دکتر سید مرتضی نقیب دکتر سید مرتضی نقیب

سید مرتضی نقیب 
دانشیار

تلفن: ۷۳۲۲۵۸۳۰-۲۱ (۹۸+) داخلی: ۵۸۳۰
ساختمان شماره ۲ -دانشکده فناوری های نوین
رایانامه: Naghib.iust[AT]gmail.com Naghib[AT]iust.ac.ir

اسکوپوس گوگل اسکولار ریسرچر آیدی سامانه علم سنجی وزارت بهداشت | سامانه علم سنجی دانشگاه علم و صنعت ایران


آموزش و پژوهش


افتخارات آموزشی و پژوهشی (۵ سال اول)
- استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران از شهریور ۱۳۹۳تا شهریور ۱۳۹۸
- دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران از شهریور ۱۳۹۸

- میانگین ارزشیابی دانشجو در ۵ سال اول خدمت در دانشگاه علم و صنعت ایران۱۹/۵۶
- عضو سرآمدان آموزشی دانشگاه 
علم و صنعت ایران
- میزان چاپ مقالات ISI در ۵ سال اول خدمت در مجموع ۳۱ مقاله و به طور متوسط در هر سال 
۶ مقاله
- عضو هیئت تحریریه مجله معتبر Current Mechanics and Advanced Materials
- عضو هیئت تحریریه مجله معتبر Current Nanotoxicity and Prevention
- چاپ سه مقاله در مجلات بین المللی ۱٪ برتر
- چاپ دو مقاله پر استناد (هایلی سایتد) و ۱٪ برتر در حوزه های موضوعی فارماکولوژی-تاکسیکولوژی و شیمی


افتخارات آموزشی و پژوهشی (۵ سال دوم)
- حضور در فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر دنیا (۲۰۲۰)
- پژوهشگر برتر دانشکده فناوری های نوین (۱۳۹۹)


 تحصیلات


دکتری تخصصی (Ph.D)                                                                                                 شروع: ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ ، پایان: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱   
مهندسی پزشکی-بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 
موضوع کاری: نانوبیوسنسور، نانومواد، تشخیص غیرتهاجمی، نانولوله کربنی، نانوصفحات گرافن اکسید، فنیل کتونوری، دیابت، الکتروشیمی، ولتامتری، آمپرومتری، تشخیص زودرس 
عنوان رساله: "مدلسازی و ساخت نانوبیوسنسورهای غیر تهاجمی بر پایه سنسور گلوکز اکسیداز برای کاربرد در تشخیص های پزشکی"
افتخارات: ممتاز، عضو استعدادهای درخشان و رتبه اول آموزشی دانشکده، معدل: ۱۹/۵۸ ، آزمون جامع: ۱۹/۳۳ ، نمره رساله: ۲۰

کارشناسی ارشد (MSC)                                                                                                 شروع: ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ ، پایان: ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
مهندسی پزشکی-بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) 
موضوع کاری: بیوسنسور، تشخیص فنیل کتونوری، دکستران، پلی وینیل پیرولیدون، فنیل آلانین دهیدروژناز، مخلوط پلیمر
عنوان پایان نامه: "بررسی ساخت بیوسنسور فنیل آلانین برای اندازه گیری غلظت فنیل آلانین درمایعات بیولوژیکی"
افتخارات: ممتاز و عضو استعدادهای درخشان، معدل: ۱۹/۲۷ ، نمره پایان نامه: ۲۰

کارشناسی (BSc)                                                                                                       شروع: ۱۳۸۴/۰۷/۰۱ ، پایان۱۳۸۸/۰۶/۳۱           
مهندسی پزشکی-بیومتریال، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 موضوع کاری: ایمپلنت اورتوپدی، زیست فعالی، سل ژل، سنتز ذوبی، پوشش دهی، غوطه وری، بیوگلاس، فولاد ضد زنگ
عنوان رساله: "افزایش زیست فعالی (Bioactivity) فولادزنگ نزن با استفاده ازپوشش بیوگلس بر روی آن"
افتخارات: ممتاز و عضو استعدادهای درخشان، معدل: ۱۷/۴۹ ، نمره پایان نامه: ۲۰ 

زمینه های تدریس

- نانو مواد در پزشکی و مهندسی پزشکی (نانو بیومتریال)
- نانوبیوتکنولوژی (زیست شناسی سلولی مولکولی، کنترل-رهایش دارو و مواد بیولوژیک در بدن و نانوزیست حسگرها)
- نانو زیست مواد (زیست سازگاری، برهمکنش بافت-زیست مواد و مهندسی بافت)
- نانوپلیمرها و کامپوزیت های آن (سنتز و کاربرد)


تحقیقات جاری
- نانو بیوسنسورها و مدلسازی ریاضی
- نانوزیست مواد
- کنترل-رهایش دارو و مواد بیولوژیک و شبیه سازی
- مهندسی بافت


 موضوعات مورد علاقه

 کلیه موضوعات پژوهشی تئوری یا عملی مرتبط با حوزه مهندسی پزشکی-نانو زیست فناوری


 پروژه های انجام شده
۱. افزایش زیست فعالی فولادهای ضد زنگ با استفاده از بیوگلاس ۴۵S۵
۲. طراحی و ساخت بیوسنسور تشخیصی فنیل کتونوری
۳. سنتز کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-کلسیم هیدروکسید برای کاربرد در کامپوزیت های دندانی


آثار منتخب علمی و پژوهشی

 منتخب مقالات مجلات بین المللی (ISI)

۱. Kalantari E, Naghib SM. A comparative study on biological properties of novel nanostructured monticellite-based composites with hydroxyapatite bioceramic. Materials Science and Engineering: C. ۲۰۱۹ May ۱;۹۸:۱۰۸۷-۹۶.

۲. Askari E, Naghib SM, Seyfoori A, Maleki A, Rahmanian M. Ultrasonic-Assisted Synthesis and In Vitro Biological Assessments of a Novel Herceptin-Stabilized Graphene Using Three Dimensional Cell Spheroid. Ultrasonics Sonochemistry. ۲۰۱۹ May ۲۹:۱۰۴۶۱۵.

۳. Salahandish R, Ghaffarinejad A, Naghib SM, Majidzadeh-A K, Zargartalebi H, Sanati-Nezhad A. Nano-biosensor for highly sensitive detection of HER۲ positive breast cancer. Biosensors and Bioelectronics. ۲۰۱۸ Oct ۱۵;۱۱۷:۱۰۴-۱۱.

۴. Gooneh-Farahani S, Naimi-Jamal MR, Naghib SM. Stimuli-responsive graphene-incorporated multifunctional chitosan for drug delivery applications: a review. Expert opinion on drug delivery. ۲۰۱۹ Jan ۲;۱۶(۱):۷۹-۹۹.

۵. Salahandish R, Ghaffarinejad A, Omidinia E, Zargartalebi H, Majidzadeh-A K, Naghib SM, Sanati-Nezhad A. Label-free ultrasensitive detection of breast cancer miRNA-۲۱ biomarker employing electrochemical nano-genosensor based on sandwiched AgNPs in PANI and N-doped graphene. Biosensors and Bioelectronics. ۲۰۱۸ Nov ۳۰;۱۲۰:۱۲۹-۳۶. 

۶. Salahandish R, Ghaffarinejad A, Naghib SM, Niyazi A, Majidzadeh-A K, Janmaleki M, Sanati-Nezhad A. Sandwich-structured nanoparticles-grafted functionalized graphene based ۳D nanocomposites for high-performance biosensors to detect ascorbic acid biomolecule. Scientific reports. ۲۰۱۹ Feb ۴;۹(۱):۱۲۲۶.

۷. Kalantari E, Naghib SM, Iravani NJ, Esmaeili R, Naimi-Jamal MR, Mozafari M. Biocomposites based on hydroxyapatite matrix reinforced with nanostructured monticellite (CaMgSiO۴) for biomedical applications: Synthesis, characterization and biological studies. Materials Science and Engineering: C. ۲۰۱۹ Jun ۲۸:۱۰۹۹۱۲.

۸. Rahmanian M, Dehghan MM, Eini L, Naghib SM, Gholami H, Mohajeri SF, Mamaghani KR, Majidzadeh-A K. Multifunctional gelatin–tricalcium phosphate porous nanocomposite scaffolds for tissue engineering and local drug delivery: In vitro and in vivo studies. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. ۲۰۱۹ Aug ۱;۱۰۱:۲۱۴-۲۰.

۹. Seyfoori A, Ebrahimi SS, Omidian S, Naghib SM. Multifunctional magnetic ZnFe۲O۴-hydroxyapatite nanocomposite particles for local anti-cancer drug delivery and bacterial infection inhibition: an in vitro study. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. ۲۰۱۹ Mar ۱;۹۶:۵۰۳-۸.

۱۰. Kalantari E, Naghib SM, Naimi-Jamal MR, Aliahmadi A, Iravani NJ, Mozafari M. Nanostructured monticellite for tissue engineering applications-Part I: Microstructural and physicochemical characteristics. Ceramics International. ۲۰۱۸ Aug ۱;۴۴(۱۱):۱۲۷۳۱-۸.

۱۱. Kalantari E, Naghib SM, Iravani NJ, Aliahmadi A, Naimi-Jamal MR, Mozafari M. Nanostructured monticellite for tissue engineering applications–Part II: Molecular and biological characteristics. Ceramics International. ۲۰۱۸ Aug ۱۵;۴۴(۱۲):۱۴۷۰۴-۱۱.

۱۲. Kalkhoran AH, Vahidi O, Naghib SM. A new mathematical approach to predict the actual drug release from hydrogels. European Journal of Pharmaceutical Sciences. ۲۰۱۸ Jan ۱;۱۱۱:۳۰۳-۱۰.

۱۳. Salahandish R, Ghaffarinejad A, Naghib SM, Majidzadeh-A K, Sanati-Nezhad A. A novel graphene-grafted gold nanoparticles composite for highly sensitive electrochemical biosensing. IEEE Sensors Journal. ۲۰۱۸ Jan ۴;۱۸(۶):۲۵۱۳-۹.  اختراعات

  طراحی و ساخت بیوسنسور الکتروشیمیایی آشکارساز هایپر فنیل آلانینمی در خون نوزاد


جوایز و امتیازات ویژه

دانشجوی ممتاز کارشناسی و کسب مجوز برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر

دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد و کسب مجوز برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه امیرکبیر

رتبه اول در بین دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر


  


دفعات مشاهده: 160352 بار   |   دفعات چاپ: 828 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر