[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
تسهیلات پایگاه ::
مدیریت امور دانش آموختگان::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
تور مجازی دانشگاه

AWT IMAGE

..
Rss

AWT IMAGE

..
:: برگزاری سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری ::
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۲/۸ | 

  سمینار پیشرفت پروژه دانشجویان دکتری دانشکده مهندسی شیمی

  گروه جداسازی و معدنی

 

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  راهنمای دوم / مشاور

  اعضا کمیته هادی

  زمان ارائه

  ابوالفضل آتش جامه

  دکتر محمدی

  دکتر مهدیارفر/

  دکتر بختیاری

  دکتر روشن ضمیر

  دکتر اشرفی زاده

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 14:15 کلاس 130

  مصطفی وفایی

  دکتر اله وردی

 

  دکتر اشرفی زاده

  دکتر نوروز بیگی

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 15 کلاس 130

  مینا قلی پور

  دکتر اله وردی

 

  دکتر اشرفی زاده

  دکتر نوروز بیگی

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 15:45 کلاس 130

  حجت اله مقصود لو

  دکتر اله وردی

  ------

  دکتراشرفی زاده

  دکتر نوروز بیگی

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 16:30 کلاس 130

  مونا ایروانی نیا

  دکتر روشن ضمیر

  ------

  دکتر محمدی

  دکتر مقبلی

  سه شنبه 15 اردیبهشت ساعت 14:15 کلاس 144

  محمد جواد پرنیان

  دکتر روشن ضمیر

  دکتر جمشیدی(کمیته هادی)

  دکتر محمدی

  دکتر نوروز بیگی

  سه شنبه 15 اردیبهشت ساعت 15:15 کلاس 144

  مریم عباسی منفرد

  دکتر محمدی

  دکتر کثیری

  دکتر هاشم آبادی

  دکتر اشرفی زاده

  چهارشنبه 16 اردیبهشت ساعت 15 کلاس 145

  ابوالفضل ستاری

  دکتر اشرفی زاده

  دکتر مینا ادیبی

  دکتر محمدی

  دکتر رهبر

  دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت15:15 کلاس 130

  نوید عزیزی

  دکتر محمدی

  دکتر بهبهانی ,دکتر محبی

  دکتراشرفی زاده

  دکتر رهبر

  دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت16 کلاس 130

  محمد عنایت زاده

  دکترمحمدی

  دکتر نرگس فلاح

  دکتر روشن ضمیر

  دکتر نعیم پور

  سه شنبه 22 اردیبهشت ساعت 15:15 کلاس 145

  تقیه سریریچی

  دکتر روشن ضمیر

  ------

  دکتر محمدی

  دکتر جمشیدی

  سه شنبه 22 اردیبهشت ساعت 16:45 کلاس 145

  امیر بهروزی فر

  دکتر روشن ضمیر

  دکتر بزمی

  دکتر رهبر

  دکتر اشرفی زاده

  چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 16:30 کلاس 130

  وحید هوشیارگر

  دکتر اشرفی زاده

  دکتر آرمان صادقی

  دکتر رهبر

  دکتر هاشم آبادی

  چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه ساعت 17:15 کلاس 130

   

    گروه فرایند 1

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  راهنمای دوم / مشاور

  اعضا کمیته هادی

  زمان ارائه

  جویا معروفی

  دکتر هاشم آبادی

 

  دکتر موحدی راد

  دکتر مقبلی

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 15 کلاس 136

  اسماعیل یزدانی

  دکتر هاشم آبادی

  ----

  دکتر موحدی راد

  دکتر مقبلی

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت15:45 کلاس 136

  ایمان شیریان پور

  دکتر کثیری

  ----

  دکتر هاشم آبادی

  دکتر موحدی راد

  شنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 16:15 کلاس 130

  سپیده رشدی دیلمقانی

  دکتر کثیری

  دکتر رهبر

  دکتر هاشم آبادی

  دکتر قائمی

  شنبه 19 اردیبهشت ماه ساعت 17 کلاس 130

  حمزه فرح زادی

  دکتر شیروانی

  دکتر هاشم آبادی

  دکتر موحدی راد

  دکتر کثیری

  دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 15:15 کلاس136

  علی غفاری

  دکتر هاشم آبادی

  دکتر بزمی

  دکتر موحدی راد

  دکتر شاه حسینی

  دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت16 کلاس 136

  محسن امیری

  دکتر شاه حسینی

  دکتر قائمی

  دکتر موحدی راد

  دکتر هاشم آبادی

  دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت16:45 کلاس 136

  محمد رضا طاری بخش

  دکتر صادقی

  دکتر عصاره/ دکتراحمدی

  دکتر شاه حسینی

  دکتر قائمی

  سه شنبه 22 اردیبهشت ماه ساعت13:30 کلاس 46

  بهرنگ خدایی

  دکتر شاه حسینی

  دکتر ثباتی

  دکتر موحدی راد

  دکتر صادقی

  سه شنبه 22 اردیبهشت ماه ساعت14:15 کلاس 46

  پوریا اسماعیل زاده

  دکتر صادقی

  دکتر نوروز بیگی

  دکتر اشرفی زاده

  دکتر هاشم آبادی

  سه شنبه 22 اردیبهشت ماه ساعت15 کلاس 46

 

گروه پتروشیمی

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  راهنمای دوم / مشاور

  اعضا کمیته هادی

  زمان ارائه

  رضا شهریاری

  دکتر دهقانی

 

  دکترفیضی

  دکتر عصاره

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 15 کلاس 138

  علی میرزایی نیا

  دکترفیضی

  دکتر هاشمیان زاده/دکتر فرزاد علوی

  دکتر دهقانی

  دکتر عصاره

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت15:45 کلاس 138

  مرتضی مافی

  دکتر دهقانی

  دکتر مختارانی

  دکترفیضی

  دکتر عصاره

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 16:30 کلاس 138

  بهزاد ناظر

  دکتر دهقانی

  دکتر بهرام گلیایی

  دکتر حجازی

  دکتر فیضی

  سه شنبه 15 اردیبهشت ساعت 15:30 کلاس 146

  محمود رضوی زاده

  دکتر جمشیدی

  ----

  دکتر دهقانی

  دکتر فصیحی

  سه شنبه 15 اردیبهشت ساعت 16:15 کلاس 146

  عباس روشنایی

  دکتر علوی

  ----

  دکتر دهقانی

  دکتر موحدی راد

  سه شنبه 15 اردیبهشت ساعت 17 کلاس 146

  فرهاد بنی شریف

  دکتر دهقانی

  دکتر پروری

  دکتر علوی

  دکتر فیضی

  دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 15:15 کلاس 138

  شکوفه فراهانی

  دکتر علوی

  دکتر کاووس فلامکی

  دکترمقبلی

  دکتر نوروز بیگی

  دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 16 کلاس 138

  حامد محمدی

  دکتر مقبلی

  ----

  دکتر دهقانی

  دکتر فصیحی

  دوشنبه 21 اردیبهشت ماه ساعت 16:45 کلاس 138

  امیر اتابک اسدی

  دکتر پروری

  دکتر بزمی/ دکتر رشید زاده

  دکترمقبلی

  دکتر طائب

  سه شنبه 22 اردیبهشت ساعت 13 کلاس 144

  محمد فدایی اشیانی

  دکتر علوی

  دکتر سید جابر صفدری

  دکتر طائب

  دکترمقبلی

  سه شنبه 22 اردیبهشت ساعت 13:45 کلاس 144

 

 

 

 

 

 

       

  گروه فرایند 2

  ر

  نام و نام خانوادگی

  استاد راهنما

  اعضا کمیته هادی

  زمان ارائه

  1

  مصیب ذوالفقاری

  دکتر حجازی

  دکترنعیم پور

  دکترشاه حسینی

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 15 کلاس 145

  2

  پانته آپیریه

  دکتر نعیم پور

  دکتر روشن ضمیر

  دکتر حجازی

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 15:45 کلاس 145

  3

  فرناز گودرزی

  دکتر حجازی

  دکترنعیم پور

  دکتر مقبلی

  دوشنبه 14 اردیبهشت ساعت 16:30 کلاس 145

 

 

دفعات مشاهده: 4771 بار   |   دفعات چاپ: 881 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان

Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 3991