:: پرسش‌های متداول ::
:: پرسش های متداول
# 1- مبلغ وام چقدر می باشد؟

-        تحصیلی مجردی ماهانه 500000 ریال

-        تحصیلی متاهلی ماهانه 700000 ریال

-        وام ضروری سقف 2000000 ریال

-        وام ضروری پایان نامه ارشد 2000000 ریال

-        وام ضروری پایان نامه دکتری 3000000  ریال


1396/7/10 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید