[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

کانال تلگرام تحصیلات تکمیلی  دانشکده

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: طاهری ::

  AWT IMAGE

  نام: دکتر فتح‌اله طاهری بهروز

  رتبه علمی: دانشیار

  تلفن: 50-77240540 داخلی: 8980

  فاکس: 77240488

  پست الکترونیکی: taheri AT iust.ac.ir

  صفحات شخصی: Scholar, Scopus
آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  سوابق تحصیلی

   پست دکتری: دانشگاه دالهوسی، هالیفکس، کانادا 1388-1389

  دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران 1381- 1386

              (7 ماه فرصت مطالعاتی در دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه مک گیل، کانادا 1385)

  فوق لیسانس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران 1375-1377

  لیسانس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران 1371-1375

  زمینه های تحقیقاتی

  •   مدلسازی خستگی کامپوزیت های زمینه پلیمری
  •  تحمل آسیب و انسجام سازه های کامپوزیتی
  •   مدلسازی رفتار سازه های کامپوزیتی هیبرید با آلیاژ های حافظه دار
  •   شبیه سازی اتصالات پیچ و پرچ در سازه های کامپوزیتی
  •   توسعه روشهای تست مکانیکی سازه های کامپوزیتی   

  تجربیات کاری

 1- دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1396 تا کنون 

 2- استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391 -1395

 3- معاون فنآوری، موسسه کامپوزیت ایران، 1378 تا کنون

 4- مشاور عالی، صنعت هوایی و مواد ترکیبی فجر، 1386 تا کنون

 5- طراح، دفتر طراحی موتور، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (صها)، تهران (1376-1377)

مقالات ژورنال (ISI)


34- Taheri-Behrooz F., Mahdavizade, M. J., Ostadrahimi, A., Micromechanics of stress transfer in shape memory alloy reinforced three-phase composites,  Journal of Intelligent Material Systems and Structures,  2018, 29(15): 3151-3164.
33- Taheri-Behrooz F., Moghaddam, H. S. , Nonlinear numerical analysis of the V-notched rail shear test specimen, Polymer Testing, 2018, 65: 44-53.
32- Taheri-Behrooz F., Omidi M., Buckling of axially compressed composite cylinders with geometric imperfections, Steel and Composite Structures, 2018, 29 (4): 557-567.
31-Taheri-Behrooz F., Bakhshan H., Characteristicc length determination of notched woven composites, Advanced Composite Materials, 2018, 27(1):67-83.

30-Taheri-Behrooz F., Omidi M. and Shokrieh M.M., Experimental and numerical investigation of buckling behavior of composite cylinders with cutout, Thin-Walled Structures, 2017, 116: 136–144.

29- Taheri-Behrooz F. and Kiani A., Numerical investigation of the macroscopic mechanical behavior of NiTi-Hybrid composites subjected to static load–unload–reload path. Journal of Materials Engineering and Performance, 2017, 26:1483–1493.

28- Taheri-Behrooz F. and Bakhshi N., Neuber’s rule accounting for the material nonlinearity influence on the stress concentration of the laminated composites, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2017, 36(3): 214–225.

27- Taheri-Behrooz F., Esmkhani M., Yaghoobi-Chatroodi A. and Ghoreishi S.M., Out-of-plane shear properties of glass/epoxy composites enhanced with carbon-nanofibers. Polymer Testing, 2016, 55: 278-286.

26- Ghasemi AR., Taheri-Behrooz F., Farahani SMN. and Mohandes M., Nonlinear free vibration of an Euler-Bernoulli composite beam undergoing finite strain subjected to different boundary conditions, Journal of Vibration and Control, 2016, 22(3): 799-811.

25- Taheri-Behrooz F., Shamaei Kashani A.R., Hefzabad R.N., Effects of materials nonlinearity on load distribuation in multi-bolt composite joints, Composite Structures, 2015, 125:195-201.

24- Afshin M., Taheri-Behrooz F., Interlaminar stresses of laminated composite beams resting on elastic foundation subjected to transverse loading, Computational Material Science, 2015, 96:439-447.

23- Taheri-Behrooz F., Memar Maher B., Shokrieh M.M, Mechanical properties modification of a thin film phenolic resin filled with nano silica particles, Computational Materials Science, 2015, 96:411-415.

22- Ghadermazi K., Khozeimeh A.M., Taheri-Behrooz F., Safizadeh MS., Delamination detection on glass-epoxy composites using step phase thermography, Infrared Physics & Technology, 2015, 72:204-209.

21- Shokrieh M.M., Esmkhani M., Taheri-Behrooz F., A novel model to predict the fatigue life of thermoplastics nanocomposites, Journal of Thermoplastic Composite Material, 2015, 28(11):1496-1506.

20- Ghaheri A., Keshmiri A., Taheri-Behrooz F., Buckling and vibration of symmetrically laminated composites Elliptical plates on an elastic foundation subjected to uniform in-plane force, J. Eng. Mech., 2014, DOI: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000760.

19- Shokrieh M.M., Esmkhani M., Taheri-Behrooz F., Fatigue modeling of chopped strand mat/epoxy composites, Structural Engineering and Mechanics, 2014, 50(2):231-240.

18- Shokrieh M.M., Esmkhani M., Taheri-Behrooz F., Haghighatkhah A.R, Displacement -Controlled flexural bending fatigue behavior of graphene/epoxy nanocomposites, Journal of Composite Materials, 2014, 48(24):2935-2944.

17- Afsharmanesh B., Ghaeheri A., Taheri-Behrooz F., Buckling and vibration of a laminated composite circular plate on winkler type foundation, Steel and Composite Structures, 2014, 17(1): 1-19.

16- Taheri-Behrooz F.,  Shokrieh M.M.,  Yahyapour I., Effect of stacking sequence on failure mode of fiber metal laminates under low-velocity impact, Iran Polym J, 2014, 23: 147- 152.

15- Zibaei I, Rahnama H., Taheri-Behrooz F. and Shokrieh M.M.,  First strain gradient elasticity solution for nanotube-reinforced matrix problem, Composite Structures, 2014, 112: 273-282.

14- Taraghi I., Feridoon A. and Taheri-Behrooz F., Low-velocity impact response of woven Kevlar/epoxy laminated composites reinforced with multi-walled carbon nanotubes at ambient and low temperatures, Material and Design, 2014, 53: 152-158.

13- Taheri-Behrooz F., Shokrieh M.M. and Abdolvand H.R., Designing and manufacturing of a drop weight impact test machine, Engineering Solid Mechanics, 2013, 1:69-76.

12- Akbari S., Taheri-Behrooz F. and Shokrieh MM., Slitting Measurement of Residual Hoop Stresses Through the Wall-Thickness of a Filament Wound Composite Ring,  Experimental Mechanics, 2013, 53: 1509-1518.

11- Taheri-Behrooz F., Ghasemi, AR and Shokrieh MM., Determination of non-uniform residual stress in laminated composites using integral hole drilling method: experimental evaluation, Journal of Composite Materials2014, 48(4): 415-425.

10- Eslami S., Taheri-Behrooz F. and Taheri F., Effects of moisture and temperature on perforated GFRP composites, Advances in Materials Science and Engineering, 2012, doi:10.1155/2012/303014

9- Eslami S., Taheri-Behrooz F. and Taheri F., Long-term hygrothermal response of perforated GFRP plates with/without application of constant external loading, Polymer Composites, 201233(4): 467–475.

8- Taheri-Behrooz F., R.A. Esmaeel and F. Taheri., Response of perforated composite tubes subjected to axial compressive loading. Thin-Walled Structures, 2012, 50: 174-181.

7- V. Nasir, H. Karimipour, F. Taheri-Behrooz, M.M. Shokrieh, Corrosion behaviour and crack formation mechanism of basalt fibre in sulphuric acid, Corrosion Science, 2012, 64: 1–7.

6- Taheri-Behrooz F., Taheri F. and Hosseinzadeh R., Characterization of a shape memory alloy hybrid composite plate subject to static loading, Journal of Materials and Design, 2011,  32: 2923–2933.

5- Shokrieh M.M, Taheri-Behrooz F., Progressive fatigue damage modeling of cross-ply laminates, I: Modeling strategy, Journal of Composite Materials, 2010, 44(10): 1217-1231.

4- Taheri-Behrooz F. , Shokrieh M.M, Lessard L.B., Progressive fatigue damage modeling of cross-ply laminates, II: Experimental evaluation, Journal of Composite Materials, 2010, 44(10): 1261-1277.

3- Taheri-Behrooz F. , Shokrieh M.M, Lessard L.B. “Residual stiffness in cross-ply laminates subjected to cyclic loading, Composite Structures, 2008, 85: 205-212.

2- Shokrieh M.M. and Taheri-Behrooz F., A unified fatigue life model for composite materials, Composite Structures, 2006, 75(1-4): 444-450.

1- Shokrieh M.M. and Taheri, B.F., wing instability of a full composite aircraft, Composite Structures,2001, 54: 335-340.

  مقالات کنفرانس

  11- Shokrieh, MM., Taheri-Behrooz, F. and Yahyapour, I. Effect of stacking sequence on failure mode of fiber metal laminates under low velocity impact, CCFA-3, December 18-19,2012, Tehran, Iran.

  10- Afshin M., Taheri-Behrooz F., Analytical and experimental evaluation of a composite leaf spring landing gear, X-mech 2012, March 6-7, 2012, Tehran, Iran.

  9- Ahmadi B., Taheri-Behrooz F., Feridoon A. Multiwall carbon nanotube application in co-cured adhesive joints of E-glass/epoxy laminates and AL-2024-T3,The second interational conference of composites (CCFA2), Dec 27-30, 2010, Kish Irland ,Iran.

  8- Shokrieh M.M. and Taheri-Behrooz F. A Phenomenological Model to Study the Fatigue Behavior of Unidirectional Composites, Proceeding of 9th International Fatigue Congress, Atlanta, USA, May 14-19, 2006.

  7- Shokrieh M.M., Fakhar M. and Taheri-Behrooz F., Response of Composite Sandwich Panels under Low Velocity Impact with Circularly Clamped Boundary Conditions, Proceeding of the International Conference on Modeling and Simulation (MS2006), Kuala Lumpur, Malaysia , April 3- 5, 2006.

  6- Shokrieh M.M. and Taheri-Behrooz F., A unified fatigue life model for composite materials, Proceeding of 13th international conference of composite structures (ICCS/13), Australia, Melbourne, November 14-16, 2005.

  5- Shokrieh M.M., Taheri-Behrooz F. and Moslemian R., Reinforcement of corroded gas pipelines with polymeric composite materials, Proceeding of the 13th Annual Conference (International) of Mechanical Engineering, Iran, Esfahan, 2005. (In Persian)

  4- Shokrieh M.M., Taheri-Behrooz F. and Sokhanvar H.R, A model for determining the optimum fiber volume fraction in composite materials, Proceeding of the 4th technical- engineering conference of young researchers Club, Azad University of Kashan, Iran 2005. (In Persian)

  3- Shokrieh M.M., Taheri-Behrooz F. and H. Asgari, Design and Manufacturing of a new composite cabin for Cobra helicopter, Proceeding of the 5th Annual Conference (International) Iranian Aerospace Association, Iran, Esfahan, 2004, pp. 215-224. (In Persian)

  2- Shokrieh M.M., Taheri-Behrooz F. and Fadaei Arasi M., Measurement of Moisture properties of Aramid/Epoxy composites for cylindrical specimens and evaluation of Fick’s equation, Proceeding of the 11th Annual Conference(International) of Mechanical Engineering, Iran, Mashhad, 2003, Vol.3, pp. 1281-1286. (In Persian)

  1- Shokrieh M.M. and Taheri, B.F., wing instability of a full composite aircraft”, International Conference, Theory and Practice of Technology of Manufacturing Products of Composite Metal Materials and New Alloys - The 21The Century, 30 January - 2 February 2001, Moscow, Russia

  مقالات ژورنال (فارسی)

  6- فتح اله طاهری بهروز، هادی بخشان، " تعیین فاصله کششی در چند لایه های کامپوزیتی بافته شده ناچدار با روش خرابی پیش رونده" مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 15، شماره   8، صفحه 360-370، 1394.

  5- فتح اله طاهری بهروز،  روزبه نوحی حفظ آباد، علیرضا شماعی کاشانی، " بررسی تاثیر رفتار غیر خطی ماده بر توزیع بار در اتصالات کامپوزیتی تک لبه چند ردیفه" مجله مهندسی مکاانیک مدرس، دوره 15، شماره 1، صفحه 67-74، 1394.

  4- محمود مهرداد شکریه، فتح‌اله طاهری بهروز ، " بررسی رفتار خستگی کامپوزیت‌های تک‌جهتی با استفاده از انرژی کرنشی باقی‌مانده" مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال 21، شماره 1، جلد 4، صفحه 11-18، 1387 .

  3- محمود مهرداد شکریه، فتح‌اله طاهری بهروز ، "مدلسازی رفتار خستگی کامپوزیت‌های تک‌جهته کربن / اپوکسی" مجله علمی پژوهشی دانشگاه تهران، شماره 41، جلد 4، صفحه 451-457، 1386 .

  2- محمود مهرداد شکریه، فتح‌اله طاهری بهروز، "بررسی فلاتر کوپل خمش- پیچش بال در یک هواپیمای تمام کامپوزیتی" مجله بین المللی مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 12، جلد 3، صفحه 11-22، سال 1380 (2001) .

  1- محمود مهرداد شکریه، فتح‌اله طاهری بهروز، "بررسی فلاتر کوپل خمش بال – دوران ایلرون در یک هواپیمای تمام کامپوزیتی" مجله بین المللی مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 12، جلد اول، صفحه 153-162، سال 1380 (2001) .

  مقالات کنفرانس (فارسی)

  3- محمود مهرداد شکریه، فتح‌اله طاهری بهروز و رامین مسلمیان، " ترمیم و تقویت لوله های خورده شده گاز با استفاده از مواد کامپوزیتی"، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسین مکانیک، 1384، اصفهان

  2- محمود مهرداد شکریه ، فتح‌اله طاهری بهروز و محمد فدائی ارسی، " اندازه گیری خواص رطوبتی کامپوزیت آرامید / اپوکسی برای نمونه های استوانه ای و بررسی صحت رابطه فیک" یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسین مکانیک، 1382، مشهد

  1- محمود مهرداد شکریه ، فتح‌اله طاهری بهروز و حسام الدّین عسکری، " طراحی و ساخت یک کابین جدید کامپوزیتی برای هلیکوپتر کبرا" ، پنجمین کنفرانس سراسری و دومین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران، 27-29 بهمن 1382، تهران

  کتب

  1- " Fatigue life prediction of composites and composite structures", Edited by, A. P. Vassilopoulos, chapter 8 entitled , " Fatigue life prediction based on progressive damage modeling", by M. M. Shokrieh and F. Taheri-Behrooz, Woodhead Publishing, July 2010.

  2- " کنترل کیفیت مواد کامپوزیت" محمود مهرداد شکریه، فتح‌اله طاهری بهروز و ...، تهران، انتشارات مهکامه 1385.

  3- "جزوه آزمایشگاه مقاومت مصالح"، فتح‌اله طاهری بهروز، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  اختراعات

  1- طراحی و ساخت دستگاه تست ضربه ثقلی برای مواد کامپوزیتی، 13/3/1383 شماره 29774

  2- سیستم اندازه گیری محل محور الاستیک در تیرهای با سطوح برآزا ، 19/11/1390 شماره 73761

  افتخارات

  1- بورس دوره پست دکتری از دانشگاه دالهوسی کانادا 1389

  2- فارغ‌التحصیل رتبه‌ی اول دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی مکانیک 1386

  3- رتبه سوم پژوهش های توسعه ای، جشنواره بین‌المللی خوارزمی (کار گروهی) 1385

  4- دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی مکانیک در دوره دکتری، سه سال متوالی (1383-1385)

  5- جایزه بهترین مقاله از کنفرانس بین‌المللی مهندسی ساخت، (TICME 2005)، تهران 1385

  6- جایزه بهترین مقاله از کانون پژوهشگران جوان، کاشان 1385

  سوابق تدریس

  دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، گروه طراحی کاربردی

  کارشناسی:

  تحصیلات تکمیلی:

 پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی و صنعتی 

    1- اندازه گیری تنش های پسماند در قطعات مدور کامپوزیتی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1392

    2- معادلات ساختاری کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف هوشمند، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1393

    3- تاثیر لایه مت میانی بر چقرمگی شکست کامپوزیت ها، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1394

دفعات مشاهده: 37498 بار   |   دفعات چاپ: 1980 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 24 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4462