wrapper

AWT IMAGE

 
ضرورت وجودی و نیاز کشور

  مهندسی فناوری اطلاعات رشته‌ای است که هدف آن پر کردن فاصله مابین علوم کامپیوتر و کاربردهای آن در شرکتها و سازمانها است. در این رشته کارشناسانی تربیت می‌شوند که هم با کامپیوتر و فناوریهای اطلاعاتی آشنا هستند و هم با اصول مدیریت سازمانی آشنایی دارند. این رشته با توجه به نیازهای موجود در سالهای اخیر در دانشگاه‌های کشور تاسیس شده و رو به رشد است.

 

قابلیت‌ها و تخصصی که فارغ التحصیلان در این رشته بدست می آورند

  فارغ التحصیلان این رشته با گذراندن تعداد زیادی از دروس تخصصی رشته‌های مهندسی کامپیوتر، مهارتهای لازم در زمینه نرم افزار، سخت‌افزار و شبکه‌های کامپیوتری را بدست می‌آورند. از طرفی، وجود دروسی نظیر اصول مدیریت، اقتصاد مهندسی، مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی، باعث کسب مهارتهای مدیریتی توسط دانشجویان خواهد شد.

 

عناوین برخی از محورهای تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات

  •   محور 1: مهندسی نرم افزار و وب
  •   محور 2: مهندسی سخت‌افزار و شبکه
  •   محور 3: مدیریت و کسب و کار

صنایع و حوزه هایی که فارغ التحصیلان این رشته می توانند در آن به فعالیت بپردازند

  همه سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی، موسسات آموزشی، خدماتی، تولیدی و غیره فارغ‌التحصیلان این رشته راجذب می‌کنند.


سیلاب دروس مقطع کارشناسی -  رشته مهندسی فناوری اطلاعات

برنامه درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات ( IT )- مقطع کارشناسی

مجموعه دروس پیش دانشگاهی- ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند : مطابق با نظر گروه آموزشی )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

ریاضی پیش دانشگاهی

3

طبق نظر گروه

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

زبان پیش دانشگاهی

3

طبق نظر گروه

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

3

شیمی پیش دانشگاهی

3

طبق نظر گروه

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

4

فیزیک پیش دانشگاهی

3

طبق نظر گروه

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

12

مجموعه دروس عمومی- ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 10 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

زبان انگلیسی

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

فارسی

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

3

تربیت بدنی 1

1

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

4

تربیت بدنی 2

1

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

تربیت بدنی 1

ندارد

ندارد

ندارد

5

آموزش مهارتهای زندگی و تنظیم خانواده

2

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

10

مجموعه دروس مبانی نظری اسلام- ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 4 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

اندیشه اسلامی 1

2

الزامی-انتخابی

معارف اسلامی 1

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

اندیشه اسلامی 2

2

الزامی-انتخابی

معارف اسلامی 2

ندارد

ندارد

ندارد

اندیشه اسلامی 1 یا معارف اسلامی 1

ندارد

ندارد

ندارد

3

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

2

الزامی-انتخابی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

4

انسان در اسلام

2

الزامی-انتخابی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

8

مجموعه دروس اخلاق اسلامی- ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 2 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

اخلاق و تربیت اسلامی

2

الزامی-انتخابی

فلسفه اخلاق

اخلاق اسلامی-مبانی و مفاهیم

آیین زندگی

عرفان عملی اسلام

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

2

مجموعه دروس انقلاب اسلامی - ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 2 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2

الزامی-انتخابی

انقلاب اسلامی ایران

آشنایی با قانون اساسی

اندیشه و سیاسی امام خمینی(ره)

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

2

مجموعه دروس تاریخ اسلامی - ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند : 2 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

تاریخ اسلام

2

الزامی-انتخابی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ امامت

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

2

مجموعه دروس متون اسلامی - ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 2 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

متون اسلامی

2

الزامی-انتخابی

تفسیر موضوعی قرآن

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

2

مجموعه دروس پایه- ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 21 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

ریاضی عمومی 1

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

2

ریاضی عمومی 2

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ریاضی عمومی 1

ندارد

ندارد

ندارد

3

آمار و احتمالات کاربردی

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ریاضی عمومی 1

ندارد

ندارد

ندارد

4

فیزیک پایه 1

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ریاضی عمومی 1

ندارد

5

فیزیک پایه 2

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

فیزیک پایه 1

ندارد

ندارد

ندارد

6

معادلات دیفرانسیل

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ریاضی عمومی 2

ندارد

7

آزمایشگاه فیزیک پایه1

1

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

فیزیک پایه 1

ندارد

8

آزمایشگاه فیزیک پایه2

1

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

فیزیک پایه 2

ندارد

9

کارگاه عمومی

1

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

21

مجموعه دروس اصلی- ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 64 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

آزمایشگاه پایگاه داده ها

1

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اصول طراحی پایگاه داده ها

ندارد

ندارد

ندارد

2

آزمایشگاه سیستم عامل

1

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

سیستم های عامل

ندارد

ندارد

ندارد

3

آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

1

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

شبکه های کامپیوتری 1

ندارد

4

اصول طراحی پایگاه داده ها

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ساختمان داده ها

ندارد

ندارد

ندارد

5

اصول مدیریت

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مبانی فناوری اطلاعات

ندارد

ندارد

ندارد

6

اقتصاد مهندسی

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

آمار و احتمالات کاربردی

ندارد

ندارد

ندارد

7

برنامه سازی پیشرفته

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

ندارد

ندارد

ندارد

8

ریاضی گسسته

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ریاضی عمومی 1

ندارد

ندارد

ندارد

9

زبان تخصصی

2

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

زبان انگلیسی

ندارد

ندارد

ندارد

10

ساختمان داده ها

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

برنامه سازی پیشرفته

ریاضی گسسته

ندارد

ندارد

11

سیستمهای عامل

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

معماری کامپیوتر

ندارد

ندارد

ندارد

12

شبکه های کامپیوتری 1

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

معماری کامپیوتر

ندارد

ندارد

ندارد

13

شبکه های کامپیوتری 2

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

شبکه های کامپیوتری 1

ندارد

ندارد

ندارد

14

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

2

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

زبان تخصصی

ندارد

ندارد

ندارد

15

طراحی الگوریتم ها

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ساختمان داده ها

ندارد

ندارد

ندارد

16

مبانی الکترونیک دیجیتال

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

فیزیک پایه 2

مدارهای الکتریکی 1

ندارد

ندارد

17

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

18

مدار منطقی

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ریاضی گسسته

ندارد

ندارد

ندارد

19

مدارهای الکتریکی 1

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

فیزیک پایه 2

ندارد

ندارد

ندارد

20

معماری کامپیوتر

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مدار منطقی

ندارد

ندارد

ندارد

21

مهندسی نرم افزار 1

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اصول طراحی پایگاه داده ها

زبان تخصصی

ندارد

ندارد

22

مهندسی نرم افزار 2

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مهندسی نرم افزار1

ندارد

ندارد

ندارد

23

نظریه زبانها و ماشینها

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ساختمان داده ها

ندارد

ندارد

ندارد

24

هوش مصنوعی

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

طراحی الگوریتم ها

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

64

مجموعه دروس تخصصی- ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 29 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

پروژه فناوری اطلاعات

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

مهندسی فناوری اطلاعات 1

ندارد

ندارد

2

تجارت الکترونیکی

2

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اقتصاد مهندسی

شبکه های کامپیوتری 1

ندارد

ندارد

3

تحقیق در عملیات

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مهندسی نرم افزار1

ندارد

ندارد

ندارد

4

سیستمهای چند رسانه ای

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

گرافیک کامپیوتری

ندارد

ندارد

ندارد

5

کارآموزی

0

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

ندارد

ندارد

ندارد

6

گرافیک کامپیوتری

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ساختمان داده ها

ندارد

ندارد

ندارد

7

مبانی فناوری اطلاعات

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

8

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

ندارد

ندارد

ندارد

9

مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اصول مدیریت

ندارد

ندارد

ندارد

10

مهندسی فناوری اطلاعات 1

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

شبکه های کامپیوتری 1

مبانی فناوری اطلاعات

ندارد

ندارد

11

مهندسی فناوری اطلاعات 2

3

الزامی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

مهندسی فناوری اطلاعات 1

ندارد

ندارد

جمع

29

مجموعه دروس اختیاری- ( تعداد واحدهایی که دانشجو باید بگذراند: 6 )

ردیف

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

درس معادل

درس پیش نیاز

درس هم نیاز

1

2

3

4

1

2

1

2

1

بهینه سازی کاربردی

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

معادلات دیفرانسیل

ندارد

ندارد

ندارد

2

تعامل انسان و کامپیوتر

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

سیستم های چندرسانه ای

ندارد

ندارد

ندارد

3

یک درس از دروس کارشناسی ارشد

3

اختیاری

امنیت شبکه های کامپیوتری

ندارد

ندارد

ندارد

شبکه های کامپیوتری 2

ندارد

ندارد

ندارد

4

سیستم اطلاعات جغرافیایی

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مهندسی نرم افزار1

ندارد

ندارد

ندارد

5

سیستم های خبره و تصمیم یار

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

هوش مصنوعی

ندارد

ندارد

ندارد

6

شبیه سازی کامپیوتری

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ساختمان داده ها

ندارد

ندارد

ندارد

7

طراحی و پیاده سازی کتابخانه الکترونیکی

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مبانی فناوری اطلاعات

ندارد

ندارد

ندارد

8

مباحث نو در فناوری اطلاعات

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مهندسی فناوری اطلاعات 1

ندارد

ندارد

ندارد

9

مدیریت رفتار سازمانی

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اصول مدیریت

ندارد

ندارد

ندارد

10

مدیریت نگهداری اطلاعات در فناوری اطلاعات

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

ندارد

ندارد

ندارد

11

نرم افزارهای توزیع شده

3

اختیاری

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

اصول طراحی پایگاه داده ها

شبکه های کامپیوتری 1

ندارد

ندارد

12

یک درس از دانشکده یا گروههای دیگر

3

اختیاری

طرح سیستم های اطلاعاتی و کنترل مدیریت

ندارد

ندارد

ندارد

مهندسی نرم افزار2

ندارد

ندارد

ندارد

جمع

36

مجموعه تعداد واحدهائی که دانشجو باید بگذراند: 142 واحد (بدون احتساب دروس پیشدانشگاهی)

توجه: طبق بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان ورودی 87 و بعد، باید درسی تحت عنوان فرهنگ و تمدن اسلام و ایران را نیز علاوه بر دروس فوق، بگذرانند. در مورد اینکه در ازای گذراندن این درس، چه درس یا دروسی از برنامه فوق حذف می شود هنوز مصوبه ای به دانشگاه ابلاغ نشده است. بدیهی است بعد از دریافت مصوبه مذکور، اطلاع رسانی لازم به عمل خواهد آمد.   
تمامی حقوق برای مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.

تماس با مرکز آموزش الکترونیکی

  • آدرس: ايران، تهران، ميدان رسالت، خ هنگام، خ دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ايران، صندوق پستی: ۳۶۳-۱۶۸۴۵
  • تلفن:  ۲-۷۷۲٠۹٠۲٠-٠۲۱
  • نمابر:  ۷۷۲۴٠۵۹۲-٠۲۱

ورود به LMS - دانشجویان جاری