[صفحه اصلی ]    
منوی اصلی
صفحه اصلی::
معرفی معاونت::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها ::
آلبوم تصاویر::
کاردانشجویی::
جشن دانش آموختگان ::
نشریه دانشگاه ما::
::
مدیریت ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
جشن دانش آموختگان

AWT IMAGE

..
سایت های مرتبط با معاونت

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
نظرسنجی
سایت معاونت فرهنگی و اجتماعی را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
معرفی آثار فرهنگی

AWT IMAGE

..
ماهنامه دانشگاه ما

AWT IMAGE

..
:: کزارش پرداخت مبلغ کار دانشجویی از ماه شهریور تا ماه آذر ::

  کزارش پرداخت مبلغ کار دانشجویی از ماه شهریور تا ماه آذر - س : 803961

  ردیف

  ش. دانشجویی

  حوزه فعالیت

  مقطع

  ت.واحد

  ش. حساب

  ماه

  ت. ساعات

  نرخ

  مبلغ پرداختی

  1

  84471095

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690100001

  آذر

  30

  10800

  324000

  2

  84471103

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690100028

  آذر

  35

  10800

  378000

  3

  85481343

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690116811

  آبان

  36

  10800

  388800

  4

  85481343

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690116811

  آذر

  28

  10800

  302400

  5

  85481343

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690116811

  مهر

  50

  10800

  540000

  6

  85482064

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690120436

  آذر

  45

  10800

  486000

  7

  85511072

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690120096

  آذر

  65

  10800

  702000

  8

  85533174

  معاونت دانشجویی

  کارشناسی

  71

  3690118865

  آذر

  80

  10800

  864000

  9

  86433075

  معاونت دانشجویی

  کارشناسی

  71

  3690123206

  آذر

  80

  10800

  864000

  10

  86433137

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690137681

  آبان

  25

  10800

  270000

  11

  86433137

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690137681

  مهر

  25

  10800

  270000

  12

  86433271

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690121912

  آذر

  36

  10800

  388800

  13

  86433271

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690121912

  آبان

  52

  10800

  561600

  14

  86433271

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690121912

  آذر

  44

  10800

  475200

  15

  86433271

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690121912

  مهر

  52

  10800

  561600

  16

  86461185

  معاونت دانشجویی

  کارشناسی

  71

  3690122048

  آذر

  40

  10800

  432000

  17

  86461238

  معاونت دانشجویی

  کارشناسی

  71

  3690121718

  آبان

  80

  10800

  864000

  18

  86461505

  معاونت دانشجویی

  کارشناسی

  71

  3690123192

  آذر

  80

  10800

  864000

  19

  86462039

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690122153

  آذر

  40

  10800

  432000

  20

  86462039

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690122153

  مهر

  30

  10800

  324000

  21

  86473193

  معاونت دانشجویی

  کارشناسی

  71

  3690129662

  آبان

  80

  10800

  864000

  22

  86521044

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690126396

  آبان

  60

  10800

  648000

  23

  86521044

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690126396

  آذر

  40

  10800

  432000

  24

  86521044

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690126396

  مهر

  54

  10800

  583200

  25

  86521133

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690129204

  آبان

  36

  10800

  388800

  26

  86521133

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690129204

  آذر

  24

  10800

  259200

  27

  86521133

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690129204

  مهر

  30

  10800

  324000

  28

  86521133

  معاونت دانشجویی

  کارشناسی

  71

  3690129204

  آذر

  56

  10800

  604800

  29

  86522077

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690144866

  آذر

  75

  10800

  810000

  30

  86541375

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3907558125

  آبان

  25

  10800

  270000

  31

  86541375

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3907558125

  آذر

  40

  10800

  432000

  32

  86551362

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690126698

  آذر

  15

  10800

  162000

  33

  86556062

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690129700

  شهریور

  60

  10800

  648000

  34

  86556169

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690122447

  آبان

  60

  10800

  648000

  35

  86556169

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690122447

  آذر

  44

  10800

  475200

  36

  86556169

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690122447

  مهر

  60

  10800

  648000

  37

  86556187

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690139609

  شهریور

  36

  10800

  388800

  38

  86663017

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690153814

  آذر

  43

  14400

  619200

  39

  87411314

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690141271

  آذر

  76

  7800

  592800

  40

  87413175

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  4647514966

  آبان

  70

  10800

  756000

  41

  87413175

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  4647514966

  آذر

  70

  10800

  756000

  42

  87413175

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  4647514966

  مهر

  70

  10800

  756000

  43

  87432054

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690139668

  آذر

  30

  7800

  234000

  44

  87432232

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690151455

  آذر

  31

  10800

  334800

  45

  87461036

  معاونت دانشجویی

  کارشناسی

  71

  3690150637

  آذر

  80

  10800

  864000

  46

  87471246

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690136669

  آذر

  40

  10800

  432000

  47

  87472047

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690133481

  آذر

  31

  10800

  334800

  48

  87472047

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690133481

  شهریور

  30

  10800

  324000

  49

  87473516

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690140690

  آبان

  21

  7800

  163800

  50

  87473516

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690140690

  آذر

  65

  7800

  507000

  51

  87473516

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690140690

  شهریور

  20

  7800

  156000

  52

  87473516

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690140690

  مهر

  21

  7800

  163800

  53

  87481224

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690141832

  آذر

  20

  7800

  156000

  54

  87481304

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690146508

  آذر

  27

  7800

  210600

  55

  87481456

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  71

  3690136480

  آذر

  30

  10800

  324000

  56

  87531212

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690133201

  آذر

  70

  10800

  756000

  57

  87532165

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690134240

  آذر

  7

  7800

  54600

  58

  87533091

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690154535

  آذر

  20

  7800

  156000

  59

  87533233

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690132787

  آذر

  10

  10800

  108000

  60

  87555139

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690141921

  آبان

  40

  7800

  312000

  61

  87555139

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690141921

  آذر

  61

  7800

  475800

  62

  87555139

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690141921

  شهریور

  70

  7800

  546000

  63

  87555139

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690141921

  مهر

  40

  7800

  312000

  64

  87555157

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690139323

  شهریور

  45

  7800

  351000

  65

  87556065

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  71

  3690135921

  آذر

  34

  10800

  367200

  66

  87556136

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690134623

  آذر

  20

  7800

  156000

  67

  87556181

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690133678

  آذر

  15

  7800

  117000

  68

  87616022

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  5090017928

  آذر

  25

  14400

  360000

  69

  87635044

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  4601555668

  آذر

  50

  14400

  720000

  70

  87663181

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690134933

  آذر

  50

  14400

  720000

  71

  87663181

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690134933

  مهر

  50

  14400

  720000

  72

  87686048

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690133929

  آذر

  54

  14400

  777600

  73

  87689003

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690131241

  آبان

  20

  14400

  288000

  74

  87689003

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690131241

  آذر

  20

  14400

  288000

  75

  87712092

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3790012029

  آذر

  30

  14400

  432000

  76

  87722088

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  9810512803

  آذر

  50

  14400

  720000

  77

  87731069

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  8494013984

  آذر

  70

  14400

  1008000

  78

  87731078

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690131659

  آذر

  50

  14400

  720000

  79

  87732021

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  4246580036

  آذر

  70

  14400

  1008000

  80

  87733036

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  8494026075

  آذر

  60

  14400

  864000

  81

  87740014

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690136561

  آذر

  30

  14400

  432000

  82

  87744083

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690053704

  آذر

  35

  14400

  504000

  83

  87747029

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690133708

  آذر

  30

  14400

  432000

  84

  87842012

  مدیریت فرهنگی

  دکترا

  5

  3690117176

  آذر

  20

  19200

  384000

  85

  87842039

  مدیریت فرهنگی

  دکترا

  5

  3690107286

  آذر

  70

  19200

  1344000

  86

  88271378

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690146532

  آبان

  30

  7800

  234000

  87

  88271378

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690146532

  آذر

  40

  7800

  312000

  88

  88271378

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690146532

  شهریور

  72

  7800

  561600

  89

  88271378

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690146532

  مهر

  30

  7800

  234000

  90

  88411317

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690145552

  آذر

  20

  7800

  156000

  91

  88411335

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  69

  3690148292

  آذر

  29

  7800

  226200

  92

  88412038

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690142790

  آذر

  22

  7800

  171600

  93

  88413115

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  69

  3690148101

  آذر

  21

  7800

  163800

  94

  88431514

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  69

  3690146923

  آذر

  57

  7800

  444600

  95

  88471098

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690154926

  آذر

  28

  7800

  218400

  96

  88471098

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690154926

  شهریور

  17

  7800

  132600

  97

  88471311

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690150920

  آذر

  45

  7800

  351000

  98

  88471516

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690143754

  آذر

  20

  7800

  156000

  99

  88472184

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690147873

  آبان

  16

  7800

  124800

  100

  88472184

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690147873

  آذر

  60

  7800

  468000

  101

  88472184

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690147873

  شهریور

  70

  7800

  546000

  102

  88472184

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690147873

  مهر

  16

  7800

  124800

  103

  88531055

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690154616

  آذر

  26

  7800

  202800

  104

  88541265

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی

  69

  3690152664

  آذر

  49

  7800

  382200

  105

  88613079

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690048298

  آبان

  70

  14400

  1008000

  106

  88651051

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690154071

  آذر

  25

  14400

  360000

  107

  88662115

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690146397

  آذر

  32

  14400

  460800

  108

  88664145

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690099550

  آبان

  30

  14400

  432000

  109

  88664145

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690099550

  آذر

  60

  14400

  864000

  110

  88673117

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690141670

  آبان

  70

  14400

  1008000

  111

  88673117

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690141670

  آذر

  50

  14400

  720000

  112

  88673117

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690141670

  شهریور

  70

  14400

  1008000

  113

  88673153

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690100575

  آبان

  70

  14400

  1008000

  114

  88673153

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690100575

  آذر

  70

  14400

  1008000

  115

  88673153

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690100575

  شهریور

  70

  14400

  1008000

  116

  88673153

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  3690100575

  مهر

  70

  14400

  1008000

  117

  88674016

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690152915

  آذر

  40

  14400

  576000

  118

  88684057

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690141689

  آذر

  30

  14400

  432000

  119

  88685027

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690144912

  آذر

  20

  14400

  288000

  120

  88731018

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی ارشد

  5

  8592101808

  شهریور

  70

  14400

  1008000

  121

  88842078

  مدیریت فرهنگی

  دکترا

  5

  3690130490

  آذر

  50

  19200

  960000

  122

  89471421

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690154489

  آذر

  26

  7800

  202800

  123

  89556071

  مدیریت خلاقیت ها

  کارشناسی

  69

  3690154527

  آذر

  20

  7800

  156000

  124

  89616144

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690118296

  آبان

  50

  14400

  720000

  125

  89616144

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690118296

  آذر

  50

  14400

  720000

  126

  89616144

  مدیریت فرهنگی

  کارشناسی ارشد

  5

  3690118296

  مهر

  50

  14400

  720000

  جمع کل

  ریال 62882400

 

 

دفعات مشاهده: 2889 بار   |   دفعات چاپ: 477 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 82 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد