:: پرسش‌های متداول ::
:: فعاليت هاي انجمن
# سقف كاردانشجويي براي مقاطع مختلف تحصيلي چند ساعت در ماه است ؟
حداكثر سقف كاردانشجويي در ماه براي مقطع كارشناسي 80 ساعت ، مقطع كارشناسي ارشد 70 ساعت و براي مقطع دكتري 100 ساعت مي باشد .
۱۳۸۸/۳/۱۱ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید