[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جشن دانش آموختگان

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
معرفی آثار فرهنگی

AWT IMAGE

..
ماهنامه دانشگاه ما

AWT IMAGE

..
:: پرداخت کاردانشجویی های مهر و آبان 90 معاونت فرهنگی ::

نوبت جدید مبالغ کار دانشجویی های مهر و آبان ماه 90 معاونت فرهنگی، توسط امور مالی، به حساب دانشجویان واجد شرایط  واریز گردیده است.

علاقه مندان جهت اطلاع از جزئیات پرداخت می توانند به جدول ذیل مراجعه نمایند...

گزارش پرداخت مبلغ کار دانشجویی های مهر و آبان 90 معاونت فرهنگی

ردیفش. دانشجوییحوزه فعالیتمقطعت.واحدش. حسابماهت. ساعاتنرخمبلغ پرداختی
185411362مدیریت فرهنگیکارشناسی713690135891آبان8010800864000
285481067مدیریت فرهنگیکارشناسی713690127791آبان8010800864000
385555142تربیت بدنیکارشناسی713690137924آبان8010800864000
486433262مدیریت فرهنگیکارشناسی713690123559آبان1210800129600
586433262مدیریت فرهنگیکارشناسی713690123559مهر2010800216000
686433289مدیریت خلاقیت هاکارشناسی713690137614آبان3010800324000
786461131مرکزمشاورهکارشناسی713690121920آبان5010800540000
886461167نهاد رهبریکارشناسی713690122129آبان4010800432000
986462012مدیریت فرهنگیکارشناسی713690126892آبان3010800324000
1086462012مدیریت فرهنگیکارشناسی713690126892مهر81080086400
1186471092تربیت بدنیکارشناسی713690157739آبان3010800324000
1286482004تربیت بدنیکارشناسی713690126809آبان6010800648000
1386521044مدیریت فرهنگیکارشناسی713690126396آبان7010800756000
1486521044مدیریت فرهنگیکارشناسی713690126396مهر6010800648000
1586541375مدیریت خلاقیت هاکارشناسی713907558125آبان4010800432000
1686542015مرکزمشاورهکارشناسی713690128224آبان4010800432000
1786556089مرکزمشاورهکارشناسی713690121440آبان4010800432000
1886556169مدیریت فرهنگیکارشناسی713690122447آبان4410800475200
1986556169مدیریت فرهنگیکارشناسی713690122447مهر3210800345600
2087413175مدیریت فرهنگیکارشناسی714647514966آبان2810800302400
2187413175مدیریت فرهنگیکارشناسی714647514966مهر3210800345600
2287413264مدیریت فرهنگیکارشناسی713690133139آبان7010800756000
2387431271نهاد رهبریکارشناسی713690149639آبان8010800864000
2487432054مدیریت خلاقیت هاکارشناسی713690139668آبان6010800648000
2587432232مدیریت فرهنگیکارشناسی713690151455آبان4010800432000
2687433024تربیت بدنیکارشناسی713690132183آبان4510800486000
2787433024مدیریت فرهنگیکارشناسی713690132183آبان3510800378000
2887433024مدیریت فرهنگیکارشناسی713690132183مهر1210800129600
2987441062مدیریت خلاقیت هاکارشناسی713690154500آبان8010800864000
3087442068تربیت بدنیکارشناسی713690154063آبان3010800324000
3187461027مرکزمشاورهکارشناسی713690132922آبان7010800756000
3287461277مدیریت فرهنگیکارشناسی713690140232آبان4010800432000
3387473098مرکزمشاورهکارشناسی713690135433آبان3010800324000
3487473222تربیت بدنیکارشناسی713690134682آبان6010800648000
3587522062تربیت بدنیکارشناسی713690135611آبان8010800864000
3687531203تربیت بدنیکارشناسی713690136359آبان3010800324000
3787531212مدیریت فرهنگیکارشناسی713690133201آبان6610800712800
3887531221نهاد رهبریکارشناسی713690132795آبان8010800864000
3987531239نهاد رهبریکارشناسی713690132639آبان8010800864000
4087532209نهاد رهبریکارشناسی713690133821آبان8010800864000
4187533206مرکزمشاورهکارشناسی713690135484آبان4010800432000
4287533233مدیریت فرهنگیکارشناسی713690132787آبان4010800432000
4387533233نهاد رهبریکارشناسی713690132787آبان4010800432000
4487533269مدیریت فرهنگیکارشناسی713690138114مهر2910800313200
4587533278تربیت بدنیکارشناسی713690170980آبان8010800864000
4687541012مدیریت فرهنگیکارشناسی713690137096آبان4510800486000
4787541458نهاد رهبریکارشناسی713690161280آبان4010800432000
4887542179مدیریت فرهنگیکارشناسی713690139463آبان7010800756000
4987542179مدیریت فرهنگیکارشناسی713690139463مهر7010800756000
5087542277مدیریت فرهنگیکارشناسی713690155310آبان7010800756000
5187542312مدیریت فرهنگیکارشناسی713690136316آبان7010800756000
5287542348نهاد رهبریکارشناسی713690132973آبان8010800864000
5387542357مدیریت فرهنگیکارشناسی713690132647آبان6010800648000
5487551525مرکزمشاورهکارشناسی713690131713آبان6010800648000
5587555228مرکزمشاورهکارشناسی713690153393آبان8010800864000
5687556038مرکزمشاورهکارشناسی713690138157آبان7010800756000
5787556083مدیریت فرهنگیکارشناسی713690139900آبان3210800345600
5887556243مرکزمشاورهکارشناسی713690136537آبان8010800864000
5987713026نهاد رهبریکارشناسی ارشد53690132507آبان70144001008000
6087723111تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690140550آبان70144001008000
6187732012مرکزمشاورهکارشناسی ارشد59715560086آبان3014400432000
6287942025تربیت بدنیدکترا53690111771آبان4019200768000
6388271436مرکزمشاورهکارشناسی693626584887آبان607800468000
6488292195مدیریت خلاقیت هاکارشناسی ارشد53690099585آبان70144001008000
6588411487تربیت بدنیکارشناسی693732573312آبان12780093600
6688412029مدیریت فرهنگیکارشناسی713690144688آبان3210800345600
6788413089تربیت بدنیکارشناسی713690144920آبان7510800810000
6888441199مرکزمشاورهکارشناسی693690157917آبان407800312000
6988442222تربیت بدنیکارشناسی713690144890آبان5010800540000
7088442258مدیریت فرهنگیکارشناسی713690151315مهر4910800529200
7188461039نهاد رهبریکارشناسی713690150645آبان8010800864000
7288461404نهاد رهبریکارشناسی693690156309آبان807800624000
7388461449مرکزمشاورهکارشناسی713690148373آبان4010800432000
7488462045مرکزمشاورهکارشناسی713690142731آبان4010800432000
7588471329نهاد رهبریکارشناسی713690151951آبان8010800864000
7688482206مرکزمشاورهکارشناسی715305567886آبان6010800648000
7788511027مدیریت فرهنگیکارشناسی693690148950آبان407800312000
7888511027مرکزمشاورهکارشناسی693690148950آبان207800156000
7988511179مرکزمشاورهکارشناسی693690157704آبان607800468000
8088522083تربیت بدنیکارشناسی693690142561آبان507800390000
8188531215مدیریت فرهنگیکارشناسی693690146710آبان257800195000
8288531278تربیت بدنیکارشناسی693690145072آبان607800468000
8388541185تربیت بدنیکارشناسی693690144548آبان457800351000
8488542182تربیت بدنیکارشناسی713690148993آبان3010800324000
8588551252تربیت بدنیکارشناسی693629567673آبان507800390000
8688613079مدیریت خلاقیت هاکارشناسی ارشد53690048298آبان70144001008000
8788619079نهاد رهبریکارشناسی ارشد54390107590آبان4014400576000
8888623084مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690184116آبان70144001008000
8988646031مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690148314آبان5014400720000
9088664038مدیریت خلاقیت هاکارشناسی ارشد53395001069آبان6014400864000
9188664145مدیریت خلاقیت هاکارشناسی ارشد53690099550آبان70144001008000
9288684048مرکزمشاورهکارشناسی ارشد55090020961آبان5014400720000
9388689042مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد58592061067آبان4814400691200
9488712121مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد55392007263آبان4014400576000
9588713002مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690143339آبان5214400748800
9688722091مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد54748566541آبان5214400748800
9788731045نهاد رهبریکارشناسی ارشد58592161363آبان4014400576000
9888731116تربیت بدنیکارشناسی ارشد54246581598آبان70144001008000
9988731214مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد58592101883مهر4314400619200
10088732015تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690146427آبان70144001008000
10188734045مرکزمشاورهکارشناسی ارشد59715555791آبان4014400576000
10288747059تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690141662آبان70144001008000
10388747068تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690144564آبان4814400691200
10488752052مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690045892مهر61440086400
10588861091تربیت بدنیدکترا53690108045آبان80192001536000
10689433003تربیت بدنیکارشناسی699501582678آبان487800374400
10789461006مدیریت فرهنگیکارشناسی693690171049آبان357800273000
10889461078مدیریت فرهنگیکارشناسی693690156473آبان357800273000
10989461104نهاد رهبریکارشناسی693690171502آبان407800312000
11089511021مدیریت فرهنگیکارشناسی693690150858آبان487800374400
11189511101تربیت بدنیکارشناسی693690149396آبان807800624000
11289522014تربیت بدنیکارشناسی693690152176آبان607800468000
11389542443مدیریت فرهنگیکارشناسی693413584255آبان487800374400
11489556044مرکزمشاورهکارشناسی693690151684آبان407800312000
11589611123مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690150025آبان3614400518400
11689613073تربیت بدنیکارشناسی ارشد54221570613آبان6014400864000
11789614043مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690097256آبان70144001008000
11889615067مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690156120آبان4014400576000
11989615102مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد54990095979آبان3414400489600
12089616162مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690116560مهر61440086400
12189622072مرکزمشاورهکارشناسی ارشد59129526189آبان6014400864000
12289651054مرکزمشاورهکارشناسی ارشد53690151358آبان4014400576000
12389665029تربیت بدنیکارشناسی ارشد54358500736آبان5014400720000
12489672052تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690100303آبان3014400432000
12589672177تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690120290آبان4014400576000
12689673138مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690120967آبان5014400720000
12789683009مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690161205آبان4014400576000
12889683018مرکزمشاورهکارشناسی ارشد53690156082آبان4014400576000
12989683161مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد58892001643آبان4014400576000
13089685021مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690160519آبان2814400403200
13189685039مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد58494088682آبان3014400432000
13289689027مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد58243555761آبان5414400777600
13389733024تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690154845آبان70144001008000
13489742014تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690184167آبان70144001008000
13589742086مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد59390076018آبان70144001008000
13689749011تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690155590آبان6014400864000
13789749029تربیت بدنیکارشناسی ارشد55096010194آبان6014400864000
13889755001مدیریت خلاقیت هاکارشناسی ارشد53690128275آبان70144001008000
13989757031تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690149337آبان2014400288000
14089764009مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690150572آبان3614400518400
14189941007مدیریت فرهنگیدکترا53690053631آبان5019200960000
14290431247مدیریت فرهنگیکارشناسی693690162988آبان807800624000
14390433157مدیریت فرهنگیکارشناسی693690163488آبان777800600600
14490461283مدیریت فرهنگیکارشناسی693649589452آبان527800405600
14590461355مدیریت فرهنگیکارشناسی693690168374آبان337800257400
14690522175مدیریت فرهنگیکارشناسی693332645195آبان727800561600
14790611007تربیت بدنیکارشناسی ارشد54830526507آبان3514400504000
14890616003مرکزمشاورهکارشناسی ارشد54395005338آبان4014400576000
14990635008مرکزمشاورهکارشناسی ارشد53690120916آبان5014400720000
15090646005مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد58990053252آبان2014400288000
15190681002تربیت بدنیکارشناسی ارشد54344554132آبان6014400864000
15290686019مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53690182008آبان1014400144000
15390722021مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53816556650آبان4014400576000
15490723014نهاد رهبریکارشناسی ارشد53690182903آبان4014400576000
15590731023تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690171774آبان70144001008000
15690733011مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد53398000217آبان1814400259200
15790734002تربیت بدنیکارشناسی ارشد53690171782آبان70144001008000
15890735502مدیریت فرهنگیکارشناسی ارشد54390051188آبان4014400576000
جمع کل (158 مورد)ریال 93973200

دفعات مشاهده: 2097 بار   |   دفعات چاپ: 278 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 43 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد