wrapper

 | تاریخ ارسال: 1397/4/3 | 
 


جدول ۱- شهریه عادی دانشجویان الکترونیکی ۱۳۹۹
 
شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر به ازای هر واحد
نظری عملی جبرانی عملی جبرانی نظری پایان نامه (هر واحد) سمینار
۱۷/۲۵۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۸۷۵/۰۰۰ ۲/۸۷۵/۰۰۰ ۱/۳۸۰/۰۰۰ ۳/۶۸۰/۰۰۰ ۲/۷۶۰/۰۰۰

 


   
تمامی حقوق برای مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

  • آدرس: ايران، تهران، ميدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵
  • تلفن:  ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱
  • نمابر:  ۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

ورود به LMS - دانشجویان جاری