[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده ::
معرفی افراد::
گروه فیزیک حالت جامد::
گروه فیزیک اتمی-مولکولی::
امور آموزش::
امور پژوهش::
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
تسهیلات پایگاه::
انجمن دانش آموختگان فیزیک::
::
سخنرانی ها

AWT IMAGE

..
اطلاعیه سقف نمره ی دکتری

..
نظرسنجی
سایت دانشکده فیزیک را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
جستجو

جستجوی پیشرفته
..
اطلاعات تماس
AWT IMAGE
آدرس: تهران، میدان رسالت،خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک
تلفن دفتر دانشکده : 77240477
شماره نمابر : 77240497
تلفن مستقیم آموزش: 77240179 
آموزش-کارشناسی: 73225856    
تحصیلات تکمیلی: 73225892
پست الکترونیک: physics@iust.ac.ir
..
:: بیژن غفاری ::

 3

Google scholar

  نام و نام خانوادگی: بیژن غفاری

  سمت: رئیس پژوهشکده حمل و نقل

  مرتبه علمی: استاد

  تلفن داخلی: 5888

  فاکس: 77240497

  آدرس پست الکترونیکی: ghafary AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،ایران

  دانشگاه های محل تحصیل:

  دکتری،دانشگاه ریتسومئی کان، ژاپن

  کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، ایران

  کارشناسی، دانشگاه تبریز، ایران

  زمینه های تحقیقاتی:

 • Photonics
 • laser Beam Characterization
 • Nonlinear Optics
 • laser Beam Propagation

 مقالات مجلات:

 1. Generalized Stokes parameters and polarization behavior of flat-topped array laser beam propagating through oceanic turbulence
S Golmohammady, B Ghafary
Waves in Random and Complex Media, 27, 403 (2017)  Q2
 1. Terahertz radiation with high power and high efficiency in a magnetized plasma
F Bakhtiari, M Esmaeilzadeh, B Ghafary
Physics of Plasmas, 24, 073112 (2017)  Q2
 1. Terahertz radiation generation and shape control by interaction of array Gaussian laser beams with plasma
F Bakhtiari, S Golmohammady, M Yousefi, B Ghafary
Physics of Plasmas, 23, 123105 (2016)  Q2
 1. A Novel Graphene-Based Electro-Optical Modulator Using Modulation Instability
MA Sharif, B Ghafary, MHM Ara
IEEE Photonics Technology Letters, 28, 2897 (2016)  Q1
 1. Generation of terahertz radiation by beating of two laser beams in collisional magnetized plasma
A Hematizadeh, SM Jazayeri, B Ghafary
Laser and Particle Beams, 34, 569 (2016)  Q1
 1. Generalized Stokes parameters and polarization behavior of flat-topped array laser beam propagating through oceanic turbulence
S Golmohammady, B Ghafary
Waves in Random and Complex Media, 1 (2016)  Q2
 1. Strong terahertz radiation generation by beating of two laser beams in magnetized overdense plasma
A Hematizadeh, F Bakhtiari, SM Jazayeri, B Ghafary
Laser and Particle Beams, 34, 527 (2016)  Q1
 1. Strong terahertz radiation generation by beating of two spatial-triangular beams in collisional magnetized plasma
A Hematizadeh, F Bakhtiari, SM Jazayeri, B Ghafary
Physics of Plasmas, 23, 053507 (2016)  Q2
 1. Stokes parameters of phase-locked partially coherent flat-topped array laser beams propagating through turbulent atmosphere
S Golmohammady, B Ghafary
Laser Physics, 26, 066201 (2016)  Q2
 1. Experimental observation of low threshold optical bistability in exfoliated graphene with low oxidation degree
MA Sharif, MHM Ara, B Ghafary, S Salmani, S Mohajer
Optical Materials, 53, 80-86 (2016)  Q1
 1. Generation of terahertz radiation by beating of two circular flat-topped laser beams in collisional plasma
F Bakhtiari, M Yousefi, S Golmohammady, SM Jazayeri, B Ghafary
Laser and Particle Beams, 33, 713 (2015)  Q1
 1. Generation of terahertz radiation in collisional plasma by beating of two dark hollow laser beams
F Bakhtiari, S Golmohammady, M Yousefi, FD Kashani, B Ghafary
Laser and Particle Beams,33 , 463 (2015)  Q1
 1. Scintillation index effects on the bit error rate in free space optical communication of incoherent flat-topped laser beam propagating through turbulent atmosphere
M Yousefi, RT Azad, FD Kashani, B Ghafary
Iranian Journal of Science and Technology, 39, 369 (2015)  Q3
 1. Temporal dynamics of optical bistability and modulation instability in colloidal nanoparticles
MA Sharif, B Ghafary, MHM Ara
Journal of Nanophotonics, 9, 093047 (2015)  Q2
 1. Protecting MRI rooms by dielectric diffraction gratings
M Iranpour, B Ghafary, FD Kashani
Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 125, 5715 (2014)  Q2
 1. Analysing the behaviour of partially coherent divergent Gaussian beams propagating through oceanic turbulence
M Yousefi, FD Kashani, S Golmohammady, E Kazemian, B Ghafary
Journal of Modern Optics, 61, 1430 (2014)  Q2
 1. Temporal modulation instability, transition to chaos in non-feedback biased photorefractive media
MA Sharif, M Borjkhani, B Ghafary
Optics Communications, 319, 17 (2014)  Q1
 1. Propagation characteristics of tilted partially coherent rectangular flat-topped beam in turbulent atmosphere
FD Kashani, M Yousefi, SH Golmohammady, MH Ghezelayagh, B Ghafary
Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 124, 6679 (2013)  Q2
 1. Reliability analysis of the flat-topped array beam FSO communication link
S Golmohammady, M Yousefi, F Dabbagh Kashani, B Ghafary
Journal of Modern Optics, 60, 696 (2013)  Q2
 1. Reliability analysis of FSO communication links using aberrated divergent rectangular partially coherent flat-topped beam
B Ghafary, FD Kashani, E Kazemian
Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, 9, 13 (2013)  Q3
 1. Changes in the width of the coherence for partially coherent flat topped beams with a circular aperture in turbulent atmosphere
M Alavinejad, N Hadilou, B Ghafary
Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 124, 327 (2013)  Q2
 1. Changes in the coherence properties of partially coherent dark hollow beam propagating through atmospheric turbulence
M Alavinejad, G Taherabadi, N Hadilou, B Ghafary
Optics Communications 288, 1 (2013)  Q1
 1. Focal shift and focal switch of phase-lock partially coherent flat-topped array beams passing through an aligned and misaligned lens system with aperture
M Alavinejad, AR Rowshani, B Ghafary
Optics and Lasers in Engineering, 50, 1341 (2012)  Q1
 1. Real time measurement of the spatial coherence using non-redundant two-dimensional aperture array
FD Kashani, MRH Rad, B Ghafary
Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 123, 1317 (2012)  Q2
 1. Beam propagation analysis of a multi beam FSO system with partially flat-topped laser beams in turbulent atmosphere
FD Kashani, MR Mahzoun, B Ghafary
Optik-International Journal for Light and Electron Optics, 123, 879 (2012)  Q2
 1. Changes in the spectral degree of polarization of a partially coherent dark hollow beam in the turbulent atmosphere for on-axis and off-axis propagation point
G Taherabadi, M Alavynejad, FD Kashani, B Ghafary, M Yousefi
Optics Communications, 285, 2017 (2012)  Q1
 1. Changes in the state of polarization of partially coherent flat-topped beam in turbulent atmosphere for different source conditions
B Ghafary, M Alavinejad
Applied Physics B, 102, 945 (2011)  Q1
 1. Focal shift and focal switch of partially coherent flat-topped beams passing through an alignment and misalignment lens system with aperture
B Ghafary, M Alavinejad, H Siampoor
Journal of Modern Optics, 57, 2075 (2010)  Q2
 1. Focal shift for off-axial partially coherent flat topped beams passing a thin lens
B Ghafary, H Siampoor, M Alavinejad
Optics & Laser Technology, 42, 755 (2010)  Q2
 1. Electro-Optical Design of Imaging Payload for a Remote Sensing Satellite
E Peighani-Asl, MD ABBASI, B Ghafary, VV TABATABA
JSST, 2, 1 (2010) 
 1. Polarization characteristics of aberrated partially coherent flat-topped beam propagating through turbulent atmosphere
FD Kashani, M Alavinejad, B Ghafary
Optics Communications, 282, 4029 (2009)  Q1
 1. Transmittance of partially coherent flat topped beam with circular and elliptical symmetry in turbulence
M Alavinejad, M Khatiri, B Ghafary
Optics Communications, 282, 3541 (2009)  Q1
 1. Propagation properties of a non-circular partially coherent flat-topped beam in a turbulent atmosphere
FD Kashani, M Alavinejad, B Ghafary
Optics & Laser Technology, 41, 659 (2009)  Q2
 1. Coherence characterization of partially coherent flat-topped beam propagating through atmospheric turbulence
FD Kashani, M Alavinejad, B Ghafary
Opt. Appl., 39, 429 (2009)  Q4
 1. Turbulence-induced degradation properties of partially coherent flat-topped beams
M Alavinejad, B Ghafary
Optics and Lasers in Engineering, 46, 357 (2008)  Q2
 1. Spectral changes of partially coherent flat topped beam in turbulent atmosphere
M Alavinejad, B Ghafary, D Razzaghi
Optics Communications, 281, 2173 (2008)  Q1
 1. Analysis of the propagation of flat-topped beam with various beam orders through turbulent atmosphere
M Alavinejad, B Ghafary, FD Kashani
Optics and Lasers in Engineering, 46, 1 (2008)  Q2
 1. Propagation properties of partially coherent beams through turbulent media with coherent modes representation
M Alavinejad, F Ashiri, B Ghafary
Optica Applicata, 38, 549 (2008)  Q4
 1. Analyzing beam propagation through atmospheric turbulence for different degrees of global coherency
M Alavinejad, D Razzaghi, B Ghafary
Journal of optical communications, 28, 73 (2007)  Q3
 1. OPTICAL SWITCHING OF BISTABLE LASER DIODE BY CONTROLLING DETUNED INPUT POWER WITH FREQUENCY CHIRPING
B GHAFARY, M RASHADAT
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE, 14, 121 (2003)  Q1
 1. Wavelength tuning characteristics of a fabry-perot semiconductor laser with an external short cavity
M Okada, B Ghafary, H Ukita
Optical review, 8, 451 (2001)  Q2
 1. Static and dynamic properties of bistable semiconductor lasers with external optical input
B Ghafary
 1. Dynamics of Optical Switching and Stability Analysis of a Polarization Bistable Laser Diode with Detuned External Light Injection
B Ghafary, M Okada
Optical Review, 7, 73 (2000)  Q3
 1. Switching of a semiconductor laser with multi-detuned optical inputs by controlling injection current
B Ghafary, M Okada
Optical review, 6, 180 (1999)  Q2
 1. Dynamics of an optically switched bistable semiconductor laser
B Ghafary, S Donghui, M Okada
Optical review, 5, 99 (1998)  Q2

  ترجمه کتاب:

 • بیژن غفاری قمی، مبانی فتونیک، تألیف روال باتز، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1391

دفعات مشاهده: 24079 بار   |   دفعات چاپ: 2775 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 349 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.22 seconds with 56 queries by YEKTAWEB 3862