:: پرسش‌های متداول ::
:: امور آموزشی کارشناسی ارشد
# با سلام احتراما شروط انتقال و میهمان به دانشگاه علم و صنعت (از دانشگاه صنعتی اصفهان) در دوره کارشناسی ارشد هوش مصنوعی مورد سوال اینجانب می باشد.

باسلام

در حال حاضر، دانشگاه دانشجوی انتقالی از سایر دانشگاه‌ها را نمی‌پذیرد.

دانشجویان سایر دانشگاه‌ها فقط می‌توانند یک درس را ،آن هم با موافقت دانشکده مربوط، به صورت مهمان در این دانشگاه بگذرانند.


1389/8/8 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید