Home Home Information Contact Site Map Library
English Site
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
مدیریت دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزش::
امور پژوهش::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
::
تقویم و فرمها

AWT IMAGEتقویم آموزشی مصوب

AWT IMAGE آئین نامه های مصوب

AWT IMAGEبرنامه امتحانات

AWT IMAGE برنامه هفتگی

AWT IMAGEفرمهای آموزشی

AWT IMAGEفرمهای آزمایشگاه

..
کتابخانه

لیست کتابهای فارسی و لاتین، پایان نامه و سمینارهای دانشکده شیمی

سایت اسماء

..
سمینارهای معتبر ملی

انجمن شیمی ایران

مرجع دانش

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
:: انتخاب نفر برگزیده سومین جشنواره ملی ایثار
:: کلاس های آموزش فرهنگی کارکنان با همکاری بسیج کارکنان و دفتر برنامه، بودجه و طرح / نیمسال دوم 1397
:: نشست دوره ای مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشکده ها / 21 اسفند 1397
..
:: رزومه جدید ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱/۲۸ | 
افسانه ملاحسینی
استادیار دانشکده شیمی-دانشگاه علم و صنعت ایران
آخرین مدرک: دکترای شیمی تجزیه دانشگاه شهید باهنر کرمان
آدرس پست الکترونیک: amollahosseiniiust.ac.ir
تلفن تماس: 73228342  
سوابق تحصیلی

کارشناسی: دبیری شیمی ، دانشگاه الزهراء، 1374
 
کارشناسی ارشد:  رتبه اول، شیمی تجزیه، دانشپاه شهید باهنر کرمان، 1380
عنوان پروژه کارشناسی ارشد: استفاده از اکتادسیل سیلیکای پیوندی (C18)  در استخراج و اندازه گیری  هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای به روش SPME-GC-FID

 
دکتری: رتبه دوم، شیمی تجزیه، دانشگاه شهید باهنر، 1388
عنوان پروژه دکتری: پوشش الکتروشیمیایی پلی پیرول با دوپنت پلی فسفات روی استیل، و کاربردهای آن در SPE و SPME

 
 
زمینه های تحقیقاتی فعال
 •  جداسازی (میکرو و نانو)
 •  آلاینده های محیط زیست 
تخصص ها
 •  کروماتوگرافی گازی
 •  کروماتوگرافی گازی/طیف سنج جرمی
 •  کروماتوگرافی مایع
 
سوابق اجرایی
 • عضو پیوسته انجمن شیمی ایران
 • مسئول دستگاههای کروماتوگرافی
 • مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی
 • مدیر گروه شیمی تجزیه92-96
 
سوابق آموزشی (تدریس)
 • شیمی دبیرستان، نظام قدیم و نظام جدید، شیمی پیش دانشگاهی / خمین 1383 -1374
 • آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2 ، دستگاهی، شیمی عمومی (فنی مهندسی، کشاورزی، زمین شناسی و زیست شناسی)/دانشگاه شهید باهنر کرمان1388-1378
 • شیمی عمومی و آزمایشگاه شیمی عمومی/دانشگاه آزاد واحد کرمان1387-1386
 • شیمی تجزیه پیشرفته، روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی، تجزیه مقادیر بسیار کم، سمینار،شیمی تجزیه 1،آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 ، دستگاهی، پایان نامه/  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 1389-1388
 • شیمی تجزیه پیشرفته، روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی، تجزیه مقادیر بسیار کم، سمینار، پایان نامه/  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه1392 -1388
 • شیمی عمومی 1 و 2 ، آزمایشگاه شیمی عمومی 1و 2/ دانشگاه پیام نور واحدهای خمین و محلات 1388 تا 1392
 • کارشناسی : شیمی عمومی، آزمایشگاه شیمی عمومی، شیمی تجزیه مهندسی ، آزمایشگاه شیمی تجزیه و کارشناسی ارشد: شیمی تجزیه پیشرفته، اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1، کروماتوگرافی، سمینار، پایان نامه، تجزیه مقادیر بسیار کم، روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی، کاربرد سونوشیمی در سنتز نانومواد  و دکتری: روشهای حرارتی و سینتیکی تجزیه، شیمی تجزیه در حلالهای ناآبی، پیشرفتهای نوین در آنالیز دستگاهی، مباحث نوین در شیمی تجزیه/  دانشگاه علم و صنعت ایران 1389 تاکنون
 

سوابق پژوهشی

عناوین مقالات چاپ شده در نشریات نمایه شده در موسسات اطلاعات علمی بین المللی معتبر:

1. M. Mousavi, E. Noroozian, M. Jalali –Heravi and A . Mollahosseini, “Optimization of Solid - Phase Microextraction of Volatile Phenols in Water by a Polyaniline Coated Pt  Fiber Using Experimental Design”, Analytica Chimica Acta, 581 (2007) 71-77.

2. Ahmadi, K. Saidi, H. Sheibani, H. Khabazzadeh and A. Mollahosseini, “Synthesis of Phosphorus Ylides Using 2-(1, 3-Dioxo - 1, 32.dihydroisoindol -2- yl)-N - phenylacetamide Derivatives”, Phosphorus, Sulfur and Silicon and Related Elements, 82 (2007) 1225-1231.

3. Mollahosseini and E. Noroozian, “Electrodeposition of a Highly Adherent and Thermally Stable Polypyrrole Coating on Steel from Aqueous Polyphosphate Solution”, Synthetic Metals, 159 (2009) 1247-1254.

4.Mollahosseini and E. Noroozian, “Polyphosphate-Doped Polypyrrole Coated on Steel Fiber for the Solid - Phase Microextraction of Organochlor in ePesticid es in Water”, Analytica Chimica Acta, 638 (2009) 169-174.

5- محمد شفیعی، بهشته سهرابی و افسانه ملاحسینی، "بررسی فعالیت سطحی و میزان رسانایی پلی آنیلین عامل دار شده محلول در آب"، نشریه پژوهش های کاربردی در شیمی، سال هشتم، شماره 1، بهار 93، صفحه 40-35

6. A. Mollahosseini, N. Baghbadrani and S.S. Hosseini,"HCl-Etched steel fiber for determination of phthalates in water samples by solid-phase microextraction", Journal of Applied Chemical Research 9 (2015) 21-32.

7. H. Zahedi, A. Mollahossein and E. Noroozian," Synthesis Silver Nanoparticles by Recovery Silver from Anode Slime of Kerman Sarcheshmeh Cooper Complex", Int. J. Bio-Inorg. Hybr. Nanomater. 4 (2015) 15-19.

8. A. Mollahosseini and M. Toghroli,"Synthesis and identification of Fe3O4/Clinoptilolite magnetic nanocomposite", Journal of Asian Scientific Research 5 (2015) 120-125.

9. S. Afshar, M. Sadehvand, A. Azad, M.G. Dekamin, M. Jalali-Heravi and A. Mollahosseini, "Optimization of catalytic activity of sulfated titania for efficient synthesis of isoamyl acetate by response surface methodology",Monatshefte für Chemie-Chemical Monthly 146 (2015) 1949-1957.

10. A. Tadjarodi, A. Azad, M.G. Dekamin, S. Afshar, R. Hejazi and A. Mollahosseini, "Sulfated titania nanoparticles: an efficient catalyst for the synthesis of polyhydroquinoline derivatives through Hantzsch multicomponent reaction", Journal of Nanostructures 5 (2015) 327-335.

11. A. Afshar, S.A.S. Sadjadi, A. Mollahosseini and M.R. Eskandarian,"Polypyrrole-polyaniline/Fe3O4 magnetic nanocomposite for the removal of Pb (II), Korean Journal of Chemical Engineering 33 (2016) 669-677.

12. A. Mollahosseini, M. Rokue, M.M. Mojtahedi, M. Toghroli, M. Kamankesh and A. Motaharian, " Mechanical stir bar sorptive extraction followed by gas chromatography as a new method for determining polycyclic armatic hydrocarbons in water samples"Microchemical Journal 126 (2016) 431-437.

13. A. Azad, M.G. Dekamin, S. Afshar, A. Tadjarodi and A. Mollahosseini, "Activation of hexamethyldisilazane (HMDS) by TiO2 nanoparticles for protection of alcohols and phenols: the effect of the catalytic phase on catalytic activity", Research on Chemical Intermediates, (2016) 1-13.

14. محمد رستگاری، محسن سعیدی و افسانه ملاحسینی،" بررسی اثر حضور هیومیک اسید در جذب فنانترن در خاک رس کائولین "، فصلنامه سلامت و محیط زیست، دوره هشتم، شماره 2، بهار 94، صفحه 248-237 

15. محسن سعیدی، افسانه ملاحسینی ، میلاد آیتی نیا ، طاهره قربانیان و محمد رستگاری "بررسی اثر مواد آلی، کیلیت کننده ها و سورفکتنت ها بر واجذب فنانترن و فلزات سنگین از خاک رسی: مخلوط کائولن، مونتموریلونیت و ماسه" مجله علمی پژوهشیعمران مدرس، دوره شانزدهم، شماره 3، سال1395 ، صفحه 99-109

16. M. Rastegari, M. Saeedi, A. Mollahosseini, and  M. Ayatynia, " Phenanthrene Sorption onto Kaolinite: Heavy Metals and Organic Matter Effects", International Journal of  Environmental  Research, 10 (2016) 441-448.

17. M. Kamankesh, A. Mohammadi, A. Mollahosseini, S. Jazaeri, and M. Shahdoostkhany, "Vitamin D3: Preconcentration and Determination in Cereal Samples Using Ultrasonic-Assisted Extraction and Microextraction Method", Cereal Chemistry 94 (2017) 532-538.

18. M. Kamankesh, M. Shahdoostkhany, A. Mohammadi and  A. Mollahosseini,"Fast and Sensitive Low Density Solvent-based Dispersive Liquid–Liquid Microextraction Method Combined with High-Performance Liquid Chromatography for Determining Cholecalciferol (vitamin D3) in Milk and Yogurt Drink Samples", Analytical Methods 10 (2018) 975-982.

19. S. Sadeghi and A. Mollahosseini,"Electrospun Polydimethylsiloxane/Polyacrylonitrile /Titanium Dioxide Nanofibers as a New Coating for Determination of Alpha-Linolenic Acid in Milk by Direct Immersion-Solid Phase Nanoextraction", Journal of Chromatography B 1073 (2018) 43-50.

20. A. Nohammadi, M. Saeedi and A. Mollahosseini, "Simultaneous Desorption and Desorption Kinetics of Phenanthrene, Anthracene, and Heavy Metals from Kaolinite with Different Organic Matter,” Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 3 (2018) 200-220.

21. F. Rahmani, A. Es-haghi, M.R.M. Hosseini and A. Mollahosseini,”Preparation and characterization of a novel nanocomposite coating based on sol-gel titania/hydroxyapatite for solid-phase microextraction,”Microchemical Journal 145 (2019) 942-950.

22. T. Amiri-Yazani, R. Zare-Dorabei, M. Rabbani and  A. Mollahosseini,” Highly efficient ultrasonic-assisted pre-concentration and simultaneous determination of trace amounts of Pb (II) and Cd (II) ions using modified magnetic natural  clinoptilolite zeolite: Response surface methodology,” Microchemical Journal 146 (2019) 498-508.

23. M. Kamankesh, A. Mohammadi, A. Mollahosseini, and S. Seidi, “Application of a novel electromembrane extraction and microextraction method followed by gas chromatography-mass spectrometry to determine biogenic amines in canned fish,” Anal. Methods 11 (2019) 1898-1907. 

 M. Kamankesh, A. Mollahosseini  and A. Mohammadi,”  Central Composite Design for Dispersive Liquid-liquid Microextraction of 25-hydroxycholecalciferol in Human Serum" Journal of Chromatographic Science 2019(accepted)

 
ب ) مقالات همایشی

1. E. Noroozian and A. Mollahosseini,” Application of Fuzzy Sets Theory in Solving Analytical Problems”,10th Iranian Seminar of Analytical Chemistry ,2000, Sharif University ,Tehran, Iran.

2. E. Noroozian and A. Mollahosseini, ”Use of Octadecyl Bonded – Silica(C18) in Extraction and Measurement of Polycyclic Aromatic Hydrocar bons (PAHs) in Water by SPME/ GC / FID ”, 11th Iranian Seminar of Analytical Chemistry , 2002, Yazd University ,  Yazd, Iran.

3. E. Noroozian, M. Mousavi , S. Maghsoudi, M. Kazemipour, S . Z. Mohammadi , M. Kianfar , A . Mollahosseini , A. A. Pourvali , N. Nazari - Rob ati ,T. Makkiabadi and B. Hassani , “Solid - Phase Microextraction , a Novel and Power ful Sample Preparation Technique ”, 2nd International Conferenceon Chemistry and its Applications, 2003, Doha , Qatar .

4. E. Noroozian, N. Nazari - Robati, A. Mollahosseini , “Dete rmination of Pesticid e Residu esin Water Sample by SPME/GC/FID Using Ocadecyl Bonded- Silica (C18)”, 40th IUPAC Congress, 2005, Beijing , China .

5. E. Noroozian and A. Mollahosseini , “Electrochemical Deposition of Polyphosphate-Doped Polypyrroleon Steel Fiber for Solid - Phase Microextraction of Organic Pollutants from Aqueous Solution ”, 7th International Conference on Chemistry and its Applications, 2007, Manama , Bahrein.

6. A. Mollahosseini and E. Noroozian, “Electrochemical Formation of an Adherent Polypyrrole Coating on Steel from Aqueous Polyphosphate Solution”, 7th International Conference on Chemistry and its Applications, 2007, Maname, Bahrein.

7. A. Mollahosseini and E. Noroozian, “Polyphosphate-Doped Polypyrrole Coated on SteelFiber for Solid - Phase Microextraction of Organochlorine Pesticides from Water ”, 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2007,Shiraz University ,Shiraz , Iran.

8. A. Mollahosseini, M. Abdollahi, R. Shirazi and N. Baghbadrani “Solid Phase Microextraction of Phthalates in Water Using Polyphosphate-Doped Polypyrrole Coated on Steel Fiber", 15th Iranian Chemistry Congress, 2011, BuAli Sina University, Hamedan, Iran.

9. M. Mirza, A. Mollahosseini and A. Alimadadi “Separation and Identification of Volatile Compounds of Thymus daenensis Celak Using Three Different Methods”, The First National Conference on Chemical Applications in Advanced Technologies, 2011, Isfahan, Iran.

10. A. Alimadadi, A. Mollahosseini and M. Mirza, “Extraction and Identification of Volatile Compounds of Thymus daenensis Celak by HS-SPME/GC/MS, as a Green Analytical Method”, The First National Green Chemistry Congress, 2011, Kerman, Iran.
 
11. A. Mollahosseini, R. Rahimi and F. Tahmouresi “Chemical Synthesis of Polypyrrole-Polyaniline Composite for Using as a New Coating in Solid-Phase Microextraction (SPME) of Vitamin K in Real Samples”, 18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2011, Zahedan, Iran.
 
12. A. Mollahosseini, A. Alimadadi and M. Mirza, “Head-Space Solid Phase Miroextraction, an Environmental Friendly Method for Extraction of Volatile Compounds of Thymus Daenensis”, 5th National Seminar of Chemistry and Environment, 2011, Ahvaz, Iran.
 
13. A. Mollahosseini, N. Baghbadrani and S. Izadi “Phthalate esters (PEs) environmental pollutant”, 5th National Seminar of Chemistry and Environment, 2011, Ahvaz, Iran.
 

14. A. Mollahosseini, N. Baghbadrani “Solid Phase Microextraction, an Environmental Sample Preparation Technique”, 5th National Seminar of Chemistry and Environment, 2011, Ahvaz, Iran.
 
15. A. Salmanipour , E. Noroozian and A .Mollahosseini, “Polyphosphate-Doped Polypyrrole Coated on Steel Fiber for Solid - Phase Microextraction of Organochlorine Pesticides from Water”, 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2007, Shiraz University , Shiraz , Iran.
 
16. E. Noroozian and A. Mollahasseini, “Solid - Phase Microextraction of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Water Using Polyphosphate-Doped Polypyrrole Coated on Steel Fiber”, 15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2007, Shiraz University, Shiraz, Iran.
 
17. E. Noroozian and A. Mollahosseini, “Polyphosphate-Doped Polypyrrole Coated on Steel Frit, a New Sorbent for the Solid - Phase Extracti on of Organochlorine Pesticides from Water”, 16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2009, BuAli Sina University, Hamedan, Iran.
 
18. E. Noroozian and A. Mollahosseini , “Tube- in- Tube Solid - Phase Extraction (TITSPE) , a Novel Technique for the Extraction of Organochlorine Pesticides in Water”, 16th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2009, BuAli Sina University ,Hamedan, Iran.
 
19. A. Mollahosseini, R. Rahimi and F. Tahmuresi, “Chemical Synthesis of Polypyrrole-Polyaniline Composite for Using as a New Coating in Solid-Phase Microextraction (SPME) of Vitamin K in Real Samples”, 18th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2011, Sistan Baluchestan University, Zahedan, Iran.
 
20. A. Mollahosseini, R. Rahimi and F. Tahmuresi ,” Chemical Synthesis of Polypyrrole-Polyaniline Composite on Steel Wire in Aqueous Solution”, 1st National Iranian New Chemistry Congress , 2011, Azad University of Shiraz, Shiraz, Iran.
 
21. A. Mollahosseini, R.Shirazi, N. Baghbadrani and A. Jahandideh,” Etching of inner surface of needle and using it in solid-phase microextraction of phthalates in aqueous solutions”, 1st National Iranian New Chemistry Congress, 2011, Azad University of Shiraz, Shiraz, Iran.
 
22. M. Mirza, A. Mollahosseini and A. Alimadadi, “Separation and Identification of Volatile Compounds of Thymus daenensis Celak Using Three Different Methods”, 1st National Conference Application of Chemistry in Novel Technologies, 2011, Jami Institute, Isfahan, Iran.
 
 23. A. Alimadadi, A. Mollahosseini, and M. Mirza,” Extraction and Identification of Volatile Compounds of Thymus daenensis Celak by HS-SPME/GC/MS, as a Green Analytical Method”, The First National Green Chemistry Congress, 2011, Azad University of Kerman, kerman, Iran.
 
24. A. Mollahosseini, A. Alimadadi and M. Mirza, “Head-Space Solid phase Microextraction, an Environmental Friendly Method for Extraction of Volatile Compounds of Thymus Daenensis,” 5th National Seminar of Chemistry & Environment, 2011, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran.
 
25. A. Mollahosseini, N. Baghbadrani and S. Izadi,” Phthalate Esters (PEs) Environmental Pollutant”, 5th National Seminar of Chemistry & Environment, 2011, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran.
 
26. A. Mollahosseini and N. Baghbadrani,” Solid Phase Microextraction, an Environmental Sample Preparation Technique”, 5th National Seminar of Chemistry & Environment, 2011, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ahwaz, Iran.
 
27. A. Mollahosseini, M. Sayyar,” In-Tube Solid-Phase Microextraction Coupled with High-Performance Liquid Chromatography (HPLC) for the Determination of Acyclovir in Biological Samples”, 10th Payame Noor Chemistry Conference, 2012, Payame Noor University of Kerman, Kerman, Iran.
 
28. A. Mollahosseini, T. vafi,” Determination of vitamin k in real samples by solid-phase microextraction (SPME) method by using polypyrrole-polyphosphate composite coated on steel fiber”, 10th Payame Noor Chemistry Conference, 2012, Payame Noor University of Kerman, Kerman, Iran.
 

29 . سید محمدرضا میلانی حسینی، افسانه ملاحسینی، سید سجاد حسینی و شیوا همتی پور، "پیش تغلیظ آسکوربیک اسید به وسیله میکرواستخراج فاز جامد با استفاده از نانوپوشش پلی پیرول به کمک روشهای پیشرفته کمومتریکس"، کنفرانس نانو محاسباتی، 1391، تهران- ایران.


30. B. Keyvani, B. Alimohamadi and A. Mollahosseini, “Adsorption of Pb and Cd from Waste Water Samples by Palladium Nanoparticles”, 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2013, Mashhad, Iran.
 
31. A. Mollahosseini, N. Baghbadrani, ‘Solid Phase Microextraction of Phthalates in Water Using the Steel Fiber Etched by HCl”, 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry,2013, Mashhad, Iran.
 
32. A. Mollahosseini, F. Shahrasari, “Solid Phase Microextraction of PAHs in real samples by Using PPY-PANI Composite Coated on Steel Fiber”, 19th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2013, Mashhad, Iran.

33 . افسانه ملاحسینی و فاطمه مهدوی پور ،"لزوم حذف مشتقات گوگردی از منابع نفتی به عنوان آلاینده محیط زیست"، اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست، 1391، تهران- ایران.
 
34.  علی غفاری نژاد، سید حسین حسینی خضری، نغمه صادقی و افسانه ملاحسینی " الکترود اصلاح شده با نانوذرات اکسید کبالت برای تولید الکتروشیمیایی هیدروژن" هشتمین سمینار دوسالانه الکتروشیمی ایران، 1391، بابلسر- ایران.
 
35 . افسانه ملاحسینی و طاهره وافی، "پلی مرهای هادی- پلی مرهای هوشمند"، اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، 1391، تهران- ایران.
 
36 . افسانه ملاحسینی و مریم کریمی،" حذف آهن (III) از نمونه های آبی توسط نانو کامپوزیت پلی پیرول Fe3O4/ "، اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، 1392، تهران- ایران.
37 .  افسانه ملاحسینی و طاهره وافی، " کاربرد نانوکامپوزیت پلی پیرول پلی فسفات در میکرواستخراج فاز جامد جهت استخراج و اندازه گیری ویتامین k در نمونه های طبیعی"، اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، 1392، تهران- ایران.
 
38 .  افسانه ملاحسینی، منیژه سیار و حسن سلطان دوست، "ا ستخراج آسیکلوویر از نمونه های ادرار و بزاق به روش میکرو استخراج فازجامد درون لولهای پوشش داده شده با پلی پیرول، جفت شده با کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا"، اولین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در شیمی و مهندسی شیمی، 1392، تهران- ایران.
 
39 .  افسانه ملاحسینی، شهرزاد جوانشیر و فاطمه مهدوی پور،" سنتز نانو ذرات اکسید آهن و اصلاح سطح آن با مشتقات کرومن"، شانزدهمین کنگره شیمی ایران، 1392، یزد- ایران.
 
40 .  افسانه ملاحسینی و فاطمه مهدوی پور،" سنتز نانو ذرات اکسید آهن و اصلاح سطح آن با پلی تیوفن "، شانزدهمین کنگره شیمی ایران، 1392، یزد- ایران.
 
41 .  افسانه ملاحسینی، فاطمه مهدوی پور و مینا طغرلی، "اصلاح نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 باپلی تیوفن جهت کاربرد در پوشش های ضدجرقه" ، سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو، 1392، دانشگاه جامع امام حسین (ع) -تهران-ایران.
 
42 .  افسانه ملاحسینی و مینا طغرلی، " سنتز نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 به روش الکترواکسیداسیون از آهن قراضه" ، سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو، 1392، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران-ایران.

43. S.M. Milani, A. Mollahosseini, S.S. Hosseini and Sh. Hemati, “Synthesis of nano fiber based on molecularly imprinted polymeric coating for solid phase microextraction”, 20th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2014, Esfahan, Iran.
 
44. A. Mollahosseini, A. Mahdavipour, “Magnetic Solid Phase Extraction of Sulfur Contaminants by Fe3O4 Magnetic Nanoparticles”, 20th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2014, Esfahan, Iran.

45 .  افسانه ملاحسینی، مینا طغرلی و حجت زاهدی، " سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت مغناطیسی Clinoptilolite/Fe3O4 ، یازدهمین همایش ملی پیام نور، 1393، اصفهان- ایران.
 
46 . افسانه ملاحسینی، ابراهیم نوروزیان، معصومه ترابی، حجت زاهدی و مینا طغرلی، " سنتز سبز نانو ذرات نقره با استفاده از پودر گلبرگهای گل خشت"، یازدهمین همایش ملی پیام نور، 1393، اصفهان- ایران.

 

47. A. Mollahosseini, M. Asadi, “Synthesis and morphological optimization of electrospun magnetic nanaocomposites using Taguchi’s experimental design”, 5th International Biennial Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, UFGNSM15, 2015, Tehran, Iran.
 
48. A. Mollahosseini, M. Asadi, “Preparation of nanofibers decorate by natural zeolite”, 2nd Iran National Zeolite Conference (2INZC), 2015, Tehran, Iran.
 
49. A. Mollahosseini, M. Konh, “Extraction and Determination of Phthalates with Electromembrane Extraction Technique via an Electrospun polymeric Membrane.”, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2016, Tehran, Iran.
 
50. A. Mollahosseini, N. Hatefi, “Extraction and Determination of Polycyclic Aromatic hydrocarbons Using Polyacrylonitrile Nanofibers as a new Sorbent in Mechanical Stir-bar Sorptive Extraction Technique.”, 23th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2016, Tehran, Iran.
 
51. S. Mohamadi, m. Saeedi and A. Mollahosseini," Enhanced Electrokinetic Remediation of Phenathrene from a Silty Loam Soil", International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Cityspace, 2016, Istanbul, Turkey.

52- مائده نصیرایی ، غلامرضا اسداله فردی، افسانه ملاحسینی و رضا علیزاده ،"معرفی و مروری بر روش های ساخت نانو الیاف" دومین کنفرانس علوم ، مهندسی و فناوریهای محیط زیست، 1395-تهران-ایران.

53. M. Abdollahipour, Y. Fathipour  and A. Mollahosseini,"Survey of attraction value of the mirid predator, Nesidiocoris tenuis (Reuter) toward healthy and damaged tomato plants"2nd ,iranian international congress of entomology 2017 IICE, 2017, Tehran, Iran.
 
54. A. Mollahosseini, Y. Elyasi, Preparation of super-hydrophobic composite Nano-fiber membranes by electro-spinning polyacrilonitrile/polydimethylsiloxane, 24th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2017, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
 
55. A. Mollahosseini, E. Hakakzade, A. Abdollahpour,” Development and validation of a RPHPLC method for determination of residual Tamsulosin hydrochloride on stainless steel surface of pharmaceutical manufacturing equipments,” 24th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2017, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.

56. Elyasi, A. Mollahosseini,” Development of electromembrane extraction method by reusable membranes, 25th Iranian Seminar of Analytical Chemistry”, 2018, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
 
57. H. Hosseini Ghaderi, A. Mollahosseini,” Extraction and determination of monocyclic aromatic hydrocarbons (BTEX) in urban air with solid phase Nano-extraction,” 25th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2018, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

 
 
طرح پژوهشی

 • تهیه نانوجاذب های مغناطیسی پلی مرهای هادی جهت استفاده در استخراج فاز جامد مغناطیسی
 • اندازه گیری و پایش فتالات استرها در مواد غذایی بسته بندی شده به ویژه در بطری های آب معدنی به روش میکرواستخراج فاز جامد/کروماتوگرافی گازی
 • تهیه نانوذرات نقره به روش سبز
 • تهیه و کاربرد نانوذرات قالب ملکولی مغناطیسی در روشهای میکرواستخراج
 • تهیه نانوفیبر جهت استفاده به عنوان جاذب
 • تهیه غشاهای پلی مری مسطح به روش الکتروریسی
 • تهیه نانوجاذب های ارزان قیمت از مواد بازیافتی

 
پروژه های دانشجویی (به عنوان استاد راهنما):


1- تعیین فتالاتها در نمونه های آب به وسیله روش میکرو استخراج فاز جامد (SPME) و کروماتوگرافی گازی با استفاده از فیبر استیل پوشش داده شده با پلی پیرول دوپ شده با پلی فسفات/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
2- سنتز شیمیایی کامپوزیت پلی پیرول-پلی آنیلین جهت استفاده به عنوان یک پوشش جدید در میکرو استخراج فاز جامد ( SPME) ویتامین K در نمونه های طبیعی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
3- تهیه فیبر استیل اچ شده جهت اندازه گیری فتالات ها در نمونه های آبی به وسیله میکرو استخراج فاز جامد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
4-  اچ کردن سطح داخلی سوزن سرنگ و کاربرد آن برای استخراج فتالات ها از نمونه های آبی توسط تکنیک میکرو استخراج فاز جامد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
5-  اندازه گیری ویتامین K در نمونه های طبیعی توسط میکرواستخراج فاز جامد (SPME) با استفاده از فیبر استیل پوشش داده شده با کامپوزیت پلی پیرول- پلی فسفات/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

6- تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در نمونه های آب به وسیله میکرو استخراج فاز جامد (SPME) با استفاده از فیبر استیل پوشش داده شده با کامپوزیت پلی پیرول- پلی آنیلین/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
7- میکرواستخراج فاز جامد درون لوله ای جفت شده با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جهت تعیین آسیکلوویر در نمونه های بیولوژیکی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 
8- سنتز و شناسایی تتراکیس سولفونیتروفنیل پورفیرین/ نانوذرات Fe3O4 و کاربرد آن به عنوان به عنوان جاذب جدید جهت استخراج فلزات سنگین توسط استخراج فاز جامد مغناطیسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
9- حذف آهن (III) از محلول آبی به روش استخراج فاز جامد مغناطیسی توسط کامپوزیت پلی پیرول / نانوذرات Fe3O4/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
10-  اصلاح نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 توسط پلی تیوفن و استفاده از آن به عنوان جاذب در جداسازی و استخراج آلاینده های گوگرد دار /دانشگاه علم وصنعت ایران
11- سنتز پلی پیرول قالب ملکولی جدید جهت میکرواستخراج فاز جامد بیس فنول آ / دانشگاه علم وصنعت ایران
12- سنتز نانو فیبر جدید و استفاده از آن به عنوان جاذب در میکرواستخراج فازجامد فتالات‌ها در نمونه‌های آبی/دانشگاه علم وصنعت ایران
13- تهیه نانوذرات نقره از محصولات جانبی مجتمع مس سرچشمه/دانشگاه علم وصنعت ایران
14- سنتز، شناسایی و کاربرد نانو جاذب مغناطیسی جدید در میکرو استخراج فاز جامد مغناطیسی (MSPE) فتالات ها در نمونه های آبی/دانشگاه علم وصنعت ایران
15- سنتزنانوذرات هسته پوسته پلیمرقالب مولکولی مغناطیسی برای تشخیص و اندازه­ گیری تیوپنتال/دانشگاه علم وصنعت ایران
16- استخراج و اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در نمونه های آب توسط میله همزن پوشش داده شده با نانوکامپوزیت پلی پیرول- پلی آنیلین/ دانشگاه علم وصنعت ایران
17- حذف آلومینیوم از محلول آبی توسط نانوکامپوزیت هسته- پوسته مغناطیسی پلی پیرول / نانوذرات Fe3O4 تهیه شده از آهن قراضه/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
18- استخراج و اندازه­گیری هیدروکربن آروماتیک چندحلقه­ای توسط نانوفیبر کامپوزیتی پلی آکریلونیتریل/زئولیت مغناطیسی به عنوان جاذب جدید در روش استخراج فاز جامد مغناطیسی/دانشگاه علم و صنعت ایران
19- نانو فیبر الکتروریسی شده پلی آکریلونیتریل/  کلینوپتینولیت و استفاده از آن به عنوان جاذب  جدید در میکرواستخراج فاز جامد هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ایی (PAHs) از نمونه های آبی/دانشگاه علم و صنعت ایران
20- جذب لیزوزیم از محلول آبی با استفاده از نانو زیست جاذب جدید مغناطیسی Fe3O4 Isinglass/دانشگاه علم و صنعت ایران
21- توسعه و کاربرد نانوجاذبهای کامپوزیتی برای جداسازی و استخراج پروتئین ها و آلاینده های محیط زیست/دانشگاه علم و صنعت ایران
22- ساخت فیبر آلومینیوم آندایز شده دارای پوشش طلا جهت میکرواستخراج فاز جامد برخی ترکیبات گوگرددار/دانشگاه علم و صنعت ایران
23- کاربرد استخراج جذبی با همزن مکانیکی پوشش داده شده با نانوفیبر پلی آکریلونیتریل جهت استخراج و اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای/دانشگاه علم و صنعت ایران
24- کاربرد روش استخراج الکتروغشایی با نانوغشای پلیمری جهت استخراج و اندازه گیری فتالاتها/دانشگاه علم و صنعت ایران
25- توسعه و معتبرسازی روشهای میکرواستخراج جهت تعیین آلاینده ها و مواد زیست فعال در آنالیز نمونه های غذایی/دانشگاه علم و صنعت ایران-دانشکده علوم تغذیه دانشگاه شهید بهشتی
26- بررسی اثر ساختار نانولوله های کربنی، بور نیترید و سیلیکون کاربید در کپسوله کردن داروی ضد سرطان تموزولوماید به روشAb initio/دانشگاه علم و صنعت ایران
27- بررسی حذف ترکیبات گوگردی از میعانات گازی با استفاده از نانوالیاف کامپوزیتی الکتروریسی شده/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-دانشگاه علم و صنعت ایران
28- بررسی مواد فرار گیاه گوجه­ فرنگی آلوده به مینوز برگ گوجه­ فرنگی Tuta absoluta (Lep.: /Gelechiidae)  /دانشگاه تربیت مدرس- دانشگاه علم و صنعت ایران
29- استخراج و اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای در نمونه های ماء الشعیر به روش استخراج جذبی  با میله همزن مغناطیسی/دانشگاه علم و صنعت ایران
30- توسعه روش استخراج الکتروغشایی به وسیله غشاهای با قابلیت استفاده مجدد/دانشگاه علم و صنعت ایران
31- استخراج و اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک تک حلقه ای سبک (BTEX) در هوای شهری توسط نانواستخراج فاز جامد/دانشگاه علم و صنعت ایران
32-کاربرد پلیمرهای بافتنی به عنوان جاذب های جدید در استخراج و اندازه گیری هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای/دانشگاه علم و صنعت ایران
33- استخراج و اندازه گیری نیکوتین به روش SPME با جاذب جدید بافته شده/دانشگاه علم و صنعت ایران
34- سنتز جاذب بر پایه لجن تصفیه خانه فاضالب شهری به منظور حذف فلز سنگین از پساب نیروگاه/دانشگاه علم و صنعت ایران
35- سنتز الکتروریسی نانوساختارهای MOF برای جذب CO2/دانشگاه علم و صنعت ایران


پروژه دانشجویی(به عنوان مشاور)

1- سنتز و شناسایی تتراکیس کربوکسی فنیل پورفیرین بر بستر مزوپروس سیلیکا و کاربرد آن به عنوان به عنوان جاذب در حذف فلز کادمیم از آب/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
2-  مطالعه کمی و کیفی اسانس گیاه آویشن دنایی با استفاده از سه روش مختلف تقطیر با آب، تقطیر با بخار آب و میکرواستخراج فاز جامد فضای فوقانی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
3- بازیافت پالادیم از کاتالیست مستعمل و تبدیل آن به نانوذرات پالادیم به عنوان جاذب جهت حذف فلزات سنگین مانند آرسنیک از پساب صنعتی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
4-  سنتز و شناسایی ترکیب نانومتخلخل کربنی عامل دار شده با ملامین واستفاده از آن در حذف برخی فلزات سنگین از پساب/دانشگاه علم وصنعت ایران
5-  سنتز و شناسایی غشاهای نانومتخلخل سیلیکاتی و اصلاح آنها با گروه های آمین و اکسیدهای فلزی برای جداسازی CO2 از مخلوطهای گازی CO2/CH4/دانشگاه علم وصنعت ایران
6- بررسی امکان شناسایی و اندازه گیری الکتروشیمیایی برخی داروها با فیلم خیلی نازک سل-ژل قالب ملکولی/دانشگاه علم وصنعت ایران
7-  بررسی اکسایش متانول و آزادسازی هیدروژن بر روی الکترود اصلاح شده با کاتالیزگر آهن- مولیبدن/دانشگاه علم وصنعت ایران
8-  سنتز نانوکامپوزیت های مغناطیسی پلی پیرول-پلی آنیلین/ Fe3O4 جهت حذف سرب از پسابها و مطالعه سینتیکی این فرایند/دانشگاه علم وصنعت ایران
9-  کاربرد مایعات یونی در میکرواستخراج مایع-مایع پخشی اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی نقره برای اندازه گیری مقادیر کم برخی از یون های فلزات سنگین و یون های لانتانیدها به روش اسپکترومتری/دانشگاه علم وصنعت ایران
10- اثر پلیمرهای هادی در پراکنده کردن نانولوله های کربنی/دانشگاه علم وصنعت ایران
11- بررسی اثر فلزات سنگین و ماده آلی بر جذب/ واجذب هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در خاک رس کائولین/ دانشگاه علم وصنعت ایران، پژوهشکده محیط زیست
12- مطالعه واجذب و تحرک هیدروکربن­های آروماتیک چند­حلقه­ای و فلزات سنگین در خاک آلوده: رویکردی بر پاکسازی الکتروکینتیک/ دانشگاه علم وصنعت ایران ، پژوهشکده محیط زیست
13- اثر فلزات سنگین و مواد آلی بر جذب/ واجذب فنانترن  در خاک رسی : مخلوط ماسه  و رس کائولن/ دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست
14- اثر فلزات سنگین و مواد آلی خاک بر جذب/ واجذب فنانترن  در خاک رسی:  مخلوط کائولن و بنتونیت/ دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست
15- اثر فلزات سنگین و مواد آلی بر جذب/ واجذب فنانترن  در خاک رسی:  مخلوط کائولینت، بنتونیت و ماسه / دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست
16- تهیه فیبرمیکرو استخراج فاز جامد بر مبنای پلیمر های قالب مولکولی جهت اندازه گیری ترکیبات تیولی/ دانشگاه علم وصنعت ایران
17- پاکسازی همزمان فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از خاک طبیعی آلوده شده، به روش الکتروکینتیک بهبود یافته/ دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست
18- ارزیابی حذف همزمان هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و فلزات سنگین از خاک رس ماسه دار با روش شستشوی ستونی / دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست 
19- ارزیابی حذف همزمان هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای و فلزات سنگین از خاک طبیعی آلوده شده به روش شستشوی ستونی / دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست
20-حذف همزمان فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از خاک رس کائولن آلوده شده به روش الکتروکینتیک بهبود یافته / دانشگاه علم وصنعت ایران ،پژوهشکده محیط زیست
21- تهیه و بررسی جاذب ها و پوشش دهنده های نوین تیتانیا و هیدروکسی آپاتیت بر پایه سل-ژل برای استفاده در روش های مختلف ریزاستخراج با فاز جامد/ دانشگاه علم وصنعت ایران، موسسه رازی
22- سنتز و شناسایی تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده برای کاربرد کاتالیزوری در واکنشهای حفاظت گروه عاملی الکلی و واکنش های چند جزئی برپایه ترکیبات کربونیلی/ دانشگاه علم وصنعت ایران
23- استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت مغناطیسی اصلاح شده به عنوان حسگر نوری و پیش تغلیظ یونهای فلزات سنگین/ دانشگاه علم وصنعت ایران


 
تالیف و تدوین

 • تدوین استانداردهای مربوط به فرایند ظهور عکاسی ( تصویب شده در چهارصد و شصت و چهارمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلی مر) خردادماه 1386

 • تجزیه سیانیدها: اندازه گیری هگزا سیانوفرات به روش اسپکترومتری

 • اندازه گیری میزان نقره

 • اندازه گیری کل نیتروژن آمینو به روش کجلدال جذب میکرو

 • اندازه گیری میزان هیدروکینون

 • اندازه گیری نیتروژن آمونیاکی به روش جذب میکرو

 
ابتکار و نوآوری

 1. طراحی و ساخت ابزار SPME

 2. طراحی و ساخت دستگاه الکتروریسی

 
 
 
آخرین به روزرسانی 28 فروردین 1398

دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA code
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش

مطالب مشابه


تهران - میدان رسالت- خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده شیمی - کدپستی 1674613114
Information: Phone+98 21 77240540-50 / Letter Email Us Selected Contacts | About this site | Privacy policies | © 2007 Iran University of Science & Technology