[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
نخستین همایش ملی مسکن پایدار
..
مجله بین المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
نشریه معماری و شهرسازی ایران

..
وب سایت قطب علمی
AWT IMAGE
..
آزمایشگاه تحقیقاتی متعامل

AWT IMAGE

..
آزمایشگاه مهندسی و فیزیک
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر نائینی ::

 مشخصات فردی

  نام خانوادگی: صادقی نایینی

  نام: حسن
رتبه علمی: دانشیار

  تاریخ تولد :1345

  گروه : طراحی صنعتی

  تلفن محل کار (3212)-77240542
فاکس:77240468

 پست الکترونیک: naeiniiust.ac.ir                                    

AWT IMAGE


 
آخرین مدرک تحصیلی :
دکتری برنامه ریزی محیط زیست – دانشگاه تهران 1389
گرایش تخصصی: طراحی ارگونومیک محیط - محصول
 
 سوابق آموزشی
(1379 تا کنون) عضوهیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
(1397) محقق و مدرس دانشگاه   KTHاستکهلم
(1391-1392) مدرس دانشگاه UPM-مالزی
(1377 تا کنون) مدرس دانشگاه هنر
(1390 -1378) مدرس دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران
(1388 -1378) مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران
(1379-1380)مدرس دانشگاه هنرتبریز
 (1377-1379) مدرس دانشگاه صنعتی اصفهان
(1377-1379)عضوهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
راهنمایی و مشاوره  پروژه های کارشناسی: بیش از  40 مورد (یک مورد دانشجوی  خارجی)
راهنمایی و مشاوره  پروژه های کارشناسی ارشد   10 مورد (یک مورد دانشجوی  خارجی)
راهنمایی و مشاوره رساله دکتری)  2 مورد دانشجوی خارجی)
 
مسئولیت ها و سوابق اجرایی
(از 1397 تا کنون) عضو هیات تحریریه یک مجله خارجی
(از 1397 تا کنون) عضو انجمن ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی انگلستان(CIEHF),
(از1395 تاکنون) نایب رییس انجمن مدرسان طراحی صنعتی کشور
(از 1394 تاکنون) عضو هیات تحریریه دو مجله علمی پژوهشی داخلی
(از 1395 تاکنون) عضو کمیته  (HSE) دانشگاه علم و صنعت ایران
(۱۳۹۲) عضو انجمن ارگونومی جنوب شرقی اسیا(مالزی)  Human Factors & Ergonomics Society of Malaysia
(۱۳۹۲) عضوکمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی  سلامت شغلی و محیطی"1st Asian Conference on Environmental and Occupational Health 2014"  دانشگاه PUTRA مالزی
(۱۳91-۱۳۸۹) مدیر دفتر روابط بین الملل دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
(1389) عضوکمیته علمی هفتمین همایش بهداشت کار و  ایمنی- انجمن بهداشت کار ایران
(1385) عضو کمیته علمی و کمینه راهبردی کنفرانس بین المللی Safe community برگزارکننده وزارت بهداشت  با همکاری Karolinska Institute (SWEDEN) & WHO
(1384) عضو کمیته علمی و ارزیابی طرح ها و نمایشگاه ها- دانشگاه علم و صنعت
(آذر1382) دبیرهمایش سندرم ساختمان بیمار (SBS) دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت ایران
 (1383-1381) مشاورهیأت علمی اداره مبلمان شهری سازمان زیباسازی شهرداری
(1382-1380) مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده معماری دانشگاه علم وصنعت ایران
(1381) دبیر همایش کاربرد ارگونومی در طراحی صنعتی- دانشگاه علم و صنعت
(1381-1379) فوکال پوینت ارگونومی در سطح ملی - وزارت بهداشت
(1383- 1378) دبیرکمیته کشوری ارگونومی-وزارت بهداشت و درمان
(1379-1377) مدیرمرکزتحقیقیات بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
مقالات چاپ شده در مجلات:
2018: Hassan Sadeghi Naeini, Rafee M.,  Application of QFD method in toothbrush design for the cervical spinal cord injury handicapped (Tetraplegia) , J. Occupational Medicine, No 2, V 10, PP 40-52
2018: Hassan Sadeghi Naeini, K. Dalal, H.Mosaddad, K.Karuppiah, Economic effectiveness of Ergonomics interventions, International Journal of Industrial Engineering & Production Research- IJIEPR,  Volume 29, Issue 3, PP 247-259.
2017: Sh. Chitsaz, H. Sadeghi Naeini, A. NedayiFard , H. Malekipour, A. Vahdad, Texture Assessment Of Automobile Dashboard: An Integrated Approach On Industrial Design And Ergonomics, International Journal of Automotive Engineering (ISAE),7 (3).
2017: Abedini, A., Rahman, R., Sadeghi Naeini, H., & Ale Ebrahim. The100 Most Cited Papers in “Industrial Design”: A Bibliometric Analysis. Exacta – Engenharia de Produção, 15(3), 369-374. doi:10.5585/ExactaEP.v15n3.7659
2017: M.Beyk, Hassan Sadeghi Naeini, Principles of Designing Outdoor Playgrounds for Orphans Living in Nurseries, International Journal of Scientific Study, 5 (4), pp1035-1039.
2017: A.E.Sikaroudi, S.Ghaffari, A.Yousefi, Hassan Sadeghi Naeini, Foot Anthropometry Device And Single Object Image Thresholding, Signal & Image Processing International Journal (SIPIJ) Vol.8, No.3, June 2017
2017: N.Allipoor, S. Rahmani, Hassan S. Naeini, An Integration between Baluch’s Costumes and Contemporary Iranian Woman: An Apparel on Aesthetics Elements, Journal of History Culture and Art Research, 6(1), 59-72. doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i1.703
2016: H.R.sharifi, S.R.Zafarmand, Hassan Sadeghi Naeini, F. Etemadi, The Effects of Physical Agents on Occupants' Satisfaction in Office Environment, International Journal of Occupational Hygiene (IJOH), No 8, Tehran Univ. Med. Science , pp136-144, Pub.eISSN 2008-5435
2016:S.Sambasivam1,K.Karuppiah,Sh.Tamrin,,HassanSadeghiNaeini,K.Subramaniam, E.Abidin,.Kasim, M.Ya Su, Conceptual Framework for the Design of a Child Motorcycle Safety Seat, Asian Journal of Applied Sciences, Asian Journal of Applied Sciences(AJAS), Vol.4, Issue 03.
2016: Hassan S. Naeini, M.Rafee.,Toothbrush Design based on an integrated method of AHP and SWOT, Journal of architecture and urban design (IJAUP), Vol 12. pp73-83 (in Persian)
2016: S.Gh. Islami, Dehghan D., Hassan Sadeghi. Naeini Classification and Analyze Stucco Decorations in Qajar Houses, Tehran, Iran, Architecture Research 2016, 6(2): 45-50
DOI: 10.5923/j.arch.20160602.03
2016: S.E. Ashrafi,  Hassan Sadeghi Naeini, Determination of Effective Factors on Reduction of Sick Building Syndrome in Designing Educational Environments, International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR), ISSN 0976-2612, Online ISSN 2278–599X,
Vol-7, Special Issue4-May, 2016, pp144-152,http://www.bipublication.com
2016: S.Gh. Islami, D. Dehghan, Hassan Sadeghi. Naeini A Model Development to Adaptive Reuse of Iranian Qajar Houses: An Approach to Sociocultural Concept (A Case: Nasir Al-Din Mirza House), American Journal of Civil Engineering and Architecture (AJCEA), Vol. 4, No. 3. DOI:10.12691/ajcea-4-3-3
2016: A.Razzagh, M. Famori , Hassan S. Naeini, Pupils’ Education Based on Design Learning: an Approach to Learning Performance, Indian Journal of Applied Research, V. 6 (2), Feb.2016. Issn - 2249-555x
2016: Hassan Sadeghi. Naeini, Occupational Health Promotion throughout an Interventional Ergonomic Design  (Case Study: Ergonomic cart design at a Food Manufacturing Company in Iran)
International Journal of Occupational Hygiene (IJOH), No 7., pp 172-176, Tehran Univ. Med. Science Pub.eISSN 2008-5435
2016: Hassan S. Naeini, M.Rafee.,Toothbrush Design for Tetraplegia Handicapped
(C5-C7) throughout UCD Method, International Journal of Advanced Biotechnology and  Research Vol 7 Special Issue, ISSN 0976-2612 Online ISSN 2278 - 599X
2015: Hassan S. Naeini, S.Mostowfi, Using QUIS as a Measurement Tool for User Satisfaction Evaluation (Case Study: Vending Machine), International Journal of Information Science, p-ISSN: 2163-1921, e-ISSN: 2163-193X,2015;  5(1): 14-23,doi:10.5923/j.ijis.20150501.03
2015: Hassan S. Naeini, S.Mostowfi, The Role of Pleasure Criteria in Product Design: An Integrated Approach in Ergonomics and Hedonomics (A Review), Research in Psychology and Behavioral Sciences, 3(3), pp 39-50, doi: 10.12691/rpbs-3-3
2015: Tayarani.M., Hassan S. Naeini, Khorram, M., Shelter design principles for temporary settlement after the earthquake –A case: Khorasan Razavi Province, ISAU, 5 (7).
2015: Rashtchian S., Qolampoor A., Razzagh A., Batebi A., Alavi M., Hassan Sadeghi Naeini, User Interface assessment in Home appliannces based on user satisfaction, J. of the scientific society of architecture & urbanism No 9, pp65-80 ( in Persian)
2015: Mosaddad.H., Pakzeseresht.M., Hassan S. Naeini, Affective factors on user satisfaction of public drinking water fountain usage(Case: courtyard of the holy shrine of IMAM REZA), International Journal of Architecture Eng. & Urban planning IJAUP, V25, No 2., pp 61-65
2014: S. Sambasivan, K. Karuppiah, Shamsul B.M.Tamrin, K. Subramaniam, Hassan Sadeghi Naeini, Non-Compliance of Malaysia Motor Vehicles (Safety Seatbelts) Rules 1978, Iranian J Publ Health(IJPH), Vol. 43, Suppl. No.3, Oct 2014, pp: 1-6, ISSN: 2251-6085
2014: S. Sambasivan, K. Karuppiah, Shamsul B.M.Tamrin, H. Sadeghi Naeini, S. Kulanthayan,  Safety System for Child Pillion Riders of Underbone Motorcycles in Malaysia, Traffic Injury Prevention.Vol 15, No.6, 564–571, ISSN: 1538-9588 print / 1538-957X online,
DOI: 10.1080/15389588.2013.861596
2014: Hassan.S.Naeini, Karupia, K., Tamrin.Sh., Dalal.K., Ergonomics in agriculture: An Approach in Prevention of Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs), Journal of Agriculture and Environmental Sciences, Vol 3, No2, pp 33-51, ISSN: 2334-2404
2014: Tayarani, M.Khorram, Hassan.S.Naeini; Fundamentals of shelter design for temporary accommodation after the earthquake (case study: Khorasan Razavi Province), J. of the scientific society of architecture & urbanism, No 7, pp.95-106 (in Persian)
2014: Behnam,S.,H. Sadeghi Naeini, Ensaniat,L., Khorshidian.R., Injury Prevention among Construction Workers: A Case Study on Iranian Steel Bar Bending Workers International Journal of Medical, Health, Pharmaceutical and Biomedical Engineering,No4, pp 434-441
2014:Koleini, Z.Erisian, Hassan.S.Naeini; Interaction Design-A way to contribute the relationship between human and product, J. of the scientific society of architecture & urbanism, No 5, pp.81-90. (in Persian)
2013: S.Rashid, Shi–T. Sooa, A. Sivaji, Hassan S. Naeni, S. Bahri, Preliminary Usability Testing with Eye Tracking and FCAT Analysis on Occupational Safety and Health Websites, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 97, 6 November 2013, Pages 737–744,Available at http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813037403
2013: Hassan Sadeghi Naeini, S.H.Mosaddad, The Role of Ergonomics Issues in Engineering Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 102 ( 2013 ) 587 – 590, Available online at www.sciencedirect.com
2013: E.L.Dastjerdi, Hassan Sadeghi Naeini, H.Sanjar,The Economic Cost of Health and Safety in WorkPlaces: An Approach on the Costs CalculatingModel, World Academy of Science, Engineering and Technology 78 2013
2012: M.Mohammadi, Hassan Sadeghi Naeini, L.Sabbaghian, R.G.Bakhtiar, The Ergonomic Properties of Outdoor Fitness Equipment with Respect to the Anthropometric Characteristics of Iranian Women: A Case Study of Chest Press Machine and Pull Chairs, European Journal of Experimental Biology,2012,2(6):2077-2082,Available at www.pelagiaresearchlibrary.com
2012: Katuzian. P., H.Sadeghi Naeini, Salehi. N., Sustainable Design for Parks’ Playground Equipment., Tarh o Nemad J. No 4 (Persian Language.), pp36-47, ISSN 2228-5644
2012: Koleini.N.,Bakhtiar, Sevan.E., Hassan. S. Naeini, The Ergonomic assessment of fruit stripper by EMG,Iranian J. of Occupational & Env. Health, Vol 9, No 2, pp59-65
2012: Mohammadi. M., H. Sadeghi, Hassan. S. Naeini, Identification of the Ergonomic Properties of Exercise Equipment in Parks with an Emphasis on the Anthropometric Characteristics of Iranian Women: A Case Study of Leg Press Machines, International Journal of Sport Studies.Vol. 2 (1), 36-41, ISSN 2251-7502, Available online at http://www.ijssjournal.com
2011: Hassan. S. Naeini, M.Heidaripoor, Kansei Engineering and Ergonomic Design of Products,  IJOH, Vol. 3, No. 2,pp 81-84
2011: Hassan S. Naeini, et.al, Playground injuries in children, Open Access Journal of Sports Medicine, , DovePress, No:2 61–68, http://dx.doi.org/10.2147/OAJSM.S14487
2011: Jafari,H.R., Salehi,E., Sadeghi Naeini,H. Playgrounds safety-An approach on Environmental planning, Journal of MOHIT SHENASY, University of Tehran (UT), No 56.
2010: Hassan S. Naeini, et.al, Child safety in urban parks: A case study of Tehran regional parks, Iran Occupational Health Journal, Tehran, No 17.
2010: A. Amouzegar, Hassan Sadeghi Naeini, R. Jafari , Design principle of playground equipments and spaces for children: An interaction education approach; Social and Behavioral Sciences No2 , pp. 1968–1971, Available online at www.sciencedirect.com
2010: R. Jafari, Hassan Sadeghi Naeini, M. Hosseinzadeh,  Studying the effects of applied and professional education in the field of industrial design on psychomotor skills, by test of trace in the mirror, Social and Behavioral Sciences No.2 pp. 1927–1930, Available online at www.sciencedirect.com
2009: Hassan.S.Naeini , An integrated approach on Micro & Macro Ergonomics for Carpet Weaving plants, Goljam Journal, No.12, Tehran, Iran
2008: Hassan.S.Naeini et.al., Portable Stadiometer design, Iran Occupational Health Journal, Vol 7, School of public health of Iran University Pub., Tehran-Iran
2008: Hassan.S.Naeini . Assessment of Occupational hazards in electroplating plants, Journal of Electroplating Industry, No3, Vol 5, Electroplating Iran Society
2007: Hassan.S.Naeini et.al , Ergonomics monitoring in Barez Tire Company, Journal of Iran Tire, No3, Vol 3, Research center on Tire manufacturing companies, Tehran, Iran
2005: Sadeghi Naeini H , et.al., Job Severity Score Determination (An Ergonomics Approach), Iran Occupational Health Journal,Vol 1, No 2, School of public health of Iran University Pub., Tehran-Iran
2004: Seraji Nasl J., Mirzabeigi M. Poormahabadian, Sadeghi Naeini H , Risk assessment of Developing Distal Upper Extremity Disorders by Strain Index Method (SI) in an assembling electronics industry” ACTA Medica Iranica Journal, Vol 43, No 5 (ISSN: 0044-6025 )
2002: Sadeghi Naeini, Manual material handling assessment among the blue collar workers at Industrial sectors, Journal of Environmental & Occupational Health, Ministry of Health-Tehran-Iran
2001:Sadeghi Naeini, Ergonomic Task analysis Methods, Journal of Environmental & Occupational Health,            Ministry of Health-Tehran-Iran
 
 
 
 
ارایه مقاله در کنفرانس های خارجی (دهه اخیر):
 
2018: H.Sadeghi Naeini, (Keynote Speaker) ErgoSustaiNomics: Making a synergistic collaboration between Marketing and Design, ICMD 2018, Faro, Portugal
2018: Armita Serajzahedi; Manuela Guerreiro; Patricia Pinto; H.Sadeghi Naeini, Toward Higher Education Branding Through Service Design, ICMD 2018, Faro, Portugal
2018: H.Sadeghi Naeini ,Towards Quality of Life Through the “ErgoSustaiNomics” Approach. In: Bagnara S., Tartaglia R., Albolino S., Alexander T., Fujita Y. (eds) Proceedings of the 20th Congress of the International Ergonomics Association (IEA 2018). IEA 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 825. Springer, Cham
2018 (13-16 June): B.Ghasemi, H.Sadeghi Naeini, M.Mounesi Sorkheh , H.Haghgoo, Dress Design For Autism: An Ergonomic Approach To Developing Good Feeling For Kids,, 7th International Ergonomics Conference-ERGONOMICS 2018 -Emphasis on Wellbeing, ,Zadar, Croatia
2018 (13-16 June): Alizadeh, Mosaddad, H.Sadeghi Naeini, , Khorram, Ergonomic Changes In The Upper Limb At The Sitting Work Station: An Approach To Early Awarness Of Trunk Awkward Posture, 7th International Ergonomics Conference-ERGONOMICS 2018 -Emphasis on Wellbeing, ,Zadar, Croatia
2018 (13-16 June): H.Sadeghi Naeini, M. Rafiee, An Ergonomic Toothbrush Design For Disable People: An Approach On Quality Of Life Throughout The Ergonomic Design, 7th International Ergonomics Conference-ERGONOMICS 2018 -Emphasis on Wellbeing, ,Zadar, Croatia
2017 (10-12 Oct.): H.Sadeghi Naeini, Samin Barzegar, Leila Mostashfi, Minuzoo Barbara, safety promotion among athletes throughout devices design to knee injuries prevention (case study: volleyball), 23rd International Safe Communities Conference Safe Communities are an Essential Need for a Modern-Day Society, Novi Sad, Serbia.
2016: An Ergonomic Cart Design for Occupational Health Promotion at a Food Manufacturing Company in Iran: An Approach to Industrial Ergonomics Intervention, SHO 2016, Portugal
2014: Investigating the Effect of Age, Style, and Social Restrictions Factors on the Color Diversity of Women's Clothing in Public Environments, Affective Cities Scenes of Innovation II, Toronto ,Canada
2014: Non Compliance Of Malaysia Motor Vehicles (Safety Seatbelts) Rules 1978-An Overview Of The High Percentage Of Non-Compliance Of The Seat Belt Law In Malaysia With Suggestions To Counter This Problem, ICEOH 2014, Malaysia
2014: Children Safety Awareness Among Motorcycles Users In Malaysia, ICEOH 2014, Malaysia
2014 : Injury Prevention among Construction Workers: A Case Study on Iranian Steel Bar Bending Workers, ICIDE 2014: 16th International Conference on Industrial Design Engineering, Amsterdam, The Netherlands
2014: Home Appliance Design throughout User-Centered Design: An Approach in Industrial Design, ICIDE 2014: 16th International Conference on Industrial Design Engineering, Amsterdam, Netherlands
2014: A comparative study of Ergonomics Branches and Design Approaches, AHFE2014, Poland
2014: Fundamental of a patch design for body perspiration: An approach to health promotion, AHFE2014, Poland
2014: A recommended treatment modality for patients with mechanical low back pain, 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) , 2014 Krakow, Poland
2014: Study of the likelihood of car accident among homonymous hemianopsia patients: An ergonomic solution, 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) , 2014 Krakow, Poland
2014: Ergonomic assessment in handicraft workshops: a case study in wooden workshops in Isfahan-Iran, AHFE 2014 proceedings, Poland
2014: Improving education tendency and success among secondary school student through designing self regulation tool, 1st int. conf. on social science humanity 2014, Tibilis, Gorgia
2013: Design Management In Iran: Pros And Cons, Int. Design Management research conf, USA
2013: The Role of Ergonomic design in WMSds prevention, 2nd Recoup International Conference on Ergonomics (RICE 2013),Bangalore, India
2012: User Centered Design (UCD) based on Ergonomics-An effective approach on home appliance design, Sixth International Conference on Design Principles and Practices, Sixth International Conference on Design Principles and Practices ,UCLA/University of California, USA
2012: Disabled Friendly City (DFC): An approach on safe Community, The3rd European Regional Safe Community Conference , Flkoimg, Sweden
2011: Safety Analysis of Parks’ playgrounds by FTA and S.A.F.E Methods: A case
study in Tehran (Iran), Safe community conf.Sweden
2011: Ergonomics Assessment and Task analysis among dentist: ‘An approach on prevention of Work-related Musculoskeletal Disorders (WMSDs)’, APACPH 2011, The 43rd Asia Pacific Academic Consortium for Public Health Conference,Seol, Korea
2011: Interaction design in home appliances: An approach on ergonomic product design, , Asia Pacific Symposium on Advancements in Ergonomics & Safety (ERGOSYM 2011),Malaysia
2011: Ergonomic assessment of construction equipment- An approach on industrial design (Case Study: Wheelbarrow), Ergonomic assessment of construction equipment- An approach on industrial design (Case Study: Wheelbarrow),UK
2009: Hassan.S.Naeini, H.r.jafari, L. Mostashfi, Safety as a main element in urban sustainability: An approach on Playground’s safety (Case study: Iran. Tehran city Parks), Proceedings of The 1st Regional Southeastern Europe Conference on Safe Communities , Serbia, Novi Sad, June,22
 
 
 
ارایه مقاله در سمینار ها و کنفرانس های داخلی (دهه اخیر) :
 (1397) رویکردی نوین در طراحی اسباب بازی کودکان، اولین همایش ملی سرگرمی و اسباب بازی، دانشگاه الزهرا. نهران.
(اردیبهشت 1396): طراحی ارگونومیک ایستگاه کار جوشکاری در کارگاه های دانشگاه ها، دهمین کنگره ایمنی و بهداشت کار ایران، ساری.
(مهر ماه 1395) :  کاربرد ارگونومی فرهنگی در هویت بخشی مکان، چهارمین کنفرانس بین المللی عمران-معماری و توسعه، تهران.
(مهر ماه 1394) : بررسی موضوعی رویکردهای طراحی محصول در پایان نامه های تحصیلات تکمیلی طراحی صنعتی کشور ا منظر آموزش مهندسی، اولین کنغرانس بین المللی . چهارمین همایش ملی آموزش مهندسی، شیراز
(اردیبهشت 1392) آموزش از طریق بازیهای رایانه ای - پنجمین همایش ملی آموزش
(اردبیهشت 1390) از ارگونومی تا هدونومی- هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار- انجمن علمی بهداشت کار ایران وابسته به  دانشگاه علوم پزشکی تهران- محل برگزاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
(اردبیهشت 1390) معیارهای طراحی کارگاه های صنایع دستی برای پیشگیری از مخاطرات حرفه ایی- هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار- انجمن علمی بهداشت کار ایران وابسته به  دانشگاه علوم پزشکی تهران- محل برگزاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین
(شهریور 1389 ) ارگونومی در صنعت - سمینار آموزشی ایمنی در صنعت برق- مجتمع اموزشی پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان-اهواز
(خرداد 1387) و پیاده سازی مدیریت  HSE در شهر: رهیافتی برای مدیریت یکپارچه مسایل محیط زیستی و ایمنی بهداشتی کلانشهرها- دومین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست- دانشگاه تهران-تهران
(تیر ماه 1387) اصول مهندسی انسانی(ارگونومی) در مدیریت یکپارچه شهری و شاخص های شهر سالم- شهرداری اصفهان- شاهین شهر
(آبان 1387) الگوریتم مدیریت میکرو ارگونومی با رویکرد کاربرد در صنایع لاستیک - نهمین همایش ملی لاستیک ایران-شیراز
( اردیبهشت 1387) طراحی ارگونومیک دار قالی با هدف کاربرد آن در منازل امروزی :رویکرد تلفیقی ، ماکرو و میکرو ارگونومیک- اولین کنفرانس بین المللی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی ایران-تهران
( اردیبهشت 1387) طراحی چک لیست ارزیابی و ارزشیابی اجاق گاز فردار خانگی - اولین کنفرانس بین المللی ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی ایران-تهران
(مهر 1387) ارزیابی مخاطرات شغلی در کارگاه های آبکاری- پنجمین همایش بین المللی آبکاری ایران-انجمن آبکاری ایران-تهران
(آذر 1387) ایمنی و ارگونومی صنعتی- همایش ایمنی- شرکت توزیع برق شمال استان کرمان
( 1387) عنوان شهر روشن آسمان تاریک: چالش های نورپردازی معابر شهری و مشکلات آلودگی نوری کلانشهر تهران-نخستین همایش بین المللی نور پردازی شهری- شهرداری تهران-تهران
(8 تا 10 اردیبهشت 1388) آمایش ارگونومیک یکپارچه محیط کار (روش آریا) : الگوریتمی برای رویارویی با چالش های مطالعات ارگونومیک در صنایع کشور-همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار- انجمن علمی بهداشت کار ایران- تهران
طرح های تحقیقاتی
(1398) اصول طراحی ارگونومیک ابزار برای باغداران گردو
(1395) اصول طراحی نشانگرها از منظر ارگونومی
(1394) طراحی وسیله ی اندازه گیری استاتیک قدرت عضلانی
(1392) ارگونومی  در کشاورزی
(1392-1391) راهنمای طراحی صندلی اداری ارگونومیک-شرکت نیلپر
(1390) طراحی اسکیل های ابعادی آنتروپومتریک- دانشگاه علم و صنعت ایران
(1389) بررسی ارگونومیک ابزارها و ایستگاه کار دندانپزشکی- دانشگاه علم و صنعت ایران
(1388) بررسی ایمنی زمین های بازی پارک های شهر تهران- دانشگاه علم و صنعت ایران
(1387) بررسی اصول و مبانی طراحی المان های روشنایی معابر شهری با رویکرد آلودگی نوری- دانشگاه علم و صنعت
(1387-1385) تدوین نظام نظارت برایمنی گروه صنعتی بارز "(مجری)
(1386-1384)" ارزیابی ارگونومیک  ایستگاه های کاروطراحی پست های کارشرکت ایساکو"(مجری)
(1384)" بررسی طراحی های نامناسب محصولات خانگی داخلی با رویکرد ایمنی و ارگونومی دانشگاه علم و صنعت ایران"(مجری)
(1383 -1382)" بررسی پژوهشی شرایط ایمنی بهداشتی در شرکت لاستیک   بارزکرمان"(مجری)
 (1382 -1381) " ارزیابی ارگونومیک  ایستگاه های کاروطراحی پست های کارلاستیک سازی درشرکت بارز"(مجری)
(1382-1380 )" طراحی تجهیزات آنتروپومتریک استاتیک"- دانشکده معماری - دانشگاه علم و صنعت-(مجری)
(1381-1380 )"بررسی وطراحی صندلی واگنهای اتوبوسی-مرکزتحقیقات راه آهن"-(مجری2)
(1381-1380)"بررسی  شرایط نامساعدمحیط کارو تعیین ضریب سختی کاردرشرکت صنایع مس شهیدباهنرکرمان"(مجری)
 (1376-1377) "آنالیزپوسچرال کارگران مراکزصنعتی به کمک روش OWAS "-صنایع استان اصفهان-(مجری)
(1386) بررسی شاخص های برنامه ریزی و طراحی شهر ایمن و سالم- دانشگاه علم و صنعت ایران
( 1375) " ارزیابی ارگونومیک   حمل دستی کالادرخطوط بسته بندی کارخانه کاشی اصفهان"-(مجری)
( 1375)بررسی آنتروپومتریک کارکنان سازمان بنادروکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران"-(مجری)
(1374-1373 )" ارزیابی میزان استرسهای ناشی از  حمل دستی کالا وارائه روشهای اصلاحی درخطوط بسته بندی گروه صنعتی بهشهر به کمک NIOSH Equation"-(مجری)
(1370)"بررسی میزان کروم درهوا و فاضلاب آبکاریهای شهر اصفهان وطراحی وان های  آبکاری"-(همکاراصلی)
 
کتب تالیف شده (دهه اخیر) :
1395: آنتروپومتری کاربردی. نشر ژاله . تهران
1393: روش تحقیق در طراحی محیط .محصول .خدمات- نشر وارش تهران
(1390)نگارش فصل 5 کتابLight in Engineering, Architecture & the environment " ، عنوان فصل " Application of modern models of sustainable architecture in the use of natural light and effective utilization of energy in schools: a comparative study of Glasgow (Great Britain) and Isfahan (Iran)  "
 
 (Book Edited by K.Domke and Brebbia, WIT Press. Pp 51-60, 2011, www.witpress.com, ISSN 1743-3509
(1388-کتاب) "اصول ارگونومی در طراحی سیستم های حمل دستی کالا" -انتشارات فن آوران چاپ دوم
(1387-کتاب) سلامت شغلی نشر دفتر سازمان جهانی بهداشت در وزارت بهداشت
(1387) کتاب جامع بهداشت عمومی (نگارش گفتار 5 از فصل 5)-چاپ سوم-وزارت بهداشت
 
موفقیت ها و گواهی ها  (دهه اخیر):
(1398) عضو هیات مدیره انجمن علمی بهداشت کار ایران
(1398) عضو انجمن آمورش مهندسی کشور
(1397) سخنران کلیدی ، کنفرانس  ، دانشگاه آلگارو، پرتغال
(1397) عضو کمیته علمی چهارمین جشنواره دایره خلاق- سازمان زیباسازی شهرداری تهران
(1395) عضو شورای راهبردی دومین جشنواره دایره خلاق- سازمان زیباسازی شهرداری تهران
(از 1396) عضو هیات تحریریه فصلنامه ایمنی و ارتقا سلامت
( از 1395) عضو هیات تحریریه مجله رسام
(از 1395) نایب رئیس انجمن مدرسان طراحی صنعتی ایران
(1394-5) عضو کمیته تخصصی دومین کنفرانس ملی طراحی خدمات
(1394) عضو کمیته داوران اولین جشنواره دایره خلاق- سازمان زیباسازی شهرداری تهران
(از 1393) عضو هیات تحریریه فصلنامه سلامت کار ایران
(۱۳۹۲) سخنران کلیدی 2nd Recoup International Conference on Ergonomics (RICE 2013)- بنگلور-هندوستان (5May2013)
(۱۳۹۲) سخنران کلیدی کارگاه آموزشی پیش کنفرانس 2nd Recoup International Conference on Ergonomics (RICE 2013)- بنگلور-هندوستان (1May2013)
(13۹۲) عضوکمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی سلامت شغلی و محیطی
 1st  Asian Conference on Environmental and Occupational Health 2014 دانشگاه PUTRA مالزی
(1389) عضوکمیته علمی هفتمین همایش بهداشت کار و  ایمنی- انجمن بهداشت کار ایران
(1389) گواهی کارگاه ممیزی ایزو 9000- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی 
(1388) عضو کمیسیون علمی تخصصی گروه طراحی صنعتی پژوهشکده شهرسازی معماری دفاعی مجتمع دانشگاهی امایش و پدافند غیرعامل-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
(1387) عضو کمیته داوری اولین دوره مسابقات گردو- دانشگاه هنر
ثبت اختراع :
1394: مسواک مخصوص افراد ضایعه نخاعی- شماره ثبت 86044
1392: طراحی تعاملی سیستم پورتابل شیبه ساز ورزش قایقرانی 80578
1392: ثبت طرح اسباب بازی با عنوان نمازآموز نونهال- کانون پرورش فکری کودکان شماره ثبت92-1651602-2
1386: دستگاه آنتروپومتر پورتابل - شماره 40376  مورخ 29-2-1386

 
دفعات مشاهده: 25619 بار   |   دفعات چاپ: 3567 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 138 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان