[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

کانال تلگرام تحصیلات تکمیلی  دانشکده

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: خرمی شاد ::

AWT IMAGE

دکتر هادی خرمی شاد

دانشیار

تلفن: ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی: ۸۹۸۸

دورنما: ۷۷۲۴۰۴۸۸

پست الکترونیکی: khoramishad(AT)iust.ac.ir

آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

English Webpage 

Google Scholar ProfileORCiD ProfileResearcherID ProfileResearchGate Profile

‎دانشگاه‌های محل تحصیل
 • دکتری، دانشگاه Surrey، انگلستان
 • کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت، ایران
 • کارشناسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
‎زمینه‌های تحقیقاتی
 • سازه های اتصال چسبی
 • فناوری نانو
 • سازه های ساندویچی و کامپوزیتی
 • مشخصه سازی آسیب های مکانیکی
 • مدلسازی آسیب های مکانیکی
 • آسیب تحت بارگذاری های خستگی، خزشی و ضربه ای
 • آسیب عوامل مخرب محیطی
 • تحلیل تنش
جوایز علمی
 • پژوهشگر برتر جوان، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۱.
 • جایزه تحقیقاتی ORSAS دانشگاه Surrey انگلستان، ۲۰۰۷.
 • بورسیه کامل دکتری از دانشگاه Surrey انگلستان، ۲۰۱۰-۲۰۰۷.
 • کاندید دانشجوی تحصیلات تکمیلی سال ۲۰۱۰-۲۰۰۹ دانشگاه Surrey انگلستان از دانشکده مهندسی مکانیک، پزشکی و هوافضا این دانشگاه.
 • دانشجوی برجسته پژوهشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۵.
فعالیت های اجرایی
 • عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۹ تا کنون.
 • مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳.
 • مدیر فرهنگی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹.
 • مدیرکل انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1399 تا 1400.

‎مقالات مجله (با نمایه ISI)

مقالات مجله علمی-پژوهشی
 • رویاالسادات آشفته، حسن پورنگ، مرصاد مباشری، هادی خرمی شاد، اثرات سطح دما و نسبت تنش به استحکام بر رفتار خزشی اتصالات چسبی تک لبه آلومینیوم-آلومینیوم، مجله علوم وفناوری کامپوزیت، در انتظار چاپ، ۱۳۹۶.
 • هادی خرمی شاد، سجاد نصیری، بررسی تاثیر عوامل هندسی و مادی تاثیرگذار بر استحکام اتصالات ترکیبی چسبی-پرچی، مجله علوم وفناوری کامپوزیت، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۷۸-۷۱، ۱۳۹۴.
 • هادی خرمی شاد، زهرا عباسی، بررسی عددی تأثیر تنشهای تورمی حاصل از نفوذ رطوبت بر رفتار آسیب اتصالات چسبی تحت بارگذاری استاتیکی، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره ۱۵، شماره ۱۳، صفحات ۱۹۸-۱۸۹، ۱۳۹۴.
 • هادی خرمی شاد، میثم خدائی، محمد باقری توفیقی، بررسی حساسیت رفتار مکانیکی سازه‌های چندلایه فلزی به موقعیت مکانی تغییرات خواص مادی در بارگذاری ضربه‌ای، مجله علوم وفناوری کامپوزیت، جلد ۱، شماره ۱، صفحات ۳۳-۲۳، ۱۳۹۳.
 • هادی خرمی شاد، محمد باقری توفیقی، بررسی رفتار سازه های فلزی دو لایه هم جنس و غیرهم جنس تحت بارگذاری ضربه سرعت پائین، فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی مکانیک جامدات، سال هفتم، شماره ۱، جلد ۱۵، صفحات ۴۱-۲۷، ۱۳۹۳.

‎مقالات همایش

 • H. Khoramishad, M.V. Mousavi, Hybrid polymer composite materials, ۷th International Conference on Applied Science and Technology, Karbala, Iraq, ۲۰۱۹.
 • H. Alikhani, H. Khoramishad, Influence of multi-walled carbon nanotubes on high-velocity impact behavior of fiber-reinforced composites, ۷th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN ۲۰۱۸), Tehran, Iran, ۲۰۱۸.
 • H. Alikhani, H. Khoramishad, F. Sharifzadeh, Effect of multi-walled carbon nanotubes on the interfacial bonding of metal-composite in fiber metal laminates against impact loading, ۷th International Congress on Nanoscience and Nanotechnology (ICNN ۲۰۱۸), Tehran, Iran, ۲۰۱۸.
 • H. Khoramishad, Hamed Bayati, Epoxy Resins under Repeated Hygrothermal Conditions, The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech), Tehran, Iran, ۲۰۱۸.
 • M. Ebrahimijamal, H. Khoramishad, The Toughened Nanocomposite Epoxy Adhesive, ۵th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-۵), Tehran, Iran, ۲۰۱۶.
 • M. Jalali, H. Khoramishad, Comparison between the tensile strength and micro hardness of nano-adhesives, ۵th International Conference on Composites Characterization Fabrication and Application (CCFA-۵), Tehran, Iran, ۲۰۱۶.
 • M. H. Nahavandian, H. Khoramishad, Effects of geometry and material factors of adhesively bonded single lap joint on stress concentration, The International Conference on New Researches in Engineering Sciences, Tehran, Iran, ۲۰۱۶.
 • M. Heydari, H. Khoramishad, Durability of adhesively bonded joints in humid environment considering viscoelastic behavior, The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics, X-Mech, Tehran, IRAN, ۲۰۱۴.
 • S.M.J. Razavi, H. Khoramishad, The Effects of Reinforcing Metal Fibers on Mechanical Behavior of Adhesively Bonded Single Lab Joints, ۲۱st International Conference on Mechanical Engineering, ISME, IRAN, ۲۰۱۳. (in Persian)
 • H. Khoramishad, S. Akbari, Numerical Study of Polymer Composite Lap Joints with Different Configurations, ۷th International Chemical Engineering Congress & Exihibition, Kish, Iran, November, ۲۰۱۱.
 • H. Khoramishad, Progressive fatigue damage modelling in adhesively bonded structures, The ۱st conference of Iranian aircraft structural integrity program, Tehran, Iran, July ۲۰۱۱.
 • H. Khoramishad, J. Akbardust, M.R. Ayatollahi, Fracture analysis of ceramic specimens with different dimensions using the cohesive zone model, The ۱st conference of Iranian aircraft structural integrity program, Tehran, Iran, July ۲۰۱۱.
 • H. Khoramishad, J. Akbardust, M.R. Ayatollahi, Fracture analysis of rock specimens using the Extended Finite Element Method (XFEM), The ۲nd national conference on the earth sciences, Ashtyan, Iran, July ۲۰۱۱.
 • H. Khoramishad, A.D. Crocombe, K.B. Katnam, I.A. Ashcroft, Damage modelling of adhesively bonded joints subjected to fatigue loading at different load ratios, The ۳rd international conference on advanced computational engineering and experimenting (ACE-X ۲۰۰۹), Rome, ITALY, June ۲۰۰۹.
 • K.B. Katnam, A.D. Crocombe, H. Khoramishad, Sugiman and I.A. Ashcroft, Environmental-fatigue damage model for adhesively bonded laminated joints, The ۳rd international conference on advanced computational engineering and experimenting (ACE-X ۲۰۰۹), Rome, ITALY, June ۲۰۰۹.
 • H. Khoramishad, A.D. Crocombe, K. Katnam, M.M. Abdel Wahab and I.A. Ashcroft, Fatigue damage study of adhesively bonded joints on thick laminated substrates, The ۱۰th International Conference on The Science and Technology of Adhesion and Adhesive (EURADH ۲۰۰۸), Oxford, UK, September ۲۰۰۸.
 • A.D. Crocombe, H. Khoramishad, K.B. Katnam and I.A. Ashcroft, Fatigue damage modeling of adhesively bonded joints under variable amplitude cyclic loading, ۴th world congress on adhesion and related phenomena (WCARP-IV), Arcachon, FRANCE, September ۲۰۱۰.
 • M. Ayatollahi, H. Khoramishad, Finite Element Analysis of Semi-Elliptical Cracks in Buried Pipes, ۱۵th. International Conference on Mechanical Engineering, ISME, IRAN, ۲۰۰۷.
 • M. Ayatollahi, H. Khoramishad, A ۲D Analysis of Cracks in Oil & Gas Buried Pipes, ۳rd. National Conference on Civil Engineering, IRAN, ۲۰۰۷.
ارائه دروس

دفعات مشاهده: 44395 بار   |   دفعات چاپ: 1827 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 148 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.13 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4419