[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا اسفند 1394 ::
 | تاریخ ارسال: 1394/12/22 | 
                                                                                                                                                                                                 
ردیفش. دانشجوییحوزه فعالیتمقطعت.واحدش. حسابماهت. ساعاتنرخمبلغ پرداختی
190411202مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی8308519377بهمن50200001000000
290412152نهاد رهبری - طراحیکارشناسی71 - عادی3690162058اسفند80200001600000
390412152نهاد رهبری - طراحیکارشناسی71 - عادی3690162058بهمن80200001600000
490431103طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690162848اسفند80200001600000
590431103طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690162848بهمن80200001600000
690431202طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690162937اسفند80200001600000
790431202طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690162937بهمن80200001600000
890522202نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3642899871بهمن80200001600000
990555045طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3649626064بهمن80200001600000
1091411293طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی5489588120اسفند80200001600000
1191411293طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی5489588120بهمن80200001600000
1291411365مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690190507بهمن820000160000
1391431077طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191414اسفند80200001600000
1491431077طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191414بهمن80200001600000
1591431095طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3642901094اسفند80200001600000
1691431095طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3642901094بهمن80200001600000
1791431203طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191554اسفند80200001600000
1891431203طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191554بهمن80200001600000
1991431509طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191570اسفند80200001600000
2091431509طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191570بهمن80200001600000
2191471086مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690192194بهمن2020000400000
2291472036طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690192704اسفند80200001600000
2391472036طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690192704بهمن80200001600000
2491511059طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690192801بهمن80200001600000
2591541491مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690194979بهمن1220000240000
2691551099مدیریت فرهنگی - خوابگاه دخترانکارشناسی71 - عادی3690194200بهمن2020000400000
2791734001مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی9807503259اسفند70280001960000
2891734001مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی9807503259بهمن70280001960000
2991734002مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی3414534723اسفند70280001960000
3091734002مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی3414534723بهمن70280001960000
3191764014روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690189436اسفند40280001120000
3291764014روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690189436بهمن70280001960000
3391814002مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستردکترا5 - عادی3690197498بهمن100400004000000
3691942014مرکزمشاوره - خوابگاههادکترا5 - عادی4563502563اسفند100400004000000
3791942014مرکزمشاوره - دانشکده هادکترا5 - عادی4563502563بهمن80400003200000
3892411096مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690205474بهمن1515000225000
3992412512روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690206497اسفند80150001200000
4092412512روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690206497بهمن80150001200000
4192431133مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690206713بهمن815000120000
4292433033مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی71 - عادی3690207108بهمن80200001600000
4392433033مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - سایتکارشناسی71 - عادی3690207108اسفند80200001600000
4492461267روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690207949اسفند4820000960000
4592481276روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3642900578اسفند80150001200000
4692481276روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3642900578بهمن80150001200000
4792511124طرح و برنامه - دفتر کارشناسی71 - عادی3690209550بهمن80200001600000
4892542127مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690212055بهمن1020000200000
4992622035مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690144424اسفند3028000840000
5092622035مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690144424بهمن3028000840000
5192664067نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690142731اسفند70280001960000
5292664067نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690142731بهمن70280001960000
5392664112نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690156309اسفند70280001960000
5492664112نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690156309بهمن70280001960000
5592664238مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690132922اسفند40280001120000
5692664238مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690132922بهمن40280001120000
5792823011مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستردکترا5 - عادی3690151560اسفند100400004000000
5892823011مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسدکترا5 - عادی3690151560بهمن100400004000000
5993411117مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690220562بهمن5015000750000
6093411342مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3690220805اسفند80150001200000
6193412022مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690221003بهمن1515000225000
6293431171مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی5 - عادی3642900756بهمن4015000600000
6393431171مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3642900756اسفند4015000600000
6493611322مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوسترکارشناسی ارشد5 - عادی3690151528بهمن70280001960000
6593611322مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسکارشناسی ارشد5 - عادی3690151528اسفند70280001960000
6693613161نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3649913543اسفند3028000840000
6793613161نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3649913543بهمن3028000840000
6893621072مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4544605408اسفند3028000840000
6993621072مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4544605408بهمن3028000840000
7093631089مدیریت فرهنگی - کانون - فضاسازیکارشناسی ارشد5 - عادی3690151994بهمن70280001960000
7193631089مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690151994اسفند70280001960000
7293632242مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900837بهمن2628000728000
7393731187مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690227907اسفند50280001400000
7493731187مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690227907بهمن50280001400000
7593733072نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی9190354781اسفند70280001960000
7693733072نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی9190354781بهمن70280001960000
7793746034مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسکارشناسی ارشد5 - عادی3690151870اسفند70280001960000
7893746034مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی3690151870بهمن70280001960000
7993792053طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690144556بهمن70280001960000
8093941054مرکزمشاوره - خوابگاههادکترا5 - عادی4388000053اسفند40400001600000
8193941054مرکزمشاوره - خوابگاههادکترا5 - عادی4388000053بهمن40400001600000
8293943036مرکزمشاوره - دانشکده هادکترا5 - عادی5060527166اسفند80400003200000
8393943036مرکزمشاوره - دانشکده هادکترا5 - عادی5060527166بهمن80400003200000
8494481189مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی5 - عادی3694004333اسفند3015000450000
8594481189مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی5 - عادی3694004333بهمن3015000450000
8694532225نهاد رهبری - سایتکارشناسی5 - عادی3642898530اسفند80150001200000
8794532225نهاد رهبری - سایتکارشناسی5 - عادی3642898530بهمن80150001200000
8894613169مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690152230اسفند40280001120000
8994613169مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690152230بهمن40280001120000
9094613223نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد5 - عادی3690161612اسفند70280001960000
9194613223نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد5 - عادی3690161612بهمن70280001960000
9294614149نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی3690160322اسفند70280001960000
9394614149نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی3690160322بهمن70280001960000
9494618009مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی8542550105اسفند3028000840000
9594618009مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی8542550105بهمن3028000840000
9694632149مدیریت فرهنگی - خوابگاه دخترانکارشناسی ارشد5 - عادی3690227184بهمن38280001064000
9794664542مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی ارشد5 - عادی3690168307اسفند70280001960000
9894664542مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازیکارشناسی ارشد5 - عادی3690168307بهمن70280001960000
9994666077مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی ارشد5 - عادی3690168412اسفند2228000616000
10094666077مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی3690168412بهمن2228000616000
10194735011مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900519بهمن2428000672000
10294740024مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4717597473اسفند3028000840000
10394740024مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4717597473بهمن3028000840000
10494765168مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی9610620008اسفند50280001400000
10594784135طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690164786اسفند45280001260000
10694784135طرح و برنامه - دفتر کارشناسی ارشد5 - عادی3690164786بهمن3528000980000
10794872037مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسدکترا5 - عادی8542556537اسفند100400004000000
10894872037مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی8542556537بهمن100400004000000
جمع کل:ریال 169556000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
دفعات مشاهده: 4439 بار   |   دفعات چاپ: 1000 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد