برنامه امتحانات داخلی کارشناسی

زمان و مکان برگزاری امتحانات پایان ترم کارشناسی دروس تخصصی دانشکده ریاضی نیمسال اول 90 – 89

نام درس

شماره گروه

تاریخ امتحان

ساعت

شماره کلاس

محل برگزاری

نام استاد

ریاضی آ

(ریاضی عمومی 1)

1400

25/10/89

16-14

کلاس 301

طبقه سوم

آقای رومی

آنالیزریاضی1

1403

25/10/89

16-14

کلاس 302

طبقه سوم

دکترقائمی

نظریه گراف

1411

25/10/89

16-14

کلاس303

طبقه سوم

دکترعلائیان

تحقیق در

عملیات 1

1407

26/10/89

16-14

کلاس301

طبقه سوم

دکتر علیرضایی

مبانی ریاضی

1401

27/10/89

10-8

کلاس 301

طبقه سوم

دکترنجفی خواه

ساختمان داده ها

1408

27/10/89

16-14

کلاس301

طبقه سوم

مهندس زمانی

نظریه اعداد

1410

28/10/89

16-14

کلاس303

طبقه سوم

دکتر مستقیم

آنالیزعددی1

1405

29/10/89

16-14

کلاس301

طبقه سوم

دکتر نیک آزاد

جبر2

1404

2/11/89

16-14

کلاس303

طبقه سوم

دکتر مستقیم

برنامه نویسی پیشرفته

1415

3/11/89

16-14

کلاس301

طبقه سوم

مهندس عیسی زاده

توپولوژی عمومی

1409

4/11/89

10-8

کلاس303

طبقه سوم

دکتر آقاجانی

ریاضی آآ

(ریاضی عمومی 2)

1414

4/11/89

16-14

کلاس301

طبقه سوم

آقای رومی

فرآیند تصادفی

1412

4/11/89

16-14

کلاس302

طبقه سوم

دکترابراهیمی

جبرخطی

1413

6/11/89

10-8

کلاس301

طبقه سوم

دکتراسدی

آمارواحتمال2

1406

7/11/89

10-8

کلاس301

طبقه سوم

دکتریاری

ریاضی آآآ

(ریاضی عمومی3)

1402

7/11/89

16-14

کلاس301

طبقه سوم

دکتر نیک آزاد


دفعات مشاهده: 4703 بار   |   دفعات چاپ: 932 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 90 بار   |   0 نظر