پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی(phd) در سال 88

  بسمه تعالی

  آگهی پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی (PhD) در سال 1388

  دانشگاه علم و صنعت ایران در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر تربیت متخصصین و محققین مورد نیاز کشور و گسترش مرزهای دانش و براساس سند چشم انداز دانشگاه در افق 1404 از داوطلبان واجد شرایط طبق مواد مندرج در این اطلاعیه و براساس مصوبات شورای عالی بر نامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1388 در رشته های مهندسی برق، مهندسی خودرو، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مکانیک، مهندسی مواد، ریاضی، شیمی، مهندسی معماری و شهرسازی دانشجو می پذیرد.

  الف - شرایط عمومی:

  1- دارا بودن شرایط عمومی ورود به مقطع دکتری براساس آئین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  2- نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

  ب‌- شرایط اختصاصی:

  1- دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد یا بالاتر متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا از یکی از دانشگاه های داخل یا خارج که به تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.

  تبصره 1 - مدرک کارشناسی ارشد تحصیلی معادل برای شرکت در آزمون مورد قبول نمی باشد.

  تبصره 2 - فراغت از تحصیل تا تاریخ 31/06/1388 برای کلیه داوطلبان شاغل به تحصیل الزامی است.

  تبصره3- داشتن حداقل معدل 15 (بدون احتساب نمره پایان نامه ) در دوره کارشناسی ارشد الزامی است.

  2- کسب حد نصاب لازم از آزمون مرحله اول (برحسب رشته انتخابی)

  3- قبولی در آزمون مرحله دوم برحسب رشته انتخابی که می تواند شامل ارزیابی توانمندی های علمی – تحقیقاتی از طریق آزمون اختصاصی یا مصاحبه علمی باشد.

  4- کسب حدنصاب لازم از آزمون ورودی زبان انگلیسی ( Structure ، Reading و Vocabulary )

  تبصره - داوطلبانی که دارای یکی از شرایط ذیل باشند از آزمون زبان انگلیسی معاف خواهند بود.

  الف- کسب حدنصاب یکی از مدارک زبان جدول زیر که ارائه اصل گواهی آن حداکثر تا تاریخ 31/01/88 الزامی است.

  MCHE

  IELTS

  TOLIMO

  TOEFL

  CBT

  IBT

  47

  5

  445

  470

  150

  52

   ب- کسب 60% نمره آزمون یکی از آزمون های زبان دانشگاه های تهران و تربیت مدرس به شرط ارائه گواهی معتبر در هنگام ثبت نام آزمون مرحله اول

  ج- آزمون های فوق چنانچه حداکثر تا 2 سال قبل از شروع ثبت نام آزمون دکتری برگزار شده باشد معتبر می باشد. ( تاریخ آزمون نباید قبل از بهمن 1385 باشد)

  د- داوطلبانی که در آزمون های زبان ورودی دکتری سالهای 86 و 87 شرکت نموده و حدنصاب لازم را کسب کرده اند از آزمون زبان ورودی دکتری سال 1388 معاف می باشند. (اسامی معاف شدگان در سایت اینترنتی pga.iust.ac.ir درج گردیده است)

 نکات مهم :

  1- تحصیل در دوره دکتری بصورت تمام وقت می باشد و پذیرفته شدگان مشمول کلیه مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه خواهند بود و حق اشتغال به کار دیگری را ندارند.

  2- تا 20% ظرفیت پذیرش در هر رشته با رعایت مقررات به ایثارگران انقلاب اسلامی (رزمندگان، جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، مفقودین و اسرا و همسران آنها و فرزندان جانبازان بالای 50%) اختصاص دارد. (به شرط ارائه گواهی معتبر تا روز توزیع کارت ورود به آزمون مرحله اول)

  3- داوطلبان در صورت قبولی در آزمون ها باید گواهی فارغ التحصیلی (با ذکر معدل) خود را در موقع ثبت نام ارائه نمایند و در غیر اینصورت قبولی آنان منتفی میشود.

  4- پذیرفته شدگان نهایی می بایستی تا قبل از امتحان جامع، امتحان زبان MCHE را با حداقل نمره 50 یا امتحان زبان تافل را با حداقل نمره 500 یا امتحان تولیمو را با حداقل نمره 520 و یا امتحان زبان IELTS را با حداقل نمره 5/5 بگذرانند. در غیر اینصورت حق شرکت در آزمون جامع دکترا و ادامه تحصیل را نخواهند داشت.

  5- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، برگزاری آزمون های مرحله اول و دوم و تحصیل مشخص گردد داوطلب دارای هر یک از شرایط فوق الذکر نبوده است بلافاصله از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل می آید و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

  6- داوطلبانی که قصد دارند از طریق پذیرش دانش آموختگان ممتاز (بدون آزمون) و یا پذیرش مربیان دانشگاه ها (بدون آزمون آئین نامه اجرایی دوره های دکتری خاص مربیان مصوبه 22/10/86 شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) ثبت نام نمایند باید در آزمون زبان ورودی دکتری شرکت نمایند و یا مطابق تبصره ماده 4 عمل نمایند.

 آزمون مرحله اول

  1- آزمون مرحله اول همزمان با آزمون زبان انگلیسی برگزار می شود.

  2- آزمون مرحله اول به صورت تستی (چهار گزینه ای ) بوده و شامل اطلاعات کلی در رشته مورد تقاضا (مطابق جدول شماره 1 پیوست) و سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل میباشد.

  3- حد نصاب بدست آمده در مرحله اول صرفاً جهت ورود به مرحله دوم ارزیابی توسط دانشکده می باشد. قبولی در آن و یا حتی کسب حدنصاب بالا هیچگونه تعهدی برای دانشگاه جهت پذیرش متقاضی نمی باشد.

 آزمون مرحله دوم

  آزمون مرحله دوم در اردیبهشت ماه برگزار می شود و شیوه برگزاری آن در هر دانشکده متعاقبا اعلام خواهد شد.

نحوه ثبت نام جهت شرکت در آزمون مرحله اول:

  ثبت نام آزمون مرحله اول ورودی دوره دکتری سال تحصیلی 89-88 از تاریخ 05/11/87 شروع و تا تاریخ 30/11/87 ادامه خواهد داشت.

  1- داوطلبان برای ثبت نام به آدرس اینترنتی pga.iust.ac.ir مراجعه نموده و مشخصات خود را دقیقاً در قسمت مربوطه درج نمایند. (ثبت نام)

  2- داوطلبان باید عکس و فیش بانکی خود را اسکن نموده و بصورت فایل الکترونیکی (با حجم کم) در محل تعیین شده در فرم تقاضانامه ثبت نام قرار دهند.

  3- داوطلبانی که دارای شرایط بندهای الف و ب تبصره ماده 4 می باشند می بایستی فرم گواهی قبولی نمره زبان خود را اسکن نموده و در محل تعیین شده قرار دهند.

تاریخ برگزاری و توزیع کارت ورود به جلسه آزمون:

  1- آزمونها در روز جمعه 09/12/87 به شرح ذیل اعلام می گردد:

  •  آزمون زبان راس ساعت 30 :8 صبح و آزمون دروس مرحله اول برای کلیه داوطلبان راس ساعت 30 : 10 صبح

  •  آزمون طراحی معماری (اسکیس) برای داوطلبان رشته مهندسی معماری و آزمون تشریحی شهرسازی برای داوطلبان رشته شهرسازی راس ساعت 30 :14

  تذکر مهم: داوطلبان رشته مهندسی معماری می بایست جهت شرکت در آزمون طراحی وسایل مورد نیاز را همراه داشته باشند.

  تذکر مهم : آزمونهای صبح به صورت تستی برگزار می شود و هر سه سوال غلط، یک نمره منفی خواهد داشت. (آوردن مداد مش ک ی جهت پاسخگویی به سوالات الزامی است.)

  2- کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 7 و 8/12/87 از ساعت 30/8 الی 30/11 و 13 الی 30/15 در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه توزیع می گردد.

  تذکر مهم : در روز جمعه 09/12/87 کارت آزمون ، توزیع نخواهد شد.

  3- داوطلبانی که فرم ثبت نام الکترونیکی را در مهلت مقرر تکمیل نموده و حائز شرایط شرکت در آزمون می باشند باید اصل رسید فیش بانکی به مبلغ دویست هزار ریال (200000 ریال) به حساب معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران به شماره 2177579002002 سیبا نزد بانک ملی شعبه مینو را در هنگام توزیع کارت تحویل دهند در غیر اینصورت داوطلب حق شرکت در آزمون را ندارد.

  4- جهت تسهیل در امر توزیع کارت خواهشمند است کد داوطلبی (شماره پرونده) خود را با مراجعه به سایت دریافت نموده و به خاطر داشته باشید و همچنین ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی می باشد.

 

 

  نام رشته

  گرایش

رشته های کارشناسی ارشد مورد قبول

  مواد امتحانی

  مهندسی برق

  الکترونیک

  کلیه گرایشهای مهندسی برق ، کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و مهندسی فن آوری اطلاعات ( مخابرات امن)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل ، ریاضی 1، ریاضی 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی و مدارهای الکتریکی

  قدرت

  کلیه گرایشهای مهندسی برق ، کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و مهندسی فن آوری اطلاعات ( مخابرات امن) و مهندسی راه آهن برقی

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1، ریاضی 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی و مدارهای الکتریکی

  مخابرات (میدان و سیستم)

  کلیه گرایشهای مهندسی برق ، کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و مهندسی فن آوری اطلاعات ( مخابرات امن)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1، ریاضی 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی و مدارهای الکتریکی

  کنترل

  کلیه گرایشهای مهندسی برق ، کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و مهندسی فن آوری اطلاعات ( مخابرات امن)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1، ریاضی 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی

  بیوالکتریک

  کلیه گرایشهای مهندسی برق ، کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) و مهندسی فن آوری اطلاعات ( مخابرات امن)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1، ریاضی 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی و مدارهای الکتریکی

  مهندسی شیمی

  مهندسی شیمی

  داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی شیمی یا هر یک ازرشته های مهندسی مرتبط

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی1، ریاضی2 و ریاضی مهندسی

  مهندسی صنایع

  مهندسی صنایع

  رشته و گرایشهای مرتبط در صورتیکه مقطع تحصیلی کارشناسی دانش آموخته مهندسی صنایع باشد

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی غیر خطی و آمار و احتمال مهندسی

  مدیریت سیستم و بهره وری

  رشته و گرایشهای مرتبط در صورتیکه حداقل در یک مقطع تحصیلی دانش آموخته مهندسی صنایع باشد

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی غیر خطی و آمار و احتمال مهندسی

  مهندسی سیستمهای

  اقتصادی _ اجتماعی

  رشته و گرایشهای مرتبط

  در صورتیکه حداقل در یک مقطع تحصیلی دانش آموخته مهندسی صنایع باشد

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی غیر خطی و آمار و احتمال مهندسی

  مهندسی عمران

  مهندسی آب

  گرایشهای مهندسی عمران

  (مهندسی آب، مهندسی محیط زیست،

  سازه های هیدرولیکی و سازه های دریایی)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی

  مکانیک خاک و پی

  مهندسی عمران گرایشهای مکانیک خاک و پی، زلزله و مهندسی محیط زیست

  (با مدرک کارشناسی مهندسی عمران)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، مکانیک خاک و پی پیشرفته (دروس تخصصی خاک و پی)

  سازه

  مهندسی عمران گرایشهای سازه، زلزله و مهندسی مدیریت ساخت

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی، قضاوت مهندسی (نظری و مفهومی)

  راه و ترابری

  مهندسی عمران (فقط گرایشهای راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ترافیک پیشرفته و طرح هندسی ، روسازی پیشرفته و مدیریت نگهداری راه

  مهندسی زلزله

  مهندسی عمران گرایشهای سازه، زلزله و مهندسی مدیریت ساخت

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی، قضاوت مهندسی (نظری و مفهومی)

  برنامه ریزی حمل و نقل

  مهندسی عمران (فقط گرایشهای

  راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل )

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی ، برنامه ریزی حمل و نقل

  مهندسی کامپیوتر

  معماری کامپیوتر

  مهندسی کامپیوتر ، مهندسی برق (مخابرات و الکترونیک)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی شامل (ریاضی گسسته، آمار و احتمال مهندسی)

  هوش مصنوعی

  مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق ( مخابرات و کنترل)، علوم کامپیوتر و ریاضی کاربردی، مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی شامل (ریاضی گسسته، آمار و احتمال مهندسی)

  نرم افزار

  مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوترو مهندسی فناوری اطلاعات

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی شامل (ریاضی گسسته، آمار و احتمال مهندسی)

  مهندسی مکانیک

  طراحی کاربردی

  کلیه مدارک کارشناسی ارشد فنی مهندسی مرتبط

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی، استاتیک، مقاومت مصالح 1 و 2، دینامیک، ارتعاشات و کنترل

  تبدیل انرژی

  کلیه مدارک کارشناسی ارشد فنی مهندسی مرتبط

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل ، ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی، مکانیک سیالات1 و 2، ترمودینامیک 1 و 2 و انتقال حرارت 1

  مهندسی خودرو

  مهندسی خودرو

  مهندسی مکانیک و مهندسی خودرو

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ریاضی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، ریاضیات پیشرفته

  مهندسی مواد

  مهندسی مواد

  مهندسی مواد (گرایشهای مختلف)، مهندسی شیمی ، شیمی کاربردی، مهندسی پزشکی(بیومواد)، فیزیک کاربردی، مهندسی مکانیک (ساخت و تولید، طر احی کاربردی)، مهندسی پلیمر، مهندسی صنایع و مهندسی تسلیحات و مهندسی هسته ای (مشروط بر اینکه در دوره کارشناسی فارغ التحصیل یکی از گرایشهای مهندسی مواد باشد

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، خواص فیزیکی 1 و 2

  ریاضی

 

  کاربردی

  ریاضی محض، ریاضی کاربردی و آمار

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، آنالیز (1 ، 2 و حقیقی)، آنالیز عددی پیشرفته، نظریه احتمال

  محض

  ریاضی محض ، ریاضی کاربردی و آمار

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، آنالیز (1،2 و حقیقی)، جبر پیشرفته، هندسه منیفلد

  شیمی

 

  شیمی فیزیک

  شیمی فیزیک

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، ترمودینامیک (کلاسیک و آماری) و کوانتم

  شیمی معدنی

  شیمی معدنی

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، شیمی معدنی

  مهندسی معماری و شهرسازی

  معماری

  معماری

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، تاریخ معماری، دانش فنی ساختمان (تمام دروس بصورت تستی برگزار می گردد)

  طراحی معماری (اسکیس) (بعدازظهر)

  شهرسازی

  شهرسازی و معماری

  سنجش استعداد تحصیلی و توان تجزیه و تحلیل، مبانی نظری شهرسازی، تاریخ شهرسازی، مسائل شهرسازی ایران، روشها و شیوه های شهرسازی (آزمون همه دروس در صبح بصورت تستی و بعدازظهر بصورت تشریحی برگزار می شود)

 معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت

 امور تحصیلات تکمیلی


دفعات مشاهده: 39358 بار   |   دفعات چاپ: 7990 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 752 بار   |   0 نظرCAPTCHA

  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.