[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر فرشته نعیم پور ::
 | تاریخ ارسال: 1393/2/9 | 

AWT IMAGE

            رتبه دانشگاهی: دانشیار

            گرایش : بیوتکنولوژی 

            تلفن دفتر :  73228745 

            تلفن دانشکده : 77240496

            دورنگار دانشکده : 77240495

            google scholar

  E-mail: fnaeim[at]iust.ac.ir 

مشخصات فردی

سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی

  - دکترای مهندسی شیمی ، دانشگاه یومیست، سال 1380

  - فوق لیسانس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف ، سال 1369

  - لیسانس مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، سال 1364

  ب) نمونه دوره های آموزشی کوتاه مدت

  - مهندسی متابولیک، سال 1378

    سوابق شغلی

  مدیر امور دانشجوئی، فرهنگی و خلاقیت ها ی دانشکده مهندسی شیمی

  معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی

  نماینده دانشگاه در کمیته زیست فناوری،

  مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشکده مهندسی شیمی

  مدیر برنامه ریزی درسی دانشکده مهندسی شیمی

  سوابق تدریس دانشگاهی

 • - کنترل فرآیندها ی I ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - کنترل فرآیندهای II ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - مدلسازی و شبیه­سازی فرآیندها ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - آزمایشگاه کنترل فرآیندها ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - آزمایشگاه عملیات واحد ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - مهندسی متابولیک، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - طراحی راکتورهای بیوشیمیا ی ی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - زیست­­فن­آوری، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - بیوشیمی عمومی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - آزمایشگاه تصفیه‌ آب‌های صنعتی ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - آزمایشگاه زیست­فن­آوری ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

 •  مقالات

   

  ردیف

    عنوا ن مقاله ISI

    نام نشریه

    تاریخ انتشار

    نویسندگان

    1

    Statistical Factor Screening and Optimization in Slurry Phase Bioremediation of 2,4,6 -Trinitrotuluene Contaminated Soil

    Journal of Hazardous Materials

    15 April 2011

    ) Sheibani G. ( Naeimpoor F. and Hejazi P

    2

    Carbon Content Reduction in a Model Reluctant Clayey Soil : Slurry Phase n-Hexadecane Bioremediation

    Journal of Hazardous Materials

    15 Sept. 2010

    ) Partovinia A ( ., Naeimpoor F. and Hejazi P .

    3

    Pretreatment of Municipal Wastewater by Enhanced Chemical Coagulation

    International Journal of Environmental Research

    Spring

    2007

    ) Sarparastzad ( eh H., Saeedi M., Naeimpoor F. and Aminzadeh B ,

    4

    Prediction of Proton Exchange and Bacterial Growth on Various Substrates Using Constraint-Based Modeling Approach

    Biotechnology and Bioprocess Engineering

    2011

    ) Motamedian E ( .

    Naeimpoor F .

    5

    Flux Distribution in Bacillus subtilis: Inspection on Plurality of Optimal Solutions

    Iranian Journal of Biotechnology

    2011

    ( Motamedian E. ( and

    Naeimpoor F .

    6

    Effect of hydraulic retention time and temperature on submerged membrane bioreactor

    Korean J. Chem. Eng

    2012

    A. Hemmati, M. Maghami, F. Naeimpoor, A. Pak, T. Mohammadi

    7

    Bio-filmand bio-entrapped hybrid membrane bioreactors in wastewater

    treatment: Comparison of membrane fouling and removal efficiency

    Desalination

    2013

    ) Rafiei B. ( , Naeimpoor F., Mohammadi T.

    8

    Phenanthrene biodegradation by immobilized microbial consortium

    in polyvinyl alcohol cryogel beads

    International Biodeterioration and Biodegradation

    2013

    ) Partovinia A ( ., Naeimpoor F.

    9

    Comparison of phenanthrene biodegradation by free

    and immobilized cell systems: formation of hydroxylated

    compounds

    Environmental Science and Pollution Research

    2014

    ) Partovinia A ( , Naeimpoor F.

    10

    Enhanced Heterotrophic Denitrification: Effect of Dairy

    Industry Sludge Acclimatization and Operating Conditions

    Applied Biochemistry and Biotechnology

    2014

    ) Akbari Shahabi Z (

    Naeimpoor F.

    عنوا ن مقاله در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی ISC و خارجی

    نام نشریه

    تاریخ انتشار

    نویسندگان

  A Microcosm Study on P-Nitrophenol Biodegradation in Soil Slurry by Alcaligenes faecalise: Plackett-Burman Design

    Iranian Journal of Chemical Engineering (IJCHE)

    2011

    ) Pirieh P. ( Naeimpoor F.,

    and Hejazi P.

   مدلسازی توزیع ارگانل‌های درون سلولی توسط نانوبیوموتورهای مولکولی

    نشریه مهندسی شیمی و نفت

    ١٣٨٨

    (فاطمه موید) فرشته نعیم­پور یوسف جمال ی

  Screening Effective Factors in Slurry Phase Bioremediation of 2,4,6- Trinitrotoluene (TNT) Contaminated Soil

    Iranian Journal of Chemical Engineering (IJCHE)

    2011

    ) Sheibani G ( ., Naeimpoor F. and Hejazi P.

  بررسی تجزیه زیستی پارا نبترو فنل در کشت لرزان و بیوراکتور هواگرد خارجی توسط باکتری آآلکالییجنس فالکالیس

    آب و فاضلاب

    1390

    (لیلی آبکار)

    فرشته نعیم پور

    برخی از مقالات کنفرانس:

    عنوان مقاله در همایش علمی معتبر

    تاریخ

    نویسندگان

    جداسازی باکتری مولد بیوسورفکتانت از لجن تانک ­ های نگهداری نفت به منظور کاربردهای زیست محیطی

    1389

    مریم دشتی،   فرشته نعیم ­ پور و   پریسا حجازی

    مقایسه مدل ­ های سینتیکی در جذب زیستی آلاینده فلزی نیکل توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر

    ١٣٨9

    (محمدرضا صفوی) ،  پریسا حجازی

    فرشته نعیم­پور

    بررسی فاکتورهای موثر بر فرآیندهای بیولوژیکی هوازی در بیورآکتور هواگرد پرشده در محیط مدل

    1389

    (امیر مسعود مسعودی) ،  پریسا حجازی

    فرشته نعیم­پور

    Comparison of Erythromycin Production using Complex and Defined Media

    201 0

    ( Kebriaee.R, ) ،  Naeimpoor F.

    Hejazi P

    بررسی تاثیر پرکن ­ ها بر رژیم جریان در بیورآکتور هواگرد خارجی به منظور بهبود انتقال اکسیژن در تصفیه بیولوژیک

    1389

    امیر مسعود مسعودی ،  پریسا حجازی

    فرشته نعیم­پور

    Optimization of Nickel Biosorption Process by Aspergillus niger using Response Surface Methodology

    2010

    ( Safavi M.R, ) ،  Hejazi P. ،  Naeimpoor F.

    Co-metabolic Biodegradation of 4-Chlorophenol (4-CP) by an Isolated Microorganism

    2010

    ( Shadram S, ) ،  Naeimpoor F.

    Hejazi P.

    بررسی اثر کشت مختلط میکروبی در جداسازی امولسیون های آب و نفت

    1389

    ( مریم دشتی) ،  فرشته نعیم ­ پور

    پریسا حجازی

    مقایسه عملکرد میکروارگانیسم های مولد بیوسورفکتانت جداشده با دو روش غنی­سازی حالت جامد و غوطه­ور

    1389

    عطیه ذبیح­الله­پور ،  پریسا حجازی

    فرشته نعیم­پور

    تولید اسید سیتریک از تفاله هویج در بیوراکتور سینی‌دار تخمیر حالت جامد

    1388

    (سید امیر ابراهیم امامی‌مقدم)

    فرشته نعیم ­ پور ،  پریسا حجازی

    بکارگیری تفاله هویج و سبوس گندم در تولید اسید سیتریک به روش تخمیر حالت جامد

    1388

    (سید امیر ابراهیم امامی‌مقدم)

    فرشته نعیم ­ پور ،  پریسا حجازی

    Study of phenol biodegradation in an external loop airlift bioreactor using response surface methodology

    1388

    Khakbaz Varkani M. ،  Naeimpoor F.

    پروژه های پژوهشی

 • بررسی امکان تولید آنتی بیوتیکها توسط گونه های میکروبی بومی ، 1384 ، دانشگاه علم و صنعت
 • توزیع فلاکسهای متابولیک در استرپتومایسیس ، 1385 ، دانشگاه علم و صنعت
 • حذف بیولوژیکی فنل در بیوراکتور هواگرد خارجی ، 1387 ، دانشگاه علم و صنعت
 • زیست ساالم سازی خاک های آلوده در فاز دوغابی ، 1388 ، دانشگاه علم و صنعت
 • زیست سالم سازی خاک های آلوده به پارانیتروفنل ، 1389 ، دانشگاه علم و صنعت
 • استفاده از میکروارگانیسم ها در تشکیل یا شکست امولسیون‌های آب و نفت ، 1390 ، دانشگاه علم و صنعت
 • استفاده از تثبیت سلولی در حذف زیستی ترکیبات نفتی ، 1391 ، دانشگاه علم و صنعت
 • کاربرد بیوراکتورهای هیبریدی در زیست سالم سازی آبهای آلوده ، 1392 ، دانشگاه علم و صنعت
 •    

دفعات مشاهده: 20160 بار   |   دفعات چاپ: 1376 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 51 queries by YEKTAWEB 4623