wrapper

 | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 
 

در راستای برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت شیوه همکاری مرکز با ارگان و یا موسسه درخواست کننده دوره آموزشی می تواند به صورت زیر صورت پذیرد:

صرفا در اختیار قراردادن زیر ساختهای الکترونیکی لازم برای اجرای دوره های مورد تایید مرکز  

همکاری با سازمان و موسسه درخواست کننده  برای اجرای دوره ها درقالب تامین زیر ساختهای الکترونیکی لازم برای اجرای دوره ها، تامین فضای آموزشی لازم در صورت لزوم (برای دوره های نیمه حضوری) و تامین مدرسین و کارشناسان لازم برای اجرای دوره

برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و نیز  دوره‌های بازآموزی سازمانی به صورت الکترونیکی

برگزاری کارگاه­های تخصصی غیر حضوری

برگزاری وبینارها (سمینارها و کنفرانس­های الکترونیکی)   
تمامی حقوق برای مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

  • آدرس: ايران، تهران، ميدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵
  • تلفن:  ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱
  • نمابر:  ۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

ورود به LMS - دانشجویان جاری