[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
زیر مجموعه ها::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
کنفرانس

ششمین کنفرانس پیشرفتهای
اخیر در مهندسی راه آهن
18 و 19 خرداد 1398

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
اطلاعیه
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه فارسی د.یقینی ::

  رزومه

  (تاریخ تهیه: 30/09/1389)

  1- مشخصات فردی

  نام خانوادگی :

  یقینی

  نام :

  مسعود

  تاریخ تولد :

  17/9/1345

  تحصیلات:

  دکترای مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل ریلی

  محل کار :

  عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی راه آهن،
گروه مهندسی حمل و نقل ریلی

  تلفن محل کار :

  50-77240540 – داخلی 3512

  پست الکترونیک :

  yaghini@iust.ac.ir , yaghini@yahoo.com

  وب سایت :

  http://webpages.iust.ac.ir/yaghini

 سایت ها   ResearcherId Profile: Masoud Yaghini
ORCid Profile: Masoud Yaghini
Google Scholar Profile: Masoud Yaghini

  

  2- زمینه های تخصصی و تحقیقاتی

  · مسائل بهینه سازی شامل مسائل شبکه، شبکه های چند کالایی، طراحی شبکه، تخصیص-جانمایی، پوشش مجموعه ای، و فروشنده دوره گرد.

  · روشهای دقیق بهینه سازی مسائل با ابعاد بزرگ نظیر تولید ستون، دانتزیک-ولف، شاخه و قیمت، و شاخه و برش.

  · روشهای فراابتکاری بهینه سازی نظیر الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی کلونی مرچگان، جستجوعه ممنوعه، و تبرید شبیه سازی شده.

  · تکنیکهای داده کاوی شامل روشهای پیش بینی، خوشه بندی و قوانین انجمنی و کاربرد آنها در راه آهن. .

  · مدیریت فرایندهای سازمانی شامل تحلیل و باز طراحی فرایندها و طراحی و پیاده سازی سیستمهای کامپیوتری.

  · مسائل برنامه ریزی حمل و نقل ریلی شامل گروه بندی واگنها، برنامه ریزی تشکیل قطارها، زمانبندی حرکت قطارها، برنامه ریزی خدمه، برنامه ریزی تخصیص لکوموتیو، برنامه ریزی عملیات مانور، تجزیه و تحلیل ظرفیت خطوط و ایستگاهها.

  · مسائل داده کاوی در حمل و نقل ریلی نظیر تحلیل داده های فروش بلیط، تاخیرات قطارهای مسافری، دسته بندی ایستگاههای راه آهن، نامنظمیهای هندسی خطوط، و سوانح و ایمنی سیر و حرکت راه آهن.

  3- اشتغال

  · عضو هیات علمی ، دانشکده مهندسی راه آهن، گروه حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از مهرماه سال 1382 تا کنون.

  · مدیر مرکز کامپیوتر ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1382 تا 1384.

  · مدیر روابط بین اللمل ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، از سال 1385 تا 1386.

  · مدیر کل امور آموزش دانشگاه ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از اردیبهشت سال 1386 تا کنون.

  · مدیر مرکز تحقیقات محاسبات هوشمند در حمل و نقل ریلی ، از مهر ماه سال 1388 تا کنون.

  

  4- سوابق تدریس

  4-1- دروس مقطع کارشناسی

  1) برنامه سازی پیشرفته (زبان فرترن) ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی

  2) برنامه نویسی تجاری (زبان کوبول) ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

  3) کاربرد کامپیوتر در مدیریت ، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی

  4) اصول شبیه سازی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  5) تحلیل سیستمها ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  6) سیستمهای اطلاعات مدیریت ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشکده مهندسی صنایع، و مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران

  7) روشهای برنامه ریزی حرکت قطار ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  8) کاربرد کامپیوتر در راه آهن ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  9) مقررات عمومی حرکت ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  10) برنامه سازی پیشرفته (زبان جاوا) ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  4-2- دروس مقطع تحصیلات تکمیلی

  1) مدیریت فناوری اطلاعات ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

  2) سیستمهای اطلاعات مدیریت ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه بین المللی کیش (ارائه به زبان انگلیسی).

  3) مدیریت عملیات ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  4) تحقیق در عملیات پیشرفته ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  5) کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  6) برنامه ریزی حمل و نقل ریلی ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  7) داده کاوی و کاربرد آن در راه آهن ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  8) تجزیه و تحلیل ظرفیت شبکه ، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران

  

  4-3- تدریس در دوره های کوتاه مدت

  1) مدیریت اطلاعات ، موسسه مطالعات و بهره وری نیروی انسانی

  2) مدیریت فناوری اطلاعات ، شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری کوثر

  3) نقش مدیران ارشد در بهره وری و توسعه فناوری اطلاعات ، مرکز مطالعات لجستیک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

  

  5- انتشارات

  5-1- مقالات منتشر شده در مجلات علمی به زبان انگلیسی

  *

  Masoud Yaghini, Atieh Bourouni, Roozbeh Hesam Amiri, A Framework for Selection of Information Systems Development Methodologies, Computer and Information Science, Vol. 2, No. 1, PP. 3-11, February 2009.  (Abstract)

*

  M. Yaghini, J. Lessan, & H. Gholami Mazinan, An Efficient Hybrid Metaheuristic for Capacitated p-Median Problem, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol. 21, No. 1, PP. 11-15, 2010.  (Abstract)

*

  M. Yaghini & N. Ghazanfari, Tabu-KM: A Hybrid Clustering Algorithm Based on Tabu Search Approach, International Journal of Industrial Engineering & Production Research, Vol. 21, No. 2, PP. 71-79, 2010. (Abstract)

*

  Masoud Yaghini & Mohammad Rahim Akhavan, DIMMA: A Design and Implementation Methodology for Metaheuristic Algorithms - A Perspective from Software Development, International Journal of Applied Metaheuristic Computing, 2010 (under publishing).  (Abstract)

*

M Yaghini, HR Ahadi, E Barati, Z Saghian, Tabu search algorithm for the railroad blocking problem, Journal of Transportation Engineering 139 (2), 216-222, 2012

*

M Yaghini, M Vard, Automatic Clustering of Mixed Data Using Genetic Algorithm,
International Journal of Industrial Engineering 23 (2), 187-197, 2012

*

R Sadeghian, S Foroutan, N AMIRI, MR TAVAKKOLI, KY GHOLIPOUR, ...,Utilization of Multi Period Multiple Attribute Decision Making Models by Using Regression Equations, International Journal of Industrial Engineering 23 (2), 139-148, 2012

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, A simplex-based simulated annealing algorithm for node-arc capacitated multicommodity network design, Applied Soft Computing 12 (9), 2997-3003, 2012

*

M Yaghini, M Seyedabadi, MM Khoshraftar,A population-based algorithm for the railroad blocking problem, Trends in Developing Metaheuristics, Algorithms, and Optimization Approaches ..., 2013

*

M Yaghini, M Karimi, M Rahbar, R Akhavan, A hybrid simulated annealing and simplex method for fixed-cost capacitated multicommodity network design, Trends in Developing Metaheuristics, Algorithms, and Optimization Approaches ..., 2013

*

M YAGHINI, Z MAFAKHERI, N NIKOO, CALCULATION OF CAPACITY CONSUMPTION IN IRAN RAILWAYS USING UIC406 METHOD (CASE STUDY: TEHRAN-MASHHAD LINE) , JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH 9 (433), 419-435, 2013

*

M Yaghini, MM Khoshraftar, M Fallahi, A hybrid algorithm for artificial neural network training, Engineering Applications of Artificial Intelligence 26 (1), 293-301, 2013

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, An improved local branching approach for train formation planning, Applied Mathematical Modelling 37 (4), 2300-2307, 2013

*

M Yaghini, MA Shadmani,GOFAM: a hybrid neural network classifier combining fuzzy ARTMAP and genetic algorithm, Artificial Intelligence Review 39 (3), 183-193, 2013

*

M Yaghini, Z Khandaghabadi, A hybrid metaheuristic algorithm for dynamic rail car fleet sizing problem, Applied Mathematical Modelling 37 (6), 4127-4138, 2013

*

M Yaghini, MM Khoshraftar, M Seyedabadi,Railway passenger train delay prediction via neural network model,Journal of advanced transportation 47 (3), 355-368, 2013

*

M Yaghini, M Rahbar, M Karimi, A hybrid simulated annealing and column eneration approach for capacitated multicommodity network design, Journal of the perational Research Society 64 (7), 1010-1020, 2013

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, HR Ahadi,An efficient heuristic algorithm for the capacitated p-! median problem, 4OR 11 (3), 229-248, 2013

*

M Yaghini, M Karimi, M Rahbar, A hybrid metaheuristic approach for the capacitated p-median problem, Applied Soft Computing 13 (9), 3922-3930, 2013

*

M Yaghini, A Alimohammadian, S Sharifi, Solving railway line planning problems using a decomposition algorithm, Advances in Railway Engineering, An International Journal 1 (1), 25-36, 2013

*

M Yaghini, A Alimohammadian, M Karimi, Optimization of Passenger Line Planning in Railway,
International Journal of Industrial Engineering 24 (4), 491-501, 2014

*

N Shariati, H Shahriari, A SAGHAEI, GSMT FATEMI, S JABERI, ...,Robust Control Chart for Time Series Data, International Journal of Industrial Engineering 25 (1), 395-403, 2014

*

M Fallahi, S Amiri, M Yaghini, A parameter tuning methodology for metaheuristics based on design of experiments, International Journal of Engineering and Technology Sciences 2 (6), 497-521, 2014

*

M Yaghini, N Nikoo, HR Ahadi, An integer programming model for analysing impacts of different train types on railway line capacity, Transport 29 (1), 28-35, 2014

*

M Yaghini, M Rahbar, M Karimi, M Khoshkroudian,  Branch-and-Price Algorithm for Solving the Railroad Blocking Problem, International Journal of Industrial Engineering 25 (1), 99-108, 2014

*

M Yaghini, M Momeni, M Momeni Sarmadi, A Local Branching Approach for the Set Covering Problem, International Journal of Industrial Engineering & Production Research 25 (2 ..., 2014

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, Solving train formation problem using simulated annealing algorithm in a simplex framework,Journal of Advanced Transportation 48 (5), 402-416, 2014

*

M Yaghini, M Karimi, M Rahbar, MH Sharifitabar, A cutting-plane neighborhood structure for fixed-charge capacitated multicommodity network design problem,

*

M Yaghini, M Sarmadi, N Nikoo, M Momeni, Capacity consumption analysis using heuristic solution method for under construction railway routes, Networks and Spatial Economics 14 (3-4), 317-333, 2014

*

M Fathian, AR Jafarian-Moghaddam, M Yaghini, Improving vehicular ad-hoc network stability using meta-heuristic algorithms, Int. J. Autom. Eng. 4 (4), 1-11, 2014

*

M Yaghini, N Gereilinia, GeneticTKM: A hybrid clustering method based on genetic algorithm, tabu search and k-means, Transportation Systems and Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and ..., 2015

*

M YAGHINI, F GHOFRANI, S MOLLA, M AMEREH, B JAVANBAKHT,DATA ANALYSIS OF FAILURES OF SIGNALING AND COMMUNICATION EQUIPMENT IN IRANIAN RAILWAYS USING DATA MINING TECHNIQUES, JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH 11 (441), 379-389, 2015

*

M Yaghini, H Jafari,A mathematical model for finding the optimal locations of railway stations, Advances in Railway Engineering, An International Journal 3 (1), 1-8, 2015

*

M Yaghini, M Karimi, M Rahbar,A mathematical model for finding the optimal locations of railway stations, Advances in Railway Engineering, An International Journal 3 (1), 1-8, 2015

*

M Yaghini, MS Sanai, HA Sadrabady,Passenger Train Delay Classification,
Transportation Systems and Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and ..., 2015

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, A hybrid solution method for fuzzy train formation planning, Applied Mathematical Modelling 39 (20), 6114-6125, 2015

*

M Yaghini, M Momeni, M Sarmadi, M Seyedabadi, MM Khoshraftar, A fuzzy railroad blocking model with genetic algorithm solution approach for Iranian railways,
Applied Mathematical Modelling 39 (20), 6114-6125, 2015

*

S Ezzati, A Najafi, M Yaghini, AA Hashemi, P Bettinger, Application of triangular functions for solving the vasicek model, Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA) 4 (3), 173-182, 2015

*

E Hassannayebi, SH Zegordi, M Yaghini, Train timetabling for an urban rail transit line using a Lagrangian relaxation approach, Applied Mathematical Modelling 40 (23), 9892-9913, 2016

* E Hassannayebi, SH Zegordi, M Yaghini, Demand-oriented timetable design for urban rail transit under stochastic demand, Applied Mathematical Modelling 40 (23), 9892-9913, 2016
* E Hassannayebi, SH Zegordi, M Yaghini, MR Amin-Naseri, Timetable optimization models and methods for minimizing passenger waiting time at public transit terminals, Transportation Planning and Technology, 1-27, 2017

  

  5-2- مقالات منتشر شده در مجلات علمی به زبان فارسی

  1)

  مسعود یقینی، سید فرید قنادپور، ارائه مدلی ابتکاری جهت برنامه ریزی کار خدمه و پرسنل راه آهن، پژوهشنامه حمل و نقل، سال ششم، شماره 4، صفحه 381 تا 395، زمستان 1388. (چکیده)

  2)

  مسعود یقینی، محسن پور سید آقایی، بهنام نجاری، حل مسئله گروه بندی واگن ها در راه آهن باری با استفاده از الگوریتم شبیه سازی حرارتی، پژوهشنامه حمل و نقل، سال هفتم، شماره دوم، صفحه 185 تا 196، تابستان 1389. (چکیده)

  3)

  مسعود یقینی، محمد مهدی خوشرفتار، سید مسعود سید آبادی، پیش بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکه های عصبی، پژوهشنامه حمل و نقل، پائیز 1389 (چکیده).

  4)

  مسعود یقینی و جواد لسان، حل مساله خوشه ‏بندی ظرفیت ‏دار با استفاده از روش‏های مبتنی بر الگوریتم‏های شبیه سازی تبریدی و ژنتیک، نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، تابستان 1389 (چکیده).

  5)

  مسعود یقینی، نریمان نیکو، حسین جعفری، تجزیه و تحلیل عملکرد محوطه ی مانوری آپرین با استفاده از تکنیک شبیه سازی، پژوهشنامه حمل و نقل، زمستان 1389 (چکیده).

  

  5-3- مقالات منتشر شده در کنفرانس ها به زبان انگلیسی

  1)

  Masoud Yaghini , Shiwei He , Hao Yang , Anzhou Hu, Optimizing Railroad Operating Plans: A Compound Freight Routing and Train Scheduling Model, The Third International Conference on Traffic and Transportation Studies, ICTTS’2002, July 23-25, China, 2002.

  2)

  Masoud Yaghini & Shabnam Sharifian, Investigation of Traffic Factors in Accident Zones in Iranian Railways (RAI) by Applying Data Mining Techniques, RAILROME 2011 (under publishing).

  3)

  Masoud Yaghini, Mohammad M. Khoshraftar, & Masoud Seyedabadi, Predicting Passenger Train Delays Using Neural Network, RAILROME 2011 (under publishing).

  

  5-4- مقالات منتشر شده در کنفرانس ها به زبان فارسی

  1)

  مسعود یقینی، محاسبه ظرفیت خطوط در سیستم بلاک اتوماتیک (تراک بندی) و فاصله بهینه پست بلاکها، چهارمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، 24 و 25 آذر ماه 1377.

  2)

  مسعود یقینی، بررسی مدلهای ریاضی بهینه سازی تشکیل، مسیر دهی، و برنامه ریزی حرکت قطارها، پنجمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، اسفند 1378.

  3)

  مسعود یقینی، مهدی نوری، مسعود قلی پور ثمرین، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در راه آهن جمهوری اسلامی ایران، هشتیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، شهریور ماه 1385.

  4)

  منا بروجردی، شبنم شریفیان، مسعود یقینی، مهندسی مجدد فرآیندها در حوزۀ کارکردی سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، هشتیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، شهریور ماه 1385.

  5)

  مسعود یقینی، شبنم شریفیان، منا بروجردی، مهندسی مجدد فرآیند توزیع لکوموتیو، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تیر ماه، 1386.

  6)

  مسعود یقینی، امین اکبری، سید محمد مهدی شریفی، پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، 1387.

  7)

  مسعود یقینی، امین اکبری، سید محمد مهدی شریفی، دسته بندی دانشجویان و استخراج روابط و روند های موجود در سیستم آموزشی دانشگاه، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، 1387.

  8)

  مسعود یقینی، رقیه سیدی، نسیم گریلی نیا، طبقه بندی ایستگاه های مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنیک خوشه بندی، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، 1387.

  9)

  مسعود یقینی، سمیّه حیدری، داده کاوی جهت ارتقاء و بهبود فرآیندهای سیستم آموزش عالی، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، 1387.

  10)

  مسعود یقینی، سید فرید قنادپور، سعید خدمتلو، ارائه یک روش ابتکاری خوشه بندی در داده کاوی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و حل یک مطالعه موردی واقعی در صنعت حمل و نقل ریلی، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، 1387.

  11)

  مسعود یقینی، ونوس شکورنیاز، آرش حاجی علی اکبری، خوشه بندی داده های آماری دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران و استخراج نمایه ساز توصیفی برای دانشجویان موفق، دومین کنفرانس داده کاوی ایران، 1387.

  12)

  فرانک مطلبی، مسعود یقینی، روژین علی احیایی، ارائه ی یک مدل مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری برای شرکت قطارهای مسافری رجاء، یازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، 2 و 3 آبان ماه، 1388.

  13)

  فریبا فتحی پور و مسعود یقینی، مکانیابی بهینه دپوی خدمه در مسئله زمانبندی خدمه، یازدهمین همایش بین المللی حمل ونقل ریلی، 2 و 3 آبان ماه، 1388.

  14)

  مریم کوهی علی آبادی، حمیدرضا قدمنان و مسعود یقینی، پیش بینی نامنظمی های هندسی خطوط ریلی محور خراسان، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388.

  15)

  مسعود یقینی، فریبا فتحی پور، مدلسازی و حل مسئله زمانبندی خدمه چند هدفه با استفاده از رویکرد تولید ستون، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388.

  16)

  مسعود یقینی، حسن غلامی مزینان، احمد رستم آبادی، تعیین ماموریت های بهینه با استفاده از الگوریتم مینیمم هزینه جریان برای مسأله برنامه ریزی خدمه، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388.

  17)

  مسعود یقینی، فریبا فتحی پور، حل مسئله برنامه ریزی خدمه راه آهن با استفاده از رویکرد تولید ستون، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات، بابلسر، 1388.

  18)

  مسعود یقینی و مهدی ورد، ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی خودکار داده های مختلط عددی و دسته ای، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، 24 و 25 آذرماه، 1388.

  19)

  دکترمسعود یقینی، مهسا مرتضوی، کاوه رسولی چیذری، مهیار حسین زاده، عرفان خاجی، الگوریتمی جدید در زمینه قوانین انجمنی، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، 24 و 25 آذرماه، 1388.

  20)

  مسعود یقینی، رویا سلطانیان، جواد نوری، حسن غلامی مزینان، ارائه یک روش ترکیبی خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و K-Means ، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، 24 و 25 آذرماه، 1388.

  21)

  مسعود یقینی، مریم رنجپور، و فرید یوسفی، مروری بر الگوریتم‌های خوشه‌بندی فازی، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، 24 و 25 آذرماه، 1388.

  22)

  مسعود یقینی، محمد علی شادمانی، توسعه الگوریتم دسته بندی شبکه عصبی Fuzzy ARTMAP با استفاده از الگوریتم ژنتیک، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، 24 و 25 آذرماه، 1388.

  23)

  مسعود یقینی و شایان کواکب، ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، 24 و 25 آذرماه، 1388.

  24)

  مسعود یقینی، ناهید غضنفری، و شایان کواکب، ارایه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از رویکرد فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه، سومین کنفرانس داده کاوی ایران، 24 و 25 آذرماه، 1388.

  25)

  مسعود یقینی و زهرا خندق آبادی، بهینه سازی مسئله تعیین اندازه ناوگان واگن های باری در راه آهن، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389. (چکیده)

  26)

  مسعود یقینی، محمد سعید یحیی یی، و نریمان نیکو، پیش بینی تاخیرات قطارهای مسافری رجا با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، دوازدهیمن کنفرانس حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389. (چکیده)

  27)

  مسعود یقینی، محمد رحیم اخوان کاظم زاده، سید مسعود سید آبادی، حل مسئله ترکیبی گروه بندی واگن‌ها و تشکیل قطار با استفاده از بهینه‌ سازی کلونی مورچگان، دوازدهیمن بین المللی کنفرانس حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389. (چکیده)

  28)

  علیرضا علیمحمدیان، مسعود یقینی، و سمانه شریفی، بهینه سازی خطوط مسافری راه آهن ایران: مطالعه موردی مسیر تهران – خوزستان، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389. (چکیده)

  29)

  مسعود یقینی، محسن مومنی، و محمدرضا سرمدی، یافتن کوتاه‌ترین مسیر همیلتونی شبکه راه‌آهن ایران با استفاده از الگوریتم پیشنهادی جستجوی ممنوعه، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389. (چکیده)

  30)

  مسعود یقینی، الهه براتی، و زهرا ساقیان، حل مسئله گروه بندی واگن ها ی باری با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389 (مقاله برتر در گروه مدیریت ترافیک و بهره برداری) (چکیده)

  31)

  مسعود یقینی، محدثه رهبر ، و محمد کریمی، ارائه یک روش شاخه و قیمت برای حل مساله گروه بندی واگنهای باری در راه آهن، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389. (چکیده)

  32)

  هنگامه شمسی پور و مسعود یقینی، ارزیابی کارایی الگوریتم های تخصیص برای مسئله p-median ظرفیت دار، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389. (چکیده)

  33)

  هنگامه شمسی پور، مسعود یقینی، و محمد ‎ علی صندیدزاده، جانمایی دپوهای تعمیر و نگهداری واگنهای مسافری در شبکه حمل و نقل ریلی کشور با استفاده از الگوریتم ترکیبی، دوازدهیمن کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی، 2 و 3 آبان، 1389. (چکیده)

  34)

  مسعود یقینی و نسیم گریلی نیا، طبقه بندی ایستگاه های مسافری راه آهن ایران با استفاده از الگوریتم حرکت دسته جمعی ذرات و الگوریتم ژنتیک، چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران، 1389. (چکیده)

  35)

  مسعود یقینی ، محسن مومنی، و محمدرضا سرمدی، یافتن کوتاه‌ترین مسیر همیلتونی برای شهرهای ایران با استفاده از الگوریتم‌ ممتیک، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1389. (چکیده)

  36)

  مسعود یقینی، محمد سعید یحیی یی، و نریمان نیکو، تحلیل خوشه بندی داده های تاخیرات قطارهای مسافری شرکت رجاء، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1389. (چکیده)

  37)

  مسعود یقینی و نریمان نیکو، بهینه سازی برنامه ریزی سفرهای مانوری در ایستگاه های راه آهن، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1389. (چکیده)

  38)

  هنگامه شمسی ‎ پور، مسعود یقینی، و محمد ‎ علی صندیدزاده، مکانیابی بهینه ایستگاههای اتوبوس شهری با استفاده از رویکرد شبکه عصبی رقابتی بازگشتی و الگوریتم ژنتیک، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1389. (چکیده)

  39)

  هنگامه شمسی ‎ پور، مسعود یقینی، و محمد ‎ علی صندیدزاده، جانمایی بهینه دپوهای تعمیر و نگهداری اتوبوسهای شهری در شبکه حمل و نقلی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1389. (چکیده)

  40)

  هنگامه شمسی ‎ پور و مسعود یقینی، حل مساله p-median ظرفیت ‎ دار با استفاده از الگوریتم ژنتیک اصلاح شده، سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، 1389. (چکیده)

  

  5-5- مقالات منتشر شده در سایر مجلات

  1)

  مسعود یقینی، eCRM ، eSCM و eERP چگونه سازمانها را متحوّل می‌کنند، عصر فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 2، صفحه 32 تا 36، شهریور ماه 1384.

  2)

  مسعود یقینی، شبنم شریفیان، منا بروجردی، آنچه لازم است درباره مهندسی مجدد فرآیندها بدانیم، عصر فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 5، صفحه 73 تا 79، آذرماه 1384.

  3)

  مسعود یقینی، معرفی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان PeopleSoft ، عصر فناوری اطلاعات، سال اول، شماره 5، صفحه 112 تا 114، آذرماه 1384.

  4)

  مسعود یقینی، محیط رقابتی کسب و کار و پیدایش سازمانهای دیجیتالی، عصر فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره 11، صفحه 75 تا 79، تیر ماه 1385.

  5)

  مسعود یقینی و سروش نالچیگر، ارائه یک چهارچوب یکپارچه برای مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان، عصر فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره 19، صفحه 49 تا 54، اسفند 1385.

  6)

  مسعود یقینی و سروش نالچیگر، بررسی نقش مدیران ارشد در مدیریت فناوری اطلاعات و ارائه‏ی چارچوبی برای تبیین دانش مورد نیاز آن‏ها، عصر فناوری اطلاعات، سال دوم، شماره 19، صفحه 64 تا 68، 1385.

  7)

  مسعود یقینی، شبنم شریفیان، مروری بر متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندها، عصر فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 26، صفحه 69 تا 79، آبان ماه 1386.

  8)

  مسعود یقینی، یوسف رشوند هرانکی، سیستم RFID و کاربردهای آن، عصر فناوری اطلاعات، سال سوم، شماره 26، صفحه 129 تا 135، آبان ماه 1386.

  9)

  سمیّه حیدری و مسعود یقینی، دسته بندی و پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیک های داده کاوی، مجله نامه آموزش عالی، 1389 (در نوبت چاپ).

  

  5-6- کتب منتشر شده

  1)

  مسعود یقینی، احسان خاوندکار، و سروش نالچیگر، پایگاه های اینترنتی فناوری اطلاعات (گرد آوری)، انتشارات دفتر امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 1386.

  2)

  مسعود یقینی و انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن، زمانبندی و سیر و حرکت در راه آهن ) ترجمه ( ، انتشارات پیشرو فناوری قائد، 1389.

  3)

  مسعود یقینی و جواد لسان، برنامه ریزی عملیات حمل و نقل ریلی ) ترجمه و گرد آوری ( ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  4)

  مسعود یقینی و محمد رحیم اخوان کاظم زاده، الگوریتمهای بهینه سازی فراابتکاری (ترجمه و گردآوری)، انتشارات جهاد دانشگاهی امیر کبیر، 1389 (زیر چاپ).

  

  5-7- سایر انتشارات

  1)

  مسعود یقینی، برنامه ریزی حرکت قطارها (ترجمه و گرد آوری)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384 (جزوه درسی).

  2)

  مسعود یقینی، سیستمهای اطلاعات مدیریت (ترجمه و گرد آوری)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر ماه 1385 (جزوه درسی).

  3)

  مسعود یقینی، محتوای الکترونیکی درس سیستمهای اطلاعات مدیریت، مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

  

  6- پروژه های انجام شده

  1)

  تحلیل گر سیستم و برنامه نویس، طراحی و پیاده سازی سیستم خرید تجهیزات سرمایه ای، شرکت پارس الکتریک، 1368.

  2)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم امور مشترکین تلفن، شرکت مخابرات ایران، 1369.

  3)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم حسابداری متقاضیان و مشترکین تلفنهای ثابت (تلفنهای عادی، استیجاری، کارمندی)، شرکت مخابرات ایران، 1369 تا 1370.

  4)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم دبیرخانه، شرکت مخابرات ایران، 1371.

  5)

  تحلیل گر سیستم و برنامه نویس، طراحی و بهینه سازی کامپیوتری مدل تخصیص منابع در سیستم برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری، 1371.

  6)

  تحلیل گر سیستم و برنامه نویس، طراحی و پیاده سازی سیستم برنامه ریزی تولید، کارخانه چیلان، 1372.

  7)

  تحلیل گر سیستم، طراحی و پیاده سازی سیستم کتابخانه (کتابدار)، دانشگاه امام حسین (ع)، 1372.

  8)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم پرسنلی، شرکت مخابرات ایران، 1373.

  9)

  مدیر پروژه، بررسی سیستم بهره برداری راه آهن، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، 1373.

  10)

  مدیر پروژه، شناسایی گلوگاههای خطوط راه آهن (بلاکهای بحرانی) و ارزیابی آلترناتیوهای رفع آنها، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، 1373.

  11)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی وب سایت سفارت و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در پکن، 1378 تا 1379.

  12)

  مدیر پروژه، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد و مدارک، سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن، 1380.

  13)

  مدیر پروژه، بهینه سازی ترکیبی مسیر دهی، تشکیل و زمانبندی حرکت قطارها، 1381 (پایان نامه دکتری).

  14)

  مدیر پروژه، تدوین طرح جامع سیستم مدیریت بهره برداری راه آهن، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، 1383.

  15)

  مدیر پروژه، تدوین برنامه راهبردی فناوری اطلاعات، معاونت پشتیبانی، مهندسی و تحقیقات ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، 1384.

  16)

  مشاور پروژه، طراحی مرکز مانیتورینگ، شرکت قطارهای مسافری رجاء، مشاور، 1386.

  17)

  ناظر پروژه، استاندارد سازی ایستگاههای مسافری، شرکت قطارهای مسافری رجاء، ناظر، 1387.

  18)

  مدیر پروژه، داده کاوی در پایگاه داده سیستم آموزش، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  

  7- پایان نامه های راهنمایی شده

  7-1- پایان نامه های راهنمایی شده مقطع کارشناسی ارشد

  1)

  شیوا گرامی، ارائه یک چهارچوب معماری برای فروشگاههای مجازی مبتنی برمدل B2C ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، 1386.

  2)

  علی قارداشی، گسترش مدل پیش بینی تقاضا برای راه آهن سریع السیر ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1386.

  3)

  حاج علی اکبری، داده کاوی در سیستم آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  4)

  حدیثه جهان سیر، تاثیرات کیفیت خدمات بیمه الکترونیک در رضایت مشتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  5)

  سمیه حیدری، دادکاوی جهت ارتقاء و بهبود فرایندهای سیستم آموزش عالی، سمینار کرشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  6)

  شبنم شریفیان بار فروش، گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل هوشمند شهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشگاه آزاد واحد جنوب، 1387.

  7)

  بهنام نجاری، حل مسئله گروه بندی واگن ها با استفاده از رویکرد طراحی شبکه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  8)

  رویا سلطانیان، ارائه روش ابتکاری خوشه بندی در داده کاوی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  9)

  سمیه حیدری، پیش بینی میزان موفقیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از تکنیکهای داده کاوی: مطالعه موردی دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  10)

  شایان کواکب، ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای پیش بینی با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک، مطالعه موردی: پیش بینی نامنظمی خطوط راه آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  11)

  فریبا فتحی‏پور، ارائه یک روش ترکیبی با استفاده از الگوریتم تولید ستون و بهینه سازی کلونی مورچه ها برای حل مساله برنامه ریزی خدمه، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  12)

  لاله نوروزی، شبیه سازی ایستگاه مانوری راه آهن با استفاده از مفاهیم مدیریت تولید با هدف بهبود عملکرد، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  13)

  محمد علی شادمانی، توسعه الگوریتم دسته بندی و پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی و مجموعه های فازی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  14)

  مهدی ورد، خوشه بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای داده های مخلوط، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  15)

  میثم اکبری، تحلیل داده های نامنظمی های هندسی خط با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  16)

  ناهید غضنفری، ارایه یک الگوریتم ترکیبی برای خوشه بندی با استفاده از رویکرد فرا ابتکاری جستجوی ممنوعه: مطالعه موردی پایانه های فروش بانکداری الکترونیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت اجرایی، مرکز آموزش الکترونیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  17)

  هنگامه شمسی ‎ پور، ارائه روش حل ابتکاری جدید برای مسئله جانمایی-تخصیص: مطالعه موردی دپوهای تعمیر و نگهداری واگن ‎ های مسافری، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  18)

  جواد لسان، حل مسأله مکان یابی- تخصیص با استفاده از روش‏های ترکیبی، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  19)

  مریم رنج پور، ارائه روشی مبتنی بر خوشه بندی فازی برای مسأله مکان یاب، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  20)

  شبنم شریفیان، استخراج دانش سوانح ریلی در راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تکنیکهای داده‌کاوی، رشته مهندسی صنایع، دانشگاه خاتم، 1389.

  21)

  سمانه صرامی، سنجش و رتبه بندی شاخص های بهره وری در راه آهن ایران با استفاده از مدل سلسله مراتبی فازی ( FAHP )، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  22)

  زهرا خندق آبادی، بهینه سازی مسئله تعیین اندازه ناوگان، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  23)

  ندا سخائی، ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی مقدار تقاضای مسافری در راه آهن ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  

  7-2- پایان نامه های راهنمایی شده مقطع کارشناسی

  1)

  امیر محمدی، شبیه سازی حرکت قطارها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383.

  2)

  عمران احمدیان و حمید بوستانی فر، بررسی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات در بهره برداری راه آهن ایران، هند، چین و بریتانیا، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383.

  3)

  مسلم نصیری، طراحی و پیاده سازی نرم افزار آموزشی شبیه سازی حرکت قطارها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1383.

  4)

  مجید قیطاسی، برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی: مطالعه موردی معاونت سیر و حرکت راه آهن، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تابستان 1383.

  5)

  اشرف نوروزی و گلناز جمشیدی، تحلیل و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) در راه آهن، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384.

  6)

  امیر بهادر بهرامعلی، ارائه یک مدل ریاضی برای برنامه ریزی تشکیل قطارها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384.

  7)

  شبنم شریفیان و منا بروجردی، مهندسی مجدد فرآیندها در حوزه کارکردی سیر و حرکت راه آهن ج.ا.ایران در راه آهن، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1384.

  8)

  حسین احسانی، تحلیل، طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات واگنهای مسافری، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

  9)

  علی احیایی و فرانک مطلبی، تحلیل و طراحی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM ) در شرکت قطارهای مسافری رجاء، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

  10)

  مهدی بهاری، تجزیه و تحلیل سیستم سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با استفاده از متدولوژی شی گرا، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

  11)

  مهدی نوری و مسعود قلی پور ثمرین، تحلیل و طراحی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان ( ERP ) در راه آهن ج.ا. ایران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

  12)

  نرجس سلیمانی ملکان و فاطمه سادات موسوی، مهندسی مجدد فرایندها درکارخانه داروسازی رازک، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1385.

  13)

  اعظم بسکابادی و مرجان محمودی، اکتساب دانش سازمانی مدیران ارشد شرکت قطارهای مسافری رجاء، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

  14)

  پروانه اسکندری و زهرا توتونچی، بررسی و مطالعه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در مترو تهران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

  15)

  عباس پورفتحی، شبیه سازی نظام به هنگام ( JIT ) در چرخه واگن های باری، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

  16)

  عطیه بورونی، مقایسه متدولوژی های سیستمی نرم و سخت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، 1386.

  17)

  مرضیه زارعی و پریسا اسلامی، طراحی سیستم مدیریت فرآیند کاری ( BPM ) در امور آموزش دانشگاه علم و صنعت ایران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

  18)

  مریم اسدزاده صدفی، تجزیه و تحلیل حالات خطا و آثار آن در قطارهای مسافربری رجاء، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

  19)

  یوسف رشوند هرانکی، امکانسنجی فنی و اقتصادی بکارگیری سیستم RFID در ردیابی واگن‌های باری در راه آهن ج.ا.ا، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1386.

  20)

  سعید قربانژاد ملکی، ارزیابی عملکرد واحد فناوری اطلاعات با استفاده از متدولوژی کارت امتیازی متوازن، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تابستان 1387.

  21)

  مهسا منتظران، بررسی و مقایسه روشهای تجزیه و تحلیل ظرفیت خط، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  22)

  امین اکبری و سید مهدی شریفی، داده کاوی و استخراج دانش از پایگاه داده ای سیستم آموزش دانشگاه علم وصنعت ایران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  23)

  حسن غلامی مزینان و احمد رستم آبادی، مدلسازی و حل برنامه ریزی اعزام روسای قطارهای مسافری با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387 (پایان نامه برتر سال در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی).

  24)

  رضا دالوند، بررسی افزایش ظرفیت محور لرستان با بهبود روشهای سیگنالینگ، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  25)

  رقیه سیدی و نسیم گریلی، طبقه بندی ایستگاههای مسافری با استفاده از رویکرد کلونی مورچه ها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  26)

  ساناز نیکفال آذر و سمیه نوری، شبیه سازی جریان حرکت مسافرین در ایستگاه مترو - مطالعه موردی ایستگاه علم و صنعت، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  27)

  علی آذرهوش، برنامه ریزی تشکیل قطارها با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  28)

  علی بزرگی و حمید رضا احدی، شبیه سازی خط شش متروی تهران برای تعیین تعداد قطارهای مورد نیاز در هدوی های مختلف، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  29)

  علی رضایی فرد، حل مساله تخصیص جانمایی ظرفیت دار ( CPMP ) با استفاده از رویکرد بهینه سازی کلونی مورچه ها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1387.

  30)

  علی محمدزاده، ارائه ی مدل زمانبندی حرکت قطار ها در راه آهن ج.ا.ایران در محور های دو خطه، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  31)

  سید محمد علی آل احمد، محمد سعید یحیی یی، تحلیل داده های تاخیرات قطارهای مسافری با استفاده از تکنیکهای داده کاوی، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  32)

  عرفان خاجی، مهیار حسین زاده، ارائه یک الگوریتم جدید قوانین انجمنی مبتنی بر اعداد اول، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  33)

  مریم کوهی علی آبادی، داده کاوی و استخراج دانش از پایگاه اطلاعات خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  34)

  نادر نوائی، پیاده سازی الگوریتم کلونی مورچه ها با استفاده از نرم افزار Arena برای گروه بندی واگنها، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388.

  35)

  نریمان نیکو و حسین جعفری، تجزیه و تحلیل ظرفیت محوطه های مانوری مسطح، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1388 (پایان نامه برتر سال در رشته مهندسی حمل و نقل ریلی).

  36)

  عبدالناصر حاجی زاده و سیداحسان مشهدی عباس، برنامه ریزی تشکیل قطار با استفاده از الگوریتم فرابتکاری جستجوی ممنوعه، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  37)

  سعید صادقی و محمد سعید رحمانی، طبقه بندی راه آهن های دنیا براساس شاخص های بهره وری توسط تکنیکهای داده کاوی، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  38)

  الهه براتی، زهرا ساقیان، بهینه سازی مسئله گروه بندی واگن های باری با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوعه، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  39)

  محدّثه رهبر نودهی، حل مسأله گروه بندی واگن های باری با استفاده از الگوریتم شاخه و قیمت، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  40)

  زهره فدائی، زاهده جعفری، حل مساله بلاکینگ واگن ها بااستفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم کلونی مورچگان، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  41)

  آیدا مهبد، مساله طراحی شبکه بودجه ای با استفاده از الگوریتم تولید ستون، پایان نامه کارشناسی، رشته مهندسی حمل و نقل ریلی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1389.

  

  8- عضویت در انجمن ها

  1)

  انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی، از سال 1383 تا کنون.

  2)

  International Association of Railway Operations Research, from 2010

  

  

  

  

  

دفعات مشاهده: 25618 بار   |   دفعات چاپ: 3812 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 338 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.47 seconds with 70 queries by YEKTAWEB 3921