه سازی و بهبود عملکرد فرآيند توليد دی آمونيم فسفات

  محمد محمدی فرد

  بهمن زارع نژاد

  آبان 1379

  105

  بهبود مدل پيش بينی جهت گيری الياف در حوزه های سيالاتی مذاب های پليمری

  آرش فيروزی

  نوراله کثيری بيدهندی

  آذر 1379

  107

  مقاومت سيمان های مختلف در برابر آب های نمک دار

  حسين دلاورزاده

  عباس طائب

  شهريور 1379

  111

  داده برداری , ثبت و نمايش داده ها و کنترل روی خط ستون تقطير آکنده

  حسين قبادی

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  بهمن 1379

  112

  شبيه سازی ديناميکی رآکتور صنعتی اوره

  مهرداد شهپر

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  بهمن 1379

  113

  شبيه سازی ديناميکی برج های با آکنه واحد 1 - بوتن مجتمع پتروشيمی اراک

  امير محمد نصر آبادی

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  اسفند 1379

  114

  اکسيداسيون هيدروکربن های 4 C به انيدريد مالئيک

  محمد فدايی

  سيد مهدی علوی

  اسفند 1379

  115

  کاربد غبار کوره در صنعت سيمان

  سيروس سادات نيا

  عباس طائب

  ارديبهشت 1380

  116

  طراحی کنترلر - مدل سازی و تهيه ی نرم افزار برای کنترل دمای مبدل حرارتی

  ابوالفضل کريمی

  منصور شيروانی - شاهرخ شاه حسينی

  خرداد 1380

  120

  بررسی عملکرد هيدروسيلکون در جداسازی مايع- مايع

  محمد رضا کاظمی

  محمود حبيبيان

  شهريور 1380

  122

  بررسی پارامترهای موثر در شکل دهی قطعات سراميکی به روش الکتروفورز

  مجتبی عبدال محمودآبادی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  مهر 1380

  124

  بررسی تابعيت ثابت هنری از دما و فشار به کمک معادلات حالت

  کاظم شاد منش

  فرزانه فيضی

  آبان 1380

  125

  فرمولاسيون و توليد کاشی ضد اسيد

  مهران رضايی

  سيد حميد جزايری

  آبان 1380

  126

  شبيه سازی خشک کن های بستر سيال پيوسته

  ليلا گرناوی

  نوراله کثيری بيدهندی

  آبان 1380

  128

  رئولوژی و تصحيح فرمولاسيون سوسپانسيون های سراميکی

  رحمت اله محبی

  سيد حميد جزايری

  آذر 1380

  130

  شبيه سازی واحد توليد متانول

  سيد محمدنجفی بزرگی

  نوراله کثيری بيدهندی

  آبان 1380

  131

  پايدار کننده ی محصول پارافين کلره

  محمد رضا زمانی

  سيد مهدی علوی

  آذر 1380

  132

  مدل سازی انتقال آلاينده ها در درياچه ی سد رسوب گيرمجتمع مس سرچشمه ی کرمان

  عبدالله عباسلو

  تورج محمدی

  آذر 1380

  133

  تهيه ی کاتاليزورهای پلاتين دی هيدروژناسيون ايزوبوتان به ايزوبوتيلن

  روشنک رياضی

  سيد مهدی علوی - فرزانه فيضی

  آذر 1380

  134

  تهيه ی کاتاليزورهای تبديل ايزوبوتان به ايزوبوتيلن ( کاتاليزورهای بر پايه ی کروم )

  فاطمه پور بيات

  سيد مهدی علوی - فرزانه فيضی

  آذر 1380

  136

  طراحی و ساخت يک واحد پايلوت رآکتور بستر سيال

  حسين دلداری

  سيد مهدی علوی -شاهرخ شاه حسينی

  بهمن 1380

  138

  شبيه سازی خشک کن های دوار مداوم

  مريم خضرايی زمانپور

  شاهرخ شاه حسينی - نوراله کثيری بيدهندی

  بهمن 1380

  139

  شبيه سازی واحد توليد EDC

  طاهره زمردی صوفيانی

  نوراله کثيری بيدهندی

  دی 1380

  140

  جدا سازی آمونياک به روش جذب سطحی

  مينا گرجی آرا

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  آذر 1380

  141

  پيش بينی رفتار جذب نمونه های کربن فعال و کربن غربال مولکولی با استفاده از مدل های مختلف جذب

  افشين پروين پور

  تورج محمدی

  اسفند 1380

  143

  طراحی و شبيه سازی رايانه ای مبدل های حرارتی هوا خنک

  اعظم گرامی فهيم

  نوراله کثيری بيدهندی

  خرداد 1380

  144

  بررسی پايداری سيستم های امولسيونی

  مهرداد حسين زاده

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  زمستان 1380

  145

  کنترل رايانه ای برج تقطير

  علی احمد لو

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  اسفند 1380

  146

  بررسی آزمايشگاهی روش های مختلف احيای کربن فعال آلوده به فنل

  سعيد رجب زاده کهنمويی

  تورج محمدی

  شهريور 1381

  150

  مدل سازی ترموديناميکی محلول های هيدروتروپ

  ماندانا اکيا

  فرزانه فيضی

  مهر 1381

  152

  آروماتيک زدايی از برش هگزان ( +6 C ) با روش تقطير استخراجی

  حسين شهرکی

  سعيد مقصودی - فرزانه فيضی

  آبان 1381

  153

  لعاب های مقاوم در برابر سايش

  پرويز شيری

  سيد حميد جزايری

  پاييز 1381

  155

  شبيه سازی واحد نم زدايی از گاز طبيعی ( چاه رگ سفيد در منطقه ی آغاجاری )

  اکبر جوادی شريف

  شاهرخ شاه حسينی - ناصر سلامی

  پاييز 1381

  156

  شبيه سازی مبدل های کاتاليستی موتورهای بنزينی در حالت گذرا

  اميرعلی نوری خشکناب

  ناصر سلامی

  دی 1381

  157

  شبيه سازی و کنترل رآکتورهای ( کو ) پليمريزاسيون امولسيونی

  مسعود حقيقی اصل

  منصور شيروانی

  دی 1381

  158

  ساخت بيسکويت سراميکی به روش الکتروفورز

  سيد سامان مير حقی ساعتچی

  سيد حميد جزايری - سيد نظام الدين اشرفی زاده

  آذر 1381

  159

  مدل سازی و شبيه سازی و کنترل برج تقطير آب و متانول به روش تعيين هويت روی خط

  آتوسا افضلی

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  زمستان 1381

  160

  بررسی پارامترهای موثر بر تهيه ی آب شيرين به روش الکترودياليز

  آنيتا کاويانی

  تورج محمدی

  آبان 1381

  161

  ارايه ی يک مدل ترموديناميکی مناسب برای محلول های پليمری

  عليرضا احمديان فردفينی

  فرزانه فيضی

  آبان 1381

  162

  بررسی پديده ی پخت در فرايند توليد کاشی

  محمدجوادغفوری

  سيد حميد جزايری - سيد فواد آقاميری

  زمستان 1381

  163

  شبيه سازی سينتيکی رآکتور مرحله ی اول هيدروژناسيون بنزين پيروليز

  پارسا نوروزی

  ناصر سلامی

  دی 1381

  164

  جداسازی محلول های نفتی با استفاده از اسمز معکوس

  مجيد سعدآبادی

  تورج محمدی

  پاييز 1381

  166

  طرح جايگزينی آزبست در صنايع آزبست سيمانی

  نازی رحيمی

  عباس طائب

  بهمن 1381

  167

  پوشش دهی تيتانيوم توسط اکسيد روتنيوم و اکسيد تيتانيوم به روش ترسيب الکتريکی

  بهارک برزگر علمداری

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  دی 1381

  168

  مطالعه ی سينتيکی واکنش های ايزومريزاسيون C 6 /C 5 بر روی کاتاليست PT/H - MORDENITE

  فتانه منيبی

  سيدمهدی علوی - محمدرضاقاسمی

  بهمن 1381

  170

  طراحی کنترل GMC کوره ی دوار سيمان

  بابک به نژاد

  شاهرخ شاه حسينی

  زمستان 1381

  172

  مدل سازی رياضی و شبيه سازی برج های تقطير استخراجی

  علی يوسفی مقدم

  نوراله کثيری بيدهندی

  اسفند 1381

  173

  مدل سازی و شبيه سازی خشک کن دوار نيتروسلولز با هدف کنترل

  حميدرضا گل صفتان

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  بهمن 1381

  174

  ساخت و ارزيابی کاتاليست های V 2 O 5 به منظور حذف آلاينده های NOX توليدی از منابع ساکن

  سيده زهراابراهيم زاده گنجی

  سيد مهدی علوی

  زمستان 1381

  175

  حرکت سيال در هيدروسيکلون

  فرهاد نجاری لواسانی

  محمود حبيبيان

  اسفند 1381

  176

  انتخاب فرايند بهينه ی بهره برداری از مايعات گازی و شبيه سازی واحد توليد آن

  کرم اله رومی پود

  نوراله کثيری بيدهندی

  بهمن 1381

  177

  مدل سازی برج جذب دی اکسيد کربن و آمونياک توسط محلول کربنات آمونيم

  احد رضا قلی قائم

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  اسفند 1381

  179

  ساخت ذغال فعال از پيچ پالايشگاه قطران اصفهان

  مهرداد نصر اصفهانی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  اسفند 1381

  180

  افزايش ظرفيت واحد 2100 تنی سيمان تهران

  حسينعلی شيخ

  عباس طائب

  مرداد 1382

  181

  مدل سازی سينتيکی و شبيه سازی رآکتور آلکيلاسيون اتيلن و بنزن

  مرتضی بهمنی باغچه جوقی

  ناصر سلامی

  مهر 1382

  182

  تصفيه ی غشايی پساب کارخانه ی توليد روغن نباتی به روش اولترافيلتراسيون

  اشکان اسمعيلی فر

  تورج محمدی

  آبان 1382

  183

  مدل سازی گرفتگی در فرايندهای اولترافيلتراسيون محلول های آبی ژلاتين و آبی نفت

  علی اکبر کوه پيما

  تورج محمدی

  پاييز 1382

  184

  تهيه ی آزمايشگاهی پارافين عاری از آروماتيک

  مرتضی اصغری

  سيد مهدی علوی - علی اصغر حميدی

  آبان 1382

  185

  اکسيداسيون کاتاليستی نرمال بوتان به انيدريد مالئيک

  ليلا امامی طبا ﺀ

  سيد مهدی علوی

  آذر 1382

  186

  ساخت کاشی تک پخت سريع ديوار با استفاده از خاک های منطقه ی يزد

  روح اله غبرايی ميبدی

  سيد حميد جزايری

  آذر 1382

  188

  بررسی واکنش دی پلی مريزاسيون پلی اتيلن

  ابوذر يوسفی

  ناصر سلامی - بهروز روزبهانی

  پاييز 1382

  189

  کنترل و مانيتورينگ يک برج تقطير صنعتی به صورت ON LINE

  حسن پور حسن

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  دی 1382

  193

  مدل سازی و شبيه سازی واحد هيدروکراکينگ پالايشگاه تبريز

  فلور بهروز شاد

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  دی 1382

  194

  جداسازی ميکروارگانيزم ها و بهينه سازی شرايط حذف کروم شش ظرفيتی از پساب های صنعتی

  شکوه شفيعی

  شاهرخ شاه حسينی - محمد پازوکی

  دی 1382

  196

  طراحی و شبيه سازی خشک کن دوار

  محمد محمودی صابر

  شاهرخ شاه حسينی - محمدتقی صادقی

  دی 1382

  197

  بهينه سازی تقطير استخراجی بنزن از برش هگزان در حضور حلال N - متيل پيروليدون

  علی صديقی

  سعيد مقصودی

  بهمن 1382

  199

  مدل سازی واحد پيشتاز توليد اسيد فلوسيليسيک

  بهنام عالی ده چناری

  عباس طائب - جمشيد فتحی گلجاهی

  بهمن 1382

  200

  تعيين سرعت غير فعال شدن باکتری های گوگرد زدا طی اجرای فرايند و شيوه های احيا ی مجدد آن ها

  ناهيد رخشان نواز کار

  سعيد مقصودی

  بهمن 1382

  201

  آناليز فلاکس ها در استرپتو مايسس ها

  زهراراستيان

  فرشته نعيم پور

  بهمن 1382

  202

  رشد و توليد محصولات سلولی در استرپتومايسس ها و انتخاب مدل سينتيکی مناسب

  رضا عبدی

  فرشته نعيم پور

  بهمن 1382

  203

  تصفيه ی فاضلاب های صنعتی به روش الکترودياليز

  امير رزمی

  تورج محمدی

  بهمن 1382

  204

  بررسی سينتيکی واکنش دهيدروژناسيون ايزوبوتان به ايزوبوتيلن

  مينو تسبيحی

  فرزانه فيضی - سيد مهدی علوی

  بهمن 1382

  206

  شبيه سازی و بهينه يابی کارکرد گرانولاتورهای دوار در صنايع کود شيميايی

  سهيلا رجبی

  منصور شيروانی

  بهمن 1382

  208

  روش های توليد انبوه باکتری های گوگردزدا با حفظ صفت گوگردزدايی

  مينا سپاهی

  سعيد مقصودی

  زمستان 1382

  209

  بهبود فرايند نم زدايی از گاز طبيعی با استفاده از شبيه سازی

  شهرام هرمزدی

  نوراله کثيری بيدهندی

  زمستان 1382

  210

  ارايه ی روشی مناسب برای جداسازی فاز ميعانات گازی از آب تا حد PPM 20

  مجيد زلف خانی

  منصور شيروانی

  اسفند 1382

  212

  جداسازی محلول آمونياک توسط غشای مايع

  علی عربعامری

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  اسفند 1382

  213

  بررسی تطابق داده های تجربی با نتايج تئوری برای جريان درون هيدروسيکلون

  حسين صفری

  محمود حبيبيان

  اسفند 1382

  216

  بررسی عوامل موثر در فعال سازی بنتونيت

  مجيد حياتی آشتيانی

  سيد حميد جزايری

  شهريور 1383

  217

  ساخت و ارزابی کاتاليست سنتز متانول

  محمد ياسر خسروی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده - فرزانه فيضی

  اسفند 1382

  218

  بررسی و عملکرد سيستم خشک کن بستر سيال

  رضا کاظمی

  محمود حبيبيان - منصور شيروانی

  اسفند 1382

  219

  لعابکاری آهن به روش الکتروفورز

  امين حسين زاده

  سيد حميد جزايری

  مهر1383

  220

  مدل سازی ترموديناميکی فرايند جذب در غشاهای پليمری

  امير وحيد

  فرزانه فيضی

  پاييز 1383

  223

  به دست آوردن چيدمان بهينه ی برج های تقطير

  جواد ايوک پور

  نوراله کثيری بيدهندی

  آبان 1383

  224

  بررسی مکانيسم غيرفعال شدن کاتاليست نيکل در فرايند ريفورمينگ بخار

  منصور تمرزاده بالاکان

  سيدمهدی علوی - متين پروری

  آبان 1383

  226

  تصفيه ی پساب های نفتی به روش تقطيرغشايی

  مرتضی اکبرآبادی

  تورج محمدی

  آذر 1383

  227

  توليد کربنات باريم و بررسی رشد کريستال های آن

  محمدرضا خرسندموقر

  محمود حبيبيان

  زمستان 1383

  228

  تهيه ی آزمايشگاهی غشای پرووسکايت جهت جداسازی اکسيژن

  علی مصدق خواه

  تورج محمدی

  آذر 1383

  229

  مدل سازی و شبيه سازی کوره های دوار سيمان

  بها ﺀ الدين کريمی کلايه

  منصور شيروانی

  اسفند 1380

  230

  جداسازی آب از مايعات نفتی به روش غشايی

  ابوالفضل عزتی آزادهوراند

  تورج محمدی

  اسفند 1382

  231

  بررسی علل و عوامل منابع آلودگی و کاهش ظرفيت سيستم فيلتراسيون واحدآمين پتروشيمی رازی و ارايه ی راه حل مناسب

  ليلا پرهيز کار

  منصور شيروانی

  اسفند 1382

  232

  مدل سازی ترموديناميکی پديده ی رسوب واکس

  سيد رضا دلير صفت

  فرزانه فيضی

  دی 1383

  240

  شناسايی و طراحی ساخت يک نوع کود شيميايی کندرها

  ليلا اميدوار لنگرودی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  اسفند 1383

  243

  بررسی آزمايشگاهی پيل سوختی الکتروليت پليمر جامد

  مهدی اميری نژاد

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1383

  246

  شبيه سازی خشک کن پاششی با استفاده از تکنيک های CFD

  امير بيرامی

  نوراله کثيری بيدهندی - سيدحسن هاشم آبادی

  بهمن 1383

  247

  بهينه سازی ريخته گری دوغابی به روش الکتروفورز

  فائقه آقانژاد نوذری

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  اسفند 1383

  248

  بررسی ميزان انطباق مدل های انتقال جرم در محيط مايع - مايع با نتايج تجربی

  بهرنگ رضا

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  بهمن 1383

  249

  تصفيه ی پساب های نفتی به روش ميکروفيلتراسيون

  الهام گروهی

  تورج محمدی

  دی 1383

  251

  طراحی مدل کلی جهت پيش بينی واکنش پليمريزاسيون امولسيونی

  هاجر فرشيدی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  ارديبهشت 1384

  252

  بررسی سينتيکی واکنش رفرمينگ بخار متان توسط کاتاليست پرووسکايت نيکل - لانتانيوم

  سيد مسعود علوی

  سيد مهدی علوی - متين پروری

  مهر 1383

  253

  کنترل فازی کوره ی دوار سيمان

  وحيده بهارمست

  منصور شيروانی - سيدمحمودرضاپيشوايی

  اسفند 1383

  254

  بررسی عملکرد بيورآکتور بستر متحرک تک مرحله ای و مقايسه ی آن با بيورآکتور بستر متحرک تک دو مرحله ای

  راحيل شاهورانی

  فرشته نعيم پور - مهدی برقعی

  اسفند 1383

  255

  تهيه ی اسيدسيتريک به روش الکترودياليز

  رضا نيک بخت

  تورج محمدی

  اسفند 1383

  256

  مدل سازی و شبيه سازی برج تقطير واکنشی توليد متيل استات

  سيد زمان عظيمی

  منصور شيروانی

  اسفند 1383

  258

  مدل سازی هيدروديناميکی ستون های پر شده با آکنه ی منظم

  نوشين چيت ساز

  محمد تقی صادقی

  اسفند 1383

  259

  مدل سازی ترموديناميکی سيستم های مخلوط حلال

  آسيه عزيزی

  فرزانه فيضی

  اسفند 1383

  260

  بهينه سازی شرايط و محيط کشت توليد زانتان توسط زانتوموناس کمپستريس

  هليا صالحين

  شاهرخ شاه حسينی

  اسفند 1383

  261

  بررسی امکان ساخت سيمان ژئوپليمری بر پايه ی پوزالان طبيعی

  کاميار مهرپور

  علی اله وردی

  ارديبهشت 1384

  262

  بررسی اثرات جريان برگشتی در فرايند توليد زانتان

  حامد تفضلی شاد پور

  شاهرخ شاه حسينی

  ارديبهشت 1384

  263

  اصلاح خواص سيستم پوزولان - آهک و ساخت سيمان بنايی ارزان قيمت

  ژاله قربانی

  علی اله وردی

  ارديبهشت 1384

  264

  افزايش کارآيی آنزيم تايروزينازاز طريق تثبيت آن بر روی فاز جامد

  روشنک آقا رفيعی

  سعيد مقصودی -کمال الدين حق بين

  ارديبهشت 1384

  265

  پارامترهای موثر بر توليد آزمايشگاهی کلرات سديم با استفاده از فرايند الکتروليز

  حسن بخشنده

  سيد نظام الدين اشرفی زاده - فريدون محمدی

  تير 1384

  266

  باکتری های متيلوتروف : کاربردها , متابوليسم و آناليز فلاکس ها

  علی مرادی

  فرشته نعيم پور

  تير 1384

  267

  توليد آزمايشگاهی و مطالعه ی زمان گيرش و مقاومت فشاری سيستم سيمانی حاوی فاز C 11 A 7 CaF 2

  ابراهيم نجفی کانی

  علی اله وردی

  شهريور 1384

  268

  تغليظ آزمايشگاهی L - ليزين هيدروکلرايد توسط فرايندهای غشايی

  اميد بختياری

  تورج محمدی

  شهريور 1384

  269

  مدل سازی و شبيه سازی فرايند کلندرينگ در تکنولوژی پليمر

  عبدالرضا خرقانی

  منصور شيروانی

  مهر 1384

  271

  تهيه و بررسی خواص مکانيکی و ميزان فعاليت کاتاليست پرووسکايت نيکل در واکنش ريفرمينگ متان

  پيمان مرادی

  متين پروری

  آبان 1384

  272

  ساخت و شناسايی غشای زئوليتی MFI

  ميترا عبدالهی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده - اکبر ملک پور

  آبان 1384

  280

  ساخت کاتاليست دی هيدروژناسيون پروپان و تعيين شرايط عملياتی واکنش در رآکتور بستر ثابت

  محمد سليمانی

  فرزانه فيضی

  آذر 1384

  284

  مدل سازی و شبيه سازی فرايند ISODEWAXING با هدف توليد روغن پايه از اسلاک واکس

  مهدی رازی فر

  سعيد مقصودی

  آذر 1384

  285

  مدل سازی و شبيه سازی فرايند حذف آروماتيک ها از برش های سبک نفتی با روش استخراج مايع - مايع

  کامران سعادتمند

  سعيد مقصودی

  دی 1384

  286

  شبيه سازی واحد بازيافت اتان فاز 9و10 پارس جنوبی

  احسان رحيمی چيمه

  فرشته نعيم پور

  بهمن 1384

  287

  مدل سازی و شبيه سازی ديناميکی مبدل های حرارتی پوسته و لوله

  امير شيرازی

  منصور شيروانی

  زمستان 1384

  289

  بررسی اثر سولفات کلسيم بر ميزان انبساط و ساير خصوصيات فيزيکی مکانيکی سيمان پرتلند

  مريم فضلی نژاد

  علی اله وردی

  اسفند 1383

  290

  ارزيابی فعاليت آنزيم های کالوس آرنيا آکروما برای تبديل های شيميايی

  مرجان قيامی حور

  سعيد مقصودی - کمال الدين حق بين

  ارديبهشت 1384

  292

  مدل سازی رآکتور سنتز آمونياک در فرايند کلاگ

  مهدی کريمی

  شاهرخ شاه حسينی - محمد تقی صادقی

  دی 1382

  293

  بررسی اثر آهک و سرباره بر خواص چسباننده ی ژئوپليمری پايه ی پوزولان تفتان

  مهشاد يزدانی پور

  علی اله وردی

  آبان 1384

  302

  بررسی پارامترهای فرايندی موثر بر کلر - آلکالی غشايی

  اميرعباس جلالی خليليان

  سد نظام الدين اشرفی زاده - فريدون محمدی

  بهمن 1384

  305

  ارايه ی يک مدل ترموديناميکی در فرايند جذب مواد آروماتيکی از لوبکات توسط حلال فورفورال

  شيوا منصوری

  فرزانه فيضی

  زمستان 1384

  310

  بررسی افت فشار در خطوط انتقال سيالات دوفازی با تکيه بر الگوی جريان و توزيع دما

  محمدرضا يوسفی

  نوراله کثيری بيدهندی

  بهمن 1384

  311

  ارايه ی يک مدل ترکيبی به منظور پيش بينی پروفايل دما و فشار در مبدل های پوسته و لوله

  وحيد نصيرپور

  نوراله کثيری بيدهندی

  بهمن 1384

  313

  توزيع فلاکس های متابوليک متحمل در رشد يا توليد محصول سلولی

  فرناز ستوده

  فرشته نعيم پور

  بهمن 1384

  314

  مدل سازی رياضی حرکت بستر جامد در سيلندر دوار

  سمانه يعقوبی

  سيد حسن هاشم آبادی - نوراله کثيری بيدهندی

  اسفند 1384

  315

  بررسی عوامل موثر بر جانشينی ايزومرفی در بنتونيت ها

  شيما عزيزی

  سيد حميد جزايری

  اسفند 1384

  317

  بررسی سيستم توليد غير متمرکز قدرت پيل سوختی برای مصارف خانگی

  رويا عيدی

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1384

  318

  مدل سازی رآکتور سنتز آمونياک با شبکه های عصبی

  ليلا آذری

  محمد تقی صادقی

  اسفند 1384

  320

  استفاده از فرايند تراوش تبخيری به منظور جداسازی حلال های آلی

  علی معدندار

  تورج محمدی

  اسفند 1384

  321

  ارزيابی اقتصادی فرايندهای جداسازی هوا

  اميرحسين طاهری زاده ساغند

  تورج محمدی

  بهار1385

  323

  مدل سازی انتقال جرم فاز قطره در دستگاه استخراج کننده ی مايع - مايع از نوع ميکسر - ستلر

  منيژه بختياری

  محمد تقی صادقی - حسين ابوالقاسمی

  اسفند 1384

  324

  بهينه سازی رآکتور سنتز آمونياک

  اعظم کاويانی بروجنی

  محمد تقی صادقی

  خرداد 1385

  325

  بهبود سازی انتقال هيدروليکی مواد جامد

  علی خوب بخت

  محمود حبيبيان

  خرداد 1385

  326

  بهبود سازی سيستم انتقال نيو ماتيکی مواد جامد

  رضا داريانی

  محمود حبيبيان

  خرداد 1385

  327

  مطالعه ی مهم ترين خواص مهندسی سيستم سه تايی سيمان - ميکروسيليس - سنگ آهک

  شيوا سالم

  علی اله وردی

  شهريور 1385

  328

  شبيه سازی CFD پديده های انتقال مومنتوم و حرارت در رآکتور توليد پلی اتيلن در فاز گاز

  يعقوب بهجت

  شاهرخ شاه حسينی

  مهر 1385

  329

  شبيه سازی CFD انتقال نيو ماتيک ذرات جامد و بررسی عوامل موثر بر سايش آن

  امين حسنوند

  سيد حسن هاشم آبادی

  مهر 1385

  330

  بررسی آزمايشگاهی و شبيه سازی جريان سيال دوفازی در اتصالات مختلف ( با تاکيد بر الگوی جريان )

  احسان معتمديان

  نوراله کثيری بيدهندی

  مهر 1385

  332

  شبيه سازی ديناميک برج دی اتانل آمين (240- T ) مجتمع پتروشيمی اراک

  ولی اله زارعی

  شاهرخ شاه حسينی

  زمستان 1384

  334

  مدل سازی و شبيه سازی خشک کن دوار با استفاده از تکنيک شبکه ی عصبی

  مهدی کاظم پور

  شاهرخ شاه حسينی

  تابستان 1385

  335

  تهيه ی آزمايشگاهی غشا ﺀ به منظور شيرين سازی گاز طبيعی

  سيد مجتبی ميرفندرسکی

  تورج محمدی

  تير 1385

  336

  مدل سازی رياضی فرايند خشک کن انجمادی

  حميد رضا اصغری

  نوراله کثيری بيدهندی - سيدحسن هاشم آبادی

  شهريور 1385

  338

  اصلاح رفتار سيستم های سه جزيی مايع - مايع در اطراف ناحيه ی Plait Point در فرايندهای بيوتکنولوژی ساده

  نگار صادق

  فرزانه فيضی

  پاييز 1385

  342

  توليد آلومينا به منظور استفاده در پايه ی کاتاليست

  سميه عليجانی

  سيد حميد جزايری

  آذر 1385

  344

  تعيين حدس اوليه برای شبيه سازی برج تقطير سينی دار با استفاده از الگوريتم ژنتيک

  نسيم رزاقی

  نوراله کثيری بيدهندی

  دی 1385

  345

  بررسی عملکرد الکتروهيدروسيکلون

  عليرضا کاشی

  محمود حبيبيان

  دی 1385

  346

  بررسی تاثير کاتاليستی فلزات نجيب در تبديل مستقيم گاز طبيعی به اسيد استيک

  حميد رضا آرنديان

  متين پروری

  زمستان 1385

  348

  ارايه ی الگوريتم مناسب به منظور بهينه سازی برج های تقطير

  عبداله خلجی

  نوراله کثيری بيدهندی

  دی 1385

  352

  جداسازی آمونياک از آب توسط فرايند غشايی

  زهرا خراسانی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  بهمن 1385

  354

  ارايه ی مدل سينتيکی اکسيداسيون جزيی کاتاليستی متان

  پويا براری ساروکلايی

  سيد مهدی علوی املشی

  اسفند 1384

  357

  مدل سازی رياضی خشک کن نوار نقاله ای

  الهام ميرزا حسين کاشانی

  نوراله کثيری بيدهندی

  دی 1385

  359

  مدل سازی رفتار فرايند رسوب گذاری نفت خام در مبدل های حرارتی پوسته و لوله به روش شبکه ی عصبی

  جواد امينيان

  شاهرخ شاه حسينی

  بهمن 1385

  360

  مدل سازی و شبيه سازی رآکتور CSTR تشکيل هيدرات گازی

  رضا پور فتح اله کمساری

  محمد تقی صادقی

  بهمن 1385

  362

  مدل سازی رياضی انتقال حرارت جريان سيال ويسکوالاستيک غير خطی SPTT

  سيد محمد مير نجفی زاده

  سيد حسن هاشم آبادی

  بهمن 1385

  363

  شبيه سازی و بهينه سازی توليد هايلورونيک اسيد توسط باکتری STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS

  رسول سلطانزاده

  شاهرخ شاه حسينی

  بهمن 1385

  364

  مدل سازی و شبيه سازی يک کوره ی صنعتی کراکينگ به روش CFD

  مظاهر مولايی

  محمد تقی صادقی

  بهمن 1385

  366

  مدل سازی فرايند تراوش تبخيری

  مهرناز پيوستی رضائيان

  تورج محمدی

  بهمن 1385

  367

  مدل سازی پليمريزاسيون محلولی استايرن

  گوهر حميدی

  محمدرضا مقبلی - سيدمهدی علوی املشی

  اسفند 1385

  371

  واکنش ترکيبی ريفرمينگ خشک و اکسيداسيون جزيی متان با استفاده از کاتاليست Ni/a-AI 2 O 3 در يک رآکتور بستر ثابت

  آرمين منيری

  سيد مهدی علوی املشی

  اسفند 1385

  372

  بررسی مدل سينتيکی واکنش زوج شدن اکسايشی متان بر روی کاتاليست Mn/Na 2 WO 4 /SiO 2

  سيد مهدی کمالی شهری

  سيد مهدی علوی املشی

  اسفند 1385

  374

  ارايه ی يک مدل ترموديناميکی مناسب برای تعادل های جامد - مايع در محلول های پليمری

  حسين سليم نژاد

  فرزانه فيضی - محمد رضا مقبلی

  اسفند 1385

  382

  بهينه سازی رآکتور سنتز آمونياک با الگوريتم ژنتيک

  بهنام حسين زاده

  محمد تقی صادقی

  زمستان 1385

  384

  مطالعه و بررسی خاصيت ضد باکتريايی برخی پوشش ها

  هستی مجيدی

  سيد حميد جزايری

  فروردين 1386

  386

  مدل سازی سينتيکی ريفرمينگ خود گرمازا ( ATR )

  محمد زاهدی نژاد

  سوسن روشن ضمير - محمد حسن ايکانی

  فروردين 1386

  387

  مدل سازی و شبيه سازی توليد hGM-CSF نو ترکيب در بيوآکتور همزن دار پيوسته

  ابوالفضل عظيمی

  فرشته نعيم پور - سيد صفا علی فاطمی

  ارديبهشت 1385

  388

  بررسی اثرات توزيع دانه بندی سيمان چاه نفت کلاس G بر مهم ترين خواص تر و خشک آن

  شادی سلطانی

  علی اله وردی

  آذر 1385

  389

  بررسی امکان استفاده از سرباره ی کوره ی ذوب آهن اصفهان در توليد سيمان سرباره ای فعال شده با قليايی ها

  سارا اسمعيل پور بزاز

  علی اله وردی

  آذر 1385

  390

  ساخت غشای پليمری جداسازی گاز طبيعی

  توان کيخاونی

  تورج محمدی

  بهمن 1385

  392

  مدل سازی پديده ی گرفتگی در فرايند اسمز معکوس

  امير زوارقی

  تورج محمدی

  اسفند 1385

  393

  بررسی امکان توليد بيوسورفاکتانت به وسيله ی گونه های ميکروبی جداشده از خاک های آلوده ی نفتی

  سعيد امجدی

  فرشته نعيم پور

  خرداد 1386

  394

  بررسی امکان جداسازی استرپتومايسس سيليکالر و توليد آنتی بيوتيک اکتينوردين

  عليرضا فلاح محبوب پسند

  فرشته نعيم پور

  خرداد 1386

  395

  بررسی رفتار فازی مخلوط ها در ناحيه ی بحرانی توسط معادلات حالت اشتراک گروهی

  نفيسه رشادی

  فرزانه فيضی

  خرداد 1386

  396

  حل معادلات حاکم برفرايند جدا سازی گاز به روش غشايی

  آرش رستمی

  تورج محمدی

  خرداد 1386

  401

  تهيه ی کود اوره ی کند رها با پوشش گوگردی

  معصومه نصراله زاده

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  شهريور 1386

  402

  بررسی نقش حباب و پيش بينی ولتاژ و بازده جريان در کلر آلکالی غشايی

  نرجس شجاعی کاوه

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  شهريور 1386

  403

  بررسی امکان توليد بيوسورفکتانت از گونه ی سود و موناس

  حسين شهامی

  فرشته نعيم پور

  خرداد 1386

  404

  شبيه سازی برج تقطير اتمسفريک نفت خام و بررسی استراتژی کنترل

  مهبد مهدور

  منصور شيروانی

  خرداد 1386

  405

  بررسی امکان جداسازی باکتری های توليد کننده ی بيوسورفاکتانت از پساب های نفتی

  مصيب ذوالفقاری

  فرشته نعيم پور

  خرداد 1386

  406

  بررسی اثر عوامل مختلف بر توليد ليزين

  حميده احمد لو

  فرشته نعيم پور

  ارديبهشت 1386

  407

  بررسی و کنترل فرايند سينترينگ کاتاليست سنتز متانول به کمک ديلاتومتری

  امير امير پور

  سيد حميد جزايری

  ارديبهشت 1386

  408

  بررسی آزمايشگاهی فرايند جداسازی هيدروژن به روش غشايی

  مريم پير

  تورج محمدی

  اسفند 1385

  409

  بررسی آثار پسماند کاتاليست RFCC بر خواص سيمان پرتلند

  شکوفه وکيلی نيا

  علی اله وردی

  مهر 1386

  410

  بررسی ميزان سولفيد هيدروژن ( H 2 S ) موجود در مخازن نفت و گاز پارس جنوبی و شبيه سازی آن با شبکه های عصبی هوشمند

  رضا فرزادی

  شاهرخ شاه حسينی

  شهريور 1385

  411

  بررسی رفتار تراوايی گازهای اسيدی در غشاهای پليمری

  مريم توکل مقدم

  تورج محمدی

  آبان 1386

  413

  کنترل يک دستگاه آزمايشگاهی با استفاده از شبکه های عصبی

  روح اله شاکری

  محمد تقی صادقی

  شهريور 1386

  414

  ارايه ی روشی برای تقريب راندمان سينی در برج های تقطير با استفاده از روش برنامه نويسی ژنتيک

  پروين جويبان پور

  نوراله کثيری بيدهندی

  آذر 1386

  415

  طراحی و ساخت سيستم امولسيونی مناسب به منظور انتقال نفت خام سنگين

  مهدی کامران

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  دی 1386

  416

  بررسی اثر ارتقادهنده های قليايی در فعاليت کاتاليستی ساختار پروسکايتی نيکل در واکنش باز آرايی متان

  عاليه خالصی

  متين پروری

  آذر 1386

  417

  آناليز عددی جريان های دو فازی جهت تعيين فصل مشترک

  سينا حائری

  سيد حسن هاشم آبادی

  آذر 1386

  420

  شبيه سازی انتقال حرارت بسترهای پر شده از کاتاليست های استوانه ای با استفاده از CFD

  امير حسين احمدی مطلق

  سيد حسن هاشم آبادی

  بهمن 1386

  421

  تهيه ی آزمايشگاهی غشای پليمری سلولز استاتی

  احسان سلجوقی

  تورج محمدی

  اسفند 1386

  422

  محاسبه ی خواص شدتی در سيستم های نانو با استفاده از ديناميک مولکولی

  مهدی يوسفی

  فرزانه فيضی

  اسفند 1386

  423

  مدل سازی رياضی جريان دو فازی لايه ای گاز - مايع غير نيوتنی در لوله

  مهشيد فيروزی

  سيد حسن هاشم آبادی

  اسفند 1386

  424

  بررسی جداسازی پارازايلن توسط غشای زئوليتی MFI

  مريم منوچهری نژاد

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  بهمن 1386

  425

  تاثير پرکننده های معدنی ATH و سيليکا بر روی خواص سيليکونی RTV جهت استفاده در مقره های الکتريکی

  فائزه فرهنگ

  سيد حميد جزايری - مرتضی احسانی

  دی 1386

  428

  پيش بينی خواص رئولوژيکی سيالات با استفاده از روش های محاسباتی مولکولی

  فروغ مرزپور شلمانی

  سيد حسن هاشم آبادی

  بهمن 1386

  429

  اصلاح عملکرد معادله ی حالت ESD برای سيالات قطبی

  فرزاد علوی

  فرزانه فيضی

  اسفند 1386

  430

  فراوری اکسيد تيتانيم داخلی به عنوان ماده ی اوليه ی صنايع رنگ

  ريحانه ياغچی سقاخانه

  سيد حميد جزايری - حسن احمدی مقدم

  اسفند 1386

  431

  بهينه سازی کوره ی دوار سيمان به وسيله ی الگوريتم ژنتيک

  عليرضا زنجانی ثابت

  محمد تقی صادقی

  اسفند 1386

  451

  مطالعه و بررسی پليمريزاسيون توده ای ( بالک )پلی استايرن با استفاده از نيروی برشی بين دو صفحه

  سميه محمدی

  محمد رضا مقبلی - سيد مهدی علوی املشی

  اسفند 1386

  452

  مدل سازی و شبيه سازی رآکتور هيدرودی سولفوريزاسيون

  هادی فرمهينی فراهانی

  شاهرخ شاه حسينی

  اسفند 1386

  453

  مطالعه ی سينتيکی دهيدروزناسيون کاتاليستی نرمال دودگان

  پريسا ولی پور

  سيد مهدی علوی املشی - سوسن روشن ضمير

  اسفند 1386

  454

  جداسازی آب از پساب های پالايشگاهی به روش تقطير غشايی

  سيد محمد علی صفوی

  تورج محمدی

  اسفند 1386

  455

  بررسی انجام واکنش ريفرمينگ متان در رآکتور بستر ثابت حاوی کاتاليست شکل دهی شده ی پرووسکايت نيکل در مقياس بنچ

  سميرا شباک

  متين پروری

  اسفند 1386

  456

  توسعه ی يک مدل الکتروشيميايی برای بررسی رفتار جريان - ولتاژ پيل های سوختی پليمر جامد در حالت پايا و ديناميک

  سيده محبوبه شريفی اصل

  سوسن روشن ضمير - محمد حسن ايکانی

  اسفند 1386

  458

  بررسی نحوه ی غير فعال شدن کاتاليست صنعتی نيکل در واکنش ريفرمينگ متان و بازيافت آن

  سيد ميثم هاشم نژاد

  متين پروری

  زمستان 1386

  459

  بررسی و تحليل مسايل عدم تطابق مدل و ناپايداری در حلقه های کنترل دارای جبران کننده ی تاخير زمانی SMITH

  مرتضی يونسی

  منصور شيروانی

  دی 1386

  460

  بررسی حذف بيولوژيکی فنل در بيرآکتورهواگرد

  مريم خاکباز ورکانی

  فرشته نعيم پور

  ارديبهشت 1387

  462

  تهيه ی آزمايشگاهی غشای ميکروفيلتراسيون پليمری

  محمد اميری لرگانی

  تورج محمدی

  اسفند 1386

  463

  شبيه سازی CFD رآکتور بستر ثابت هيدروکراکينگ واحد آيزوماکس

  محمد رضا بندری

  شاهرخ شاه حسينی

  زمستان 1386

  464

  طراحی سيستم کنترل CASCADE برای استوانه های دوار

  حميد رضا صباغی ريزی

  منصور شيروانی

  بهمن 1386

  469

  تعيين عوامل موثر در محيط کشت توليد بيو سور فکتانت

  سرور جوان

  فرشته نعيم پور

  مرداد 1387

  470

  بررسی متغيرهای موثر بر توليد آنزيم پکتيناز در تخمير حالت جامد

  فائزه فرامرزی

  فرشته نعيم پور - پريسا حجازی

  تير 1387

  471

  مطالعه و ساخت ذرات لاتکس هسته - پوسته ی اکريليکی Nba/St/AN به روش پليمريزاسيون امولسيونی هسته دار جهت چقرمگی کوپليمر SAN

  شيما ﺀ طلوع

  محمد رضا مقبلی

  ارديبهشت 1387

  472

  مدل سازی يک واحد خشک کن بستر سيال

  رضا دربند

  شاهرخ شاه حسينی

  خرداد 1387

  473

  مطالعه و ساخت ميکروکپسول های پليمری به روش پليمريزاسيون تراکمی در فصل مشترک

  وحيده عابدی

  محمد رضا مقبلی

  ارديبهشت 1387

  474

  بررسی سينتيکی توليد بيو ديزل از واکنش ترانس استريفيکاسيون منابع گياهی

  کبری رمضانی

  سوسن روشن ضمير

  خرداد 1387

  475

  مدل سازی , شبيه سازی و بهينه سازی برج های متصل زوج حرارتی

  معصومه نديمی

  نوراله کثيری بيدهندی

  تير 1387

  476

  مدل سازی رياضی ازدياد برداشت از مخازن نفتی به روش تزريق ترکيبی ( متناوب ) آب و گاز غير امتزاجی

  علی محمد محمدی

  محمد تقی صادقی

  تير 1387

  477

  يافتن چيدمان بهينه ی برج های تقطير با در نظر گرفتن امکان تبادل حرارتی بين مبدل ها

  نگار صلاحی

  نوراله کثيری بيدهندی - شاهرخ شاه حسينی

  تير 1387

  478

  بررسی متغيرهای موثر در افزايش مقياس رآکتور توليد آنزيم پکتيناز در تخمير به روش غوطه ور

  جعفر فرضی

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1387

  480

  زيست سالم سازی خاک های آلوده به نرمال هگزادکان و بررسی تاثير برخی پارامترهای موثر

  علی پرتوی نيا

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1387

  481

  مدل سازی جدا سازی گازهای دو جزيی توسط غشای نانو تيوب

  بيتا رجائی

  تورج محمدی - افشين پاک

  تابستان 1387

  482

  شبيه سازی سيکلون واحد FCC با تکنيک های CFD

  شاهين تمجيد

  سيد حسن هاشم آبادی - منصور شيروانی

  تابستان 1387

  483

  جداسازی نمک از پساب های واحد نمک زدايی نفت جهت استفاده در واحدهای کشاورزی

  سلمان مسعودی سلطانی

  تورج محمدی - افشين پاک

  مهر 1387

  484

  بررسی خشک کن بستر سيال توسط تکنيک CFD

  نسرين ويسيان بهبهانی

  نوراله کثيری بيدهندی - سيدحسن هاشم آبادی

  پاييز 1387

  485

  بررسی تجربی انتقال حرارت در سيکلون

  عبدالعلی کيانی سه گنبد

  محمود حبيبيان - شاهرخ شاه حسينی

  تير 1387

  486

  بررسی حرکت ذرات درون سلولی توسط موتورهای مولکولی و اثر پارامترهای موثر

  فاطمه مويد

  فرشته نعيم پور - هاشم رفيعی تبار

  مرداد 1387

  487

  بررسی امکان استفاده از قارچ ها در تيمار بيولوژيکی خاک های آلوده به ترکيبات پلی سيکليک آروماتيک و بررسی عوامل موثر

  سعيد سيد ذوالفقار

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1387

  488

  مدل سازی تماس دهنده های غشايی برای جداسازی اتان از اتيلن

  امير علی جهانگرد

  تورج محمدی - افشين پاک

  شهريور 1387

  489

  شبيه سازی شبه همگن رآکتور بستر ثابت در فرايند GTL با توجه به غير فعال شدن کاتاليست

  ليلا گرامی

  شاهرخ شاه حسينی

  شهريور 1387

  490

  مدل سازی دانه ی کاتاليستی در فرايند GTL

  حديث زرين

  محمد تقی صادقی

  شهريور 1387

  492

  مدل سازی ماندگی مايع در خطوط انتقال جريان های دوفازی مبتنی بر داده های آزمايشگاهی

  هستی فيروز فر

  نوراله کثيری بيدهندی - محمد حسن خان اف

  پاييز 1387

  501

  ساخت و ارزيابی غشای نانو زئوليتی BZSM- 5 به منظور جداسازی ترکيبات آلی از آب

  فهيمه حوری آباد صبور

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  بهمن 1387

  525

  مدل سازی ترموسينتيکی فرايند استخراج روغن های اسانسی توسط آب فوق گرم

  هاله کفاشی نامدار

  سوسن روشن ضمير

  شهريور 1386

  528

  ساخت و تعيين مشخصات غشای نانو کامپوزيتی نفيان با اکسيدهای فلزی برای پيل های سوختی پليمری دما بالا

  مهدی امجدی

  سوسن روشن ضمير

  تير 1388

  529

  بررسی اثر مس و نقره در ساختارهای پروسکايتی مورد استفاده در مبدل های کاتاليستی

  مريم عبدالرحمانی

  متين پروری

  بهمن 1387

  530

  بررسی آزمايشگاهی تاثير حضور نانو ذره ی سيليکا بر کشش سطحی پوشش های خودرويی

  کارن کشيشيان

  سيد نظام الدين اشرفی زاده - رنجبر

  بهمن 1387

  531

  بررسی اثر بازهای جامد بر فرايند مرکاپتان زدايی

  سيده سحر واصفی

  متين پروری

  بهمن 1387

  532

  بررسی تاثير امواج مافوق صوت بر گرفتگی غشاهای پليمری متخلخل

  عليرضا ميرزايی

  تورج محمدی

  اسفند 1387

  533

  مدل سازی شرايط تشکيل هيدرات گازی

  کمال الدين مومنی

  محمد تقی صادقی

  اسفند 1387

  534

  شيرين سازی برش های نفتی توسط فرايند غشايی

  معصومه تکبيری

  تورج محمدی - افشين پاک

  اسفند 1387

  535

  بررسی تجربی روش های ناپايدارسازی امولسيون های نفت در آب

  اسماعيل شاهبندری قوچانی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده - محمد حسن خان اف

  اسفند1387

  536

  مدل سازی و کنترل کريستالايزر پيوسته ی نيترات پتاسيم

  امير حيدری

  منصور شيروانی

  اسفند 1387

  537

  بررسی اثر ارتقادهنده ها؛مس , منگنز و منيزيم روی عملکرد کاتاليست های Fe/Co/K/SiO 2 در سنتز فيشر - تروپش

  مهدی حبيب پور

  متين پروری

  اسفند 1387

  538

  ساخت پليمرهای متخلخل

  زهرا عباسيان

  محمد رضا مقبلی

  اسفند 1387

  539

  تهيه ی آزمايشگاهی غشای نانو کامپوزيت

  آناهيد ثابت قدم اصفهانی

  تورج محمدی

  اسفند 1387

  540

  بررسی آزمايشگاهی کاربرد نانو مواد در لايه های نفوذ گاز پيل سوختی غشای تبادل پروتون

  مجتبی نورالهی

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1387

  541

  مدل سازی فرايند تراوش تبخيری برای جدا سازی مخلوط های آلی - آلی با استفاده از غشای زئوليتی

  ايمان برهان

  تورج محمدی

  اسفند 1387

  542

  محاسبه ی خواص ترموفيزيکی با استفاده از شبيه سازی ديناميک مولکولی

  علی اصغر داودی

  فرزانه فيضی

  اسفند 1387

  544

  ساخت و ارزيابی غشای آلومينای نانو متخلخل به منظور جداسازی هيدروکربن های نفتی و آب

  فرزانه زمانی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده - زهرا صادقيان

  اسفند 1387

  545

  سنتز کوپليمر پيوندی محلول در آب نشاسته - پلی وينيل الکل ( STARCH-G-PVA )

  امير صديقيان

  محمد رضا مقبلی

  اسفند 1387

  546

  مدل سازی ديناميکی تشکيل هيدرات گازی در حضور بازدارنده های ترموديناميکی

  حامد توسلی

  فرزانه فيضی - محمد رضا دهقانی

  فروردين 1388

  547

  بررسی تئوری و عملی فرايند جذب گاز طبيعی بر روی جاذب

  ميثم حسن زاده

  فرزانه فيضی - محمد رضا دهقانی

  فروردين 1388

  548

  سنتز رنگدانه ی صورتی سراميکی

  مهران تاکی

  سيد حميد جزايری

  فروردين 1388

  549

  مدل سازی و بهينه سازی انتقال حرارت در سيستم های بازيافت حرارتی

  حميد حامدی

  منصور شيروانی

  فروردين 1388

  550

  شبيه سازی حرکت بخار در خشک شدن انجمادی محيط متخلخل

  مريم حسن قاجار

  سيد حسن هاشم آبادی

  فروردين 1388

  551

  شبيه سازی CFD برج شناورسازی آب - نفت - گاز

  مونا افتخار دادخواه

  سيد حسن هاشم آبادی

  فروردين 1388

  552

  مطالعه ی پارامترهای فرايندی موثر بر الکتروليز غشايی HCI در سل های احيای اکسيژن با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی

  ابوالفضل ستاری

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  فروردين 1388

  553

  شبيه سازی و بهينه سازی توليد هايلورونيک اسيد توسط باکتری STREPTOCOCCUS ZOOEPIDEMICUS

  آرش کديور

  محمد تقی صادقی

  فروردين 1388

  554

  استفاده از پتانسيل SUTHERLAND در معادله ی حالت SAFT-VR و بررسی عملکرد آن در محاسبات تعادل فازی

  فريبا پراگند

  فرزانه فيضی - بهمن بهزادی

  ارديبهشت 1388

  555

  مدل سازی و شبيه سازی ديناميکی و کنترل فرايند تبديل کاتاليستی نفتا

  حسين محمدی ارانی

  منصور شيروانی

  ارديبهشت 1388

  556

  بهبود استحکام خمشی سيمان پرتلند با استفاده از پليمرهای آلی

  کيوان کيان پور

  علی اله وردی

  ارديبهشت 1388

  557

  تجزيه ی کاتاليستی متان بر روی کاتاليزور نيکل بر پايه ی آلومينا جهت توليد هيدروژن و نانو لوله های کربنی

  سمک مکوندی

  سيد مهدی علوی املشی

  خرداد 1388

  558

  شبيه سازی و بهينه سازی رآکتور استايرن به روش های الگوريتم ژنتيک و جستجوی تابو

  سمانه سادات وکيلی

  شاهرخ شاه حسينی

  خرداد 1388

  559

  اصلاح نانو ذرات معدنی سيليکاتی مونت موريلونيت ( MMT ) با قابليت کاربرد در ساخت نانو کامپوزيت های پليمری

  فرزانه محمدی

  سيد حميد جزايری - محمد رضا مقبلی

  خرداد 1388

  561

  ساخت نانو کامپوزيت پلی ( بوتيل اکريلات - CO - استايرن ) نانو کلی مونت موريلونيت به روش پليمريزاسيون امولسيونی

  نجمه مهديزاده

  محمد رضا مقبلی

  خرداد 1388

  562

  بررسی اثر پسماند کاتاليست آر - اف سيسی بر مقاومت سيمان پرتلند تيپ دو در برابر آب دريا

  محمدمهدی مهدوان شيروانه ده

  علی اله وردی

  فروردين 1388

  563

  شبيه سازی CFD هيدروسيکلون های جدا کننده ی نفت از آب

  سورن نوروزی

  سيد حسن هاشم آبادی

  فروردين 1388

  564

  بررسی رفتار ديناميکی کنترل کننده ی CASCADE

  محمد رضا ابراهيمی

  منصور شيروانی

  دی 1385

  565

  طراحی فرمولاسيون مناسب پوشش خوراکی محافظ پرتقال

  کامليا طباطبايی مرتضوی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  دی 1387

  566

  مدل سازی اختلاط برش های متفاوت بنزين برای پيش بينی درجه ی آرام سوزی آن

  الناز پرنقوشی

  محمد تقی صادقی

  فروردين 1388

  567

  مدل سازی و شبيه سازی رآکتورهای ناپيوسته ی متوالی ( SBR )

  معين نواب کاشانی

  شاهرخ شاه حسينی

  ارديبهشت 1388

  568

  شبيه سازی جدا کننده های گاز مايع با وين

  الهامه نريمانی

  شاهرخ شاه حسينی

  خرداد 1388

  569

  فرآوری فلداسپار حاجی قارای خمين

  سيد مصطفی سعادتی نيا

  سيد حميد جزايری - حميدرضاصميم بنی هاشمی

  خرداد 1388

  570

  بررسی اثر ذرات رسی اصلاح شده بر ميزان جذب آب سيمان پرتلند

  زهرا پادار

  علی اله وردی

  خرداد 1388

  571

  شبيه سازی CFD برج جذب CO 2 و NH 3 با آب

  هاجر جعفری

  شاهرخ شاه حسينی

  تير 1388

  572

  مدل سازی جدا سازی مخلوط گازی ( سه جزيی ) پروپان , هيدروژن و متان توسط غشای پلی دی متيل سيکلوکسان

  حسين ميرزايی

  تورج محمدی

  تير 1388

  573

  بهينه سازی برج های تقطير با استفاده از روشی نوين

  امير تبری

  نوراله کثيری بيدهندی

  تير 1388

  574

  تصفيه ی پساب های نفتی به روش ميکروفيلتراسيون توسط غشای سراميکی

  محسن عباسی

  تورج محمدی - افشين پاک

  شهريور 1388

  575

  بهينه سازی فرايند تقطير استخراجی بر اساس شبيه سازی مولکولی حلال

  حمزه مهرابی نيا

  نوراله کثيری بيدهندی

  شهريور 1388

  576

  بررسی توليد اسيد سيتريک به روش تخمير حالت جامد با استفاده از سوبسترای تفاله ی هويج

  سيد امير ابراهيم امامی مقدم

  فرشته نعيم پور

  مهر 1388

  582

  بررسی پارامترهای موثر در توليد سيمان سرباره ی فعال شده با قليايی ها

  بابک شاوردی

  علی اله وردی

  ارديبهشت 1388

  583

  ارايه و ارزيابی مدل سينتيکی واکنش تبديل مستقيم متان به متانول

  بابک بختی

  سيد مهدی علوی املشی

  خرداد 1388

  584

  مطالعه ی آزمايشگاهی و مدل سازی تجربی افت فشار در خطوط لوله ی انتقال جريان دو فازی

  سارا اختری

  نوراله کثيری بيدهندی - محمد حسن خان اف

  پاييز 1388

  589

  شبيه سازی رآکتور بستر ثابت فرايند GTL با تکنيک CFD

  سارا علی نيا

  شاهرخ شاه حسينی

  آبان 1388

  590

  جدا سازی غبار به کمک سيکلون های جريان برگشتی و جت پرتاب کننده ی ذرات

  سپيده اخباری فر

  منصور شيروانی

  ارديبهشت 1388

  602

  بررسی اثر طراحی زمينه ی جريان بر عملکرد پيل سوختی غشای الکتروليت پليمری

  سيده فاطمه هاشمی

  سوسن روشن ضمير

  بهمن 1388

  603

  بررسی و مطالعه ی تاثير يک فعال کننده ی مرکب بر برخی مواد مکمل سيمانی

  مهسا صفاری

  علی اله وردی

  بهمن 1388

  604

  بررسی عملکرد غشای نانو کامپوزيت پلی وينيل الکل / سيليکا در فرايند تراوش تبخيری

  سعيده رضوی

  تورج محمدی

  مهر 1388

  605

  بررسی خواص فصل مشترک آب و نفت خام

  الهه مطاعی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  فروردين 1389

  606

  مدل سازی رياضی رفتار سيال الکترورئولوژيکال در شيرهای ERV

  مهيار رخشا

  سيد حسن هاشم آبادی

  آذر 1388

  607

  مدل سازی و شبيه سازی فرايند جذب گاز سولفيد هيدروژن با محلول دی گلايکول آمين در برج سينی دار

  آزاده کيانی

  شاهرخ شاه حسينی

  بهمن 1388

  608

  کنترل کوره ی دوار سيمان با ديدگاه تاخير زمانی

  مسعود صمدی

  منصور شيروانی

  آذر 1388

  609

  ساخت آزمايشگاهی غشای پليمری و کاربرد آن در جداسازی آب و اتيلن گليکول به روش تراوش تبخيری

  مهناز شاهوردی

  تورج محمدی - افشين پاک

  دی 1388

  610

  بررسی توزيع نامناسب جريان در يک آکنه ی منظم با استفاده از تکنيک های CFD

  مريم وزيری

  محمد تقی صادقی

  آذر 1388

  611

  توليد اسيد لاکتيک به روش تخمير حالت جامد با استفاده از سويه RHIZOPUS ORYZAE

  امير حسين کريمی

  پريسا حجازی - فرشته نعيم پور

  مهر 1388

  612

  استفاده از جاذب های بر پايه ی هيدروتالکيت و اکسيد کلسيوم در فرايند بازآرايی بخار متان

  حميدرضا احمد لو

  سيد مهدی علوی املشی

  تير 1388

  613

  شبيه سازی CFD بر روی محفظه ی پرتاب کننده ی ذرات در يک سيستم غبار گير سيکلونی

  علی جباران

  منصور شيروانی

  اسفند 1388

  614

  اندازه گيری تجربی و مدل سازی ترموديناميکی تعادل مايع - مايع در سيستم های چند حلالی شامل الکتروليت

  فاطمه پير احمدی

  محمد رضا دهقانی - بهمن بهزادی

  اسفند 1388

  615

  بررسی انتقال آب در پيل های سوختی تبادل يون پروتون

  سمانه رخشان پوری

  سوسن روشن ضمير

  بهمن 1388

  616

  ارزيابی مقاومت سولفات سيمان سرباره ای فعال شده با قليايی ها بر پايه ی سرباره ی ذوب آهن اصفهان

  حميده هاشمی

  علی اله وردی

  بهمن 1388

  617

  بررسی اثر سرباره ی سيليکومنگنز کارخانه ی فروآلياژ فارياب به عنوان افزودنی بر خواص مهندسی سيمان پرتلند

  سليم احمد نژاد

  علی اله وردی

  بهمن 1388

  618

  مطالعه ی آزمايشگاهی تخريب شيميايی ( هيدروليز اسيدی ) پلی اتيلن ترفتالات ( PET ) و شبيه سازی فرايند اختلاط آن با CFD

  سحر نماينده

  سيد حسن هاشم آبادی - محمد رضا مقبلی

  آذر 1388

  619

  ساخت نانو کامپوزيت های کوپليمر SAN - مونت موريلونيت به روش پليمريزاسيون تعليقی

  مريم بزرگ

  محمد رضا مقبلی

  تير 1388

  620

  امکان سنجی حذف بيولوژيکی تری نيتروتولوئن ( TNT ) از خاک آلوده

  گلاره شيبانی

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1388

  621

  زيست سالم سازی خاک های آلوده به مشتقات فنلی

  پانته آ پيريه

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1388

  622

  اصلاح معادله ی حالت PENG-ROBINSON در ناحيه ی بحرانی با اعمال روش تقاطعی ( CROSSOVER )

  محمد صيدی

  فرزانه فيضی

  آذر 1388

  623

  مدل سازی فرايند هيدروکراکينگ با استفاده از شبکه های عصبی

  خشايار شريفی

  منصور شيروانی

  آذر 1388

  624

  بررسی راهکارهای جلوگيری از تشکيل رسوب آسفالتين در يکی از مخازن ايران به کمک شبيه سازی

  سارا برازجانی

  نوراله کثيری بيدهندی

  اسفند 1388

  626

  جدا سازی آسفالتين از نفت خام توسط غشای سراميکی

  مريم اشتری

  سيد نظام الدين اشرفی زاده - محمود بيات

  اسفند 1388

  628

  حذف خواست اکسيژن شيميايی ( COD ) فاضلاب با استفاده از روش الکتروشيميايی

  پريسا مرادی

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1388

  630

  بررسی امکان مصرف سرباره ی ذوب آهن قروه در توليد سيمان های پرتلند مخلوط

  منصور نجفی

  علی اله وردی

  اسفند 1388

  632

  طراحی و ساخت بيو رآکتورغشايی به منظور تصفيه ی پساب صنعتی

  محسن مقامی دولت آباد

  تورج محمدی

  بهمن 1388

  633

  ساخت و تعيين مشخصات يک نوع جاذب نانو ساختار برای جذب پارازايلن

  ليلا عرب

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  فروردين 1389

  635

  شبيه سازی CFD انتقال حرارت بسترهای پر شده از کاتاليست های غير کروی

  ام فروه سادات ميرهاشمی رستمی

  سيد حسن هاشم آبادی

  اسفند 1388

  636

  مدل سازی تراوايی در مخازن نفتی با استفاده از شبکه ی عصبی

  مهسان اهريمن کش

  نوراله کثيری بيدهندی

  ارديبهشت 1389

  639

  شبيه سازی فرايند جذب CO 2 توسط محلول کربنات آمونيومی در برج های پر شده

  هادی نيک نفس

  شاهرخ شاه حسينی

  خرداد 1389

  640

  ارزيابی عوامل موثر بر واکنش پذيری مخلوط مواد خام سيمان تهران

  ناصر احمدی خانقشلاقی

  علی اله وردی

  اسفند 1388

  641

  شبيه سازی CFD رآکتور هيدروژناسيون پالايشگاه تهران با هدف يافتن پروفايل دمايی درون رآکتور

  حميده مهدی زاده

  محمد تقی صادقی

  ارديبهشت 1389

  642

  بررسی اثر اصلاح کننده ها در ساختار کاتاليست هموژنی 1-بوتن جهت کاهش ترکيبات پليمری در رآکتور

  سيد حامد مهدويانی

  متين پروری

  فروردين 1389

  646

  امکان سنجی حذف نيتروفنل از پساب با استفاده از گونه ی سودوموناس بوتيدا در بيورآکتور هوا گرد

  ليلی آبکار

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1388

  648

  ساخت نانو کامپوزيت های متخلخل با در صد بالای فاز درونی POLYHIPE/MMT به روش پليمريزاسيون امولسيونی

  مرسده شهابی شهميری

  محمد رضا مقبلی

  خرداد 1389

  649

  ساخت ذرات هسته - پوسته ی اکريلاتی به روش پليمريزاسيون امولسيونی هسته دار جهت چقرمه سازی پلی استر

  فائزه بخشنده

  محمد رضا مقبلی

  خرداد 1389

  650

  بررسی اثر فلزات قليايی بر روی ساختار کاتاليست

  کاظم يزدانی راد

  متين پروری

  تير 1389

  652

  سنتز غشا نانو کامپوزيت PDMS به منظور جداسازی هيدروکربن های سنگين از گازهای سبک

  سيد علی قديمی

  تورج محمدی

  خرداد 1389

  653

  بررسی اثر بهبوددهنده های کاتاليست ترکيبی سنتز مستقيم DME(Mn,F ) روی فعاليت و پايداری کاتاليست

  مريم سهل آبادی

  سيد مهدی علوی املشی

  خرداد 1389

  654

  مدل سازی واحد توليد پلی پروپيلن با استفاده از شبکه ی عصبی

  نسيبه حسنجانی خشکرود

  شاهرخ شاه حسينی

  تير 1389

  657

  ارزيابی مقاومت سولفات پوزولان طبيعی فعال شده با يک فعال کننده ی مرکب

  علی هدايت

  علی اله وردی

  تير 1389

  659

  مدل سازی و شبيه سازی دستگاه لوله ی قلمی و بهره گيری از آن جهت تعيين حداقل فشار امتزاجی

  محمد رضا اکبری

  نوراله کثيری بيدهندی

  خرداد 1389

  660

  پيش بينی رسوب گذاری ( تعادل جامد - مايع ) در سيستم های شامل نمک

  مهين معمار نژاد

  محمد رضا دهقانی

  خرداد 1389

  661

  کاربرد فرايند ترکيبی غشاهای پليمری - سراميکی ( MF/UF ) در تصفيه ی پساب های پالايشگاهی به منظور تامين آب مصرفی برج های خنک کننده

  ساره رضايی حسين آبادی

  تورج محمدی - محمود همتی

  شهريور 1389

  663

  مدل سازی فرايند نم زدايی از گاز طبيعی توسط غربال مولکولی

  محمد صمدی شال

  محمد تقی صادقی

  تير 1389

  665

  ارزيابی مقاومت پوزولان طبيعی فعال شده با يک فعال کننده ی مرکب در برابر چرخه های انجماد و ذوب

  سميه زين ساز

  علی اله وردی

  خرداد 1389

  666

  مدل سازی و طراحی بستر سيال گردشی جهت توليد انيدريد مالئيک

  آزاده حجتی

  سيد مهدی علوی املشی

  خرداد 1389

  667

  ساخت و ارزيابی يک نمونه غشای زئوليتی به منظور جدا سازی گاز دی اکسيد کربن از متان

  شيرين عصاره پور

  تورج محمدی - افشين پاک

  تير 1389

  671

  بررسی امکان استفاده از سرباره ی فسفر در فرايند توليد سيمان پرتلند

  فرشاد فيروزجايی کاردر

  علی اله وردی

  تير 1389

  672

  بررسی امکان استفاده از پوزولان طبيعی اوين در توليد سيمان پرتلند مخلوط

  مهدی اسلامی

  علی اله وردی

  تير 1389

  673

  مدل سازی رياضی ازدياد برداشت (تزريق ترکيبی ) از مخازن نفتی با در نظر گرفتن آبده و کلاهک گازی به روش تزريق غير امتزاجی

  فرهاد صابونچی

  محمد تقی صادقی

  ارديبهشت 1389

  674

  مدل سازی و اندازه گيری کشش سطحی در محلول های اتمسفری

  مريم دليريان

  محمد رضا دهقانی

  آذر 1389

  675

  تعيين مدل سينتيکی سنتز فيشر - تروپش بر روی کاتاليست Fe-Cu در يک رآکتور بستر ثابت

  هادی گل بابايی

  سيد مهدی علوی املشی

  شهريور 1389

  676

  بررسی آزمايشگاهی اثر پارامترهای ساخت غشای ماتريس آميخته ی پلی ايميد/زئوليت

  طيبه خسروی

  تورج محمدی - افشين پاک

  آبان 1389

  677

  ارزيابی غشاهای ماتريس آميخته ی پلی ايميد/زئوليت برای آب زدايی ايزوپروپانول در فرايند تراوش تبخيری

  سميرا مصلح

  تورج محمدی - افشين پاک

  آبان 1389

  678

  توليد اريترومايسين به روش خوراک دهی شده ی غير مداوم دوره ای

  راضيه کبريايی

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1389

  680

  بررسی تجزيه ی مشتقات فنلی با استفاده از کشت مختلط ميکروبی

  سحر شادرام

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1389

  692

  ايجاد رئومتر محاسباتی با استفاده از شبيه سازی ديناميک مولکولی

  هادی بور تالاری

  سيد حسن هاشم آبادی

  تير 1389

  693

  تهيه ی نرم افزاری برای شناسايی مدل ديناميکی سيستم های فرايندی در حوزه ی فرکانسی

  مريم پرداختی

  منصور شيروانی

  تير 1389

  694

  شبيه سازی جريان در بسترهای پر شده با استفاده از روش شبکه ی بولتزمن

  سيد محسن ميراحمدی

  سيد حسن هاشم آبادی

  تير 1389

  695

  بررسی عوامل موثر بر حذف بيولوژيک ترکيبات فنلی در بيورآکتور هواگرد پر شده

  اميرمسعودمسعودی آشتيانی

  پريسا حجازی

  شهريور 1389

  696

  بررسی و تعيين اثر روش تهيه بر روی ساختار کاتاليست پروسکايتی نيکل , کبالت

  ارمغان لطيفی

  متين پروری

  پاييز 1389

  697

  مدل سازی خشک کن بستر سيال جريان متقاطع

  ميثم بهاری

  شاهرخ شاه حسينی

  پاييز 1389

  698

  بررسی اثر زمان ماند مايع بر عملکرد بيو رآکتور غشايی

  عليرضا همتی

  تورج محمدی - افشين پاک

  مهر 1389

  699

  بهينه سازی چند منظوره ی سيستم های پيل سوختی غشای تبادل يون پروتون

  دنيا آگاهی زاد

  سوسن روشن ضمير

  آبان 1389

  700

  بررسی ترموديناميکی و تجربی تاثير حضور نمک بر کشش سطح فصل مشترک آب و نفت و پايداری امولسيون

  مهری دادرس

  محمد رضا دهقانی

  آبان 1389

  701

  شبيه سازی CFD رآکتورهای صوتی ( SONO-REACTORS ) ارتقای کيفيت نفت خام

  شهرام نيازی

  سيد حسن هاشم آبادی

  آبان 1389

  702

  مدل سازی ترموديناميکی سيستم های آب , اتانول و ترکيبات هم نوع آن ها

  سارا اردلان

  بهمن بهزادی

  آبان 1389

  703

  مطالعه ی تجربی مهم ترين خواص مهندسی و فيزيکی پرزلان فعال شده ی اوين

  علی قاسم زاده

  علی اله وردی

  آذر 1389

  704

  جداسازی غشايی مخلوط تولوئن و نرمال هپتان با استفاده از فرايند تراوش تبخيری

  مونا ايروانی نيا

  تورج محمدی

  آذر 1389

  705

  بررسی تجربی اثر يون ها ی موجود در آب تزريقی به منظور بهبود برداشت نفت در فرايند آشام خودبه خودی

  حمزه صادقی مرزناکی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  آذر 1389

  706

  ارايه ی مدلی جديد برای پيش بينی ويسکوزيته ی نفت مخازن ايران

  علی افراز

  محمد تقی صادقی

  آذر 1389

  707

  بررسی کاتاليزورهای Ni بر پايه ی ZrO 2 -CeO 2 در فرايند اکسيداسيون جزيی متان

  افسانه سادات لاريمی

  سيد مهدی علوی املشی

  دی 1389

  708

  مطالعه ی اثر نانوسيليس بر شکل شناسی , خواص چسبندگی , مکانيکی و حرارتی پوشش های محافظتی مورد مصرف بر روی بتن

  هادی جانپور

  علی اله وردی - مرتضی احسانی

  دی 1389

  709

  شبيه سازی عملکرد آسياب غلطکی در صنايع سيمان به کمک شبکه های عصبی مصنوعی

  اردشير حسينی

  محمد تقی صادقی - علی اله وردی

  دی 1389

  710

  مدل سازی تعدادی از آزمايشات سنتز زئوليت ها توسط شبکه های عصبی مصنوعی

  مهدی ملک دار

  تورج محمدی

  دی 1389

  711

  تعيين فرمولاسيون بهينه و بررسی خواص سرباره ی فعال شده ی فسفر

  شيما پورزاده فلاح

  علی اله وردی

  دی 1389

  712

  شبيه سازی فرايند ميکروفيلتراسيون

  هانيه شکر کار

  نوراله کثيری بيدهندی

  بهمن 1389

  713

  تعادل فازی مواد خالص به روش شبيه سازی ديناميک مولکولی

  مهر انگيز شيخ عباسی

  فرزانه فيضی

  بهمن 1389

  714

  تعيين فرمولاسيون بهينه و بررسی خواص سرباره ی فعال شده ی کوره ی بلند ذوب آهن اصفهان

  افسانه مالکی

  علی اله وردی

  بهمن 1389

  715

  تعيين فرمولاسيون بهينه و بررسی خواص سرباره ی فعال شده ی کوره ی بلند فولاد قروه

  سميه اسکندری

  علی اله وردی

  بهمن 1389

  716

  شبيه سازی CFD هيدروسيکلون های جدا کننده ی آب از نفت در ته چاه

  امين کوليوند

  سيد حسن هاشم آبادی

  بهمن 1389

  717

  مدل سازی اکسايش الکتروشيميايی فنل برای تصفيه ی پساب

  نجمه خبازی کناری

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1389

  718

  مدل سازی رياضی فرايند تراوش تبخيری

  فرناز فرشاد

  نوراله کثيری بيدهندی

  تير 1389

  719

  مدل سازی رآکتور ديسک دورانی SDR جهت پليمريزاسيون استايرن

  صفورا سجاد

  محمد رضا مقبلی - مجيد غياث

  تير 1389

  720

  مطالعه و بررسی مشخصات و خواص سيمان پرتلند بدون گچ بر مبنای کلينکرهای سيمان پرتلند سفيد

  فردين توکلی قزلحاجين

  علی اله وردی

  دی 1389

  727

  مدل سازی دوبعدی رآکتور بستر ثابت در فرايند GTL

  هادی نجفی جزه

  شاهرخ شاه حسينی

  اسفند 1389

  728

  مدل سازی ترموسينتيکی واکنش فيشر - تروپش در حضور کاتاليزور کبالت

  معبود جمجاه

  محمد رضا دهقانی - متين پروری

  اسفند 1389

  729

  مدل سازی ترموديناميکی پيش بينی شرايط ميعان معکوس برای سيالات نفتی

  بهنام لازمی

  فرزانه فيضی

  آذر 1389

  730

  مدل سازی ترموديناميکی تعادلات فازی در سيستم های حاوی آب + سورفکتانت + هيدروکربن

  الهه مقامی

  بهمن بهزادی - فرزانه فيضی

  بهمن 1389

  731

  مدل سازی ترموديناميکی جذب سطحی مخلوط های گازی با استفاده از مدل SLD

  سجادآبباريکی

  فرزانه فيضی

  اسفند 1389

  733

  بررسی عملکرد ميکروارگانيسمها در تشکيل يا شکست امولسيونهای اب ونفت

  مريم دشتی

  فرشته نعيم پور

  مهر 1389

  734

  بررسی اثرات انواع پلی گلايکولها واتانول امينها ومخلوط انها به عنوان مواد کمک سايش در اسياب سيمان

  زينب بابا صفری

  علی اله وردی

  بهمن 1389

  735

  پيش بينی شرايط تشکيل هيدرات هيدروژن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

  ليلا لطفی

  محمد تقی صادقی

  بهمن 1389

  736

  شبيه سازی دفع گازهای اسيدی در ميدان گازی کيش

  رضا نوشادی

  شاهرخ شاه حسينی

  بهمن 1389

  737

  شبيه سازی cfd گندزدايی سيالات غير نيوتنی در راکتورهای فرا بنفش

  فرخنده قادر زاده

  سيد حسن هاشم ابادی

  بهمن 1389

  738

  شبيه سازی cfd تانک ته نشينی پساب

  صغرا عباسعلی پور

  شاهرخ شاه حسينی

  اسفند 1389

  739

  مدلسازی وشبيه سازی عملکرد مخلوط امينها در برجهای جذب ودفع واحدشيرين سازی گاز پالايشگاه بيد بلند 2

  محمود سحابی

  منصور شيروانی

  اسفند 1389

  740

  ساخت نانو کامپوزيتهای متخلخل polyhipe با پوشش سطحی نقره به روش پليمريزاسيون امولسيونی

  سحر صادقی

  محمد رضا مقبلی

  اسفند 1389

  741

  شيرين سازی گاز طبيعی با استفاده از تماس دهنده غشايی

  زهرا نيازی

  تورج محمدی

  اسفند 1389

  742

  شبيه سازی هيدروليکی سينی غربالی همراه اکنه با تکنيک cfd

  سپيده رشدی ديلمقانی

  کثيری-ايوک پور

  اسفند 1389

  743

  مدلسازی فازی-عصبی تطبيقی فرايند تصفيه فاضلاب لجن فعال

  مهسا واجدی

  شاهرخ شاه حسينی

  اسفند 1389

  744

  شبيه سازی فرايند اولترا فيلتراسيون

  مريم عباسی منفرد

  نوراله کثيری بيدهندی

  اسفند 1389

  745

  بهينه سازی راکتور ناپيوسته متوالی( sbr ) با الگوريتم ژنتيک وجستجوی ممنوع

  مطهره خسروی روزبهانی

  شاهرخ شاه حسينی

  اسفند 1389

  746

  مطالعه تجربی وارائه مدل رياضی برای فرايند کاهش گران روی نفت خام توسط اشعه گاما

  فاطمه جندقی

  محمد تقی صادقی

  اسفند 1389

  747

  الکترو سنتز اديپونيتريل در سل غشايی

  فاطمه کريمی اميرکياسر

  اشرفی زاده-فريدون محمدی

  اسفند 1389

  748

  بررسی ازمايشگاهی اکسايش الکتروشيميايی فنل برای تصفيه پساب

  متين ملايی

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1389

  749

  ساخت مجموعه الکترود-غشاءپيل سوختی تبادل يون پروتون با هدف کاهش بار گيری پلاتين ومقاومت تماسی

  مريم يزدان پور

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1389

  750

  مطالعه وبررسی عملکرد سيمان پرتلند پوزولانی شرکت سيمان تهران در اب دريا

  عبدالرحيم ايزد پناه

  علی اله وردی

  اسفند 1389

  751

  توسعه مدل ترموديناميکی برای سيالات تجمعی بر مبنای تئوری شيميايی تجمع پيوسته

  عفت برفی

  بهزادی-دهقانی

  فروردين 1390

  752

  کنترل غير خطی ونامعين وچند متغيره برجهای تقطير با استفاده از روش کنترل تطبيقی،لغزشی

  همايون صفاحی

  منصور شيروانی

  فروردين 1390

  753

  ساخت يک نمونه غشاء زئوليتی به منظور جداسازی هوا از گاز sf 6

  حجت ا...مقصودلوراد

  تورج محمدی-افشين پاک

  فروردين 1390

  754

  مدلسازی جداسازی مخلوط گازها با استفاده از غشاء نانو کامپوزيت pdms

  احسان فرنو

  نوراله کثيری بيدهندی

  ارديبهشت 1390

  755

  مدلسازی ريفرمر کاتاليستی مونوليتی خود گرمازا برای توليد هيدروژن برای پيلهای سوختی

  سيد مصطفی صفدر نژاد

  سوسن روشن ضمير

  ارديبهشت 1390

  756

  ساخت وبررسی پايداری نانو ذرات لاتکس پليمری تهيه شده به روش پليمريزاسيون امولسيونی در محيط های يونی( ca 2+)

  محمد مزيدی

  محمد رضا مقبلی

  ارديبهشت 1390

  757

  بهينه سازی عملکرد راکتور کاتاليستی بستر ثابت فيشر-تروپش با توزيع ماده فعال

  سجاد کريمی مزيدی

  محمد تقی صادقی

  ارديبهشت 1390

  758

  ساخت نانو کامپوزيتهای پليمری مقاوم در برابر خراش پلی اکريلات/نانورس

  هادی حجتی

  محمدرضا مقبلی

  ارديبهشت 1390

  759

  حذف گاز گلخانه ای متان از هوا توسط فرايند بيو فيلتراسيون

  مجيد رافتی عطری

  اشرفی زاده-حجازی

  خرداد 1390

  760

  کاربرد فرايند ترکيبی غشاهای( uf/ro ) در تصفيه پسابهای پالايشگاهی به منظور تامين اب مصرفی بويلرها

  محمد رضا سبزواری

  تورج محمدی-محمود همتی

  خرداد 1390

  761

  مدلسازی تشکيل لجن در روغن روانکاری ماشينهای دوار

  احسان پاشايی

  دهقانی-فيضی

  خرداد 1390

  783

  سنتز وتعيين مشخصات نانو کاتاليست پلاتين بر روی پايه کربنی PT/C برايپيل سوختی غشاء تبادل پروتون

  احسان غضنفری

  سوسن روشن ضمير

  شهريور 1388

  784

  بررسی مواد افزودنی مختلف در گل های حفاری قابل استفاده در چاه های کم قطر

  ميثم مير عرب رضی

  اشرفی زاده

  خرداد 1390

  785

  شبيه سازی عددی عملکرد سه طراحی مختلف برای توربين ساونيوس

  سيد مهدی شريفيان

  شيروانی -خان اف

  خرداد 1390

  786

  مدلسازی رفتار رسوب در مبدلهای پيش گرمکن نفت خام به روش فازی-عصبی

  ابوذر غفاری توران

  شاهرخ شاه حسينی

  خرداد 1390

  787

  پيش بينی جذب ترکيبات اروماتيک BTEX درحلالهای يونی

  پريسا شيخ بگلو

  دهقانی-بهزادی

  خرداد 1390

  788

  ساخت نانو ذرات هسته-پوسته عامل دار به روش پليمريزاسيون امولسيونی هسته دار جهت بهبود خواص ضربه اپوکسی

  جعفر رمضانی

  محمدرضامقبلی

  خرداد 1390

  789

  کنترل مقاوم برج تقطير با خلوص بالا به عنوان يک سيستم با شرايط نامناسب( ILL-CONDITIONED )

  امير ستوده

  منصور شيروانی

  خرداد 1390

  790

  شبيه سازی به کمک CFD هيدروسيلکون جدا کننده اب وکک پتروشيمی جم

  مهدی مشتاقيان

  سيد حسن هاشم ابادی

  تير 1390

  791

  بررسی جذب شيميايی دی اکسيد کربن بوسيله مايعات يونی( rtil )

  سيد ميثم شريفی

  بهمن بهزادی-متين پروری

  تير 1390

  792

  شبيه سازی cfd دبی سنج توربينی نفت خام

  احمد رستمی

  سيد حسن هاشم ابادی

  تير 1390

  793

  شبيه سازی cfd سيستم اختلاط جت چرخان جهت پيشگيری از تشکيل رسوب در مخازن ذخيره نفت خام

  حميدرضا برکتين

  سيد حسن هاشم ابادی

  تير 1390

  794

  بررسی پديده ی تشکيل رسوب در چيلرهای جذبی حاوی مخلوطهای ليتيوم برومايد

  مهسا عربی

  محمدرضادهقانی

  شهريور 1390

  795

  بررسی جذب فلزات سنگين توسط مخلوطی از جاذبهای زيستی

  محمدرضاصفوی

  پريسا حجازی

  شهريور 1389

  798

  مدلسازی ترموديناميکی تعادلات فازی مواد شرکت کننده در واکنش فيشر-تروپش

  سيد وحيد سيدان

  فرزانه فيضی

  تير 1390

  799

  پيش بينی رفتار غشاهای نانو فيلتراسيون به کمک مدلسازی رياضی

  فرزاد فدائی

  اشرفی زاده

  شهريور 1390

  800

  مدلسازی فرايند جدايی فازی در محلولهای پليمری

  حسين اسفنديان

  مقبلی-غياث

  شهريور 1390

  801

  شبيه سازی cfd راکتور بستر ثابت سنتز فيشر تروپش

  حامدعلی گل زاده

  محمد تقی صادقی

  شهريور 1390

  802

  طراحی بهينه جدا کننده های دو فازی گاز-مايع وين

  فاطمه کاوسی

  شاهرخ شاه حسينی

  مهر 1390

  803

  ساخت وارزيابی غشای سراميکی الترافيلتراسيون برای تصفيه پساب نفتی

  ارش بيات

  تورج محمدی-کاظمی مقدم

  مهر 1390

  804

  بررسی ومطالعه اثر کاتاليست مستعمل rfcc بر مقاومت شيميايی سيمان پرتلند در برابر سولفات

  مهدی نعمت شهر بابکی

  علی اله وردی

  خرداد 1390

  805

  مدلسازی جريان سه فازی

  ندا حيدری

  محمد تقی صادقی

  تير 1390

  806

  بررسی تاثير تر شوندگی بر تراوايی نسبی در تزريق اب با شوری کم به منظور ازدياد برداشت نفت خام

  سهيل مرادی

  اشرفی زاده

  تير 1390

  808

  جدا سازی الاينده های ناشی از بکارگيری سموم دفع افات نباتی از اب اشاميدنی با استفاده از فرايند نانو فيلتراسيون

  سيمين غوطه ور فکر

  اشرفی زاده

  تير 1390

  809

  سنتز،تعيين مشخصات وعملکرد کاتاليست mnsapo- 34و sapo- 34 در فرايند mto

  سيد بهمن خبيری

  مهدی علوی-محمد حقيقی

  تير 1390

  810

  مدلسازی ديناميکی فرايند hds

  پيمان مهين سا

  محمد تقی صادقی-حميد گنجی

  شهريور 1390

  811

  ساخت وتعيين خواص کامپوزيتهای پلی پروپيلن/نانو رس/ميکا

  حامد محمدی

  محمد رضا مقبلی

  شهريور 1390

  812

  مدلسازی تشکيل هيدراتهای گازی در حضور تقويت کننده ها

  مريم زاهد

  فرزانه فيضی-محمد رضا دهقانی

  مهر 1390

  813

  فعالسازی شيميايی خاکستر بادی برای ايجاد خاصيت چسبندگی

  مير محمد سيدی

  علی اله وردی

  تير 1390

  814

  محاسبه خواص انتقالی مواد خالص به روش شبيه سازی ديناميک مولکولی

  زهرا اميری

  فرزانه فيضی

  مهر 1390

  815

  مدلسازی پديده ماندگی( entrainment ) در برجهای تقطير سينی دار

  مجتبی شاهرخی فرد

  نوراله کثيری بيدهندی

  مهر 1390

  816

  ساخت غشای نانو کامپوزيت پلی وينيل الکل( pva )-نانو لوله کربن( cnt ) به منظور جدا سازی اب از ايزوپروپانول از طريق فرايند تراوش تبخيری

  ياسر شيرازی

  تورج محمدی-افشين پاک

  فروردين 1390

  817

  مدلسازی گرمايش نقطه ای به عنوان جايگزين گرمکنهای ايستگاههای تقليل فشار گاز جهت جلوگيری از تشکيل هيدرات گاز

  عصمت گريوانی

  شاهرخ شاه حسينی

  شهريور 1390

  818

  ارزيابی مقاومت سرباره ی فسفر فعال شده در برابر چرخه های انجماد وذوب وحمله ی نمک-يخ

  محمد مهدی بحری رشت ابادی

  علی اله وردی

  مهر 1390

  819

  شبيه سازی cfd حرکت سيال مگنتورئولوژيک

  فاطمه اميد بيگی

  سيد حسن هاشم ابادی

  تير 1390

  823

  شبيه سازی cfd جدا کننده های سيلکونی کم حجم سه فازی نفت،اب،گاز

  محمد کريمی

  سيد حسن هاشم ابادی

  شهريور 1390

  826

  مطالعه وبررسی تعادل فاز مخلوط های دو جزئی به روش شبيه سازی ديناميک مولکولی

  مريم موسی زادگان

  فرزانه فيضی

  مهر 1390

  830

  بررسی روش سنتز بر روی کارايی کاتاليست k-w-mn/sio 2 در فرايند جفت شدن اکسايشی متان

  قاسم کساييان

  سيد مهدی علوی

  تير 1390

  831

  مدلسازی وشبيه سازی برجهای تقطير واحد اتيلن گليکول شرکت فرسا شيمی

  يوسف درج

  نوراله کثيری بيدهندی

  مهر 1390

  832

  مدلسازی ترموديناميکی معادلات حالت درجه سه به همراه عبارت تجمع

  ليلا اسلامی

  فيضی -بهزادی

  مهر 1390

  833

  خالص سازی انتی بيوتيک اريترو مايسين به روش ميسل معکوس

  سروه کامروا

  پريسا حجازی

  شهريور 1390

  854

  شبيه سازی و بهينه سازی فرآيند پالايش و تبديل ميعانات گازی به هيدروکربن های با ارزش افزوده بالا

  محمد امين حسين نژاد آريانی

  شاهرخ شاه حسينی

  اسفند 1390

  855

  مطالعه،بررسی وتوليد لعاب لوستر متاليک بر پايه نانو ذرات نقره ومس

  عليرضا برهانی فر

  سيد حميد جزايری

  ارديبهشت 1388

  856

  بهينه سازی فرايند هيدروکراکينگ با استفاده از الگوريتم ژنتيک

  مرضيه زارع

  منصور شيروانی

  خرداد 1390

  857

  ساخت چسب حساس به فشار نانو کامپوزيتی پلی اکريلات/نانورس به روش پليمريزاسيون امولسيونی

  رضا سرده مقدم

  محمد رضا مقبلی

  تير 1390

  858

  شبيه سازی cfd کوره steam cracking پتروشيمی

  محمدرضا حسينيه فراهانی

  شاهرخ شاه حسينی

  شهريور 1390

  859

  سنتز،شناسايی وارزيابی نانو ذرات تيتانيوم دی اکسيد جهت کاربرد در محصولات سيمانی

  نسيم گنجی

  علی اله وردی

  شهريور 1390

  860

  اناليز شبکه ی متابوليکی به کمک مسيرهای پايه

  زهرا فضلعلی

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1390

  861

  شبيه سازی cfd وبررسی پارامترهای تاثيرگذاربرکارايی فيلتر گاز ورودی پالايشگاه گاز پارسيان

  عليرضا سلمانی

  شاهرخ شاه حسينی-شيروانی

  مهر 1390

  862

  مدلسازی مکانيستيک فرايند تراوش تبخيری

  سهيل سريع الاطلاق فرد

  تورج محمدی

  مهر 1390

  863

  پيش بينی رفتار سيستم های حاوی الکتروليت با استفاده از معادلات حالت

  رضا شهرياری

  محمدرضا دهقانی

  مهر1390

  864

  شبيه سازی ترسيب نمکهای معدنی بر جدار چاه گاز طبيعی

  ايدا عقيلی

  شاهرخ شاه حسينی

  مهر 1390

  865

  مدلسازی ترموديناميکی محلولهای الکتروليت با معادلات حالت درجه سه

  سميرا فرزام

  فيضی-دهقانی

  مهر 1390

  866

  تبديل گاز سنتز به الفين های سبک از طريق متانول

  محسن عنبرستانی

  مهدی علوی

  مهر 1390

  867

  شبيه سازی شيرين سازی گاز با غشاء

  اعظم طهماسبی

  شاهرخ شاه حسينی

  مهر 1390

  868

  مدلسازی ماندگی در جريانهای دو فازی در لوله های افقی وشيب دار با استفاده از مدلهای جعبه سياه

  رضا نوبخت حسنلويی

  کثيری-خان اف

  مهر 1390

  869

  مدلسازی وشبيه سازی غير تعادلی برج شيرين سازی گاز با محلول امين

  علی اکبر خوش مرام

  شاهرخ شاه حسينی

  ابان 1390

  870

  مدلسازی تعيين اندازه ذرات وتوزيع اندازه ذرات در پليمريزاسيون تعليقی پلی متيل متاکريلات( pmma )

  نادره عبدالمطلبی

  منصور شيروانی

  

  871

  ساخت غشای زئوليتی نانو حفره کابازيت وبررسی کاربرد ان در صنايع گاز

  امير نوری

  تورج محمدی-کاظمی مقدم

  ابان 1390

  872

  بررسی اثر ماده فعال سطحی وقليا در فرايند اشام خود بخودی

  نسيم حيدری

  اشرفی زاده

  اذر 1390

  873

  شبيه سازی زبی هيدروديناميک راکتور حبابی-دوغابی همزن دار

  صادق پهلوانی

  سيد حسن هاشم ابادی

  اذر 1390

  874

  ارائه مدل سينتيکی برای واکنش انتقال اب-گاز روی کاتاليست نيکل

  سولماز عوض پور بردسيری

  سيد مهدی علوی

  اذر 1390

  875

  ساخت وارزيابی صفحه های سيمان اليافی

  وجيه اله علمشاهی

  عباس طائب

  اذر 1390

  876

  ساخت غشای ماتريس اميخته پلی دی متيل سيلوکسان/نانو لوله کربن برای جداسازی گاز

  هادی شاد مجره

  تورج محمدی

  اذر 1390

  877

  ساخت نانو کامپوزيت های پليمری متخلخل polyhipe با قابليت تبادل يون انيونی

  مهديه عليخانی

  محمد رضا مقبلی

  اذر 1390

  878

  مدلسازی وکنترل راکتور واحد هيدرو کراکينگ

  ادريس محمدپورحاجيکلا

  منصور شيروانی

  اذر 1390

  879

  حذف بيولوژيکی الاينده های هيدرو کربنی از فاز گاز

  سمانه هرسبان

  اشرفی زاده-حجازی

  دی 1390

  880

  شبيه سازی cfd يک محفظه تقسيم کننده جريان غبار الود با جريان های تميز والوده

  بهزاد عربی

  منصور شيروانی

  دی 1390

  881

  شبيه سازی cfd عملکرد لخته گير شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

  ياشار حيدری

  محمد تقی صادقی

  دی 1390

  882

  بررسی تجربی اکسيداسيون کنسانتره موليبدنيت در سل الکتروشيميايی

  مرضيه محمودی

  اشرفی زاده

  دی 1390

  883

  مطالعات ازمايشگاهی وشبيه سازی cfd جريان دو فازی گاز-مايع در راکتورهای بستر قطره ای

  مريم سليمی

  سيد حسن هاشم ابادی

  دی 1390

  884

  بررسی نظری وتجربی رفتار ترمو ديناميکی سيستمهای حاوی پليمر والکتروليت

  اسماء محمدی

  دهقانی-فيضی

  دی 1390

  885

  بهبود کاتاليستهای fe-al-cu در واکنش water-gas shift

  ارش مقصود لو

  سيد مهدی علوی

  دی 1390

  886

  بررسی پارامترهای کليديلايه های فعال موثر بر عملکرد pemfc با مجموعه الکترود-غشا پلی اتر اتر کتون سولفونه

  ايلين راه نورد

  سوسن روشن ضمير

  دی 1390

  887

  ساخت ومدلسازی راکتور جاذب دی اکسيد کربن

  محسن کيانپور

  شاه حسينی-محمد امين ثباتی

  دی 1390

  888

  بررسی تاثير پايه های مختلف بر فعاليت کاتاليست نيکل در واکنش انتقال اب-گاز

  علی اسلامی

  مهدی علوی

  بهمن 1390

  889

  مطالعه ازمايشگاهی وشبيه سازی cfd هيدرو کربن سيکلون جهت جداسازی اسفالتين از نفت خام سنگين

  مهدی قائی زاده

  هاشم ابادی-محمود بيات

  بهمن 1390

  890

  بهبود کاتاليست pt/lacoo 3 در واکنش انتقال اب گاز

  محسن نجف زاده

  مهدی علوی-متين پروری

  بهمن 1390

  891

  ساخت نانو کامپوزيت پليمری با درصد بالای تخلخل حاوی نانو سيليکا( nanosilica/polyhipe ) با قابليت تبادل يونی کاتيونی

  افسانه خواجه

  محمدرضامقبلی

  بهمن 1390

  892

  بررسی تاثير فعال سازی مکانيکی بر مهمترين خواص مکانيکی وفيزيکی سرباره ی فسفر فعال شده

  مصطفی مهين روستا

  علی اله وردی

  بهمن 1390

  893

  بهبود عملکرد کاتاليست pt/tio 2 در واکنش انتقال اب -گاز

  اياد حزبه خواه

  سيد مهدی علوی

  بهمن 1390

  894

  ساخت ذرات نانو کامپوزتی/نانو رس به روش پليمريزاسيون امولسيونی جهت بهبود خواص سيمان

  فرهاد قلی نژاد

  محمد رضا مقبلی

  بهمن 1390

  895

  بررسی تاثير شرايط عمل اوری بر مهمترين خواص مکانيکی وفيزيکی سرباره ی فسفر فعال شده

  شيما پيله ور

  علی اله وردی

  بهمن 1390

  896

  بررسی پايداری غشاهای تبادل پروتون پلی اتر اتر کتون سولفونه در پيلهای سوختی الکتروليت پليمری

  غلامرضا امير خانلو

  روشن ضمير- تورج محمدی

  بهمن 1390

  897

  مطالعه عوامل موثر بر چگونگی استفاده از مواد اوليه سيمان با اکسيد منيزيم بالا

  محمد امين رضايی

  عباس طائب

  بهمن 1390

  898

  استفاده از روش محاسباتی الگوريتم ژنتيک در محاسبات تعادلات فازی محلولهای پليمری

  عادل شريفی

  مقبلی-غياث

  اسفند 1390

  899

  ارزيابی مقاومت شيميايی سرباره فسفر فعال شده در برابر تهاجم سولفاتها

  ميلاد اخوندی

  علی اله وردی

  اسفند 1390

  900

  سنتز وتعيين مشخصات نانو بلور زير کونيا باروش هيدروترمال از پودر صنعتی زير کونيا

  امين بهبهانی

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1390

  901

  مطالعه تجربی ارتقاء کيفيت نفت خام سنگين با استفاده از روش پرتو افکنی الکترونی

  پوريا رحيمی تير انداز

  محمد تقی صادقی

  اسفند 1390

  902

  ساخت ژلهای پليمری پيش ساخته پلی اکريل اميد با قابليت اصلاح تراوايی مخازن

  ابوالحسن هاشمی سهی

  محمدرضامقبلی

  اسفند 1390

  903

  مدلسازی رياضی پيل سوختی الکتروليت پليمری دارای غشاء پلی اتر اتر کتن سولفونه

  شيما غفاری

  روشن ضمير- تورج محمدی

  اسفند 1390

  904

  بهينه سازی سيستمهای تقطير چند جزئی از لحاظ مصرف انرژی

  مرتضی محمودی منش

  نوراله کثيری بيدهندی

  اسفند 1390

  905

  سنتز افزودنيهای پليمری به منظور کاهش درگ در جريان دو فازی نفت واب

  مصطفی معالی تاش

  محمدرضامقبلی

  اسفند 1390

  906

  کنترل fractional راکتور پليمريزاسيون متيل متاکريلات

  مصطفی مبلغ ناصری

  منصور شيروانی- مجيد غياث

  اسفند 1390

  907

  بهينه سازی برج تقطير واکنشی

  حسينعلی قاسمی

  نوراله کثيری بيدهندی

  اسفند 1390

  908

  مدلسازی وپيش بينی ويسکوزيته در سيستم های حاوی الکتروليت

  سيد محمد مهدی طباطبايی

  دهقانی-بهزادی

  

  915

  توليد بيوسورفکتانت به روش تخمير حالت جامد

  سهيل احمدی

  پريسا حجازی - فرشته نعيم پور

  مهر1390

  916

  شبيه سازی CFD تفکيک گرهای ذرات جامد از گاز طبيعی

  سپيده رضايی

  سيد حسن هاشم آبادی

  دي1390

  917

  بررسی آزمايشگاهی و شبيه سازی CFD جداسازی آب و نفت در هيدروسيکلون

  سعيد عشقی

  سيد حسن هاشم آبادی

  اسفند 1390

  918

  بررسی امکان تعيين نحوه توزيع اجزای غير کليدی در برج های تقطير با استفاده از برنامه نويسی زنتيک

  الناز جلوه

  نوراله کثيری

  اسفند 1390

  919

  ساخت و ارزيابی غشای زئوليتی نانو کريستال NaA

  مصطفی جعفری

  تورج محمدی- منصور کاظمی مقدم

  اسفند 1390

  920

  مدل سازی راکتور های لوله ای توليد پلی اتيلن

  وحيد جلالوندی

  محمدرضا مقبلی-مجيد غياث

  اسفند1390

  921

  اندازه گيری تجربی و مدلسازی ترموديناميکی تعادل فازی در سيستم آب، سورفکتانت و هيدروکربنها

  محمد زارع

  بهمن بهزادی - محمد رضا دهقانی

  اسفند 1390

  922

  مطالعه بهسازی لايه ی کاتاليست کاتدی در پيل های سوختی غشا تبادل پروتون

  عماد کوشکی

  سوسن روشن ضمير

  ارديبهشت 1391

  923

  توليد( PHB) POLYHYDROXYBUTYRATE نيمه پيوسته

  فاطمه موحدی

  فرشته نعيم پور

  ارديبهشت 1391

  924

  بررسی امکان فعال سازی پوزولانهای طبيعی به کمک سيمان پرتلند يا کلينکرآن

  ارس رحمانی

  علی اله وردی

  خرداد1387

  925

  تصفيه ی آب نمک جهت تهيه خوراک واحد های کلرآلکالی

  هانيه کاظمی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  دی 1387

  926

  مدلسازی ترموديناميکی تشکيل رسوب آسفالتين در نمونه های نفت ايران

  شيرين مهاجر

  فرزانه فيضی- بهمن بهزادی

  اسفند 1387

  927

  تهيه غشای نانو لوله کربنی

  مريم احمدزاده توفيقی

  تورج محمدی-افشين پاک

  ارديبهشت 1388

  928

  ساخت غشاهای پليمری پلی(دی متيل سيلوکسان) پرشده از نانو ذره زئوليتی 4 A به منظور جداسازی گاز

  ماشاء الله رضا کاظمی

  تورج محمدی

  شهريور 1390

  929

  بررسی رئولوژی امولسيون نفت خام در آب

  وحيد هوشيارگر

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  مهر 1390

  930

  بهبود بخشی غشای پليمری پلی وينيل الکل با استفاده از پايه و نانو ذرات سراميکی

  محمد صامعی

  تورج محمدی

  اسفند 1390

  931

  شبيه سازی CFD مشعل گرمکن های گازی مورد استفاده در ايستگاههای تقليل فشار گاز طبيعی

  حميده شيخانی

  سيد حسن هاشم آبادی

  مهر 1390

  932

  بررسی و امکان سنجی استفاده از حلال های هيبريدی (فيزيکی - شيميايی) در حذف گازهای اسيدی در برج جذب پالايشگاه گاز

  محمد حسين خدايی

  شاهرخ شاه حسينی

  فروردين 1391

  933

  بررسی عملکرد راکتور های بستر ثابت در فرآيند انتقال آب - گاز

  جهانشير حقيقی

  سيد مهدی علوی املشی

  ارديبهشت 1391

  934

  بررسی فاکتورهای موثر بر تثبيت يک آنزيم هيدروليز کننده

  عطيه بهرامی

  پريسا حجازی

  خرداد 1391

  935

  مدل سازی رياضی غشاهای ماتريس آميخته حاوی نانو ذرات تراوا

  کيوان محمد قيماسی

  تورج محمدی

  شهريور 1391

  936

  پيش بينی دمای بويل و خط زينو به کمک معادلات حالت گروه SAFT

  سمانه زارعی محمود آبادی

  فرزانه فيضی

  شهريور 1391

  937

  مدلسازی ، شبيه سازی و بهينه سازی برج تقطير يکپارچه حرارتی ( HIDIC )

  حسين شاهنده

  نوراله کثيری - جواد ايوک پور

  مهر 1391

  938

  مدلسازی ترموديناميکی سيستم های حاوی پليمر و نمک با استفاده از معادلات حالت

  مسعود ولوی

  محمد رضا دهقانی - فرزانه فيضی

  مهر 1391

  945

  مطالعه آزمايشگاهی و مدلسازی شبکه عصبی تاثير خم بر افت فشار و الگوی جريان دوفازی آب- هوا

  سيده پريسا موسويان قهرمانی

  نوراله کثيری بيدهندی- محمدحسن خان اف

  ارديبهشت 1391

  946

  زيست سالم سازی آب های آلوده به موتوآروماتيک ها به روش تثبيت سلولی

  بيتا بيات سرمدی

  فرشته نعيم پور

  تير 1391

  947

  بررسی فرآيند جذب تحت فشار تناوبی جهت خالص سازی هيدروژن

  فرشيد صفری

  سوسن روشن ضمير

  مهر 1391

  948

  ساخت غشا ماتريس آميخته(پلی ايميدمتريميد5218- زئوليت نانو حفره) برای تراوش گزينشی دی اکسيد کربن

  محمد پيدايش

  تورج محمدی

  مهر 1391

  981

  شبيه سازی CFD پخش مواد بوزا در شبکه توزيع گاز و راهکارهای عملياتی جهت نگهداشت مقدار مواد در حد قابل قبول

  محبوبه چاووشيان

  سيد حسن هاشم آبادی

  اسفند 1390

  982

  استفاده از شبيه سازی مولکولی به روش مونت کارلو برای مخلوطی از آب و هيدروکربن در مبحث تعادل

  محمد هنری

  بهمن بهزادی

  اسفند 1390

  983

  توليد پليمر زيست تخريب پذير پلی هيدروکسی - بوتيرات به روش تخمير حالت جامد

  محمد صادق جعفری

  پريسا حجازی

  تير 1391

  984

  استفاده از روش تثبيت سلولی در حذف مشتقات نفتی

  الناز پاشايی مرنی

  فرشته نعيم پور

  شهريور 1391

  985

  بررسی آزمايشگاهی و شبيه سازی CFD تاثير ديواره بر انتقال حرارت بسترهای پرشده از ذرات غيرکروی

  مهدی زارع

  سيد حسن هاشم آبادی

  مهر 1391

  986

  مدل سازی فرايند گرفتگی در بيوراکتورهای غشايی

  روزبه سيف الهی آستارايی

  تورج محمدی

  مهر 1391

  987

  بررسی تاثير مشتقات گلايکول در سيالات حفاری پايه آبی

  حميد سعادتی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  مهر 1391

  988

  حذف آلاينده های رنگی از آب توسط واکنش سونوفوتوکاتاليستی نانوذرات TiO 2

  محمد جواد صادقی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده- حسن هاشم پور رفسنجانی

  مهر 1391

  989

  شبيه سازی CFD افزايش انتقال حرارت نانو سيال در مبدل هوا-خشک

  وحيد دلاوری

  سيد حسن هاشم آبادی

  مهر 1391

  990

  شبيه سازی CFD جدا کننده های گاز- ذره مارپيچی

  مبين صفايی راد

  سيد حسن هاشم آبادی

  مهر 1391

  991

  ساخت و استفاده از غشای نانو حفره زئوليتی برای بازيابی هيدروژن از جريان های گازی

  محمد صادق نبوی

  تورج محمدی

  مهر 1391

  992

  مدلسازی راکتورهای غشايی بستر ثابت جهت توليد هيدروژن مناسب پيل سوختی

  امير عطائی

  سوسن روشن ضمير

  مهر 1391

  993

  اثر ارتقاء دهنده های MgO و CeO 2 بر روی پايه کاتاليست Ni/AI 2 O 3 در واکنش ريفرمينگ خشک متان

  مهدی معدنی

  سيد مهدی علوی

  مهر 1391

  994

  بررسی اثر حضور نانو ذرات بر ضرايب انتقال جرم در ستون های استخراج مايع - مايع پر شده با پرکن های نامنظم

  گيتا نعمت بخش

  احمد رهبر کليشمی

  مهر 1391

  995

  مدلسازی غشاهای زئوليتی مورد استفاده در جداسازی گاز

  اکبر کشکولی

  تورج محمدی

  مهر 1391

  996

  شبيه سازی CFD حمل کنده ها توسط گل حفاری

  اسماعيل قاسمی کفرودی

  سيد حسن هاشم آبادی

  آبان 1391

  997

  استفاده از روش مايسل معکوس برای استخراج و خالص سازی مخلوط آنزيمی

  سيد رضا رضوانی نژاد

  پريسا حجازی

  آبان 1391

  998

  مدلسازی و شبيه سازی فرايند اسمز معکوس

  بهاره بهدانی

  نوراله کثيری

  آبان 1391

  999

  بررسی عملکرد کنترلر پيش بين در کنترل دمای کوره دوار سيمان

  سميه مهری

  منصور شيروانی

  آبان 1391

  1000

  شبيه سازی CFD جريان چند فازی در دبی سنج توربينی

  سامان حريری

  سيد حسن هاشم آبادی

  آبان 1391

  1001

  سنتز غشای نانو حفره زنوئوليتی 3 A با روش تعويض يون

  سهيلا غفارنژاد پرتو

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  آبان 1391

  1002

  مدل سازی و بهينه سازی راکتورهای دوغابی سنتز فيشر تروپش

  فائزه پور آهنگريان

  محمد تقی صادقی - محمد امين ثباتی

  آبان 1391

  1003

  مدلسازی سينتيک جدايی فازی محلول های پليمری تحت اثرات سطوح جامد

  سعيده سادات ميرزای نيری

  محمدرضا مقبلی-مجيد غياث

  آبان 1391

  1004

  گسترش معادله حالت چاه مربعی برای مايعات يونی

  فريبرز شااحمدی

  فرزانه فيضی

  آبان 1391

  1005

  مطالعه تجربی و بهينه سازی شرايط عملياتی جذب دی اکسيد کربن در بستر سيال

  هژير قهرمانی دهبکری

  شاهرخ شاه حسينی

  آبان 1391

  1006

  استخراج حلالی موليبدن از محلول آبی

  مهدی قديری

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  آبان 1391

  1007

  بررسی تاثير نوع و مقدار فعال ساز قليايی بر خواص سرباره فسفر فعال شده

  حميدرضا خليلی اميری

  علی اله وردی

  آذر 1391

  1008

  مدلسازی و کنترل واکنش پليمريزاسيون حلقه گشای ال-لاکتيد در راکتورهای ناپيوسته و نيمه پيوسته

  سيده سمانه جليلی شانی

  منصور شيروانی- مجيد غياث

  آذر 1391

  1009

  شبيه سازی CFD فرآيند استخراج مايع - مايع در تماس دهنده غشايی

  حسن حق شناس

  محمد تقی صادقی

  آذر 1391

  1010

  مدلسازی ترموديناميکی و بررسی رفتار تجربی سيستم های حاوی آب ، سورفکتانت ، هيدروکربن و نمک

  اصغر قضاوی زاده

  محمد رضا دهقانی - بهمن بهزادی

  دی 1391

  1011

  مدلسازی و کنترل واکنش پليمريزاسيون تراکمی کلروسيلان در راکتورهای ناپيوسته و نيمه پيوسته

  مژگان آوخ اليزيی

  منصور شيروانی- مجيد غياث

  دی 1391

  1012

  بررسی عملکرد معادله حالت SAFT-VR در محاسبات تعادل فازی و پيش بينی خواص ترموديناميکی مرتبه دوم

  حسن اسلامی

  بهمن بهزادی

  بهمن 1391

  1013

  ساخت نانوکامپوزيت غشايی پلی سولفون/ نانولوله- کربنی ( CNT ) و بررسی اثر اصلاح سطح نانولوله

  سيامک خوشرو

  محمدرضا مقبلی- اسماعيل قاسمی

  بهمن 1391

  1014

  تهيه و ارتقای کاتاليست Ni-CO/AI 2 O 3 در فرآند ريفرمينگ خشک متان

  طلعت ذاکری

  سيد مهدی علوی املشی

  بهمن 1391

  1026

  شبيه سازی CFD جريان حلقه وار سيال ويسکوز-آب جهت تسهيل انتقال آنها در خطوط لوله

  مهسا نريمانی کجور

  سيدحسن هاشم آبادی- نوراله کثيری

  پاييز 1391

  1027

  جداسازی ترکيبات گوگردی از گازوئيل با فرآيند تراوش تبخيری

  بهاره باهری

  تورج محمدی

  مهر 1391

  1028

  بررسی تاثير شرايط هيدروليز پلی وينيل استات بر درصد هيدروليز و وزن ملکولی محصول پلی وينيل الکل

  محمود دانشکر

  محمدرضا مقبلی

  زمستان 1391

  1029

  بررسی رفتار و عملکرد غشای 6 FDA جهت جداسازی دی اکسيد کربن از متان

  کاظم شهيدی

  تورج محمدی

  زمستان 1391

  1030

  ساخت و ارزيابی غشا زئوليتی RHO

  سيد فواد موسوی

  تورج محمدی

  دی 1391

  1031

  شبيه سازی CFD و ارزيابی آزمايشگاهی فرآيند جذب CO 2 در راکتور بستر سيال

  مهدی ايوبی

  شاهرخ شاه حسينی

  دی 1391

  1032

  بررسی عوامل موثر بر تثبيت آنزيم هيدروليز کننده بر نانو ذره مغناطيسی

  ضياالدين راثی

  پريسا حجازی

  دی 1391

  1033

  مطالعه تجربی تاثير امواج مايکروويو در ارتقاء کيفيت نفت خام و ارائه مدلی جهت پيش بينی گرانروی

  مصطفی همه خانی

  محمد تقی صادقی

  دی 1391

  1034

  مطالعه تجربی استفاده از امواج فراصوتی جهت کاهش گرانر وی و ارتقای کيفيت نفت خام

  رامين محمودی

  محمد تقی صادقی

  دی 1391

  1035

  بررسی کميت های فيزيکی موثر بر کارايی کاتاليست سنتز متانول

  ندا مير حسينی

  عباس طائب

  دی 1391

  1036

  مدل سازی و شبيه سازی ديناميکی ستون استخراج ضربه ای سينی دار

  سيد محمد هادی حسينی

  منصور شيروانی- احد قائمی

  دی 1391

  1037

  افزايش مقاومت فشاری ملات سيمان پرتلند از طريق بهبود ناحيه انتقالی

  مهتاب پيشه ور

  علی اله وردی

  بهمن 1391

  1038

  بررسی و مقايسه ی روش های افزايش مقاومت فشاری ملات سيمان پرتلند

  فرزانه ناظمی حسنعلی ده

  علی اله وردی

  بهمن 1391

  1039

  بررسی آزمايشگاهی پايداری الکتروکاتاليست های نانوکامپوزيتی پلاتين/ نانو لوله کربنی چند ديواره برای سيستم های پيل سوختی غشا تبادل پروتون

  فرخ ميرزايی

  سوسن روشن ضمير

  بهمن 1391

  1040

  بررسی عوامل موثر بر فرآيند های بيولوژيکی اکسيداسيون آهن

  عطيه ذبيح اله پور

  پريسا حجازی

  بهمن 1391

  1041

  تصفيه الکتروشيميايی بهينه پساب صنايع کاغذسازی با روش سطح پاسخ

  اميد مهرمحمدی

  سوسن روشن ضمير

  بهمن 1391

  1042

  مدل سازی و شبيه سازی هيدروديناميک سانتريفيوژ گازی

  محمدرضامحمدی جوزانی

  شاهرخ شاه حسينی-احد قائمی

  بهمن 1391

  1043

  شبيه سازی CFD جريان دوفازی در سيل پات مشعل پالايشگاه

  مليحه صنعتی قديم

  نوراله کثيری

  بهمن 1391

  1044

  جذب ترکيبات آروماتيک به کمک جاذب های جامد و مدل سازی ترموديناميکی

  علی اصغر ناصری

  محمدرضا دهقانی-بهمن بهزادی

  اسفند 1391

  1045

  پيش بينی رفتار مقاومتی سيمان پرتلند به روش شبيه سازی شبکه های عصبی مصنوعی

  سعيد حسينی تازيک

  علی اله وردی-منصور شيروانی

  اسفند 1391

  1046

  کاربرد سيستم دوفازی در حذف زيستی آلاينده های سمی

  جابر اسماعيلی

  فرشته نعيم پور

  اسفند 1391

  1047

  حذف نيترات به روش دنيتريفيکاسيون هتروتروف

  زينب اکبری شهابی

  فرشته نعيم پور

  اسفند 1391

  1048

  کاربرد يک بيوراکتور هيبريدی در زيست سالم سازی آب های آلوده

  بهمن رفيعی

  فرشته نعيم پور

  اسفند 1391

  1049

  اندازه گيری و مدل سازی ترموديناميکی حلاليت گازهای هيدروکربنی در يک مايع يونی

  حسن بختياری

  بهمن بهزادی-محمد رضا دهقانی

  اسفند 1391

  1050

  شبيه سازی هيدروديناميکی فراز آوری مصنوعی نفت سنگين با گاز

  زهرا علی پور حيدری

  نوراله کثيری- محمدحسن خان اف

  اسفند 1391

  1051

  بررسی هدايت پروتونی غشاهای الکتروليت پليمری از روش اسپکتروسکوپی امپدانس الکتروشيميايی برون محلی در دماها و رطوبت های مختلف

  علی مرادی

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1391

  1052

  جذب فلزات سنگين به کمک جاذب های جامد و مدلسازی ترموديناميکی جذب

  بهاره عزيزی

  محمدرضا دهقانی

  اسفند 1391

  1053

  بررسی تاثير نحوه ورود بخار به سينی غربالی بر عملکرد هيدرو ليکی آن

  محمد ذات خواهی

  نوراله کثيری

  اسفند 1391

  1054

  مدلسازی و شبيه سازی جريان توسعه يافته نانو سيال جاری درون لوله و بررسی اثر ته نشينی

  سيده نغمه فاطمی

  نوراله کثيری

  اسفند 1391

  1055

  بررسی تاثير نوع و ارتفاع آکنه بر روی هيدروليک سينی های غربالی

  شاهين محمدی زرغان

  نوراله کثيری

  اسفند 1391

  1056

  بررسی پارامترهای موثر در حذف آلاينده متان در بيوفيلتر

  عاطفه سليمی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده- پريسا حجازی

  اسفند 1391

  1057

  جداسازی يون نيترات از آب توسط فرآيند الکترو دياليز

  احمد رضا برزگر سعدی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  خرداد1392

  1058

  بررسی اثر حضور نانو ذرات مختلف بر ضرايب انتقال جرم در ستون استخراج مايع - مايع پر شده با پرکن های نا منظم

  علی وصال

  تورج محمدی- احمد رهبر کليشمی

  تير 1392

  1059

  بررسی اثر حضور نانو ذرات بر ضرايب انتقال جرم در ستون استخراج مايع - مايع تک قطره

  سيد مصطفی رهنمايی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده- احمد رهبر کليشمی

  تير 1392

  1060

  بررسی آزمايشگاهی تصفيه پساب بازيافت کاغذ با استفاده از فرآيند الکتروفنتون

  امين ميرزايی بناب

  سوسن روشن ضمير

  تير 1392

  1071

  مدلسازی و شبيه سازی ديناميک سيالات محاسباتی ( CFD ) سينی با جريان همسو

  سيده مريم خاتمی

  نوراله کثيری

  دی 1391

  1072

  شبيه سازی جداسازی گازها به وسيله سانتريفيوژ گازی

  معصومه جمالی

  شاهرخ شاه حسينی- احد قائمی

  اسفند 1391

  1073

  بررسی توليد بيوسورفکتانت در بيوراکتور تخمير حالت جامد

  سارا رضايی روشن

  پريسا حجازی

  اسفند1391

  1074

  عامل دار کردن غشای تبادل آنيون به کمک فرآيندآميناسيون

  مرتضی قوامی

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  تير 1392

  1075

  مدل سازی پديده های انتقال در فرآيند چگالنده ی غشايی

  موسی توانا

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  شهريور 1392

  1076

  شبيه سازی CFD ديناميک حرکت و انتقال حرارت ذره در سيالات دارای تنش تسليم

  ابوالفضل ده مرده علی آباد

  سيد حسن هاشم آبادی

  شهريور 1392

  1077

  شبيه سازی فرآيند تقطير غشايی با استفاده از روش ديناميک محاسباتی سيالات

  حسين حاير

  تورج محمدی

  شهريور 1392

  1078

  توليد آزمايشگاهی نانو سيليس از دوده سيليس

  وجيهه جعفری

  علی اله وردی

  شهريور 1392

  1079

  جداسازی يون های فلزی با استفاده از غشا مايع نگه داشته شده

  رقيه محمودی

  تورج محمدی

  شهريور 1392

  1080

  مدلسازی رياضی شبيه سازی CFD پديده جوشش استخری نانو سيالات

  پوريا ح نيکنام

  نوراله کثيری- محمدحسن خان اف

  شهريور 1392

  1081

  ساخت غشاردياب مولکولی به منظور جداسازی يون فلزی

  سهيل ضرغامی

  تورج محمدی

  مهر1392

  1082

  مدلسازی و شبيه سازی فرآيند نانو فيلتراسيون

  فرزانه فريدی راد

  نوراله کثيری

  مهر1392

  1083

  مدلسازی تراوش گاز از غشاهای پليمری متراکم و پرشده با نانو ذرات

  نگين نظری

  نوراله کثيری

  مهر1392

  1084

  مدلسازی و شبيه سازی فرآيند الکترودياليز

  زهرا زورمند

  نوراله کثيری

  مهر1392

  1085

  مدل سازی بازيابی غشايی مواد خوش بو از جريان های در برگيرنده آن ها

  شپيده سروش

  تورج محمدی

  مهر1392

  1086

  مدلسازی ترموديناميکی سيستم های دارای تجمع حاوی الکتروليت

  ميلاد کديوريان

  محمدرضا دهقانی

  مهر1392

  1087

  مدل سازی ترموديناميکی حلاليت سيالات فوق بحرانی در پليمر ها با استفاده از معادلات حالت

  ميلاد پورموسوی

  محمدرضا دهقانی

  آبان1392

  1088

  شبيه سازی CFD و مطالعه آزمايشگاهی الگوی جريان در يک ستون حبابی با استفاده از توموگرافی فراصوت

  ولی عصمتی پاقلعه

  سيد حسن هاشم آبادی

  ارديبهشت 1391

  1089

  کاربرد فرايند های بيولوژيک در اکسيداسون ترکيبات گوگردی و بررسی عوامل موثر

  ستوده بيات

  فرشته نعيم پور

  اسفند 1391

  1090

  مدل سينتيکی ريفرمينگ خشک متان با کاتاليست Ni-Co

  ناهيد صادقپور

  سيد مهدی علوی

  مهر 1392

  1091

  بررسی تجربی اثر هندسه بستر سيال بر ميزان اختلاط در بستر

  سهيلا گرجی کندی

  سيد مهدی علوی - نويد مستوفی

  مهر 1392

  1092

  ساخت غشا ماتريس آميخته با پرکن های چارچوب فلز - آلی ( METAL-ORGANIC FRAMEWORK )

  معصومه ناصری

  تورج محمدی

  مهر 1392

  1093

  بررسی عوامل موثر بر تثبيت يک بيو مولکول بر نانو حامل های مغناطيسی برای کاربرد در زيست فناوری

  محمد عرب فيروزجائی

  پريسا حجازی

  مهر 1392

  1094

  توليد آزمايشگاهی بتن سبک غير اتوکلاو

  مرتضی غلامحسينی عمران

  علی اله وردی

  آبان 1392

  1095

  سنتز سيال مگنتورئولوژيک و بررسی روش های پايدار سازی آن با تاکيد بر استفاده از نانوذرات

  مهشيد آشتيانی

  سيد حسن هاشم آبادی - منصور شيروانی

  آبان 1392

  1096

  مدل سازی و شبيه سازی ديناميکی فرآيند جذب واکنش دار co 2 توسط محلول شيميايی NH 3 +NaOH+H 2 O

  وحيد هاشم زاده

  احد قائمی - شاهرخ شاه حسينی

  آبان 1392

  1097

  استفاده از کاتاليست دو فلزی نيکل - کبالت روی پايه دوگانه TiO 2 -SiO 2 در ريفرمينگ خشک متان

  مرجان عفت پناهی

  سيد مهدی علوی

  آبان 1392

  1114

  شبيه سازی CFD راکتور حبابی دوفازی همزن دار اکسيداسيون توليد ترفتاليک اسيد

  محمد هادی رحيمی زاده

  سيد حسن هاشم آبادی

  آبان 1392

  1115

  مطالعه تجربی عملکرد سلول های تثبيت شده به روش کپسوله کردن در حذف آلاينده ها

  سونيا محمدنيا

  فرشته نعيم پور

  آبان 1392

  1120

  توليد غشاهای نانو ليفی الکتروريسی شده با قابليت کاربرد در تصفيه آب

  سارا رضايی

  محمدرضا مقبلی

  پاييز 1392

  1121

  بررسی اثر جانشينی کروم در ساختار کاتاليست پروسکايتی منگنات لانتانيم در احتراق کامل متان

  عاليه عبدشاه

  متين پروری

  مهر 1392

  1122

  بررسی فنی و اقتصادی جداسازی دی اکسيد کربن از جريان های گازی با استفاده از فرآيندهای جذب با آمين و غشايی

  فهيمه زارع

  تورج محمدی

  مهر 1392

  1123

  سنتز و ارزيابی نانو کاتاليست ارزان قيمت برای پيل های سوختی غشا تبادل پروتون

  حسنا قنبرلو

  سوسن روشن ضمير

  مهر 1392

  1124

  ارزيابی آزمايشگاهی خواص انتقالی غشاها برای پيل سوختی غشای الکتروليت پليمری

  پروين صيادی

  سوسن روشن ضمير

  آبان 1392

  1125

  بررسی راه کارهای افزايش راندمان هيدرو کربن سيکلون جداکننده آسفالتين از نفت خام با استفاده از تکنيک های CFD و مطالعات تجربی

  الهام حاجی محمدی

  سيد حسن هاشم آبادی - محمود بيات

  آبان 1392

  1126

  مدل سازی فن آوری غشايی در نم زدايی گاز طبيعی به منظور جلوگيری از تشکيل هيدرات گازی

  آزاده کاروان

  تورج محمدی

  آبان 1392

  1127

  مقايسه معادلات حالت در پيش بينی تعادل بخار- مايع و بخار - مايع-مايع محلول های مايعات يونی

  زهرا محب آل عبا

  فرزانه فيضی

  آذر 1392

  1128

  مطالعه و بهينه سازی آزمايشگاهی فرايند خشک کردن در خشک کن بستر سيال جريان متقاطع

  سيد محمد مصطفوی منتظری

  محمد امين ثباتی - شاهرخ شاه حسينی

  آذر 1392

  1129

  مدلسازی انتقال حرارت محيط های متخلخل عايق حرارتی سراميکی

  سيروس ادريسی

  نورالله کثيری

  آذر 1392

  1130

  بررسی اثر بازدارنده های نوع آمين روی کاتاليست هموژنی اصلاح شده واحد سنتز 1- بوتن جهت کاهش پليمريزاسيون در مبدل های حرارتی پايين دست

  رضا عزيز محمدی

  متين پروری

  دی 1392

  1131

  شبيه سازی جذب سطحی دی اکسيد کربن در راکتور بستر سيال

  نفيسه اسماعيل زاده مهابادی

  شاهرخ شاه حسينی - احد قائمی

  دی 1392

  1132

  ساخت و بررسی تجربی عملکرد مبدل حرارتی دوره ای بستر سيال

  محسن شهرياری

  شاهرخ شاه حسينی

  دی 1392

  1133

  ساخت کرايوژل مولکول نگاری شده برای کاربرد در جداسازی ليزوزيم

  محمدمهدی ربيعی زاده

  فرشته نعيم پور

  دی 1392

  1134

  بررسی آزمايشگاهی امکان سنتز نانو ذرات سيليس از مواد معدنی محلول در اسيد

  زهرا علی پور

  علی اله وردی

  بهمن 1392

  1135

  طراحی و ساخت يک دستگاه کولر آبی جديد

  رضا داودی پور

  شاهرخ شاه حسينی

  بهمن 1392

  1136

  بررسی آزمايشگاهی امکان سنجی فرآيند احتراق در جا بالا به پايين در يکی از مخازن جنوبی ايران

  محمد امين شجاعی پور

  سيد نظام الدين اشرفی زاده

  بهمن 1392

  1137

  ارزيابی رفتار خمشی کامپوزيت های سيمانی مهندسی شده حاوی الياف کربن و بررسی چسبندگی در فصل مشترک ليف - ماتريس

  کوشا زجاجی

  مسعود جمشيدی

  بهمن 1392

  1138

  ساخت و بررسی ژل پليمر هوشمند حساس به PH حاوی نانو ذرات سيليس با قابليت کاربرد در ازدياد برداشت از مخازن نفتی

  عبدالناصر جمالی

  محمدرضا مقبلی

  اسفند1392

  1139

  شبيه سازی CFD فرآيند جداسازی سوپرسونيک

  علی بهرامسری

  نورالله کثيری

  آبان 1392

  1142

  ساخت و بررسی خواص نانو کامپوزيت های زيست تخريب پذير نشاسته/نانوکريستال سلولز

  نادر طبسی

  محمدرضا مقبلی - اسماعيل قاسمی

  اسفند 1392

  1150

  تعيين فعاليت پايه کاتاليست سيليس تيتانيوم در واکنش توليد انيدريدفتاليک

  علی يزدان شناس

  متين پروری

  بهمن 1392

  1151

  بررسی اکسيداسيون زيستی ترکيب گوگردی مدل در بيوراکتور ستونی

  مژگان معقول

  فرشته نعيم پور

  دی 1392

  1152

  انتخاب سينتيک غير فعال شدن کاتاليست هيدروژناسيون انتخابی استيلن

  سپيده ولی پور

  عباس طائب-مريم تخت روانچی

  اسفند 1392

  1153

  ارائه معادله حالت CPA بر اساس معادله حالت PR واصلاح ان برای مواد قطبی با اضافه کردن عبارتهای دو قطبی وچهار قطبی

  مجيد رحيمی

  فرزانه فيضی

  بهمن 1392

  1154

  حذف زيستی ترکيبات اروماتيک درسيستم دو فازی جامد-مايع

  امير عباس ذکی علمداری

  فرشته نعيم پور

  دی 1392

  1155

  سنتز پليمر مولکول نگاری شده مغناطيسی به منظور جدا سازی انتی بيوتيک

  حامد دارابی

  پريسا حجازی

  دی 1392

  1156

  توليد ازمايشگاهی بتن سبک سلولی بر پايه ی سرباره فسفر فعال شده با قليايی

  سيد محسن ترابی

  علی اله وردی

  دی 1392

  1157

  مدلسازی خشک کن بستر سيال با جريان متقاطع

  سميه عطائی

  شاهرخ شاه حسينی

  اسفند 1392

  1158

  بهينه سازی فرايند توليد LNG

  مرتضی نصرتی

  محمد تقی صادقی

  بهمن 1392

  1159

  بهينه سازی پارامترهای عملياتی راکتور فرايند HDS

  ميثم قوی اندام

  محمد تقی صادقی

  اسفند 1392

  1160

  مدل سازی ترموديناميکی جذب دی اکسيد کربن در حلال ها ی آمين توسط مدل های انرژی آزاد گيبس اضافی

  زهرا جعفری

  فرزانه فيضی

  بهمن 1392

  1176

  امکان سنجی کاهش مصرف انرژی با استفاده از انتگراسيون فرايند و بهينه سازی شرايط عملياتی واحد هيدروژن شرکت پالايش نفت اصفهان

  لاله عاشوری

  منصور شيروانی

  زمستان 1392

  1177

  استفاده از مواد کمکی در کنترل گرفتگی غشاء به منظور کاربرد در بيوراکتور های غشايی

  حسين مظفری

  فرشته نعيم پور

  دی 1392

  1178

  بررسی جذب + Cu 2 توسط پودر برگ درخت چنار

  سارا آباديان

  احمد رهبر کليشمی - رضا نوروزبيگی

  بهمن 1392

  1179

  مقايسه شبيه سازی واحد شيرين سازی گاز طبيعی با نرم افزارهای ASPEN PLUS , HYSYS و PROMAX

  مسعود زارعی

  شاهرخ شاه حسينی

  بهمن 1392

  1180

  مطالعه تجربی و شبيه سازی CFD خشک کن پاششی با محلول خوراک مالتودکسترين

  طاهر عباسی اصل

  محمد تقی صادقی - محمدحسن خان اف

  بهمن 1392

  1181

  بررسی راهکارهای افزايش راندمان عملکرد هيدروسيلکون جداکننده ميعانات گازی از آب در سکوهای گازی با استفاده از شبيه سازی CFD

  مجتبی حاجی قاسمی ازغندی

  سيد حسن هاشم آبادی - محمدحسن خان اف

  اسفند 1392

  1182

  بررسی آزمايشگاهی سولفورزدايی از سوخت ديزل توسط جذب سطحی

  اميرحسن آبادی

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1392

  1183

  شبيه سازی خالص سازی هيدروژن توسط جذب سطحی با نوسان فشار برای کاربردهای پيل سوختی با نرم افزار ASPEN ADSIM

  الهام حامدی سراجار

  سوسن روشن ضمير

  اسفند 1392

  1184

  شبيه سازی و مدل سازی يک واحد LNG و بهينه سازی آن

  حميده محمودآبادی

  محمدتقی صادقی

  اسفند 1392

  1185

  پيش بينی تعادلات فازی در سيستم های دوفازی سه جزئی با کاربرد غشاهای پليمری

  صباح يوسفی

  محمدرضا دهقانی

  ارديبهشت 1393

  1186

  تعيين پارامترهای موثر در سولفورزدايی از نفت خام به کمک اشعه ی ماکروويو

  فهيمه جليلی

  محمدتقی صادقی

  خرداد 1393

  1187

  توسعه مدل ترموديناميکی مناسب در جذب هيدروژن سولفيد از گاز طبيعی

  ميلاد سبزی نی

  فرزانه فيضی

  شهريور 1393

  1188

  بررسی اثر پارامترهای اساسی در سنتز آزمايشگاهی فريت نيکل نانو ساختار

  شهرزاد مجدآبادی فراهانی

  رضا نوروزبيگی

  شهريور 1393

  1189

  بررسی اکسيداسيون بيولوژيکی آهن باسلول تثبيت شده در بيوراکتورستونی

  ندا اخلاقی

  پريسا حجازی

  شهريور 1393

  1190

  بررسی تاثير هم زمان بهبود دهنده های ترموديناميکی و سينتيکی بر روی تشکيل هيدرات کربن دی اکسيد

  رضا ظاهر بومی

  فرزانه فيضی - سيدعليرضا طباطبايی نژاد

  شهريور 1393

  1191

  بررسی فرآيند جداسازی توريم از محيط اسيد نيتريکی با استفاده از استخراج کننده های TBP و CYANEX 272

  مستعان شاعری

  احمد رهبر کليشمی - ميثم تراب مستعدی

  شهريور 1393

  1192

  ساخت سامانه بستر سيال گازی و بررسی رفتار حباب در بستر سيال به کمک تحليل الگوی نوسانات فشار

  ابوالقاسم دهقان

  سلمان موحدی راد - محمدتقی صادقی

  شهريور 1393

  1193

  ساخت غشاهای ماتريس آميخته با استفاده از پرکن MOF جهت جداسازی CO 2 /CH 4

  مريم غلامی شجاعی

  تورج محمدی - محمود همتی

  شهريور 1393

  1194

  مطالعه تجربی اندازه قطره و طغيان در ستون استخراج کوهنی

  احمدرضا شيروانی فيل آبادی

  احد قائمی - ميثم تراب مستعدی

  پاييز 1393

  1195

  مدل سازی و شبيه سازی ديناميکی ستون استخراج کوهنی

  امير حسين طاهر شمسی

  منصور شيروانی

  پاييز 1393

  1196

  مدل سازی ترموديناميکی تشکيل رسوب واکس

  رضا باقری نيا

  فرزانه فيضی - مهدی عصاره

  مهر 1393

  1197

  بررسی اثر جانشينی نيکل در ساختار پروسکايت دوفلزی منگنز،لانتانيوم در احتراق کامل متان

  يحيی حجت پناهی

  متين پروری - محمدرضا دهقانی

  مهر 1393

  1198

  مدلسازی ترموديناميکی و طراحی سرمايش هليوم مايع

  شايان کاويانی

  فرزانه فيضی

  مهر 1393

  1199

  اثر ارتقاء دهنده های سزيم و آنتيموان در بهبود عملکرد کاتاليست اکسيداسيون ارتوزايلن

  علی اکبری چوبر

  متين پروری - سيد مهدی علوی املشی

  مهر 1393

  1200

  ساخت و ارزيابی غشا زئوليتی PHI

  محمدبيات

  تورج محمدی

  مهر 1393

دفعات مشاهده: 31771 بار   |   دفعات چاپ: 1075 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 184 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 1.55 seconds with 883 queries by AWT YEKTAWEB 2714