[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور پژوهشی::
امور آموزشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
مستندات و فرمها::
::
پیوند با دانشگاه

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
شبکه بیت
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
نظر سنجی در خصوص وب سايت دانشکده
عالی
خوب
متوسط
   
..
Rss

AWT IMAGE

..
:: دکتر محمد تقی صادقی ::
 | تاریخ ارسال: 1392/10/25 | 

            رتبه دانشگاهی: دانشیار

            گرایش : نفت   

            تلفن دفتر : 73228707

            تلفن دانشکده : 77240496

            دورنگار دانشکده : 77240495

               Email: sadeghi[at]iust.ac.ir

google scholar 

مشخصات فردی

سوابق آموزشی

الف) تحصیلات دانشگاهی:

 • دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه کوئینزلند - استرالیا، سال اخذ 1997
 • فوق لیسانس مهندسی شیمی، دانشگاه ولنگنگ - استرالیا، سال اخذ 1993
 • لیسانس مهندسی شیمی – صنایع گاز - دانشگاه صنعتی شریف، سال اخذ 1367

ب) نمونه دوره های آموزشی کوتاه مدت:

 • - Process Analysis by Statistical Methods
 • - Mathematical Process Modelling and Solutions
 • - Process Dynamics and Control
 • - Numerical Methods in Chemical Engineering
 • - Advanced Process Control
 • - Control and Optimisation

سوابق شغلی

 • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1376 تاکنون

سایر سوابق اجرایی

 • رئیس دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1388 – 1392
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1387 – 1388
 • رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه- دانشگاه علم و صنعت ایران – 1387 – 1387
 • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه - دانشگاه علم و صنعت ایران – 1383 – 1386
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1380 – 1383
 • معاون مرکز کامپیوتر دانشگاه – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1378 – 1380
 • مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1381- 1383
 • مدیر فناوری اطلاعات دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران – 1383
 • مسئول کمیته مخازن هیدروکربوری تعیین چالشها در برنامه چهارم توسعه ملی کشور - دانشگاه علم و صنعت ایران 1378
 • عضو تیم پژوهشی اسید استیک – شرکت تحقیق و توسعه پتروشیمی ایران - 1382
 • عضو تیم پژوهشی برجهای جداکننده با آکنه ساختار یافته – شرکت تحقیق و توسعه پتروشیمی ایران – 1383
 • مدیریت نرم افزاری اولین کنفرانس بین­المللی ساخت و تولید ایران – دانشگاه تربیت مدرس - 1382
 • دبیر کمیته علمی نفت و گاز – نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 1383
 • مدیراجرائی و نرم افزاری نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران - 1383
 • مدیراجرائی و نرم افزاری اولین کنفرانس ملی کود ایران - 1382

سوابق تدریس دانشگاهی

 • فرآیندهای گاز – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • بهینه­سازی فرایندها – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدل­سازی فرایندها – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • آزمایشگاه کنترل فرایندها – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • ریاضیات پیشرفته – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • - Mathematical Modelling and Solutions (Queensland University - Australia)
 • - Transport Principal (Queensland University - Australia)
 • - Process Principal (Queensland University - Australia)

نمونه مقالات مجلات و کتب منتشر شده

 • کتاب مدلسازی، شبیه سازی و کنترل فرایندها در مهندسی شیمی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1385
 • کتاب شبیه سازی مخزن، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران 1391

 1. Superamphiphobic Surfaces Prepared by Coating Multifunctional Nanofluids, Pouriya Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sadeghi, Alireza Bahramian, Zahra Fakhroueian and Ali Zarbakhsh, Applied Materials & Interfaces, 2016.
 2. Mathematical modeling of aroma compound recovery from natural sources using hollow fiber membrane contactors with small packing fraction, Hasan Haghshenas, Mohammad Taghi Sadeghi, Ghadiri Mehdi, Chemical Engineering and Processing, 2016.
 3. Bubble Formation on a Single Orifice in a Gas Solid Fluidized Bed Using Digital Image Analysis, Salman Movahedi Rad, Abolghasem Dehghani Lotfabad, Mohammad Taghi Sadeghi, Iranian Journal of Chemical Engineering, 2016.
 4. Combination of data rectification techniques and soft sensor model for robust prediction of sulfur content in HDS process, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2016.
 5. Theoretical and experimental study of phase equilibrium of semi-clathrate hydrates of methane + tetra-n-butyl-ammonium bromide aqueous solut, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Hesam Najibi, Kamalodin Momeni, Mohammad T. Sadeghi, 2015.
 6. Wettability alteration of carbonate rocks from liquid-wetting to ultra gas-wetting using TiO2, SiO2 and CNT nanofluids containing fluorochemicals, for enhanced gas recovery, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Pouriya Esmaeilzadeh, Mohammad Taghi Sadeghi , Zahra Fakhroueian, Alireza Bahramian, Reza Norouzbeigi, 2015.
 7. Experimental measurement and thermodynamic modelling of phase equilibria of semi-clathrate hydrates of (CO2+tetra-n-butyl-ammonium bromide) aqueous solution, Hesam Najibi, Kamalodin Momeni, Mohammad T. Sadeghi, Amir H. Mohammadi, Journal of Chemical Thermodynamics, 2015.
 8. Integrating principal component analysis and vector quantization with support vector regression for sulfur content prediction in HDS process, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Shankar Narasimhan, Chemical Industry & Chemical Engineering Quarterly, 2015.
 9. Improvement of the prediction performance of a soft sensor model based on support vector regression for production of ultra-low sulfur diesel, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Shankar Narasimhan, Petroleum Science, 2015.
 10. Soft sensor design for hydrodesulfurization process using support vector regression based on WT and PCA, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Shankar Narasimhan, Journal of Central South University, 2015.
 11. - Optimization of OCM Reactions over Na-W-Mn/SiO2 Catalyst at Elevated Pressure using Artificial Neural Network and Response Surface Methodology, J. Sadeghzadeh Ahari, Mohammad T. Sadeghi, S. Zarrinpashne, A. Irandoukht, Scientia Iranica, 2013.
 12. High Reliability Estimation Of Product Quality Using Support Vector Regression And Hybrid Meta-Heuristic Algorithms, Saeid Shokri, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 2014.
 13. A Novel Three Pseudo-Component Approach (ThPCA) for Thermodynamic Description of Hydrocarbon-water Systems, Mehrak Mahmudi and Mohammad Taghi Sadeghi, Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2013.
 14. The Optimization of Continuous Gas Lift Process Using an Integrated Compositional Model, Mehrak Mahmudi and Mohammad Taghi Sadeghi, Journal of Petroleum Science and Engineering, 2013.
 15. Chemical Structure of Autoignition in a Turbulent Lifted H2 /N2 Jet Flame Issuing into a Vitiated Coflow, S.M. MirNajafizadeh, M. T. Sadeghi, R. Sotudeh-Gharebagh, D.J.E.M. Roekaerts, Combustion and Flame, 2013.
 16. Optimization of OCM Reactions over Na-W-Mn/SiO2 Catalyst at Elevated Pressure using Artificial Neural Network and Response Surface Methodology, Jafar Sadeghzadeh Ahari, Mohammad Taghi Sadeghi and Saeed Zarrrinpashne, Scientia Iranica, 2013.
 17. Micro-kineticmodeling of OCMreactions overMn/Na2WO4/SiO2 catalyst, Jafar Sadeghzadeh Ahari, Saeed Zarrinpashne, Mohammad Taghi Sadeghi, Fuel Processing Technology, 2013, 79–87
 18. Compositional Description of Three-Phase Flow Model in a Gas-Lifted Well with High Water-Cut, M. Mahmudi and M. Taghi Sadeghi, Oil & Gas Science and Technology, DOI: 10.2516/ogst/2012060.
 19. Optimization of Fischer-Tropsch Process in a Fixed-Bed Reactor Using Non-uniform Catalysts, Sajad Karimi Mazidi, Mohammad Taghi Sadeghi, Mahdi Ahmadi Marvast, Chem. Eng. Technol. 2013, 36, No. 1, 1–13
 20. Analysis of autoignition of a turbulent lifted H2/N2 jet flame issuing into a vitiated coflow, S.M. Mir Najafizadeh, M.T. Sadeghi, R. Sotudeh-Gharebagh, international journal of hydrogen energy, doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.11.095
 21. Modeling And Sensitivity Analyses Of Hydrodesulfurization Catalyst Pellet, Peyman Mahinsa, Mohammad Taghi Sadeghi and Hamid Ganji, Petroleum & Coal 54 (2) 104-109, 2012.
 22. Performance Analysis of Compositional and Modified Black-Oil Models For a Gas Lift Process, M. Mahmudi and M. T. Sadeghi, Oil and Gas Science and Technology Journal, 2012.
 23. Optimization of OCM reaction conditions over Na–W–Mn/SiO2 catalyst at elevated pressure, J. SadeghzadehAhari, M. T. Sadeghi, S. ZarrinPashne, J. Taiwan Inst. Chem. Eng. (2011), doi:10.1016/j.jtice.2011.02.005
 24. Effects of operating parameters on oxidative coupling of methane over Na-W-Mn/SiO2 catalyst at elevated pressures, J. Sadeghzadeh Ahari, M. T. Sadeghi , S. Zarrinpashne, Journal of Natural Gas Chemistry 20(2011)204–213.
 25. Continuous Lumping Model of an Industrial Refinery Isomax Reactor, Iranian Journal of Chemical Engineering, 2010, Sadeghi M. T., Shahhoseini S., Behroozshad F.
 26. Dynamic Simulation of an Industrial Rotary Dryer, Iranian Journal of Chemical Engineering, 2010, Shahhoseini S., Sadeghi M. T., Golsefatan H.
 27. Modelling and Simulation of IWAG Proces in Petroleum Reservoir, Petroleum Science and Technology, 2010, Mohammadi M., Sadeghi M., T
 28. Modeling and Sensitivity Analysis of a Catalyst Pellet with Non-Uniform Activity Distribution in Fischer-Tropsch Synthesis, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2009, Zarrin H., Sadeghi M. T., Ahmadi Marvast
 29. Prediction of Octane Number for Gasoline Blends Using Artifitial Neural Network, Hydrocarbone Processing, 2009, Paranghooshi E., Sadeghi M. T., Shafiei S.
 30. Estimation of Kinetic Parameters for Hydrogenation Reaction Using Genetic Algorithem, Chemical Engineering Technology, 2009, Kadivar A., Sadeghi M. T., Sotoudeh Gharabagh R., Mahmoodi M.
 31. Optimization of Ammonia Synthesis Reactor using Genetic Algorithm, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2008, Sadeghi and Kavianiboroujeni A.
 32. CFD Simulation of Methane Steam Reforming Reactor, International Journal of Chemical Reactor Engineering, 2008, Sadeghi and Molaei M.
 33. Simulation and model validation of batch PHB production process using Ralstonia eutropha, Iran. J. Chem. & Chem. Eng., 2004, Shahhosseini, Sadeghi, Khosravi
 34. Sensitivity Study of Rotary Cement Kiln Using Dynamic Simulation, International Journal of Engineering Science, 2003, Sadeghi, Shahhosseini
 35. بهینه سازی شرایط عملیاتی سنتز فیشر-تروپش در راکتورهای دوغابی با هدف تولید محصولات مختلف، فائزه پورآهنگریان، محمد تقی صادقی و محمد امین ثباتی، مجله پژوهش نفت، 1394
 36. ارائه روش ترکیبی پیش پردازش داده ها در ماشین بردار رگرسیون جهت پیش بینی کیفیت گازوئیل پالایش شده، سعید شکری، محمد تقی صادقی و مهدی احمدی مروست، مجله پژوهش نفت، 1392
 37. مدلسازی آشفتگی در شعله های برخاسته جت نفوذی در جریان همسو، نشریه علمی- پژوهشی سوخت و احتراق 1392، محمدتقی صادقی، سید محمد میرنجفی زاده و رحمت ستوده قره باغ.
 38. شناسایی رژیم های جریان دوفازی و محاسبه افت فشار در چاه های تحت فرازآوری با گاز، محمودی، صادقی و فرهادپور، مجله پژوهش نفت، 1390
 39. بررسی تاثیر روش ساخت کاتالیست Na2WO4-Mn/SiO2 بر عملکرد واکنش جفت شدن اکسایشی متان، صادق زاده اهری، صادقی، زرین پاشنه، مجله پژوهش نفت، 1390
 40. تعیین سینتیک فرایند هیدروژناسیون با استفاده از نگرش بهینه سازی، کدیور، صادقی، ستوده قره باغ و محمودی، نشریه مهندسی شیمی و نفت، دوره ٤٤ ، شماره ١، مهرماه ١٣٨٩ ، از صفحه ٧٣ تا ٨
 41. نقش افزودنیها در تشکیل هیدرات هیدروژن، مجله مهندسی شیمی ایران، لیلا لطفی و محمد تقی صادقی، 1391
 42. بررسی انتخاب شبکه بندی‌های مختلف و مدلهای آشفتگی بر نحوه توزیع جریان دو فازی گاز- مایع در آکنه‌های منظم با استفاده از تکنیکهای دینامیک سیالات محاسباتی، مجله مهندسی شیمی ایران، وزیری و صادقی، 1390
 43. مدل‌سازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق ترکیبی (متناوب) آب و گاز غیر‌امتزاجی، مجله مهندسی شیمی ایران، 1388، علیمحمد محمدی، صادقی
 44. بهینه‌سازی کوره دوار سیمان به کمک الگوریتم ژنتیک، مجله مهندسی شیمی ایران، 1389، علیرضا زنجانی ثابت، صادقی
 45. مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی فرایندها، مجله صنعت هوشمند، 1377، صادقی
 46. مروری بر شبیه سازی کوره دوار سیمان، مجله سیمان، 1379، صادقی، طائب، مرادی
 47. مروری بر روشهای مختلف کنترل در مهندسی شیمی، مجله صنعت هوشمند، 1379، صادقی، نصرآبادی

سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی

 • مدیریت نرم افزاری اولین کنفرانس بین­المللی ساخت و تولید ایران – دانشگاه تربیت مدرس - 1384
 • دبیر کمیته علمی نفت و گاز – نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران - 1383
 • مدیراجرائی و نرم افزاری نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران - 1383
 • مدیراجرائی و نرم افزاری اولین کنفرانس ملی کود ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران - 1382

پروژه های پژوهشی

 • پروژه پژوهشی "مدلسازی و بهینه سازی فرآیند فرازآوری پیوسته گاز در میدان سلمان" 1388
 • مدلسازی و شبیه سازی کوره صنعتی کراکینگ به روش CFD 1389
 • پروژه پژوهشی "ارائه نقشه‌راه برای طرح‌های پژوهشی شرکت انتقال گاز" 1388
 • پژوهش و فناوری پتروشیمی بهینه‌سازی راکتور سنتز آمونیاک1384
 • پژوهش و فناوری پتروشیمی بهینه‌سازی راکتور سنتز آمونیاک1384
 • پژوهش و فناوری پتروشیمی مدلسازی هیدرودینامیکی ستون‌های پرشده با آکنه منظم 1383
 • شبیه سازی دینامیکی راکتور تولید اوره1382
 • طرح تعاون بین دانشگاهی شبیه سازی فرایند تولید میکروبی PHB1382
 • ارتقاء اتوماسیون در گروه شیمیایی ساصد1382
 • شبیه سازی دینامیکی برجهای با آکنه منظم واحد بوتن-1 پتروشیمی اراک1380
 • شبیه سازی دینامیکی کوره دوار سیمان- مرحله دوم1379
 • بررسی شبکه فعلی دانشگاه شامل اتصالات و قطعات مختلف آن1379
 • نحوه ارتقاء زیرساخت شبکه دانشگاه به شبکه پر سرعت فیبر نوری1379
 • شبیه سازی دینامیکی کوره دوار سیمان1377

افتخارات کسب شده

 • کسب عنوان کتاب برتر در جشنواره کتاب سال 1387
 • Scholarship from Ministry of Science, Reseach and Technology for Master of Science study abroad, 1990
 • Scholarship from Ministry of Science, Reseach and Technology for PhD study abroad, 1993

شرکت در اجلاس ها یا همایشهای بین المللی

 1. Prediction of Methane and Ethane Hydrate Phase Equilibria in Porous Media Using Artificial Neural Network, Sharjeh, UAE, Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, 2008, Momeni, Sadeghi and Fanaei
 2. Optimization of Ammonia Synthesis Reactor, Denmark, European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 2007, Behnam Hoseinzadeh and Mohammad T. Sadeghi
 3. CFD Simulation of Methane Steam Reforming Furnace, Denmark European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), 2007, Mazaher Molaei and Mohammad T. Sadeghi
 4. CFD Simulation of Combustion inside an Industrial Furnace, Kish, IChEC2008, 2008, Mazaher Molaei and Mohammad T. Sadeghi
 5. Optimization of Ammonia Synthesis Reactor using Genetic Algorithm, Melbourne, Australia, Chemeca2007, 2007, Azam Kavianiboroujeni and Mohammad T. Sadeghi
 6. Dynamic Simulation and Sensitivity Analysis of an Ammonia Synthesis Reactor, Melbourne, Australia, Chemeca2007, 2007, Leila Azari and Mohammad T. Sadeghi
 7. Modeling and Simulation of Reaction Absorption Packed Column Process, Bangkok, Thailand, Advances in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium, 2003, Sadeghi, Shahhosseini, Ghaemi
 8. On-line Identification, Simulation and Control of Water and Methanol Distillation Column, Bangkok, Thailand, Advances in Petrochemicals and Polymers in the New Millennium, 2003, Shahhosseini, Sadeghi, Afzali
 9. Variable Interaction and Solid Transport Dynamic Modeling of Rotary Drum, Halkidiki, Greece, 11th international Drying Symposium, 2003, Shahhosseini, Sadeghi, Golsefatan
 10. Fuzzy Supervisory Control of a Pilot Packed Distillation Column, Newzealand, APCChE, 2002, Sadeghi, Shahhosseini, Ahmadloo
 11. Dynamic Modeling and Simulation of Rotary Cement Kiln, Halifax, Canada, 51th Canadian Chemical Eng. Conference, 2001, Sadeghi, Shahhosseini,
 12. Dynamic modeling and simulation of urea synthesis reactor, Halifax, Canada, 51th Canadian Chemical Eng. Conference, 2001 Sadeghi, Shahhosseini, Shahpar
 13. Dynamic simulation of urea systhesis Gas-Liquid Reactor, Melbourne, Australia, 6th World Conference of Chemical Eng., 2001, Sadeghi, Shahhosseini, Shahpar
 14. Dynamic modeling of distributed systems for control purposes, Melbourne, Australia, 6th World Conference of Chemical Eng., 2001, Shahhosseini, Sadeghi
 15. Dynamic simulation of rotary cement kiln, Melbourne, Australia, 6th World Conference of Chemical Eng., 2001, Sadeghi, Shahhosseini
 16. Reduced Order Models of Structured Packing Columns, Rotorua, Newzeland, Chemeca’97, 1997, Sadeghi, Wang, Cameron
 17. Comparison of Different Method of Mass Transfer in, Sydney, Australia, Chemeca’96 1996, Sadeghi, Wang, Cameron
 18. Dynamic Simulation of Structured Packed Columns, Sydney, Australia, Chemeca’96 1996, Sadeghi, Cameron, Wang

پروژه­های تحصیلات تکمیلی هدایت شده:

مقطع

نام دانشجو

تاریخ

عنوان پایان نامه

ردیف

کارشناسی ارشد

نوید دشتگلی

1378

طراحی و مدلسازی واحد تولید پلی فسفات آمونیم

1

کارشناسی ارشد

مهرداد شهپر

1379

شبیه سازی دینامیک راکتور تولید اوره

2

کارشناسی ارشد

حسین قبادی

1379

داده برداری ،ثبث و نمایش داده ها و کنترل روی خط ...

3

کارشناسی ارشد

حسینقلی شفیعی

1379

رفع گرفتگی پیش گرمکن عمودی

4

کارشناسی ارشد

امیر محمد نصرآبادی

1379

شبیه سازی دینامکی برجهای با آکنه واحد 1- بوتن

5

کارشناسی ارشد

علی احمدلو

1380

کنترل رایانه ای برج تقطیر

6

کارشناسی ارشد

آتوسا افضلی

1381

مدلسازی و شبیه سازی برج تقطیر به روش on-line

7

کارشناسی ارشد

حمید رضا گل صفتان

1381

مدل سازی و شبیه سازی خشک کن دوار نیترو سلولز با هدف کنترل

8

کارشناسی ارشد

احد رضا قلی قایم

1381

مدلسازی برج جذب دی اکسید کربن و آمونیاک توسط محلول کربنات آمونیم

9

کارشناسی ارشد

فلور بهروزشاد

1382

مدلسازی و شبیه سازی توده‌ای برج تقطیر نفت خام

10

کارشناسی ارشد

مهدی کریمی

1382

شبیه‌سازی راکتور تولید آمونیاک

11

کارشناسی ارشد

محمد محمودی صابر

1382

طراحی و بهینه‌سازی خشک کن دوار

12

کارشناسی ارشد

حسن پورحسن

1382

کنترل On-line برج تقطیر صنعتی

13

کارشناسی ارشد

نوشین چیت ساز

1383

مدلسازی هیدرودینامیکی ستون‌های پرشده با آکنه منظم

14

کارشناسی ارشد

لیلا آذری

1384

مدل سازی راکتور سنتز آمونیاک با شبکه های عصبی

15

کارشناسی ارشد

منیژه بختیاری

1384

مدل سازی انتقال جرم فاز قطره در دستگاه استخراج کننده مایع- مایع نوع میکسر – ستلر

16

کارشناسی ارشد

اعظم کاویانی

1384

بهینه‌سازی راکتور سنتز آمونیاک

17

کارشناسی ارشد

رضا پورفتح ا...

1385

مدلسازی راکتور تولید هیدرات گازی

18

کارشناسی ارشد

بهنام حسین‌زاده

1385

بهینه سازی راکتور سنتز آمونیاک با الگوریتم ژنتیک بر اساس مدل شبکه عصبی

19

کارشناسی ارشد

مظاهر مولایی

1385

مدلسازی و شبیه سازی یک کوره صنعتی کراکینگ به روش CFD

20

کارشناسی ارشد

روح اله شاکری

1386

کنترل یک دستگاه آزمایشگاهی با استفاده از شبکه عصبی

21

کارشناسی ارشد

علیرضا زنجانی ثابت

1386

بهینه سازی کوره دوار سیمان بوسیله الگوریتم ژنتیک

22

کارشناسی ارشد

علی محمد محمدی

1387

مدلسازی ریاضی ازدیاد برداشت از مخازن نفتی به روش تزریق توٲم (متناوب) آب و گاز

23

کارشناسی ارشد

حدیث زرین

1387

مدلسازی دانه کاتالیستی

24

کارشناسی ارشد

مریم وزیری

1388

شبیه سازی برج با آکنه منظم با CFD

25

کارشناسی ارشد

آرش کدیور

1388

شبیه سازی و بهینه سازی راکتور هیدروژناسیون استیلن

26

کارشناسی ارشد

کمال الدین مومنی

1388

بهینه سازی شرایط تشکیل هیدرات

27

کارشناسی ارشد

الناز پرنقوش

1388

مدلسازی اختلاط برش های متفاوت بنزین برای پیش بینی درجه آرام سوزی

28

کارشناسی ارشد

تبری

1388

الگوریتم باران

29

کارشناسی ارشد

حمیده مهدی زاده

1389

بررسی استفاده از ابزار CFD در شبیه سازی راکتورهای بستر ثابت

30

کارشناسی ارشد

فرهاد صابونچی

1389

بررسی روشهای مدلسازی فرایند تزریق امتزاجی و غیر امتزاجی در مخازن هیدروکربنی

31

دکتری

مهرک محمودی

1391

مدلسازی و بهینه سازی فرایند فرازآوری پیوسته گاز

32

دکتری

جعفر صادق زاده اهری

1390

توسعه مدل برای فرایند OCM درفشار بالا و بهینه سازی شرایط عملیاتی راکتور بستر ثابت

33

دکتری

سید محمد میر نجفی زاده

بررسی پایداری شعله و مکانیزمهای واکنش

34

کارشناسی ارشد-مجازی

علی افراز

1389

ارائه مدلی جدید برای پیش بینی ویسکوزیته نفت مخازن ایران

35

کارشناسی ارشد

اردشیر حسینی

1389

شبیه‌سازی عملکرد آسیاب غلطکی در صنایع سیمان به کمک شبکه‌های عصبی مصنوعی

36

کارشناسی ارشد

فاطمه جندقی

1389

بررسی اثر پرتو اشعه گاما در کاهش گرانروی نفت خام

37

کارشناسی ارشد

سجاد کریمی مزیدی

1390

بهینه سازی عملکرد راکتور کاتالیستی بستر ثابت فرآیند فیشر-تروپش با توزیع ماده فعال درون رآکتور

38

کارشناسی ارشد

لیلا لطفی کتولی

1389

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات هیدروژن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

39

کارشناسی ارشد-مجازی

مرتضی خوش لهجه نافع

بررسی روشهای شبیه سازی فرآیند فرازآوری نفت خام با گاز طبیعی

40

کارشناسی ارشد

ندا حیدری

1389

بررسی افت فشار جریان چندفازی

41

دکتری

سعید شکری

1393

توسعه روشهای ترکیبی تلفیق داده ها برای پیش بینی کیفیت گازوئیل پالایش شده RTO

42

کارشناسی ارشد

حامد علی گل زاده

1390

شبیه سازی CFD راکتور بستر ثابت سنتز فیشر تروپش

43

کارشناسی ارشد

پیمان مهین سا

1390

مدل سازی دینامیک فرایند HDS

44

کارشناسی ارشد

محمد صمدی شال

1389

مدل سازی فرآیند نم زدایی از گاز طبیعی توسط غربال مولکولی

45

کارشناسی ارشد

پوریا رحیمی تیرانداز

1390

بررسی ارتقای کیفیت نفت خام با استفاده از پرتو دهی الکترونی

46

کارشناسی ارشد

حسن حق شناس

1391

شبیه سازی CFD فرایند استخراج مایع-مایع در تماس دهنده غشایی

47

کارشناسی ارشد

مصطفی همه خانی

1391

مطالعه اثر ماکرویو بر روی ارتقاء کیفیت نفت خام

48

کارشناسی ارشد

رامین محمودی

1391

مطالعه تجربی استفاده از امواج فراصوتی (ultrasonic waves) جهت کاهش گرانروی

49

کارشناسی ارشد

فائزه پورآهنگریان

1391

مدل سازی و بهینه سازی راکتور دوغابی سنتز فیشر تروپش

50

کارشناسی

فاطمه بیگلری

1390

بررسی اقتصادی فرآیند GTL در ایران

51

کارشناسی ارشد

میثم قوی اندام

بهینه سازی پارامترهای عملیاتی راکتور فرآیند HDS

52

کارشناسی ارشد-مجازی

علی ضیاالدینی دشتخاکی

1391

بررسی روشها و تجهیزات لازم در فرآیندهای تولیدLNG با تکیه بر واحد cold box

53

کارشناسی ارشد-مجازی

امیر بارانی

1391

مطالعه و بررسی خالص سازی هیدروژن با استفاده ازتکنولوژی جذب سطحی PSA (موردکاوی واحدPSA کارخانه الفین ‍‍‍‍‍‍‍‍‍پتروشیمی امیرکبیر)

54

کارشناسی ارشد

مرتضی نصرتی

1393

بهینه سازی فرایند تولید LNG

55

کارشناسی ارشد

طاهر عباسی اصل

1393

شبیه سازی خشک کن پاششی با استفاده از تکنیک های CFD

56

کارشناسی ارشد-مجازی

حمیده محمودابادی

1393

مدل سازی و شبیه سازی واحد LNG به روش MCR با نرم افزارها موجود

57

کارشناسی ارشد-مجازی

مسعود وفایی

1391

بررسی مطالعات مدلسازی و بهینه سازی فرآیند GTL (تبدیل گاز به مایع)

58

دکتری

محمد رضا طاری بخش

فعال

دیدگاه جدید شبیه سازی مخازن با رویکرد برداشت صیانتی و افزایش توان مدیریت مخازن

59

کارشناسی ارشد

موسی سهرابی

1394

شکست امولسیون‌های نفتی با استفاده از مایکروویو

60

دکتری

پوریا اسماعیل زاده

1395

تعیین پارامترهای بهینه برای استفاده از نانوسیالات جهت تغییر ترشوندگی سنگ مخزن گاز میعانی

61

کارشناسی ارشد

فهیمه جلیلی

1394

بهینه سازی پارامترهای موثر در سولفورزدایی از نفت خام به کمک اشعه ماکروویو

62

کارشناسی ارشد

ابوالقاسم دهقان لطف اباد

1394

تحلیل رفتار بستر های سیال گازی به کمک نوسانات فشار

63

دکتری

مرضیه سادات حسینی

فعال

تغییر ترشوندگی مخازن نفتی با استفاده از نانوسیالات

64

کارشناسی ارشد

فهیمه سبحانیان

1394

بررسی میدان غلظت به کمک تصویربرداری

65

دکتری

سروش برادران

فعال

گوگردزدایی از میعانات گازی با استفاده از راکتور کاویتاسیون هیدرودینامیک

66

کارشناسی ارشد

رضا غلامی

1394

مطالعه تجربی حذف دی اکسیدکربن با استفاده از مولکولارسیو13X از دودکش نیروگاه ها در بستر ثابت

67

کارشناسی ارشد

مسعود خزایی

1395

بررسی تجربی ازدیاد برداشت نفت در مخازن ایران با استفاده از نانوسیالات

68

کارشناسی ارشد

مجید جوکار کمال‌آبادی

1394

مطالعه تجربی تأثیر عوامل مختلف بر عملکرد تغلیظ کننده غبار مارپیچی با جریان انشعابی بیرونی

69

کارشناسی ارشد

زهرا نظری

1394

بررسی آزمایشگاهی و CFD تغلیظ کننده غبار با کانال زیگزاگی

70

کارشناسی ارشد

بهمن نیرومندی

1393

شبیه ‌سازی راکتور بستر ثابت فیشر- تروپش با کاتالیست غیریکنواخت با در نظرگرفتن غیر فعال شدن کاتالیست

71

کارشناسی ارشد

محسن پویان

1395

پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گازی در محیط متخلخل با استفاده از روش رگرسیون ماشین بردار پشتیبان

72

کارشناسی ارشد

رضا برجی

فعال

بهینه سازی الگو و مکان چاه های تولید نفت و تزریق گاز در توسعه یک میدان نفتی

73

دکتری

سیدمحمد دانشمند

فعال

کاربرد هوش مصنوعی در شبیه سازی و مدیریت مخازن هیدروکربوری

74

کارشناسی

امیر مهدی جهان افروز

فعال

بررسی امکان استفاده از انرژی خورشیدی و طراحی یک آبگرمکن خورشیدی

75

کارشناسی ارشد

مرضیه درویشی

فعال

ارزیابی مکانیزم ریزش ثقلی در فرآیند تزریق گاز امتزاجی به منظور ازدیاد برداشت از مخازن شکافدار طبیعی

76

کارشناسی ارشد

نیلوفر میثاقیان

1395

بالا بردن مقیاس در شبیه‌سازی مخازن طی فرایند تزریق با درنظر گرفتن بهینه‌سازی و مدل‌های داده‌محور

77

کارشناسی ارشد

شهریار رشیدی

فعال

بهینه سازی تزریق آب کربونیزه در مخازن نفتی به منظور ازدیاد برداشت

78

کارشناسی

علی ملکی

1395

امکان سنجی احداث گلخانه با شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس

79

کارشناسی ارشد

مسعود اصغریان سالکویه

فعال

پیش‌بینی خواص سنگ مخزن بر اساس داده‌های لاگ چاه به کمک هوش مصنوعی

80

کارشناسی ارشد

محمد برمکی

فعال

بررسی اثر نانوسورفکتانت ها بر ازدیاد برداشت نفت

81

کارشناسی ارشد

رسول عدالت

فعال

مطالعه فوم پایدار شده توسط نانو ذرات برای کنترل جابجایی در ازدیاد برداشت نفت

82

کارشناسی ارشد

کاوه پاداشت دهکائی

فعال

بررسی اثر نانو سیالات در کاهش کشش بین سطحی (IFT) برای فرآیند ازدیاد برداشت نفت

83

کارشناسی ارشد

محمد مجیدی آهویی

فعال

بررسی روش های کاهش گرانروی در ازدیاد برداشت از مخازن نفت به کمک نانوسیال

84

کارشناسی ارشد

پویا کمری

فعال

پیش بینی تولید نفت در روشهای ازدیاد برداشت شیمیایی و تعیین نوع ماده توسط هوش مصنوعی

85

دفعات مشاهده: 17120 بار   |   دفعات چاپ: 1458 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 13 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
Persian site map - English site map - Created in 0.2 seconds with 51 queries by YEKTAWEB 4372