[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا دی 1394 ::
 | تاریخ ارسال: 1394/11/30 | 
ردیفش. دانشجوییحوزه فعالیتمقطعت.واحدش. حسابماهت. ساعاتنرخمبلغ پرداختی
190412152نهاد رهبری - طراحیکارشناسی71 - عادی3690162058دی80200001600000
290431103طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690162848دی80200001600000
390431202طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690162937دی80200001600000
490521193مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی71 - عادی3690169672دی4020000800000
590522202نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3642899871دی80200001600000
690555045طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3649626064دی80200001600000
790555072روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690199725آذر60200001200000
890555072روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690199725دی4020000800000
991411293طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی5489588120دی50200001000000
1091411365مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690190507دی1620000320000
1191431077طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191414دی80200001600000
1291431095طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3642901094دی80200001600000
1391431203طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191554دی80200001600000
1491431509طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191570دی80200001600000
1591471086مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690192194دی1620000320000
1691472036طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690192704دی80200001600000
1791511059طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690192801دی60200001200000
1891541491مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690194979دی1420000280000
1991551099مدیریت فرهنگی - خوابگاه دخترانکارشناسی71 - عادی3690194200دی2720000540000
2091734001مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی9807503259دی70280001960000
2191734002مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی3414534723دی70280001960000
2291764014روابط عمومی - نشریهکارشناسی ارشد5 - عادی3690189436آذر70280001960000
2391764014روابط عمومی - نشریهکارشناسی ارشد5 - عادی3690189436دی70280001960000
2491811004مدیریت فرهنگی - خوابگاه دختراندکترا5 - عادی8427508677دی1240000480000
2591814002مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی3690197498دی100400004000000
2691942014مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی4563502563دی70400002800000
2792411096مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690205474دی1215000180000
2892412512روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690206497دی80150001200000
2992433033مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690207108دی80200001600000
3092481276روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3642900578دی80200001600000
3192622035مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690144424دی40280001120000
3292664067نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690142731دی70280001960000
3392664112نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690156309دی70280001960000
3492664238مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690132922دی70280001960000
3592675022طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی ارشد5 - عادی3690215216دی40280001120000
3692823011مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی3690151560دی100400004000000
3793400065مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی69 - عادی9842914474دی80150001200000
3893412022مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690221003دی1615000240000
3993431171مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3642900756دی5015000750000
4093432207طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی69 - عادی3690222018دی5015000750000
4193481099مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی69 - عادی3690223596دی80150001200000
4293611322مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوسترکارشناسی ارشد5 - عادی3690151528دی70280001960000
4393613161نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3649913543دی3028000840000
4493621072مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4544605408دی40280001120000
4593631089مدیریت فرهنگی - کانون - فضاسازیکارشناسی ارشد5 - عادی3690151994دی70280001960000
4693632242مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900837دی38280001064000
4793688007نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی9894056271دی70280001960000
4893731187مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690227907دی70280001960000
4993733072نهاد رهبری - سایتکارشناسی ارشد5 - عادی9190354781دی70280001960000
5093792053مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690144556دی70280001960000
5193941054مرکزمشاوره - خوابگاههادکترا5 - عادی4388000053دی40400001600000
5293942009مدیریت فرهنگی - ناظر اردوهادکترا5 - عادی3690155310دی100400004000000
5393943036مرکزمشاوره - دانشکده هادکترا5 - عادی5060527166دی100400004000000
5494411324مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3642899316دی3020000600000
5594481189مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3694004333دی4015000600000
5694481252مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی8903555948دی1220000240000
5794532225نهاد رهبری - سایتکارشناسی69 - عادی3642898530دی80150001200000
5894532252مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3694006336دی2220000440000
5994542301مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی2027073207دی3020000600000
6094613169مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690152230دی50280001400000
6194613223نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد5 - عادی3690161612دی70280001960000
6294614149نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690160322دی70280001960000
6394618009مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی8542550105دی40280001120000
6494632149مدیریت فرهنگی - خوابگاه دخترانکارشناسی ارشد5 - عادی3690227184دی2528000700000
6594664542مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3690168307دی70280001960000
6694735011مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900519دی50280001400000
6794740024مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4717597473دی40280001120000
6894784135طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی ارشد5 - عادی3690164786دی2528000700000
6994872037مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوستردکترا5 - عادی8542556537دی100400004000000
7094888019نهاد رهبری - سایتدکترا5 - عادی3690152737دی70400002800000
7194984029مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی3690139056دی100400004000000
جمع کل:ریال 109604000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
دفعات مشاهده: 4479 بار   |   دفعات چاپ: 983 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد