[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

پست الکترونیکی:

meresearch@iust.ac.ir

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: هاشمی ::
AWT IMAGE

  نام: دکتر رامین هاشمی

  رتبه علمی: دانشیار

  تلفن: 50-7724540 داخلی:8941

  فاکس: 77240488

  پست الکترونیکی: rhashemi AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  دانشگاه های محل تحصیل:

 • دکترای مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)- دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)-دانشگاه صنعتی شریف
 • کارشناسی مهندسی مکانیک (طراحی جامدات)- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 زمینه های تحقیقاتی:

 • پلاستیسیته و مکانیک شکل دهی فلزات
 • شبیه سازی و بهینه کردن فرایند های ساخت
 • فناوری های نانو 

 مقالات ژورنال:

Google Scholar

 1. A. R.Safikhani, R.Hashemi and A. Assempour, The strain gradient approach for determination of forming limit stress and strain diagrams. Proc. IMechE, Part B, J. Engineering Manufacture, 2008, vol. 222, 4, 467- 483. (in English) (ISI)
 2. A. Assempour, A.R.Safikhani, and R. Hashemi, An Improved Strain Gradient Approach for Determination of Deformation Localization and Forming Limit Diagrams. Journal of Materials Processing Technology, 2009, Vol. 209, 4, 1758-1769. (in English) (ISI)
 3. A.R. Safikhani, R.Hashemi, and A. Assempour, Some Numerical Aspects of Necking Solution in Prediction of Sheet Metal Forming Limits by Strain Gradient Plasticity . Journal of Materials and Design , 2009, Vol. 30, 727-740. (in English) (ISI)
 4. A. Assempour, R.Hashemi, K. Abrinia, M. Ganjiani and E. Masoumi, A methodology for prediction of forming limit stress diagrams considering the strain path effect . Computational Materials Science, 2009, Vol. 45, 195–204. (in English) (ISI)
 5. R. Hashemi , A. Assempour, E. Masoumi, Implementation of the forming limit stress diagram to obtain suitable load path in tube hydroforming, Journal of Materials and Design 2009, Vol. 30, 9, 3545-3553. (in English) (ISI)
 6. R. Hashemi, G. Faraji, K.Abrinia, A.F. Dezaji, Application of the hydroforming strain- and stress-limit diagrams to predict necking in metal bellows forming process. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2010, Vol. 46, Numbers 5-8 , 551-561, (in English) (ISI)
 7. A. Assempour, R.Hashemi, Finding the optimum Hill index in the determination of the forming limit diagram. Proc. IMechE, Part B: J. Engineering Manufacture, 2003, 217(B12), 1677–1683. (in English) (ISI)
 8. A. Assempour, H.Khakpour, R.Hashemi, Forming limit diagrams with the existence of through-thickness normal stress. Computational Materials Science , 2010, Vol. 48, Issue 3 , 504-508. (in English) (ISI)
 9. G. Faraji, R.Hashemi,M.M. Mashhadi, A.F. Dezaji, Hydroforming Limits in Metal Bellows Forming Process. Materials and Manufacturing Processes. 2010, Vol. 25, 12, 1413-1417. (in English ) (ISI)
 10. G.Faraji, M.M. Mashhadi, R.Hashemi, Using the finite element method for achieving an extra high limiting drawing ratio (LDR) of 9 for cylindrical components, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2011, Vol. 3, Issue 4, 262–267 (in English) (ISI)
 11. R. Hashemi , A. Ghazanfari, K. Abrinia, A. Assempour, Forming Limit Diagrams of Ground St14 Steel Sheets with Different Thicknesses, SAE International Journal of Materials and Manufacturing, 2012,Vol. 5, 60-64. (in English ) (ISI)
 12. K. Abrinia, B. Asaei, R. Hashemi, Solar Car Perisan Gazelle 2, J. Society of Manufacturing Engineering of Iran. First year, 2011, Vol. 4, 9-14.
 13. R. Hashemi , H. Pashazadeh, M. Hamedi, An incrementally coupled thermo-electro-mechanical model for resistance spot welding, Materials and Manufacturing Processes , December 2012, 27 (12), 1442-1449. (in English) ISI
 14. R. Hashemi , K. Abrinia, A. Assempour, The strain gradient approach to predict necking in tube hydroforming, Journal of Manufacturing Processes, 2013, Vol. 15, Issue 1, 51-55. (in English)ISI
 15. R. Hashemi , A. Ghazanfari, K. Abrinia, A. Assempour, The effect of the imposed boundary rate on the formability of strain rate sensitive sheets using the M-K method, Journal of Materials Engineering and Performance, 2013, Vol. 22, Issue 9, 2522-2527. (in English) ISI
 16. H. Mamusi, A. Masumi, R. Hashemi, R. Mahdavinejad, A Novel Approach to the Determination of Forming Limit Diagrams for Tailor Welded Blanks, Journal of Materials Engineering and Performance, 2013, Vol. 22, Issue 11, 3210-3221.(in English) ISI
 17. R. Hashemi , K. Abrinia, Analysis of the extended stress-based forming limit curve considering the effects of strain path and through-thickness normal stress, Materials & Design, 2014, Vol. 54, 670–677. (in English) ISI
 18. R. Hashemi , H.Mamusi, A. Masoumi, A Simulation-based Approach to the Determination of Forming Limit Diagrams, Proc. IMechE, Part B, J. Engineering Manufacture, 2014. (Accepted) ISI
 19. Amir Ghazanfari, RaminHashemi, Ahmad Assempour, Abbas Akbarzadeh, Karen Abrinia, An experimental study on the influence of sheet thickness and microstructure over sheet metal forming limits, J. Strain Analysis, 2014 (under review)
 20. R. Hashemi , K. Abrinia, A. Assempour, Forming limit diagram of tubular hydroformed parts considering the through-thickness compressive normal stress, International Journal of Advanced Manufacturing Technology. (under review)
 21. R. Hashemi , K. Abrinia, A. Assempour, Application of Forming Limit Diagram in X-shape Hydroforming Process Considering Existence of Through-Thickness Compressive Normal Stress, J. Thin-Walled Structure. (under review)
 22. FarhadZhalefar, RaminHashemi, Karen Abrinia,Seyed Jamal Hosseinipour,A new experimental approach to investigate the effect of strain path change on sheet metal forming limits of AA5083, International Journal of Advanced Manufacturing Technology. (under review-Revided)
 23. R. Hashemi , The performance of an extended strain-based forming limit curve to predict necking in sheet metal forming processes, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science. (under review)
 24. R. Hashemi , K. Abrinia, Using of an extended strain-based forming limit curve in finite element simulation of X-branch hydroforming, Journal of Manufacturing Processes. (under review)
 25. M.BostanShirin,R.Hashemi,A. Assempour, A different approach to predict the forming severity in deep drawing process, Journal of Mechanical Science and Technology. (under review)
 26. R. Hashemi , Analysis of Necking in Tube Hydroforming by Means of Extended Forming limit Stress diagram, Engineering Solid Mechanics, 2014. (Accepted)
 27. E. Masoumi Khalil Abad, A. Ghazanfari, R. Hashemi, Loading path determination for tube hydro-forming process using APDL, International Journal of Automotive Engineering, 2014. (Accepted)

  مقالات کنفرانس:

 1. A. Assempour, R. Hashemi, A. R. Safikhani, The Influence of Strain Path on the Shape and Level of the Forming Limit Diagram, Tehran International Congress on Manufacturing Engineering (TICME2007) December 10-13, 2007, Iran University of Sicence and Technology, Tehran, Iran. (in Persian)
 2. A. Assempour, R. Hashemi, The Effects of Grain Size and Surface Roughness on Prediction of Forming Limits in AL 6111-T4, The 7th Iranian Aerospace Society Conference, Feb. 19-21/2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in English)
 3. A. Assempour, E. Masoumi, R. Hashemi, Analytical approach to bursting and obtaining optimum load path in tube hydroforming (A), The 7th Iranian Aerospace Society Conference, Feb. 19-21/2008, Sharif University of Technology, Tehran, Iran. (in English)
 4. A. Assempour, R. Hashemi, H.K. Nejadkhaki, The Effects of Yield Functions on Prediction of Sheet Metal Forming Limits, 16th. Annual (International) Conference on Mechanical Engineering-ISME2008
  May 14-16, 2008, ShahidBahonar University of Kerman, Iran. (in Persian)
 5. A. Assempour, R. Hashemi, E. Masoumi, A.R. Safikhani, K. Abrinia, An Analytical Approach in Prediction of Necking and Suitable Load Path in Tube Hydroforming by Using the Strain Gradient, 2009 SAE International World Congress. (in English)
 6. A. Assempour, R. Hashemi, Sheet Metal Forming Limits Prediction, 4th National Conference of Metals and Materials Forming (MATFORM’87), Sharif University of Technology, 3-4 Dec. 2008, Tehran, Iran. (in Persian)
 7. A. R. Safikhani, A. Assempour, R. Hashemi, On Strain Gradient Approach for Determination of Sheet Metal Forming Limits, The 8th Iranian Aerospace Society Conference, Feb. 17-19/2009, Malek-e-Ashtar University of Technology, Isfahan, Iran. (in English)
 8. R. Hashemi , A. Assempour, K. Abrinia, M. M. Mashhadi, The Strain Gradient Approach to Predict Necking in Tube Hydroforming, The 9th Iranian Aerospace Society Conference, Feb. 8-10/2010, Islamic Azad University, Science and Research Branch. (in English)
 9. R. Hashemi , G. Faraji, M. M. Mashhadi, K. Abrinia, prediction of necking in metal bellows forming process, The 9th Iranian Aerospace Society Conference, Feb. 8-10/2010, Islamic Azad University, Science and Research Branch. (in Persian)
 10. Amir Ghazanfari,Ramin Hashemi, Ahmad Assempour , Karen Abrinia, Abbas Akbarzadeh, Effect of Manufacturing Processes on Formability of Steel Sheets , 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICME2011, Tehran, Iran, 27-29 December 2011.
 11. K. Abrinia, B. Asaei, R. Hashemi, Solar Car Design and Fabrication: Persian Gazelle 2, 1th National conference of Energy, Automobile Technology and Sustainable Development, 2011, Tehran, Iran
 12. R.Hashemi, A. Ghazanfari, K. Abrinia, and A. Assempour, "Forming Limit Diagrams of Ground St14 Steel Sheets with Different Thicknesses," SAE Technical Paper 2012-01-0018, 2012.

  عضویت در انجمن های علمی تخصصی ملی و بین المللی:

 1. عضو انجمن مهندسی مکانیک ایران
 2. عضو شاخه دانشجویی انجمن بین المللی مهندسی مکانیک آمریکا
 3. عضو انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
 4. عضو انجمن مهندسی هوا و فضای ایران
 5. داور مجلات علمی و پژوهشی بین المللی : (ISI)

  Journal of Materials and Design (Elsevier)

  International Journal of Advanced Manufacturing Technology (Springer)

  Journal of Mechanical Science and Technology(Springer)

  International Journal of Mechanical Science (Elsevier)

  تجارب تدریس:

 1. کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک: روش تحقیق- سمینار- شکل دهی فلزات- آنالیز شکل دهی فلزات، متالورژی در تولید، مباحث برگزیده در ساخت و تولید (شکل دهی ورق)
 2. کارشناسی مهندسی مکانیک: روش های تولید و کارگاه- پلاستیسیته کاربردی- علم مواد
 3. کارشناسی مهندسی صنایع: روش های تولید 1و 2-کارگاه ماشین ابزار 2(ماشین های کنترل عددی)، مونتاژ مکانیکی 

 پیشگامی ها و افتخارات:

 1. عضویت در تیم طراحی و ساخت دومین خودرو خورشیدی کشور جمهوری اسلامی ایران، خودرو غزال ایرانی 2 در دانشکده فنی دانشگاه تهران و شرکت در مسابقات بین المللی خودروهای خورشیدی استرالیا

  2011 World Solar Challenge: www.worldsolarchallenge.org

  Our web site team: http://pgsc.ut.ac.ir/

 1. تاسیس شرکت دانش بنیان مهندسی گیتا افروز انرژی و استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1390
 2. تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان
 3. استعداد درخشان شناخته شده در مقطع کارشناسی ارشد و جواز ورود به دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (سال 1387)

  5. نفر سوم کنکور (آزمون ورودی) دوره دکتری دانشگاه تهران در رشته مهندسی مکانیک-ساخت و تولید (سال 1387) 

  6. دانشجوی ممتاز دانشکده مهندسی مکانیک در هر سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

دفعات مشاهده: 22119 بار   |   دفعات چاپ: 791 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 12 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.21 seconds with 56 queries by YEKTAWEB 4072