:: پرسش‌های متداول ::
:: فرصت شغلی
# فرصتهای شغلی مهندسان موادسرامیک؟باتشکر

مهندسان مواد سرامیک متناسب با سطح تجربه کاری و مدرک تحصیلی خود می توانند در مراکز مختلف صنعتی و تحقیقاتی مشغول به کار شوند از جمله شرکت ها و کارگاههای تولید کننده مواد سرامیکی، همچنین در  کارخانه ها به عنوان مدیر تولید، مدیر کنترل کیفی، مدیر آزمایشگاه، مدیر خط تولید، واحد های R&D مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و صنایع دفاعی


1391/8/2 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید