[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جشن دانش آموختگان

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
معرفی آثار فرهنگی

AWT IMAGE

..
ماهنامه دانشگاه ما

AWT IMAGE

..
:: پویش آموزشی ترویجی فیلم کوتاه با عنوان ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۱۳ | 

اداره کل آموزش های شهروندی
فراخوان هنری
« سکانس ثانیه »
پویش فیلم کوتاه با رویکرد آموزشهای شهروندی
(پویش مردمی طهران تا تهران)
با توجه به اهمیت و ضرورت انتقال آموزهها و مهارتهای زندگی شهری به شهروندان و مصونسازی افراد
جامعه در برابر آسیبها و پیامدها، شدت و عمق تغییرات در ابعاد مختلف و سبک زندگی در کلانشهر تهران
ظرفیت بی دلیل تولیدات فرهنگی- هنری رسانه و فضای مجازی به عنوان یکی از موثرترین و کارآمدترین
ابزار آموزشی دنیای مدرن، میتواند به عنوان پل ارتباطی مردم با مدیریت شهری به توسعه فرهنگ
شهروندی و تبدیل شهرنشین به شهروند مسئولیتپذیر، کمک شایانی نماید.
اداره کل آموزشهای شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در راستای مأموریتهای
خود نسبت به ارتقاء سطح آموزهها، فرهنگ و تأکید بر بازیابی هویتهای شهروندی با ایجاد حس تعلق به
حضور اجتماعی شهروندان در قالب نگاهی حمایتی از ایدهها و توانمندیهای دانش آموزی، دانشجویی و
عموم شهروندان فراخوان تولید و ساخت فیلم با محوریت آداب و مراتب شهروندی را به شرح زیر اعلام
می نماید. از عموم شهروندان شهر تهران دعوت میشود تا آثار خود را جهت شرکت در این کارزار به اداره کل
آموزشهای شهروندی این معاونت ارسال نمایند.

هدف اصلی این فراخوان، ایجاد زمینه حضور شهروندان شهر تهران به منظور فراهم نمودن امکان 
مشارکت آنان در ارتقاء سطح آموزههای شهروندی میباشد.
افراد میتوانند در این فراخوان به صورت فردی و یا به منظور تقویت روحیه مشارکت و تمرین کار گروهی 
و انتقال تجربیات به صورت گروهی اقدام به طراحی و تولید آثار خود نمایند.
اهداف پویش
- برجستهسازی موضوعات و آموزههای دارای اولویت برای مدیریت شهری در افکار عمومی
- جریان سازی فرهنگی - آموزشی هدفمند و مدیریت شده در جهت آموزش حقوق و تکالیف شهروندی
مرتبط با حوزهی مدیریت شهری
محورهای پویش
ارتقای آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهروندی: 
آشنایی با اخلاق و مهارتهای زندگی در شهر 
حقوق و مسئولیتهای متقابل شهروندان نسبت به هم 
جلب مشارکت شهروندان در راستای مسئولیتپذیری اجتماعی 
تعلق محلی: 
محله محوری در فرایند توسعه متمرکز آداب و رسوم شهروندی 
محلات و بقای دوام اجتماعی 
بافت تاریخی قدیم و احیای آن 
بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان: 
آشنایی با استانداردهای زندگی خوب و با کیفیت در کلانشهرها 
زیبایی بصری و مبلمان شهری 
بهبود و ارتقای بهداشت روانی، سلامت جسمانی و روابط اجتماعی: 
روابط اجتماعی سالم 
بهداشت روانی و سلامت جسمانی 
ایمنی و بحران: 
خود امدادی و دیگر امدادی 
پیشگیری و کاهش اثرات در مواجه حوادث و سوانح 
آمادگی شهروندی در مواجه با حوادث و سوانح 
زنذگی ایمن، شهر ایمن 
اطلاع رسانی همگانی 

پسماند و محیط زیست شهری: 
نگهداری، استفاده مناسب و توسعه فضای سبز شهری 
پیشگیری از آلودگیهای زیستمحیطی و بهداشت محیط 
تفکیک پسماند از مبدأ 
پاکیزگی و پیشگامی در حفظ و بهبود محیط زیست 
آشنایی با مهارت های اخلاق شهروندی و ارتقاء اخلاق و انضباط ترافیکی: 
کاهش آلودگی در فرایند استفاده از حمل و نقل عمومی 
کاهش اثرات خودرویی 
فرهنگ ایمنی با رویکرد بقای سلامت جامعه 
فرهنگ ترافیک 
بخش ها و قالبهای اصلی پویش:
. فیلم کوتاه (داستانی- مستند- انیمیشن)
. موشن گراف
. تیزر
. کلیپ و نماهنگ
شرایط عمومی آثار:
شرکت در پویش برای تمامی هنرمندان و علاقهمندان حرفهای و غیر حرفهای در سه بخش دانش آموزی، 
دانشجویی و عمومی آزاد است.
ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان، گواهی اشتغال به 
تحصیل در مدارس شهر تهران برای دانش آموزان و ارائه کارت شناسایی برای دیگر شرکت کنندگان الزامی
میباشد.
بررسی، کارشناسی، تأیید یا رد آثار ارسالی به عهده هیأت داوران میباشد. 
موضوع اثر باید جنبه آموزشی برای شهروندان داشته باشد. 
اثر از نوآوری، خلاقیت، ابتکار و ماندگاری برخوردار باشد. 
مراتب هنری و کاربردی اثر، شیوایی پیام و قدرت انتقال مفاهیم آموزشی آن نیز به منظور تاثیر در 
مخاطبان، در نظر گرفته شود.
هر اثر در چارچوب ارزشها و ضوابط رسمی کشور بوده و قابل عرضه و نمایش و تولید انبوه برای عموم 
شهروندان باشد.
اثر ترجیحاً باید به ویژگیهای زندگی واقعی در کلانشهر تهران مربوط بوده و برای مخاطبان ملموس باشد. 
هر شرکت کننده (فردی یا گروهی) میتواند حداکثر دو اثر در هر قالب پویش به دبیرخانه ارسال کند. 
به تقاضاهایی که مدارک آن ها به طور ناقص ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
۴
ارسال آثار به جشنواره به معنای قبول تمامی مقررات جشنواره می باشد. 
آثاری که به بخش مسابقه راه مییابند گواهی شرکت در جشنواره دریافت خواهند کرد. 
در صورتی که صاحب اثر بیشتر از یک نفر باشد ارائه مدارک مربوط به تمامی افراد الزامی است. 
شرکت آثار در پویش هیچ هزینهای در بر نخواهد داشت. 
ثبت نام در پویش به منزله پذیرش کامل مقررات است. 
شرایط فنی آثار:
ارسال آثار و ثبت نام منحصراً از طریق وب سایت پویش انجام خواهد شد، و به هر اثر یک کد رهگیری 
داده میشود.
برای هر اثر ارسالی میبایست ثبت نام جداگانه انجام گرفته شود و کد رهگیری مستقل دریافت شود. 
الزامی است. A ارائه چکیده مکتوب اثر در یک صفحه ۴ 
ساختار اثر باید مشخصاً هویتی تک سکانسی و تدوینی حداکثر ثانیهای با تمام مراتب اثر و تیتراژ 
داشته باشد.
فیلم برداری با موبایل، به شرط کیفیت پخش مناسب در صورتی که واجد شرایط یک اثر هنری و منحصر 
به فرد باشد، امکانپذیر است.
حجم آثار ارسالی حداکثر مگابایت باشد و امکان بارگذاری فایلهای بالاتر از این حجم در سایت 
پویش مقدور نمیباشد.
فیلمهای فاقد استانداردهای اعلام شده از بخش مسابقه حذف خواهد شد. 
اعلان نهایی اسامی افراد برگزیده و آثار برتر جهت تخصیص جوایز، منوط به ارسال فایل اصلی اثر در ابعاد 
میباشد. DVD و فرمت تولید شده در قالب
تمامی فرمت ها برای فیلمها قابل قبول میباشند (فرمتهای زیر ترجیحاً پیشنهاد میشود). 
فرمت های پیشنهادی: 
MXF 
Mp۴ 
MOV 
MPEG ۴ 
MPEG ۲ 
DV AVI 
ویژگی آثار ارسالی:
) لازم است آثار ارسالی از مقبولیت بالایی برخوردار بوده و قابلیت اکران در رسانهها و فضای مجازی را
داشته باشند.
) رعایت کلیه قوانین مربوط به حق تألیف و طراحی اثر با مسئولیت فرستنده آثار بوده و پاسخگویی به کلیه
عواقب قانونی آن بر عهده ارائه کنندگان آنها می باشد. در صورتی که در هریک از مراحل ارائه طرح، مراحل
۵
مختلف کارشناسی و داوری و حین یا پس از اکران فیلمها، عدم اصالت اثر محرز شود طبق نظر اداره کل
حقوقی شهرداری در خصوص پیگیری اقدامات قانونی صورت خواهد گرفت.
) اداره کل آموزشهای شهروندی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، مجاز است آثار ارسالی
فراخوان را در تاریخ و بسترهای مورد صلاحدید خود اکران نماید.
) فیلمهای ارسالی پس از انجام مراحل انتخاب، عودت داده نخواهند شد.
) آثار ارسالی بر اساس شاخصهای تعیین شده به لحاظ هنری و محتوای پیام (موضوعات پویش) ارزیابی و
داوری خواهد شد.
) تصمیم گیری در موارد پیش بینی نشده در اختیار اداره کل آموزشهای شهروندی شهرداری تهران
می باشد.
نحوه ارسال آثار:
- ثبت نام در وبگاه پویش جهت ایجاد پنل کاربری شخصی
www.festivalamouzesh.ir - تکمیل فرم ثبت نام در وبگاه پویش به آدرس
- بارگذاری و ارسال اثر در پروفایل کاربری صاحب اثر
تبصره: امکان تحویل آثار به صورت حضوری (آدرس دبیرخانه در انتهای فراخوان موجود است) در قالب لوح
فشرده یا هاردکپی به همراه مشخصات کامل شرکت کننده و فرم تکمیل ثبت نام (قابل دسترس از وبگاه
پویش) وجود دارد.
گاه شمار فراخوان
// و آخرین مهلت پذیرش ساعت روز // - شروع ثبت نام و ارسال آثار از تاریخ
می باشد.
به مدت یک هفته میباشد. // - زمان داوری آثار ارسالی از تاریخ
- اعلام نتایج و مراسم اختتامیه در بازه زمانی ایام گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی خواهد بود.
هیأت داوران
هیأت داوران مشتمل بر کارشناسان مرتبط در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، اساتید
صاحب نظر در حوزه سینمای مستند، پویانمایی، موشن گراف و متخصصین علوم اجتماعی و شهری
می باشند.
۶
جوایز
جوایز بخش دانش آموزی:
نفر اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی بیست میلیون ریالی
نفر دوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی پانزده میلیون ریالی
نفر سوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی ده میلیون ریالی
نفر چهارم: دیپلم افتخار
نفر پنجم: دیپلم افتخار
جوایز بخش دانشجویی:
نفر اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی سی میلیون ریالی
نفر دوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی بیست و پنج میلیون ریالی
نفر سوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی بیست میلیون ریالی
نفر چهارم: دیپلم افتخار
نفر پنجم: دیپلم افتخار
جوایز بخش عمومی:
نفر اول: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی سی میلیون ریالی
نفر دوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی بیست و پنج میلیون ریالی
نفر سوم: دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی بیست میلیون ریالی
نفر چهارم: دیپلم افتخار
نفر پنجم: دیپلم افتخار
آدرس دبیرخانه : بزرگراه شهید گمنام، ابتدای بزرگراه کردستان ساختمان معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران، طبقه دوم
- تلفن تماس:
دورنگار:
http://t.me/sequence_۵۹_second_tehran : پیام رسان های تلفن همراه
www.festivalamouzesh.ir : سایت پویش
sequence_۵۹_second_tehran : اینستاگرام پویش
زمان مراجعه حضوری به دبیرخانه از ساعت الی میباشد.
برگزاری کارگاهها و نشستها با موضوع آموزش شهروندی از بخشهای جانبی جشنواره می باشد. که زمان و
مکان برگزاری آن متعاقبا از طریق وب سایت جشنواره اطلاع رسانی خواهد شد.

دفعات مشاهده: 120 بار   |   دفعات چاپ: 14 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA code
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد