[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره پژوهشکده::
معرفی افراد::
فعالیتهای پژوهشی::
اخبار::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
آزمایشگاههای تحقیقاتی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
منابع علمی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
پیوند فوری

AWT IMAGE

AWT IMAGE
..
توجه در خصوص اخبار کنفرانسها

توجه

اخبار کنفرانسها صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و برگزاری آنها به این پژوهشکده مربوط نمی باشد. لطفا هرگونه سوالی در زمینه کنفرانسها را از سایت مربوطه یا شماره تماسهای ذکر شده در متن خبر پیگیری بفرمایید. با تشکر مدیریت سایت

..
:: شهری ::

 
 

  AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: علیرضا محمد شهری

  رتبه علمی: استادیار

  شماره داخلی: 3700 و 3701

  شماره مستقیم: 77240487-021

  شماره فاکس: 77240486-021

  AWT IMAGE

 سوابق آموزشی * سوابق شغلی * سوابق تدریس دانشگاهی * مقالات ژورنال * مقالات کنفرانس

  تدوین و تالیف جزوه درسی * سوابق پژوهشی * افتخارات * طراحی و راه اندازی آزمایشگاه


 سوابق آموزشی 

  درجه مدرک

  رشته تحصیلی

  سال اخذ

  نام موسسه آموزش عالی

  محل اخذ مدرک

  کارشناسی

  الکترونیک

  1364

  دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

  تهران - ایران

  کارشناسی ارشد

  برق -کنترل

  1373

  دانشگاه ولنگنگ

  استرالیا

  دکتری

  برق

  1377

  دانشگاه ولنگنگ

  استرالیا

بازگشت به ابتدای صفحه

 سوابق شغلی  

  سمت

  نام و محل موسسه

  زمان خدمت

  معاون پژوهشی دانشگاه آزاد قزوین

  دانشگاه آزاد قزوین

  84 -81

  مدیر گروه کنترل

  دانشکده برق-دانشگاه علم وصنعت ایران

  85-83

  رئیس پژوهشکده الکترونیک

  دانشگاه علم وصنعت ایران

  86- 88

بازگشت به ابتدای صفحه

 سوابق تدریس دانشگاهی 

  ردیف

  دروس تدریس شده

  ردیف

  دروس تدریس شده

  1

  مکاترونیک

  5

  اصول کنترل مدرن

  2

  ابزار دقیق

  6

  شبکه های کامپیوتری

  3

  ابزاردقیق پیشرفته

  7

  مباحث ویژه در کنترل

  4

  کنترل خطی

  8

شبکه های صنعتی

بازگشت به ابتدای صفحه

 مقالات

  مقالات ژورنال:  A.M. Shahri, R. Rasoulzadeh, Implementation of A Low- Cost Multi- IMU Hardware by Using Information Form of Steady State Kalman Filter,” AUT Journal of Electrical Engineering, No. 10, Volume 49, Issue 2, Summer and Autumn 2017, Page 195-204. DOI: 10.22060/EEJ.2017.12045.5028

A. M. Shahri and M. Khodabandeh, "Uncertainty Measurement for Ultrasonic Sensor Fusion Using Generalized Aggregated Uncertainty Measure 1" AmirKabir International Journal of Modelling, Identification, Simulation and Control (AIJ-MISC), Volume 49, Issue 1, Winter and Spring 2017, Page 85-94, DOI: 10.22060/MISCJ.2016.827.

A. M. Shahri and M. Khodabandeh, "Generalized Aggregate Uncertainty Measure 2 for Uncertainty Evaluation of a Dezert-Smarandache Theory based Localization Problem" AmirKabir International Journal of Modelling, Identification, Simulation and Control (AIJ-MISC), Volume 49, Issue 2, Summer and Autumn 2017, Page 153-162, DOI: 10.22060/miscj.2016.826

Parichehr Shahidi, Alireza Mohammad Shahri, Sina Rezazadeh “LQG-I Control for Attitude Stabilization of V8 Octorotor Flying Robot ”, 6st joint conference of Robotics & AI and the 8th  Robocup Iran Open International Symposium,, Tehran, Iran, April 2016. DOI: 10.1109/RIOS.2016.7529506

Raouf.Rasoulzadeh, Alireza Mohammad Shahri, “Implementation of A Low- Cost Multi- IMU Hardware by Using a Homogenous Multi-Sensor Fusion”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.

Seyed Hossein Jenabi, Alireza Mohammad Shahri, Mohammad  Reza Beyad, “Advanced Mechatronics Course based on Wheeled Mobile Robots and Real-Time Embedded Control Experimental Setups”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016. DOI: 10.1109/ICCIAutom.2016.7483198

Hamid Dolatshahi Pirooz, Alireza Mohammad Shahri, Mahjabin Seyed Sajadi, “An Intelligent Mechanism to Change the Stiffness of a Mechanical-Magnetic Variable Stiffness Actuator (M²-VSA)”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.

Sina Rezazadeh, Alireza Mohammad Shahri, Mohammad Farrokhi, “Dynamical Modeling and Experimental Validation of a Novel V8 Octorotor Flying Robot”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.

Abolfazl Khorshidi, Alireza Mohammad Shahri, “GA-inspired Particle Filter for Mitigating Severe Sample Impoverishment”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.

M. Khodabandeh, and A. M. Shahri, “Uncertainty Evaluation for a Dezert-Smarandache Theory based Localization Problem”, International Journal of General Systems, Volume 43, Issue 6, August 2014. (IJGS). (IF:0.733)

M. Benhari, A. M. Shahri, A. Mohammadi, "Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), using Sigma Point Particle Filter Based on Stereo Vision," 2nd International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM 2014), , Tehran, Iran, 15-17 October 2014.

N. Nasiri, H. Sadjadian, A. M. Shahri, "Voltage-based Control of a Flexible-Joint Electrically Driven Robot Using Backstepping Approach,"  Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), pp. 541–546,  2013, 27-29 August 2013.

M. Jafari, A. M. Shahri, S. Bagheri Shuraki, "Speed control of a Digital Servo System using Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller," 3rd International Confetence on  Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), 2013 4th , vol., no., pp.311,314, 13-14 Feb. 2013

 V. Khorani, and A. M. Shahri, “The True Role of Accelerometers in Quadrotors’ Inertial Navigation System,” 1st International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), 13-15 February 2013, pp. 474-480.

 M. Mohammadi, and A. M. Shahri, “Decentrlized Adaptive Stabilization Control for a Quadrotor UAV,” 1st International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), 13-15 February 2013, pp. 288-292.

 M. Mohammadi, and A. M. Shahri, “Modelling and Decentrlized Adaptive Traking Control of a Quadrotor UAV,” 1st International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), 13-15 February 2013, pp. 293-300.
 
 M. Mehranpour, A. M. Shahri, O. Imamgholi, M. Farrokhi, "A New Fuzzy Adaptive Control for a Quadrotor Flying Robot," 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), 27-29 August 2013.  

 M. Jafari, A. M. Shahri, S. H. Elyas, "Optimal Tuning of Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller Using Clonal Section Algorithm," 3th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), pp. 30-34, 31 October-1 November 2013.  

 D. Khoorani, A. M. Shahri, B. Karasfi, "Mapping and Targets Localization using a Mono Camera," 14. International Workshop on Research and Education in Mechatronics – (REM), pp. 145-148, ISBN 978 390275 907-8, Vienna, 6-7 June 2013.

 M. Jafari, A. M. Shahri, S. Bagheri Shuraki, "Attitude Control of a Quadrotor Using Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller," 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), 27-29 2013.  

 M. Mirkhani, and A. M. Shahri, “A Novel Efficient Algorithm for Mobile Robot Localization”, Journal of Robotics and Autonomous Systems, Volume 61 Issue 9, September, 2013, Pages 920-931.‎ (IF: 1.056)

 M. Benhari, A. M. Shahri, A. Mohammadi, "Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), using Sigma Point Particle Filter Based on Stereo Vision," 2nd International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM 2014), , Tehran, Iran, 15-17 October .

 N. Nasiri, H. Sadjadian, A. M. Shahri, "Voltage-based Control of a Flexible-Joint Electrically Driven Robot Using Backstepping Approach,"  Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), pp. 541–546,  2013, 27-29 August 2013.
 
 M. Mehranpour, A. M. Shahri, O. Imamgholi, M. Farrokhi, "A New Fuzzy Adaptive Control for a Quadrotor Flying Robot," 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), 27-29 August 2013.
 
 M. Jafari, A. M. Shahri, S. H. Elyas, "Optimal Tuning of Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller Using Clonal Section Algorithm," 3th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), pp. 30-34, 31 October-1 November 2013.
 
 D. Khoorani, A. M. Shahri, B. Karasfi, "Mapping and Targets Localization using a Mono Camera," 14International Workshop on Research and Education in Mechatronics – (REM), pp. 145-148, ISBN 978 390275 907-8, Vienna, 6-7 June 2013.

 M. Jafari, A. M. Shahri, S. Bagheri Shuraki, "Attitude Control of a Quadrotor Using Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller," 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), 27-29 2013.

Mahdi Khodabandeh, Alireza Mohammad-Shahri, “Two Generalizations of Aggregated Uncertainty Measure for Evaluation of Dezert-Smarandache Theory”, International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 11, No. 1 (2012) 119_142.

 Khoshnam Shojaei, Alireza Mohammad Shahri, "Output Feedback Tracking Control of Uncertain Nonholonomic Wheeled Mobile Robots: A Dynamic Surface Control Approach," International Journal of IET Control Theory & Applications, Published online, doi:10.1049/iet-cta.2011.0169

 Khoshnam Shojaei, Alireza Mohammad Shahri, "Adaptive Robust Time-varying Control of Uncertain Non-holonomic Robotic Systems" , Submitted to IET Control Theory & Applications, (under review).

 Mahdi Khodabandeh, Alireza Mohammad-Shahri, "Generalized Aggregated Uncertainty Measure for Evaluation of Dezert-Smarandache Theory”,  Submitted to International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems (IJUFKS), (in revision).

 Mahdi Khodabandeh, Alireza Mohammad-Shahri, "Uncertainty Measurement for Ultrasonic Sensor Fusion in Target Classification Problem”, International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC), (Accepted-To be published in Vol.7, No.7, July 2011).

 Mahdi Khodabandeh, Alireza Mohammad-Shahri, "Data Fusion of Cameras’ Images for Localization of an Object; DSmT-based Approach”, (Selected paper in ISCSE2010) Submitted in modified version to Expert Systems with Applications’ (ESWA) special issue on “Intelligent Computational Techniques in Science, Engineering, and Business”, (in revision ) .

khoshnam Shojaei, Alireza Mohammad Shahri, "Global Adaptive-Robust Tracking Control of Uncertain Nonholonomic Robotic Systems," Submitted to International Journal of Robust and Nonlinear Control. Status: Under review, Date of submission: 16, Mar., 2010.

 M. Noorbad, A. M. Shahri, K. Shojaei and B. Tabibian, "A passivity based stability analysis of disturbance observer based trajectory tracking control of nonholonomic wheeled mobile robot," 2010 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Montreal, ON, 2010, pp. 477-482.

 A. Tarakameh, K. Shojaei, and A. M. Shahri, “Adaptive Control of Nonholonomic Wheeled Mobile Robot in Presence of Lateral Slip and Dynamic Uncertainties,” Proc. 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Isfahan, Iran, May 2010, pp. 592-598.

 A. Tarakameh, Kh. Shojaei, B. Tabibian, A. M. Shahri, “Experimental Study of Kinematic Control of Differential Drive Wheeled Mobile Robot,” Proc. 18th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2010.

 K. Shojaei, A. Tarakameh, and A. M. Shahri, “Trajectory Tracking Control of Nonholonomic Mechanical Systems in Presence of Model Uncertainties,” Proc. 18th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2010.

 M. Khodabandeh, and A. M. Shahri, “Experimental Study of Uncertainty Measure with Sensor Fusion Techniques,” Proc. 2nd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR), Wuhan, China, March 2010, pp. 151-154.
 

 Khoshnam Shojaei, Alireza Mohammad Shahri, "Experimental Study of Iterated Kalman Filters for Simultaneous Localization and Mapping of Autonomous Mobile Robots," To be published in International Journal of Intelligent and Robotic Systems.

 Khoshnam Shojaei, A. M. Shahri, "Adaptive trajectory tracking control of a differential drive wheeled mobile robot", International Journal of ROBOTICA, DOI:10.1017/S0263574710000202, 2010.

 A. M. Shahri, "Adaptive feedback linearizing control of nonholonomic wheeled mobile robots in presence of parametric and nonparametric uncertainties",  International Journal of Robotics and Computer Integrated Manufacturing,  Volume 27, pp. 194-204, 2010.

 M. Noorbad, A. M. Shahri, K. Shojaei and B. Tabibian, "A passivity based stability analysis of disturbance observer based trajectory tracking control of nonholonomic wheeled mobile robot," 2010 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Montreal, ON, 2010, pp. 477-482.


 A. Tarakameh, K. Shojaei, and A. M. Shahri, “Adaptive Control of Nonholonomic Wheeled Mobile Robot in Presence of Lateral Slip and Dynamic Uncertainties,” Proc. 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Isfahan, Iran, May 2010, pp. 592-598.

 A. Tarakameh, Kh. Shojaei, B. Tabibian, A. M. Shahri, “Experimental Study of Kinematic Control of Differential Drive Wheeled Mobile Robot,” Proc. 18th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2010.

 K. Shojaei, A. Tarakameh, and A. M. Shahri, “Trajectory Tracking Control of Nonholonomic Mechanical Systems in Presence of Model Uncertainties,” Proc. 18th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2010.

 M. Khodabandeh, and A. M. Shahri, “Experimental Study of Uncertainty Measure with Sensor Fusion Techniques,” Proc. 2nd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR), Wuhan, China, March 2010, pp. 151-154.

 M. Noorbad, A. M. Shahri, K. Shojaei and B. Tabibian, "A passivity based stability analysis of disturbance observer based trajectory tracking control of nonholonomic wheeled mobile robot," 2010 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Montreal, ON, 2010, pp. 477-482.

 M. Mirkhani, A. M. Shahri, and A. R. Soleimani, “Mobile Robot Localization based on Harmony Search Algorithm,” Proc. 1st RoboCup Iran Open Symposium (RIOS), Qazvin, Iran, April 2009.

 A. Tarakameh, K. Shojaie, and A. M. Shahri, Modeling of a Differential Drive Wheeled Mobile Robot by Newton–Euler Method,” Proc. 1st RoboCup Iran Open Symposium (RIOS), Qazvin, Iran, April 2009.

 R. Taherkhani, Z. Marzi, S. Karimi, and A. M. Shahri, Local Positioning System using Simple Ultrasonic Sensors,” Proc. 10th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Glasgow, UK, September 2009.

 K. Shojaei, A. Tarakameh, and A. M. Shahri, Adaptive Trajectory Tracking of WMRs based on Feedback Linearization Technique,” Proc. IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), Changchun, China, August 2009, pp. 729-734.

 M. Mirkhani, A. M. Shahri, and A. R. Soleimani, “Mobile Robot Localization based on Harmony Search Algorithm,” Proc. 1st RoboCup Iran Open Symposium (RIOS), Qazvin, Iran, April 2009.

 A. Tarakameh, K. Shojaie, and A. M. Shahri, Modeling of a Differential Drive Wheeled Mobile Robot by Newton–Euler Method,” Proc. 1st RoboCup Iran Open Symposium (RIOS), Qazvin, Iran, April 2009.

 R. Taherkhani, Z. Marzi, S. Karimi, and A. M. Shahri, Local Positioning System using Simple Ultrasonic Sensors,” Proc. 10th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Glasgow, UK, September 2009.

 K. Shojaei, A. Tarakameh, and A. M. Shahri, Adaptive Trajectory Tracking of WMRs based on Feedback Linearization Technique,” Proc. IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), Changchun, China, August 2009, pp. 729-734.

 S. Hasanzadeh, H. Nikkhah, and A. M. Shahri, Model Predictive Control of Greenhouse Climate Control,” Proc. 9th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Bergamo, Italy, September 2008.

 F. Gharibnezhad, A. M. Shahri, and M. Feghhi, Speed Control of an Ultrasonic Motor using Fuzzy Inverse Model,” Proc. 9th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Bergamo, Italy, September 2008.

 M. Jadaliha, and A. M. Shahri, A New Pedestrian Navigation System based on Low-Cost IMU,” Proc. 5th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), Seoul, Korea, November 2008.

 S. Hasanzadeh Barani, and A. M. Shahri, Greenhouse Climate Modeling using Fuzzy Clustering and Gradient Descent Algorithm,”  Proc. 2nd Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS), Tehran, Iran, August 2008.

 F. Gharibnezhad, and A. M. Shahri, Elliptec Piezoelectric Electric Modeling using GMDH and FUZZY-GMDH and Comparison,” Proc.  2nd Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS), Tehran, Iran, August 2008.

 A. Mohammadian, and A. M. Shahri, The Effect of Number of Landmarks in Memory Management Methods on Simulation of Mobile Robot's Simultaneous Localizationand Map Building,” Proc.  2nd Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS), Tehran, Iran, August 2008.

 K. Shojaie, and A. M. Shahri, “Iterated Unscented SLAM Algorithm for Navigation of an Autonomous Mobile Robot,” Proc. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Nice, France, September 2008, pp. 1582-1587.

 I. Valinejad, A. M. Shahri, and M. Arabiha, “Design and Implementation of a Fertilizer for Irrigating System of a Hydroponics Greenhouse,” Proc. 5th National Congress on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, Mashhad, Iran, August 2008.

 R. Sabzevari, A. M. Shahri, and A. R. Fasih, “Object Detection and Localization System based on Neural Networks for Robo-Pong,” Proc. 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA), Amman, Jordan, May 2008, pp. 1-6.

 F. Gharibnezhad, and A. M. Shahri, “Elliptec Piezo Electric Motor: Modeling and Control using Fuzzy Approaches,” Proc. 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA), Amman, Jordan, May 2008, pp. 1-9.

[J:05] H. Mirinejad, S. H. Sadati, S. Hasanzadeh, A. M. Shahri, and M. Ghasemian, “Design and Simulation of an Automated System for Greenhouse using LabVIEW” , American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences (JAES), vol. 3, no. 2, pp. 279-284, 2008.

[C:31] S. Hasanzadeh Barani, and A. M. Shahri, “Model Predictive Control of Greenhouse Climate Control,” Proc. 16th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2008.

[C:30] M. R. Zaheri, P. Moghadam, and A. M. Shahri, “Calibrating Compass for Mobile Robot and its Experimental Results on Arian Robot,” Proc. International Conference on Robotics, Vision, Information and Signal Processing (RoViSP), Penang, Malaysia, November 2007, pp. 883-885.

[C:29] A. M. Shahri, and A. Mirzabeigi, “Comparison and Implementation of Different Control Strategy for a Mobile Robot Guidance,” Proc. 15th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2007.
 
[J:04] R. Keshmiri, and A. M. Shahri, Intelligent ABS Fuzzy Controller for Diverse Road Surfaces”, International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering, vol. 1, no. 2, pp. 62-68,  2007.

[C:28] M. Khodabandeh, M. Analoui and A. M. Shahri, “Target Differentiation using Sonar Data for Robot Applications; Neural Network Approach,” Proc. International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Seoul, Korea, October 2007, pp. 1958-1961.

[C:27] K. Shojaie, K. Ahmadi, and A. M. Shahri, Effects of Iteration in Kalman Filters Family for Improvement of Estimation Accuracy in Simultaneous Localization and Mapping,” Proc. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Zurich, Switzerland, September, 2007, pp. 1-6.

[C:26] K. Ahmadi, and A. M. Shahri, Comparison of Different Sensory Data Fusion Strategy in Map Building by Mobile Robots Equipped with Ring of Sonar,” Proc. 8th Conference on Intelligent Systems and 7th  Iranian Conference on Fuzzy Systems (ISFS), Mashhad, Iran, August 2007.

[C:25] A. Mohammadian, and A. M. Shahri, A New Approach for Multi-robot SLAM,” Proc. 8th Conference on Intelligent Systems and 7th  Iranian Conference on Fuzzy Systems (ISFS), Mashhad, Iran, August 2007.

[C:24] A. Saderzadeh, M. M. Sanaatiyan, and A. M. Shahri, “Inertial Measurement Unit Error Handling for Mobile Robot: Expert Algorithms Approach,” Proc. 8th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Tallinn, Estonia, June 2007, pp. 75-82.

[C:23] A. M. Shahri, and M. Ramezani, “Design of Intelligent Controller for Mobile Robot Collision Avoidance in an Unknown Dynamic Environment,” Proc. 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2007.

[C:21] A. M. Shahri, and M. Jadaliha, “A Novel Decomposed Modeling Approach for a Nonlinear Complicated System,” Proc. 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2006.

[C:20] A. M. Shahri, and M. Ramezani, “A Supervisory Fuzzy Collision Avoidance in a Dynamic Environment,” Proc. 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2006.

[C:19] A. Fasih, and A. M. Shahri, “Implementation of Three Dimensional Virtual Robots and Environments for Telerobotic Systems,” Proc. 6th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Annecy, France, June-July 2005.

[C:18] R. Fathzadeh, V. Mokhtari, and A. M. Shahri, “On-line Learning with Rule based Expert System,” Proc. 2nd International Conference Language and Technology (ICLT), Poznan, Poland, April 2005, pp. 419-422.

[C:17] A. M. Shahri, B. Bader, and A. Naghdi, “Virtual Instrument based Control e-Laboratory (VICL),” Proc. 3rd IFAC Symposium on Mechatronic Systems, Sydney, Australia, September 2004.

[C:16] A. M. Shahri, “Advanced Control e-Laboratory (ACeL) based on Virtual Instrumentation,” Proc. IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), Montreal, Canada, May 2003, pp. 1-4.

 A. M. Shahri, “NeuroFyzzy Impact Control (NFIS) for Anti-Prsonnel (AP) Mines Detection”, Asian Journal of Control, Vol. 4, No. 2, pp. 127-137, 2002.

[C:14] A. M. Shahri, F. Naghdy, and M. Reslan, “Interactive Multimedia Tools for Teaching Automatic Control Systems”, Proc. World Internet and Electronic Cities Conference (WIECC), Kish Island, Iran, May 2001, pp. 101-107.

[C:13] R. Asgari, A. M. Shahri, and M. Farrokhi, “Adaptive Fuzzy Control of a Mine Detector Arm”, Proc. 9th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2001, pp. 161-168.
 
[C:12] A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Anti-Personnel Mine Detection Algorithm based on a Multi Probe Robotics Arm”, Proc. IARP Workshop on Robotics for Humanitarian Demining, Toulouse, France, September 1998, pp. 77-85.

[C:11] A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Neuro-Fuzzy Impact Control (NFIC) for Anti-Personnel (AP) Mines Detection”, Proc. 5th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), Singapore, December 1998, pp. 714-718.

[C:10] A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Detection of Anti-Personnel Mines using Mechatronics Approach,”  Proc. International Conference of Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets III (SPIE), Orlando, FL, April 1998, pp. 808-818.

[C:09] A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Anti_Personnel Mine Detection Manipulator”, Proc. International Conference on Field and Service Robotics (FSR), Canberra, Australia, December 1997, pp. 523-530.

[C:08] A. M. Shahri, F. Naghdy, and P. Nguyen, “Neuro-Fuzzy Compliance Control with the Ability of Skill Acquisition from man Experts”, Proc. 1st International Conference on Conventional and Knowledge-based Engineering Systems (KES), Adelaide, Australia, May 1997, pp. 442-448.

[C:07] A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Intelligent Compliance Control in Anti-Personnel Mine Detection”, Proc. 4th Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP), Toowoomba, Australia, September 1997, pp. 84-91.

[C:06] A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Adaptive Neuro-Fuzzy Compliance Control with the Ability of Learning”, Proc. International Conference on Intelligent and Cognitive Systems (ICICS), Tehran, Iran, September 1996, pp. 74-79.

[C:05] A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Neuro-Fuzzy Adaptive Torque Control of a SCARA Robot”, Proc. Australian New Zealand Conference on Intelligent Information Systems (ANZIIS), Adelaide, Australia, November 1996, pp. 241-244.

 A. M. Shahri, F. Naghdy, and P. Nguyen, “Neuro-Fuzzy Compliance Control with the Ability of Skill Acquisition from Human Experts”, Proc. 1st International Conference on Talaie, Afshad. Shahri, Alireza M. Talaie, Farhad, “Adaptive Spline Modeling of Observation Data (ASMOD): A Solution to the Problems in Conducting Polymer-based Sensors”, Journal of Synthetic Metals, p 63-67, v 79 n 1 Apr. 30 1996.

 B. Evans, A. M. Shahri, and C. Cook, “Developing a Mechatronics Laboratory at the University of Wollongong”, Proc. 2nd International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP), Hong Kong, September 1995, pp.315-319.

A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Object-Oriented Modelling of Programmable Array Manipulator,” Proc. 3rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 1995, pp. 121-130.

A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Concurrent Object-Oriented Modeling and Control of Parallel Array Manipulator”, Proc. 7th Australian Transputer and OCCAM User Group Conference (PCAT-94), Wollongong, Australia, 1994.

A. M. Shahri, F. Naghdy, and P. Ciufo, “Concurrent Behaviour Analysis of an Array Manipulator”, Proc. 6th Australian Transputer and OCCAM User Group Conference (PCAT-93), Wollongong, Australia, 1993.

 Other Journal papers: 

  H. Mirinejad, S. H. Sadati, S. Hasanzadeh, A.M. Shahri and M. Ghasemian, "Design and Simulation of an Automated System for Greenhouse using LabVIEW" , American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 3 (2): 279-284, 2008.

   Roozbeh Keshmiri, Ali M. Shahri, “Intelligent ABS Fuzzy Controller for Diverse Road Surfaces,” in International Journal of Mechanical Systems Science and Engineering, Vol. 1, No. 2, pp. 62-68, 2007.

   Ramin Fathzadeh, Vahid Mokhtari and Ali M. Shahri, “ Coaching with Expert System implemented in Robocup Soccer Coach Simulation,” in A. Bredenfeld et al. (Eds.): RoboCup 2005, LNAI 4020, pp. 488 – 495 , Springer Verlag, Berlin, 2006.

 A. M. Sharhi, “Neuro-Fuzzy Compliance Control of Peg-in-Hole Insertion”, International Journal of Engineering Science, vol. 13, no. 1, pp. 151-165, 2002.

 A. M. Shahri, F. Naghdy, “Anti_Personnel Mine Detection Manipulator”, in Field and Service Robotics, edited by Alexander Zelinsky, Springer, London, ISBN 1-85233-039-2, pp 500-506, 1998 .

 A. M. Shahri, F. Naghdy, “Detection of Anti-Personnel Mines Using Mechatronics Approach,” in Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets III, Abinash C. Dubey, James F. Harvey, J. Thomas Broach, Editors, Proceedings of SPIE, Vol. 3392, pp. 808-818, 1998.

 
A. M. Shahri, F. Naghdy, “Concurrent Object-Oriented Modelling and Control of Parallel Array Manipulator”, Parallel Computing: Technology and Practice, Volume 43, pp. 138-148, IOS Press, 1995.

 M. Shahri, F. Naghdy, and P. Ciufo, "Concurrent behaviour analysis of an array manipulator", Transputer and OCCAM Engineering Series, Volume 37, pp. 318-327, IOS Press, 1994.

 بازگشت به ابتدای صفحه

:مقالات کنفرانس Abolfazl Khorshidi, Alireza Mohammad Shahri, “GA-inspired Particle Filter for Mitigating Severe Sample Impoverishment”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.
 Parichehr Shahidi, Alireza Mohammad Shahri, Sina Rezazadeh “LQG-I Control for Attitude Stabilization of V8 Octorotor Flying Robot ”, 6st joint conference of Robotics & AI and the 8th  Robocup Iran Open International Symposium,, Tehran, Iran, April 2016. DOI: 10.1109/RIOS.2016.7529506
 Raouf.Rasoulzadeh, Alireza Mohammad Shahri, “Implementation of A Low- Cost Multi- IMU Hardware by Using a Homogenous Multi-Sensor Fusion”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.
 Seyed Hossein Jenabi, Alireza Mohammad Shahri, Mohammad  Reza Beyad, “Advanced Mechatronics Course based on Wheeled Mobile Robots and Real-Time Embedded Control Experimental Setups”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016. DOI: 10.1109/ICCIAutom.2016.7483198
 Hamid Dolatshahi Pirooz, Alireza Mohammad Shahri, Mahjabin Seyed Sajadi, “An Intelligent Mechanism to Change the Stiffness of a Mechanical-Magnetic Variable Stiffness Actuator (M²-VSA)”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.
 Sina Rezazadeh, Alireza Mohammad Shahri, Mohammad Farrokhi, “Dynamical Modeling and Experimental Validation of a Novel V8 Octorotor Flying Robot”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.
 Abolfazl Khorshidi, Alireza Mohammad Shahri, “GA-inspired Particle Filter for Mitigating Severe Sample Impoverishment”, 4th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation (ICCIA 2016), Qazvin, Iran, January 2016.
 M. Benhari, A. M. Shahri, A. Mohammadi, "Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), using Sigma Point Particle Filter Based on Stereo Vision," 2nd International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM 2014), , Tehran, Iran, 15-17 October 2014.
N. Nasiri, H. Sadjadian, A. M. Shahri, "Voltage-based Control of a Flexible-Joint Electrically Driven Robot Using Backstepping Approach,"  Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), pp. 541–546,  2013, 27-29 August 2013.  
 M. Mehranpour, A. M. Shahri, O. Imamgholi, M. Farrokhi, "A New Fuzzy Adaptive Control for a Quadrotor Flying Robot," 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), 27-29 August 2013.  
 M. Jafari, A. M. Shahri, S. H. Elyas, "Optimal Tuning of Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller Using Clonal Section Algorithm," 3th International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE), pp. 30-34, 31 October-1 November 2013.  
 D. Khoorani, A. M. Shahri, B. Karasfi, "Mapping and Targets Localization using a Mono Camera," 14International Workshop on Research and Education in Mechatronics – (REM), pp. 145-148, ISBN 978 390275 907-8, Vienna, 6-7 June 2013.
 M. Jafari, A. M. Shahri, S. Bagheri Shuraki, "Attitude Control of a Quadrotor Using Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller," 13th Iranian Conference on Fuzzy Systems (IFSC), 27-29 2013.  
 M. Jafari, A. M. Shahri, S. Bagheri Shuraki, "Speed control of a Digital Servo System using Brain Emotional Learning Based Intelligent Controller," 3rd International Confetence on  Power Electronics, Drive Systems and Technologies Conference (PEDSTC), 2013 4th , vol., no., pp.311,314, 13-14 Feb. 2013
V. Khorani, and A. M. Shahri, “The True Role of Accelerometers in Quadrotors’ Inertial Navigation System,” 1st International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), 13-15 February 2013, pp. 474-480.
 M. Mohammadi, and A. M. Shahri, “Decentrlized Adaptive Stabilization Control for a Quadrotor UAV,” 1st International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), 13-15 February 2013, pp. 288-292.
 M. Mohammadi, and A. M. Shahri, “Modelling and Decentrlized Adaptive Traking Control of a Quadrotor UAV,” 1st International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM), 13-15 February 2013, pp. 293-300.
A. M. Shahri, H. Khoshravan, and A. Naebi, “Designing Ping-Pong Player Robot Controller with ANFIS,” Proc. 3rd International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation (CIMSim), Langkawi, Malaysia, September 2011, pp. 165-169.
 A. Mohamadian, A. M. Shahri, and H. Barghlame, “A New Iterated Form of the Extended Kalman Filter for Simultaneous Localization and Mapping (IEKF-SLAM) Method in Multi-mobile Robots based on Divide and Conquer Algorithm,”  Proc. 2nd World Conference on Information Technology (WCIT), Antalya, Turkey, November 2011.
 S. Darabi, and A. M. Shahri, “Iteration Effect on Vision based Simultaneous Localization and Mapping using Kalman Filters Family,” Proc. International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO), Phuket Island, Thailand, December 2011, pp. 1084-1090.

S. Darabi, and A. M. Shahri, “Vision based Simultaneous Localization and Mapping using Sigma Point Kalman Filter,” Proc. IEEE International Symposium on Robotic and Sensors Environments (ROSE), Montreal, Canada, September 2011, pp. 13-18.
 
 F. J. Harandi, V. Khorani, and A. M. Shahri, “Modeling, Simulation and Implementation of a Quadrotor,” RoboCup IranOpen Symposium, Tehran, Iran, March 2010.
 M. H. Korayem, A. Naebi, S. Esmaeilzadeha, and A. M. Shahri, “Tele-operated Nano-manipulation in Liquid Environment with Atomic Force Microscopy,” Proc. 4th Asia International Symposium on Mechatronics (AISM), Singapore, December 2010, pp. 213-218.
 M. Benhari, and A. M. Shahri, “Vision based Simultaneous Localization and Mapping using Sigmapoint Particle Filter (SPPF-SLAM),” Proc. 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering Conference (ICACTE), Chengdu, China, August 2010, pp. 492-497.
 A. Tarakameh, K. Shojaei, B. Tabibian, and A. M. Shahri, “Experimental Study of Kinematic Control of Differential Drive Wheeled Mobile Robot,” Proc. 18th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2010.
 K. Shojaei, A. M. Shahri, and B. Tabibian, “Adaptive-robust Feedback Linearizing Control of a Nonholonomic Wheeled Mobile Robot,” Proc. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Montreal, Canada, July 2010, pp. 497-502.
M. Noorbad, A. M. Shahri, K. Shojaei and B. Tabibian, "A passivity based stability analysis of disturbance observer based trajectory tracking control of nonholonomic wheeled mobile robot," 2010 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics, Montreal, ON, 2010, pp. 477-482.
 M. Khodabandeh, and A. M. Shahri, “Data Fusion of Cameras' Images for Localization of an Object; DSmT-based Approach,” Proc. 1st International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE), Kusadasi, Turkey, June 2010, pp. 479-485.
 M. Khodabandeh, and A. M. Shahri, “Uncertainty Measurement based Supervision in a Hierarchical Decision Making Problem,” Proc. 1st International Symposium on Computing in Science and Engineering (ISCSE), Kusadasi, Turkey, June 2010, pp. 526-531.
 B. Bader, and A. M. Shahri, “Design and Implementation of Hot Box and Train Wheel Temperature Measurement System,” Proc. 1st International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), Tehran, Iran, June 2010 (in Persian).
 A. Tarakameh, K. Shojaei, and A. M. Shahri, “Adaptive Control of Wheeled Mobile Robot in Presence of Slip and Dynamic Uncertainty,” Proc. 1st International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), Tehran, Iran, June 2010 (in Persian).
 M. Khodabandeh, and A. M. Shahri, “Uncertainty Measure for Ultrasonic Sensor Data Fusion to Identify Objects,” Proc. 1st International Conference on Control, Instrumentation and Automation (ICCIA), Tehran, Iran, June 2010 (in Persian).
 M. Noorbad, A. M. Shahri, and K. Shojaee, “Tracking of a Nonholonomic Mobile Robot based on Disturbance Observer,” Proc. 18th International Conference on Electrical Engineering (ICEE), Isfahan, Iran, May 2010 (in Persian).
 A. Tarakameh, K. Shojaei, and A. M. Shahri, “Adaptive Control of Nonholonomic Wheeled Mobile Robot in Presence of Lateral Slip and Dynamic Uncertainties,” Proc. 18th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Isfahan, Iran, May 2010, pp. 592-598.
 A. Tarakameh, Kh. Shojaei, B. Tabibian, A. M. Shahri, “Experimental Study of Kinematic Control of Differential Drive Wheeled Mobile Robot,” Proc. 18th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2010.
 K. Shojaei, A. Tarakameh, and A. M. Shahri, “Trajectory Tracking Control of Nonholonomic Mechanical Systems in Presence of Model Uncertainties,” Proc. 18th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2010.
 M. Khodabandeh, and A. M. Shahri, “Experimental Study of Uncertainty Measure with Sensor Fusion Techniques,” Proc. 2nd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (CAR), Wuhan, China, March 2010, pp. 151-154.
 M. Mirkhani, A. M. Shahri, and A. R. Soleimani, “Mobile Robot Localization based on Harmony Search Algorithm,” Proc. 1st RoboCup Iran Open Symposium (RIOS), Qazvin, Iran, April 2009.
 A. Tarakameh, K. Shojaie, and A. M. Shahri, Modeling of a Differential Drive Wheeled Mobile Robot by Newton–Euler Method,” Proc. 1st RoboCup Iran Open Symposium (RIOS), Qazvin, Iran, April 2009.
 R. Taherkhani, Z. Marzi, S. Karimi, and A. M. Shahri, Local Positioning System using Simple Ultrasonic Sensors,” Proc. 10th International Workshop on Research and 
K. Shojaei, A. Tarakameh, and A. M. ShahriAdaptive Trajectory Tracking of WMRs based on Feedback Linearization Technique,” Proc. IEEE International Conference on Mechatronics and Automation (ICMA), Changchun, China, August 2009, pp. 729-734.
S. Hasanzadeh, H. Nikkhah, and A. M. ShahriModel Predictive Control of Greenhouse Climate Control,” Proc. 9th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Bergamo, Italy, September 2008.
F. Gharibnezhad, A. M. Shahri, and M. Feghhi, Speed Control of an Ultrasonic Motor using Fuzzy Inverse Model,” Proc. 9th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Bergamo, Italy, September 2008.
M. Jadaliha, and A. M. ShahriA New Pedestrian Navigation System based on Low-Cost IMU,” Proc. 5th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI), Seoul, Korea, November 2008.
 S. Hasanzadeh Barani, and A. M. ShahriGreenhouse Climate Modeling using Fuzzy Clustering and Gradient Descent Algorithm,”  Proc. 2nd Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS), Tehran, Iran, August 2008.
 F. Gharibnezhad, and A. M. ShahriElliptec Piezoelectric Electric Modeling using GMDH and FUZZY-GMDH and Comparison,” Proc.  2nd Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS), Tehran, Iran, August 2008.
 A. Mohammadian, and A. M. ShahriThe Effect of Number of Landmarks in Memory Management Methods on Simulation of Mobile Robot's Simultaneous Localization and Map Building,” Proc.  2nd Joint Congress on Intelligent and Fuzzy Systems (ISFS), Tehran, Iran, August 2008.
 K. Shojaie, and A. M. Shahri, “Iterated Unscented SLAM Algorithm for Navigation of an Autonomous Mobile Robot,” Proc. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), Nice, France, September 2008, pp. 1582-1587.
 I. Valinejad, A. M. Shahri, and M. Arabiha, “Design and Implementation of a Fertilizer for Irrigating System of a Hydroponics Greenhouse,” Proc. 5th National Congress on Agricultural Machinery Engineering and Mechanization, Mashhad, Iran, August 2008.
 R. Sabzevari, A. M. Shahri, and A. R. Fasih, “Object Detection and Localization System based on Neural Networks for Robo-Pong,” Proc. 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA), Amman, Jordan, May 2008, pp. 1-6.
 F. Gharibnezhad, and A. M. Shahri, “Elliptec Piezo Electric Motor: Modeling and Control using Fuzzy Approaches,” Proc. 5th International Symposium on Mechatronics and its Applications (ISMA), Amman, Jordan, May 2008, pp. 1-9.
 S. Hasanzadeh Barani, and A. M. Shahri, “Model Predictive Control of Greenhouse Climate Control,” Proc. 16th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2008.
 M. Khodabandeh, M. Analoui and A. M. Shahri, “Target Differentiation using Sonar Data for Robot Applications; Neural Network Approach,” Proc. International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Seoul, Korea, October 2007, pp. 1958-1961.
 K. Shojaie, K. Ahmadi, and A. M. Shahri, Effects of Iteration in Kalman Filters Family for Improvement of Estimation Accuracy in Simultaneous Localization and Mapping,” Proc. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Zurich, Switzerland, September, 2007, pp. 1-6.
 K. Ahmadi, and A. M. Shahri, Comparison of Different Sensory Data Fusion Strategy in Map Building by Mobile Robots Equipped with Ring of Sonar,” Proc. 8th Conference on Intelligent Systems and 7th  Iranian Conference on Fuzzy Systems (ISFS), Mashhad, Iran, August 2007.
 A. Mohammadian, and A. M. Shahri, A New Approach for Multi-robot SLAM,” Proc. 8th Conference on Intelligent Systems and 7th  Iranian Conference on Fuzzy Systems (ISFS), Mashhad, Iran, August 2007.
 A. Saderzadeh, M. M. Sanaatiyan, and A. M. Shahri, “Inertial Measurement Unit Error Handling for Mobile Robot: Expert Algorithms Approach,” Proc. 8th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Tallinn, Estonia, June 2007, pp. 75-82.
A. M. Shahri, and M. Ramezani, “Design of Intelligent Controller for Mobile Robot Collision Avoidance in an Unknown Dynamic Environment,” Proc. 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2007.
A. M. Shahri, and K. Shojaei, “A Comparison on Kalman Filter Families to Improve SLAM Algorithm on a Mobile Robot,” Proc. 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2007.
A. M. Shahri, and A. Mirzabeigi, “Comparison and Implementation of Different Control Strategy for a Mobile Robot Guidance,” Proc. 15th Annual International Iranian Mechanical Engineering Conference (ISME), Tehran, Iran, May 2007. 

 M. Khodabandeh, M. Analoui and A. M. Shahri, “Target Differentiation using Sonar Data for Robot Applications; Neural Network Approach,” Proc. International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS), Seoul, Korea, October 2007, pp. 1958-1961.
 K. Shojaie, K. Ahmadi, and A. M. Shahri, Effects of Iteration in Kalman Filters Family for Improvement of Estimation Accuracy in Simultaneous Localization and Mapping,” Proc. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Zurich, Switzerland, September, 2007, pp. 1-6.
 K. Ahmadi, and A. M. Shahri, Comparison of Different Sensory Data Fusion Strategy in Map Building by Mobile Robots Equipped with Ring of Sonar,” Proc. 8th Conference on Intelligent Systems and 7th  Iranian Conference on Fuzzy Systems (ISFS), Mashhad, Iran, August 2007.
 A. Mohammadian, and A. M. Shahri, A New Approach for Multi-robot SLAM,” Proc. 8th Conference on Intelligent Systems and 7th  Iranian Conference on Fuzzy Systems (ISFS), Mashhad, Iran, August 2007.
 A. Saderzadeh, M. M. Sanaatiyan, and A. M. Shahri, “Inertial Measurement Unit Error Handling for Mobile Robot: Expert Algorithms Approach,” Proc. 8th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Tallinn, Estonia, June 2007, pp. 75-82.
A. M. Shahri, and M. Ramezani, “Design of Intelligent Controller for Mobile Robot Collision Avoidance in an Unknown Dynamic Environment,” Proc. 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2007.
A. M. Shahri, and K. Shojaei, “A Comparison on Kalman Filter Families to Improve SLAM Algorithm on a Mobile Robot,” Proc. 15th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2007.
A. M. Shahri, and M. Jadaliha, “A Novel Decomposed Modeling Approach for a Nonlinear Complicated System,” Proc. 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2006.
A. M. Shahri, and M. Ramezani, “A Supervisory Fuzzy Collision Avoidance in a Dynamic Environment,” Proc. 14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2006.
 A. Fasih, and A. M. Shahri, “Implementation of Three Dimensional Virtual Robots and Environments for Telerobotic Systems,” Proc. 6th International Workshop on Research and Education in Mechatronics (REM), Annecy, France, June-July 2005.
 R. Fathzadeh, V. Mokhtari, and A. M. Shahri, “On-line Learning with Rule based Expert System,” Proc. 2nd International Conference Language and Technology (ICLT), Poznan, Poland, April 2005, pp. 419-422.
A. M. Shahri, B. Bader, and A. Naghdi, “Virtual Instrument based Control e-Laboratory (VICL),” Proc. 3rd IFAC Symposium on Mechatronic Systems, Sydney, Australia, September 2004.
A. M. Shahri, “Advanced Control e-Laboratory (ACeL) based on Virtual Instrumentation,” Proc. IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), Montreal, Canada, May 2003, pp. 1-4.
A. M. Shahri, and R. Asgari, “Adaptive Fuzzy Force Control of an Anti-Personnel (AP) Mine Detector Robot”, Proc. IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering Conference (CCECE), Toronto, Canada, May 2001, pp. 99-104.

A. M. Shahri, F. Naghdy, and M. Reslan, “Interactive Multimedia Tools for Teaching Automatic Control Systems”, Proc. World Internet and Electronic Cities Conference (WIECC), Kish Island, Iran, May 2001, pp. 101-107.
 R. Asgari, A. M. Shahri, and M. Farrokhi, “Adaptive Fuzzy Control of a Mine Detector Arm”, Proc. 9th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 2001, pp. 161-168. 
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Anti-Personnel Mine Detection Algorithm based on a Multi Probe Robotics Arm”, Proc. IARP Workshop on Robotics for Humanitarian Demining, Toulouse, France, September 1998, pp. 77-85.
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Neuro-Fuzzy Impact Control (NFIC) for Anti-Personnel (AP) Mines Detection”, Proc. 5th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), Singapore, December 1998, pp. 714-718.
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Detection of Anti-Personnel Mines using Mechatronics Approach,”  Proc. International Conference of Detection and Remediation Technologies for Mines and Minelike Targets III (SPIE), Orlando, FL, April 1998, pp. 808-818.
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Anti_Personnel Mine Detection Manipulator”, Proc. International Conference on Field and Service Robotics (FSR), Canberra, Australia, December 1997, pp. 523-530.
A. M. Shahri, F. Naghdy, and P. Nguyen, “Neuro-Fuzzy Compliance Control with the Ability of Skill Acquisition from Human Experts”, Proc. 1st International Conference on Conventional and Knowledge-based Engineering Systems (KES), Adelaide, Australia, May 1997, pp. 442-448.
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Intelligent Compliance Control in Anti-Personnel Mine Detection”, Proc. 4th Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP), Toowoomba, Australia, September 1997, pp. 84-91.
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Adaptive Neuro-Fuzzy Compliance Control with the Ability of Learning”, Proc. International Conference on Intelligent and Cognitive Systems (ICICS), Tehran, Iran, September 1996, pp. 74-79.
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Neuro-Fuzzy Adaptive Torque Control of a SCARA Robot”, Proc. Australian New Zealand Conference on Intelligent Information Systems (ANZIIS), Adelaide, Australia, November 1996, pp. 241-244.
 B. Evans, A. M. Shahri, and C. Cook, “Developing a Mechatronics Laboratory at the University of Wollongong”, Proc. 2nd International Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice (M2VIP), Hong Kong, September 1995, pp.315-319.
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Object-Oriented Modelling of Programmable Array Manipulator,” Proc. 3rd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), Tehran, Iran, May 1995, pp. 121-130.
A. M. Shahri, and F. Naghdy, “Concurrent Object-Oriented Modeling and Control of Parallel Array Manipulator”, Proc. 7th Australian Transputer and OCCAM User Group Conference (PCAT-94), Wollongong, Australia, 1994.
A. M. Shahri, F. Naghdy, and P. Ciufo, “Concurrent Behaviour Analysis of an Array Manipulator”, Proc. 6th Australian Transputer and OCCAM User Group Conference (PCAT-93), Wollongong, Australia, 1993.

.

 بازگشت به ابتدای صفحه

  تدوین و تالیف جزوه درسی  

   ردیف 

 عنوان

 درس مربوطه

 تعداد واحد

   تاریخ انتشار  

  محل انتشار

 1

  شبکه های صنعتی کامپیوتروارائه درس به روش دیجیتال

  شبکه های کامپییوتر

  3

 01/07/82

  دانشگاه علم وصنعت ایران

 2

  مکاترونیک 1-وارائه درس به روش دیجیتال

  مکاترونیک

  3

 01/07/82

  دانشگاه علم وصنعت ایران

 3

  ابزار دقیق پیشرفته – وارائه درس به روش دیجیتال

  ابزار دقیق پیشرفته

  3

 01/12/84

  دانشگاه علم وصنعت ایران

 4

  کنترل مدرن – وارائه درس به روش دیجیتال

  کنترل مدرن

  3

 01/11/85

  دانشگاه علم وصنعت ایران

 بازگشت به ابتدای صفحه

  سوابق پژوهشی  

  ردیف

  عنوان

  زمان

  1

  امکان سنجی تبدیل متان به اتیلن

  1379

  2

  طراحی و ساخت رباتهای امدادگر

  1384

  3

  طراحی و نصب و اجرای سیستم مکانیزه بازدید و تشخیص گرمای سرمحور چرخهای واگن

  1385

  4

  طراحی و پیاده سازی کنترل تهویه ،گرمایش وسرمایش گلخانه تجاری

  1386

بازگشت به ابتدای صفحه

افتخارات 

1-     مقام اول شبیه سازی مربی جولای 2004 پرتقال از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

2-     مقام  اول ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ آزاد آلمان آوریل 2005 آلمان از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

3-     مقام  سوم بهترین قدرت مانور ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ جهانی جون 2006 آلمان از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

4-     مقام سوم ربات مین یاب خودکار آوریل 2007 تهران از طرف دانشگاه علم و صنعت ایران

5-     مقام اول ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ آزاد ایران  آوریل 2007  تهران از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

6-     مقام اول ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ آزاد ایران آوریل 2008 قزوین از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

7-     مقام دوم ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ جهانی جون 2008 چین از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

8-     مقام اول ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ آزاد ایران آوریل  2009 قزوین از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

9-     مقام  سوم ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ جهانی جون 2009 اطریش از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

10- مقام اول ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ آزاد ایران آوریل  2010 تهران از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

11-      مقام دوم بهترین قدرت مانور ربات امدادگر مسابقات ربوکاپ جهانی جون 2010 سنگاپور از طرف آزمایشگاه  تحقیقاتی مکاترونیک MRL

بازگشت به ابتدای صفحه

  طراحی و راه اندازی آزمایشگاه    

 نام آزمایشگاه یا کارگاه آموزشی

  

  تاریخ طراحی

  یا راه اندازی

  محل ایجاد  

  آزمایشگاه تست فلو

 1380

  پژوهشکده الکترونیک

  آزمایشگاه اتوماسیون صنعتی و کنترل صنعتی

 1385

  دانشکده برق قدیم

  آزمایشگاه تحقیقاتی مکاترونیک و رباتیک  1386   پژوهشکده الکترونیک

 بازگشت به ابتدای صفحه

دفعات مشاهده: 7412 بار   |   دفعات چاپ: 1633 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 180 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشکده الکترونیک می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .