[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
مجله بین المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
انجمن علمی معماری و شهرسازی
..
نشریه معماری و شهرسازی ایران

..
وب سایت قطب علمی
AWT IMAGE
..
آزمایشگاه تحقیقاتی متعامل

AWT IMAGE

..
آزمایشگاه مهندسی و فیزیک
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر شیعه ::

AWT IMAGE

1- مشخصات فردی:

- نام خانوادگی : شیعه

- نام : اسماعیل

- متولد : 7/9/1328_ اراک

- مرتبه علمی : استاد

- گروه آموزشی: شهرسازی

- پست الکترونیکی: es_shieh@iust.ac.ir

2- سوابق آموزشی:

2-1- تحصیلات دانشگاهی

- دکترای شهرسازی، دانشگاه تهران، 1379

- فوق لیسانس برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، دانشگاه تهران، 1355

- لیسانس جغرافیای انسانی، دانشگاه اصفهان، 1350

2-1-1- دوره های آموزشی گذرانیده شده

- دوره زبان انگلیسی، (1364)، دانشگاه منچستر، 1379

- دوره مدیریت اداری، (1379) سازمان مدیریت دولتی، تهران

- دوره مدیریت بحران های طبیعی در شهرسازی، (1391)، تهران.

- کارگاه آموزشی طرح انطباق کاربری اراضی شهری، (1392)، یزد.

2-1-2- زمینه های تخصصی و تحقیقاتی

- برنامه ریزی شهری

- برنامه ریزی مسکن

- برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

- تراکم و سرانه های شهری

- پایداری شهری

3- فعالیت اجرایی وتخصصی:

3-1- عضو هیأت علمی رسمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1357 تا 1393

3-2- همکاری با نهاد ها و مؤسسات پژوهشی

- معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ایران، در زمینه انجام تحقیقات علمی در فاصله سالهای 1363-1393

- مرکز مطالعات برنامه یزی شهری تهران، در زمینه مشاوره های علمی- راهبردی ، 1387-1388

- مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران، عضویت در هیأت امناء 1386-1388

- بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، همکاری علمی و پژوهشی، 1385-1387

- انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، 1387- 1394

- بنیاد ایران شناسی به عنوان عضو علمی، (1382- 1394)

- جامعه مهندسان شهرساز ایران، به عنوان عضو علمی و حرفه ای ( از سال 1376 - 1394 )

- قطب علمی معماری و شهرسازی ایران (1391- 1394)

3-3- سوابق اجرایی و مدیریتی در دانشگاه علم وصنعت ایران

 • رئیس دانشکده معماری و شهرسازی(1360 – 1361)

 • معاون دانشکده معماری و شهرسازی(1363- 1364)

 • مدیرامور پژوهش دانشگاه (1366 – 1369)

 • مدیر گروه آموزش شهرسازی (1373- 1378)

 • مدیرآموزشی دانشگاه (1379 – 1380)

 • رئیس دانشکده معماری و شهرسازی (1383- 1384)

4- دروس تدریس شده ( در دانشگاه علم و صنعت ایران)

 • برنامه ریزی شهری ( 1357- 1359)

 • اصول بهسازی روستاها ( 1358-1359)

 • برنامه ریزی مجتمع‌های زیستی 1 ( 1362- 1382 )

 • برنامه ریزی مجتمع‌های زیستی 2 ( 1364- 1376)

 • کارگاه طراحی مجتمع‌های زیستی 1( 1365- 1373)

 • کارگاه طراحی مجتمع‌های زیستی 2 (1375-1374)

 • روش تحقیق علمی ( 1373 - 1376)

 • مبانی برنامه ریزی شهری (1377 - 1392)

 • روش های برنامه‌ریـزی شهری ( 1377-1390)

 • کارگاه برنامه‌ریزی شهری ( 1381-1394)

 • کارگاه محله( 1378-1383)

 • مبانی برنامه ریزی کالبدی ( 1381-1392)

 • کارگاه برنامه ریزی منطقه‌ای (1384-1392)

 • برنامه ریزی مسکن (1375 و 1384-1385)

 • نظریه‌های برنامه‌ریزی شهری (1388 – 1394)

5- سوابق پژوهشی:

5-1- پژوهش‌های انجام شده

- معیارهای کاربرد اراضی در طرح‌های جامع شهری ایران( 1356)، تهران، مهندسان مشاور ادیبی – هریس، (وزارت مسکن و شهرسازی)

- استانداردهای پیشنهادی شهرسازی ایران (1360)، تهران ، جهاد دانشگاهی علم وصنعت ایران

- بررسی اثرات زلزله در ساختمانهای شهری و روستایی کشور (1360)، تهران، جهاد دانشگاهی علم وصنعت ایران

- تمرکز و عدم تمرکز جمعیت در رابطه با تسهیلات عمومی در استان مرکزی ( 1364)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

- کتاب راهنمای دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1368)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

- فعالیتها، کارکردها و خدمات روستایی ایران ( 1372)، تهران، معاونت عمران و نوسازی وزارت جهاد سازندگی

- عوامل مؤثر بر ساختار کالبدی- فضایی شهرها (1379)، تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، (براساس مأموریت فرصت مطالعاتی سالهای 1378 و 1379 در دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا)

- مقررات ایمنی شهر تهران در برابر سوانح طبیعی (1381) تهران دبیرخانه طرح جامع مدیریت بحران شهر تهران

- تهران، سوانح طبیعی ستاد مدیریت بحران شهر‌( 1381)، مرکز مدیریت بحران شهر تهران، گزارش شماره 60، تهران

- ضوابط قانونی و مقررات مورد نیاز در تقویت مدیریت سوانح طبیعی تهران( 1381) تهران مرکز مدیریت بحران شهر تهران

- ساماندهی خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری ایران (1382) تهران، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

- معیارهای کاربری زمین پایدار شهری، ( 1385 ) تهران، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ایران

- ضوابط شناخت سکونتگاههای غیررسمی شهرها (1386) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

- بررسی نقش بازار در بافت سنتی شهرهای ایران (1387) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

- اندیشه های آرمانشهری دوران اسلامی ایران (1388) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ایران

- بررسی سیر تحولات تاریخی مدارس و نظام آموزشی ایران (1389) تهران، وزارت آموزش و پرورش، (مشترک با ناصر پیر جلیلی)

- اصول مکان یابی مجتمع های آموزشی دربافتهای شهری (1389) تهران، وزارت آموزش و پرورش، (مشترک با ناصر پیر جلیلی)

- برنامه ریزی ایمن سازی شهر در برابر زلزله (1389) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

- تأثیر عوامل محیطی بر کاربری اراضی شهری(1390) تهران، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ایران

- روش‌های تهیه یک طرح جامع شهری براساس معیارها و ضوابط علمی (1391) معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم وصنعت ایران

- سوابق، قوانین و ضوابط نوسازی شهری در ایران (1392)، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران.

5-2- مقاله‌های چاپ شده در نشریه‌های علمی

- شبکه راهها در شهرسازی سنتی ایران (1368)، نشریه تازه های ترافیک، شماره های 26و27، تهران، سازمان ترافیک تهران

- تمرکز زدایی از بافت مرکزی تهران ( 1368)، نشریه رشد آموزش جغرافیا، شماره 18، تهران، دفتر برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش

- عملکرد شهرسازی در پروژه های ساختمانی و راه ( 1369) ، نشریه تازه‌های ترافیک شماره 28، تهران، سازمان ترافیک تهران

- نمایشگاه عمومی طراحی شهری در فرانکفورت ( 1369) ، نشریه تازه‌های ترافیک شماره‌های 29و30، تهران، سازمان ترافیک تهران

- ملاحظات زیست محیطی در توسعه تکنولوژیک شهرها ( 1372) فصلنامه محیط زیست، شماره اول، جلد پنجم، تهران، سازمان حفاظت محیط زیست

- اراک، شهر جدید عهد قاجار ( 1376 ) فصلنامه راه دانش شماره‌های 7و8، انجمن علمی و فرهنگی استان مرکزی، اراک، اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی

- هنر شهرسازی در بافت قدیمی اراک ( 1377)، فصلنامه راه دانش، شماره‌های 13و 14، انجمن علمی و فرهنگی استان مرکزی، اراک، اداره کل ارشاد اسلامی استان مرکزی

-The Effects Of Industrialization on Cities in Developing Countries ( August 2000), in:CHS News, A Publication of the U.B.C , Center for Human Settlements, vol.8,No. 1/2

- تحول شهرسازی در ایالات متحده امریکا ( 1380)، نشریه پیام نظام مهندسی ساختمان، شماره 17 ، تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

- تأملی دربنای شهرهای جدید ( 1380)، نشریه پیام نظام مهندسی ساختمان، شماره 18 تهران ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

- نظام استقرار، کتابخانه ها در شهر (1380 ) نشریه شهرداریها، شماره 29، وزارت کشور، تهران

- تغییر بی‌برنامه کاربری زمین در محله‌های شهری (1380) خبرنامه جامعه مهندسان شهرساز، شماره 5، تهران، همان

- معیارهای شهرسازی و نقش آن در سلامت اجتماعی جمعیت ( 1381 )، مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد سیزدهم ، شماره 3، تهران

- آئین نامه کاهش آثار ناشی از سیل و سیلاب در تهران ( 1381) نشریه مدیریت بحران، مرکز مدیریت بحران شهر تهران ، شماره 11

- شهرسازی برای کودکان ( 1382) ماهنامه فرهنگ و پژوهش، شماره 124

- لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ( 1382)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، سال اول شماره 1

- نیل به یک جامعه حرفه ای شهرسازی ( 1382) نشریه شهرساز، شماره 1، سال 1

- مدیریت و برنامه‌های شهری و منطقه‌ای در فرانسه ( 1383)، ماهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، شماره 3، دوره 3، تهران

- مقایسه شهرهای بزرگ ایران با مفاهیم مادر شهر و کلان شهر ( 1383 ) فصلنامه آبادی، شماره های 43و44 ( 8 و9 جدید ) ، تهران

- شهرسازی در عصر پهلوی دوم ( 1383 ) فصلنامه معماری و فرهنگ، شماره‌های 18و19، تهران

- بحران بافت‌های مسکونی جدید در شهرهای بزرگ ایران ( 1384)، فصلنامه علمیپژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهارم، شماره 16، تهران

- جایگاه مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی از دیدگاه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای ( 1384 ) مشترک با علی بدری ) مجله پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای دانشگاه اصفهان جلد 18، شماره 1، اصفهان

- ایجاد توقفگاههای متحرک زیر زمینی در محله هـای شهری به عنــوان عاملــی در بهبود منظر شهری ( 1385 ) فصلنامه - آبادی – شماره 18، تهران

- خطوط آهن و محله های مسکونی در نمونه تهران ( 1385 ) ، شهرداریها، شماره 73 ، تهران

- نقش شوراها و مدیریت شهری در کانادا – نمونه ونکوور ( 1386 ) فصلنامه ، ساخت شهر، شماره 8 و 9 تابستان، تهران

- نقش دهی صنعتی به شهرهای ایران (1386) فصلنامه بین المللی علوم فنی و مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 5، جلد 18، تهران

- آماده سازی شهر برای معلولین از دیدگاه برنامه ریزی شهری (1387) در مجله پژوهشهای هنر و معماری شماره های 2و 3، (مشترک با فاطمه چهرازی)

- برنامه ریزی کالبدی در کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله (1388) در مجله آرمانشهر شماره 3 ، ( مشترک با کیومرث حبیبی و کمال ترابی )، تهران

- گردشگری پایدار در پارکهای طبیعی حومه شهرها (1388) در مجله آرمانشهر، (شماره 3 مشترک با فاتح کبیری)، تهران

- ساماندهی فضاهای شهری و تأثیرات اجتماعی آن (1388) در مجله آبادی، (شماره 63 مشترک با صدیقه میمندی )، تهران

- نقد فرایند تهیه طرح جامع تهران (1388) در مجله محیط و منظر، شماره 5 ، تهران

- Stream corridors as invaluable urban settlement: Suggestion for improvement of Paveh stream (2008), in: IUST internal Journal of Engineering sciene. ( shared with Ayyoob Sharifi)

- الگوی شناسایی سکونتگاههای غیر رسمی با به کارگیری مدل AHP در محیط GIS (1389) در مجله آرمانشهر، شماره 4 (مشترک با کیومرث حبیبی و حامد کمالی نسب)

- شهر خوب، برنامه خوب (1389) در مجله منظر، شماره ششم، سال دوم

- بررسی آسیب پذیری شبکه ارتباطی شهرها در مقابل زلزله (1389) در مجله باغ نظر شماره سیزدهم، سال هفتم، مشترک با کیومرث حبیبی و کمال ترابی

- شهرسازی و اهمیت آموزش آن (1389) در مجله پیام دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 71

- تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی (1389) در مجله آرمانشهر، (شماره 5، مشترک با سجاد علی پور)

- فرآیند شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی (1389)، مشترک با کیومرث حبیبی و حامد کمالی نسب، در فصلنامه مسکن و محیط روستا، شماره 133.

- Developing A Framework Of Indicator System For Measurement Of Urban Environmental Quality(2010) In Environmental Sciences, Vol 7, No 3, Shared With Ayoob Sharifi And Motaba Rafieian .

- Identification of Factors That Assure Quality of Residential Environments , Using Environmental Assessment Indices , (2011) , in: International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning , Tehran , IUST. (shared with Ayyoob Sharifi and Mojtaba Rafieian.

- برنامه ریزی فضایی راهبردی، رویکردی کارآمد در نظام برنامه ریزی شهری (1390)، مشترک با امیر شکیبا منش، در نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 2، تهران.

- قرائتی از نظام شهرسازی امریکا با تاکید بر شهر نیویورک (1390) در فصلنامه علمی – پژوهشی آرمانشهر، شماره 7، مشترک با هومن قهرمانی

- گردشگری عامل توسعه پایداری اقتصادی و اجتماعی (1390)، در فصلنامه شهرهای جهان، شماره 3

- سنجش وضعیت بافت مرکزی شهرهای کوچک برای ایجاد پیاده راه (1392)، مشترک با محمد حسین حقی، در نشریه هفت حصار، شماره 6

- شالوده اراک بر چهار خیابان اصلی (1391) در نشریه معماری و فرهنگ، شماره 47

- پیاده سازی الگوریتم‌های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران(1391) در نشریه علمی – پژوهشی مطالعات شهری، شماره 1، مشترک با محمد انام پور

- بررسی و تبیین مفهوم محله سالم در محله‌های سنتی ایران(1391) در نشریه علمی – پژوهشی مطالعات و پژوهش‌های شهری مشترک با زهرا زرآبادی و ملیسا یزدان پناهی

- نقش پیوستگی فضاهای سبز در هویت بخشی به شهر(1391) در نشریه علمی – پژوهشی آرمانشهر، شماره 9، مشترک اب حسین مشرف دهکردی

- تبیین شاخص‌های جانمایی پیاده‌راه‌های شهری براساس اهداف توسعه پایدار اجتماعی (1392) در نشریه علمی – پژوهشی هویت شهر، مشترک با کیومرث حبیبی و میلاد پیرایه گر

- سطح بندی میزان توسعه یافتگی اجتماعی-اقتصادی استان خراسان شمالی با استفاده از مدل تاپسیس (1392)، مشترک با بهار منوچهری در مطالعات مدیریت شهری، واحد علوم و تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی تهران.

- Role Of Green Leisure Space In Thriving Of Cities(2013) In: Isca, International Peer Rewiewed , Issn 2277-2502,Shared With Nesar Daneshpayeh And Zahra Golshan

- Assessing Urban Streets Network Vulnerability Against Earthquake Using IHWP Method And Gis(2013) In: International Journal Of Resilience In The Bilet Environment, Shared With Kiumars Habibi, Masoomi And Kamal Torabi

- بررسی تعامل مراسم آیینی و ساخت شهر مشهد در طرح های توسعه شهری (1392)، مشترک با هومن قهرمانی و گل آسا غلامی، در مجله پژوهش های معماری اسلامی ایران، شماره اول.

- تدوین مدل ساختاری عوامل مکانی موثر برای ارتقاء پایداری اجتماعی در بافت های فرسوده شهری به کمک تحلیل عاملی و تحلیل مسیر (1393)، در نشریه مدیریت شهری، شماره 35، مشترک با سید عبدالهادی دانشپور و مریم روستا

 • Extraction of social and strategy for sustainable regional development by using swot (2014) in Advance in environmental biology, ISSN 1995-0756 (Shared with S.H.Mirzadeh).

 • The systematic review on physical activity in urban neighborhoods, (2014 ) shared with V.Bigdeli Rad, H.Najafpoor , I.Ngal, Hamid Bigdeli Rad, in Life science journal, ISNN: 1097.

 • The systematic review on safety in urban neighborhoods (2014), shared with V.Bigdeli Rad, H. Najafpoor, and Ibram Ngah in Life science journal, ISNN: 1097-8135

 • What are the safety factors associating with physical activity in urban neighborhoods, (1393), shared with V. Bigdeli Rad, H.Najafpoor, I. Ngah and H. Bigdeli, in Journal of Applied Environmental a Biological Science, ISNN: 2090-4247.

 • The Measurement Design due Examining the relationship of physical activity and safety in Neighborhoods of Tehran (2014) shared with V. Bigdeli Rad, H. Najafpoor, Ibrahim Ngah, and H. Bigdeli, inUrban ISSN: 1357-5317.

 • Earthquake risk in urban streets network an example from region of Tehran (2014) in Disaster Resilience in the built Environment (EMRALD) shared with K. Habibi, M.Masoumi, and K.Turabi.

- سنجش گسترش کالبدی شهر دانسفهان و ارائه سازمان فضایی پیشنهادی در راستای گسترش آتی شهر (1394)، مشترک با مهدی سعیدی و صدف طباطبایی، در نشریه آرمان شهر.

 • Evaluated Indicators of good urban governance (2015) in International magazine of urban management, shared with M.Saidi and S.Tabatabaee.

- برنامه ریزی طراحی محور به عنوان رویکردی نوین در شهرسازی (1394)، مشترک با کیومرث حبیبی و مهدی سعیدی، در نشریه باغ نظر.

5-3- مقاله های درج شده در دایره المعارف ها و دانشنامه ها

- عملکردهای شهری در ایران (1387) در دایره المعارف بزرگ اسلامی

- اراضی شهری Urban Lands (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- برنامه – Plan (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- برنامه های شهری - Urban Lands (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- برنامه ریزی و برنامه های شهری Planning and urban Plans- (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- برنامه ریزی شهری - Urban Planning (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- پایداری شهری Urban Sustainability - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- ساختار شهری Urban Structure - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- سوانح شهری Urban Disasters - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- شهر سالم و شهر قابل زیست- healty town and Livable city (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- شهرداری Municipality - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- شهرهای جدید New Towns - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- شهرداری و سازمانهای وابسته در ایران- (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- کاربری زمین – Land use - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- کلانشهر- Megalopolis - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- مادرشهر Metropolis - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ایران (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

- مطالعات شهری- Urban Studies - (1387) در دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

5-4- مقاله‌های خوانده شده در همایش‌ها

- روند شکل گیری تأسیسات شهری در بافت‌ قدیمی شهرهای ایران( 1368)، سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهای ایران، دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران

- اهمیت بهسازی در برنامه‌های جامع منطقه‌ای( 1369)، پنجمین کنفرانس روستا، رشد و توسعه، وزارت جهاد سازندگی، تهران

- احیاء یک سنت قدیمی در بازسازی منطقه‌ای خوزستان ( 1369)، دومین کنفرانس بین المللی بازسازی مناطق جنگ زده، دانشگاه تهران، تهران

- استعدادهای محیطی، زمینه ساز طرح ریزی کالبدی مجتمع های زیستی ایران (1370)، کنفرانس بین‌المللی طرح ریزی کالبدی ملی و منطقه‌ای، وزارت مسکن و شهرسازی، اصفهان

- برنامه ریزی دفاعی مراکز زیستی ایران در برابر ناملایمات طبیعی (1371)، کنفرانس بین المللی بلایای طبیعی در مناطق شهری، شهرداری تهران، تهران

- برنامه ریزی اسکان جمعیت به نسبت شرایط جغرافیایی ایران( 1371)، هشتمین کنگره جغرافیدانان ایران، دانشگاه اصفهان، اصفهان

- تعمیم آموزش، گامی مهم در حل معضلات شهری (1371)، کنفرانس شهرها و مردم، دانشگاه تبریز، تبریز

- لزوم ارزیابی طرح‌های هادی روستایی ( 1371)، سمینار ارزیابی طرح های هادی روستایی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، تهران

- نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی دوران متأخر بر حیات شهری و روستایی شهرستان اراک ( 1372)، سمینار چشم اندازهای توسعه استان مرکزی، اراک

- ایجاد روستاهای جدید، طرحی نو در کاهش مهاجرت‌ها ( 1372)، کنفرانس بین المللی مسائل شهری در شهرهای جدید، وزارت مسکن و شهرسازی، اصفهان

- در جستجوی سنت های فرهنگی در محله‌های مسکونی جدید ( 1373 )، اولین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران

- برنامه ریزی ایجاد واحدهای مسکونی به نسبت بخش متعادل تراکم‌ها ( 1374)، دومین سمینار سیاستهای توسعه مسکن درایران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران

- بررسی موقعیت ساختمانهای شهرداری مناطق 20 گانه تهران از نظر تأثیر بر رفت و آمد ( 1374)، چهارمین کنفرانس مهندسی ترافیک، تهران

- تخریب واحدهای مسکونی قابل نگهداری به مثابه کاهش توان تولید مسکن ( 1375‌)، سومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران

- سیاست‌های شهری و منطقه‌ای در مناطق جنگ زده ( 1375 )، سومین کنفرانس بین المللی بازسازی مناطق جنگ رده، دانشگاه تهران، تهران

- برنامه ریزی پخش کتابخانه‌ها در نواحی مسکونی ( 1375) همایش راههای ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی، چهارمین هفته کتاب، وزارت ارشاد اسلامی،تهران

- عوارض زیست محیطی ساختمان‌های مرتفع مسکونی ( 1376)، اولین همایش ملی ساختمان‌های بلند در ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

- تحول در نظام سکونت در فاصله برنامه گذاریهای توسعه در ایران( 1377 )، سمینار پنجاه سال برنامه گذاری توسعه در ایران، دانشگاه علامه طباطبایی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، تهران

- ساختمان های بلند مسکونی و مقررات کاربری زمین شهری ( 1380 ) دومین همایش ملی ساختمان‌های بلند، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

- نقش مراکز تعلیم و تربیت در حیات اجتماعی شهرهای قرون سوم تا هفتم هجری ایران ( 1381)، اولین همایش ملی ایران شناسی‌تهران

- معیارهای کاربری اراضی مسکونی در مناطق همجوار با راه آهن تهران ( 1381 )، سمینار بچه‌های راه آهن، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

- تمهیدات شهرسازی قبل از بروز سوانح طبیعی در شهرها ( 1381 )، همایش امداد و نجات، تهران

- زلزله های تاریخی استان قزوین و لزوم توجه به برنامه ریزی شهری و منطقه ای (1382) ، همایش زلزله آوج، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، قزوین

- اجرای برنامه‌های صنعتی سنگین و نقش آن در افزایش مشکلات شهرسازی در شهرهای محل استقرار این برنامه ها ( 1383) همایش مسائل شهرسازی ایران، دانشگاه شیراز، شیراز

- مقایسه محله‌های تهران با معیارهای یک محله پایدار از نظرگاه شهرسازی (1383) همایش توسعه محله‌ای تهران، سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران

- موقعیت شهرهای جدید ایران به نسبت شهرهای اصلی و مسائل پایداری انها (1384) کنفرانس بین‌المللی شهرهای جدید، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران

- برنامه ریزی عدم تمرکز جمعیت و تأسیسات رفاهی در کشور به مثابه عاملی در کاهش پدیده حاشیه نشینی ( 1384 )، دومین همایش شهر و سیمای شهری، قزوین

- نگرش به ورزش از دیدگاه شهرسازی ( 1385 ) اولین همایش ملی شهر و ورزشتهران

- جایگاه هویت ملی در برنامه‌های مدیریت شهری ایران ( 1385 ) ، همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد

- نیاز به ارتقاء سطح برنامه ریزی و مدیریت شهری ایران ( 1385) اولین همایش توسعه اقتصاد شهری ، قزوین

- برنامه ریزی به منظور تامین امنیت زنان (1386)، همایش زنان معمار ایرانی، تهران

- شکویی شکوه جغرافیای شهری در ایران (1386) همایش علمی نقد و بررسی آراء و اندیشه های شادروان دکتر حسین شکویی، تهران

- تحولات شهرسازی در ایران و تاثیر پذیری آن از نوگرایی در یکصد ساله 1385-1285 خورشیدی (1387)، در همایش بزرگداشت صد سال بلدیه در ایران- تهران

- Preparation for Post disaster recovery in disaster prone Countries (2008) in Conference of world Humanitaria studies (WHS)- Holland – shared with M.A. Eskandari

- Comparison of post disaster crises between the third world and developed Countries (2009) Conference of Network of Humanities action , Holland – shared with Elham Alizadeh

- نقش مدیریت شبانه شهری در روان سازی جریان زندگی در شهرهای بزرگ ایران(1387)، همایش ایده های نو در مدیریت شهری، تهران

- پایداری فرهنگی در توسعه فن گرایانه شهرهای آسیا (1387)، به اجلاس شهر داران بزرگ آسیائی، تهران

- جایگاه کودک در محیطهای شهری (1387)، در همایش معماری و کودک ، شیراز

- نقش جریانات آب به عنوان عاملی مهم در کیفیت محیطی شهرهای اطراف زاگرس (1387)، با مشارکت ایوب شریفی، در کنفرانس بین المللی سکونتگاههای زاگرس، سنندج

- راهبردهای توسعه شهر کرج در چشم انداز آینده توسعه اقتصادی و اجتماعی (1387)، در همایش توسعه شهری کرج، چالشها و فرصتها، کرج

- رهیافتهای مدلهای پردازشگر تحلیلی درون خطی در سامانه های اطلاعات فضایی (138)، با مشارکت سجاد علی پور، در همایش اطلاعات مکانی و مدیریت یکپارچه شهری

- بررسی آسیب پذیری بدنه شبکه های ارتباطی شهرها در برابر زلزله (1388) در چهارمین کنگره بین المللی بهداشت و درمان ( مشترک با کیومرث حبیبی و کمال ترابی، تهران)

- تأثیر فضای سبز تفریحی برگذران اوقات فراغت شهروندان (1388) در اولین همایش بین المللی مناسب سازی شهر برای معلولین، مشترک با صدیقه میمندی )، تهران

- بررسی کارکردهای اجتماعی هویت مکان در فضای شهری معاصر (1389) در همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران، (مشترک با سید هادی قاضی طباطبایی) شیراز

- بررسی آسیب پذیری شهرها در برابر زلزله با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی معکوس و Gis (1389)، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام (مشترک با کمال ترابی )، زاهدان

- توسعه فرهنگی و اخلاق شهر نشینی (1389) همایش توسعه فرهنگی، راهبردها و هشدارها،؛ دانشگاه آزاد اسلامی اراک

- مقاوم سازی بافت های تاریخی شهرها (1389) همایش ملی مقاوم سازی و مدیریت شهری (سخنران کلیدی ) ، سازمان نظام مهندسی ساختمان، استانداری مرکزی و دانشگاه آزاد اسلامی، اراک

- آرایش فضاهای عمومی شهری و نقش آن در آرامش اجتماعی جمعیت(1391)در همایش بین المللی طراحی شهری(مشترک با عباس شیعه )

- ٍ Evaluation of Hospital Vulnerability,Three Hospitals in Kerman, Iran(2012) 4th Interation Disaster and Risk Conference, IDRC- Davos, Switzerland (Shared With Kiomars Habibi and Mohammad Amin Skandair)

- نقش مشارکت‌های مردمی درتأمین نیازمندیهای عمومی و تاسیسات زیر بنایی شهر(1391) در همایش ملی آرمان شهر ایرانی(مشترک با محمد غلامی و ولی اله نظری)

- The structure of iranian urban regeneration plans(2013) in : participatory urban regeneration programme, Technical Univ. Of Berlin(T.U.B),Berlin, shared with Atefeh Soleimani and Maryam Sabokkhiz

- توسعه پایدار منطقه ای، دیدگاه ها و الزامات بومی (1393)، مشترک با سید حسین میر زاده، در کنگره پیشگامان پیشرفت

- شهر بوم شناسانه ایده‌ای برای توسعه پایداری زیست محیطی بافت‌های شهری (1392) در اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری، سنندج، مشترک با مرضیه قاسمی

- بررسی جایگاه محیط زیست در برنامه ریزی شهری نوین جهان(1392) در اولین همایش ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار، مشترک اب مرضیه قاسمی

- اعتدال بخشی به سازمان فضایی شهری و منطقه ای در ایران به منظور کاهش تاثیرات بحران های طبیعی(1392) در پنجمین همایش بین المللی مدیریت جامع بحران، تهران

- ارتقای کیفیت محیطی در ورودی های شهر مطالعه موردی: محور ورودی شهر بانه از سمت آرمرده (1392)، مشترک با مهدی سعیدی، در کنفرانس بین الملی عمران، معماری و توسعه پایدار، تبریز

- بررسی عوامل موثر بر یادسازی شهری (1394)، مشترک با مینا حمیدی فر، در همایش نظریه های نوین در معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

- بررسی نقش عوامل کاربری زمین در کیفیت پایداری اجتماعی شهر (1393)، مشترک با سهیلا پورحیدری، در همایش نظریه های نوین در معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

- ارزیابی میزان موفقیت شهرها در بازسازی پس از زلزله در ایران (1393)، مشترک با نگین وحدانی، در همایش نظریه های نوین در معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

- برنامه ریزی کاربری اراضی اطراف ایستگاه های خط دو متروی مشهد (1393)، مشترک با مسعود امیدی، در همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری

- بررسی حس تعلق به فضاهای سبز شهری با تاکید بر شهر سالم (1393)، مشترک با عفت راستگوی، در همایش ملی معماری و شهرسازی شهروندگرا، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

- بررسی شاخص های شهر سالم در فضای سبز فراغتی و برنامه ریزی برای بهبود آن (1393)، مشترک با عفت راستگوی، در همایش ملی معماری و شهرسازی شهروندگرا، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

- مقایسه شهرهای عهد اسلامی با شهرهای امروزی ایران (1394)، در همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی، دانشگاه پیام نور گیلان.

5-4- کتاب‌های تألیف شده

- مبانی برنامه ریزی شهری ( چاپ اول، 1369 – چاپ سی و ششم 1394 تهران ، دانشگاه علم و صنعت ایران

- با شهر و منطقه در ایران ( چاپ اول 1378، چاپ هشتم 1393 ) تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

- کارگاه برنامه ریزی شهری ( چاپ اول 1380، چاپ چهارم 1385)، دانشگاه پیام نور

- آماده سازی شهر برای کودکان (چاپ اول 1385، چاپ دوم 1387) مؤسسه نشر شهر، -

- کارگاه برنامه ریزی شهری (چاپ اول با تجدید نظر کامل و اضافات- سال1386 چاپ هفتم 1393 ) تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

- آهنگ صنعت، آوای شهر (چاپ اول 1389، چاپ دوم 1390)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران

5-5- آثار علمی برگزیده شده

- تألیف کتاب مبانی "برنامه ریزی شهری" – به عنوان کتاب سال 1370 دانشگاههای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران. (این کتاب با 36 بار تجدید چاپ تاکنون پیشتاز بالاترین تعداد تجدید چاپ تألیفی – ترجمه ای شهرسازی در تاریخ انتشارات دانشگاهی و غیردانشگاهی کشور است)

- تألیف کتاب " آماده سازی شهر برای کودکان " کتاب برگزیده سال 1387 دومین جشنواره آثار و پژوهشهای برتر و ایده های نو در حوزه مدیریت شهری تهران

- مقاله بررسی تعامل مراسم آئینی و ساخت شهر در طرح های توسعه شهری (1393)، به عنوان مقاله برگزیده جشنواره هفتم آثار و پژوهش های برتر و ایده های نو در حوزه مدیریت شهری، تهران

5-6- عضویت در هیأت تحریریه نشریات علمی پژوهشی

- نشریه طرح و نماد(1378 – 1394) دانشگاه علم وصنعت ایران

- نشریه شهرسازی(1382 – 1392) جامعه مهندسان شهرساز ایران

- نشریه مطالعات مدیریت شهری (1388 – 1392) واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

- نشریه ساخت شهر(1383 – 1392)

- نشریه بین المللی فنی و مهندسی دانشگاه علم وصنعت ایران (1386- 1388)

- نشریه آرمانشهر(1387 – 1394)

- نشریه مطالعات و پژوهشی شهری و منطقه ای (1387 – 1392) ، دانشگاه اصفهان

- شورای علمی کتاب دانشنامه مدیریت شهری و روستایی،(1387) بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی

-International Journal Of Architectural Engineering And Urban Planning(IJAEU)

- نشریه مطالعات شهری (1390- 1392) دانشگاه کردستان

- نشریه علمی پژوهشی بوم شناسی شهری (1391-1394)

- International Magazine of Armanshahr (2013-2015)

- نشریه اندیشه شهرسازی (1391- 1393)

- نشریه شهر (1391- 1393) دانشگاه مازندران

- International Journal Of Seismology And Earth Quake Engineering(2012-2014)(IJSEE(

- نشریه هفت حصار(1391- 1392) دانشگاه آزاد اسلامی همدان

- سردبیر فصلنامه چشم انداز(1389- 1391) امور زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام

- Space Ontology International Space Journal(2013-2014)QIAU

- نشریه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای (1393)، دانشگاه علامه طباطبایی.

5-7- عضویت در کمیته های علمی

 • سمینار تداوم حیات در بافت قدیمی شهرهای ایران (1368)، تهران، دانشگاه علم وصنعت ایران

 • سمینار ارزیابی طرحهای روستایی (1371) تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 • اولین همایش ملی ساختمانهای بلند در ایران (1376) تهران، دانشگاه علم وصنعت ایران

 • دومین همایش ملی ساختمانهای بلند در ایران (1380) تهران، دانشگاه علم وصنعت ایران

 • اولین همایش ملی شهر و ورزش (1385) تهران، سازمان تربیت بدنی کشور

 • اولین همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری (1385) مشهد، شورای اسلامی شهر مشهد

 • سومین همایش ایده های نو در مدیریت شهری (1387)تهران، شهرداری تهران

 • همایش بین المللی سکونتگاههای زاگرس (1387)، سنندج، دانشگاه کردستان

 • چهارمین کنگره بین المللی بهداشت و درمان(1388) تهران

 • اولین همایش بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار (1389) تهران، دانشگاه صنعتی شریف.

 • شورای شهرسازی و معماری کرسی های نظریه پردازی (1389) تهران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • نخستین همایش توسعه شهری پایدار (1389) تهران، پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران

 • اولین همایش بین المللی سکونتگاههای روستایی، مسکن و بافت (1389) تهران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 • دومین همایش ملی پدافندغیرعامل در کشاورزی(1390)، تهران، وزارت جهاد کشاورزی

 • همایش بین­المللی طراحی شهری از تئوری تا عمل (1391) سنندج، دانشگاه کردستان

 • ششمین جشنواره برترین‌های پژوهش و نوآوری مدیریت شهری(1392)مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 • همایش ملی عناصر زیباسازی شهری(1392)دانشگاه شیراز

 • یازدهمین گردهمایی گروه‌های تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان(1392)- یزد

 • دبیرعلمی پنجمین همایش بین المللی مدیریت جامع بحران‌های طبیعی(1392)INDA - تهران

  - IDRC DAVOS (2014) Scientific and Technical Advisory Group . Davos, swiss

  - Urbanism and spatial Mobility (USM) 2014, Dynamics of space, Mobility and Relationality, IUST and Univ. of Francois Rabelais

 • کنفرانس ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی (1393)، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 • هفتمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و مدیریت شهری (1393)، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری تهران، تهران

 • همایش معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی (1394)، دانشگاه پیام نور گیلان

 • کمیته آمایش ستاد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت (1393-1394)، مرکز الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت

 • کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (1392- 1394)، تهران

 • کمیته آموزش دفتر امور مقررات ملی ساختمان (1393-1394)، وزارت راه و شهرسازی

 • تدوین برنامه ریزی درسی شهرسازی شورای انقلاب فرهنگی (1392)، تهران

5-8- سخنرانی های علمی

 • مسائل شهرسازی امروز ایران ( اردیبهشت 1371) آموزشکده فنی دختران دکتر شریعتی تهران

 • برنامه ریزی شهری و نقش عوامل طبیعی در آن ( دی 1371‌) دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان

 • نظریه‌های شهرک های صنعتی ( اردیبهشت 1373) آموزشکده فنی دختران دکتر شریعتی تهران

 • مسائل شهرسازی روندتحولات شهر در ایران ( خرداد1373) دانشگاه شهید رجایی، تهران

 • نظریه‌های شهرسازی و ارزیابی شهرنشینی معاصر ( خرداد1373) دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر

 • سیاست‌های توسعه مسکن در استان بوشهر ( مهر1375)، مسکن و شهرسازی استان بوشهر

 • شهرهای جدید معاصر جهان ( اردیبهشت 1375)،‌ آموزشکده فنی دختران تهران، تهران

 • شالوده‌های شهر جدید اراک ( تیر 1376) همایش مبانی نظری محورهای فرهنگی و تاریخی شهرهای ایران، قزوین

 • توقفگاههای عمومی محله‌ای ( اردیبهشت 1377) ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • مشکلات شهرسازی شهر اراک ( خرداد 1377 ) نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 • توسعه شهری، برنامه ها و سیاست ها ( فروردین 1378) همایش بزرگ دانشجویان و دانش آموختگان استان مرکزی، اراک

 • کاربرد نقشه برداری در شهرسازی ( تیر 1378 )، دانشگاه علم و صنعت ایران، اراک

 • تمرکز زدایی از بافت مرکزی تهران ( مرداد1378) معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران

 • نظام شهری در کانادا – نمونه ونکوور ( مرداد 1379)، جامعه مهندسان شهرساز، تهران

 • لزوم تحول در مدیریت شهرداری‌ها ( اسفند 1379 ) همایش کلان شهرهای کشور، اهواز

 • مدیریت برنامه ریزی در توسعه شهری استان مرکزی ( شهریور 1380) سازمان مدیریت دولتی استان مرکزی، اراک

 • تحلیلی بر عوامل مؤثربر ساختار کالبدی – فضایی شهرها ( اردیبهشت 1380) دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • ارزش‌های شهرسازی بافت قدیم اراک (فروردین1382)- سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی، اراک

 • جایگاه مدیریت شهری در برنامه های جدید شهرسازی ( اردیبهشت 1382) دانشگاه کردستان، سنندج

 • عملکردهای مؤثر خدمات حمل و نقل و پذیرایی در راههای بین شهری ایران( آبان 1382) دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

 • تمهیدات شهرسازانه قبل از بروز سوانح طبیعی در شهرها (آذر 1383) دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

 • هویت ملی ، کارآفرینی ،( دیماه 1385 ) – دانشگاه اراک و میراث فرهنگی استان مرکزی – اراک

 • جنبش نرم افزاری ومدیریت شهری ( بهمن 1385 ) – وزارت کشور، تهران

 • اهمیت معماری و نقش آن در برنامه های شهرسازی (اردیبهشت (1386). دانشگاه رازی، کرمانشاه

 • موانع رشد گردشگری در استان مرکزی (خرداد 1386)، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مرکزی، اراک

 • شهر خوب، شهری برای کودکان (آبان 1386) واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.

 • رشد هوشمند شهرها و نقش شهرسازی در آن (آذر 1386) دانشگاه آزاد اسلامی، همدان

 • دولت، شهر و دانشگاه (اردیبهشت 1387) معاونت برنامه ریزان استان مرکزی، اراک

 • محتوای طرحهای جامع شهری از نظر اجرایی (خرداد 1387) شهرداری منطقه 6 تهران ، تهران

 • صنعت و شهر (تیر 1387) بزرگداشت چهلمین سال ایجاد شهر صنعتی البرز، قزوین

 • نقش عوامل طبیعی در برنامه ریزی شهری ایران (دی 1387) دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران

 • جشنواره سراسری تندسیهای یخی و برفی (بهمن 1387) سازمان شهر داریهای استان زنجان

 • نقد کرسی نقش دولت در توسعه و تقویت شهر نشینی در ایران (اسفند 1387) دبیر خانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – تهران

 • راهکارهای حل مسائل توسعه ای استان لرستان ( اردی بهشت1388) همایش راهکارهای توسعه استان لرستان، خرم آباد

 • جایگاه منظر شهری در برنامه های توسعه شهری (اسفند 1388) همایش ملی منظر و توسعه شهری، قزوین

 • راهکارهای تحقق مدیریت بحران زلزله در شهرهای ایران بانگاه به بافت فرسوده (بهمن 1388) مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران

 • خصلتهای علمی مرحوم دکتر منوچهر مزینی ( بهمن 1388) چهارمین همایش بزرگداشت دکتر منوچهر مزینی - واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

 • شهرسازی وجایگاه آن در دنیای امروز( آذر 1389) برای دانشجویان شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی- ملایر

 • شهرسازی و هویت( آبان 1389)، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

 • جایگاه شهرسازی در نظام برنامه­ریزی کشور( آبان 1390)، دانشگاه مازندران، بابلسر

 • روند تأثیرپذیری شهرهای ایران از الگوهای شهرسازی غرب( آذر 1390)، دانشگاه گیلان، رشت

 • تأثیر معماری بر محیط های شهری( دی 1390)، مرکز آموزش علمی- کاربردی شهرداری تهران، تهران

 • یادمان اندیشه­های علمی مرحوم دکتر منوچهر مزینی( بهمن 1390)، انجمن مفاخر معماری، تهران.

 • شرایط محیطی ایران و برنامه­ریزی شهری (1391)، دانشگاه ارومیه و سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان­غربی

 • معماری و بوم ساخت‌های محیطی ایران(آبان 1392)، دانشکده فنی دخترانه دکتر شریعتی تهران

 • شهرداری و فضاهای کالبدی مورد نیاز کودک(1392) در نشست تخصصی امنیت اجتماعی کودکان در فضاهای عمومی تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 • جایگاه کودک در فضاهای شهری (1392) در جشنواره کودک و نوجوان، تهران

 • تجربه طرح های توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در ایران، نمونه سکونتگاه های غیر رسمی بوشهر (دی 1393)، موسسه رحمان، تهران

 • نظام حرفه­ای، نظام شهرسازی (بهمن 1393)، در سیزدهمین همایش گروه های شهرسازی سازمان نظام مهندسی کشور، بوشهر

 • از آموزش شهرسازی تا شهرسازی اجرایی (خرداد 1394)، در همایش تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تبریز

5-9- فعالیت های جنبی علمی-پژوهشی و حرفه‌ای

 • استاد راهنما در 150 مورد پایان نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاهی

 • انجام 22 مورد مصاحبه و نوشته در مطبوعات و شبکه‌های ارتباط جمعی ایران

 • نظارت در تهیه 5 مورد طرح‌های شهرسازی اجرایی در ایران

 • همکاری در تهیه 17 مورد طرح جامع و تفصیلی شهری در ایران

 • همکاری در تهیه 24 مورد طرح هادی و تفصیلی روستایی در ایران

 • همکاری در تهیه 15 مورد طرح جامع ناحیه‌ای و شهرستان در ایران

 • همکاری در تهیه 4 مورد طرح آماده سازی زمین در شهرهای ایران

 • همکاری در تهیه 3 مورد طرح ایجاد شهرهای جدید ایران

 • همکاری در تهیه 5 مورد طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی ایران

 • همکاری در تهیه یک مورد طرح ساماندهی تردد پیاده و سواره فرودگاهی

 • همکاری در تهیه یک مورد تفکیک اراضی باراندازی بندری

 • همکاری در تهیه یک مورد مکان‌یابی بنادر جدید ایران

 • همکاری در تهیه دو طرح مناطق ویژه اقتصادی 1392-1394

5-10- فهرست افتخــارات علمی

ردیف

افتخار کسب شده

اهدا کننده

محل

سال

مناسبت

1

تقدیر نامه

رئیس دانشگاه و جهاد دانشگاهی علم و صنعت ایران

تهران

1360

تلاش دانشگاهی

2

تقدیر نامه

معاون پژوهشی علم و صنعت ایران

تهران

1364

انجام پژوهش

3

تقدیر کتبی

معاون پژوهشی علم و صنعت ایران

تهران

1364

سیاست گزاری پژوهش در دانشگاه

4

تقدیر کتبی

معاون پژوهشی علم و صنعت ایران

تهران

1364

سیاست گزاری انتشار کتاب در دانشگاه

5

تقدیر کتبی

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

تهران

1366

برپایی نمایشگاه بهسازی روستاها

6

تقدیر کتبی

دفتر فنی استانداری کردستان

تهران

1366

طرح هادی حسن آباد یاسوکند

7

تقدیر کتبی

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1366

آموزش دانشجویان رزمنده

8

تقدیر کتبی

معاون پژوهشی علم و صنعت ایران

تهران

1368

انتشار کتاب راهنمای دانشگاه

9

تقدیرنامه

معاون پژوهشی علم و صنعت ایران

تهران

1368

سیاست‌گزاری پژوهش در دانشگاه

10

لوح تقدیر

وزیر جهادسازندگی

تهران

1368

ارائه مقاله در کنفرانس

11

لوح یادبود

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

تهران

1370

تألیف کتاب سال دانشگاه‌ها

12

لوح تقدیر

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1370

تألیف کتاب سال دانشگاه‌ها

13

تقدیر کتبی

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی

تهران

1370

تألیف کتاب سال دانشگاه‌ها

14

لوح یادبود

وزیر مسکن و شهرسازی

اصفهان

1370

ارائه مقاله در کنفرانس

15

تقدیر کتبی

معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1370

انتخاب پژوهشگر نمونه

16

تقدیر کتبی

شهرداری کلاچای

کلاچای

1370

ارائه طرحهای شهری کلاچای

17

لوح یادبود

دانشگاه اصفهان

اصفهان

1371

ارائه مقاله در کنگره

18

لوح افتخار

دانشگاه تبریز

تبریز

1371

ارائه مقاله در سمینار

19

لوح تقدیر

استانداری استان مرکزی

اراک

1372

ارائه مقاله در همایش

20

تقدیر کتبی

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1373

انتشار کتاب

21

لوح تقدیر و یادبود

وزیر مسکن و شهرسازی

تهران

1373

ارائه مقاله در همایش

22

لوح تقدیر

وزیر مسکن و شهرسازی

تهران

1374

ارائه مقاله در همایش

23

لوح تقدیر

وزیر مسکن و شهرسازی

تهران

1375

ارائه مقاله در همایش

24

لوح تقدیر

شهردار اراک

اراک

1376

ارائه مقاله و سخنرانی

25

تقدیرنامه

دفتر فرهنگی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1376

روز معلم

26

لوح تقدیر

دبیر اولین همایش ساختمانهای بلند

تهران

1376

ارائه مقاله در همایش

27

تقدیرنامه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تهران

1377

طرح ساماندهی محدوده دانشگاه

28

لوح تقدیر

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1377

گشایش دو گرایش کارشناسی ارشد شهرسازی در دانشگاه

29

تقدیر کتبی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1377

گشایش دو گرایش کارشناسی ارشد شهرسازی در دانشگاه

30

تقدیر کتبی

دبیر همایش جنبه‌های توسعه فرهنگی و ضدفرهنگی شهر تهران

تهران

1378

ارائه مقاله

31

لوح تقدیر

دبیر دومین همایش ساختمانهای بلند

تهران

1380

ارائه مقاله در همایش

32

لوح تقدیر

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1380

تصدی مدیریت آموزش دانشگاه

33

لوح تقدیر

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1380

تصدی مدیریت آموزش دانشگاه

34

تقدیرکتبی

معاون آموزشی دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1380

مشاوره در برگزاری آزمون سراسری دانشگاهی

35

تقدیرکتبی

معاون آموزشی دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1380

همکاری با معاونت آموزشی

36

تقدیرنامه

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1380

همکاری با ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر

37

تقدیرکتبی

معاون آموزشی دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1380

همکاری در مراسم تقدیر از دانشجویان ممتاز

38

تقدیرنامه

کارکنان آموزش دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1380

مدیریت آموزش در دانشگاه

39

تقدیرنامه

معاون عمرانی منطقه آزاد چابهار

چابهار

1380

داوری طرحهای شهرسازی چابهار

40

تقدیرنامه

رئیس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرساز

تهران

1381

عضویت در هیئت مدیره

41

تقدیرکتبی

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1381

روز معلم

42

لوح تقدیر

گروه معماری دانشگاه کردستان

سنندج

1382

سخنرانی علمی

43

تقدیرنامه

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1382

همکاری دانشگاهی

44

تقدیر کتبی

جهاد دانشگاهی هرمزگان

بندرعباس

1382

آموزش شهرسازی شوراهای اسلامی

45

تقدیر کتبی

دانشگاه کردستان

سنندج

1382

سخنرانی علمی

46

تقدیر کتبی

پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

تهران

1382

آموزش شهرسازی اعضای شوراهای اسلامی

47

تقدیر کتبی

معاونت فنی و عمرانی منطقه آزاد چابهار

تهران

1382

مشاوره‌های علمی

48

تقدیر کتبی

دبیر همایش مسائل شهرسازی

شیراز

1382

ارائه مقاله علمی

49

لوح تقدیر

معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1382

راه اندازی سیستم مکانیزه آموزشی

50

لوح تقدیر

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

تهران

1383

ارائه مقاله علمی

51

لوح تقدیر

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

تهران

1383

ارائه مقاله علمی

52

لوح تقدیر

فرهنگ وارشاد اسلامی استان مرکزی

اراک

1383

پژوهشگر نمونه استانی

53

تقدیرکتبی

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1384

مدیریت بر دانشگاه معماری و شهرسازی

54

تقدیر کتبی

وزیر مسکن و شهرسازی

تهران

1384

ارائه مقاله در کنفرانس

55

تقدیر کتبی

معاون دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1384

همکاری در برگزاری سمینار دانشجو، مدیریت و راهبردها

56

لوح تقدیر

شهرداری قزوین

قزوین

1384

ارائه مقاله علمی

57

لوح تقدیر

هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم صنعت ایران

تهران

1385

مدیریت دانشکده در سالهای 1383-1384

58

لوح تقدیر

گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1385

مدیریت دانشکده در سالهای 1383-1384

59

لوح تقدیر

ستاد خیرین مدرسه ساز

تهران

1385

همکاری با ستاد

60

لوح تقدیر

ستاد همایش ملی شهر و ورزش

تهران

1385

همکاری علمی با همایش

61

لوح تقدیر

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1385

خدمات دانشگاهی

62

لوح تقدیر

دبیر همایش شهر و ورزش

تهران

1385

ارائه مقاله علمی

63

تقدیر نامه

وزیر مسکن و شهرسازی

تهران

1385

عضویت هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

64

لوح افتخار

دبیر همایش توسعه اقتصاد شهری

تهران

1385

ارائه مقاله علمی

65

تقدیر نامه

دبیر همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری

مشهد

1385

ارائه مقاله علمی

66

تقدیرنامه

دانشجویان کارشناسی ارشد

تهران

1386

تدریس

67

تقدیرنامه

دبیرهمایش پروژه‌های عمرانی دانشگه صنعتی شریف

تهران

1386

همکاری علمی با همایش

68

تقدیرنامه

رئیس دانشکده هنرو معماری واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

تهران

1386

برگزاری سخنرانی علمی

69

تندیس طلایی و لوح تقدیر و جایزه

شهردار تهران و دبیر جشنواره برترین های پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

تهران

1387

انتخاب کتاب اماده سازی شهر برای کودکان به عنوان اثر برگزیده

70

لوح تقدیر و جایزه

دبیر همایش بین المللی سکونتگاههای زاگرس

سنندج

1387

ارائه مقاله و داوری مقالات علمی

71

لوح تقدیر و جایزه

بزرگداشت چهلمین سال تأسیس شهر صنعتی البرز

قزوین

1387

سخنرانی در مراسم

72

لوح تقدیر و جایزه

همایش توسعه کرج- چالشها وفرصتها

کرج

1387

سخنرانی در همایش

73

لوح تقدیر و جایزه

جشنواره تندیسهای یخی و برفی

زنجان

1387

داوری در جشنواره

74

لوح تقدیر

شهرداری تهران

تهران

1387

انتخاب کتاب آماده‌سازی شهر برای کودکان توسط جشنواره پژوهش

75

تقدیرنامه

وزیرمسکن وشهرسازی

تهران

1388

عضویت در هیأت امنای مرکز تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

76

لوح تقدیر

رئیس دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1388

عضویت دو ساله در هیأت تحریریه مجله بین المللی دانشگاه

77

لوح تقدیر

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1388

تلاش در گشایش دوره دکتری شهرسازی در دانشگاه

78

لوح تقدیر

کانون فارغ التحصیلان معماری دانشگاه علم وصنعت ایران

تهران

1388

گزینش به عنوان استاد سرافراز سال 1388 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

79

لوح تقدیر

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1388

گزینش به عنوان استاد سرافراز سال 1388 دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران

80

لوح تقدیر

دبیر چهارمین همایش توسعه و منظر شهری

قزوین

1388

ارائه مقاله در همایش

81

لوح تقدیر

معاونت عمرانی استانداری مرکزی و دبیرهمایش ملی عمران و مقاوم سازی

اراک

1389

ارائه مقاله کلیدی در همایش

82

لوح تقدیر

معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف و دبیرهمایش بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسه پایار

تهران

1389

داوری مقالات و عضو شورای علمی

83

لوح تقدیر

انجمن علمی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اصفهان

1389

سخنرانی در انجمن

84

لوح تقدیر

رئیس پردیس هنرهای زیبا و دبیر همایش توسعه پایدارشهری

تهران

1389

داوری مقالات عضو شورای علمی

85

لوح تقدیر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

ملایر

1389

سخنرانی علمی برای دانشجویان

86

لوح تقدیر

جامعه مهندسان شهرسازی ایران به نمایندگی از 17 نهاد دانشگاهی و حرفه‌ای کشور

تهران

1390

انتخاب به عنوان شهرسازی پیش‌کسوت

87

لوح تقدیر

دانشگاه مازندران

بابلسر

1390

سخنرانی علمی

88

لوح تقدیر

دانشگاه آزاد اسلامی و استانداری استان مرکزی

اراک

1389

سخنرانی کلیدی همایش

89

لوح تقدیر

دانشگاه گیلان

رشت

1390

سخنرانی علمی برای دانشجویان

90

لوح تقدیر

جامعه مهندسان شهرسازی ایران

تهران

1390

نشست تخصصی مبلمان شهری

91

لوح تقدیر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

تهران

1390

انتخاب به عنوان پیش‌کسوت مهندس شهرسازی

92

لوح تقدیر

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری اراک

اراک

1390

ارائه مقاله علمی در همایش

93

لوح تقدیر

رئیس هیأت علمی همایش توانمندسازی شهرهای کوچک

قزوین

1390

ارائه مقاله علمی

94

لوح تقدیر

کانون مهندسان معمار دانشگاه علم وصنعت

تهران

1390

انتخاب ستاد پیش کسوت دانشکده

95

لوح تقدیر

دانشگاه کردستان

سنندج

1391

ارائه مقاله علمی

96

لوح تقدیر

دانشگاه ارومیه و سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی

ارومیه

1391

برگزاری سخنرانی

97

تقدیرنامه

دبیرهمایش ملی آرمانشهرایرانی

نور

1391

ارائه مقاله در همایش

98

تقدیر نامه

مدیر قطب علمی معاری و شهرسازی اسلامی ایران

تهران

1392

هم اندیشی و هم افزایی

99

لوح تقدیر

رئیس دانشکده فنی دکتر شریعتی

تهران

1392

سخنرانی علمی

100

لوح تقدیر

دبیر همایش عناصر زیبا سازی شهری

شیراز

1392

سخنرانی و عضویت در کمیته

101

لوح تقدیر

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1392

ارتقاء به مرتبه استادی

102

تقدیر نامه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

قزوین

1392

ارائه مقاله

103

تقدیر نامه

دبیر همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین

تبریز

1393

ارائه مقاله در همایش

104

تقدیر نامه

معاون پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز

شیراز

1393

داوری کتاب

105

تقدیر نامه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

تهران

1393

همکاری در کمیته آموزش سازمان

106

تقدیر نامه

دبیر انجمن همایش ملی آموزش معماری- پردیس هنرهای زیبا

تهران

1393

تقدیر از سه دهه آموزش شهرسازی و معماری

107

لوح تقدیر

شهردار تهران و دبیر جشنواره مدیریت شهری

تهران

1393

انتخاب مقاله برتر

108

تقدیر نامه

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

بوشهر

1393

مقاله در همایش

109

تقدیر نامه

رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1393

تقدیر از چهار دهه آموزش شهرسازی

110

تقدیر نامه

کانون فارغ التحصیلان معماری دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

1393

سپاس از چهار دهه آموزش معماری و شهرسازی

111

تقدیر نامه

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

تهران

1394

تقدیر از خدمات شهرسازی

112

تقدیر نامه

رئیس دانشکده فنی دخترانه شریعتی استان تهران

تهران

1394

تقدیر از خدمات علمی

113

تقدیر نامه

دبیر همایش شهرسازی و معماری اسلامی دانشگاه پیام نور گیلان

رشت

1394

ارائه مقاله در همایش

114

تقدیر نامه

رئیس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی

تبریز

1394

ارائه مقاله در همایش

115

تقدیر نامه

جامعه مهندسان شهرساز ایران

تهران

1394

تقدیر از خدمات شهرسازی

116

لوح تقدیر

دبیر همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری

تبریز

1394

تقدیر از خدمات شهرسازی

دفعات مشاهده: 32480 بار   |   دفعات چاپ: 2979 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 168 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان