[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزش ::
امور پژوهش::
اخبار دانشکده::
فضاهای آموزشی و تحقیقاتی::
تسهیلات پایگاه::
ارتباط با صنعت::
لینک های مفید::
تماس با ما::
گروه های دانشجویی::
::
مصاحبه تخصصی دکترای برق 98
98
..
مراکز تحقیقاتی و پزوهشی
مرکز تست و پایش ماشین های الکتریکی

مرکز تحقیقات نانوپترونیکس 

پژوهشکده سبز  

پژوهشکده الکترونیک 

آزمایشگاه تحقیقاتی الکترونیک قدرت 

قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری از سیستمهای قدرت 

مجله مهندسی برق و الکترونیک 

پژوهشکده مهندسی و فناوری عصبی ایران  

آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن 

مرکز مطالعات راهبردی وبین الملل فاوا

..
پیوند با سیستم های دانشگاه

AWT IMAGE
AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
گواهینامه HSE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
کدام بخش از سایت دانشکده مهندسی برق بیشتر مورد استفاده شما قرار می گیرد؟
آموزش و اطلاعیه های آموزشی
پژوهش و اطلاعیه های پژوهشی
اطلاعات دانشکده و اساتید
اخبار
اکثر موارد موجود در سایت
   
..
نظرسنجی
ارزیابی شما از سایت دانشکده مهندسی برق چیست؟
اطلاعات ارائه شده در حد کفایت است.
اطلاعات ارائه شده مطلوب است ولی نیاز به اطلاعات بیشتر می باشد.
اطلاعات ارائه شده کافی نیست.
   
..
درج نظر
به نظر شما کمبودهای سایت دانشکده برق چیست و برای رفع آن ها چه اقداماتی باید انجام شود؟ برای درج نظر کلیک نمایید.
..
:: ISI Journals ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۹/۱۷ | 

1. M. R. Mosavi, “A Practical Approach for Accurate Positioning with L1 GPS Receivers using Neural Networks”, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, USA, Vol.17, No.2, pp.159-171, March 2006. (ISI)

2. M. R. Mosavi, “Comparing DGPS Corrections Prediction using Neural Network, Fuzzy Neural Network and Kalman Filter”, Journal of GPS Solutions, USA, Vol.10, No.2, pp.97-107, May 2006. (ISI)

3. M. R. Mosavi, “Precise Real-Time Positioning with a Low Cost GPS Engine using Neural Networks”, Journal of Survey Review, UK, Vol.39, No.306, pp.316-327, October 2007. (ISI)

4. M. R. Mosavi, “GPS Receivers Timing Data Processing using Neural Networks: Optimal Estimation and Errors Modeling”, Journal of Neural Systems, Vol.17, No.5, pp.383-393, October 2007. (ISI)

5. M. R. Mosavi, “Estimation of Pseudo-Range DGPS Corrections using Neural Networks Trained by Evolutionary Algorithms”, Journal of Review of Electrical Engineering, Vol.5, No.6, pp.2715-2721, December 2010. (ISI)

6. M. R. Mosavi, “Wavelet Neural Network for Corrections Prediction in Single-Frequency GPS Users”, Journal of Neural Processing Letters, Vol.33, No.2, pp.137-150, 2011. (ISI)

7. M. Saraf, K. Mohammadi and M. R. Mosavi, “Classifying the Geometric Dilution of Precision of GPS Satellites Utilizing Bayesian Decision Theory”, Journal of Computers & Electrical Engineering, Vol.37, pp.1009-1018, 2011. (ISI)

8. M. R. Mosavi, “Error Reduction for GPS Accurate Timing in Power Systems using Kalman Filters and Neural Networks”, Journal of Electrical Review, Vol.87, No.12a, pp.161-168, 2011. (ISI)

9. M. R. Mosavi, A. Rahmati and A. Khoshsaadat, “Design of Efficient Adaptive Neuro-Fuzzy Controller based on Supervisory Learning Capable for Speed and Torque Control of BLDC Motor”, Journal of Electrical Review, Vol.88, No.1a, pp.238-246, 2012. (ISI)

10. M. R. Mosavi and M. Shiroie, “Efficient Evolutionary Algorithms for GPS Satellites Classification”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.37, No.7, pp.2003-2015, 2012. (ISI)

11. F. Nakhaei, M. R. Mosavi, A. Sam and Y. Vaghei, “Recovery and Grade Accurate Prediction of Pilot Plant Flotation Column Concentrate: Neural Network and Statistical Techniques”, Journal of Mineral Processing, Vol.110-111, pp.140-154, 2012. (ISI)

12. A. Tabatabaei, M. R. Mosavi and A. Rahmati, “Fault Location Techniques in Power System based on Traveling Wave using Wavelet Analysis and GPS Timing”, Journal of Electrical Review, Vol.88, No.6, pp.347-350, 2012. (ISI)

13. M. R. Mosavi, A. A. Akhyani and A. Rahmati, “A PMU Placement Optimal Method in Power Systems using Modified ACO Algorithm and GPS Timing”, Journal of Electrical Review, Vol.88, No.8, pp.346-349, 2012. (ISI)

14. F. Nakhaeie, A. Sam and M. R. Mosavi, “Concentrate Grade Prediction in an Industrial Flotation Column using the Artificial Neural Network”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.38, No.5, pp.1011-1023, 2013. (ISI)

15. H. Azami, M. R. Mosavi and S. Sanei, “Classification of GPS Satellites using Improved Back Propagation Training Algorithms”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.71, No.2, pp.789-803, 2013. (ISI)

16. M. R. Mosavi and I. EmamGolipour, “De-noising of GPS Receivers Positioning Data using Wavelet Transform and Bilateral Filtering”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.71, No.3, pp.2295-2312, 2013. (ISI)

17. M. Rafei and M. R. Mosavi, “A New 0.25-12.5 GHz High Quality Factor Low Power Active Inductor using Local RC Feedback to Cancel Series-Loss Resistance”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.38, No.11, pp.3125-3132, 2013. (ISI)

18. B. Norouzi, S. M. Kuchaki, S. M. Seyedzadeh and M. R. Mosavi, “A Simple, Sensitive and Secure Image Encryption Algorithm based on Hyper-Chaotic System with Only One Round Diffusion Process”, Journal of Multimedia Tools and Applications, Vol.71, No.3, pp.1469-1497, 2014. (ISI)

19. M. R. Azarbad and M. R. Mosavi, “A New Method to Mitigate Multipath Error in Single-Frequency GPS Receiver based on Wavelet Transform”, Journal of GPS Solutions, Vol.18, No.2, pp.189-198, 2014. (ISI)

20. M. R. Mosavi and M. R. Azarbad, “Multipath Error Mitigation Based on Wavelet Transform in L1 GPS Receivers for Kinematic Applications”, International Journal of Electronics and Communications, Vol.67, No.10, pp.875-884, 2013. (ISI)

21. A. Amirkhani, M. R. Mosavi, F. Mohammadizadeh and S. B. Shokouhi, “Classification of Intraductal Breast Lesions Based on the Fuzzy Cognitive Map”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.39, No.5, pp.3723-3732, 2014. (ISI)

22. M. R. Mosavi, M. Soltani Azad and I. EmamGholipour, “Position Estimation in Single-Frequency GPS Receivers using Kalman Filter with Pseudo-Range and Carrier Phase Measurements”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.72, No.4, pp.2563-2576, 2013. (ISI)

23. B. Norouzi, S. M. Seyedzadeh, S. M. Kuchaki and M. R. Mosavi, “A Novel Image Encryption based on Hash Function with Only Two-Round Diffiusion Process”, Journal of Multimedia Systems, Vol.20, No.1, pp.45-64, 2014. (ISI)

24. M. R. Mosavi, H. Nabavi and A. Nakhaei, “Neural Technologies for Precise Timing in Electric Power Systems with a Single-Frequency GPS Receiver”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.75, No.2, pp.925-941, 2014. (ISI)

25. A. Amirkhani, M. Niazi and M. R. Mosavi, “Heterostructure Photonic Crystal Multichannel Drop Filter based on Microcavities and Ring Resonators”, Journal of Optica Applicata, Vol.44, No.1, pp.5-15, 2014. (ISI)

26. M. R. Mosavi and A. Tabatabaei, “Wavelet and Neural Network Based Fault Location in Power Systems using Statistical Analysis of Traveling Wave”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.39, No.8, pp.6207-6214, 2014. (ISI)

27. M. Niazi, A. Amirkhani and M. R. Mosavi, “Investigation and Simulation of a Two-Channel Drop Filter with Tunable Double Optical Resonators”, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Vol.27, No.3, pp.827-834, 2014. (ISI)

28. A. Amirkhani, M. Niazi and M. R. Mosavi, “An Ultra-Small Heterostructure Wavelength Division Multiplexer (WDM) With the Ability to Select Two Wavelengths from the s-Band”, Journal of Optical and Quantum Electronics, Vol.46, No.7, pp.897-909, 2014. (ISI)

29. B. Norouzi, S. M. Kuchaki, S. M. Seyedzadeh and M. R. Mosavi, “A Novel Image Encryption based on Row-Column, Masking and Main Diffusion Processes with Hyper Chaos”, Journal of Multimedia Tools and Applications, Vol.74, No.3, pp.781-811, 2015. (ISI)

30. M. Rafei, S. E. Sorkhabi and M. R. Mosavi, "Multiobjective Optimization by Means of Multidimensional MLP Neural Networks", Journal of Neural Network World, Vol.25, No.1, pp.31-56, 2014. (ISI)

31. A. R. Yrfanean, M. R. Mosavi, A. Mohammadi and S. Y. Alchekh Yasin, "Improving the Target Position Detection in the Crossed Array Trackers Seeker using the Pulses Number Distribution in the FOV", Journal of Infrared and Millimeter Waves, Vol.33, No.5, pp.451-459, 2014. (ISI)

32. A. Tabatabaei and M. R. Mosavi, "Rapid and Precise GLONASS GDOP Approximation using Neural Networks", Journal of Wireless Personal Communications, Vol.77, No.4, pp.2675-2685, 2014. (ISI)

33. S. Y. Alchekh Yasin, A. R. Yrfanean, M. R. Mosavi and A. Mohammadi, "Design and Simulation a New Unique-Slit Reticle for Pulsed Infrared Seekers", Journal of the Optical Society of Korea, Vol.18, No.1, pp.1-8, 2014. (ISI)

34. S. Y. Alchekh Yasin, A. R. Yrfanean, M. R. Mosavi and A. Mohammadi, "An Effective Approach for Simulating the Two-Color Infrared Seekers", Journal of Infrared Physics and Technology, Vol.67, No.3, pp.73-83, 2014. (ISI)

35. M. R. Mosavi and F. Shafiee, "Narrowband Interference Suppression for GPS Navigation using Neural Networks", Journal of GPS Solutions, Vol.20, No.3, pp.341-351, 2016. (ISI)

36. M. R. Mosavi and N. Rahemi, "Positioning Performance Analysis using RWLS Algorithm based on Variance Estimation Medthods", Journal of Aerospace Science and Technology, Vol.42, pp.88-96, 2015. (ISI)

37. A. Tabatabaei and M. R. Mosavi, "A Fast GLONASS FDMA Acquisition Algorithm using Multi-Satellite Search Strategy", Journal of Wireless Personal Comunications, Vol.84, No.4, pp.2665-2678, 2015. (ISI)

38. M. R. Mosavi, M. Pashaian, M. J. Rezaei and K. Mohammadi, "Jamming Mitigation in GPS Receivers using Wavelet Packet Coefficients Thresholding", IET Signal Processing, Vol.9, No.5, pp.457-464, 2015. (ISI)

39. A. R. Baziar, M. Moazedi and M. R. Mosavi, "Analysis of Single Frequency GPS Receiver under Delay and Combinig Spoofing Algorithm", Journal of Wireless Personal Communications, Vol.83, No.3, pp.1955-1970, 2015. (ISI)

40. M. R. Mosavi and A. Tabatabaei, "Traveling-Wave Fault Location Techniques in Power System based on Wavelet Analysis and Neural Network using GPS Timing", Journal of Wireless Personal Communications, Vol.86, No.2, pp.835-850, 2016. (ISI)

41. M. R. Mosavi, M. Khishe and A. Ghamgosar, "Classification of Sonar Data Set using Neural Network Trained by Gray Wolf Optimization", Journal of Neural Network World, Vol.26, No.4, pp.393-415, 2016. (ISI)

42. M. Shirzadeh, A. Amirkhani, A. A. Jalali and M. R. Mosavi, "An Indirect Adaptive Neural Control of a Visual based Quadrotor Robot for Pursing a Moving Target", ISA Transactions, Vol.59, No.6, pp.290-302, 2015. (ISI)

43. M. R. Mosavi, Z. Nasrpooya and M. Moazedi, "Advanced Anti-Spoofing Methods in Tracking Loop", Journal of Navigation, Vol.69, No.4, pp.883-904, 2016. (ISI)

44. M. J. Rezaei, M. Abedi and M. R. Mosavi, "New GPS Anti-Jamming System based on Multiple Short-Time Fourier Transform", IET Radar, Sonar & Navigation, Vol.10, No.4, pp.807-815, 2016. (ISI)

45. S. Chehresa, A. Amirkhani, Gh. A. Rezai Rad and M. R. Mosavi, "Optimum Features Selection for Oil Spill Detection in SAR Image", Journal of the Indian Society of Remote Sensing, Vol.44, No.5, pp.775-787, 2016. (ISI)

46. M. R. Mosavi, M. J. Rezaei, M. Pashaian and M. S. Moghaddasi, "A Fast and Accurate Anti-Jamming System based on Wavelet Packet Transform for GPS Receivers", Journal of GPS Solutions, Vol.21, No.2, pp.415-426, 2017. (ISI)

47. S. M. Seyedzadeh, B. Norouzi, M. R. Mosavi and S. M. Kuchaki, “A Novel Color Image Encryption Algorithm based on Spatial Permutation and Quantum Chaotic Map”, Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Engineering Systems, Vol.81, Issues 1-2, pp.511-529, 2015. (ISI)

48.A. Amirkhani, M. Shirzadeh, E. I. Papageorgiou and M. R. Mosavi, “Visual-based Quadrotor Control by means of Fuzzy Cognitive Maps”, ISA Transactions, Vol.60, No.1, pp.128-142, 2016. (ISI)

49. M. Nasiri, M. R. Mosavi and S. M. Kuchaki, Infrared Dim Target Detection with High Reliability using Saliency Map Fusion”, IET Image Processing, Vol.10, No.7, pp.524-533, 2016. (ISI)

50. M. T. Hajali, M. R. Mosavi and K. Shahanaghi, Optimal Estimating the Project Completion Time and Diagnosing the Fault in the Project”, DYNA Journal, Vol.83, No.195, pp.121-127, 2016. (ISI)

51. M. R. Mosavi, M. S. Moghaddasi and M. J. Rezaei, “A New Method for Continuous Wave Interference Mitigation in Single-Frequency GPS Receivers”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.90, No.3, pp.1563-1578, 2016. (ISI)

52. M. T. Hajialinajar, M. R. Mosavi and K. Shahanaghi, “A New Estimation at Completion of Project’s Time and Cost Approach based on Particle Filter”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.41, No.9, pp.3761-3770, 2016. (ISI)

53. A. Tabatabaei, M. R. Mosavi, A. Khavari and H. S. Shahhoseini, “Reliable Urban Canyon Navigation Solution in GPS and GLONASS Integrated Receiver using Improved Fuzzy Weighted Least-Square Method”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.94, No.4, pp.3181-3196, 2017. (ISI)

54. A. Tabatabaei, M. R. Mosavi and H. S. Shahhoseini, “Multipath Mitigation in Urban Canyons using GPS-combined-GLONASS Weighted Vectorized Receiver”, IET Signal Processing, Vol.11, No.4, pp.446-451, 2017. (ISI)

55. M. Khishe, M. R. Mosavi and M. Kaveh, “Improved Migration Models of Biogeography-based Optimization for Sonar Dataset Classification by using Neural Network”, Journal of Applied Acoustics, Vol.118, pp.15-29, 2017. (ISI)

56. A. Amirkhani, M. R. Mosavi, K. Mohammadi and E. I. Papageorgiou, “A Novel Hybrid Method based on Fuzzy Cognitive Maps and Fuzzy Clustering Algorithms for Grading Celiac Disease”, Neural Computing and Applications, Vol.30. No.5, pp.1573-1588, 2018. (ISI)

57. M. R. Mosavi, A. Tabatabaei and P. Farajiparvar, “Stability Comparison of Fault Location Techniques against Faulty GPS Time Tagging for Three-Terminal Lines”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol.42, No.7, pp.2739-2749, 2017 (ISI).

58. M. Nasiri, M. R. Mosavi and S. M. Kuchaki, “Infrared Small Target Detection based on Human Visual Attention using Pulsed Discrete Cosine Transform”, IET Image Processing, Vol.11, No.6, pp.397-405, 2017. (ISI)

59. A. Amirkhani, E. I. Papageorgiou, A. Mohseni and M. R. Mosavi, “A Review of Fuzzy Cognitive Maps in Medicine: Taxonomy, Methods, and Applications”, Journal of Computer Methods and Programs in Biomedicine, Vol.142, pp.129-145, 2017. (ISI)

60. A. Tabatabaei and M. R. Mosavi, “Robust Adaptive Joint Tracking of GNSS Signal Code Phases in Urban Canyons”, IET Radar, Sonar & Navigation, Vol.11, No.6, pp.987-993, 2017. (ISI)

61. A. Tabatabaei, M. R. Mosavi, H. S. Shahhoseini and K. Borre, “Vectorized and Federated Software Receivers Combining GLONASS and GPS”, Journal of GPS Solutions, Vol.21, No.3, pp.1331-1339, 2017. (ISI)

62. M. R. Mosavi, M. Khishe and M. Akbarisani, “Neural Network Trained by Biogeography-based Optimizer with Chaos for Sonar Data Set Classification”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.95, No.4, pp.4623-4642, 2017. (ISI)

63. N. Okati, M. R. Mosavi and H. Behroozi, “A Novel Genetic-Based Resource Allocation and Cooperative Node Selection Technique for Physical Layer Security Designs”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.95, No.4, pp.4733-4746, 2017. (ISI)

64. M. R. MosaviA. Khavari, A. Tabatabaei and M. J. Rezaei, “Jamming Mitigation using an Improved Fuzzy Weighted Least Square Method in Combined GPS and GLONASS Receiver”, International Journal of Electronics and Communications, Vol.76, No.6, pp.107-116, 2017. (ISI)

65. M. R. Mosavi, M. H. Bisjerdi and G. Rezai-Rad, “Optimal Target-Oriented Fusion of Passive Millimeter Wave Images with Visible Images based on Contourlet Transform”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.95, No.4, pp.4643-4666, 2017. (ISI)

66. M. R. Mosavi and M. Khishe, “Training a Feed-Forward Neural Network using Particle Swarm Optimizer with Autonomous Groups for Sonar Target Classification”, Journal of Circuits, Systems, and Computers, Vol.26, No.11, pp.17501851-pp.175018520, 2017. (ISI)

67. S. E. Sorkhabi, M. R. Mosavi and M. Rafei, “Low Noise Amplifier Synthesis Using Multidimensional MLP Neural Network”, IETE Journal of Research, Vol.64, No.3, pp.374-386, 2018.  (ISI)

68. A. Farhadi, M. Moazedi, M. R. Mosavi and A. Sadr, A Novel Ratio-Phase Metric of Signal Quality Monitoring for Real-Time Detection of GPS Interference”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.97, No.2, pp.2799-2818, 2017. (ISI)

69. E. Shafiee, M. R. Mosavi and M. Moazedi, “Detection of Spoofing Attack using Machine Learning based on Multi-Layer Neural Network in Single-Frequency GPS Receivers”, Journal of Navigation, Vol.71, No.1, pp.169-188, 2018. (ISI)

70. F. Fakhari, M. R. Mosavi and M. M. Lajvardi, “Image Fusion based on Multi-scale Transform and Sparse Representation: An Image Energy Approach”, IET Image Processing, Vol.11, No.11, pp.1041-1049, 2017. (ISI)

71. M. Abedi, M. J. Rezaei and M. R. Mosavi, “Accurate Interference Mitigation in Global Positioning System Receivers Based on Double-Step Short-Time Fourier Transform”, Journal of Circuits, Systems, and Signal Processing, Vol.37, No.6, pp.2450-2470, 2018. (ISI)

72. E. S. Abdolkarimi, G. Abaei and M. R. Mosavi, “A Novel Wavelet-Extreme Learning Machine for Low-Cost INS/GPS Navigation System in High-Speed Applications”, Journal of GPS Solutions, Vol.22, No.1, pp.1-13, 2018. (ISI)
73. M. A. Mansoori, M. R. Mosavi and M. H. Bisjerdi, “Regularization based Semi-blind Image Deconvolution using an Improved Function for PMMW Images Application”, Journal of Circuits, Systems, and Computers, Vol.27, No.7, pp.18501071-185010725, 2018. (ISI)
74. M. Moazedi, M. R. Mosavi and A. Sadr, “Real-Time Interference Detection and Mitigation in Robust Tracking Loop of GPS Receiver”, Journal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol.95, No.1, pp.93-113, 2018. (ISI)
75. F. S. Marvasti, M. R. Mosavi and M. Nasiri, “Flying Small Target Detection in Infrared Images Based on Adaptive Toggle Operator”, IET Computer Vision,  Vol.12, No.4, pp.527-534, 2018. (ISI)
76. M. T. Hajialinajar, H. Rahimi, M. R. Mosavi and B. Afandak, "Estimation of Project Completion Time using Wiener Random Process and Bayesian Structure based on Expert's Point of View", Journal of the Operational Research Society, Vol.70, No.3, pp.395-402, 2019. (ISI)
77. M. Khishe, M. R. Mosavi and A. Moridi, “Chaotic Fractal Walk Trainer for Sonar Data Set Classification using Multi-Layer Perceptron Neural Network and Its Hardware Implementation”, Journal of Applied Acoustics, Vol.137, pp.121-139, 2018. (ISI)
78. M. J. Rezaei and M. R. Mosavi, “A Hybrid Anti-Jamming Approach for Kinematic GPS Receivers”, IET Signal Processing, Vol.12, No.7, pp.888-895, 2018. (ISI)
79. A. Amirkhani,  E. I. Papageorgiou, M. R. Mosavi and K. Mohammadi, “A Novel Medcial Decision Support System based on Fuzzy Cognitive Maps Enhanced by Intuitive and Learning Capabilities for Modeling Uncertainty”, Journal of Applied Mathematics and Computation, Vol.337, pp.562-582, 2018. (ISI)

80. A. Tabatabaei and M. R. Mosavi, “Performance Analysis of GLONASS Integration with GPS Vectorized Receiver in Urban Canyon Positioning”, Journal of Survey Review, 2018. (ISI)
81. M. Moazedi, M. R. Mosavi and A. Sadr, Robust Acquisition at GPS Receivers in Unsafe Locations using  Complex Wavelet Transform”, Journal of Survey Review, 2018. (ISI)
82. M. H. Bisjerdi and M. R. Mosavi, An Optimal Algorithm for Fusion of Passive Millimeter Wave and Visible Images Based on Non-subsampled Shearlet Transform and Improved Spiking Cortical Model”, Journal of Wireless Personal Communications, Vol.103, No.3, pp.2599-2620, 2018. (ISI)
83. M. R. Mosavi, M. Khishe, M. J. Naseri, G. R. Parvizi and M. Ayat, “Training Multi-Layer Perceptron Neural Network Utilizing Adaptive Best-mass Gravitational Search Algorithm to Classify Sonar Dataset”, Journal of Archives of Acoustics, Vol.44, No.1, pp.137-151, 2019.
84. M. Kaveh, M. Khishe and M. R. Mosavi, “Design and Implementation of a Neighborhood Search Biogeography-based Optimization Trainer for Classifying Sonar Dataset using Multi-Layer Perceptron Neural Network”, Journal of Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2018. (ISI)
85. 
A. A. Abedi, M. R. Mosavi and K. Mohammadi, A New Recursive Satellite Selection Method for Multi-Constellation GNSS”, Journal of Survey Review, 2019. (ISI)
86. M. Khishe and M. R. Mosavi, “Improved Whale Trainer for Sonar Datasets Classification using Neural Network”, Journal of Applied Acoustics, Vol.154, pp.176-192, 2019. (ISI)

AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 9881 بار   |   دفعات چاپ: 393 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 55 queries by YEKTAWEB 3921