[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
آرشیو مطالب

..
ملاقات های عمومی معاونت

..
جشن دانش آموختگان
..
:: کاردانشجویی فروردین تا آذر 1394 ::
 | تاریخ ارسال: 1394/11/2 | 
      
ردیفش. دانشجوییحوزه فعالیتمقطعت.واحدش. حسابماهت. ساعاتنرخمبلغ پرداختی
189555118مدیریت فرهنگی - کانون - فضاسازیکارشناسی71 - عادی4502527814آبان80200001600000
289555216مدیریت فرهنگی - کانون - طراحی بنر و پوسترکارشناسی71 - عادی3690186380آبان80200001600000
390411202مدیریت فرهنگی - انجمن علمی- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی8308519377آذر2520000500000
490412152نهاد رهبری - طراحیکارشناسی71 - عادی3690162058آذر80200001600000
590431103طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690162848آذر80200001600000
690431202طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690162937آذر76200001520000
790521193مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی71 - عادی3690169672آذر4020000800000
890522202نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3642899871آذر80200001600000
990555054مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی71 - عادی3690186658آذر2020000400000
1090555234مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی71 - عادی9492214660آذر3520000700000
1190763504مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690203285آذر70280001960000
1291411293طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی5489588120آذر80200001600000
1391411365مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690190507آذر3820000760000
1491431077طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191414آذر72200001440000
1591431149نهاد رهبری - سایتکارشناسی71 - عادی3690191473آذر80200001600000
1691431167روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690191503آذر1320000260000
1791431167روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690191503مهر520000100000
1891431167طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191503آذر67200001340000
1991431203روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690191554مهر1820000360000
2091431203طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191554آذر80200001600000
2191431509طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690191570آذر60200001200000
2291471086مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690192194آذر4020000800000
2391472036روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690192704مهر1820000360000
2491472036طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690192704آذر80200001600000
2591482018روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690196521آذر1820000360000
2691511059طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی3690192801آذر80200001600000
2791541185روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690194642آذر1820000360000
2891541185مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690194642آذر1620000320000
2991541239روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690168560آذر1820000360000
3091541491مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690194979آذر3820000760000
3191734001مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی9807503259آذر70280001960000
3291734002مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیکارشناسی ارشد5 - عادی3414534723آذر70280001960000
3391814002مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی3690197498آذر100400004000000
3491942014مرکزمشاوره - مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی4563502563آذر70400002800000
3592412512روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690206497آذر80150001200000
3692431133مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690206713آذر3715000555000
3792433033مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - سایتکارشناسی71 - عادی3690207108آذر80200001600000
3892461105مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690207779آذر2420000480000
3992481105طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی71 - عادی9123562353آذر80200001600000
4092481276روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3642900578آذر1820000360000
4192542127مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی71 - عادی3690212055آذر2620000520000
4292542199روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی71 - عادی3690212144آذر1820000360000
4392622035مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690144424آذر50280001400000
4492664067نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690142731آذر70280001960000
4592664112نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690156309آذر70280001960000
4692664238مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690132922آذر70280001960000
4792675022طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی ارشد5 - عادی3690215216آذر65280001820000
4892823011مدیریت فرهنگی - کانون-مستندسازی و بایگانیدکترا5 - عادی3690151560آذر100400004000000
4992886044مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهادکترا5 - عادی4695046281مهر100400004000000
5093400065مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی69 - عادی9842914474آذر80150001200000
5193411117مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی69 - عادی3690220562آذر6415000960000
5293411279طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی69 - عادی3690220732آذر80150001200000
5393412022طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی69 - عادی3690221003آذر2015000300000
5493431171مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3642900756آبان5015000750000
5593431171مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی69 - عادی3642900756آذر5015000750000
5693461234طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی69 - عادی3690222778آذر2715000405000
5793481099روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهاکارشناسی69 - عادی3690223596آذر2415000360000
5893481099مدیریت فرهنگی - نشریاتکارشناسی69 - عادی3690223596آذر5615000840000
5993511036طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی69 - عادی3690224088آذر80150001200000
6093511054طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی69 - عادی3690224118آذر80150001200000
6193611322مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسکارشناسی ارشد5 - عادی3690151528آذر70280001960000
6293613161نهاد رهبری - مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی3649913543آذر3028000840000
6393621072مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4544605408آذر50280001400000
6493631089مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسکارشناسی ارشد5 - عادی3690151994آذر70280001960000
6593632242مدیریت فرهنگی - خوابگاههای پسرانکارشناسی ارشد5 - عادی3642900837آذر44280001232000
6693682525مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی ارشد5 - عادی3690151889آذر36280001008000
6793731187مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690227907آذر70280001960000
6893744027مدیریت فرهنگی - کانون- مراسم ها و مناسبتهاکارشناسی ارشد5 - عادی4470570887مهر70280001960000
6993792053مدیریت فرهنگی - کانون - فضاسازیکارشناسی ارشد5 - عادی3690144556آذر70280001960000
7093942009مدیریت فرهنگی - کانون- مدرسدکترا5 - عادی3690155310آذر100400004000000
7193943036روابط عمومی - مراسم ها وو مناسبتهادکترا5 - عادی5060527166شهریور1840000720000
7293943036مرکزمشاوره - دانشکده هادکترا5 - عادی5060527166آذر100400004000000
7394412184طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی69 - عادی4729595042آذر72150001080000
7494471414طرح و برنامه - ارتباط با مدارسکارشناسی69 - عادی3694003892آذر80150001200000
7594481189مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی5 - عادی3694004333آذر4015000600000
7694613169مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی3690152230آذر70280001960000
7794613223نهاد رهبری - طراحیکارشناسی ارشد5 - عادی3690161612آذر70280001960000
7894614149نهاد رهبری - بنرکارشناسی ارشد5 - عادی3690160322آذر70280001960000
7994618009مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی8542550105آذر50280001400000
8094664542مدیریت فرهنگی - انجمن علمی-مستند سازیکارشناسی ارشد5 - عادی3690168307آذر70280001960000
8194666077مدیریت فرهنگی - انجمن علمی - دفتر مرکزیکارشناسی ارشد5 - عادی3690168412آذر40280001120000
8294740024مرکزمشاوره - خوابگاههاکارشناسی ارشد5 - عادی4717597473آذر50280001400000
8394872037مرکزمشاوره - خوابگاههادکترا5 - عادی8542556537آذر100400004000000
جمع کل:ریال 115960000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
دفعات مشاهده: 4406 بار   |   دفعات چاپ: 973 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد