برنامه امتحانی کارشناسی ارشد

زمان و مکان برگزاری امتحانات پایان ترم کارشناسی ارشد دانشکده ریاضی نیمسال اول 90 – 89

 

  درس

  اساتید

  تاریخ برگزاری

  محل برگزاری

  ساعت شروع

  ساعت خاتمه

  حل عددی معادلات انتگرال

  دکتر مالک نژاد

  1389/10/25 شنبه

  کلاس 304

  11:00

  13:00

  معادلات تابعی و تفاضلات متناهی

  دکتر مالک نژاد

  1389/10/25 شنبه

  کلاس 304

  11:00

  13:00

  جبر پیشرفته

  دکتر تولائی

  1389/10/25 شنبه

  کلاس 305

  11:00

  13:00

  جبر جابجایی

  دکتر تولائی

  1389/10/25 شنبه

  کلاس 305

  11:00

  13:00

  مباحث منتخب

  دکتر فرنوش

1389/10/26 یکشنبه

  کلاس 403

  11:00

  13:00

  نظریه گراف

  دکتر علائیان

1389/10/26 یکشنبه

  کلاس 402

  11:00

  13:00

  آنالیز ترکیبی 1

  دکتر علائیان

1389/10/26 یکشنبه

  کلاس 402

  11:00

  13:00

  کوهمولوژی فیبره های اصلی و

  فضاهای همگن

  دکتر اسدی

1389/10/26 یکشنبه

  کلاس 404

  11:00

  13:00

  آنالیز ریاضی 2

  دکتر نیک آزاد

1389/10/26 یکشنبه

  کلاس 401

  11:00

  13:00

  تحقیق در عملیات پیشرفته 2

  دکتر علیرضائی

1389/10/27 دوشنبه

  کلاس 401

  11:00

  13:00

  توابع پایه ای شعاعی و کاربرد آنها

  دکتر گلبابائی

1389/10/28 سه‌شنبه

  کلاس 401

  11:00

  13:00

  معادلات دیفرانسیل جزیی سهموی

  دکتر شیدفر

1389/10/28 سه‌شنبه

  کلاس 402

  11:00

  13:00

  آنالیز حقیقی

  دکتر هادیان

1389/10/28 سه‌شنبه

  کلاس 301

  11:00

  13:00

  مباحثی در ترکیبیات

  دکتر هادیان

  1389/10/28 دوشنبه

  کلاس 301

  11:00

  13:00

  شبیه سازی پیشرفته

  دکتر فرنوش

1389/10/28 سه‌شنبه

  کلاس 401

  11:00

  13:00

  آنالیز حقیقی 1

  دکتر آقاجانی

 1389/11/02 شنبه

  کلاس 301

  11:00

  13:00

  مباحثی در آنالیز تابعی

  دکتر آقاجانی

1389/11/02 شنبه

  کلاس 301

  11:00

  13:00

  گروههای خطی

  دکتر مستقیم

1389/11/04 دوشنبه

  کلاس 401

  11:00

  13:00

  تحلیل پوششی داده های پیشرفته2

  دکتر علیرضائی

1389/11/04 دوشنبه

  کلاس 402

  11:00

  13:00

  فرایندهای تصادفی پیشرفته1

  دکتر یاری

1389/11/04 دوشنبه

  کلاس 403

  11:00

  13:00

  مسائل مقدار مرزی

  دکتر رشیدی نیا

  1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 303

  11:00

  13:00

  حل عددی معادلات دیفرانسیل

  معمولی

  دکتر رشیدی نیا

1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 303

  11:00

  13:00

  آنالیز عددی پیشرفته

  دکتر نیک آزاد

 1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 302

  11:00

  13:00

  آنالیز غیر خطی و کاربرد آن

  دکتر قائمی

  1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 402

  11:00

  13:00

  نظریه عملگرها

  دکتر قائمی

  1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 402

  11:00

  13:00

  نظریه کدگذاری

  دکتر هادیان

1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 403

  11:00

  13:00

  مباحث ویژه در آمار ریاضی

  دکتر یاری

  دکتر فرنوش

1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 401

  11:00

  13:00

  استنباط آماری1

  دکتر یاری

1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 401

  11:00

  13:00

  هندسه منیفلد 1

  دکتر

نجفی خواه

1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 304

  11:00

  13:00

  گروه های توپولوژیک

  دکتر

 نجفی خواه

1389/11/06 چهارشنبه

  کلاس 304

  11:00

  13:00


دفعات مشاهده: 4815 بار   |   دفعات چاپ: 932 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 64 بار   |   0 نظر