[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
تسهیلات پایگاه ::
مدیریت امور دانش آموختگان::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر احد قائمی ::

 

 AWT IMAGE

  دکتر احد قائمی

  تخصص: مهندسی شیمی – طراحی فرآیند، مدلسازی ، شبیه سازی

  رتبه علمی: استادیار

  Email: aghaemi[at]iust.ac.ir , aghaemi[at]gmail.com

  سوابق آموزشی

  تحصیلات

  مقطع کارشناسی: رشته مهندسی شیمی- صنایع پتروشیمی، دانشگاه رازی کرمانشاه، سال 1379

  مقطع کارشناسی ارشد: رشته مهندسی شیمی- طراحی فرآیند، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1381

  مقطع دکتری: رشته مهندسی شیمی – مدل سازی و شبیه سازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، سال 1387

  عنوان پروژه دکتری: مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب واکنش دار: جذب آمونیاک و دی اکسیدکربن

 

  سوابق شغلی

  کارشناس معاونت سوخت هسته ای، سازمان انرژی اتمی

  1388-1380

  پژوهشگر

  پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

  1387-1390

  استادیار

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  1390

  استادیار

  مدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه

  1391

  تاکنون

  مدیر امور دانش آموختگان دانشکده مهندسی شیمی

  1393

  تاکنون

 

  تجربیات آموزشی

  1) سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیائی

  2) انتقال جرم

  3) کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

  4) ریاضیات پیشرفته

  5) کارگاه نرم افزاری در مهندسی شیمی( MATLAB )

  6) مبانی شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD )

    سوابق پژوهشی

   - طراحی،مدل‌سازی و شبیه سازی واحدهای شیرین سازی و جذب واکنش دار گازها

   - جذب واکنش دار گازهای CO2 , NH3 , H2S , …در محلول های شیمیائی 

   - جداسازی و حذف فلزات سنگین با استفاده از جاذب‌هایمختلف از پسآب های صنعتی

   - جداسازی و ذخیره سازی گازها با استفاده از جاذب هایمختلف

   - طراحی، مدلسازی و شبیه سازی راکتورهای بستر سیال وبستر ثابت

   - طراحی، مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای استخراج مایع-مایع

   - جداسازی گازها با استفاده از فرآیند سانتریفیوژ گازی

   - طراحی، ساخت و شبیه سازی ستون های حبابی

  - جذب گازها توسط نانو محلول های پایهآمینی

 

افتخارات کسب شده

  • دانشجوی ممتاز در دوره دکتری مهندسی شیمی 1384
  • مدیر فرهنگی برگزیده کشوری در سال 1393

 مقالات مجلات:

 الف) مقالات مجلات ISI چاپ شده

   
 عنوان مقاله  

نام مجله

 
 

سال چاپ

1

Modeling two-phase flow in horizontal pipe bends

Hydrocarbon Processing

2007

2

Prediction of Vapor-Liquid Equilibrium for Aqueous Solutions of Electrolytes Using Artificial Neural Networks

Journal of Applied Sciences

2008

3

Nonequilibrium dynamic Modeling of carbon dioxide absorption by partially carbonated ammonia solution

Chemical Engineering Journal

2009

4

Nonequilibrium dynamic modeling of reactive separation processes

Chemical Engineering Communications

2009

5

Mass transfer coefficients in pulsed perforated-plate extraction columns

Brazilian Journal of Chemical Engineering

2010

6

Kinetic and thermodynamic studies of strontium (II) and barium (II) adsorption onto dolomite powder

Journal of Hazardous Materials

2011

7

Kinetics and absorption rate of CO2 into partially carbonated ammonia solutions

Chemical Engineering Communications

2011

8

Nonequilibrium dynamic modeling of simultaneous reactive absorption of gases

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

2011

9

Flooding and drop size in a pulsed disc and doughnut extraction column

Chemical Engineering Research and Design

2011

10

Mass Transfer Performance in Pulsed Disc and Doughnut Extraction Columns

Brazilian Journal of Chemical Engineering

2011

11

Experimental investigation of reactive absorption of ammonia and carbon dioxide by carbonated ammonia solution

Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering

2011

12

Removal of strontium and barium from aqueous solutions by adsorption onto expanded Perlite

The Canadian Journal of Chemical Engineering

2011

13

Kinetic and thermodynamic studies of uranium (VI) adsorption using Amberlite IRA-910 resin

Annals of Nuclear Energy

2012

14

Characterization of Ag (I), Co (II) and Cu (II) removal process from aqueous solutions using dolomite powder

The Korean Institute of Chemical Engineers

2013

15

Adsorption of cadmium and nickel from aqueous solutions using dolomite powder

Desalination and Water Treatment

2015

16

Removal of carbonate and oxalate pollutants in the Bayer process using thermal and chemical techniques

Hydrometallurgy

2015

17

Modeling of CO2 loading in aqueous solutions of piperazine: Application of an enhanced artificial neural network algorithm

Journal of Natural Gas Science and Engineering

2015

18

A study of drop size distribution and mean drop size in a perforated rotating disc contactor (PRDC)

Chemical Engineering Research and Design

2015

19

Dynamic heat and mass transfer modeling in carbon dioxide absorption process

Heat Mass Transfer Journal

2015

20

Mass Transfer Performance in an Oldshue-Rushton Column Extractor

Chemical Engineering Research and Design

2015

21

Experimental Study of Drop Size Distribution in a Kühni Extraction Column

Brazilian Chemical Engineering

accepted

22

Experimental investigation of flooding and drop size in a Kühni extraction column

Experimental Thermal Fluid Science

Under review

23

Prediction of CO2 mass transfer rate in Piperazine solution using artificial neural networks

Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering

Under review

24

Rigorous correlation for CO2 mass transfer flux in reactive absorption processes

International Journal of Greenhouse Gas Control

Under review

25

Prediction of Red Mud Bound-Soda Losses in Bayer Process Using Neural Networks

International Journal of Mineral Processing

Under review

26

Simulation of CO2 capture using NaOH sorbent in a fluidized bed reactor by a multi-layer perceptron neural network

Journal of Natural Gas Science & Engineering

Under review

27

Flooding and drop size in a Kühni extraction column

Solvent Extraction Research Development

Under review

28

Prediction of Slip Velocity and Characteristic Velocity in an Oldshue-Rushton column

Chemical Engineering Research and Design

Under review

 

   ب) مقالات علمی پژوهشی و ترویجی چاپ شده

  
 عنوان مقاله  

نام مجله

 
 

سال چاپ

1

Experimental investigation and modeling of two phase flow in horizontal 90◦ and 180◦ bends

Iranian Chemical Engineering Journal

2009

2

Dynamic and nonequilibrium modeling of H2S absorption using Glycol Amine Solution

Journal of Separation and Transport Phenomena

2010

3

Studies on Uranium Recovery From Acidic Waste Using Tri-N-Octyl Amin By Solvent Extraction

Polymers Research Journal

2012

4

Preparation of a Uranium Conversion Plant’s Nuclear Waste for Final Disposal by Means of Magnetically Assisted Chemical Separation

International Journal of Chemoinformatics and Chemical Engineering

2013

5

Nonequilibrium dynamic modeling of hydrogen sulfide absorption using Diglycolamine solution

Iranian Journal of Chemical Engineering

2013

6

Experimental investigation of uranium recovery from fluorination reactor waste using solvent extraction technique

International Journal of Separation for Environmental Sciences

2013

7

Mathematical modeling for volatile organic compounds removal in a biofilter: model validation and sensitivity analysis

Iranian Journal of Chemical Engineering

2013

8

Uranium extraction from solid waste as nitrate complex with D2EHPA, TOPO and their synergistic mixture

Iranian Journal of Chemical Engineering

2013

9

modeling of simultaneous heat and mass transfer in hollow fiber membranes

International Journal of Chemical Modeling

2014

10

Dynamic simulation and control of microbial cell population in continuous bioreactors

Iranian Journal of Chemical Engineering

در نوبت چاپ

11

تاثیر استفاده از توزیع کننده ثانویه بر هیدرودینامیک راکتورهای بستر سیال

نشریه مهندسی شیمی ایران

در نوبت چاپ

12

مدل‌سازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با استفاده از مدل موازنه جمعیت

نشریه مهندسی شیمی ایران

در نوبت چاپ

13

مطالعه تجربی اندازه قطره در ستون استخراج کوهنی

نشریه پژوهش نفت

در نوبت چاپ

14

حذف آلاینده های کربناتی و اگزالاتی در فرآیند بایر

نشریه مهندسی شیمی ایران

در نوبت چاپ

15

مطالعه تجربی روش های شیمیائی حذف آلاینده ها در فرآیند بایر

نشریه مهندسی مواد و متالورژی

در نوبت چاپ

16

مدل سازی و شبیه سازی غیرتعادلی فرآیند جذب واکنش‌دار CO2 توسط محلول آمونیاکی هیدرواکسید سدیم

نشریه علوم و مهندسی جداسازی

در نوبت چاپ

17

استفاده از روش­های هوشمند در مدل­سازی استخراج فنل از فاضلاب برای یافتن شرایط بهینه استخراج

نشریه آب و فاضلاب

در نوبت چاپ

18

شبیه­سازی جذب سطحی دی­اکسیدکربن در یک راکتور بستر سیال

نشریه فرآیند نو

پذیرفته شده

19

مدلسازی ایزوترمی جذب گازهای C‏O2،H2S  با استفاده از چارچوبهای فلزی-آلی

نشریه مهندسی شیمی ایران

پذیرفته شده

20

مدل‌سازی سیستم تعادلی P‏z-CO2-H2O با استفاده از شبکه های عصبی

نشریه فرآیند نو

در حال داوری

21

شبیه­سازی استخراج فنل از فاضلاب با حلال تری بوتیل فسفات با استفاده از شبکه عصبی

نشریه فرآیند نو

در حال داوری

22

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند شیرین سازی گاز: جذب گازهای CO2 و H2S با محلول آبی MDEA

نشریه فرآیند نو

در حال داوری

23

Experimental Investigation of Reactive Absorption of Carbon Dioxide in NH3+H2O+NaOH Solution

Gas processing

در حال داوری

24

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند حذف زیستی مس در یک بستر ثابت

نشریه آب و فاضلاب

در حال داوری

 ج) مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

   
  سال ارائه  

عنوان مقاله

 
 

نام کنفرانس

 
 ردیف

2001

A dynamic model for reaction absorption column

7th National Chemical Engineering Conference-Tehran

1.   

2002

A New Dynamic Model for Reaction Absorption Packed Column

7th National Chemical Engineering Conference-Mashhad

2.   

2003

A New Dynamic Model for Reaction Absorption processes

Chemical Engineering Conferences-Thailand

3.   

2005

Thermodynamic modeling of vapor-liquid Equilibria for NH3-CO2-H2O electrolyte solution

9th Chemical Engineering Conference, Zahedan

4.   

2007

Experimental investigation and modeling of two phase flow in horizontal 90◦ and 180◦ bends

1st Iranian pipe & pipeline conference, Tehran

5.   

2007

Prediction of vapor liquid Equilibria in aqueous electrolyte solution using neural networks

1st Iranian thermodynamic conference-Esfahan

6.   

2008

Nonequilibrium Stage Modeling of Carbon Dioxide Absorption by Partially Carbonated Ammonia Solution

12th Chemical Engineering Conference-Tabriz

7.   

2008

A new dynamic Nonequilibrium model for reactive separations

12th Chemical Engineering Conference-Tabriz

8.   

2009

Experimental Investigation of Phase Inversion in a Hanson Mixer-Settler

6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition , Kish Island

9.   

2009

Kinetics and absorption rate of CO2 into partially carbonated ammonia solutions

6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition , Kish Island

10.   

2009

Study of phase equilibria of ternary system of (water+ acid propionic+ toluene) and (water+ acid propionic+ p.xylene) at 303.2 K

6th International Chemical Engineering Congress and Exhibition , Kish Island

11.   

2010

Prediction of Vapor-Liquid Equilibrium for H2S-DGA-H2O System Using Neural Network

13th National Iranian Chemical Engineering Congress, Kermanshah

12.   

2010

Prediction of slip velocity in pulsed sieve plate extraction columns

13th National Iranian Chemical Engineering Congress, Kermanshah

13.   

2010

Removal of undesirable gases by reactive absorption process

14th International oil, Gas & Petrochemical Congress

14.   

2010

Dynamic Modeling and simulation of CO2 absorption process

دومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی-کرمان

15.   

1390

مدلسازی جداسازی گازهای اسیدی از گاز ترش با استفاده از حلال ترکیبی سولفینول(فیزیکی-شیمیایی)

سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

16.   

1390

بررسی تجربی سینتیک و ترمودینامیک جذب کبالت توسط پودر دولومیت

سومین کنفرانس ملی ترمودینامیک، رشت

17.   

1390

بررسی تجربی سینتیک و ترمودینامیک حذف فلزات سنگین توسط پرلیت

سومین کنفرانس ملی ترمودینامیک، رشت

18.   

1390

استخراج حلالی، اورانیوم از پسماند جامد C48SJ001 کارخانه UCF اصفهان با استفاده از حلال TBP

پنجمین همایش مشترک مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

19.   

1391

بررسی روش های مدلسازی در فرآیند به وسیله جاذب های زیستی

سومین همایش مدیریت پساب و پسماند صنعتی در صنایع نفت و انرژی

20.   

1391

مدل سازی مهاجرت پلی اتیلن ترفتالاتی از بسته بندی ها به داخل مواد غذایی

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شریف

21.   

1391

شبیه سازی جذب همزمان دی اکسید کربن و سولفید هیدروژن توسط محلول متیل دی اتانول آمین در ستون ساختاری

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شریف

22.   

1391

 استخراج اورانیوم از پسماند با استفاده از حلال تری بوتیل فسفات(TBP)

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شریف

23.   

1391

اندازه گیری ضریب انتقال جرم و اندازه قطره در ستون استخراجی دیسک دونات ضربه ای

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، تهران، دانشگاه شریف

24.   

1391

مدل‌سازی فیلمی جذب واکنش دار همزمان دو گاز

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شریف

25.   

1391

تأثیر توزیع کننده ثانویه بر قطر حباب‌ها در راکتورهای بستر سیال

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شریف

26.   

1391

بررسی پارامترهای موثر بر جذب اورانیوم با استفاده از رزین 910- IRA

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، دانشگاه شریف

27.   

1391

مدل سازی جذب اریترومایسین در رزین sepabeadssp 825

نهمین همایش ملی دانشجوئی مهندسی شیمی ایران

28.   

1391

مدل سازی بایوراکتور اسید سیتریک و مطالعه پارامترهای آن

نهمین همایش ملی دانشجوئی مهندسی شیمی ایران

29.   

1392

بررسی فناوریهای مختلف جداسازی گاز دی اکسیدکربن

اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی

30.   

1392

بررسی کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسید کربن به روش جذب واکنشی در حلال های شیمیایی

فن آوری های نوین کاهش و حذف گازهای آلاینده و ذرات خروجی از دودکش صنایع

31.   

1392

مدل سازی و شبیه سازی حلالیت دی‌اکسیدکربن در سیستم الکترولیت NH3-NaOH-CO2-H2O

اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

32.   

1392

مدلسازی و شبیه سازی سیستم تعادلی Pz-CO2-H2O با استفاده از مدل ترمودینایکی الکترولیت پیتزر

اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

33.   

1392

مروری بر حلال های مورد استفاده در جداسازی گازهای اسیدی سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن

سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

34.   

1392

مطالعه و بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی و انتقال جرمی ستون‌های مکانیکی همزن‌دار در فرایند استخراج مایع – مایع

نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی.

35.   

1392

مطالعه و بررسی جاذب های زئولیتی برای جذب سطحی دی اکسیدکربن

کنترل انتشار آلاینده های زیست محیطی در صنعت

36.   

1392

بررسی روش های مدل سازی جذب واکنشی گاز دی اکسیدکربن در برج های پر شده

فناوری های نوین در کنترل آلودگی های محیط زیست، دانشگاه شریف

37.   

1392

مطالعه و بررسی فرآیندهای استخراج واکنش دار

نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی

38.   

1393

شبیه سازی CFD سانتریفیوژ گازی

پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

39.   

1393

شبیه­سازی CFD  راکتور بستر سیال جذب دی­اکسیدکربن

پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

40.   

1393

محاسبه شار انتقال جرم دی اکسیدکربن در محلول پیپرازین

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

41.   

1393

مدل­سازی و شبیه­سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج ضربه­ای سینی­دار

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

42.   

1393

مدل سازی و شبیه­سازی عددی جداسازی گازها به وسیله سانتریفیوژ گازی

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

43.   

1393

مدل سازی ایزوترمی جذب گاز دی اکسیدکربن با استفاده از چارچوب های فلزی-آلی

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

44.   

1393

بهینه سازی تجربی فرآیند جذب دی اکسیدکربن در بستر سیال

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

45.   

1393

مدل سازی ترمودینامیکی ریفورمینگ دی متیل اتر جهت تولید هیدروژن با استفاده از شبکه عصبی

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

46.   

1393

مروری بر مدل‌های توسعه‌یافته فرآیندهای استخراج مایع- مایع

پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

47.   

1393

بررسی کاهش انتشار گاز گلخانهای دی اکسید کربن به روش جذب واکنشی در حلال های شیمیایی

اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

48.   

1393

مطالعه و بررسی جاذبهای زئولیتی برای جذب سطحی دی اکسیدکربن

اولین هملیش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک

49.   

1394

دینامیک سیالات محاسباتی در فرآیند استخراج مایع - مایع

ششمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت

50.   

 

کتب منتشر شده

  •    - مهندسی واکنش‌های شیمیایی با استفاده از نرم‌افزار Comsolmultiphysics، انتشارات اندیشه سرا ، 1391.
  •   - کاربرد فناوری بستر سیال در فرآوری مواد، انتشاراتپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، 1392.
  •   - مهندسی هسته ای (در حال ویراستاری)
  •   - اصول و مبانی استخراج با حلال (در حال ویراستاری)

 پایان نامه­های هدایت شده

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

تعداد مقالات مستخرج

سال دفاع

1.   

فهیمه میرزائی

محاسبه شار جذب واکنش­دار دی‌اکسیدکربن در آمین های ترکیبی

 

در حال انجام

2.   

سمیرا قاسم زاده

ارائه یک مدل ریاضی جدید برای محاسبه شار انتقال جرمی بر اساس مدل فیلمی برای فرآیندهای جذب واکنشدار

 

در حال انجام

3.   

رضا غلامی

مطالعه تجربی جذب سطحی دی اکسیدکربن از گازهای خروجی احتراق بویلرها

 

در حال انجام

4.   

توسلی

مطالعه تجربی الگوی تزریق حباب در بستر سیال و توزیع اندازه حباب ها

 

در حال انجام

5.   

هادی زره ساز

مطالعه تجربی فرآیند تولید دو اتیل هگزانول در مقیاس آزمایشگاهی (2EH)

 

در حال انجام

6.   

امیرحسین طاهر شمسی

مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی ستون استخراجی کوهنی

2

1393

7.   

مصطفی محمودیان

بررسی عوامل موثر بر ورود کربنات و اگزالات به فرآیند تولید آلومینا، روش‌های جلوگیری از ورود و حذف شیمیایی آن‌ها

4

1393

8.   

سیدسحرسجادی

مدل‌سازی و شبیه سازی جذب گازهای دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن با استفاده از چارچوب‌های فلزی- آلی((MOFs

2

1393

9.   

فائزه شهبازی

مدل‌سازی و شبیه سازی ترمودینامیکی ریفرمینگ دی متیل اتر جهت تولید هیدروژن

2

1393

10.   

خدیجه مقیمی

مدلسازی و شبیه سازی جذب و ذخیره سازی گازهای متان و هیدروژن با استفاده از چارچوب های فلزی- آلی((MOFs

 

1393

11.   

سجادنوری

مدلسازی حذف زیستی توریوم با استفاده از جاذب های زیستی

 

1393

12.   

مرضیه طغیانیان

مدلسازی و شبیه سازی حذف زیستی اورانیوم با استفاده از جاذب های زیستی

 

1393

13.   

ادریس اعتماد

محاسبه سرعت جذب واکنش­دار گازهای دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن در آمین‌ها

3

1393

14.   

آرمان اصغری زاده

محاسبه شار انتقال جرم دی اکسیدکربن در محلول پیپرازین

1

1393

15.   

محمدرضا جمالی

مدلسازی راکتور هیدروژناسیون استیلنواحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

0

1393

احمدرضا شیروانی

مطالعه تجربی اندازه قطره و طغیان در ستون­استخراجی کوهنی

2

1393

ابراهیم عرب

مطالعه تجربی موجودی فاز پراکنده و سرعت مشخصه در استخراجی کوهنی

2

1393

18.   

ساره نعیم

بهینه سازی تجربی فرایند جذب co2 در بستر سیال

2

1393

19.   

رسول وانی اصل

مدلسازی و شبیه‌سازی حلالیت دی‌اکسیدکربن و سولفید هیدروژن در سیستم‌های آبی مونو اتانول آمین و متیل دی اتانول آمین

 

1392

نفیسه اسماعیل زاده

مدلسازی و شبیه­سازی جذب دی­اکسیدکربن با استفاده از جاذب کربنات پتاسیم در یک ستون بستر سیال

2

1392

وحید هاشم زاده

شبیه­سازی دینامیکی فرآیند جذب واکنش­دار CO2توسط محلول شیمیاییNaOH + NH3 + Na2CO3

3

1392

زینب اصغرزاده

مدل‌سازی سیستم تعادلی CO2-piperazine-H2O با استفاده از مدل ترمودینامیکی و شبکه های عصبی

2

1391

محمدرضا محمدی

مدل­سازی و شبیه­سازی هیدرودینامیک سانتریفیوژ گازی

2

1391

معصومه جمالی

شبیه سازی جداسازی گازها به وسیله سانتریفیوژ گازی

1

1391

هادی حسینی

مدل ­ سازی وشبیه­سازی دینامیکی ستون استخراج ضربه­ای سینی دار

1

1391

حمید خدائی

بررسی و امکان سنجی استفاده از حلال های هیبریدی در حذف گازهای اسیدی در برج جذب پالایشگاه گاز

1

1391

مینا پیراسته

استخراج اورانیوم از پساب آزمایشگاهی با استفاده از حلال (TOA)

2

1390

مصطفی قاسمی

تاثیر توزیع کننده ثانویه گاز بر هیدرودینامیک راکتورهای بستر سیال

2

1390

علی اکبر خوشمرام

مدلسازی و شبیه­سازی غیر تعادلی برج شیرین­سازی گاز با محلول آمین

1

1390

فاطمه حنیف پور

بازیافت اورانیوم از رسوب استخرهای تبخیر کارخانه UCF اصفهان

3

1390

هادی نیک نفس

شبیه سازی فرآیند جذب CO2توسط محلول کربنات آمونیومی در برجهای پرشده

2

1389

اکرم رحمتی

بازیافت اورانیوم موجود در پسماند جامد راکتور فلوریناسیون کارخانه فرآوری اورانیوم

5

1389

آزاده کیانی

 مدل­سازی و شبیه‌سازی فرآیند جذب گاز سولفید هیدروژن توسط محلول دی‌گلایکول آمین

2

1388

 

مشاوره و راهنمایی رساله های دکتری      
 ردیف  

نام دانشجو

 
 

عنوان پایان نامه مقطع دکتری

 
 

تعداد مقالات مستخرج

 
 

وضعیت

1.   

سمیه نوروزبهاری

Modeling and simulation of carbon dioxide capture process via reactive absorption

4

در حال انجام

2.   

محسن امیری

Experimental study and mathematical simulation of CO2 capture from flue gases using adsorption process in a circulating fluidized bed (CFB)

 

در حال انجام

3.   

علیرضا همتی

Experimental investigation and modeling of hydrodynamics parameters and mass transfer in a perforated rotating disc extraction column

3

در حال انجام

4.   

مهدی اسداله زاده

Experimental study of Hydrodynamic parameters & Mass Transfer Coefficients in a Oldshue- Rushton Extraction column

3

در حال انجام

5.   

حسن پاشائی

Experimental study of nano amine solution effects on CO2 absorption in bubble column

 

در حال انجام

 

دفعات مشاهده: 12263 بار   |   دفعات چاپ: 1046 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 152 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.212 seconds with 1012 queries by yektaweb 3455