[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
زیر مجموعه ها::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هفتمین کنفرانس بین المللی
..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
سرویس های صنعتی
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: خط و سازه های ریلی ::

 پایان نامه های بین سالهای 86 و 88

  ردیف

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

چکیده 

  1

   1386

 

دکتر قارونی نیک 

علی حق الهی 

بررسی انواع ناپایداری و روشهای پایدار سازی شیروانیهای خاکی (مطالعه موردی یکی از شیب های مشرف به خطوط راه آهن 

چکیده 

  2

    1386

 

دکتر ذاکری 

عطیه پیشقدم

بررسی راهکارهای موثر در افزایش سرعت به صورت موردی در بلاکی از مسیر تهران- مشهد

چکیده 

  3

      1386

دکتر عطایی 

دکتر محمد زاده 

حسین جدیدی 

بررسی رفار دینامیکی خط آهن در ازمایش مدانی ایستگاه بهرام

چکیده 

  4

      1386

 

دکتر نصر آزادانی 

وحید نصیری 

بررسی روابط بین مشخصات ترافیک و خرابی روسازی راه آهن ایران 

 چکیده

  5

      1386

 

دکتر ذاکری  

 آزاده فتاخی

بررسی روسازی خط راه آهن در محدوده انتقال از بستر صلب به ارتجاعی  

 

  6

      1386

 

دکتر قارونی نیک  

سعید ابراهیم خانی

بررسی ر.شختی بهبود ایمنی در تونلهای راه آهن  

 

  7

    1386

 

دکتر قارونی نیک  

وحید شهابی

بررسی روشهای مختلف تهویه در تونل های راه آهن و مطالعه موردی تونل شماره 22 ناحیه لرستان 

 

  8

     1386

 

دکتر عدل پرور 

محمد جعفر زاده  

بررسی عوامل موثر در ترک خوردگی بتن پلهای راه آهن و روشهای ترمیم آن

  چکیده

  9

   1386

 

دکتر ذاکری  

میثم راد 

بررسی فرایند گسیختگی تراورسهای بنی 70B زیر بار قائم

 

  10

    1386

  دکتر اسماعیل

دکتر محمدزاده

سعی توکلی

بررسی هزینه های چرخ نگهداری بالاست

   

  11

   1386

 

 دکتر نصر آزادانی

  ابوالفضل صبرآمیز

  تحلیلی بر جانمایی ایستگاههای مسیر اصفهان شیراز

  چکیده

  12

  1386

 

 دکتر میر محمد صادقی

 محمد کاشف

تهیه و طراحی نرم افزار طراحی دستگاه خطوط

  چکیده

  13

1386

 

  دکتر ذاکری

  میثم نعیمی

روسازی پلهای راه آهن

 چکیده

  14

   1386

 

 دکتر اسماعیلی

 امیر هاشمی طباطبائی

طراحی کوله پل های راه آهن با نگاهی به اثرات دینامیی بار

چکیده 

  15

  1386

 

دکتر عدل پرور

   سید محمد شاه جهان پور

طرح و بهسازی لرزه ای پلهای راه آهن

 

  16

  1386

 

دکتر اسدی لاری

   بهروز سلطانی

بررسی یاتاقان های غلتکی سر محور واگنهای مسافری و تحلیل خرابی آنها

 

  17

   1386

 

  دکتر نصرآزادانی

مهدی اکبری

  بررسی ماندگاری پیشبار (Toe load) در پابند نوع وسلو در راه آهن

  چکیده

  18

 1386

 

     دکتر نصرآزادانی

 سید علی میر معینی

  سیستم ایمنی اکیپ های نگهداری خط

 

  19

1386

 

  دکتر نصرآزادانی

  محسن انصاری

بهینه سازی دستور العمل های تعمیر و مرمت خطوط راه آهن

 

  20

 1386

 

  دکتر اسماعیلی

هادی احمدیان

  بررسی روند مطالعات ژئوتکنیکی و انتخاب سیستم مناس جهت پی پلها

 چکیده

  21

  1386

 

دکتر قارونی نیک

  سید اسرافیل نبوی

 بررسی علل ناپایداری و روشهای پایدار سازی شیبهای سنگی

چکیده

  22

 1386

 

  دکتر ذاکری

 معصومه محمدیان امیری

  بررسی موضوع توزیع تش در ریل های سائیده شده

 

  23

 1386

  دکتر محمد زاده

  دکتر عطایی

 علیرضا نجیمی

 بررسی امکان افزایش سرعت عبوراز روی سوزنهای محور تهران- مشهد 

  چکیده

  24

  1386

  دکتر اسماعیلی

   دکتر قارونی نیک

امیر ابراهیم خاتمی

  بتن مسلح به الیاف و بررسی کاربرد آن در نگهداری تونل

 

  25

   1386

 

 دکتر نصر آزادانی

  مصطفی فرجی

بررسی وضعیت خصوصی سازی نگهداری خطوط در راه آهن ایران

 

  26

   1386

 

 دکتر قارونی نیک

  حمید رضا ملتی

  بررسی ناپایداری های ساختاری در تونل با استیفاده از نرم افزارهای DIPS,UNWEDGE

  27

1386

 

  دکتر محمد زاده

  مسعود الوهیمی

  روشهای جایگزینی بتن تعمیری

 

پایان نامه های بین سالهای 84 و 85

 

  ردیف

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

 

  1

  1384

 

  دکتر عدل پرور

  امیر کمالی

  ارزیابی لرزه ای پلها

 

  2

  1384

 

  دکتر عدل پرور

  سید رضا طالبیان

  استفاده از GIS در پیاده سازی TMMS

  راه اهن ایران

 

  3

  1384

 

  دکتر میر محمد صادقی
دکتر عدل پرور

  علیرضا بابایی

  الگوریتم ساخت شاخص وضعیت اجزای خط برای استفاده در سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران

  چکیده

  4

  1384

 

  دکتر نصر آزادانی

  نوید نوازش

  بررسی امکان سنجی استفاده از روسازی آسفالتی در راهآهن ایران

  چکیده

  5

  1384

 

  دکتر ذاکری

  کیانا یزدگردی
پریسا جباری

  بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته در ایمن سازی گذرگاههای همسطح

 

  6

  1384

 

  دکتر قارونی نیک

  ساعد زارعی شرق

  بررسی روشهای بازرسی تونل های راه آهن

 

  7

  1384

 

  دکتر قارونی نیک

  هادی نبی لو

  بررسی روشهای مختلف طبقه بندی توده سنگ در پیشنهاد طراحی نگهداری تونل با استفاده از روشهای طبقه بندی

  چکیده

  8

  1384

 

  دکتر نصرآزادانی

  حسین خسروی بغداده

  بررسی فنی و اقتصادی انواع روش های ریل گذاری و نصب خط در روسازی بالاستی

  چکیده

  9

  1384

 

  دکتر میر محمد صادقی

  پیمان یوسفی مجیر

  بررسی گلوگاه های اجرای TMMS در کشور ایران

 

  10

  1384

  دکتر عدل پرور

  دکتر ذاکری

  حسین اسدی توده

  بررسی مشکلات پل تله زنگ و ارائه راهکارهای آن

 

  11

  1384

  دکتر اسماعیلی

  دکتر میرمحمد صادقی
دکتر نصرآزادانی

  مسعود فتحعلی

  بررسی و تحلیل سیستم های خطوط بدون بالاست

 

  12

  1384

 

  دکتر میرمحمد صادقی

  رها یزدانپرست

  تراورس بتنی پیش تنیده

 

  13

  1384

 

  دکتر عدل پرور

  سیدعلی امامی رضوی

  تعمیر و مقاوم سازی پلهای بتنی به روش FRP

 

  14

  1384

 

  دکتر ذاکری

  نفیسه طالبیان

  روشهای بهبود کارایی ماشین آلات مکانیزه خطی

  چکیده

  15

  1384

 

  دکتر ذاکری

  سید محمد حسینی

  روشهای بهسازی خطوط در راه آهن ایران و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آنها

 

  16

  1384

 

  دکتر ذاکری

  حیدر مستعان

  روشهای خاکبرداریاز زیر خطوط راه آهن بدون انسداد خط و ارائه راهکارهای مناسب

 

  17

  1384

 

  دکتر قارونی نیک

  محمد حسنی کارشک

  روشهای مختلف اندازه گیری پارامترهای ژئوتکنیکی سنگهای در تونل

 

  18

  1384

 

  دکتر ذاکری

  نیما بلوکیان

  مدیریت سوانح و حوادث ریلی

 

  19

  1384

 

  دکتر میر محمدصادقی دکتر محمدزاده

  ستاره

  نعمت الهی

  مطالعه روشهای مرمت خرابیهای طبقه بندی شده TMMS در کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با روشهای جاری در ایران

  چکیده

  49

  1384

 

  دکتر نصر آزادانی

  علی میرآخورلی

  مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی تراورسهای بتنی دو بلوکی در روسازی راه آهن

  چکیده

  20

  1384

 

  دکتر قارونی نیک

  حسن جعفرزاده

  مقدمه ای بر روش نگهداری و تعمیر تونل های راه آهن

  چکیده

  21

  1385

 

  دکتر قارونی نیک

  میترا کشتگرپور

  ابزار بندی و رفتار سنجی در تونلسازی

 

  22

  1385

 

  دکتر میر محمد صادقی

  ناصر ذوالفقار

  ارزیابی چشمی یک محور خط

 

  23

  1385

 

  دکتر ذاکری

  سارا اسماعیلی

  ارزیابی وضعیت خطوط ریلی ایران بر اساس شاخص شکستگی ریل و جوش

 

  24

  1385

  دکتر تدین

  دکتر محمدزاده

  سید محمد نخلی

  بتن پاشی (مشخصات و اجرا)

 

  25

  1385

 

  دکتر نصرآزادانی

  ابوذر پور جعفر دوست

  بررسی آلودگی صوتی در راه آهن به ویژه در ورودی شهرها

  چکیده

  26

  1385

 

  دکتر ذاکری

  اشکان رجائی

  بررسی اثرات نیروهای طولی خطوط CWR بر روی پلهای راه اهن

 

  27

  1385

 

  دکتر قارونی نیک

  سید جواد گنج بخش

  بررسی انواع پیچ سنگها و داول ها و کابل های مهاری و نحوه عملکرد کاربرد آنها در نگهداری تونل

  چکیده

  28

  1385

 

  دکتر قارونی نیک

  سجاد برومندآزاد

  بررسی انواع روشهای مختلف تثبیت و تسلیح خاک جهت احداث راه آهن

 

  29

  1385

 

  دکتر ذاکری

  محمد مهدی شاهرودی

  بررسی تاثیر افزایش بار محوری بر روی خطوط و پل های راه آهن

 

  30

  1385

 

  دکتر عدل پرور

  میثم باقری

  بررسی روش های بازرسی پل های بتنی در راه آهن

 

  31

  1385

 

  دکتر میر محمد صادقی

  محمد فشارکی

  بررسی روش های پیاده سازی TMMS در متروها

 

  32

  1385

 

  دکتر ذاکری

  احسان موسوی محولاتی

  بررسی روشهای اندازه گیری مشخصات هندسی خط و تفسیر و تحلیل نتایج آن

 

  33

  1385

 

  دکتر ذاکری

  سید فرشاد هاشمی رضوانی

  بررسی عوامل موثر در خرابی تراورسهای بتنی

  چکیده

  34

  1385

  دکتر اسماعیی

  دکتر نصرآزادانی

  نیوشا عبدالهی

  بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ژئوسنتیک ها در تقویت زیر سازی خطوط راه آهن

  چکیده

  35

  1385

  دکتر اسماعیلی

  دکتر قارونی نیک

  مرجانه گلستانه

  بررسی فنی و اقتصادی بتن پاشی مسلح شده با الیاف

 

  36

  1385

 

  دکتر محمدزاده

  هدی سالک جورابچی

  بررسی مبنایی رواداریهای پارامترهای هندسی خط

 

  37

  1385

 

  دکتر ذاکری

  سیده مریم فرقانی

  بررسی مشکلات خطوط آهن مناطق کویری، ارائه راهکار و انتخاب گزینه مناسب به روش تصمیم گیری چند معیاره( MADM )

 

  38

  1385

 

  دکتر محمدزاده

  نسترن ایمانیان

  برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر خطوط ریلی با استفاده از اطلاعات ماشین اندازه گیری EM120

 

  39

  1385

 

  دکتر نصرآزادانی

  محمد قاسم زاده

  بهینه سازی تعداد خطوط و ابعاد فضاها و جانمایی آن ها در ایستگاه های راه آهن

  چکیده

  40

  1385

 

  دکتر تدین
دکتر محمدزاده

  امیر شیبانی

  تاثیر عیار سیمان (نسبت سنگدانه به سیمان) بر برخی پارامترهای دوام بتن تراورس پیش تنیده در برابر خوردگی (جلد اول) و ( جلددوم به لاتین )

 

  41

  1385

 

  دکتر ذاکری

  بهاره نیک مهر

  تجزیه و تحلیل سوانح و حوادث خطی شبکه راه آهن ج.1. ایران

 

  42

  1385

 

  دکتر محمدزاده
دکتر اسماعیلی

  عرفان دیداری متهور

  تحلیل استاتیکی و دینامیکی شیب شیروانی توسط نرم افزار FLAC,FLAC/SLOPE

  چکیده

  43

  1385

 

  دکتر ذاکری

  شهربانو شهریاری

  تعیین معیارهای فنی و شاخص های کمی اجزای جهت انجام عملیات بازسازی خطوط

 

  44

  1385

 

  دکتر ذاکری

  مرضیه طاهرزاده

  تعیین معیارهای فنی و شاخص های کمی اجزای جهت انجام عملیات بهسازی خطوط

 

  45

  1385

 

  دکتر محمدزاده
دکتر اسماعیلی

  نرجس فتاحی

  روش های طراحی روسازی با دال بتنی جهت استفاده در سیستم قطار شهری

  چکیده

  46

  1385

 

  دکتر ذاکری

  علی هاشمی طباطبائی

  مدل های اندرکنش پل و قطار

 

  47

  1385

 

  دکتر عدل پرور

  مهدی محرم زاده

  مقایسه ضوابط آیین نامه ای پل های پیش تنیده پس کشیده

 

  48

  1385

 

  دکتر نصرآزادانی

  بهزاد رحمانی

  امکان سنجی استفاده از آیین نامه آشتو در طراحی روسازی آسفالتی راه آهن

 

  49

  1385

 

  دکتر ذاکری

  سمانه مختاری

  بررسی سیستم مدیریت بلایای طبیعی در راه آهن کشور

  چکیده

  50

  1385

 

  دکتر نصرآزادانی

  محمدرضا عسگری

  بهینه سازی مشخصات هندسی خطوط راه آهن (اصفهان- شیراز و غرب کشور)

  چکیده

  51

  1385

 

  دکتر نصرآزادانی

  بهمن یوسفی

  ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاههای مترو برای معلولین و سالخوردگان و نیاز سنجی ایستگاه های متروی تهران

 

پایان نامه های بین سالهای 82 و83

  ردیف

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

 

  1

  1382

 

  دکتر قارونی نیک

  محمود بصیری

  بررسی روشهای مختلف اندازه گیری تنش بر جا در توده سنگ ها

 

  2

  1382

 

  دکتر نصرآزادانی

  سجاد جلیل زاده

  بررسی مشکلات فنی و اقتصادی محورهای ورودی به ایستگاه راه آهن تهران

 

  3

  1382

 

  دکتر قارونی نیک

  مسلم عباس زاده

  تحلیل پایداری شیروانی های سنگی با نرم افزار CLARA

 

  4

  1382

 

  دکتر قارونی نیک

  جاوید شیرکوند

  تحلیل تونل با یکی از روشهای عددی (نرم افزار PHASES )

 

  5

  1382

 

  دکتر محمدزاده

  احسان کریمی

  دستورالعمل تهیه نقشه های دیتیل پلهای راه اهن BRIDGE MANUAL DETALING

 

  6

  1382

 

  دکتر نصرآزادانی

  زهرا مشایخی
فاطمه اشرفی

  راهکارهای افزایش سهم حمل ونقل ریلی با نگاهی بر حمل بار در شریانهای جاده ای و ریلی

 

  7

  1383

 

  دکتر محمدزاده
دکتر تدین

  فهیمه خوش نیت
سمیرا زرین مدرقه

  آزمایشهای بالاست از دیدگاه آیین نامه های معتبر دنیا

 

  8

  1383

 

  دکتر قارونی نیک

  سیدمحمدصادق میری-
سید صدرا یوسفی

  آشنایی با دستگاههای حفاری تمام مقطع تونل TBM حاصل دستگاه حفاری تونل دسترسی البرز شمالی

 

  9

  1383

 

  دکتر ذاکری

  محمد وزیری

  استفاده از GPR در مهندسی خطوط راه آهن

 

  10

  1383

 

  دکتر میر محمد صادقی

  لیلا عزیری
حورا نیازی

  امکان سنجی استفاده از TMS کشورهای توسعه یافته در ایران

  چکیده

  11

  1383

 

  دکتر میر محمد صادقی

  مهشید حسنی

  بررسی آنالیز تنشی عرشه پلهای بتنی به کمک برنامهای اجزاء محدود

 

  12

  1383

 

  دکتر عدل پرور

  مسعود ملک علایی

  بررسی انواع تراورسهای بتنی پیش ساخته و پیش تنیده در خطوط راه آهن

 

  13

  1383

 

  دکتر ذاکری

  علی اصغر صادقی

  بررسی روشهای بازسازی و مرمت ریلهای راه آهن با استفاده از ماشین های ریل ساب و تراش ریل

 

  14

  1383

 

  دکتر میر محمد صادقی

  فاطمه داودی
سمیه کریمی

  بررسی سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری در کشورهای در حال توسعه و امکان سنجی اجرای آنها در ایران

  چکیده

  15

  1383

 

  دکتر قارونی نیک

  سید مهدی فاضلی

  بررسی علل ناپایداری و تحلیل پایداری تونل راه آهن با استفاده از نرم افزار دو بعدی PHASES

 

  16

  1383

 

  دکتر ذاکری

  محمد مختاری

  بررسی عوامل موثر بر خروج از خط قطار

 

  17

  1383

 

  دکتر ذاکری

  امیر حسین فتح اله زاده

  بررسی کمانش جانبی خطوط CWR

 

  18

  1383

 

  دکتر ذاکری

  روح اله ریاضی

  بررسی میدانی نیروهای وارد بر تراورس بتنی

 

  19

  1383

 

  دکتر محمدزاده

  صابر اصغری

  بررسی نقش بار مترهای خدمت پذیری در طراحی پلها

  چکیده

  20

  1383

 

  دکتر ذاکری

  یاشار درودی

  بررسی و تحلیل نظری نیروهای وارده بر تراورس های بتنی

 

  21

  1383

 

  دکتر ذاکری

  سیداحسان فرقانی

  تاثیر ماشین پایدار ساز بر افزایش مقاومت جانبی خط آهن

  چکیده

  22

  1383

 

  دکتر قارونی نیک

  احسان جهان فکر

  تحلیل پایداری تونل با نرم افزار UNWEDGE

 

  23

  1383

 

  دکتر قارونی نیک

  وحید وکیلی

  تحلیل پایداری شیبهای مشرف بر مسیر راه آهن با استفاده از نرم افزار FLAC4.0

 

  24

  1383

 

  دکتر قارونی نیک

  مهدی شفیعی

  روشهای تعویض تونل

 

  25

  1383

 

  دکتر محمدزاده

  مهدی عباسی

  عوامل خرابی در پلهای بتنی راه آهن

 

  26

  1383

 

  دکتر میرمحمد صادقی

  معصومه موجرلو

  مدلسازی تراورس های بتنی پیش تنیده با نرم افزار ANSYS

  چکیده

  27

  1383

 

  دکتر ذاکری

  شهریار هماوندی
حسن محمدوند

  مدیریت نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن

  چکیده

پایان نامه های بین سالهای 80 و 81

  ردیف

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

  چکیده

  1

  1380

  دکتر نصر

  دکتر مقبلی

  مهرنوش زاهدی-
سیدامیرحسین معتمدی

  قطارهای منوریل و اجزای سیستم های آن

 

  2

  1381

 

  دکتر نصرآزادانی

  الهام رادفر
شراره عرب امیری

  شناسایی راهکارهای توسعه حمل ونقل ترانزیتی کشور در بخش ریلی

 

ردیف

سال

استاد مشاور

استاد راهنما

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

چکیده

1

1380

دکتر نصر

دکتر مقبلی

مهرنوش زاهدی-
سیدامیرحسین معتمدی

قطارهای منوریل و اجزای سیستم های آن

2

1381

دکتر نصرآزادانی

الهام رادفر
شراره عرب امیری

شناسایی راهکارهای توسعه حمل ونقل ترانزیتی کشور در بخش ریلی

3

1382

دکتر قارونی نیک

محمود بصیری

بررسی روشهای مختلف اندازه گیری تنش بر جا در توده سنگ ها

4

1382

دکتر نصرآزادانی

سجاد جلیل زاده

بررسی مشکلات فنی و اقتصادی محورهای ورودی به ایستگاه راه آهن تهران

5

1382

دکتر قارونی نیک

مسلم عباس زاده

تحلیل پایداری شیروانی های سنگی با نرم افزار CLARA

6

1382

دکتر قارونی نیک

جاوید شیرکوند

تحلیل تونل با یکی از روشهای عددی (نرم افزارPHASES)

7

1382

دکتر محمدزاده

احسان کریمی

دستورالعمل تهیه نقشه های دیتیل پلهای راه اهن BRIDGE MANUAL DETALING

8

1382

دکتر نصرآزادانی

زهرا مشایخی
فاطمه اشرفی

راهکارهای افزایش سهم حمل ونقل ریلی با نگاهی بر حمل بار در شریانهای جاده ای و ریلی

9

1383

دکتر محمدزاده
دکتر تدین

فهیمه خوش نیت
سمیرا زرین مدرقه

آزمایشهای بالاست از دیدگاه آیین نامه های معتبر دنیا

10

1383

دکتر قارونی نیک

سیدمحمدصادق میری-
سید صدرا یوسفی

آشنایی با دستگاههای حفاری تمام مقطع تونل TBMحاصل دستگاه حفاری تونل دسترسی البرز شمالی

11

1383

دکتر ذاکری

محمد وزیری

استفاده از GPRدر مهندسی خطوط راه آهن

12

1383

دکتر میر محمد صادقی

لیلا عزیری
حورا نیازی

امکان سنجی استفاده از TMSکشورهای توسعه یافته در ایران

چکیده

13

1383

دکتر میر محمد صادقی

مهشید حسنی

بررسی آنالیز تنشی عرشه پلهای بتنی به کمک برنامهای اجزاء محدود

14

1383

دکتر عدل پرور

مسعود ملک علایی

بررسی انواع تراورسهای بتنی پیش ساخته و پیش تنیده در خطوط راه آهن

15

1383

دکتر ذاکری

علی اصغر صادقی

بررسی روشهای بازسازی و مرمت ریلهای راه آهن با استفاده از ماشین های ریل ساب و تراش ریل

16

1383

دکتر میر محمد صادقی

فاطمه داودی
سمیه کریمی

بررسی سیستم مدیریت تعمیر و نگهداری در کشورهای در حال توسعه و امکان سنجی اجرای آنها در ایران

چکیده

17

1383

دکتر قارونی نیک

سید مهدی فاضلی

بررسی علل ناپایداری و تحلیل پایداری تونل راه آهن با استفاده از نرم افزار دو بعدی P‏HASES

18

1383

دکتر ذاکری

محمد مختاری

بررسی عوامل موثر بر خروج از خط قطار

19

1383

دکتر ذاکری

امیر حسین فتح اله زاده

بررسی کمانش جانبی خطوط CWR

20

1383

دکتر ذاکری

روح اله ریاضی

بررسی میدانی نیروهای وارد بر تراورس بتنی

21

1383

دکتر محمدزاده

صابر اصغری

بررسی نقش بار مترهای خدمت پذیری در طراحی پلها

چکیده

22

1383

دکتر ذاکری

یاشار درودی

بررسی و تحلیل نظری نیروهای وارده بر تراورس های بتنی

23

1383

دکتر ذاکری

سیداحسان فرقانی

تاثیر ماشین پایدار ساز بر افزایش مقاومت جانبی خط آهن

چکیده

24

1383

دکتر قارونی نیک

احسان جهان فکر

تحلیل پایداری تونل با نرم افزار UNWEDGE

25

1383

دکتر قارونی نیک

وحید وکیلی

تحلیل پایداری شیبهای مشرف بر مسیر راه آهن با استفاده از نرم افزار FLAC4.0

26

1383

دکتر قارونی نیک

مهدی شفیعی

روشهای تعویض تونل

27

1383

دکتر محمدزاده

مهدی عباسی

عوامل خرابی در پلهای بتنی راه آهن

28

1383

دکتر میرمحمد صادقی

معصومه موجرلو

مدلسازی تراورس های بتنی پیش تنیده با نرم افزار ANSYS

چکیده

29

1383

دکتر ذاکری

شهریار هماوندی
حسن محمدوند

مدیریت نگهداری و تعمیر خطوط راه آهن

چکیده

30

1384

دکتر عدل پرور

امیر کمالی

ارزیابی لرزه ای پلها

31

1384

دکتر عدل پرور

سید رضا طالبیان

استفاده از GISدر پیاده سازی TMMS

راه اهن ایران

32

1384

دکتر میر محمد صادقی
دکتر عدل پرور

علیرضا بابایی

الگوریتم ساخت شاخص وضعیت اجزای خط برای استفاده در سامانه مدیریت نگهداری خطوط ریلی ایران

چکیده

33

1384

دکتر نصر آزادانی

نوید نوازش

بررسی امکان سنجی استفاده از روسازی آسفالتی در راهآهن ایران

چکیده

34

1384

دکتر ذاکری

کیانا یزدگردی
پریسا جباری

بررسی تجربیات کشورهای توسعه یافته در ایمن سازی گذرگاههای همسطح

35

1384

دکتر قارونی نیک

ساعد زارعی شرق

بررسی روشهای بازرسی تونل های راه آهن

36

1384

دکتر قارونی نیک

هادی نبی لو

بررسی روشهای مختلف طبقه بندی توده سنگ در پیشنهاد طراحی نگهداری تونل
با استفاده از روشهای طبقه بندی
 

چکیده

37

1384

دکتر نصرآزادانی

حسین خسروی بغداده

بررسی فنی و اقتصادی انواع روش های ریل گذاری و نصب خط در روسازی بالاستی

چکیده

38

1384

دکتر میر محمد صادقی

پیمان یوسفی مجیر

بررسی گلوگاه های اجرای TMMSدر کشور ایران

39

1384

دکتر عدل پرور

دکتر ذاکری

حسین اسدی توده

بررسی مشکلات پل تله زنگ و ارائه راهکارهای آن

40

1384

دکتر اسماعیلی

دکتر میرمحمد صادقی
دکتر نصرآزادانی

مسعود فتحعلی

بررسی و تحلیل سیستم های خطوط بدون بالاست

41

1384

دکتر میرمحمد صادقی

رها یزدانپرست

تراورس بتنی پیش تنیده

42

1384

دکتر عدل پرور

سیدعلی امامی رضوی

تعمیر و مقاوم سازی پلهای بتنی به روش FRP

43

1384

دکتر ذاکری

نفیسه طالبیان

روشهای بهبود کارایی ماشین آلات مکانیزه خطی

چکیده

44

1384

دکتر ذاکری

سید محمد حسینی

روشهای بهسازی خطوط در راه آهن ایران و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح آنها

45

1384

دکتر ذاکری

حیدر مستعان

روشهای خاکبرداریاز زیر خطوط راه آهن بدون انسداد خط و ارائه راهکارهای مناسب

46

1384

دکتر قارونی نیک

محمد حسنی کارشک

روشهای مختلف اندازه گیری پارامترهای ژئوتکنیکی سنگهای در تونل

47

1384

دکتر ذاکری

نیما بلوکیان

مدیریت سوانح و حوادث ریلی

48

1384

دکتر میر محمدصادقی دکتر محمدزاده

ستاره

نعمت الهی

مطالعه روشهای مرمت خرابیهای طبقه بندی شده TMMSدر کشورهای پیشرفته و مقایسه آن با روشهای جاری در ایران

چکیده

49

1384

دکتر نصر آزادانی

علی میرآخورلی

مطالعه و بررسی فنی و اقتصادی تراورسهای بتنی دو بلوکی در روسازی راه آهن

چکیده

50

1384

دکتر قارونی نیک

حسن جعفرزاده

مقدمه ای بر روش نگهداری و تعمیر تونل های راه آهن

چکیده

51

1385

دکتر قارونی نیک

میترا کشتگرپور

ابزار بندی و رفتار سنجی در تونلسازی

52

1385

دکتر میر محمد صادقی

ناصر ذوالفقار

ارزیابی چشمی یک محور خط

53

1385

دکتر ذاکری

سارا اسماعیلی

ارزیابی وضعیت خطوط ریلی ایران بر اساس شاخص شکستگی ریل و جوش

54

1385

دکتر تدین

دکتر محمدزاده

سید محمد نخلی

بتن پاشی (مشخصات و اجرا)

55

1385

دکتر نصرآزادانی

ابوذر پور جعفر دوست

بررسی آلودگی صوتی در راه آهن به ویژه در ورودی شهرها

چکیده

56

1385

دکتر ذاکری

اشکان رجائی

بررسی اثرات نیروهای طولی خطوط CWRبر روی پلهای راه اهن

57

1385

دکتر قارونی نیک

سید جواد گنج بخش

بررسی انواع پیچ سنگها و داول ها و کابل های مهاری و نحوه عملکرد کاربرد آنها در نگهداری تونل

چکیده

58

1385

دکتر قارونی نیک

سجاد برومندآزاد

بررسی انواع روشهای مختلف تثبیت و تسلیح خاک جهت احداث راه آهن

59

1385

دکتر ذاکری

محمد مهدی شاهرودی

بررسی تاثیر افزایش بار محوری بر روی خطوط و پل های راه آهن

60

1385

دکتر عدل پرور

میثم باقری

بررسی روش های بازرسی پل های بتنی در راه آهن

61

1385

دکتر میر محمد صادقی

محمد فشارکی

بررسی روش های پیاده سازی TMMSدر متروها

62

1385

دکتر ذاکری

احسان موسوی محولاتی

بررسی روشهای اندازه گیری مشخصات هندسی خط و تفسیر و تحلیل نتایج آن

63

1385

دکتر ذاکری

سید فرشاد هاشمی رضوانی

بررسی عوامل موثر در خرابی تراورسهای بتنی

چکیده

64

1385

دکتر اسماعیی

دکتر نصرآزادانی

نیوشا عبدالهی

بررسی فنی و اقتصادی استفاده از ژئوسنتیک ها در تقویت زیر سازی خطوط راه آهن

چکیده

65

1385

دکتر اسماعیلی

دکتر قارونی نیک

مرجانه گلستانه

بررسی فنی و اقتصادی بتن پاشی مسلح شده با الیاف

66

1385

دکتر محمدزاده

هدی سالک جورابچی

بررسی مبنایی رواداریهای پارامترهای هندسی خط

67

1385

دکتر ذاکری

سیده مریم فرقانی

بررسی مشکلات خطوط آهن مناطق کویری، ارائه راهکار و انتخاب گزینه مناسب به روش تصمیم گیری چند معیاره(MADM)

68

1385

دکتر محمدزاده

نسترن ایمانیان

برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیر خطوط ریلی با استفاده از اطلاعات ماشین اندازه گیری EM120

69

1385

دکتر نصرآزادانی

محمد قاسم زاده

بهینه سازی تعداد خطوط و ابعاد فضاها و جانمایی آن ها در ایستگاه های راه آهن

چکیده

70

1385

دکتر تدین
دکتر محمدزاده

امیر شیبانی

تاثیر عیار سیمان (نسبت سنگدانه به سیمان) بر برخی پارامترهای دوام بتن تراورس پیش تنیده در برابر خوردگی (جلد اول) و ( جلددوم به لاتین )

71

1385

دکتر ذاکری

بهاره نیک مهر

تجزیه و تحلیل سوانح و حوادث خطی شبکه راه آهن ج.1. ایران

72

1385

دکتر محمدزاده
دکتر اسماعیلی

عرفان دیداری متهور

تحلیل استاتیکی و دینامیکی شیب شیروانی توسط نرم افزار FLAC,FLAC/SLOPE

چکیده

73

1385

دکتر ذاکری

شهربانو شهریاری

تعیین معیارهای فنی و شاخص های کمی اجزای جهت انجام عملیات بازسازی خطوط

74

1385

دکتر ذاکری

مرضیه طاهرزاده

تعیین معیارهای فنی و شاخص های کمی اجزای جهت انجام عملیات بهسازی خطوط

75

1385

دکتر محمدزاده
دکتر اسماعیلی

نرجس فتاحی

روش های طراحی روسازی با دال بتنی جهت استفاده در سیستم قطار شهری

چکیده

76

1385

دکتر ذاکری

علی هاشمی طباطبائی

مدل های اندرکنش پل و قطار

77

1385

دکتر عدل پرور

مهدی محرم زاده

مقایسه ضوابط آیین نامه ای پل های پیش تنیده پس کشیده

78

1385

دکتر نصرآزادانی

بهزاد رحمانی

امکان سنجی استفاده از آیین نامه آشتو در طراحی روسازی آسفالتی راه آهن

79

1385

دکتر ذاکری

سمانه مختاری

بررسی سیستم مدیریت بلایای طبیعی در راه آهن کشور

چکیده

80

1385

دکتر نصرآزادانی

محمدرضا عسگری

بهینه سازی مشخصات هندسی خطوط راه آهن (اصفهان- شیراز و غرب کشور) 

چکیده

81

1385

دکتر نصرآزادانی

بهمن یوسفی

ضوابط و معیارهای طراحی ایستگاههای مترو برای معلولین و سالخوردگان و نیاز سنجی ایستگاه های متروی تهران

82

1386

دکتر قارونی نیک

علی حق الهی

بررسی انواع ناپایداری و روشهای پایدار سازی شیروانیهای خاکی (مطالعه موردی یکی از شیب های مشرف به خطوط راه آهن)

83

1386

دکتر ذاکری

عطیه یشقدم

بررسی راهکارهای موثر در افزایش سرعت به صورت موردی در بلاکی از مسیر تهران-مشهد

84

1386

دکتر عطایی

دکتر محمداده

حسین جدیدی

بررسی رفتار دینامیکی خط آهن در آزمایش میدانی ایستگاه بهرام

چکیده

85

1386

دکتر نصرآزادانی

وحید نصیری

بررسی روابط بین مشخصات ترافیک و خرابی روسازی راه آهن ایران

چکیده

86

1386

دکتر ذاکری

آزاده فتاحی

بررسی روسازی خط راه آهن در محدوده انتقال از بستر صلب به ارتجاعی

87

1386

دکتر قارونی نیک

سعید ابراهیم خانی

بررسی روشهای بهبود ایمنی در تونلهای راه آهن

88

1386

دکتر محمدزاده

غزاله طبرسی

بررسی روشهای جاری (متداول ) طراحی قوسهای پیوندی راه آهن و قطار شهری

89

1386

دکتر قارونی نیک

وحید شهابی

بررسی روشهای مختلف تهویه درتونل های راه آهن و مطالعه موردی تونل شماره 22 ناحیه لرستان

90

1386

دکتر عدل پرور

محمد جعفرزاده

بررسی عوامل موثر در ترک خوردگی بتن پلهای راه اهن و روش های ترمیم آن

چکیده

91

1386

دکتر ذاکری

میثم راد

بررسی فرآیند گسیختگی تراورسهای بتنی B70زیر بار قائم

92

1386

دکتر اسماعیلی

دکتر محمدزاده

سعید توکلی

بررسی هزینه های چرخه نگهداری بالاست

93

1386

دکتر نصرآزادانی

ابوالفضل صبرآمیز

تحلیلی بر جانمایی ایستگاههای مسیر اصفهان - شیراز

چکیده

94

1386

دکتر میرمحمد صادقی

محمد کاشف

تهیه و طراحی نرم افزار طراحی دستگاه خطوط

95

1386

دکتر ذاکری

میثم نعیمی

روسازی پلهای راه آهن

چکیده

96

1386

دکتر اسماعیلی

امیر هاشمی طبا طبائی

طراحی کوله پل های راه آهن با نگاهی به اثرات دینامیکی بار

چکیده

97

1386

دکتر عدل پرور

سید محمد شاه جهان پور

طرح و بهسازی لرزه ای پل های راه آهن

چکیده

98

1386

دکتر اسدی لاری

بهروز سلطانی

بررسی یاتا قان های غلتشی سر محور واگنهای مسافری و تحلیل خرابی آنها

99

1386

دکتر نصرآزادانی

مهدی اکبری

بررسی ماندگاری پیشبار ( Toe load) در پابند نوع و سلو در راه آهن 

چکیده

100

1386

دکتر نصرآزادانی

سید علی میر معینی

سیستم ایمنی اکیپ های نگهداری خط

101

1386

دکتر نصرازادانی

گلناز پاینده

بررسی آثار زلزله بر هندسه خطوط راه آهن ایران

102

1386

دکتر میر محمد صادقی

محسن انصاری

بهینه سازی دستور العمل های تعمیر و مرمت خطوط راه آهن

103

1386

دکتر اسماعیلی

هادی احمدیان

بررسی روند مطالعات ژئوتکنیکی و انتخاب سیستم مناسب جهت پی پلها 

چکیده

104

1386

دکتر قارونی نیک

سید اسرافیل نبوی

بررسی علل ناپایداری و روشهای پایدار سازی شیبهای سنگی

چکیده

105

1386

دکتر ذاکری

معصومه محمدیان امیری

بررسی موضوع توزیع تنش در ریل های سائیده شده

106

1386

دکتر محمدزاده

دکتر عطایی

علیرضا نجیمی

بررسی امکان افزایش سرعت عبور از روی سوزنهای محور تهران – مشهد 

چکیده

107

1386

دکتر اسماعیلی

دکتر قارونی نیک

امیر ابراهیم خاتمی

بتن مسلح به الیاف و بررسی کاربرد آن در نگهداری تونل

108

1386

دکتر اسدی لاری

محسن یوسف نیا

بررسی شاخص های ابعادی پروفیل چرخ های فولادی و تعیین عیوب منجر به پروفیل تراشی

109

1386

دکتر نصرآزادانی

مصطفی فرجی

بررسی وضعیت خصوصی سازی نگهداری خطوط در راه آهن ایران

110

1386

دکتر اسدی لاری

امین زرگران

تحلیل استاتیکی شاسی لکوموتیو GE- C30-7i

111

دکتر قارونی نیک

حمید رضا ملتی

بررسی ناپایداریهای ساختاری در تونل با استفاده از نرم افزارهای DIPS,UNWEDGE

112

دکتر محمدزاده

مسعود الوهیمی

روشهای جایگزینی بتن تعمیری

دفعات مشاهده: 17143 بار   |   دفعات چاپ: 3818 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 203 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.27 seconds with 70 queries by YEKTAWEB 4447