[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره دانشکده::
معرفی افراد::
امور آموزشی::
امور پژوهشی::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
آیین نامه ها و فرم ها::
تسهیلات پایگاه::
::
اطلاعات تماس

AWT IMAGE

آدرس: تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک

کدپستی: 13114-16846

صندوق پستی: 163-16765

تلفن:9-77491228

فاکس:77240488

پست الکترونیکی:

meresearch@iust.ac.ir

کانال تلگرام تحصیلات تکمیلی  دانشکده

..
سیستم جامع گلستان

AWT IMAGE

..
..
برنامه کلاس
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده مکانیک را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
   
..
قطب علمی

AWT IMAGE

قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک

..
کادمان

AWT IMAGE

کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

..
:: حبیب نژاد ::
AWT IMAGE

  

  نام: دکتر محرم حبیب نژاد کورایم

  رتبه علمی: استاد

  تلفن: 50-77240540 داخلی: 2904

  فاکس: 77240488

  پست الکترونیکی : hkorayem AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  

دانشگاه های محل تحصیل 

  

 • دکترا ، دانشگاه ولنگنگ استرالیا
 • فوق لیسانس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
 • لیسانس، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران 

    

    زمینه های تحقیقاتی 

 • رباتیک
 • نانو رباتیک
 • دینامیک تجربی

Positions held (including research fellowships, professional experience etc.)
 • 2003- present: Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
 • 1998- 2003: Associate Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
 • 1994-1998: Assistant Professor, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran
 • 1995 - present: Part Time Professor, Mech. Eng. Dept., Azad University
 • 1993 - 1994: Research Assistant & Lab Supervisor, University of Wollongong, Wollongong, Northfield Ave, 2522, NSW, Australia
 • 1981- 1985: Design and Work as a Machinist in University Laboratory, Tehran Polytechnic University, Tehran, Iran
 • 1986- 1989: Research Fellow in Shahabadi Research Center, Tehran, Iran .

  

  Academic Qualifications:

 • 1990- 1994: University of Wollongong, Wollongong, Australia, Received PhD. in the Applied Mechanics.

 TOPIC: Dynamics of flexible manipulators and applications to determine load carrying capacity.

 • 1986- 1988: Tehran Polytechnic University of Technology, Tehran, Iran, Received M.Sc. in the Solid Mechanics.

 Courses: Advance Numerical Method Continuum Mechanics, Theory of Plates and Shells, Seminar, Advance Mathematics. Finite Element, Advance Vibration, Gas Dynamics, Robotic Project.

 • 1980- 1986: B.E., Tehran Polytechnic University of Technology, Tehran, Iran.

 Courses (Major): Dynamics, Thermodynamics, Strength of Materials, Design of Machine Elements, Fluid Mechanics, Machine Dynamics, Heat Transfer, Materials Science, Methods of Engineering Design, Automatic Control, Measurement and Control Systems, Manufacturing Methods, Design of Machine Tools, and Bearing and Lubrication, etc.

  Professional Teaching Experience:

 • 1994 - present: Mechanics of Solids I, Mechanics of Solids II, Mechanics of Solids Lab, Robotics, Dynamics, Advanced Dynamics, Advanced Mathematics, Mathematica, Iran University of Science & Technology.
 • 1990-1994: PhD student and Part-time Tutor (Teaching Assistant) in Dynamics, Mechanics of Solids, Experimental Engineering, Control System, Engineering Dynamics, Machine Dynamics, etc, University of Wollongong, Australia

  Memberships in Professional Societies:

 • Member of ISME, Iran
 • Reviewer for Journal of Dynamic System, Measurement and Control (ASME)
 • Reviewer for AmirKabir Journal of Science & Technology
 • Reviewer for Iranian Journal of Science & Technology
 • Reviewer for International Journal of Engineering
 • Reviewer for Mechanism and Machine Theory

  Administration / Management:

  I was chairman of the Sixth Annual Mechanical Engineering Conference and Third International Mechanical Engineering Conference of the Iranian Society of Mechanical Engineers to be held at Iran University of Science & Technology, May 1998. Chairman of the Third Annual Research Seminar to be held at Iran University of Science & Tech. 1999. Chairman of the Fourth Annual Research Seminar to be held at Iran University of Science & Technology, June 2000. Chairman of the Researches on Third Development Seminar to be held at Iran University of Science & Technology, 2000.

  Management (including Budget Management)

  I have been managing of 30 externally funded projects over a period of 18 years which includes budgeting and managing research assistants, supervising 200 postgraduate student and taking responsibilities for ordering materials and equipment’s and budgeting their requirements in relation to funds.

 • 2010- 2012 Postgraduate Coordenator of Mech. Eng. Dept., Iran Uni. of Science & Technology
 • 2008- 2010 Head of Mech. Eng. Dept., Iran University of Science & Technology
 • 2006- 2008 Chair of Solid Design Department, Iran University of Science & Technology
 • 1998- 2004 University General Research Coordinator, Iran University of Science & Technology
 • 1994- 1998 Associate Dean for Research in Mechanical Engineering Department, Iran University of Science & Technology.
 • 1994- 1998 Engineering Faculty Representative on Liberty Committee.
 • 1995- 1997 Engineering Faculty Representative to Department of Biomechanics.
 • 1994- 1997 Coordinator for Research Fund, Seminars.
 • 1994- 2000 Acted as a Member of Automotive Committee in Ministry of Industry.

  PUBLICATIONS

 مقالات ژورنال

 • [1] Y. Yao, M. H. Korayem, and A. Basu, “Maximum Allowable Load of Flexible Manipulator for a Given Dynamic Trajectory,” International Journal of Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 10, No. 4, pp. 301-309, 1993.
 • [2] M. H. Korayem, Y. Yao, and A. Basu, “Application of Symbolic Manipulation to Inverse Dynamics and Kinematics of Elastic Robot,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 9, No. 4, pp. 343-350, 1994.
 • [3] M. H. Korayem, and A. Basu, “Formulation and Numerical Solution of Elastic Robotic Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities,” Robotica Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 253-261, 1994.
 • [4] M. H. Korayem, “Automated Symbolic Modeling of Flexible Manipulators with Application in Trajectory Optimization,” International Journal of Eng. Science, Vol. 5, No. la, pp. 17–34, 1994.
 • [5] M. H. Korayem, and Basu, A., “Dynamic Load Carrying Capacity of Robotic Manipulators with Joint Elasticity Imposing Accuracy Constraints,” Robotics and Autonomous Systems, Vol. 13, No. 3, pp. 219-229, September 1994.
 • [6] M. H. Korayem, and A. Basu, “Optimal Load of Robotic Manipulator with Joint Elasticity Using Accuracy and Actuator Constraints,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 10, No. 6, pp. 427 - 435, 1995.
 • [7] M. H. Korayem, “PC-Based Symbolic Modeling and Dynamic Simulation for Flexible Manipulators,” Amirkabir Journal of Science & Technology, Vol. 6, No. 24, pp. 37- 49, 1995.
 • [8] M. H. Korayem, and A. Basu, “Automated Fast Symbolic Modeling of Robotic Manipulators with Compliant Links,” International Journal on Scientific Computing & Modeling, Vol. 22, No. 9, pp. 41- 55, 1995.
 • [9] M. H. Korayem, “The Kinematics of Closed Loop Robotic Manipulators Using Kane’s Method, “International Journal of Engineering Science, Vol. 6, No. la, pp. 11- 26, 1995.
 • [ 10 ] M. H. Korayem , “Optimal Trajectory of Flexible Manipulator with Maximum Load Carrying Capacity,” International Journal of Engineering, Vol. 8, No. 4, pp. 221- 232, 1995.
 • [11] M. Esmaili, F. Naghdy, and M. H. Korayem, “Soft Fruit Grading and Handling: A Robotic Approach,” Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 299 - 317, 1996.
 • [12] M. H. Korayem, and A. Basu, “The Effect of Friction on the Formulation and Numerical Solution of Elastic Manipulators,” Amirkabir Journal of Science & Technology, Vol. 6, No. 24, pp. 37- 49, 1996.
 • [13] M. H. Korayem, “Dynamic Analysis of Robotic Manipulators with Flexible Link,” International Journal of Engineering Science, Vol. 6, No. la, pp. 11- 26, 1997.
 • [14] M. H. Korayem, “Experimental Investigation and Mathematical Models for Gas Metal Arc Welding Process,” International Journal of Engineering Science, 1997.
 • [15] M. H. Korayem, “The Influence of Changing a Robot’s Geometrical Parameters on its Optimal Dynamic Performance,” International Journal of Engineering Science, Vol. 10, No. 5, pp. 107-121, 1999.
 • [16] م. حبیب نژاد، "تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی ربات تحت مسیرهای متفاوت سرعت"، مجله بین المللی علوم مهندسی، شماره 6، جلد 11 صفحه 149-145، 1379.
 • [17] M. H. Korayem, “Simulation and Experimental Development of Atlas II Robot”, International Journal of Engineering Science, Vol. 11, No. 5, pp. 41-50, 2000.
 • [18] M. H. Korayem, “Kinematics and Dynamic Modeling of the Human Shoulder,” International Journal of Engineering, Vol. 14, No. 3, pp. 247-254, 2001.
 • [19] M. H. Korayem, “A Robotic Software Package for Autonomous Wheeled Mobile Robot” International Journal of Engineering Science, Vol. 12, No. 2, pp. 151-162, 2001.
 • [20] M. H. Korayem, and A. Basu, “An Educational Autonomous Wheeled Mobile Robot: Measurement of Accuracy”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 246-250, 2002.
 • [21] A. Basu, M. H. Korayem, “A New Mechanical Design Optimization of Servomotor with Respect to Performance,” Amirkabir Journal of Science & Technol. , Vol. 13, No. 52, pp. 136-142, 2002.
 • [22] M. H. Korayem, A. Basu, “Mathematical Modeling and Simulation of Differentially Wheeled Mobile Robots Dynamic Equations”, Int. Journal of Applied Science and Computations, Vol. 10, pp. 30-37, 2003.
 • [23] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Maximum Allowable Load on Wheeled Mobile Manipulators Imposing Redundancy Constrains”, Iranian J. of Eng., Vol. 16, No3, pp. 279-292, 2003.
 • [24] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Maximum Allowable Load on Wheeled Mobile Manipulators Imposing Redundancy Constrains”, Robotics and Autonomous Systems, No. 44, pp. 151-159, 2003.
 • [25] M. H. Korayem, and Sh. Kazemi, “An Algorithm for Design of Industrial Robotic Flexible, Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 3, pp.1-16, 2003.
 • [26] M. H. Korayem, "Implementation of PLC Simulation for Robotics Multimedia Courseware”, International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 4, pp. 45-60, 2003.
 • [27] M. H. Korayem, A. Basu, “Modeling of Muscle Activity of the Shoulder Mechanism”, Iranian Journal of Science and Technology, Vol. 27 B3 , pp.469-480, 2003.
 • [28] M. H. Korayem, and Gariblu, “The Effect of Base Replacement on Load Carrying Capacity of Robotic Manipulators,“ International Journal of AMT, Vol.23, No. 1, pp. 28-38, 2004.
 • [29] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu, “Analysis of Kinematic Redundancy and Constraints on Robotic Mobile Manipulators”, Amirkabir Journal, Vol. 15, No. 57-B, pp. 16-28, 2004.
 • [ 30 ] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu “Optimal Load of Flexible Joint Mobile Manipulators: Considering Overturning Stability Constrains“, Iranian J. of Eng. , Vol. 17, No. 2, pp. 193-204, 2004.
 • [31] M. H. Korayem, and Gariblu, “Maximum Allowable Load of Mobile Manipulator for a Given Two End-points of the End-effector”, Int. J. of AMT, Vol. 24, No. 9-10, pp. 743–751, 2004.
 • [ 32 ] M. H. Korayem, and Gariblu, “Analysis of Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities”, Robotics and Autonomous Systems, Vol. 48, No. 2-3, pp. 63-76, 2004.
 • [ 33 ] M. H. Korayem, H. Gariblu, and A. Basu, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Base Flexible Joint Manipulators,“ International Journal of AMT, Vol. 25, No. 1-2, pp. 62-70, 2005.
 • [34] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “The Roll of Base Mobility on DLCC of Robotic Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. 15, No. 4, pp. 53-63, 2004.
 • [ 35 ] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu, “Optimal Trajectory of Mobile Manipulators with Maximum Load Carrying Capacity”, Amirkabir Journal, Vol. 15, No. 60, pp. 16-28, 2005.
 • [ 36 ] M. H. Korayem, K. Khoshhal, A. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Simulation and Experiment for Performance Tests of Robot”, Inter. Journal of AMT, Vol.25, No. 11-12, pp. 1218-1231, 2005.
 • [ 37 ] M. H. Korayem, and H. Gariblu, “Optimal Load of Elastic Joint Mobile Manipulators Imposing Overturning Stability Constraint”, Inter. Journal of AMT, Vol.26, No. 5, pp. 638-644, 2005.
 • [ 38 ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, “Experimental Analysis for Measuring Errors in Wheeled Mobile Robots“, Iranian J. of Eng, Vol. 18, No. 2, pp. 193-204, 2005.
 • [39] M. H. Korayem, H. Gariblu and, A. Basu “Mathematical Analysis of Kinematic Redundancy and Constraints on Robotic Mobile Manipulators”, Int. Journal of Applied Science and Computations, Vol.12, No. 2, pp. 83-96, 2005.
 • [ 40 ] M. H. Korayem, H. Gariblu “Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities”, Mobile Robots: New Research, Nova Science Publishers, Inc., pp. 369-381, 2005.
 • [ 41 ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, and A. Nakhai, “Design, Modeling and Experimental Analysis of Wheeled Mobile Robots”, International Journal of AMT, Vol. 28, No.3-4, pp. 403-416, 2006.
 • [ 42 ] M. H. Korayem, “Effect of Dynamic Balancing on the Performance Characteristics of an Articulated Robot”, International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 3, pp.1-16, 2006.
 • [43] M. H. Korayem, N. Shiehbeiki, and T. Khanali, “ Design, Manufacturing and Experimental Tests of Prismatic Robot for Assembly Line ”, International Journal of AMT, Vol. 29, No.3-4, pp. 379-388, 2006.
 • [ 44 ] M. H. Korayem, F. Davarpanah, H. Gariblu, “Load Carrying Capacity of Flexible Joint Manipulator with Feedback Linearization”, International Journal of AMT, Vol. 29, No.3-4, pp. 389-397, 2006.
 • [ 45 ] M. H. Korayem, S. E. Farahmandpour, and S. A. Hashemi, “Optimal Actuator Sizing and End Point Deformation for Mobile Robotic Manipulators with Elastic Joint Based on Load Criteria”, Inter. Journal of AMT, Vol. 30, No.3-4, pp. 357-368, 2006.
 • [ 46 ] H. Gariblu, M. H. Korayem, “Trajectory Optimization of Flexible Mobile Manipulators”, Robotica Journal, Vol. 24 , Issue 03 , pp 333-335, 2006.
 • [ 47 ] M. Ghayoumi, P. Porkar and M. H. Korayem , “ Correlation Error Reduction of Images in Stereo Vision with Fuzzy Method and Its Application on Cartesian Robot “, Lecture Notes in Computer Science , Inc., Vol. 4304, pp. 1271-1275, 2006 .
 • [48] M. H. Korayem, and A. Pilechian, “Maximum Allowable Load of Elastic Joint Robots: Sliding Mode Control Approach”, Amirkabir J. of Science & Technol. , Vol. 17, No. 65, pp. 75-82, 2007.
 • [ 49 ] M. H. Korayem, F. Heidari, and A. Aliakbarpour, “Simulation and Experimental Tests of Robot Using Feature-Based and Position-Based Visual S ervoing Approaches “, Industrial Robotics : Programming, Simulation and Applications , Pro literatur Verlag, Inc., pp. 471-492, 2007 .
 • [ 50 ] M. H. Korayem, F. Heidari, “ Simulation of Visual Servoing Control and Performance Tests of 6R Robot Using Image-Based and Position-Based Approaches “, Vision Systems, Science Publishers, Inc., 2007 .
 • [51] M. H. Korayem , P. Peydaie, and Azimi “Investigation on Effect of Different Parameters in Wheeled Mobile Robot Error”, International Journal of Engineering Science, Vol. 20, No. 2, pp. 195-210, 2007.
 • [52] M. H. Korayem, A. Heidari and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Dynamic Load of Flexible 2-Link Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, JAST, Vol. 4, No. 3, pp. 1-12, 2007.
 • [53] M. H. Korayem, and M. Shokri “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity of 6UPS-Stewart Platform Manipulator”, Scientia Iranica, Vol. 15, No. 1, pp. 131-143, 2008.
 • [54] M. H. Korayem, R. Ahmadi, N. Jaafari, Y. Jamali, M. Kiomarsi, and A. Habibnejad “Design, Modeling, Implementation and Experimental Analysis of 6R Robot”, Inter. Journal of Engineering Science, Vol. 21, No. 1, pp. 71-84, 2008.
 • [55] M. H. Korayem, and Iravani, “Improvement of 3P & 6R Mechanical Robots Reliability and Quality”, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, Vol. 24, pp. 472-487, 2008.
 • [56] M. H. Korayem , A . Heidari, and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Load of Flexible Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. 36, No.5-6, pp. 606-617, 2008.
 • [57] M. H. Korayem, K. Khoshhal, and H. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Experiment: Measurementof Path Related Characteristics“, Inter. Journal of Applied Science, Engineering and Technology, Vol. 2, No. 4, pp. 170-174, 2006.
 • [58] M. H. Korayem , and A. Nikoobin, “Maximum Payload for Flexible Joint Manipulators in Point-to-Point Task Using Optimal Control Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. 38, No. 9, pp. 1045-1060, 2008.
 • [59] M. H. Korayem, R. Haghighi , “Nonlinear Disturbance Observer for Robot Manipulators in 3D Space”, ICIRA 2008, Part I, Lecture Notes in Computer Science LNAI 5314, pp. 14–23, 2008.
 • [60] M. H. Korayem, H. Rahimi, “Trajectory Optimization of Flexible Mobile Manipulators Using Open-Loop Optimal Control Method”, ICIRA 2008, Part I, Lecture Notes in Computer Science LNAI 5314, pp. 54–63, 2008.
 • [61] M. H. Korayem, V. Ehtemam, R. Sabzevari, M. Madani, and V. Azimirad, “An Intelligent Vision System on a Mobile Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. 21, No. 3, pp. 279-294, 2008 .
 • [ 62 ] M. H. Korayem , A . Heidari, and A. Nikoobin, “Maximum Allowable Load of Flexible Mobile Manipulators Using Finite Element Approach”, Inter. Journal of AMT, Vol. 36, No.9-10, pp. 1010-1021, 2008.
 • [63] M. H. Korayem, S. Nourbakhsh , “6R Robots; How to Guide and Test Them by Vision?”, Communications in Computer and Information Science CCIS Journal , 2008.
 • [64] F. Mohandesi, M. H. Korayem, “Analysis of a Micro-Nano Manipulator for Tele-Operation”, Proceedings of the 1st Wseas International Conference on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics , pp. 255-258 , 2008.
 • [ 65 ] M. H. Korayem , and A. Nikoobin, “Formulation and Numerical Solution of Robot Manipulators in Point-to-Point Motion with Maximum Load Carrying Capacity”, Scientia Iranica, Vol. 16, No. 1, pp. 101-109, 2009.
 • [ 66 ] M. H. Korayem , and S. F. Heidari , “Simulation and Experiments for a Vision-based control of 6R Robot”, I nter. Journal of AMT, Vol. 41, No.3-4, pp. 367-385, 2009.
 • [67] M. H. Korayem, A. Nikoobin, and V. Azimi, “Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators: Optimal Control Approach”, Robotica, Vol. 27, No. 1, pp 147-159, 2009.
 • [68] M. H. Korayem , and M. Zakeri, “Sensitivity Analysis of Nanoparticles Pushing Critical Conditions in 2-D Controlled Nanomanipulation Based on AFM”, Inter. Journal of AMT, Vol. 41, No.7, pp. 714-726, 2009.
 • [ 69 ] M. H. Korayem , A. Nikoobin, and A. Heidari, “Effect of Payload Variation on the Residual Vibration of Flexible Manipulators at the End of the Given Path ”, Scientia Iranica, Vol. 16, No. 4, pp. 332-343, 2009.
 • [ 70 ] M. H. Korayem , A. Hoshiar, and N. Ebrahimi, “ Maximum Allowable Load of Atomic Force Microscope (AFM) Nano Robot ”, International J. of AMT, Vol. 43, No.7-8, pp. 690-700, 2009.
 • [71] M. H. Korayem, A. Nikoobin, and V. Azimi, “Trajectory Optimization of Flexible Link Manipulators in Point-to-Point Motion”, Robotica, Vol. 27, pp. 825–840, 2009.
 • [72] M. H. Korayem, and A. Nikoobin, “Maximum-Payload Path Planning for Redundant Manipulator Using Indirect Solution of Optimal Control Problem”, International Journal of AMT, Vol. 44, No.7-8, pp. 725-736, 2009.
 • [73] M. H. Korayem, and M. Bamdad, “Dynamic Load Carrying Capacity of Cable-Suspended Parallel Manipulators”, International Journal of AMT, Vol. 44, No. 7-8, pp. 1133-1143, 2009.
 • [74] M. H. Korayem, and Sadeghzadeh, “A New Compensation Approach for Creep and Hysteretic Loops in SPM’s Piezotubes”, Inter. Journal of AMT, Vol. 44, No.7-8, pp. 829-840, 2009.
 • [75] M. H. Korayem, and A. M. Shafei, “Motion Equations Proper for Forward Dynamics of Robotic Manipulator with Flexible Links by using Recursive Gibbs-Appell Formulation”, Scientia Iranica, Vol. 16, No. 6, pp. 479-495, 2009.
 • [76] M. H. Korayem, R. Haghighi, A. Nikoo bin and A. Alamdari, and A. H. Korayem, "Determining the Maximum Load Carrying Capacity of Flexible Link Manipulators”, Scientia Iranica, Vol. 16, No. 5, pp. 440-450, 2009.
 • [77] M. H. Korayem, V. Azimirad, A. Nikoobin and Z. Boroujeni, “Maximum Allowable Load of autonomous mobile manipulator in environment with obstacle considering tip over stability ”, Inter. Journal of AMT, Vol. 46, No.5-8, pp. 811-829, 2010 .
 • [78] اعظم السادات نوربخش ، م. حبیب نژاد، " تست عملکردی ربات 6 محوره به کمک معادلات س ی نمات ی کی و تع یی ن محدوده کاری آن "، مجله بین المللی علوم ر ی اضی ، شماره 6، جلد 11 صفحه 149-145، 1387.
 • [ 79 ] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “ Analysis of Four Wheeled Flexible Joint Robotic Arms with Application on Optimal Motion Design ” New Advances in Intelligent Decision Technologies, Book Series, Studies in Computational Intelligence , Springer Berlin, Vol. 199, pp. 107-116, 2009.
 • [80] M. H. Korayem , M. Haghpanahi , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “ Finite Element Method and Optimal Control Theory for Path Planning of Elastic Manipulators ”, New Advances in Intelligent Decision Technologies, Book Series, Studies in Computational Intelligence , Springer Berlin, Vol. 199, pp. 117-126, 2009.
 • [81] F. Mohandesi, M. H. Korayem “ y Kinematics analysis of a 3-DOF micromanipulator for Micro-Nano Surger ”, 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Book Series , Springer Berlin Heidelberg, Vol. 12, Issue 1-3, pp. 1576-1679, 2009.
 • [ 82 ] M. H. Korayem, M. Haghpanahe, and H. Heidari, “Maximum Allowable Dynamic Load of Flexible Manipulators Undergoing Large Deformation", Scientia Iranica, Vol. 17, No. 1, pp. 61-74, 2010 .
 • [ 83 ] M. H. Korayem, and A. Nakhaei, “Design and Performance Tests of a Mobile Mechanical Manipulator”, International Journal of Engineering Science, Vol. 19, No.5-1, pp. 161-172, 2009.
 • [84] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “Optimal Motion Generating of Nonholonomic Manipulators with Elastic Revolute Joints in Generalized Point-to-Point Task", Majlesi Journal of Mechanical Engineering, Vol. 3, No.2, pp. 1-9, 2010.
 • [85] M. H. Korayem, H. Heidari, “Modeling and Testing of Elastic Joints Mobile Mechanical Manipulators”, KNTU Journal of Robotics, Vol. 1, No.1, pp. 19-28, 2009.
 • [ 86 ] M. H. Korayem , and M. Irani , “ Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators via Nonlinear Optimal Feedback ”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 2, pp. 121-135, 2010 .
 • [87] م. حبیب نژاد، خالد نجفی ، مهدی بامداد " تعیین ماکزیمم ظرفیت حمل بار دینامیکی بین دو نقطه از فضای کاری برای روبات کابلی "، مجله مهندسی مکانیک مجلسی ، شماره 1، صفحه 40-31، 1388.
 • [88] M. H. Korayem , R. Haghighi, A. H. Korayem, A. Nikoobin, and A. Alamdari, “Determining maximum load carrying capacity of planar flexible-link robot: closed-loop approach”, Robotica, Vol. 28, pp. 959-973, 2010.
 • [89] M. H. Korayem , M. Bamdad, R. M. Zehtab , and M. Iranpour, “First Experimental Results of Load Carrying Capacity for a Cable-Suspended Planar Manipulator", Majlesi Journal of Mechanical Engineering, Vol. 3, No. 4, pp. 11-16, 2010.
 • [90] M. H. Korayem , M. Bamdad , “Stiffness Modeling and Stability Analysis of Cable-Suspended Manipulators with Elastic Cable for Maximum Load Determination”, Kuwait Journal of Science and Engineering, Vol. 13-1B, pp. 181-202, 2010.
 • [ 91 ] M. H. Korayem , A. Alamdari , R. Haghighi, and A. H. Korayem, “Determining Maximum Load Carrying Capacity of Robots using Adaptive Robust Neural Controller”, Robotica, Vol. 28, pp. 1083-1093, 2010.
 • [92] M. H. Korayem , and M. Zakeri, “The Effect of Off-end Tip Distance on the Nanomanipulation Based on Rectangular and V-shape Cantilevered AFMs”, International Journal of AMT, Vol. 50, No. 5-8, pp. 579-589, 2010.
 • [ 93 ] M. H. Korayem , Kh. Najafi, and M. Bamdad, “Synthesis of Cable Driven Robots Dynamic Motion with Maximum Load Carrying Capacities: Iterative Linear Programming Approach”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 3, pp. 229-239, 2010.
 • [ 94 ] M. H. Korayem , Davarzani, and M. Bamdad, “ Optimal Trajectory Planning with Dynamic Load Carrying Capacity of Flexible Cable-suspended Manipulator ”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 4, pp. 315-326, 2010.
 • [ 95 ] M. H. Korayem , A. Alipour , “Nonlinear Vibration of Moving Cables with Variable Tension and Variable Speed", Int. J. of Engineering Science, Vol. 23, No. 2, pp. 157-168, 2010.
 • [ 96 ] M. H. Korayem , H. Tourajizadeh , and M. Bamdad, “Dynamic Load Carrying Capacity of Cable Suspended Robot: Robust Feedback Linearization Control Approach”, J Intell Robot Syst Vol. 60 pp. 341-363, 2010.
 • [ 97 ] M. H. Korayem , V. Azimirad, B. Tabibian and M. Abolhasani , “Analysis and Experimental Study of Non-holonomic Mobile Manipulator in Presence of Obstacles”, Acta Astronautica, Vol. 67, No. 7-8, pp. 659-672, 2010.
 • [ 98 ] M. H. Korayem, A. H. Korayem, F. Heidari, “Simulation of Position Based Visual Control and Performance Tests of 6R Robot ”, Amirkabir (MISC), Vol. 42, No.1 , pp. 11-19, 2010.
 • [ 99 ] A. Saderzadeh, M. M. Sanaatiyan, M. H. Korayem, A. Shahri, H. R. Momeni, "Mobile Robot Navigation Error Handling Using an Extended Kalman Filter", International Journal of Advanced Developments in Computer Engineering IJADCE, pp. 61-75, 2009.
 • [100] M. H. Korayem , S. Zafari, A. Amanati, M. Damircheli, and N. Ebrahimi, “Analysis and Control of Micro-cantilever in dynamic Mode AFM”, International Journal of AMT, Vol. 50, No. 9-12, pp. 979-990, 2010.
 • [101] M. H. Korayem, M. Irani, and S. R. Nekoo, “ Maximum Load Carrying Capacity of Mobile Manipulators via Nonlinear Optimal Feedback ”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 6, pp. 456-467, 2010.
 • [102] M. H. Korayem , and S. Sadeghzadeh , “A Comprehensive Nanomechanical Drift Identification and Prediction for Nanoimaging and Nanomanipulation by AFM”, Scientia Iranica, Vol. 17, No. 2, pp. 133-147, 2010.
 • [ 103 ] M. H. Korayem , M. Bamdad, A. Akbareh , “ Trajectory Optimization of Cable Parallel Manipulators”, Journal of Industrial Engineering, Vol. 4, No. 5, pp. 29-34, 2010.
 • [ 104 ] M. H. Korayem , H. N. Rahimi and A. Nikoobin , “The Comparative Assessment of Modelling and Control of Mechanical Manipulator", Advanced Strategies for Robot Manipulators, pp. 1-26, 2010.
 • [105] M. H. Korayem, A. Kavousi, and N. Ebrahimi, “Dynamic Analysis of Tapping-Mode AFM Considering Capillary Force Interactions”, Scientia Iranica, Vol. 18, No. 1, pp.121-129, 2011. 26815
 • [106] M. H. Korayem , H. Rahimi, A. Nikoobin, “ Path Planning of Mobile Elastic Robotic Arms by IndirectApproach of Optimal Control ”, Journal of Advanced Robotic Systems , Vol. 8, No. 1, pp 10-20, 2011.
 • [ 107 ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, “Indentation analysis of nano-particle using nano-contact mechanics models during nano-manipulation based on atomic force microscopy”, J. of Nanoparticle Research, Vol. 13, No. 3, pp 1075-1091, 2011.
 • [108] M. H. Korayem, and A. Daryani, “A Correction Algorithm for Torque/Rotation Coefficient in Protein Conformation Prediction Using Robotics Methods”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 36, No. 5, pp.867-877, 2011. 35889
 • [109] M. H. Korayem , V. Vatanjou, and V. Azimi, “New Hierarchical Method for Path Planning of Large-Scale Robots”, Inter. J. of Latin American Applied Research, Vol. 41, No. 3, pp. 225-232, 2011.
 • [ 110 ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, and S. A Yarijani, “Spring Constant Analysis of the AFM Rectangular, V Shaped and Dagger Cantilever Probes”, Journal of Micro & Nano Letters, Vol .6, No.12, pp. 1007-1011 , 2011.
 • [ 111 ] M. H. Korayem , A. Alipour, “Frequency Analysis of a Cable with Variable Tension and Variable Rotational Speed”, Majlesi J. of Mechanical Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 1-8, 2011.
 • [ 112 ] M. H. Korayem , V. Azimi , and Vatanjou, A. H. K orayem, “Maximum load determination of nonholonomic mobile manipulator using hierarchical optimal C ontrol ”, Robotica, Vol. 30, No. 1, pp 53-65 , 2011.
 • [ 113 ] M. H. Korayem, H. N. Rahimi, “Nonlinear Dynamic Analysis for Elastic Robotic Arm”, Frontiers of Mechanical Engineering, Vol. 6, No. 2, pp. 219-228, 2011.
 • [114] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, “Maximum DLCC of Spatial Cable Robot for a Predefined Trajectory within the Workspace Using Closed Loop Optimal Control Approach”, Journal of Intelligent & Robotic Systems: Vol. 63, No. 1, pp. 75-99, 2011.
 • [115] M. H. Korayem, H. Heidari, “Modeling and Testing of Elastic Joints Mobile Mechanical Manipulators”, Inter. Journal of Latin American Applied Research, Vol. 41, pp 157-163, 2011.
 • [116] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “Dynamic Modeling of Manipulation of Micro/Nano Particles on Rough Surfaces”, Applied Surface Science, Vol. 257, No. 15, pp. 6503-6513, 2011. (35890)
 • [117] M. H. Korayem, and N. Ebrahimi, “ Nonlinear Dynamics of Tapping-mode Atomic Force Microscopy in Liquid ”, Journal of Applied Physics , Vol. 109, No. 8, pp. 1-8, 2011. * 27436
 • [ 118 ] M. H. Korayem, and N. Jireaei, “ Analysis of the Effect of Mechanical Properties of Liquid and Geometrical Parameters of Cantilever on the Frequency Response Function of AFM ”, Inter. Journal of AMT, Vol. 57, No. 5-8, pp. 477-489, 2011. * 30225
 • [ 119 ] S. Samadzadeh, M. H. Korayem, N. Sarli, M. Zareinejad, “ Stability in a 1-DOF Neural Network-Based Nano-Telemanipulation through Adaptive Tuning of the Haptic Interface Dissipation”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures , Vol. 6, No. 4, pp. 1967–1981 ,2011.
 • [ 120 ] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and Homayouni “Semi Analytic Static and Dynamic Response of Laminated Composite Micro and Nano Electromechanical Systems”, Inter. Journal of Mech Sceinces, Vol. 53, pp. 536-548, 2011. * 26815
 • [ 121 ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem , “ Atomic force microscopy tip–sample interaction analysis using nanocontact mechanic models ”, Micro Nano Lett. , Vol. 6, Issue 9, pp. 794–798 , 2011.
 • [ 122 ] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, and N. Ebrahimi, “Exploring the Tip-Sample Interaction Regimes in the Presence of Hysteretic Forces in the Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, Journal of Applied Physics, Vol. 110, No. 2, pp. 1- 12, 2011. * 30412
 • [ 123 ] M. H. Korayem , M. Irani, Rafee, “Maximum Allowable Load of Flexible Joint Mechanical Manipulators using Nonlinear Optimal Controller”, Acta Astronautica, Vol. 69, pp. 458-469, 2011 .
 • [ 124 ] M. H. Korayem , M. Zakeri, and M.M. Aslezaem, “Sensitivity analysis of the manipulation process of driving of nanoparticles on substrates using the AFM with rectangular and V-shaped cantilevers”, Micro & Nano Letters , Vol. 6, Iss. 8, pp. 586-591, 2011 . * 30816
 • [ 125 ] M. H. Korayem, Sotouteghan, and N. Ebrahimi, “Frequency Response of AFM Microcantilevers Oscillating in a Viscous Liquid: A Comparison of Various Methods”, Scientia Iranica B, Vol. 18, No. 5, pp.1116-1125 , 2011 . (35891)
 • [ 126 ] M. H. Korayem , M. Nazemezadeh, and V. Azimi, “ Optimal Trajectory Planning of Mobile Manipulators in Cluttered Environments Considering General Shapes of Obstacles ”, Scientia Iranica, Vol. 18, No.5, pp.1138-1147, 2011.
 • [ 127 ] A. Naebi, M. H. Korayem, F. Hoseinpour, S. Ramadass, M. Hoseinzadeh , “ Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid GA and PSO-AS Algorithms ” , ICSI, Part I, LNCS 6728, pp. 606-615 , 2011 .
 • [ 128 ] M. H. Korayem, Motaghi, and M. Zakeri, “ Dynamic Modelling of Submerged Nanoparticle Pushing Based on Atomic Force Microscopy in Liquid Medium ”, Journal of Nanoparticle Research,Vol. 13, No. 10 , pp. 5009-5019 , 2011 . * 30224
 • [129] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, and A. H. Korayem, “Modeling and Simulation of Tapping-mode Atomic Force Microscopy in Liquid”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 1, Issue 1, pp. 14–21, 2011. (35892)
 • [ 130 ] S. Samadzadeh, M. H. Korayem, “ AFM Based Nano Telemanipulation for Indenting on the Human Chromosomes Using the Sliding Mode Impedance Controller”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 1, Issue 1, pp. 30–35 , 2011. (35893)
 • [131] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, “Effects of Geometrical Dimensions on the Response of Resonating Microcantilevers in the Vicinity of a Surface”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, Issue 1, pp. 15–19, 2012. (35894)
 • [ 132 ] M. H. Korayem, Jireaei, A. H. Korayem, “ Comparison of Frequency Response of Atomic Force Microscopy Cantilevers Under Tip-Sample Interaction in Air and Liquids ”, Scientia Iranica, Vol. 19, No. 1, pp.106-112, 2012. (37126)
 • [ 133 ] M. H. Korayem , V. Azimirad , and Benabaji, and A. H. Korayem, “ Sensivity Analysis of Flexible Joint Nonholonomic Wheeled Mobile Manipulator in Singular Configuration ”, Acta Astronautica , Vol. 7 2, pp. 62–77 , 2012.
 • [134] م حبیب نژاد، م ذاکری، "مدل سازی نانومنیپولیشن دو بعدی نانو ذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی AFM و بررسی پارامتر های هیدرو دینامیکی در آن" مجله پزشکی،1390 41130 Vol 29, No 174: Special Issue (Biomedical Eng).
 • [135] M. H. Korayem, Esmailzade, N. Rahmani, and Shahkarami, “Nano Manipulation with Rectangular Cantilever of Atomic Force Microscope (AFM) in a Virtual Reality Environment”, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 7, No. 2, pp. 435–445, 2012.
 • [136] M. H. Korayem, Rahneshin, and S. Sadeghzadeh, “ Coarse-Grained Molecular Dynamics Simulation of Automatic Nanomanipulation Process: The Effect of Tip Damage on the Positioning Errors ”, J. of Computational Materials Science, Vol. 60, pp. 201–211 , 2012. 39253
 • [ 137 ] M. H. Korayem , Bamdad, H. Tourajizadeh, A. H. Korayem, and S. Bayat, “ Analytical Design of Optimal Trajectory with Dynamic Load Carrying Capacity for Cable-suspended Manipulator ”, International Journal of AMT, Vol. 60, No. 1, pp. 317-327, 2012.
 • [ 138 ] M. H. Korayem , M. Haghpanahi, and H. R. Heidari , “ Analysis of Flexible Mobile Manipulators Undergoing Large Deformation with Stability Consideration ”, Latin American Applied Journal, Vol. 42, No. 2, pp. 111-119, 2012.
 • [ 139 ] M. H. Korayem , M. Taheri, and M. Zakeri, “Modeling of Nanoparticles Manipulation Based on Different Friction Models”, Journal of APP Surf , Vol. 258, No. 18, pp. 6713-6722, 2012. 40007
 • [ 140 ] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “ Dynamic Modeling of Nanoparticles Pushing Based on V-Shape Cantilevered AFM ”, Arabian Journal for Science and Engineerin g, Vol. 37, No. 6, pp. 1665-1679, 2012 . 43296
 • [141] M. H. Korayem, Rahimi, and A. Nikobin, “Dynamic Analysis and Trajectory Planning of Mechanical Mobile Manipulators with Flexible Links and Joints”, Journal of Applied Mathematical Modelling, Vol. 36, pp. 3229–3244, 2012.
 • [142] H. Korayem, A. M. Shafei, “Application of Recursive Gibbs Appell Formulation in Deriving the Equation of Motion of N-Viscoelastic Robotic Manipulators in 3D Space using Timoshenko Beam Theory”, Acta Astronautica, Vol. 83, pp. 273-294, 2013.
 • [143] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، "معادلات دینامیک معکوس منیپولاتور با پایه متحرک غیرهولونومیک با استفاده از فرمولاسیون گیبس-اپل بازگشتی"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره 5، جلد 12 صفحه 12-21، 1391.
 • [144] محرم حبیب نژاد، مصطفی ناظمی زاده و حسین غفارپور، "طراحی مسیر بهینه ربات متحرک غیرهولونومیک با استفاده از روش کنترل بهینه و صحه گذاری روش با انجام تست­های تجربی ربات متحرک اسکات"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، شماره 2، جلد 12، صفحه 94-87، 1391.
 • [145] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، "کاربرد روش گیبس-اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات با مفاصل دورانی-کشویی"، مجله مهندسی مکانیک مدرس ، شماره 3، جلد 12 صفحه 10-1، 1391.
 • [146] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, and S. A. Yarijani, “Force transducer modeling of rectangular, V shaped and dagger cantilever probes based on atomic force microscopy”, Instrumentation Science & Technology, Vol. 40, No. 4, pp. 338-354, 2012.
 • [147] M. H. Korayem , and N. Esmaeilzadeha, “ Virtual Reality Interface for Nanomanipulation Based on Enhanced Images ”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 63, No. 9-11, pp. 1153 - 1166 , 2012. 45964
 • [148] [161] M. H. Korayem, Z. Rastegari, and M. Taheri, “Application of Johnson–Kendall–Roberts Model in Nano-Manipulation of Biological Cell: Air and Liquid Environment”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 576–580, 2012. 42034
 • [149] [162] M. H. Korayem, M. Noroozi, and K. Daeinabi, “Control of AFM Probe during Nano-Manipulation via the Sliding Mode Method” , Scientia Iranica, Vol. 19, No. 5, pp.1346-1353 , 2012 . 45572
 • [150] M. H. Korayem, V. Rahneshin, and S. Sadeghzadeh, “Nano cluster Manipulation Success Considering the Flexibility of System: Coarse Grained Molecular Molecular Dynamics Simulations” , Scientia Iranica, Vol. 19, No. 5, pp.1288-1298 , 2012. 45569
 • [151] M. H. Korayem, M. Jalali, H. Tourajizadeh, “ Dynamic Load Carrying Capacity of Spatial Cable Suspended Robot: Sliding Mode Control Approach ”, Inter. Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 5, No. 3, pp.73-81 , 2012 .
 • [152] M. H. Korayem , and A. M. Shafei , and H. R. Shafei, “Dynamic Modeling of Nonholonomic Wheeled Mobile Manipulators with Elastic Joints using Recursive Gibbs-Appell Formulation ”, Scientia Iranica, Vol. 19, No. 4, pp.1092-1104 , 2012.
 • [153] M. H. Korayem, Z. Rasteghari, and M. Taheri, “Sensitivity Analysis of Nano-contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Cell”, Nano Science & Nanotechnology, Vol. 2, No. 3, pp. 49–56, 2012.
 • [154] M. H. Korayem , N. Ebrahimi, and S. Moloodi, “Sensitivity Analysis of Carbon Nanotube Characteristics on Dynamic Behavior of Tapping-Mode Atomic Force Microscopy”, Nano Science & Nanotechnology, V ol. 2, No. 3, p p. 57–65 , 2012.
 • [155] Motahari, Zohoor, and M. H. Korayem, “ A New Obstacle Avoidance Method for Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators ”, Scientia Iranica, Transactions B - Mechanical Engineering , Vol. 19, No. 4, pp 1081-1091, 2012.
 • [156] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, a nd , V. Rahneshin “A New Multiscale Methodology for Modeling of Single and Multi-Body Solid Structures”, J. of Computational Materials Science, Vol. 63, pp. 1–11 , 2012. 42033
 • [157] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, “ DNA Manipulation in Biological Liquid Environment Based on Atomic Force Microscopy ”, Nano Science & Nanotechnology , Vol. 2, No. 4, p p. 109–115 , 2012.
 • [158] M. H. Korayem, M. Nazemezadeh, and H. Rahimi, “A Smooth Jerk-bounded Optimal Path Planning of Tricycle Wheeled Mobile Manipulators in the Presence of Environmental Obstacles”, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 9, No. 105, pp. 1- 14, 2012.
 • [159] محرم حبیب ­ نژاد کورایم، سلیمان منطقی، حامی تورجی زاده ،" معرفی ربات کابلی ICaSbot و ارتقاء مکاترونیکی آن در طراحی و ساخت "، مجله مکاترونیک، شماره 3، جلد 2 صفحه 2-8، 1390 .
 • [160] محرم حبیب نژاد، مصطفی ناظمی زاده و حامد رحیمی، "مدل­سازی دینامیکی ربات انعطاف پذیر با استفاده از روش المان محدود و کنترل مسیر بهینه آن"، مجلهَ JSST , Vol. 3, No. 7, pp. 1527-1534 , 1391.
 • [161] M. H. Korayem, A. M. Shafei, A. Azimi, “Parametric Study of a Single Flexible Link Based on Timoshenko and Euler-Bernoulli Beam Theories”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. 3, No. 7, pp. 1535-1543, 2012.
 • [162] M. H. Korayem, A. M. Shafei, S. F. Dehkordi, “Dynamic Effect of Beam's Length and Beam's Theory onthe Flexible Manipulators System”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. 3, No. 7, pp. 1527-1534, 2012.
 • [163] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, M. Jalali, and E. Omidi, “Optimal Path Planning of Spatial Cable Robot Using Optimal Sliding Mode Control”, International Journal of Advanced Robotic Systems, Vol. 9, pp. 1-14, 2012.
 • [164] مجتبی شأنی، محسن بهرامی، محرم حبیب نژاد و بهروز ابراهیمی، "کنترل خمینه لغزشی دینامیکی برای میکروسکوپ تونلی روبشی "، مجلهَ ISME ، 1391.
 • [165] M. H. Korayem, A. Rasteghari, “Application of Nano-contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Nano-particle: FE Simulation”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. 8, No. 1, pp. 35-50, 2012. 48308
 • [166] M. Doosthoseini, M. H. Korayem, A. M. Shafei, and B. Kadkhodaei, “An experimental interface design for a single-link elastic manipulator system”, Int. Research Journal of Applied Basic Sciences, Vol. 3, No. 8, pp. 1726-1734, 2012 .
 • [167] M. H. Korayem, Shafei, and F. Absalan, “Estimate a flexible link’s shape by the use of strain gauge sensors”, ISRN Robotics, 2013.
 • [168] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, V. Rahneshin, A. Homayooni, and M. Safa, “Precise Manipulation of Metallic Nanoparticles; Multiscale Analysis”, J. of Computational Materials Science, Vol. 67, pp. 11–20, 2013. 44583
 • [169] M. H. Korayem, E. Omidi, “Robust Controlled Manipulation of Nanoparticles Using Atomic Force Microscopy”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, Iss. 9, pp. 927-931, 2012. 44632
 • [170] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and A. Homayouni, “Coupled Dynamics of Piezo tube and Micro Cantilever in Scanning Probe Devices, Sensitive Samples Imaging”, Micro & Nano Letters, Vol. 7, Iss. 9, pp. 986-990, 2012. 44634
 • [171] M. H. Korayem, S. Khayatzadeh, H. Torajizadeh, M. Taherifar “Online Recording the Position and Orientation of the End-Effector of a Spatial Cable-Suspended Robot for its Close Loop Control Using HybridSensor”, Journal of Control Engineering and Technology (JCET), Vol. 3, Iss. 1, pp. 30-40, 2013.
 • [172] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, “Analysis of the Amplitude and Phase Response of the Microcantilever in the Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, Latin American Applied Research, Vol. 42, No. 4, pp. 365-370, 2012. 51309
 • [173] S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, V. Rahneshin, A. Homayouni, and M. Moradi, “Nano-robotic Applications of Finite Element (AFM) ”, Taylor & Francis Group, pp. 1–64, 2012. 55316
 • [174] M. H. Korayem, A. Homayouni, and S, Sadeghzadeh, “Semi-Analytic Actuating and Sensing in Regular and Irregular MEMs, Single and Assembled Micro Cantilevers”, Applied Mathematical Modeling, Vol. 37, Iss. 7, pp. 4717-4732, 2013. 48307
 • [175] M. H. Korayem, M. Zakeri, and M. Taheri, “ Simulation of Two-Dimensional Nanomanipulation of Particles Based on the HK and LuGre Friction Models”, Arabian J. for Science and Eng., Vol. 38, No. 6, pp. 1573-1585, February 2013. 52923
 • [176] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh, H. Rahimi, “Optimal Point-to-Point Motion Planning of Non-holonomic Mobile Robots in Presence of Multi Obstacles”, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering , Vol. 36, No. 1, pp. 221-232, 2014.
 • [177] M. H. Korayem, A. M. Shafei, A. Azimi, “Sensitivity Analysis of a Single Link Flexible Manipulator System”, Inter. J. of Industrial Engineering & Production Research , Vol. 24, No. 3, pp. 169-175, 2013.
 • [178] A. Motahari, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “A New Inverse Kinematics Algorithm for Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 2, pp. 161-168, April 2013.
 • [179] M. H. Korayem, M. Irani, “New Optimization Method to Solve Motion Planning of Dynamic Systems: Application on Mechanical Manipulators”, Multibody System Dynamics, Vol. 31, No. 2, pp. 169-189, Feb 2014.
 • [180] M. H. Korayem, M. Irani, A. Charesaz, A. H. Korayem, and A. Hashemi, “Trajectory planning of mobile manipulators using dynamic programming approach”, Robotica, Vol. 31, Issue 4, pp. 643-656, 2013.
 • [181] M. H. Korayem, and S. Firouzi, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible-link Manipulators: Feedback Linearization Control Approach”, Inter. J. Robotics, pp. 34-48, 2013.
 • [ 182] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، سیاوش فتح الهی، "کاربرد ماتریس‌های تبدیل 3×3 در استخراج معادلات حرکت ربات با لینک الاستیک و مفاصل دورانی-کشویی"، مجله مهندسی مکانیک مدرس ، شماره 1، جلد 13 صفحه 107-117، 1392.
 • [183] ، مجله شریف ، شماره 2، جلد 29 صفحه 96-87، 1392. محرم حبیب نژاد، قادری، م. حق پناهی، "بررسی رفتار ارتعاشی میکرو تیرک پیزوالکتریک"، 62788
 • [184] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، بهزاد کدخدایی الیادرانی، مهسا دوست حسینی، "مدلسازی دینامیکی بازوهای رباتیکی ویسکوالاستیک با استفاده از تئوری تیرتیموشنکو"، مجله مهندسی مکانیک مدرس، 139 3 .
 • [185] M. Damirchli, M. H. Korayem, “Sensitivity of higher mode of rectangular atomic force microscope to surface stiffness in air environment”, Micro and Nano Letter, Vol. 8, No. 12, pp. 877- 881, 2013.
 • [186] M.H. Korayem, Rahimi, and N. Nazemezadeh, “Maximum Allowable Load of Flexible Manipulators Using Finite Element Method and Pontryagin’s Minimum Principle”, Journal of Optimization in Industrial Engineering, Vol. 12, pp. 17-24, 2013.
 • [187] M. H. Korayem, Rahimi, A. Nikoobin, and N. Nazemezadeh, “Maximum Allowable Dynamic Payload for Flexible Mobile Robotic Manipulators”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 1, pp. 29-35, Jan 2013.
 • [188] M. H. Korayem, M. Bamdad, H. Tourajizadeh, H. Shafiee, R. M. Zehtab, A. Iranpour , “ Development of ICaSbot a Cable Suspended Robot with 6 DOFs ” , Arabian J. for Science and Eng., Vol. 38, pp. 1131-1149, 2013.
 • [189] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Nonlinear Flexural Vibration of Multi-Layered Piezoelectric Microcantilever in Atomic Force Microscope Application under Tip-Sample Interaction”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 1, pp. 87-94, Jan 2013. 58333
 • [190] M. H. Korayem , M. Irani, and S. Rafee, “Motion Control and Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Robot via Nonlinear Optimal Feedback”, AMAE International Journal on Manufacturing and Material Science, Vol. 2, Issue 1, pp. 7-12, 2012.
 • [191] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Nonlinear Vibration Response of piezoelectrically actuated microcantilever subjected to Tip–sample Interaction”, Scientia Iranica, Vol. 20, No. 1, pp. 195-206, 2013. 52154
 • [192 ] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, and M. Taheri, “Dynamic Manipulation of Spherical Yeast Cells Based on Atomic Force Microscopy”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 4, pp. ??-?? , 2013.
 • [193] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh, H. Rahimi, “Trajectory Optimization of Nonholonomic Mobile Manipulators Traveling to a Moving Target in the Presence of the Moving Obstacles”, Acta Mechanica (IJICIC), Vol. 224, No. 5, pp. 995-1008, May 2013.
 • [194] M. H. Korayem, A. Rasteghari, “Application of Nano-Contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Nano-Particle”, Latin American Applied Research, Vol. 43, No. 4, pp. ??-?? , 2013.
 • [195] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, and A. Homayooni, “Effects of Macro Scale Uncertainties on the Nano Particles Imaging and Automatic Manipulation of Nanoparticles”, Nanoparticle Research, Vol. 15, pp. 1-17, May 2013. 53442
 • [196] M. H. Korayem, M. Tajik, H. Tourajizadeh, “Design and Manufacturing the Torque Gauge of ICaSbot and Implementing its Data Transfer Protocol”, Int J Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 6, No. 2, 2013.
 • [197] H. Heidari, M. H. Korayem, M. Haghpanahe, and, V. F. Batlle, “Optimal Trajectory Planning for Flexible Link Manipulators with Large Deflection using a New Displacements Approach”, J Intell Robot Syst ., Vol. 72, pp. 287-300, 2013.
 • [198] M. H. Korayem, S. Sadeghzadeh, “Dynamics of Macro–Nano Mechanical Systems; Fixed Interfacial Multiscale Method”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. 8, No. 4, pp. 227-246, 2012.52490
 • [199] M. H. Korayem, M. Bamdad, H. Tourajizadeh, A. H. Korayem, R. M. Zehtab, H. Shafiee and A. Arvani, “Experimental Results for a Flexible Joint Cable Suspended Manipulator of ICaSbot”, Robotica, Vol. 31, Issue 06, pp 887-904, 2013.
 • [200] M. H. Korayem, M. Irani, S. Rafee, “Application of Stereo Vision and ARM Processor for Motion Control”, Book Chapter in Interdisciplinary Mechatronics: Engineering Science and Research Development, pp. 483-500, ISBN: 9781848214187, ISTE, April 2013.
 • [201] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, and S. Manteghi, “Application of Mechatronics in Parallel Robots”, Book Chapter in Interdisciplinary Mechatronics: Engineering Science and Research Development, pp. 313-368, ISBN: 9781848214187, ISTE, April 2013
 • [202] A. Naebi, M. H. Korayem, S. P. Khatibi, M. R. Neghabi, and E. Gholipour, “Routing Using Proposed Algorithms for Creating Pattern with Nano-particle Using Nano-manipulation with AFM”, Book Chapter, INTECH, 2014.
 • [203] E. Omidi, A. H. Korayem, and M. H. Korayem, “Sensitivity Analysis of Nanoparticles Pushing Manipulation by AFM in a Robust Controlled Process” , Precision Eng., Vol. 37, No. 3, pp. 658-670, July 2013. 52166
 • [204] A. Motahari, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “ Discrete Kinematic Synthesis of Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators ”, Robotica , Vol. 31, No. 7, pp. 1073-1084, 2013.
 • [205] A. Naebi, I. Rezazadeh, A. E. Kelishomi, M. H. Korayem, S. Barimani, “Controlling Systems Using PLC Ladder Bond- Graph Component in MATLAB Simulink”, Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering, Vol. 3 Issue 1, pp: 302-312, January-2014.
 • [206] M. H. Korayem , N. Ebrahimi, “Dynamics of CNT tipped Atomic Force Microscopy in liquid”, Microscopy and Microanalysis, Vol. 19, Issue 3, pp. 761-768, 2013. 53444
 • [207] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “ Vibration Response of an AFM Piezoelectrically Actuated Microcantilever in Liquid Environment”, Micro & Nano Letters, Vol. 8, No. 5, pp. 229-233, 2013. 61118
 • [208] M. H. Korayem, M. Irani, and A. Hashemi, “Application of Stereo Vision on Determination of End-Effector Position and Orientation of Manipulators”, Journal of Control Engineering and Technology (JCET ) , Vol. 4, No. 1, pp. 9-16, 2014.
 • [209] M. H. Korayem, A. Imanian, H. Torajizadeh, S. Khayatzadeh, M. Maddah, A.Tajik, S. Manteghi, “A Method for Simultaneous Control of Speed and Torque of the Motors of a Cable Suspended Robot for Tracking Procedure”, Scientia Iranica, Vol. 20, No. 5, pp. 1550-1565, 2013.
 • [210] M. H. Korayem, A. Hoshiar, "Modeling and simulation of dynamic modes in the manipulation of nanorods”, Micro & Nano Letters, Vol. 8, No. 6, pp. 284-287 , 2013. 61117
 • [211] M. H. Korayem, M. S. Soutoudegan, N. Ebrahimi, “Effects of geometrical dimensions and liquid properties on frequency response of resonating microcantilevers in the vicinity of a surface”, Precision Engineering, Volume 37, Issue 4, Pages 831-838, 2013. 55430
 • [212] M. H. Korayem, A. Rasteghari, A. H. Korayem, and A. E. Heidari, “Modeling of Air Relative Humidity Effect on Adhesion Force in Manipulation of Nano-particles and its Application in AFM”, International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN), Vol. 9, No. 1, pp. 39-50 , March 2013. 52491
 • [213] A. Naebi, M. H. Korayem, S. P. Khatibi, M. A. Gholipour, “A Simulator for Nano-manipulation of Nano-particle Using Atomic Force Microscopy in Mathematica Software”, International Journal of Simulation System, Science & Technology, Vol. 13, No. 2, pp. 14-27 , April 2012 .
 • [214] M. H. Korayem , S. Rafee, and F. Abdolahi, “Hardware Implementation of a Closed Loop Controller on 6R Robot using ARM Microcontroller”, Int. Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 4, No. 8, pp. 2147-2158, 2013.
 • [216] M. Damircheli , M. H. Korayem , “ Dynamic analysis of the AFM by considering Timoshenko beam theory in tapping mode Influenced by the interaction forces in a liquid environment ”, In Press, Canadian Journal of Physics , Vol, 92, Issue 999, pp. 1-12, 2014.
 • [217] M. H. Korayem, F. Kordi, and H. Hoshiar , "Modeling and simulation of effective forces in the manipulation of cylindrical nanoparticles in a liquid medium”, Inter. Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 4, No. 10, pp. 3166-3177, 2013.
 • [ 218] A. Naebi, M. H. Korayem, A. E. Kelishomi, Iman, “Comparing of Routine Nano-particles for Creating Pattern Using Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization - Ant System in Simulation using Atomic Force Microscopy”, Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engineering, Vol. 3 Issue 1, pp: 234-253, January-2014.
 • [219] M. H. Korayem, Shafei, Azimi “Application of Sobol’s Method for Parametric Study of a Robotic Manipulator with Two Flexible Links”, Journal of Novel Applied Sciences, Vol. 2, No. 10, pp. 489-497, 2013.
 • [220] M. Khoylou, M. H. Korayem, V. Azimi, “Simulation of Virtual Environment for Scout Mobile Robot”, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol. 5, No. 7, pp. 871-882, 2013.
 • [221] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Modeling of contact theories for the manipulation of biological micro/nanoparticles in the form of circular crowned rollers based on the atomic force microscope”, Journal of Applied Physics, Vol. 114, No. 3, pp. 1- 13, 2013. 59642
 • [222] M. H. Korayem, A. Tajik, H. Tourajizadeh, M. Taherifar, A. Imanian, S. Khayatzadeh, “Design and Manufacturing a Torque Measurement Mechanism for the Motors of ICaSbot Robot and Developing its Applications”, IJAMT , Volume 71, Issue 1-4 , pp 439-458, 2014.
 • [223] M. H. Korayem, Shafei, F. Absaln, B. Kadkhodaei, A. Azimi, “Kinematic and Dynamic Modeling of Viscoelastic Robotic Manipulators Using Timoshenko Beam Theory: Theory and Experiment”, IJAMT, Vol. 71, Issue 5-8 , pp 1005-1018, 2014.
 • [224] M. H. Korayem, Shafei, S. F. Dehkordi, “Systematic Modeling of a Chain of N-Flexible Link Manipulators Connected by Revolute-Prismatic Joints Using Recursive Gibbs-Appell”, Archive of Applied Mechanics, Vol. 84, No. 2, pp. 187-206, 2014.
 • [225] M. H. Korayem, M. Damirchli, “The effect of fluid properties and geometrical parameters of cantilever on the frequency response of atomic force microscopy by considering Timoshenko beam theory”, Precision Engineering, Vol. 38, Issue 2, pp. 321–329, 2014. 64322
 • [226] M. H. Korayem, M. Taheri, “Modeling of various contact theories for the manipulation of different biological micro/nanoparticles based on AFM”, Journal of Nanoparticle Research, Vol. 16, No. 1, pp. 1- 13, 2014.66058
 •   [227] M . H. Korayem, R. N. Hefzabad, M. Taheri, and Z. Mahmoodi, “Finite Element Simulation of Contact Mechanics of Cancer Cells in Manipulation Based on Atomic Force Microscopy”, International Journal of Nanoscience & Nanotechnology, Vol. 10, No. 1, pp. 1- 12, 2014.

 • [228] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, Zehfroosh, and A. H. Korayem, “Optimal Regulation of a Cable Robot in Presence of Obstacle Using Optimal Adaptive Feedback Approach”, In press Robotica, 2014.

 • [229] M. H. Korayem, M. Norouzi, Kh. Daeinabi, “Sliding Mode Control of AFM in Cantact Mode during Manipulation of Nano-particle”, Int. Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology ,Vol. 6, No. 4, pp. 83- 89, 2013.

 • [230] M. H. Korayem, M. Taheri, and A. Rasteghari, “Sobol Method Application in Sensitivity Analysis of LuGre Friction Model during 2D Manipulation”, In press, Scientia Iranica, 2014.

 • [231] M. H. Korayem, and R. Ghaderi, “Sensitivity analysis of nonlinear vibration of AFM piezoelectric microcantilever in Liquid”, Inter. Journal of Mechanics and Materials in Design, Vol. 10, No. 2, pp. 121-131, 2014.

 • [232] M. H. Korayem, M. Damircheli, “Comments on the Dynamic analysis of V-shaped atomic force microscopy in liquid environment by considering Timoshenko beam theory”, In press, Arabian J, 2014.

 • [233] M. H. Korayem, A. K. Hoshiar, “Dynamic 3-D Modeling and Simulation of Nanoparticles Using an AFM Nanorobot”, Vol. 32, No. 4, pp. 625-641, Robotica, 2014.

 • [234] M. H. Korayem, V. Azimi, and M. Irani, “Maximum Allowable Load of Mobile Manipulator in Presence of Obstacle using Non-Linear Open and Closed Loop Optimal Control”, Arabian J for science and Engineering, Vol. 39, No. 5, pp. 4103-4117, May 2014.

 • [235] M. H. Korayem, M. Taherifar, H. Tourajizadeh, “Compensating the Flexibility Uncertainties of a Cable Suspended Robot Using SMC Approach”, In Press, Robotica, 2014.

 • [236] M. H. Korayem, A. Zehfroosh, H. Tourajizadeh, S. Manteghi, “Optimal Motion Planning of Non-linear Dynamic Systemsin Presence of Obstacles and Moving boundariesUsing SDRE: Application on Cable Suspended Robot”, Nonlinear Dynamics, Vol. 76, No. 2, pp. 1423- 1441, April 2014.

 • [237] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, and R. Abasi, “Dynamic load carrying capacity of multi-arm cooperating wheeled mobile robots via optimal load distribution method”, Arabian Journal for Science and Engineering , Volume 39, Issue 8 , pp 6421-6433, August 2014.

 • [238] M. H. Korayem, H. Hoshiar, "3D Kinematic of Cylindrical nano particle manipulation with AFM nano”, Paper accepted in Scientia Iranica, December 2014.

 • [239] M. H. Korayem, S. M. Maddah, M. Taherifar and H. Tourajizadeh, “Design and Programming a 3D Simulator and Controlling Graphical User Interface of a Cable Suspended Robot: ICaSbot”, In press, Scientia Iranica, 2014.

 • [240] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, M. Taherifar, A. H. Korayem, “Optimal Feedback Linearization CONTROL OF A FLEXIBLE CABLE ROBOT”, Paper accepted in Laar, May 2014.

 • [241] M. H. Korayem , H. Tourajizadeh, M. Taherifar, S. Khayatzadeh, M. Maddah, A. Imanian, and, A.Tajik, “A Novel Method for Recording the Position and Orientation of the End-Effector of a Spatial Cable-Suspended Robot and Using for Close Loop Control”, In press, IJAMT , 2014

 • [242] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، "فرم معکوس معادلات حرکت ربات سیار غیرهولونومیک با مفاصل دورانی-کشویی"، مجله علمی پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، شماره 4، جلد 3 صفحه 11-21 ،1392 .

 • [243] M. H. Korayem, and S. Rafee Nekoo, “Engineering Design of the Guidance System of the 6R Tele-robot based on DTMF”, Paper accepted in Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, 2014.

 • [244] M. H. Korayem, S. Rafee, “The State Dependent Differential Riccati Equation (SDDRE) in Finite Time for Non-affine Systems: Regulation Problem”, Paper accepted in SAE, 2014.

 • [245] R. Ghaderi, M. H. Korayem, and M. Haghpanahi, “Vibration analysis of AFM Microcantilever piezoelectric subjected to tip-nanoparticle Interaction”, Journal of Novel Applied Sciences (JNAS), pp 806-811, 2013.

 • [246] M. H. Korayem, N. Karami, and A. M. Shafei, “Determining maximum allowable load of flexible manipulator along predefined Path”, International Journal of Basic Sciences and Applied Research, Vol. 3, No. 2, pp 94-102, 2014.

 • [247] M. H. Korayem, A. M. Shafei, E. Sidei, “Symbolic Derivation of Dual-Arm Mobile Robotic Manipulators’, Computers and Electronics in Agriculture, Vol. 105, pp 95-102, 2014.

 • [248] M. H. Korayem, M. Haghpanahe, and H. Heidari, “Maximum Allowable Load of Flexible Manipulators Undergoing Large Deformation by Using Absolute Nodal Coordinate”, Paper accepted in International Journal of Advanced Robotic Systems, 2014.

 • [250] M. H. Korayem, and N. Esmaeilzadeha, “Visualization and Analysis of Nano-Manipulation in Liquid Environment with AFM”, accepted in Scientia Iranica, 2014.

 • [251] M. H. Korayem, S. Sami, and M. Damircheli, “The Effect of Geometrical and Environmental Parameters on AFM Nano Robot Frequency Response in Liquid Environment”, Accepted in Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, 2014.

 • [252] M. H. Korayem, M. Taheri, “Simulating the biomanipulation of DNA and yeast micro/nanoparticles based on the atomic force microscope”, accepted in European J of Mechanics rej IMechE K, 2014.

 • [253] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, A. Zehfroosh, and A. H. Korayem, “Optimal Path Planning of a Cable Suspended Robot with Moving Boundary Using Optimal Feedback Linearization Approach”, In Press, Nonlinear Dynamics, July 2014 .

 • [254] محرم حبیب نژاد، حسام خاکسار، روزبه نوحی حفظ آباد، معین طاهری،"شبیه سازی تماس باکتری‌های نرم جهت کاربرد در نانومنیپولیشن "، مجله مهندسی مکانیک مدرس، 1393.

 • [255] محرم حبیب نژاد، علی محمد شافعی، نسیبه کرمی ، سعید رفیعی نکو "تجزیه و تحلیل تئوری و تجربی ظرفیت حمل بار دینامیکی بازوی مکانیکی با عضو انعطاف‌پذیر در حرکت نقطه به نقطه"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، 139 3 .

 • [256] M. H. Korayem, M. Nazemezadeh, H. Rahimi, “An Investigation on Finite Element Analysis on Nonlinear Dynamics, Optimal Control and Maximum Payload of Flexible Manipulators”, paper accepted in Adv Rob, 2014.

 • [257] M. H. Korayem, H. Hoshiar, and F. Kordi, "Dynamic Modeling and Simulation of Cylindrical Nanoparticles in Liquid Medium”, Paper s accepted in IJAMT , 2014  

 • [258] M. H. Korayem, S. Rafee, Finite-time state-dependent Riccati equation for time-varying nonaffine systems: Rigid and flexible joint manipulator control”, Vol. 54, Issue 6, pp 125-144, ISA Transactions, 2015.

 • [259] M. H. Korayem, A. Karimi, S. Sadegzadeh, “GDQEM analysis for free vibration of V-shaped atomic force microscope cantilevers”, International Journal of Nanoscience & Nanotechnology, Volume 10, Issue 4, pp. 205-214, 2014. 82779.

 • [260] M. H. Korayem, H. Badkoobeh Hezaveh, M. Taheri, “Dynamic modeling and simulation of rough cylindrical micro/nanoparticles manipulation by means of the AFM”, Microscopy and Microanalysis, Vol. 20, Issue 6, pp 1692-1707, 2014. 79069.

 • [261] M. H. Korayem, Shafei, “A New Approach for Dynamic Modeling of n-Viscoelastic-link Robotic Manipulators Mounted on a Mobile Base”, Nonlinear Dynamics, Vol. 79, No. 4, pp. 2767-2786, 2015.

 • [262] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Simulating the impact between particles with applications in nanotechnology fields”, Inter Nano Letters. Vol. 4, Issue 4, pp 121-127, 2014. 76903.

 • [263] A. H. Korayem, M. H. Korayem, R. Ghaderi, “FEM Analysis of the Vibrational Motion of Oblique Piezoelectric Microcantilever in the Vicinity of a Sample Surface in Liquid”, Precision Engineering, Vol. 42, pp 208–217, 2015. 90448.

 • [264] H. Heidari, M. H. Korayem, and M. Haghpanahe, “Optimal Trajectory Planning for Increased Stability of Mobile Flexible Manipulators Undergoing Large Deflection”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, Vol. 231, Issue 1, pp. 85-95, 2017.

 • [265] محرم حبیب نژاد، سپهر دهقانی قهنویه، مهدی قاسمی، معین طاهری "تأثیر پارامترهای هندسی تیرک‌های مختلف میکروسکوپ نیروی اتمی بر نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن میکرو/نانوذرات با استفاده از روش آنالیز حساسیت فست "، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره 1، جلد 15 صفحه 310-316، 1394.

 • [266] امین حبیب نژاد، معین طاهری، محرم حبیب نژاد، "مدل‌سازی و شبیه‌سازی دینامیکی حرکت نانو ذرات در محیط های مختلف با استفاده از نانو ربات AFM"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره 1، جلد 15 صفحه 294-300، 1394.

 • [267] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, Zehfroosh, and A. H. Korayem, “Optimal Regulation of a Cable Robot in Presence of Obstacle Using Optimal Adaptive Feedback Approach”, Robotica, Vol.  33, Issue 04, pp 933 – 952, May 2015.

 • [268] A. H. Korayem, H. Hoshiar, and M. H. Korayem, "Algorithm for determining the cantilever load carrying capacity in the 3D manipulation of nanoparticles with geometrical constraints based on FEM simulations”, Robotica, Volume 34, Issue 09, pp 2087-2104, 2016.

 • [269] L. Alizadeh, M. H. Korayem, and S. Rafee Nekoo, “Design and implementation of feedback linearization control method to determine the DLCC of 6R manipulator”, Int J of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 8, No. 3, pp. 43-50, 2015.

 • [270] M. H. Korayem, Z. Mahmoodi, M. Taheri, M. B. Saraee, “Three-dimensional modeling and simulation of the AFM-based manipulation of spherical biological micro/nanoparticles with the consideration of contact mechanics theories”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, Vol. 229, pp. 370-382, 2015.

 • [271] M. H. Korayem, Abbasi, and, Rafee, “Path planning algorithm in wheeled mobile manipulators based on motion of Arms”, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 29, Issue 4, pp 1753-1763, April 2015.

 • [272] A. Motahari, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “A New Motion Planning Method for Discretely Actuated Hyper-Redundant Manipulators”, Robotica, Volume 35, Issue 1, Pages 101-118, 2017.

 • [273] M. H. Korayem, A. Nahavandi, “Modeling and Simulation of AFM cantilever with two piezoelectric layers submerged in liquid over rough surfaces”, Precision Engineering, Vol. 42, pp 261–275 2015. 90526

 • [274] A. H. Korayem, M. Irani, H. Babaee, and M. H. Korayem, “Maximum load of flexible joint manipulators using nonlinear controllers”, Robotica, Vol. 35, No. 1, pp.119-142, 2017.

 • [275] M. H. Korayem, Shafei, and B. Kadkhodaei, F. Absalan, A. Azimi, M. Doosthoseini “Theoretical and Experimental Investigation of N-Viscoelastic Robotic Manipulators with Motors at the Joints using Timoshenko Beam Theory and Gibbs-Appell Formulation”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics, Vol. 230, No. 1, pp.37-51, 2016.

 • [276] A. H. Korayem, H. Hoshiar, and M. H. Korayem, “Modeling and simulation of critical forces in the manipulation of cylindrical nanoparticles”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 79, No. 9, pp.1505-1517, 2015.

 • [277] محرم حبیب نژاد، هدیه بادکوبه هزاوه، معین طاهری، "تعیین تجربی زبری سطح سلول سرطانی HT29 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی جهت کاربرد در نانومنیپولیشن"، نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک ، سال. 15, شماره. ۱: پاییز و زمستان۱۳۹۵.

 • [278] M. H. Korayem, S. Rafee, “State-Dependent Differential Riccati Equation to Track Control of Time-Varying Systems with State and Control Nonlinearities”, ISA Transactions, 57:117-35. 2015.

 • [279] A. H. Korayem, M. H. Korayem, and M. Taheri, “Robust Controlled Manipulation of Nanoparticles Using the AFM Nanorobot Probe”, Arabian Journal for Science and Engineering, Volume 40, Issue 9, pp 2685-2699, 2015.

 • [280] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Effective parameters in contact mechanic for micro/nano particle manipulation based on atomic force microscope”, IJNN, Vol. 11, No. 2, pp.83-92, 2015.

 • [281] M. H. Korayem, M. Taheri, and S. D. Ghahnaviyeh, “Sobol method application in dimensional sensitivity analyses of different AFM Modification of dagger cantilever stiffness and dimensional sensitivity analyses of cantilevers for biological particles”, Modern Physics Letters. B, Vol. 29, No. 22, pp. 1-23, 2015.

 • [282] H. Esfandiar, M. H. Korayem, "Accurate nonlinear modeling for flexible manipulators using mixed finite element formulation in order to obtain maximum allowable load”, Journal of Mechanical Science and Technology 29 (9), 3971-3982, 2015.

 • [283] M. B. Saraee, M. H. Korayem, “Dynamic simulation and modeling of the motion modes produced during the 3D controlled manipulation of biological micro/nanoparticles based on the AFM”, Journal of Theoretical Biology, Volume 378, 7, Pages 65–78, August 2015.

 • [284] M. H. Korayem, S. A. Mirmohammad, M. B. Saraee, “Investigating the effect of surface roughness on the critical sliding and rolling forces of cylindrical nanoparticles based on the multi-asperity contact methods”, Applied Physics A, Vol. 120, Issue 4, Page 1511-1528, 2015.

 • [285] A. Nahavandi, M. H. Korayem, “Analyzing the effect of capillary force on the vibrational performance of the cantilever of atomic force microscope in tapping mode with double piezoelectric layers in air environment”, Microscopy and Microanalysis, Vol. 21, Issue 1, pp. 1195-1206, 2015.

 • [286] H. Heidari, M. H. Korayem, M. Haghpanahe, “Maximum allowable load of very flexible manipulators by using absolute nodal coordinate”, Aerospace Science and Technology, Vol. 45, Pages 67-77, September 2015.

 • [287] R. Ghaderi, M. H. Korayem, "Sensitivity Analysis of Vibrating Motion of Non-Uniform AFM Piezoelectric Microcantilever”, Latin American Applied Journal, Vol. 45, No. 4, 271-277, 2015.

 • [288] M. H. Korayem, S. Razazzadeh, A. H. Korayem, R. Ghaderi, “Effect of Geometrical and Environmental Parameters on Vibration of Multi-Layered Piezoelectric Microcantilever in Amplitude Mode”, Applied Physics A, Vol. 121, Issue 1, Page 203-215, 2015.

 • [289] P. Maleki, M. H. Korayem, and B. Manafi, “Dynamic analysis of AFM at air and liquid environments with considering the linear and non-linear interaction forces by Timoshenko beam model”, Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 8, No. 2, pp. 43-52, 2015.

 • [290]  M. H. Korayem, H. Esfandiar, “Optimal Point to Point Path Planning of Flexible Manipulator under Large Deformation by Using Harmony Search Method”, J. Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 54, pp. 179-193, 2016.

 • [291] M. H. Korayem, H. Ghasemi, M. Taheri, and H. B. Hezaveh, “Investigating the effective parameters in the AFM-based dynamic manipulation of rough micro/nanoparticles by using the Sobol sensitivity analysis Method”, Simulation, vol. 91, 12: pp. 1068-1080, 2015.

 • [292] A.H. Korayem, M. Abdi, "3D simulation of AFM non-uniform piezoelectric micro-cantilever with ‎various geometries subjected to the tip-sample forces", Euro Phys. J. Appl. Phys. , Vol. 77, No. 2, pp.20701-p1-13, 2017.

 • [293] M. H. Korayem, M. B. Saraee, Z. Mahmoodi, S. Dehghani, “Modeling and simulation of three dimensional manipulations of biological micro/nanoparticles by applying cylindrical contact mechanics models by means of AFM”, Journal of Nanoparticle Research, Volume 17, Issue 439, pp. 1-17, 2015.

 • [294] M. H. Korayem, H. Esfandiar, “Planning an Optimal Path for Mobile Manipulators with Flexible Links and Joints Using  Meta-heuristic Optimization Methods”, Int J Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 9/ No. 1, pp. 57-72, 2016.

 • [295] M. H. Korayem, A. Homayouni, “Non-classic multi scale analysis of 2D-manipulation with AFM based on modified couple stress theory”, Computational Materials Science, Volume 114, Issue 1, pp. 33-39, 2016.

 • [296] M. H. Korayem, A. H. Korayem, and Sh. Hosseini Hashemi, “Analysis of Hysteresis Effect on the Vibration Motion of a Bimodal Non-Uniform Micro Cantilever Using MCS Theory”, Applied Physics A, Volume 122, Issue 96, pp. 1-11, 2016.

 • [297] M. H. Korayem, H. B. Hezaveh, H. Ghasemi, and M. Taheri, “Sensitivity analysis of the critical conditions of AFM-based biomanipulation of cylindrical biological particles in various biological mediums by means of the Sobol Method”, Int. J. Nanotechnol., Vol. 12, No. 3, PP. 149-166, 2016. 115517

 • [298] Kaveh E. Torkanpouri, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “Global sensitivity analysis of backside coating parameters on dynamic response of AM-AFM“Paper accepted in Mechanika, 2016

 • [299] Kaveh E. Torkanpouri, H. Zohoor, and M. H. Korayem, “Effects of tip mass and interaction force on nonlinear behavior of force modulation FM-AFM cantilever“Journal of Mechanics, Journal of Mechanics, Vol. 33, No. 2, PP. 257-268, April 2017.

 •  [300] مائده غفرانی ،محرم حبیب نژاد، علی کفاش هوشیار، "مدلسازی و شبیه سازی حرکت نانو ذرات استوانه ای با استفاده از اشکال مختلف کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط حقیقت مجازی "، مجله مهندسی تبریز، 1395.

 • [301] H. Tourajizadeh, M. Yousefzadeh, and M. H. Korayem, “Longitudinal and Lateral Vibration Analysis of Cables in a Cable Robot Using Finite Element Method”, J of Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol. 10, No.1, pp. 1-11, March 2017.

 • [302] M. H. Korayem, A. K. Hoshiar, and M. Nazarahari, “A Hybrid Co-evolutionary Genetic Algorithm for Multiple Nanoparticle Assembly Tasks Path Planning”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 87, No. 9, pp. 3527-3543, 2016.

 • [303] M. H. Korayem, H. Hoshiar, S. Bardlou, and Yon, “Modeling and simulation of critical force and time in 3D manipulations using rectangular, V-shaped and dagger-shaped cantilevers”, European Journal of Mechanics - A/Solids, Vol. 59, No. 1, pp. 333-343, 2016.

 • [304] A. H. Korayem, H. Hoshiar, S. Bardlou, and M. H. Korayem, “A comprehensive model for stiffness coefficients in V-shaped cantilevers”, Int. J. Nanoscience Nanotechnology, Vol. 12, No. 1: pp. 27-36, 2016.

 • [305] M. H. Korayem, M. Taheri, “Simulating the manipulation of various biological micro/nanoparticles by considering a crowned roller geometry”, Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 41, No. 11: pp. 4449-4462, 2016.

 • [306] M. B. Saraee, M. H. Korayem, “Dynamic modeling and simulation of 3D manipulation on rough surfaces based on developed adhesion models”, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 88, No. 1: pp. 529–545, 2017.

 • [307] M. H. Korayem, S. Rafee, A. H. Korayem, “Finite Time SDRE Control Design for Mobile Robots with Differential Wheels”, J. Mechanical Science and Technology (JMST), Vol. 30, No. 9, pp. 4353-4361, 2016.

 • [308] M. H. Ghasemi, A. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, and A. H. Korayem, “Improvement of Position Measurement for 6R Robot using Magnetic Encoder AS5045”, J of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME), Vol. 6, No. 1, pp. 11-20, 2016.

 • [309] محرم حبیب نژاد، سعید رفیعی نکو، نعیم یوسفی ، "طراحی کنترل­کننده و تخمین­گر معادله ریکاتی وابسته به حالت برای بازوهای مکانیکی با مفاصل انعطاف­پذیر در حضور نویز و اغتشاش"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره 1، جلد 15 صفحه -1-12، 1395.

 • [310] A. H. Korayem, S. Rafee, E. Niyavarani, and M. H. Korayem, “Determining position and orientation of 6R robot using image processing”, Paper in press, IJADMT, 2016.

 • [311] M. H. Korayem, H. Esfandiar, and Darghahi, “Determining load carrying capacity of the manipulator by using game theory: Closed-loop nonzero-sum differential game approach”, Journal of Mechanical Science and Technology (JMST), Vol. 30, No. 11, pp. 5197-5205, 2016.

 • [312] A. H. Korayem, A. Kianfar, and M. H. Korayem, “Modeling and simulating of V-shaped piezoelectric micro-cantilevers using MCS theory considering the various surface geometries”, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, Vol. 84, pp. 268-279, 2016.

 • [313] M. H. Korayem, A. H. Korayem, “The effect of surfaces type on vibration behavior of piezoelectric micro cantilever close to sample surface in a humid environment based on MCS theory”, Applied Physics A, 122 (8), 1-12, 2016.

 •  [314] محرم حبیب نژاد، حسن اصلانی پایان، احمدهمایونی، روزبه نوحی حفظ آباد ، "شبیه‌سازی دینامیک مولکولی منیپولیشن نانوتیوب و آلوتروپ های آن"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره 9، جلد 16 صفحه 12-18، 1395.

 • [315] M. H. Korayem, S. A. Mirmohammad, M. B. Saraee, “Using the multi-asperity models to investigate the effect of cylindrical micro/nanoparticle roughness on the critical manipulation forces”, IEEE Transactions on Nanotechnology, Vol. 15, Issue 6, pp. 911-921, 2016.

 • [316] H. Tourajizadeh, M. H. Korayem, “Optimal Regulation of a Cable Suspended Robot Equipped with Cable Interfering Avoidance Controller”, Advanced Robotics, Vol. 30, No. 19,  pp 1273–1287, 2016.

 • [317] M. H. Korayem, H. Hoshiar, Kim, and Yoon, “Sensitivity analysis in cylindrical nanoparticles in 3D manipulation”, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 17 , pp 5205-5208 , 2017.

 • [318] M. H. Korayem, A. H. Korayem, “The Effect of Surface Roughness on the Vibration Behavior of AFM Piezoelectric MC in the Vicinity of Sample Surface in Air Environment based on MCS Theory”, Precision Eng. , Vol. 47,  pp 212–222, 2017.

 • [319] M. H. Korayem, A. Nahavandi, “Analyzing the Effect of the Forces Exerted on Cantilever Probe Tip of Atomic Force Microscope with Dagger-Shaped Geometry and Double Piezoelectric Extended Layers in the Air Environment”, Journal of Sound and Vibration, Vol. 386, pp. 251-264, 2017.

 • [320] M. H. Korayem, and Homayouni, “The size-dependent analysis of multilayer micro-cantilever plate with piezoelectric layer incorporated voltage effect based on a modified couple stress theory”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. 61, pp. 59-72, 2017.

 • [321] M. H. Korayem, S. Rafee, A. Khademi, and F. Abdolahi, “Design and implementation of improved sliding mode controller on 6r manipulator”, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 65, pp. 265-280, 2017.

 • [322] M. H. Korayem, M. Taheri, H. Badkoobehhezaveh, and H. Khaksar, “Simulating the AFM-based biomanipulation of cylindrical micro/nanoparticles in different biological environments”, Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, Vol. 39, Issue 6, pp. 1883-1894, 2017.

 • [323] M. H. Korayem, S. Rafee, “The SDRE control of mobile base cooperative manipulators: Collision free path planning and moving obstacle avoidance“, Robotics and Autonomous Systems, Vol. 86, pp.86-105, 2016.

 • [324] M. H. Korayem, M. Yousefzadeh, and S. Manteghi, “Dynamics and Input-Output Feedback Linearization Control of a Wheeled Mobile Cable-Driven Parallel Robot”, Multibody System Dynamics, Vol. 40, pp. 55-73, Issue 1, May 2017.

 •  [325] محرم حبیب نژاد، امین حبیب نژاد، معین طاهری، سعید رفیعی نکو، "کنترل مود لغزشی پروب نانوربات AFM در محیط‌های مختلف بیولوژیکی"، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره 11، جلد 16 صفحه 369-377، 1395.

 • [326] A. H. Korayem, S. Amiri, M. H. Korayem, “Hysteresis Effect on Dynamic Modeling of AFM‎ Heterogeneous Dagger MC in the Vicinity of Sample Based on MCS Theory in Liquid”, Euro Phys. J. Appl. Phys. , Vol. 76, No. 2, pp. 2040101-2040110, 2016.

 • [327] M. H. Korayem, R. N. Hefzabad, Homayouni, and H. Aslani “Molecular dynamics simulation of nanomanipulation based on AFM in liquid environment”, Applied Physics A, Vol. 122, No. 11, pp. 97701 -97713,  2016.

 • [328] M. H. Korayem, R. N. Hefzabad, and M. Taheri, “Modeling and simulation of spherical and cylindrical contact theories for use in the manipulation of DNA nanoparticles”, Paper accepted to IJNN, 2017.

 • [329] M. H. Korayem, and M. Yousefzadeh, “Dynamic Modelling, Control and Vibration Reduction of Flexible Cable-Suspended Parallel Robots Using a Robust Input Shaper”, Paper accepted in Scientia Iranica, 2016.

 • [330] A. M. Shafei, M. H. Korayem, “Theoretical and experimental study of DLCC for flexible robotic arms in point-to-point motion”, in press, Optimal Control, Applications and Methods, 2017.

 • [331] M. H. Korayem, R. N. Hefzabad, A. Homayouni, and H. Aslani “Investigation of geometric effects in the carbon allotropes manipulation based on AFM: Multi-scale approach”, Journal of Nano Particle Research, Vol. 19, No. 1, pp. 1-13, 2017.

 • [332] M. H. Korayem, A. H. Korayem, “Modeling of AFM with a Piezoelectric Layer Based on the Modified Couple Stress Theory with Geometric Discontinuities”, Applied Mathematical Modelling, Vol. 45, No. 1, pp. 439-456, 2017.

 • [333] M. H. Korayem, M. B. Saraee, M. B. Saraee, “Analysis the effect of different geometries of AFM's cantilever on the dynamic behavior and the critical forces of three-dimensional manipulation”, Ultramicroscopy, Vol. 175, pp.  9–24, April 2017.

 • [334] M. H. Korayem, A. Nahavandi, “Analyzing the vibrational response of an AFM cantilever in liquid with the consideration of tip mass by comparing the hydrodynamic and contact repulsive force models in higher modes”, Applied Phy. A, Vol., pp.  1–11, 2017.

 • [335] M. H. Korayem, S. D. Dehghani, and M. B. Saraee, “Stiffness modeling of various types of AFM cantilevers in 3D and validation of the models by Finite Element Method”, J. of Part K: Journal of Multi-body Dynamics, Vol. 175, pp. 1–24, 2017.

 •  [336] محرم حبیب نژاد، محسن استاجی، احمد همایونی، "مدلسازی دینامیک مولکولی فرایند منیپولیشن ذرات زیستی با استفاده از AFM: بررسی اثرات جنس زیرلایه "، مجله علمی پژوهشی مکانیک مدرس، شماره 3، جلد 17 صفحه 437-445، 1396.

 • [337] A. Mohammadi, M. H. Korayem, R. Ghaderi, “Software Simulation of Piezoelectric Microcantilever in Constant Amplitude Mode in Different Environments”, Paper accepted in Mechanics and Industry, 2017.

 • [338] S. Sadeghzade, M. H. Korayem, “Role of mechanical and thermal nonlinearities in imaging by Atomic Force Microscope”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 122, pp. 255–266, March, 2017.

 • [339] S. Sadeghzade, M. H. Korayem, “Effects of damping and stiffness of AFM cantilever on the imaging of fine surfaces”, MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE, Vol. 122, pp. 1–11, 2017.

 • [340] M. H. Korayem, and M. Yousefzadeh, and B. Beyranvand, “Dynamics and control of a 6-dof cable-driven parallel robot with visco-elastic cables in presence of noise measurement”, Paper accepted in J. of Intelligent and Robotic Systems, 2017.

 • [341] M. H. Korayem, S. R. Nekoo, R. Shiri, and F. Fazilati, “Nonsingular Terminal sliding mode control design for wheeled mobile manipulator”, in press Industrial Robot, Real-world mobile robot systems” special issue, 2017.

 • [342] A. H. Korayem, M. H. Korayem, “Dynamic Modeling of Oblique non-uniform Piezoelectric MC in Liquid with Various Percentages of Glycerin in the Presence of Rough Surface”, Paper accepted in Precision Engineering, 2017.

 • [343] M. H. Korayem, S. F. Dehkordi, “Derivation of dynamic equation of viscoelastic manipulator with revolute-prismatic joint using recursive Gibbs-Appell formulation”, in press Nonlinear Dynamics, 2017. 0924-090X, 2017.

 • [344] A. H. Korayem, A. Mashadian, and M. H. Korayem, “Vibration analysis of different AFM MC with a piezoelectric layer in the vicinity of rough surfaces”, European Journal of Mechanics-A/Solids, Vol. 65, pp. 313–323, 2017.

 • [345] M. H. Korayem, H. Hoshiar, and M. Ghofrani, “Comprehensive modeling and simulation of cylindrical nanoparticles manipulation by using a virtual reality environment”, Paper accepted in Journal of molecular graphics and modeling, 2017.

 • [346] M. H. Korayem, and M. Yousefzadeh, and S. Susany, “Dynamic Modeling and Feedback Linearization Control of Wheeled Mobile Cable-Driven Parallel Robot Considering Cable Sag”, Paper accepted in Arabian Journal for Science and Engineering, 2017.

 
مقالات کنفرانس

 • [1] Korayem, M. H., Yao, Y. and Basu, A., “Load Carrying Capacity for a Two-Link Planer Flexible Arm,” Proc. Thirteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. 2, pp. 664 – 665, 1991.
 • [2] Korayem, M. H., Yao, Y., and Basu, A., “Symbolic Derivation and Dynamic Simulation of Flexible Manipulators,” Proc. IEEE (Sing) Int. Conf. on Intelligent Control and Instrumentation, pp. 352- 357, 18 - 21 Feb., 1992.
 • [3] Korayem, M. H., Yao, Y., and Basu, A., “Dynamic Load Carrying Capacity for a Multi-Link Flexible Arm, “Proc. Int. Conf. Control and Robotics Automation, pp. 79 - 83, August 4-7, 1992.
 • [4] Korayem, M. H., and Basu, A., “Effect of Dynamic of Load and Joint Flexibility on the Recursive Lagrangian Dynamics of Flexible Arm, Proc. Fourteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. 1, pp. 85- 86, June, 1993.
 • [5] Korayem, M. H., and Basu, A., “Synthesis of Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities,” Proc. Fourteenth Canadian Congress of Applied Mechanics, Vol. 1, pp. 85- 86, June, 1993.
 • [6] Korayem, M. H., and Basu, A., “Efficient Elastic Robot Inverse Dynamics Algorithm Using Pc-Based Symbolic Manipulation,” Proc. 12th World Congress International Federation of Automatic Control (IFAC), Vol. 3, pp. 285 - 288, July, 1993.
 • [7] Korayem, M. H., and Basu, A., “Determination of the Maximum Dynamic Load of Manipulators with Compliant Links and Joints,” Advances in Robotics, Mechatronics and Haptic Interfaces, pp. 211 - 216, November, 1993.
 • [8] Korayem, M. H., and Basu, A., “Symbolic Derivation of Dynamic Equation of Motion of Motion for Flexible Manipulators,” Computational Techniques and Applications (CTAC 95), pp 56, 1995.
 • [9] م. حبیب نژاد کورایم، ا. پورفتحی، "کنترل بهینه زمانی رباتها برای مسیر از پیش تعیین شده"، سومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، صفحه 165-174، 1375.
 • [10] ح. آقاپور، م. حبیب نژاد، "روشهای اندازه گیری و مدلسازی هندسی 2D و 3D یک پره نیروگاه گازی جهت ساخت با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM "، سومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید، صفحه 73-83، 1375.
 • [11] م. حبیب نژاد، ا. ک. عمومی، "طراحی آزمایشهای ربات اطلس II به کمک نرم افزار Visual Basic "، پنجمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران، صفحه 1451-1458، 1376.
 • [12] م. حبیب نژاد، ع. درویش و ح. آقاپور، "طراحی و تولید قالب ریخته گری دقیق برای تولید یک پره نیروگاه گازی با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM "، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، صفحه 575-582، 1375.
 • [13] م. حبیب نژاد، م. خان پور، "تولید بهینه مسیر ابزار برای ماشین کاری سطوح سه بعدی Sculptured و انتخاب ابزار بهینه"، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، صفحه 583-705 1375.
 • [14] م. حبیب نژاد، ع. مرعشی، ع. م. ا. مرادی، "فرمولاسیون بازگشت پذیری ( Recursive ) رباتها و کاربرد آن در بدست آوردن بار ماکزیمم"، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز، صفحه 697-705 ، 1375.
 • [15] م. حبیب نژاد، م. ر. بنی طعمه، "دینامیک رباتهای سبک به روش سیستم لینکهای صلب معادل "، چهارمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، صفحه 689-696 ، 1375.
 • [16] Korayem, M. H., Masoodyfar, M.R., “Maximum Load of Elastic Joint Robot for a Given Dynamic Trajectory,” Proc. Int. Conference of ISME96, pp. 1049-1057, 1996.
 • [17] Korayem, M. H., Goffrani, M., and Roghani, S., “Computer Animation of Mechanical Manipulators Using Mathematica,” Proc. Int. Conference of (AEMC’96), pp. 1049-1057, 1996.
 • [18] Korayem, M.H., and Omoumi, A, “A Novel Experimental Set up for Atlas II Robot Using Visual Basic” 4th Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, pp. 8-13, 1997.
 • [19] Korayem, M. H., Jahed Motlagh, M. R. Alidoust, A., “Control of Gripper Position of Atlas II Robot “, Proc. Int. Conf. of ISME98, pp. 503-511, 1998.
 • [20] م حبیب نژاد کورایم , محمدزاده، "مدلسازی و مشابه سازی کوره های پخت سیمان"، ششمین کنفرانس سالانه و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME98 ، صفحه 971-981 ، 1377.
 • [21] ح. آقاپور، م. حبیب نژاد "طراحی و تولید توربین نیروگاه گازی با استفاده از تکنولوژی نمونه سازی سریع CAD/CAM/SLA "، ششمین کنفرانس سالانه و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک ISME98 ، صفحه 1401-141 0 ، 1377.
 • [22] M. H. Korayem, S. M. Toussi “Dynamic Equation Analysis of Atlas II Robot,“ Proc. of The Third Biennial Engineering Mathematics and Applications Conference (EMAC‘98), PP. 281-285, 1998.
 • [23] M. H. Korayem, M. Mohsensadeh “Motion Planning for Mobile Robots in the Presence of Stationary Obstacles,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’99), PP. 279-286, 1999.
 • [24] M. H. Korayem, H. Latifi, Abedini “Design of Non-Holonomic Wheeled Mobile Robot,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’99), pp. 325-330, 1999.
 • [25] M. H. Korayem, B. Ataei “Multimedia Training Materials for Mechanical Manipulator,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems (MSMS’99), pp. 339-346, 1999.
 • [26] م. حبیب نژاد، خوشبخت، "بهینه سازی یک روبات تحت حداکثر ظرفیت محل بار دینامیکی"، هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 1235-1248 , 1378.
 • [27] م حبیب نژاد، ع. مرعشی، "ماشین کنترل عددی Emco Turn 220 , نحوه برنامه ریزی در تولید قطعات" هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 1449-1445، 1378.
 • [28] M. H. Korayem, “A Novel Simulation and Experimental Setup for MoboLab Robot,” The 26th International Conference on Computer & Industrial Engineering (C&IE), pp. 44-48, 1999.
 • [29] M. H. Korayem. and K. Nakhaee“ Kinematics and Dynamic Modeling of the Human Shoulder: A Robotic Approach,” The 26th International Conference on Computer & Industrial Engineering (C&IE), pp. 611-616, 1999.
 • [30] م حبیب نژاد، ، ع. میرشاهی، "ربات متحرک هوشمند و کاربرد آن جهت افراد نابینا و ناتوان حرکت"، نهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، صفحه 221-225، 1378.
 • [31] م. حبیب نژاد، ، م.ت. کرمی،"سینماتیک و‌‌دینامیک مستقیم بازوهای مکانیکی‌‌الاستیک به‌‌روش سیستم بازوهای‌‌‌‌صلب‌‌‌معادل"، نهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، صفحه 300-304 ، 1378.
 • [32] م. حبیب نژاد، م.ت. کرمی،" روش انتگرال‌‌گیری پی‌‌در‌‌پی برای حل معادلات دینامیکی حرکت ربات الاستیک"، ISME2000 هشتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 201-208 ، 1379.
 • [33] م. حبیب نژاد، م. چیت سازان،" مدلسازی و شبیه سازی رباتهای متحرک خودمختار و ارایه نتایج آزمایشگاهی"، دومین کنفرانس سالانه هوافضا، صفحه 149-145، 1379.
 • [34] م. حبیب نژاد، م. محسن زاده،"مسیریابی ربات متحرک خود مختار،"مجله علم و اندیشه , شماره 1 , ص 37-42 ، 1379.
 • [35] م حبیب نژاد ، م. غفرانی،" کاربرد صنعتی کنترلرهای منطقی برنامه پذیر ( PLC ) "، مجله علم و اندیشه , شماره 1 , ص 31-36، 1379.
 • [36] م. حبیب نژاد، "تأثیر Mathematica بر تدریس و یادگیری ریاضیاتً، مجله آموزش مهندسی ایران , شماره 2 , جلد , 2 ص 96-83 , 1379.
 • [37] M. H. Korayem, H. Ghariblu “Mathematical Modeling and Simulation Studies of Mobile Robots,” Proc. 2nd Int. Conference on Applied Mathematics (ICAM2000), pp. 251-260, 2000.
 • [38] ه. غریبلو، م. حبیب نژاد، "تحلیل ریاضی قیود حرکتی و درجات آزادی مازاد در رباتهای متحرک چرخ دار"، دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی، ص 369 - 377، 1379
 • [39] م. حبیب نژاد، ک خدا رضا،"حل عددی و تجربی جریان روی اتومبیل"، دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی، ص 406 - 413، 1379
 • [40] م. حبیب نژاد ، شهاب بقایی، شمشیری، دشتی، "طراحی نرم افزار چند رسانه ای ریاضیات مهندسی"، دومین کنفرانس بین المللی ریاضیات کاربردی، ص 414 - 423، 1379.
 • [41] Korayem, M. H, Azmoudeh, and S. Baghaei “Robotics Multimedia Software for Conceptual Understanding,” Proc. 7th Annual Conference on Mechatronics and Machine Vision in Practice, pp. 11-16, 2000.
 • [42] M. H. Korayem, and M. Chitsazan “Mathematical Modeling and Simulation of Differentially Wheeled Mobile Robots Using Lagrange’s Approach,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems, pp. 315-320, 2001.
 • [43] M. H. Korayem, and Sh. Kazemi “Flexible, Distributed Mechanical Arm Design,” Int. Conf. on Mechanics of Structures, Materials and Systems, PP. 271-277, 2001.
 • [44] م. حبیب نژاد، ت. خانعلی، "بکار گیری استانداردها جهت ساماندهی تحقیقات "، سمینار ساماندهی تحقیقات، صفحه 278-284، 1379.
 • [45] م. حبیب نژاد، م. سلطانی، "پیشنهاد ربات جهت رفع مشکلات فولاد سازی و ریخته گری مداوم، "کنکره فولاد اهواز، صفحه 209 - 218، 1379.
 • [46] م. حبیب نژاد , ف. فرنوش، "بانک اطلاعاتی رباتها"، نهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 201-208، 1380.
 • [47] م. حبیب نژاد، م. جابری" مدلسازی سینماتیک ربات 3P ً، دهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، 1380.
 • [48] م. حبیب نژاد، ش. کاظمی، "مدل گسترده حوزه فرکانس برای طراحی بازو های مکانیکی انعطاف پذیرً ، همایش آشوب، صفحه 49-37، 1380.
 • [49] م. حبیب نژاد، "تدوین نرم افزار آموزشی رباتیک به کمک سیستم چندرسانه ای"، مجله آموزش مهندسی، ص 138-126، 1381.
 • [50] م. حبیب نژاد، "کاربرد ربات در بیمارستانها "، مجله علم ادب ، صفحه 36-46 ، 1381.
 • [51] م. حبیب نژاد، "جنبه های نرم افزاری کاربرد PLC در سلولهای کاری رباتیک"، مجله علم ادب، صفحه 1-10 ، 1382 .
 • [52] م. حبیب نژاد , کارگرنژاد،" طراحی و ساخت ربات فوتبالیست"، هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک ، صفحه 135-148 1380 , .
 • [53] M. H. Korayem, T. Khanali, “Desing and Manufacturing of Prismatic Robot for Assembly Line”, Int. Conf. on Information Technology & Applications, 2002.
 • [54] م. حبیب نژاد , کارگرنژاد، ًمکان یابی برای ربات لیگ سایز متوسطً، MVisionLP ، صفحه 174-168، 1381.
 • [55] م. حبیب نژاد و علی اکبر پور،" شبیه سازی هدایت ربات توسط بینایی و ارائه تستهای عملکردی MVisionLP ، صفحه 84-75، 1381.
 • [56] م. حبیب نژاد، م. ح. مختاری "ساخت یک ربات 3-P جهت موضع سیلرکاری“، دومین کنفرانس صنایع، صفحه 143-151، 1382.
 • [57] م. حبیب نژاد و ه. غریبلو، ًتأثیر جابجایی در تعیین ظرفیت حمل بار بازوهای رباتیً، ISME2003 ، صفحه 2057-2050، 1382.
 • [58] و. رستمی، م. حبیب نژاد و م. جاهد ، ًکنترل سخت افزار ربات متحرک بینا در محیط های ناشناختهً ، ICME2003 ، صفحه 85 - 96 ، 1382.
 • [ 59 ] M. H. Korayem, Baghaei, “Applied Multimedia System for Analysis and Mechanical Design of Robot”, 9th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, 2003.
 • [ 60 ] H. Gariblu, M. H. Korayem, and A. Basu, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Base Flexible Robots”, 9th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, 2003.
 • [ 61 ] M. H. Korayem, A. Farsi, and R. Madoliat, “Modeling, Simulation and Control of Robot by Programmable Logic Controllers (PLC)”, 9th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, 2003.
 • [ 62 ] M. H. Korayem, A. Kargarnejad, and R. Madoliat, ”Training of Vision System of Soccer’s Robot by Using Neural Networks”, 9th Int. Conf. on Manufacturing Excellence, 2003.
 • [63] م. حبیب نژاد , کارگرنژاد، " آموزش سیستم بینایی ربات فوتبالیست با استفاده از شبکه های عصبی ً، ششمین کنفرانس ساخت و تولید، 1382.
 • [64] م. حبیب نژاد , هاشمی، ً ظرفیت حمل بار دینامیکی بازوی مکانیکی با مفاصل انعطاف پذیر ً، کنفرانس مکانیک، 1383.
 • [65] م. حبیب نژاد، بنی رستم و مداحی، " مدلسازی, شبیه­سازی و ارزیابی نتایج حاصل از تست ادومتری ربات متحرک چرخ تفاضلی ً، کنفرانس مکانیک، 1383.
 • [66] م. حبیب نژاد , هاشمی , ی. مجیدی، م. ح. معاونی ثابت و م. خسروی، " طراحی و شبیه سازی مانیپولاتور جهت حمل و نصب باک خودرو سواری پژو RD ً، مجله مکانیک، 1383.
 • [67] م. حبیب نژاد، ن . جعفری، ی . جمالی، "طراحی مکانیزمی جهت تغذیه اتوماتیک مهره در سایزهای مختلف به دستگاه نقطه جوش ً، مجله مکانیک، 1383.
 • [ 68 ] M. H. Korayem, T. Bani Rostam, “Design, Modeling and Experimental Analysis of Wheeled Mobile Robots”, Mechatronic Systems, 629(6), Publisher(s): Elsevier Science & Technology, 2004.
 • [ 69 ] M. H. Korayem, N. Shiehbeiki, “Performing Laboratory Tests For 3P Robot Using Vision”, 3rd IFAC Symposium on Mechatronic Systems, September 2004.
 • [ 70 ] M. H. Korayem, and Madahi, “Mechanical Design and Modeling of an Omni-directional Mobile Robot”, Proc. Int. Conf. of ISME2004.
 • [ 71 ] M. H. Korayem, F. Davarpanah, H. Ghariblu, “Dynamic Load Carrying Capacity of flexible Joint Robot with Feedback Linearization”, Proc. Int. Conf. of IMLF-2005.
 • [ 72 ] M. H. Korayem, A. Nakhai, “Analysis and Design of Robot for participating in Robo Contest”, Proc. Int. Conf. of IMLF-2005.
 • [73] م. حبیب نژاد , ف . داورپناه، هاشم غریبلو ، "خطی سازی فیدبک در بازو ها ی ربات ی ب امفاصل الاستیک برای یافتن حداکثر بار قابل حمل ً،" هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 149، . 1384.
 • [74] م. حبیب نژاد , ر . صالحی ، " مدلسازی, طراحی و شبیه سازی بازوی مکانیکی نصب شونده بر روی پایه متحرک و تحلیل آماری داده های تجربی ، " هفتمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه1 7 4، 1384 .
 • [75] م. حبیب نژاد , ر . یعقوب جمالی ، " طراحی، ساخت مچ ربات با سه درجه آزادی و ارائه تستهای تجربی ، د وازدهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، صفحه 667-674،. 1384 .
 • [76] M. H. Korayem, Y. Jamali, N. Jaafari, A. M. Sohrabi, M. Kiomarsi, M. A. Asadi and S. Reazaee, “Design & Manufacturing a Robot Wrist: Performance Analysis”, Paper in TICME 2005.
 • [77] M. H. Korayem, and A. Pilechian, “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity in Flexible Joint Robots Using Sliding Mode Control”, Paper in TICME 2005.
 • [78] M. Shokri and M. H. Korayem, “Maximum Dynamic Payload Carrying Capacity of 6UPS-Stewart Platform Manipulator”, Paper in TICME 2005.
 • [79] M. H. Korayem, N. Jaafari Hamraz, Y. Jamali, M. Kiomarsi, “Design, Manufacture and Experimental Analysis of 3R Robotic Manipulator”, Paper in TICME 2005.
 • [80] م. حبیب نژاد , حمیدرضا حیدری ، " مدلسازی و تست بازوی مکانیکی پایه متحرک با مفاصل انعطاف پذیر ً، چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 19، 1385
 • [81] م. حبیب نژاد , علیرضا ایروانی، " بهینه سازی فرآیند طراحی ربات به کمک آنالیزهای FMEA و Q FD ً،" چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 14، 1385 .
 • [82] م. حبیب نژاد , منیژه ذاکری ، " مدلسازی دینامیکی مانیپولاتور نانوربات AFM در جابجایی نانوذرات ،" چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 1، 1385 .
 • [83] م. حبیب نژاد , نیکوبین ، "محاسبه ماکزیمم ظرفیت حمل بار دینامیکی در امتداد یک مسیر مشخص به روش کنترل بهینهً،" چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 29، 1385 .
 • [84 ] م. حبیب نژاد، مقتدائی، ًفرآیند هیدروفرینگ و تأثیر پارامترهای مختلف در کشش،" چهاردهمین کنفرانس سالانه مکانیک، صفحه 29، 1385
 • [ 85 ] م. حبیب‌نژاد، محمدی، ا. شرقی , سید یاسر جزایری , علی پیله چیان , حمید رضا حیدری، "امکان سنجی استفاده از ربات های پاششی لای درب خودرو، در خط رنگ رو ً، مجله مکانیک، ش. 47، صفحه 61-67، 1385.
 • [ 86 ] M. H. Korayem, and M. Shokri, “Maximum Dynamic Load Carrying Capacity of 6UPS-Stewart Platform Flexible Joint Manipulator”, Proc. of the 2006 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics , pp. 727-732, 2006.
 • [87] M. H. Korayem, and A. Pilechian,“Maximum Dynamic Load Carrying Capacity in Flexible Joint Robots Using Sliding Mode Control ”, Proc. of the 2006 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 924-929, 2006.
 • [ 65 ] M. H. Korayem, K. Khoshhal, A. Aliakbarpour, “Vision Based Robot Experiment: Measurementof Path Related Characteristics“, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 14 , pp. 380-384 , 2006.
 • [88] م. حبیب نژاد , منیژه ذاکری ، "شبیه سازی دینامیکی نیروی وارد بر نانوذرات توسط نانومانیپولاتور AFM جهت کاهش نیروی وارده بر نمونه های بیولوژیکی ً، یا ز دهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، 1385.
 • [89] م. حبیب‌نژاد، ، ا. نیکوبین ، ا. حیدری، "بررسی اثر بار حمل شده روی ارتعاشات باقیمانده یک منیپولاتور انعطاف پذیر در انتهای یک مسیر مشخص ً، ششمین کنفرانس سراسری انجمن هوا فضای ایران، صفحه ، 1385.
 • [ 90 ] M. H. Korayem , V. Ehtemam, V. Azimirad, “Location Estimation of a Mobile Robot by Neural Network”, Proc. 12th Int. CSI Computer Conference (CSICC’2007), pp. 2405-2410, 2007.
 • [91] M. H. Korayem, V. Ehtemam, V.Azimirad, R. Sabzevari, M. Madani,“ A Vision System Based on Neural Network for a Mobile Robot and Statistical Analyses of Its Errors”, Proc. 12th International CSI Computer Conference (CSICC’2007), pp. 2351-2356, 2007.
 • [92] م. حبیب نژاد , منیژه ذاکری ، " شبیه سازی رفتار دینامیکی نانوذرات در جابجایی بشکل راندن بر پایه مانیپولاتور نانوربات AFM ً، اول ی ن هما ی ش دانشجو ی ی فناوری نانو ، 1385.
 • [93] م. حبیب‌نژاد، ا. نیکوبین، " محاسبه ماکزیمم ظرفیت حمل بار منیپولاتور در حرکت نقطه به نقطه به روش کنترل بهینه " پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق (ICEE2007) ، 1386 .
 • [94] M. H. Korayem, and M. Zakeri, “Dynamic Simulation of Nanoparticle Manipulation Based on AFM Nano-robot”, Proc. Int. Conf. of ISME 07 , 2007 .
 • [95] م. حبیب نژاد، م. احمدی ، "طراحی، مدلسازی و ساخت ربات 6R و انجام تستهای آزمایشگاهی بر روی آن ً، پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME07 ، 1386 .
 • [96] ا. نیکوبین، م. حبیب‌نژاد، ا. حیدری، " محاسبه ماکزیمم ظرفیت حمل بار منیپولاتور با لینک انعطاف پذیر در امتداد مسیر مشخص پنجه با اعمال قید ارتعاشات باقیمانده "، پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME07 ، 1386 .
 • [97] M. H. Korayem, and R. Ahmadi, “Mathematical Modeling, Simulation, and Experimental Analysis of 6R Robot”, Proc. AIM07 Conf , 2007.
 • [98] A. Saderzadeh, M. Sanaatiyan, M.H. Korayem, A. Shahri, H.R. Momeni "Inertial Measurement Unit Error Handling for Mobile Robot: Expert Algorithms Approach" Proc. 8th IASTED Conference on "Robotics and Applications" (RA 2007), pp. 64-71, 2007.
 • [ 99 ] Sh. Hosseinzadeh, A. R. Zehtabchi and M. H. Korayem, "Determination the Effects of Structural Parameters on Pull Down Voltage of RF MEMS Switches", APMC2007 .
 • [100] م. حبیب نژاد، م. حق پناهی، ع . هوشیار، " مدلسازی و شبیه سازی نانو منیپولیشن بکمک میکروسکوپ نیروی اتمی ً، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه کاشان ، 1386 .
 • [101] م. حبیب نژاد، ا . دریانی، " مدلسازی و شبیه سازی نانو منیپولیشن بکمک میکروسکوپ نیروی اتمی ً، دومین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه کاشان ، 1386 .
 • [102] م. حبیب نژاد، آ. محرم خانی ، " مدلسازی، ساخت و انجام تستهای آزمایشگاهی بر روی بازوی مکانیکی ( Manipulator ) جهت حمل باک خودرو " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1386 .
 • [103] م. حبیب نژاد، ا. علمداری ، " کنترل ربات با استفاده از روش های کنترل غیر خطی و شبکه عصبی " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1386
 • [104] م. حبیب نژاد، آ. س. دوستی ، "تحلیل دینامیکی مکانیزم 6UPS-Stewart با لینک های انعطاف پذیر به روش کار مجازی " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1386 .
 • [105] م. حبیب نژاد، محمد حق پناهی ، علی کفّاش هوشیا ر، "شبیه سازی و مدلسازی منیپولیشن نانو لوله های کربن " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1386 .
 • [106] م. حبیب نژاد، محمد حق پناهی ، علی کفّاش هوشیا ر، "شبیه سازی ماکزیمم ظرفیت حمل بار در میکرو منیپولیشن با استفاده از ربات AFM " ، دومین کنگره بین­المللی (هشتمین کنگره ملی) مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1386 .
 • [107] M. H. Korayem, and M. Esmaeili , “An Innovative Method for Tracking Taught Trajectories for VW-SEF G121 Robot”, Paper in TICME 2007.
 • [ 108 ] M. H. Korayem, and M. Bamdad, “Workspace Analysis of Cable-Suspended Robots with Elastic Cable”, Proc. of the 2007 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 1942-1947, 2007.
 • [109] M. H. Korayem, and A. Shafei,“ Inverse Dynamic Equation of Motion for Flexible Link Manipulators using Recursive Gibbs-Appell Formulation”, Proc. of the 2007 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 2160-2165, 2007.
 • [ 110 ] M. H. Korayem, and S. Firouzi, “Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible-link Manipulators: Feedback Linearization Control Approach”, Proc. of the 2007 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 2172-2177, 2007.
 • [ 111 ] M. H. Korayem, and S. Zafari, “Nonlinear Dynamic Modeling of Microcantilever in Tapping Mode AFM”, Proc. of the 2007 IEEE Int. Conf. on Robotics and Biomimetics, pp. 282-287, 2007.
 • [112] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar, M. Hashemi , “Artificial Human Gait Generation with Robotic Multi-Segment Model”, Proc. of the ICBM08, 2008.
 • [113] M. H. Korayem, S. Nourbakhsh, “6R Robots; How to Guide and Test Them by Vision?”, Paper in 13rd Int'l CSI Computer Conference (CSICC'08), 2008.
 • [114] م. حبیب نژاد ، ا. نیکوبین ، سلطانی، "ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات با مفاصل انعطاف پذیر به کمک کنترلر FEL با استفاده از شبکه عصبی MLP ، سیزدهمین کنفرانس کامپیوتر ایران، 1386.
 • [115] م. حبیب نژاد , ا. دریانی ، "محاسبه انرژی پروتئین‌ها و کاربرد آن در بیونانورباتیکً، چهاردهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، 1386.
 • [116] م. حبیب نژاد، م. حق پناهی، ع . هوشیار ، "شبیه سازی دینامیک حاکم بر میکرو - نانو منیپولیشن با استفاده از مُدهای حرکتی به منظور بررسی های بیولوژیکیً، چهاردهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران، 1386.
 • [117] م. حبیب نژاد , م. شافعی ، " استخراج معادلات دینامیک معکوس ربات با لینک الاستیک با استفاده از فرمولاسیون گیبس-اپل" هفتمین همایش سالانه (بین­المللی) انجمن هوا فضای ایران، 1386.
 • [118] م. حبیب نژاد , م. صادق صادق زاده ، "تحلیل و شبیه سازی سینماتیکی سواش- " هفتمین همایش سالانه (بین­المللی) انجمن هوا فضای ایران، 1386.
 • [119] م. حبیب نژاد , عاشورزاده ، " طراحی و مدلسازی ربات6 r و انجام تستهای آزمایشگاهی ً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1386.
 • [120] م. حبیب نژاد، ا.م. تاکی ،"طراحی عامل نهائی برای ربات گوجه چینً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ، 1386.
 • [121] م. حبیب نژاد، حسین خانی ، " کالیبراسیون سینماتیک و شناسایی غیر خطی پارمترهای هندسی ربات ً، کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1386
 • [ 122] م. حبیب نژاد، ص. ظفری، " مدلسازی دینامیک غیر خطی و کنترل نانو میکروسکوپ نیروی اتمی در مد ضربه ای ً، س ومین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه شیراز، 1386 .
 • [123] م. حبیب نژاد، محمد شاهی، " بررسی تاثیر زاویه تماس راس پروب بر نیروی جابجایی نانو ذرات با استفاده از آزمایش عملیً، سومین همایش دانشجویی فناوری نانو-دانشگاه شیراز ، 1386 .
 • [124] م. حبیب‌نژاد، م. محمدشاهی، " بررسی تاثیر زاویه تماس راس پروب بر نیروی جابجایی نانو ذرات با استفاده از آزمایش عملی " ، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME08 ، 138 7.
 • [125] م. حبیب‌نژاد، ع. کفّاش هوشیار ، " شبیه سازی پارامترهای اثرگذار برمُدهای حرکتی در میکرو - نانو منیپولیشن " ، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME08 ، 138 7.
 • [126] م. حبیب‌نژاد، ر. حقیقی ،ع. علمداری " طراحی کنترلر مود لغزان با تنظیم پارامترها براساس قوانین فازی و استفاده از شبکه عصبی برای کاهش اثر اغتشاشات " ، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME08 ، 138 7.
 • [127] م. حبیب‌نژاد، ا. دریانی ، " ارائه الگوریتم اصلاحی برای پیش‌بینی تغییر فرم پروتئین‌ها با استفاده از روش پروتوفولد " ، شانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME08 ، 138 7.
 • [128] Leila Fallah Araghi, M. Habibnejad Korayem, Amin Nikoobin, “Linear-Quadratic-Gaussian (LQG) Controller for Two link- robotic Manipulator Control”, Proc. of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS08), pp. 677-682, 2008.
 • [129] Leila Fallah Araghi, M. Habibnejad Korayem, Amin Nikoobin, Farbod Setoudeh, “Neural Network Controller Based on PID Controller for Two Links- Robotic Manipulator Control”, Proc. of the World Congress on Engineering and Computer Science (WCECS08), USA, pp. 1018-1023, 2008.
 • [130] M.H. Korayem, B. Hosseinkhani, “Kinematic Calibration and Prediction of Positioning Errors for A Robot Manipulator”, Proceeding of the First International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Sharjah, U.A.E., 2009.
 • [131] M. H. Korayem, M. Bamdad, and R.M. Zehtab, “Experimental study on cable-suspended planar manipulator and dynamic load carrying capacity ”, Proc. of the ICME2009, 2009.
 • [132] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Path Planning of Nonholonomic Robots with Elastic Revolute Joints”, Proc. of the ICME2009, 2009.
 • [133] M. H. Korayem, A. Daryani “A New Method for Protein Conformation Prediction Using Robotics Methods”, 2nd International Congress on Nanoscience and Nanotechnology, 2008.
 • [134] M. H. Korayem, M. Bamdad “Using a helicopter as a flying automated crane with maximum load carrying capacity”, The 8th Iranian Aerospace Society Conference, 2009.
 • [135] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " تحلیل و شناسایی خطای محیطی میکروسکوپهای پروبی روبشی در فرآیند ساخت نانوسازه­ها " ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، 138 7.
 • [136] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " تخمین و پیش بینی خزش و حلقه­های هیسترزیس ناخواسته در فرآیند ساخت نانوسازه ها " ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، 138 7.
 • [137] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " جبرانسازی و حذف اثرات خزش و هیسترزیس در دستگاههای ساخت نانوسازه " ، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، 138 7.
 • [138] م. حبیب‌نژاد، ع. متقی ، م. ذاکری " مدلسازی نانو-مانیپولیشن دوبعدی در محیط مایع با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی AFM " ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ، 138 7.
 • [139] م. حبیب‌نژاد، اشکان دریانی ، " ارائه الگوریتم اصلاحی برای پیش بینی تغییر فرم پروتئین ها با استفاده از روش پروتوفولد " ، پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ، 138 7.
 • [140] ش . محرمی، م . حببب نژاد کورایم، ج . محرمی، ع . میرزایی ، " سیستم نرم افزاری چند رسانه‌ای تحت شبکه رباتیک " ، کنفرانس کامپیوتر ، 138 7.
 • [141] م. حبیب‌نژاد، ص. صادق­زاده ، " یک رهیافت جبرانسازی جدید برای لغزش و حلقه های هیسترزیس در هدایت نانو با SPM پیزوتیوبهای چهارمین همایش دانشجویی فناوری نانو -دانشگاه رازی کرمان شاه ، 138 7.
 • [142] G. Hasanifard, M. H. Korayem, A. Nikoobin, “Robust Nonlinear Control of Two Links Robot manipulator and Computing Maximum Load”, Proc. of the WASET, 2009.
 • [143] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Optimal Motion Generating of Nonholonomic Manipulators with Elastic Revolute Joints in Generalized Point-to-Point Task”, Proc. of the ICCAE 2009, 2009.
 • [144] م. حبیب‌نژاد، ف. مهندسی ، " ربات کوچک کارهای بزرگ " ، مهندسی پز شکی، 138 7.
 • [145] م. حبیب نژاد کورایم، حبیبی، "بهینه سازی مسیر ابزار برش برای سطوح سه بعدی براساس سرعت برشی و نرخ پیشرویً ، مجله علم و فناوری،13871
 • [ 146 ] M. Peimani, M.H. Korayem, “Nonlinear optimal control design for two link robot and payload capacity calculation”, Proc. of the ICEE09, 2009.
 • [147] M. H. Korayem, S. Bayat, and M. Bamdad, “Maximum payload of cable-based planar manipulator for two given end points of end-effector using optimal control approach”, Proc. of the ISME2009, 2009.
 • [148] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar, M. Hashemi , “Artificial Human Gait Generation with Robotic Multi-Segment Model”, Proc. of the ISME2009, 2009.
 • [149] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " تخمین و پیش بینی خزش و حلقه­های هیسترزیس ناخواسته در فرآیند ساخت نانوسازه ها "، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 ، 1388 .
 • [150] ص. صادق­زاده ، م. حبیب­نژاد کورایم ، " جبرانسازی و حذف اثرات خزش و هیسترزیس در دستگاههای ساخت نانوسازه "، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 ، 1388 .
 • [151] م. حبیب نژاد،م. حق پناهی، حمیدرضا حیدری " ماکزیمم بار دینامیکی منیپولاتور با لینک انعطاف­پذیر تحت تغییر شکل بزرگ ، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 ، 1388
 • [152] م. حبیب نژاد، ب.حسین خانی ، " " ه هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2009 ، 1388 .
 • [153] م. حبیب­نژاد کورایم ، وحید مشهدی صادق ، " کنترل موقعیت در ابعاد نانو/میکرو بر پایه عملگر پیزوالکتریک بروش مد لغزشی اصلاح شده ، هفدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک UTNano2009 ، 1388
 • [154] م. حبیب نژاد، م. گراوانچی زاده، س. م. رضائی ، " طراحی محیط مجازی برای نانو مانیپولیشن ذرات توسط AFM " ، همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1388
 • [155] م. حبیب نژاد، ع . کاوسی، ن . ابراهیمی ، " تحلیل حساسیت دینامیک هیبرید میکروسکوپ نیروی اتمی در مود ضربه در حضور نیروی مویینگی به مودهای مختلف " ، همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1388
 • [156] م. حبیب نژاد، یلدا حسینی ، " مدل سازی و شبیه سازی رفتار دینامیکی کانتیلور نانو ربات AFM " ، همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1388
 • [157] M. H. Korayem, M. Navidbakhsh, Y. Habibyar , “Trajectory Generating and Kinematic Analysis of a Biped Walking Robot with Active Curved Feet”, Proc. of the CIM09, 2009.
 • [158] F. Mohandesi, M. H. Korayem “ y Kinematics analysis of a 3-DOF micromanipulator for Micro-Nano Surger ”, 13th International Conference on Biomedical Engineering (ICBME), Singapore, Vol. 12, Issue 1-3, pp. 1576-1679, 2009.
 • [159] م. حبیب نژاد کورایم، م. ابوالحسنی ، و. عظیمی راد ،" تعیین مسیر بهینه ی منیپولاتور برای مرزهای متحرک"، دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 1388.
 • [160] م. حبیب نژاد کورایم، ح. وطن جو ، و. عظیمی راد ، "کنترل بهینه مرتبه ای بازوهای رباتی"، دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 1388.
 • [161] م. حبیب نژاد، خ. نجفی " تعیین مسیر بهینه با ماکزیمم بار مجاز برای روبات محرک کابلی به روش برنامه ریزی خطی تکرار پذیر"، دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 1388.
 • [162] م. حبیب نژاد کورایم، ناظمی زاده، و. عظیمی راد ،" طراحی مسیر و بهینه سازی مصرف انرژی برای کاربردهای فضایی ربات متحرک در حضور موانع" نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، 1388.
 • [163] الهام حیدری، محرم حبیب نژاد کورایم، منیژه ذاکری،" مدلسازی تاثیر رطوبت نسبی هوا بر رفتار دینامیکی نانوذرات در نانومنیپولیشن بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی " ، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME 2010 ، 1388.
 • [164] محرم حبیب نژاد کورایم، حسین جیریایی، نازیلا ابراهیمی ، " مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه ای در محیط مایع " ، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ICME 2010 ، 1388.
 • [165] حبیب نژاد کورایم، وحید عظیمی راد، مصطفی ناظمی زاده، " طراحی مسیر بهینه ربات متحرک غیرهولونومیک در حضور موانع متحرک با استفاده از توابع پتانسیل مجازی و به روش کنترل بهینه " ، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1388.
 • [166] محرم حبیب نژاد کورایم، محسن ایرانی رهقی، سعید رفیعی نکو، " تعیین ظرفیت حمل بار بازوی مکانیکی متحرک در حرکت مشخص پنجه با به کار گیری دو کنترلر غیر خطی بهینه و فیدبک خروجی" ، دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1388.
 • [167] محرم حبیب نژاد کورایم، عبداله کاوسی ، نازیلا ابراهیمی ، " تحلیل دینامیک پیوسته میکروتیرک AFM در مود ضربه در حضور نیروی مویینه برای تعیین خواص و توپوگرافی مواد بیولوژیک " ، چهاردهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران ، 1388.
 • [168] حبیب نژاد کورایم، منیژه ذاک ری،" مدلسازی نانومنیپولیشن ذرات برپایه میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM ) با کانتیلور V -شکل" ، چهاردهمین کنفرانس مهندس پزشکی ایران ، 1388.
 • [169] M. H. Korayem, H.N. Rahimi, A. Nikoobin “Path Planning of Nonholonomic Robots with Elastic Revolute Joints”, in Proceedings of the ASME 2009 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference Vol 7, Part B, 33rd Mechanisms and Robotics Conference, pp. 1167-1174, ASME, 2009.
 • [170] Leila Fallah Araghi, M. H. Korayem, “Neural Network Controller for Two links- Robotic Manipulator Control with Different Load”, Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists, pp. 1248-1253, 2009.
 • [171] M. H. Korayem , A. Kavousi, N. Ebrahimi , “Modelling and Analysis of the Hybrid-Nonlinear Dynamics of Tapping Mode Atomic Force Microscopy with Vander Waals, Capillary and Repulsive force Interactions”, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010).
 • [172] M. H. Korayem, A. Motaghi, M. Zakeri, “Dynamic modeling of 2D Nano-manipulation based on AFM in liquid environment”, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010).
 • [173] M. H. Korayem, M. Zakeri, “Dynamic Behavior of Nanoparticles in Pushing Based on V-Shape Cantilevered AFM”, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010).
 • [174] M. Habibnejad Korayem, N. Ebrahimi, M.M. Eghbal, “Characterization of operating regimes in tapping mode atomic force microscopy”, Proceedings of the 3rd Conference on Nanostructures (NS2010).
 • [175] M. H. Korayem, Kh. Daeinabi, "Nano-Manipulator Force Transducer Modeling Based on Atomic Force Microscopy ”, Proceedings of the IEEE Nano, 2009.
 • [176] Ahmadi, Masoudi, M. H. Korayem, “Guidance Quality and Remote Control of 6R Robot by User Interface, Robot Interface and Its Simulator”, Proceedings of the ICCEE, 2009.
 • [177] م. حبیب نژاد کورایم، آتنا امانتی شهری ، " آنالیز حساسیت ظرفیت حمل بار توسط نانوربات AFM در فرآیند نانومنیپولیشن " ، دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی ، 1388
 • [178] م. حبیب نژاد کورایم، سلیمان اسمعیل زاده ها، کبری حسن پور،" کیفیت تصاویر نانو به کمک تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم های ژنتیک " ، دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی ، 1388.
 • [179] محرم حبیب نژاد، سلیمان اسمعیل زاده ها، نگار رحمانی،"طراحی محیط گرافیکی حقیقت مجازی کاربر متناسب با فضای نانو به کمک نرم افزار MATLAB " دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی ، 1388.
 • [180] الهام حیدری، محرم حبیب نژاد، منیژه ذاکری،"مدلسازی تاثیر رطوبت نسبی هوا بر رفتار دینامیکی نانوذرات در منیپولیشن بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی" دومین همایش منطقه ای نانوبیو تکنولوژی، 1388.
 • [ 181] M. H. Korayem, H. Jjiryaei and N. Ebrahim, "Nano-Manipulator Force Transducer Modeling Based on Atomic Force Microscopy”, NMC3-IUMS, 2010.
 • [182] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, N. Ebrahimi, “Frequency Response Analysis in Nonlinear Dynamics of Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, NMC3-IUMS, 2010.
 • [ 183] م. حبیب نژاد، منیژه ذاکری، معین طاهری، "بررسی تاثیر فاصله سوزن پروب از انتهای کانتیلور بر رفتار دینامیکی منیپولیشن نانوذرات برپایه AFM "، هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2010 ، 1389 .
 • [184] م. حبیب نژاد، حامد وطن جو ، وحید عظیمی راد، " کنترل بهینه مرتبه ای بازوهای رباتی متحرک" ، هیجدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2010 ، 1389 .
 • [185] م. حبیب نژاد، منیژه ذاکری، معین طاهری، "شبیه‌سازی منیپولیشن دوبعدی نانو ذرات بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی بر اساس مدل­ اصطکاک لاگری" ، دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1389.
 • [186] م. حبیب نژاد، حسین جیریایی شراهی ، نازیلا ابراهیمی ، " مقایسه پاسخ فرکانسی کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه ای در محیط های هوا و مایع"، دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1389.
 • [187] م. حبیب نژاد، امانتی ،" "، دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1389.
 • [188] م. حبیب نژاد، محمد مهدی اصل زعیم، منیژه ذاکری ، "ساده سازی و بهبود مدل دینامیکی جابجایی نانو ذرات در AFM "، دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی ، 1389.
 • [189] م. حبیب نژاد، محمد مهدی اصل زعیم، منیژه ذاکری ، "مدلسازی و شبیه سازی مانیپولیشن نانو ذرات در حین لغزش بر روی صفحه با ابزار AFM با استفاده از تئوری تماسی MD "، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، 1389.
 • [190] م. حبیب نژاد، سلیمان اسمعیل­زاده­ها ، کبری حسن پور ،"طراحی محیط حقیقت مجازی نانومانییپولیشن برپایه تصاویر بهبود یافته به کمک تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم های ژنتیک " ، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، 1389.
 • [191] م. حبیب نژاد، نگار رحمانی ، سلیمان اسمعیل­زاده­ها ، مجید شاه کرمی ، "شبیه سازی نانو مانیپولیشن در یک محیط حقیقت مجازی با کمک نرم افزار Matlab "، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، 1389.
 • [192] الهام حیدری، محرم حبیب نژاد کورایم، منیژه ذاکری، "مدلسازی دقیق تاثیر رطوبت نسبی هوا بر نیروی چسبندگی " ، همایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی ، 1389
 • [193] M. H. Korayem, M. Bamdad, E. Davarzani , and M. R. Ashori, “Optimal Trajectory Planning of Cable Driven Robots with Flexible Joints”, Proceedings of 2010 International Conference on Optimisation of the Robots and Manipulators , Romania, 28-30 May, 2010.
 • [194] M. H. Korayem, M. Bamdad, and A. H. Korayem, “Sport Simulation By Using Six Degree of Freedom Cable Suspended Robot”, Proceedings of 10th Australasian Conference on Mathematics and Computers in Sport, 5-7 July, 2010.
 • [195] M. H. Korayem, S. A. Mustafa, A. H. Korayem, and A. Amanati, “Modeling of the Snatch Weightlifting”, Proceedings of 10th Australasian Conference on Mathematics and Computers in Sport, 5-7 July, 2010.
 • [196] M. H. Korayem, A.Amanati, “Sensitivity Analysis of Load Carrying Capacity in AFM-based Manipulation”, Sixth International Conference on Sensitivity Analysis of Model Output, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 6, Pages 7692-7693, 2010.
 • [197] M. H. Korayem, M. Abolhasan, V. Azimirad, H. Ansari, “Trajectory Planning For Tricycle Mobile Manipulator With Moving Boundary Conditions Using Optimal Control Approach”, Proceedings of the ASME 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, July 12-14, Istanbul, Turkey, 2010.
 • [198] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, H. Jiryaei sharahi, N. Ebrahimi, “Characterization of Interaction Regimes in Tapping Mode Atomic Force Microscopy”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010).
 • [199] M. H. Korayem, M. Taheri, M. Zakeri, “Simulation of Two-Dimensional Nanomanipulation of Particles by Atomic Force Microscope Based on Coulomb and Lugre Friction Models”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010).
 • [200] M. H. Korayem, S. Esmaeilzadeha, N. Rahmani, M. Shahkarami, “Nano Manipulation Simulation in A Virtual Reality Environment”, In the International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN 2010).
 • [201] M. Bamdad, M. H. Korayem, E. Etemadi, “Dynamic load carrying capacity for a helicopter as a flying automated crane”, Proceedings of 1st International Conference on Mechanical Engineering,Robotics and Aerospace (ICMERA 2010), Romania, 2-4 Dec, 2010.
 • [202] S. Samadzade, M. H. Korayem, N. Sarli, “AFM Based Nano Telemanipulation for indenting on the human chromosomes Using the Sliding Mode Impedance Controller”, 17th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2010), 2010.
 • [203] M. H. Korayem, N. Ebrahimi, “Dynamics of TMAFM in Liquid: Application to Molecular Metrology and Biological Sciences”, 17th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2010), 2010.
 • [204] M. H. Korayem, A. Motaghi, M. Zakeri, “Dynamic modeling of 2D nano-manipulation based on AFM in liquid invironment”, 17th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME2010), 2010.
 • [205] محرم حبیب نژاد، منیژه ذاکری،" مدل سازی نانومنیپولیشن دو بعدی نانو ذره با استفاده از میکروسکوپ اتمی AFM و بررسی پارامتر های هیدرو دینامیکی در آن" دومین همایش ICBME2010 ، 1389
 • [206] محرم حبیب نژاد، حجت بیناباجی، وحید عظیمی راد،" کاهش جرک (تغییرات مشتق) وارد بر ربات متحرک با استفاده از آنالیز حساسیت سوبل ضرایب وزنی کنترل بهینه" یازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 1389.
 • [207] M. H. Korayem, M. Taheri and M. Zakeri, “Simulation of Nanoparticles Manipulation Using AFM on the Basis of Lugre’s Friction Model”, Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2010), 2010.
 • [208] S. Samadzade, M. H. Korayem, N. Sarli, “A Novel Approach For the Design of a 1-Dof Nano-Telemanipulation System Involving a Virtual Slave and Environment Based on Passivity and Coupled Stability Theory”, Proceedings of the ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress & Exposition (IMECE2010), 2010.
 • [209] M. H. Korayem, A.Naebi, S. Esmaeilzadeha, A.M.Shahri, “Tele-operated Nano-manipulation in Liquid Environment with Atomic Force Microscopy”, Proceedings of the (IMECE2010), 2010.
 • [210] A. Naebi, H. Khoshravan, M.H. Korayem, “Comparing of PSO,AFSA and Hybrid PSO_AFSA Methods for Optimization of Fuzzy Logic Controller of DC motor”, (IMECE2010), 2010.
 • [211] M. H. Korayem, M. Nazemizadeh and V. Azimirad, “Optimal Motion Planning of Non-holonomic Mobile robots in Presence of Multi Obstacles”, Proceedings of the (INTERACT-2010), pp. 301-304, 2010.
 • [212] محرم حبیب نژاد، مسعود گراوانچی زاده ، سید مهدی رضائی، "طراحی محیط مجازی برای نانو مانیپولیشن ذرات توسط میکروسکوپ نیروی اتمی"همایش Nanotechnology2010 ، 1389.
 • [213] محرم حبیب نژاد، مصطفی ناظمی زاده، حامد رحیمی، "کاربرد روش المان محدود در مدلسازی رفتار دینامیکی ربات انعطاف پذیر فضایی و طراحی مسیر حرکت نقطه به نقطه آن"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،1389.
 • [214] محرم حبیب نژاد، حجت بیناباجی، وحید عظیمی راد، "طراحی مسیر بهینه منیپولیتورها با مفاصل انعطاف پذیر به منظورکمینه کردن جرک وارد بر موتورها"، دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران،1389.
 • [215] رضا حسامی، محرم حبیب ­ نژاد کورایم، خدیجه دائی نبی، "شبیه سازی رفتار دینامیکی منیپولیشن نانو ذره توسط میکروسکوپ نیروی اتمی جهت جلوگیری از تخریب نانوذره "، اولین همایش ملی فناوری نانو، 1389.
 • [216] رضا حسامی، محرم حبیب نژاد کورایم، خدیجه دائی نبی،" شبیه سازی تغییرشکل نانوذره توسط کانتیلور V شکل و مستطیلی شکل میکروسکوپ نیروی اتمی "، اولین همایش ملی فناوری نانو، 1389.
 • [217] مرضیه نوروزی، محرم حبیب ­ نژاد کورایم، خدیجه دائی نبی، "کنترل مد لغزشی منیپولاتور نانو ربات میکروسکوپ نیروی اتمی"، اولین همایش ملی فناوری نانو، 1389.
 • [218] م. حبیب نژاد، حسین جیریایی شراهی، محمد مهدی اقبال ،" تحلیل غیرخطی دینامیک نانو روبات میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه­ای در محیط مایع "، دومین ، 1389.
 • [219] مهسا جلالی ، محرم حبیب نژاد کورایم،" ردیابی مسیر دینامیکی معین ربات کابلی صفحه­ای توسط کنترلر مد لغزشی "، نخستین همایش منطقه­ای مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، اسفند ، 1389 .
 • [220] M. H. Korayem, M. M. Eghbal, “Analysis of Force Regimes in Tapping Mode Atomic Force Microscopy With Capillary Layer Interactions”, 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences Engineering and Medicine (NTC 2011).
 • [221] R. Hessami, M. H. Korayem, K. Daeinabi, “ Deformation Analysis of Nano-Particle During Manipulation By AFM V-Shaped Cantilever ”, 2nd Conferences on Applications of Nanotechnology in Sciences Engineering and Medicine (NTC 2011).
 • [222] Z. Rastegar; M. H. Korayem; M. Geramizadeh, Application of Contact Mechanics Models in Manipulation of Biological Cells, 5th Symposium on Advances in Science & Technology, 2011.
 • [223] Z. Rastegar; M. Haghpanahi, M. H. Korayem; M. Geramizadeh, FE Simulation of Cell Indentation by AFM, 5th Symposium on Advances in Science & Technology, 2011.
 • [224] M. Geramizadeh; M. H. Korayem; Z. Rastegar, Manipulation of biological cells by AFM, 5th Symposium on Advances in Science & Technology, 2011.
 • [225] M .H. Korayem; M. Nazamezadeh,"Optimal Path Planning of Non-holonomic Mobile robots in Presence of Multi Obstacles”, Proc. Int. Conf. of ISME20 11 , 2011.
 • [226] م. حبیب نژاد، محسن ایرانی ، سعید رفیعی نکو،" ظرفیت حمل بار بازوی مکانیکی در ردگیری مسیر مشخص به کمک فیدبک حالت غیرخطی "، نوزدهمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2011 ، 1390.
 • [227] یگانه باغی ، م. حبیب نژاد، ر. قادری" بررسی حرکت ارتعاشی کانتیلور خود محرک نانو ربات میکروسکوپ نیروی اتمی به منظورِ استفاده در مد ضربه ای جهت کاهش آسیب به سلول های زیستی " ، اولین همایش ملی نانوبیو تکنولوژی، 1390.
 • [228 ] م. حبیب نژاد، میمنت کشاورز معتمدی ، ص. صادق­زاده ، " ارائه یک مدل ساختاری برای هیسترزیس در مواد فروالکتریک " ، سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، 1390 .
 • [229] م. حبیب نژاد، بهزاد کدخدایی ، مهسا دوست حسینی، " پیاده سازی سیستم موقعیت یابی التراسونیک در تشخیص مختصات انتهای یک بازوی رباتیک دولینکی " ، اولین همایش ملی MEMS ، 1390.
 • [ 230 ] A. Naebi, M. Hoseinzadeh, M. H. Korayem, M. R. Neghabi, I. Rezazadeh, “Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid Genetic Algorithms”, Fifth Asia Modelling Symposium, IEEE Computer Society, pp. 117-122, 2011.
 • [ 231 ] A. Naebi, M. H. Korayem, F. Hoseinpour, S. Ramadass, M. Hoseinzadeh, “Simulation of Routing in Nano-manipulation for creating pattern with Atomic Force Microscopy using hybrid PSO-AS”, Spring Simulation Multiconferenc (SpringSim’11), Boston, MA, 3-7 April, 2011.
 • [ 232 ] Kh. Daeinabi, M. H. Korayem, “Dynamic Analysis of of the AFM Manipulator-Sample Interactions Using Nano-Contact Mechanics Models”, Proceedings of the 2011 IEEE, International Conference on Mechatronics and Automation, Beijing, China, pp 910-915, 2011.
 • [ 233 ] M. H. Korayem, M. Irani, “Motion Control and Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile Robot via Nonlinear Optimal Feedback”, AET_AME_26, India, 2011.
 • [234] S. Nourbakhsh, M. H. Korayem, “Introducing a New 6R Robot Simulator Software”, Paper in Int'l Conference on Future Computer Sciences and Application, pp. 216-219, 2011.
 • [235] M. H. Korayem, A. Homayouni, and S. Sadeghzadeh, “A Multi-scale Dynamic Approach for Nano-robotic Applications”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 1048-1053, 2011.
 • [236] M. H. Korayem, A. Homayouni, S. Sadeghzadeh, and V. Rahneshin,“A Semi-Analytic Modeling of Nonlinearities for Nano-robotic Applications, Part I: Macro and Micro Sized Systems”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 982-987, 2011.
 • [237] S. Sadeghzadeh, M. H. Korayem, and Homayouni, “A Shape-Feedback Approach for More Precise Automatic Nano Manipulation Process”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 964-969, 2011.
 • [238] M. H. Korayem, V. Rahneshin, "Effects of AFM tip vibrations on the dynamic behavior of manipulation procedure", The 1st International Conference on Acoustics and Vibration, 2011.
 • [239] A. Tajik, M. H. Korayem, H. Tourajizade, "Developing the force measurement device for cable robot and study of its Application", 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICME2011, 2011.
 • [240] M. H. Korayem, M. Jalali, H. Tourajizade, "Optimal Path Planning of Spatial Cable-Suspended Robot Subject to Maximum Load Carrying Capacity Using Optimal Sliding Mode Control Approach", 3rd International Conference on Manufacturing Engineering, ICME2011, 2011.
 • [241] م. حبیب نژاد، علی تاجیک ، علی ایمانیان، حامی تورجی زاده ، " محاسبه موقعیت عملگر نهایی ربات کابلی با استفاده از کشش کابل ها و خروجی انکودرها " ، دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1390.
 • [242] م. حبیب نژاد، سعید خیاط زاده، امیرحسین صفاری، حامی تورجی زاده ، " موقعیت یابی مکان عملگر نهایی برای کنترل ربات کابلی به کمک ترکیب پردازش تصویر و حسگر فاصله سنج " ، دوازدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران ، 1390.
 • [243] M. H. Korayem, A. I. Najafabadi, H. Tourajizadeh, " Control of ICaSbot Cable Robot Using Simultaneous Control of the Speed and Torque of the Motor", 1st Conference on Manufacturing Engineering, Xmech, 2012.
 • [244] M. H. Korayem, I, H. Irani, A. Hashemi, "Experimental test for stereo vision system to determine end-effector position of manipulator", 1st Conference on, Xmech, 2012.
 • [245] M. H. Korayem, A. M. Shafei, B. Kadkhodaei, F. Absalan, A. Azimi, S. F. Dehkordi, "Theoretical and Experimental Investigation of a Single-Link Elastic Manipulator System", 1st Conference on, Xmech, 2012.
 • [246] M. H. Korayem, M. Geramizadeh, "DNA Manipulation in Biological Liquid Environment Based on Atomic Force Microscopy", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), 2012.
 • [247] M. H. Korayem, N. Rahmani, S. Esmaeilzadehha, M. Shahkarami, "Simulation of Nano Manipulation with Rectangular Cantilever of Afm in Virtual Reality Environment", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), 2012.
 • [248] M. H. Korayem, Z. Rastegar, "Application of DMT Mechanics Model in Manipulation of Biological Cell: air and liquid environment", International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2012), 2012.
 • [249] M. H. Korayem, I. Khosravipour, "PATH PLANNING OF AN AUTONOMOUS MOBILE ROBOT AS AN ELECTRONIC BALL BOY USING OPTIMAL", 11th Australasian Conference in Mathematics and Computers in Sport. September 2012.
 • [250] M. H. Korayem, H. Tourajizadeh, "SPORTSMAN TRAINER, AUTOMATIC SPORT- BRANCARD AND STUDIO CAM MANAGER USING CLOSED LOOP CABLE SUSPENDED ROBOT", 11th Australasian Conference in Mathematics and Computers in Sport. Sept. , 2012.
 • [251] M. K. Motamedi, M. H. Korayem, "An Energy Based Model for Hysteresis Ferroelectric Materials", Proceedings of the 3rd International Conference on Nanotechnology: Fundamentals and Applications, Canada, 7-9 August 2012.
 • [252] ر. قادری، م. حبیب نژاد کورایم، "آنالیز حساسیت ارتعاشات غیرخطی میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در محیط مایع"، دومین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات، 1391.
 • [253] ر. قادری، م. حبیب نژاد کورایم، "آنالیز حساسیت پارامترهای هندسی میکروکانتیلور پیزوالکتریک در حرکت ارتعاشی خطی"، دومین کنفرانس بین المللی اکوستیک و ارتعاشات، 1391.
 • [254] M. H. Korayem, M. Taherifar, S. M. Maddah, h. Tourajizadeh, and S. Khayatzadeh, “Design and Programming a Graphical User Interface For the IcasBot Robot Using LabVIEW”, The 2nd International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, pp. 853-858, 2011.
 • [255] علیرضا حبیب نژاد کورایم، ر. قادری، م. حبیب نژاد کورایم، شاهرخ حسینی هاشمی، "شبیه سازی نانو توپوگرافی سطح نمونه در میکروسکوپ نیروی اتمی به کمک میکرو تیرک پیزو الکتریک"، دومین کنفرانس نانو تربیت مدرس، 1392.
 • [256] سحر رزاززاده، ر. قادری، م. حبیب نژاد کورایم، "ارتعاش غیرخطی میکروتیرک پیزوالکتریک چند لایه AFM در حالت خود-اندازه گیر در نزدیکی سطح نمونه"، دومین کنفرانس نانو تربیت مدرس، 1392.
 • [257] محرم حبیب­نژاد کورایم، فاطمه کردی،علی کفاش هوشیار ، "بررسی و شبیه‌سازی نیروهای موثر بر منیپولیشن نانو ذرات استوانه‌ای در محیط مایع"، همایش ملی مهندسی مکانیک، NCME2013 ، 1391.
 • [258] م. حبیب نژاد کورایم، سعید بدرلو، علی کفاش هوشیار، "مطالعه ضریب سختی کانتیلور V - شکل و تعیین ضرایب اصلاحی با توجه به تغییر شکل هندسی آن"، کنفرانس نانو دانشگاه بهشتی، 1392.
 • [259] M. Doosthoseni, B. Kadkhodaei, M. H. Korayem, A. M. Shafei, “An experimental electronic interface design for a Two-link elastic robotic arm”, International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT), 2013.
 • [260] M. Mohammadi, R. Ghaderi, M. H. Korayem, “FSI Analysis In Obtaining Frequency Response”, 5th International Conference on Nanosteucture (ICNS5), 2014.
 • [261] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, “Nonlinear Optimal Control via Finite Time Horizon State-dependent Riccati Equation”, The 2nd International Conference on Robotics & Mechatronics, 2014.
 • [262] M. H. Korayem, A. Khademi and, and S. Rafee Nekoo, “A Comparative Study on SMC, OSMC and SDRE for Robot Control”, The 2nd International Conference on Robotics & Mechatronics, 2014.

 • [263] E. Seidi, A. M. Shafei, M. H. Korayem, “Derivation of Dynamic Equations and Parametric Analysis for Dual Arm Mobile Manipulators using Recursive Gibbs-Appell Formulation”, The 2nd International Conference on Robotics & Mechatronics,October 16-17, 2014.

 • [264] M. H. Korayem, M. Ghasemi, M. Taheri, “Sensitivity Analysis of Nano-contact Mechanics Models by using the EFAST sensitivity analysis method”, The 5th International Congress on Nanosience & Nanotechnology (ICNN2014), 2014.

 • [265] M. H. Korayem, H. Khaksar, M. Taheri, “Simulating the contact mechanic of HT29 cancer cell based on atomic force microscopy”, The 5th International Congress on Nanosience & Nanotechnology (ICNN2014), 2014.

 • [266] M. Taheri, M. H. Korayem, “Simulating the AFM-based biomanipulation of cylindrical micro/nanoparticles”, The 5th International Congress on Nanosience & Nanotechnology (ICNN2014), 2014.

 • [267] M. Doosthoseni, B. Kadkhodaei, M. H. Korayem, A. M. Shafei, “Trajectory closed loop control experiment for a two-link elastic manipulator in presence of load”, IEEE, pp. 522-525, 2014.

 • [268] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, “Sliding Mode Control Design with Adaptable Gains for Robotic Manipulators”, The 2nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, 2015.

 • [269] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, “Suboptimal Tracking Control of Nonlinear Systems via State-dependent Differential Riccati Equation for Robotic Manipulators”, The 2nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, 2015.

 • [270] M. H. Korayem, S. Rafee Nekoo, “Nonlinear Suboptimal SDRE Controller for Cooperative Manipulators to Increase Dynamic Load Carrying Capacity”, The 2nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, 2015.

 • [271] M. H. Korayem, A. M. Shafei, “Dynamic Modeling and Parametric Analysis of Dual Arm Manipulator with Revolute–Prismatic Joints mounted on a nonholonomic mobile base”, The 2nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, 2015.

 • [272] M. H. Korayem, A. M. Shafei, “Theoretical Study of Viscoelastic Robotic Manipulators using Kelvin-Voigt Structural Damping Model”, The 2nd International Conference on Robotics & Mechatronics ICROM, 2015.

 •  [273] علیرضا حبیب‌نژاد کورایم، حسین پوررحمانی، محرم حبیب‌نژاد کورایم،" مدل‌سازی و شبیه‌سازی میکروکانتیلور چند لایه پیزوالکتریک براساس تئوری‌های‌تنش کوپله‌ اصلاح‌شده،گرادیان کرنشی و غیرمحلی در محیط هوا "، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2017، 1396.

 •  [274] علیرضا حبیب‌نژاد کورایم، معین عبدی، محرم حبیب‌نژاد کورایم، "بررسی اثر تغییر محیط بر توپوگرافی ناهمواری سطح توسط میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در محیط هوا و مایع"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2017، 1396.

 •  [275] علیرضا حبیب‌نژاد کورایم، میترا تقی زاده ، محرم حبیب‌نژاد کورایم، "آنالیز حساسیت دامنه میکروکانتیلور پیزوالکتریک غیر همگن در رطوبت­های مختلف"، بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2017، 1396.

  

  Publications – Others

  

 • Korayem, M.H., Ghariblu H., Wheeled Mobile Flexible Manipulator Dynamic Motions with Maximum Load Carrying Capacities, Chapter in Mobile Robots: New Research, Nova Science Publishers, Inc., 2005.
 • Korayem, M.H., Mathmatica Software and Its Engineering Application, IUST publishing Co. , First edition, 1998; reprints 2000, 2003, 2007.
 • Korayem, M.H., Advanced Engineering Mathematics with Mathematica and Matlab, IUST publishing Co. , 2002.
 • Korayem, M.H., Numerical Dynamic of Robot, IUST publishing Co. , 2000.
 • Korayem, M.H., Proc. Of Research Managements Conference, IUST publishing Co. , 2000.
 • Korayem, M.H., Proc. International Conference of ISME98, IUST publishing Co. , (in four Vols), 1998.
 • Korayem, M.H., Robot Control and Analysis, IUST publishing Co., 1997; reprints 2009.

  Nationally Registered Patents

 

 

  Patent Title

  Corresponding

  Faculty Member

  Co-Workers

  year

  1

  Six Degree of Freedom Robot

  M. H. Korayem

  R. Ahmadi, N. Jaafari, Y. Jamali, M. Kiomarsi

  2007

  2

  Tele Robot Based on Frequency Tone Modulation

  M. H. Korayem

  A. Agili, M. Geravanchizadeh

  2007

  3

  Mobile Mechanical Robot

  M. H. Korayem

  H. R. Heidari

  2007

  4

  An Innovative Method for Tracking Trajectories for Robot

  M. H. Korayem

  M. Esmaeili

  2008

  5

  End Effectors for Tomato Harvesting Robot

  M. H. Korayem

  A. H. Taki

  2008

  6

  Mathematical Modeling of moving Cable

  M. H. Korayem

  A. Alipour

  2008

  7

  Mechanical RoboCrane

  M. H. Korayem

  M. Bamdad

  2010

  8

  HardWare RoboCrane

  M. H. Korayem

  M. Bamdad

  2010

Awards & Honors
 •   Distinguished Researcher of the year in Nano-award festival, Awarded by Iranian Nanotechnology festival, Tehran, Iran, 2012

 •   Distinguished Researcher of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 2010

 •   Distinguished Researcher of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 2007

 •   Distinguished Professor of the year Award, in Iran, Ministry of Culture and Higher Education, Tehran, Iran, 2005.

 •   Distinguished Phd Thesis supervisor in solid mechanics, Awarded by Iranian Society of Mechanical Engineers, Isfahan, Iran, May 2005.

 • Supervisor of the "Jaro Khakandaz Robot" project, Second prizewinner of the Second Youth Kharazmi Award, Tehran, Iran, 2000.
 • Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology , Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , 2000.
 • Distinguished Research project "Mobile Robot", Awarded by Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 2000.
 • Distinguished Research project "Automated Load Carrying Using AtlasII Robot", Awarded by Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , 2000.
 •   Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran, 1999.

 • Distinguished Researcher of the year Award, in Iran University of Science & Technology , Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , 1998.
 • Outstanding Lecturer of the year Award, in mechanical engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran , 1997.
 • Ministry of Culture and Higher Education’s PhD Scholarship award, Tehran, Iran , 1989.

 عناوین پروژه های تحقیقاتی و صنعتی

 

  ردیف

  عنوان پروژه

  کارفرما

  1

  طراحی و ساخت ربات الاستیک

  دانشگاه ولنکنگ

  2

  تجزیه و تحلیل رباتها با مفاصل الاستیک

  دانشگاه علم و صنعت

  3

  گزارش مطالعات اولیه پروژه خودروی دودیفرانسیل SUV

  شرکت دسکو

  5

  ارائه پرویزدال دودرهزار زمزم

  شرکت زمزم

  6

  حمل اتوماتیک قطعات به کمک ربات اطلس II

  دانشگاه علم وصنعت

  7

  همکاری وتامین مالی صنعت در برگزاری کنفرانس مکانیک

  شرکت دسکو

  8

  تجزیه و تحلیل مشخصه های دینامیکی رباتها

  دانشگاه علم وصنعت

  9

  مشارکت در برگزاری ششمین کنفرانس مکانیک

  وزارت صنایع

  10

  مستندسازی اسناد مربوط به رباتها

  وزارت صنایع

  11

  طراحی و ارائه ربات جهت صنایع خودرو

  دانشگاه علم وصنعت

  12

  آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک

  دانشگاه علم و صنعت

  13

  ربات متحرک

  سازمان پژوهشها

  14

  طراحی و ساخت ربات مونتاژ گر

  وزارت صنایع

  15

  نرم افزار چندرسانه ای رباتیک: طراحی

  وزارت صنایع

  16

  ساماندهی یک تیم فوتبال از رباتها

  دانشگاه علم و صنعت

  17

  تکنولوژی ربات

  سازمان مدیریت

  18

  ارتقا توسعه سیستم پژوهشی دانشگاه

  دانشگاه علم وصنعت

  19

  تحقیق و بررسی استاندادهای عملکردی، پارامتری و شرایط محیطی رباتهای صنعتی

  مؤسسه استاندارد

  20

  مشارکت در برگزاری دو مین سمینار ساماندهی

  وزارت صنایع

  21

  مدلسازی ربات با پایه متحرک

  دانشگاه علم وصنعت

  22

  مستند سازی اسناد جهت جشنواره خوارزمی

  دانشگاه علم وصنعت

  23

  طراحی مکانیزمی ( Manipulator ) جهت نصب و حمل باک خودرو سواری پژو RD

  ایران خودرو

  24

  مدلسازی و شبیه سازی بازوی مکانیکی صلب و الاستیک

  دانشگاه علم وصنعت

  25

  بررسی رفتار سینماتیک دینامیک شانه انسان: دیدگاه رباتیک

  دانشگاه علم وصنعت

  26

  اولویت بندی پروژه های تحقیقاتی در صنعت ماشین سازی و تجهیزات غیر پزشکی در راستای ارتقاء و کنترل منطبق با سیاستهای مؤسسه استاندارد بصورت کمی

  مؤسسه استاندارد

  27

  طراحی مکانیزمی جهت تغذیه اتوماتیک مهره در سایزهای مختلف به دستگاه نقطه جوش

  ایران خودرو

  28

  شبیه سازی و انجام تستهای آزمایشگاهی ربات به کمک دوربین: تست های عملکردی

  دانشگاه علم وصنعت

  29

  امکان سنجی استفاده از ربات های پاششی لای درب خودرو ، در خط رنگ رو

  ایران خودرو

  30

  شبیه سازی طراحی , ساخت و انجام تستهای آزمایشگاهی ربات به کمک دوربین

  دانشگاه علم وصنعت

  31

  بازوی مکانیکی با پایه متحرک

  دانشگاه علم وصنعت

  32

  یافتن مسیر بهینه روباتهای انعطاف‌ پذیر

  دانشگاه علم وصنعت

  33

  تعیین ظرفیت حمل بار و مسیر بهینه برای ربات کابلی فضایی انعطاف پذیر

  دانشگاه علم وصنعت

  34

 تعیین ظرفیت حمل بار بازوی مکانیکی به روش SDRE

  دانشگاه علم وصنعت

  35

رفتار ارتعاشی میکروکانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی غوطه ور در مایع

  دانشگاه علم وصنعت

  36

شبیه سازی کنترل کننده مود لغزشی منیپیولیشن نانوذره توسط میکروسکوپ نیروی اتمی در مود تماسی

  دانشگاه علم وصنعت

  37

مدلسازی و کنترل موتورهای ربات کابلی ICasBot  و پیاده ­سازی کنترل حلقه بسته

  دانشگاه علم وصنعت

  38

طراحی و ساخت منیپولاتور با دو لینک انعطاف پذیر

  دانشگاه علم وصنعت

  39

مدلسازی دینامیکی حرکت نانو ذرات استوانه ای با استفاده از نانو ربات AFM

  دانشگاه علم وصنعت

  کتاب تألیف و ترجمه

  

  عنوان کتاب

  نام و نام خانوادگی

  تاریخ

  1

  تجزیه، تحلیل وکنترل ربات

  حبیب نژاد کورایم

  1376

  2

  نرم افزار Mathematica و کاربرد مهندسی آن

  حبیب نژاد کورایم

  1377

  3

  دینامیک محاسباتی رباتها

  حبیب نژاد کورایم

  1379

  4

  Proceedings of the ISME 98 VOL. II

  حبیب نژاد کورایم

  1377

  5

  Proceedings of the ISME 98 VOL. V

  حبیب نژاد کورایم

  1377

  6

  مجموعه مقالات کنفرانس مکانیک جلد 1

  حبیب نژاد کورایم

  1377

  7

  مجموعه مقالات کنفرانس مکانیک جلد 3

  حبیب نژاد کورایم

  1377

  8

  مجموعه مقالات سمینار ساماندهی در برنامه سوم توسعه

  حبیب نژاد کورایم

  1379

  9

  ریاضیات مهندسی پیشرفته با نرم افزار Mathematica و MatLab

  حبیب نژاد کورایم

  1381

  10

نانورباتیک

حبیب نژاد کورایم

1394

 

  عناوین پروژهای دکتری

  ردیف

  عنوان پروژه

  دانشجو

  دانشگاه

  تاریخ

  1

  ماکزیمم حمل بار دینامیکی بازوی الاستیک متحرک

      ها شم غریبلو
    

  علم و صنعت

  1382

  2

  تعیین ظرفیت حمل بار دینامیکی منیپولاتورهای انعطاف‌پذیر به روش کنترل بهینه

      امین نیکوبین     

  علم و صنعت

  1386

  3

  محاسبه ماکزیمم بار مجاز ربات سیار بازودار الاستیک در حضور مانع

      وحید عظیمی راد     

  علم و صنعت

  1389

  4

  تجزیه و تحلیل حرکت ربات موازی فضایی با محرک کابلی به منظور تعیین حداکثر ظرفیت بار

      مهدی بامداد     

  علم و صنعت

  1389

  5

  تحلیل دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه ای در هوا و مایع در مقیاس نانو

      نازیـلا ابراهیمی     

  علم و صنعت

  1390

  6

  مدلسازی دینامیکی منیپولیشن نانوذرات بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی با کانتیلور V شکل در شرایط محیطی مختلف

      منیژه ذاکری     

  علم و صنعت

  1390

  7

  تعیین ظرفیت حمل بار منیپولاتور با لینک انعطاف­پذیر تحت تغییر شکل بزرگ

      حمید رضا حیدری     

  علم و صنعت

  1390

  8

  نانو مکانیک تماس و کنترل پروب نانو ربات میکروسکوپ نیروی اتمی در مود تماسی و شرایط محیطی هوا

      خدیجه دایی نبی     

  علوم تحقیقات

  1390

  9

  محاسبه ماکزیمم بار مجاز بازوی مکانیکی الاستیک به روش کنترل بهینه حلقه بسته

      محسن ایرانی     

  علم و صنعت

  1391

  10

  مدلسازی دینامیک جابجایی نانوساختارها براساس روشهای چندمقیاسی

      صادق صادق­زاده     

  علم و صنعت

  1391

  11

  محاسبه ماکزیمم بار مجاز ربات کابلی انعطاف پذیر به روش کنترل بهینه حلقه بسته

      حامی تورجی زاد     

  علم و صنعت

  1391

  12

  تجزیه و تحلیل ارتعاشی کانتیلور نانو ربات AFM با لایه پیزوالکتریک در محیط مایع در مد ضربه ای

      رضا قادری     

  علوم تحقیقات

  1392

  13

  مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت نانو ذرات استوانه ای با استفاده از نانو ربات AFM

      علی کفاش هوشیار     

  علوم تحقیقات

  1392

  14

  آنالیز دینامیک غیر خطی میکروسکوپ نیروی اتمی در مود ضربه ای تحت تاثیر نیروهای برهمکنش در محیط مایع

      مهرنوش دمیرجی     

  علوم تحقیقات

  1392

  15

  کاربرد روش گیبس اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات الاستیک با قیود غیرهولونومیک

      علی محمد شافعی     

  علم و صنعت

  1393

  16

  کنترل از راه دور مانیپولیشن نانو ذرات بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM ) به کمک تکنیک های پردازش تصویر و الگوریتم های ژنتیک

      اسماعیل اسماعیل زاده     

  علوم تحقیقات

  1393

  17

  مدل­سازی دینامیکی و آنالیز حساسیت منیپولیشن میکرو/نانوذرات زیستی به وسیله‌ی میکروسکوپ نیروی اتمی

      معین طاهری     

  علم و صنعت

  1393

  18

  تجزیه و تحلیل ارتعاشی کانتیلور نانو ربات AFM با دولایه پیزوالکتریک در محیط هوا و مایع در مد ضربه ای

      امیر نهاوندی     

  علوم تحقیقات

  1393

  19

  تجزیه و تحلیل حرکت بازوی مکانیکی انعطاف‌پذیر به منظور تعیین حداکثر ظرفیت حمل بار

  

      حبیب اسفندیاری     

  علوم تحقیقات

  1394

  20

  کنترل کنترل بازوی مکانیکی سیار در بازه زمانی مشخص به روش بهینه غیرخطی مبتنی بر معادله ریکاتی وابسته به حالت

      سعید رفیعی نکو

      

  علم و صنعت

  1394

  21

  کنترل و مطالعه عملکرد ربات کابلی شش درجه آزادی فضایی نامقید الاستیک با پایه متحرک

      مهدی یوسف زاده     

  علم و صنعت

  1394

  22

  تحلیل دینامیک غیرخطی هیسترزیس پیزواکچویتورها بر اساس روش المان محدود

      احمد همایونی     

  علم و صنعت

  1395

  23

  مدل­سازی منیپولیشن میکرو/نانوذرات زیستی مختلف با تیرک­های V شکل و خنجری در محیط های بیولوژیکی

    

  علوم تحقیقات

  1395

  24

  

  وظیفه خواه

  علوم تحقیقات

  1395

  25

  تجزیه ‌و تحلیل حرکت دینامیکی میکرو ربات AFM در محیط هوا و مایع در حضور نیروهای بین سطح نمونه و پراب

  علیرضا حبیب نژاد

  علم و صنعت

  1396

  26

مدل‌سازی دینامیکی بازوی مکانیکی N-لینکی انعطاف پذیر سیاربا مفاصل R-P 

  سیاوش فتح اللهی

  علم و صنعت

  1396

  27

  

 علی اکبر علی پور

  علم و صنعت

  1397

  28

 زهرا رستگار

  علم و صنعت

  1397

  29

 حسام خاکسار

  علم و صنعت

  1397

  30

 روزبه نوحی

  علم و صنعت

  1398

  31

 هانیه منشی زاده

  علم و صنعت

  1398

  

  عناوین پروژهای کارشناسی ارشد

  ردیف

  عنوان پروژه

  دانشجو

  دانشگاه

  تاریخ

  1

  سینماتیک و دینامیک رباتهای الاستیک به روش سیستم لینک های صلب معادل

  محمد رضا بنی طعمه

  علم و صنعت

  1374

  2

  کنترل بهینه زمانی جابجا کننده های مکانیکی

  ایرج پورفتحی

  علم و صنعت

  1375

  3

  طراحی وساخت قالب ریخته گری دقیق پره ردیف اول توربین گازی

  حسین آقاپور

  علم وصنعت

  1375

  4

  تجزیه و تحلیل حرکت دینامیکی ربات با مفاصل الاستیک

  محمد رضا مسعودی فر

  علم و صنعت

  1375

  5

  تولید بهینه مسیر ابزار جهت ماشینکاری سطوح سه بعدی SCULPTURED

  احمد موسی خان پور

  علم و صنعت

  1375

  6

  پیاده سازی الگوریتم کنترل لغزشی و طراحی و ساخت مدارواسط

  اشکان علیدوست

  علم و صنعت

  1376

  7

  تجزیه و تحلیل رفتار دینامیکی ربات تحت مسیرهای سرعت مختلف

  مهدی سرمست

  واحد مرکز

  1376

  8

  تولید اتوماتیک قطعات توسط CNC وحمل آن توسط ربات آزمایشگاهی اطلس 2

  افشین یوردخانی

  علم و صنعت

  1376

  9

  حل عددی و تجربی روی اتومبیل

  کامران خدا رضا

  علم و صنعت

  1376

  10

  بررسی مدل استوانه کوره دوار جهت تحلیل تنش کوره دوار سیمان

  مجید محمد زاده

  علم و صنعت

  1377

  11

  تحلیل کوره های پخت سیمان

  نجاتی

  علم وصنعت

  1377

  12

  سازی مسیر یک ربات ماکزیمم باردینامیکی

  مهران خوشبخت

  علم وصنعت

  1377

  13

  روش عصبی -فازی برای جبران اصطحکاک در کنترل موقعیت

  داریوش شاه گشتاسبی

  علوم تحقیقات

  1377

  14

  مدلسازی ربات اطلس II وارائه تست های دینامیکی

  علیرضا بهمن

  علوم تحقیقات

  1377

  15

  مدلسازی سیستم تعلیق ربات متحرک

  بهروز عطائی

  علوم تحقیقات

  1377

  16

  طراحی و اجراء تست های آزمایشگاه رباتیک

  سید مجید طوسی

  علوم تحقیقات

  1377

  17

  روش های هدایت و کنترل روبات متحرک

  مهران محسن زاده

  علوم تحقیقات

  1377

  18

  بررسی رفتار سینما تیکی یک مدل شش درجه آزادی از شانه انسان

  کورش نخعی

  علوم تحقیقات

  1378

  19

  بررسی تاثیرپارامترهای هندسی ربات برعملکرد دینامیکی بهینه اش

  م. آقا امینی

  علم وصنعت

  1378

  20

  طراحی و ساخت مکانیکی یک ربات تحرک

  اصغر عابدینی

  علم وصنعت

  1378

  21

  طراحی و ساخت ربات متحرک

  علیرضا میرشاهی

  علوم تحقیقات

  1378

  22

  طراحی ربات جهت مونتاژ

  احسان جابری

  علوم تحقیقات

  1378

  23

  ربات متحرک چرخدار

  مجید چیت سازان

  علم وصنعت

  1378

  24

  مشابه سازی معادلات حرکت رباتهای الاستیک به روش اجزاء محدود

  محمد تقی کرمی

  علم وصنعت

  1378

  25

  طراحی نرم افزار چند رسانه ای رباتیک

  علی آزموده

  علم وصنعت

  1378

  26

  ارائه الگوریتم برای روبات الاستیک به کمک زبانهای سمبولیک

  شاهین کاظمی

  علم وصنعت

  1378

  27

  مدلسازی و ساخت بازوی مکانیکی سه درجه آزادی

  شهریار صفایی فر

  علوم تحقیقات

  1379

  28

  طراحی و شبیه سازی سیستم تعلیق ربات متحرک خودمختار

  سیاوش مدرس

  علم وصنعت

  1379

  29

  ساخت یک ربات مونتاژگر

  محمدحسن مختاری

  علم وصنعت

  1379

  30

  طراحی یک منیپولاتور جهت خط مونتاژگر

  سهراب عزیزی

  علم وصنعت

  1379

  31

  طراحی تستهای آزمایشگاهی ربات متحرک چرخدار

  محمد رضا مسیبی

  علم وصنعت

  1379

  32

  تحقیق در جهت اتوماسیون نمودن خط ذوب و ریخته گری مواد و طراحی یک ربات مناسب برای نمونه گیری از کوره های فولادسازی شرکت فولاد مبارکه

  اسماعیل سلطانی

  علوم تحقیقات

  1379

  33

  ساخت کنترولر یک ربات مونتاژگر

  سعید جوان

  علوم تحقیقات

  1379

  3 4

  پیاده سازی کنترولر ربات مونتاژگر

  رضای

  علوم تحقیقات

  1379

  35

  مدلسازی روبات جوشکاری در صنایع خودرو سازی

  فرشاد فرنوش

  علوم تحقیقات

  1380

  36

  تجزیه، تحلیل و طراحی پنجه

  امیر احدی

  علوم تحقیقات

  1380

  37

  شبیه سازی رباتهای فوتبالیست

  کارکرنژاد

  علوم تحقیقات

  1381

  38

  طراحی و پیاده سازی و ساخت سخت افزاری بینایی ربات

  کامراد خوشحال

  علوم تحقیقات

  1381

  39

  پیاده سازی سیستم بینایی ربات

  علی اکبرپور

  علوم تحقیقات

  1381

  40

  طراحی ربات صنعتی و استاندارد سازی آن

  تیمور خانعلی

  علوم تحقیقات

  1381

  41

  مدلسازی و کنترل ربات با استفاده از PLC

  ابوالقاسم فارسی

  علم وصنعت

  1381

  42

  ارائه سیستم چند رسانه ای در طراحی مکانیکی ربات

  شهاب منصور بقایی

  علم وصنعت

  1381

  43

  طراحی و ساخت قسمت مکانیکی ربات فوتبالیست اندازه متوسط

  محمد علی حبیبی

  علم وصنعت

  1381

  44

  تجزیه و تحلیل ربات با مفاصل انعطاف پذیر و پایه متحرک

  محمد حسین ابراهیمی

  علم وصنعت

  1381

  45

  استخراج پارامترهای ربات جهت انجام تستهای عملکردی و تدوین استاندارد رباتها

  عباس تهرانی معتمد

  علم وصنعت

  1382

  46

  ارائه تستهای آزمایشگاهی ربات سیلر با بکارگیری بینایی و بررسی خطاهای موجود در آن

  نیما شیعه بیکی

  علم وصنعت

  1382

  47

  طراحی مکانیزمی ( Manipulator ) جهت حمل مواد و بدست آوردن ماکزیمم بار

  سید اکبر هاشمی

  علم وصنعت

  1382

  48

  مدلسازی، شبیه سازی و طراحی ربات پرستار

  یاسر مداحی

  علم وصنعت

  1382

  49

  طراحی و استاندارد‌سازی ربات سیلر با ساختار کارتزین ( 3P )

  سید یاسر قریشی

  علم وصنعت

  1382

  50

  طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و تست ربات متحرک با بازوی مکانیکی

  علیرضا نخعی

  علم وصنعت

  1383

  51

  3R طراحی و ساخت بازوی مکانیکی

  ناصر جعفری

  علم وصنعت

  1383

  52

  طراحی و ساخت مچ و گریپر ربات

  یعقوب جمال ی

  علم وصنعت

  1383

  53

  مدلسازی دینامیکی بازوی الاستیک به روش اجزا محدود

  پ درام علیمرادی

  علم وصنعت

  1383

  54

  تعیین ظرفیت حمل بار ماکزیمم ربات به روش فیدبک خطی

  فرهاد داورپناه

  علوم تحقیقات

  1383

  55

  شبیه‌سازی و ارائه تست‌های آزمایشگاهی خطاهای ربات متحرک

  تورج بنی رستم

  علوم تحقیقات

  1383

  56

  تعیین ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات با مفاصل انعطاف‌پذیر

  سید احسان فرهمندپور

  علوم تحقیقات

  1383

  57

  Investigation and Analysis of Sweeper Mobile Robot and its Experimental Tests

  V. Ehtemam Haghighi

  علم وصنعت

  1384

  58

  Dynamic Load Carrying Capacity of Mobile-Base Flexible Link Manipulators

  Amir Heidari

  علم وصنعت

  1384

  59

  استاندارد سازی فرآیند طراحی ربات به کمک آنالیزهای FMEA و QFD

  علیرضا ایروانی

  علم وصنعت

  1384

  60

  مدل‌سازی و تعیین ظرفیت حمل بار سکوی حرکتی 6 درجه آزادی برمبنای ربات موازی Stewart

  محسن شکری

  علم وصنعت

  1384

  61

  سیستم چند رسانه‌ای سخت افزاری و کنترل رباتیک تحت شبکه

  شهرام محرمی

  علوم تحقیقات

  1384

  62

  مدلسازی و شبیه سازی بازوی مکانیکی الاستیک به روش Gibbs-Appell جهت تعیین بار ماکزیمم

  علیرضا پاشازاد

  علوم تحقیقات

  1384

  63

  تجزیه وتحلیل تستهای عملکردی بازوی مکانیکی

  میثم کیومرثی

  علوم تحقیقات

  1384

  64

  طراحی و مدلسازی بازوی ربات شش درجه آزادی

  رامت ی ن عاشورزاده

  علوم تحقیقات

  1384

  65

  مدلسازی دینامیکی جابجایی نانوذرات توسط مانیپولاتور نانوربات AFM

  منیژه ذاکری

  علم و صنعت

  1385

  66

  بررس ی بازوها ی مکان ی ک ی جهت حمل بار د ی نام ی ک ی

  حم ی د رضا ح ی در ی

  علم و صنعت

  1385

  67

  طراحی مانیپولاتور Manipulator جهت حمل بار و ارائه تستهای آزمایشگاهی

  امیرغلامی

  علوم تحقیقات

  1385

  68

  مدلسازی و شبیه سازی بازوهای مکانیکی انعطاف پذیر با حلقه بسته

  علیرضا میرمحمدخانی

  علوم تحقیقات

  1385

  69

  استاندارد سازی فرآیند طراحی روبات با بکارگیری روشهای استاندارد FMEA و QFD

  اشکان مراد حاصل

  علوم تحقیقات

  1385

  70

  روشهـای تست ربات جهت استخـــراج مشخصه های آن

  روزبه احمدی

  علم و صنعت

  1385

  71

  عملکرد و تست ربات های متحرک

  وحید عظیمی راد

  علم و صنعت

  1385

  72

  تعیین ظرفیت حمل بار ربات دوپا

  مهدی هاشمی

  علم و صنعت

  1385

  73

  تعیین حداکثر ظرفیت حمل بار در ربات با مفاصل الاستیک با استفاده از روش کنترل مود لغزشی

  علی پیله چیان

  علم و صنعت

  1385

  74

  Simulation of Visual Servo Control and Performance Tests of the 6R Robot Using Position Based and Image Based Approaches

  Fatemeh.S. Heidari

  علم و صنعت

  1385

  75

  بهینه سازی مسیر ربات لینک الاستیک تحت ماکزیمم بار دینامیکی به روش Genetic Algorithm

  پیمان فتاحیه

  

  علم و صنعت

  1385

  76

  طراحی وتستهای آزمایشگاهی پنجه روبات

  غلام رضا شاه علینیا

  علوم تحقیقات

  1385

  77

  ظرفیت حمل بار ربات با مفاصل انعطاف پذیر به روش سیستمهای هوشمند

  پیمان سلطانی

  علوم تحقیقات

  1385

  78

  مدل سازی وشبیه سازی وانجام تست های آزمایشگاهی ربات شش محوره و کنترل آن از طریق خط تلفن

  حامد عقیلی

  علوم تحقیقات

  1385

  79

  استراتژی تعیین نرخ تغذیه در ماشین کاری با ابزار کروی بر اساس مدل پیشرفته نیرو های براده برداری

  ا هنگر

  علوم تحقیقات

  1386

  80

  کنترل ربات با لینک الاستیک برای مسیر از پیش تعیین شده

  سینا فیروزی

  علوم تحقیقات

  1385

  81

  بررسی ربات VW-SEF G121 جهت بکارگیری در صنایع داخل

  محمد اسماعیلی

  علم و صنعت

  1386

  82

  بررسی امکان به کارگیری اینترفرومتری جهت تست های عملکردی ربات

  بهنام حسین‌خانی

  علم و صنعت

  1386

  83

  بررسی ربات های میوه چین

  امیرمسعود تاکی

  علم و صنعت

  1386

  84

 مدلسازی و شبیه سازی ربات با لینک الاستیک به روش گیبس-اپل

  علی محمد شافعی

  علم و صنعت

  1386

  85

  بررسی روشهای مدلسازی دینامیکی و کنترل AFM و کاربرد آن در مهندسی پزشکی

  صابر ظفری

  علم و صنعت

  1386

  86

  بهینه سازی مسیر حرکت ربات با مفاصل الاستیک

  جلیل ناجی

  علم و صنعت

  1386

  87

  طراحی میکروجراحی با استفاده از میکرومانیپولیتور چند درجه آزادی

  فاطمه مهندسی

  علم و صنعت

  1386

  88

  مدلسازی و شبیه سازی سینماتیک و دینامیک پروتئین‌ها و بررسی تغییر فرم آنها جهت کاربرد در نانورباتیک

  اشکان دریانی

  علم و صنعت

  1386

  89

  مدلسازی و شبیه سازی نانو منیپولیشن قطعات غیر کروی

  علی کفّاش هوشیار

  علوم تحقیقات

  1386

  90

  کالیبراسیون رباتهای صنعتی

  علیرضا پورکاظمی

  علوم تحقیقات

  1386

  91

  هدایت و انجام تست های ربات 6 محوره توسط دوربین

  اعظم السادات نوربخش

  علوم تحقیقات

  1386

  92

  استخراج معادلات ربات 6R و بکارگیری آنها برای طراحی بخش شبیه ساز کنترلر و هدایت ربات

  مهدی مسعودی

  علوم تحقیقات

  1386

  93

  تله ربات تحت شبکه و طراحی اینترفیس ON LINE ربات 6R و همگام سازی شبیه ساز با واسط کاربر

  سمیه احمدی

  علوم تحقیقات

  1386

  94

  بررسی معادلات حرکت ،ارتعاشات غیر خطی و پایداری کابلهای متحرک با سرعت متغیر

  علی اکبر علی پور

  علم و صنعت

  1386

  95

  طراحی کنترلر و رویتگر مود لغزان برای ربات با لینک الاستیک

  رضا حقیقی

  علم و صنعت

  1387

  96

  تعیین ظرفیت حمل بار با استفاده از ترکیب روش های کنترل غیر خطی و شبکه های عصبی

  علی اکبر علمداری

  علم و صنعت

  1387

  97

  جبرانسازی اثرات غیرخطّی در میکروسکوپ­های پروبی روبشی ( SPMs ) و نانومنیپولیشن خودکار با میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM )

  صادق صادق­زاده

  

  علم و صنعت

  1387

  98

  کنترل ربات فضایی با تحریک کابلی با استفاده از کنترل بازخورد خطی شده

  حامی تورجی زاده

  علم و صنعت

  1387

  99

  تحلیل بیومکانیکی وزنه بردار

  سید علیرضا مصطفی

  علم و صنعت

  1387

  100

  بررسی رباتهای هوائی با محرک کابلی

  محمد ایران پور

  علم و صنعت

  1387

  101

  بررسی روشهای تعیین مسیر بهینۀ بازوهای انعطاف پذیر

  حامد رحیمی

  علم و صنعت

  1387

  102

  طراحی بهینه مسیر برای یک نمونه ربات فضایی موازی با محرک کابلی

  شراره بیات

  علوم تحقیقات

  1387

  103

  شبیه سازی کنترلر موقعیت در مقیاس نانو/میکرو بر پایه عملگر پیزو الکتریک

  وحید مشهدی صادق

  علوم تحقیقات

  1387

  104

  مدلسازی فرآیند نانومانیپولیشن بوسیله نانو ربات AFM و امکان سنجی آزمایش عملی

  مهدی محمدشاهی

  علوم تحقیقات

  1387

  105

  کنترل از راه دور مانیپولیشن نانوذرات بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی( AFM )

  مهدی رضایی

  علوم تحقیقات

  1387

  106

  کنترل حرکت ربات انسان نمای دوپای هفت درجه آزادی با تاثیر نیروهای محیطی

  یاشار حبیب یار

  علم و صنعت

  1387

  107

  آنالیز حساسیت ظرفیت حمل بار توسط AFM در نانومنیپولیشن

  آتنا امانتی

  علوم تحقیقات

  1388

  108

  طراحی مسیر بهینه روبات به روش کنترل بهینه

  مهدی ستایش حق

  علوم تحقیقات

  1388

  109

  کنترل Real-Time نمونه آزمایشگاهی ربات محرک کابلی

  اروانی

  علوم تحقیقات

  1388

  110

  ساخت ربات کابلی صفحه ای 4 محوره

  رضا ملک زهتاب

  علوم تحقیقات

  1388

  111

  مدلسازی سینماتیکی دینامیکی و تعیین ظرفیت حمل بار یک ربات موازی فضایی

  احسان داورزنی

  علم و صنعت

  1388

  112

  مدل سازی و شبیه سازی رفتار دینامیکی نانو کانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی ( AFM )

  یلدا حسینی

  علوم تحقیقات

  1388

  113

  تحلیل دینامیکی ربات محرک کابلی فضایی در حضور انعطاف پذیری کابلها جهت تعیین مسیر بهینه با ماکزیمم حمل بار دینامیکی

  خالد نجفی

  

  علوم تحقیقات

  1388

  114

  مقایسه و تعیین ظرفیت حمل بار بازوی ربات با انواع پایه های متحرک برای مرز ثابت و متحرک

  مجتبی ابوالحسنی

  علم و صنعت

  1388

  115

  ساخت ربات معلق 6 کابله با تحریک کابلی

  محسن بابایی

  علم و صنعت

  1388

  116

  مدلسازی و تحلیل دینامیک هیبریدی - غیر خطی نانو میکروسکوپ نیروی اتمی در مد ضربه ای با در نظر گرفتن نیروی واندروالس، تقابل مویینگی و نیروی دافعه

  عبداله کاوسی

  علم و صنعت

  1388

  117

  مدلسازی و شبیه سازی سینماتیک و دینامیک رباتهای هوائی با محرک کابلی

  محمد ایران پور

  علم و صنعت

  1388

  118

  محاسبه ظرفیت حمل بار ربات متحرک بازودار غیرهولونومیک با روش چند مرحله ایی و تفکیک اجزا

  حامد وطن جو

  

  علم و صنعت

  1388

  119

  بهینه سازی مسیر بازوی انعطاف پذیر با پایهً متحرک به روش کنترل بهینه

  حامد رحیمی

  علم و صنعت

  1388

  120

  طراحی و ساخت ربات شش کابله برای طی مسیر نقطه به نقطه در فضا

  حمید شفیعی

  علم و صنعت

  1388

  121

  تحلیل Creep و هیسترزیس در نانومنیپولیشن AFM و مقایسه روشهای PI و Preisach در اصلاح آنها

  عزیز فتاحی

  علوم تحقیقات

  1389

  122

  کنترل ازراه دور نانومانیپولیشن درمحیط مایع برپایه میکروسکوپ نیروی اتمی( AFM )

  احمد نائبی

  علوم تحقیقات

  1389

  123

  تعیین حداکثر ظرفیت حمل بار در ربات ­ های متحرک با بازوی مکانیکی و مفاصل انعطاف پذیر به کمک کنترل به روش SMC

  ابوالفضل محمدی­جو

  علم و صنعت

  1389

  124

  محاسبه ظرفیت حمل بار ربات متحرک در حضور موانع به روش میدان پتانسیل مجازی

  مصطفی ناظمی زاده

  علم و صنعت

  1389

  125

  بررسی روشهای آنالیز حساسیت و کاربردهای آن در نانو ربات

  محمد مهدی اصل زعیم

  علم و صنعت

  1389

  126

  نانو منیپولیشن دو بعدی ذرات در محیط مایع بر پایه AFM

  علی متقی

  علم و صنعت

  1389

  127

  آنالیز حساسیت پارامتر های موثر ربات متحرک بازودار به روش سوبل جهت به دست آوردن مسیر بهینه حمل بار ماکزیمم

  حجت بیناباجی

  علم و صنعت

  1389

  128

  کنترل بهینه از روش SDRE وتعیین ظرفیت حمل بار در بازوی مکانیکی صلب و انعطاف پذیر

  سعید رفیعی نکو

  

  علم و صنعت

  1389

  129

  شبیه سازی نانومنیپولیشن توسط AFM بر اساس مدل های اصطکاک دقیق مقیاس میکرو/نانو

  معین طاهری

  علم و صنعت

  1389

  130

  مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی مد ضربه ای در محیط مایع

  حسین جیریایی

  علم و صنعت

  1389

  131

  بهبود کیفیت تصاویر نانو به کمک الکوریتم های ژنتیک

  کبری حسن پور

  علوم تحقیقات

  1389

  132

  تحلیل پایداری و شفافیت دریک سیستم نانو تله­اپراتوری

  ثمین صمدزاده

  علوم تحقیقات

  1389

  133

  مدلسازی تاثیر رطوبت نسبی هوا بر رفتار دینامیکی نانوذرات در منیپولیشن بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی

  الهام حیدری

  علوم تحقیقات

  1389

  134

  مدلسازی و شبیه سازی دفورمیشن نانوذره در مود تماسی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

  رضا حسامی قاضیانی

  علوم تحقیقات

  1389

  135

  کنترل قطبیدگی خطی و غیر خطی در نانوپیزواسکنرهای

  میمنت کشاورز معتمدی

  علوم تحقیقات

  1390

  136

  بررسی دینامیک میکروسکوپ نیروی اتمی با نانولوله کربنی

  مهدی اقبال

  علم و صنعت

  1390

  137

  ارائه و اعمال تست‌های آزمایشگاهی خطا و ماکزیمم حمل بار روی ربات­های Sweeper و Scout

  بابک منصوری

  علم و صنعت

  1390

  138

  کاربرد روش برنامه ریزی پویا در تعیین ظرفیت حمل بار بازوی مکانیکی صلب و انعطاف پذیر

  علی چاره ساز

  علم و صنعت

  1390

  139

  ارتقاء سخت افزاری ربات کابلی IcasBot به شکل مدار بسته

  علی ایمانیان

  علم و صنعت

  1390

  140

  ارتقاء نرم افزاری ربات IcasBot به شکل مدار بسته

  ابراهیم علینقی مداح

  علم و صنعت

  1390

  141

  مدلسازی دینامیکی جابجایی ریزساختارها براساس روشهای چندمقیاسی

  وحید راه نشین

  علم و صنعت

  1390

  142

  تحلیل دینامیک غیرخطی هیسترزیس پیزواکچویتورها بر اساس روش المان محدود

  احمد همایونی

  علم و صنعت

  1390

  143

  مدل سازی رفتار دینامیکی کانتیلور پیزو الکتریک نانو ربات AFM

  یگانه باغی

  علوم تحقیقات

  1390

  144

  ارایه تستهای آزمایشگاهیجهت تعیین خطا و کالیبراسیون ربات متحرک

  حسین غفارپور

  علوم تحقیقات

  1390

  145

  طراحی مسیر بهینه برای ربات کابلی فضایی به روش حلقه بسته مود لغزشی

  مهسا جلالی

  علوم تحقیقات

  1390

  146

  طراحی و شبیه سازی کنترلر مد لغزشی منیپولیشن نانوذره در مد تماسی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

  مرضیه نوروزی

  علوم تحقیقات

  1390

  147

  طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم اندازه گیری موقعیت عملگر نهایی برای ربات کابلی فضایی و استفاده از آن به منظور حلقه بسته کردن آن

  امیرحسین صفاری

  علوم تحقیقات

  1390

  148

  طراحی رابط گرافیکی حقیقت مجازی مانیپولیشن سلول ها

  مجید شاه کرمی

  علوم تحقیقات

  1390

  149

  ارائه روش های جدید برای بهبود کنترول ربات کابلی IcasBot

  علی تاجیک

  علوم تحقیقات

  1390

  150

  منیپولیشن سلول های بیولوژیکی توسط میکروسکوپ نیروی اتمی

  مریم گرامی زاده

  علم و صنعت

  1391

  151

  کاربرد مدل های تماسی در منیپولیشن سلول های بیولوژیک توسط AFM

  زهرا رستگار

  علم و صنعت

  1391

  152

  مدلسازی ربات با پایه متحرک غیرهولونومیک با استفاده از روش گیبس-اپل

  سیاوش فتح اللهی

  علم و صنعت

  1391

  153

  کنترلر مود لغزشی منیپولیشن نانوذره توسط کانتیلور V -شکل و خنجری شکل میکروسکوپ نیروی اتمی در مود تماسی

  احسان امیدی

  علم و صنعت

  1391

  154

  کنترل ربات کابلی IcasBot انعطاف پذیر به روش مد لغزشی همراه با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

  محمد طاهری فر

  علم و صنعت

  1391

  155

  پارامترهای سخت افزاری ساخت ربات با لینک الاستیک

  فرشید آبسالان

  علم و صنعت

  1391

  156

  پارامترهای مکانیکی ساخت ربات با لینک الاستیک

  ارسطو عظیمی

  علم و صنعت

  1391

  157

  شبیه سازی محیط مجازی برای ربات متحرک Scout

  مژگان خویلو

  علوم تحقیقات

  1391

  158

  طراحی و ساخت کنترلر ربات 6R بر پایه میکروپروسسور ARM و به کار­گیری سیستم بینایی

  فائزه عبداللهی

  علوم تحقیقات

  1391

  159

  بررسی روش های موقعیت یابی پنجه ربات الاستیک

  مهسا دوست حسینی

  علوم تحقیقات

  1391

  160

  طراحی و ساخت ربات با لینک الاستیک

  بهزاد کدخدایی

  علوم تحقیقات

  1391

  161

  مدلسازی و شبیه سازی دینامیک حرکت نانو ذرات استوانه ای در محیط مایع به روش نانو منیپولیشن

  فاطمه کردی

  علوم تحقیقات

  1391

  162

  مدلسازی و کنترل موتورهای ربات کابلی ICasBot و پیاده سازی کنترل حلقه بسته با هدف مسیر یابی بهینه عملگر نهایی

  سلیمان منطقی

  علوم تحقیقات

  1391

  163

  تعیین موقعیت و جهت بازوی ربات به وسیله پردازش تصویر

  انسیه نیاورانی

  علوم تحقیقات

  1391

  164

  بهینه سازی مسیر ربات Scout به عنوان ربات توان بخش با کمک کنترل بهینه

  آیدا خسروی پور

  علم و صنعت

  1391

  165

  آنالیز دینامیکی نانو ربات AFM در محیط مایع

  سعید سامی

  علوم تحقیقات

  1392

  166

  مدلسازی و شبیه سازی نانو منیپولیشن 3 بعدی با کمک نانو ربات AFM

  سعید بدرلو

  علم و صنعت

  1392

  167

  طراحی و پیاده سازی کنترلر غیر خطی smc برای ربات 6R

  علیرضا خادمی

  علم و صنعت

  1392

  168

  شبیه سازی نرم افزاری میکروکانتیلورهای پیزوالکتریک در مد دامنه در محیط های کاری مختلف

  عادل محمدی

  علم و صنعت

  1392

  169

  تجزیه و تحلیل ارتعاشی کانتیلور نانو ربات AFM چند لایه سری و موازی پیزوالکتریک در مد دامنه در محیط هوا

  سحر رزاززاده

  علم و صنعت

  1392

  170

  کاربرد روش گیبس-اپل بازگشتی در استخراج معادلات حرکت ربات همکار با قیود غیرهولونومیک

  ابراهیم صیدی

  علم و صنعت

  1392

  171

  طراحی و پیاده سازی کنترلر بهینه ساز مسیر به کمک روش SDRE برای ربات کابلی ICaSbot

  اشکان زهفروش

  علم و صنعت

  1392

  172

  بررسی تاثیر پارامترهای هندسی درتحلیل دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط مایع

  پروشات ملکی

  علوم تحقیقات

  1392

  173

  تجزیه و تحلیلنظری و تجربی ماکزیمم ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات با لینک انعطاف پذیر

  نسیبه کرمی

  علوم تحقیقات

  1392

  174

  طراحی و پیاده سازی روش کنترلی خطی سازی پسخورد بر روی ربات 6R

  لیلا علیزاده

  علوم تحقیقات

  1392

  175

  طراحی و ساخت برد اندازه گیری زاویه مفاصل ربات 6R با استفاده از انکودرهای مغناطیسی AS5405 و به کار­گیری در سیستم کنترلی

  محمد حسن قاسمی

  علوم تحقیقات

  1392

  176

  مدلسازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت بازوهای مکانیکی 6 درجه آزادی با حلقه بسته ( Stewart ) و آنالیز حساسیت آن به روش سوبل

  علی اصغر نصیرلو

  علوم تحقیقات

  1393

  177

  شبیه سازی تئوری­های مختلف تماسی میکرو/نانوذرات استوانه­ای جهت کاربرد منیپولیشن در محیط‌های مختلف بیولوژیکی

  حسام خاکسار

  علم و صنعت

  1393

  178

  مدل­سازی و شبیه­سازی منیپولیشن میکرو/نانوذرات استوانه­ای در محیط­های مختلف بیولوژیکی بر پایه AFM

  هدیه بادکوبه

  علم و صنعت

  1393

  179

  استفاده از روش­های مختلف آنالیز حساسیت جهت منیپولیشن میکرو/نانوذرات زیستی

  مهدی قاسمی

  علم و صنعت

  1393

  180

  طراحی و شبیه‌سازی کنترل کننده مود لغزشی برای منیپیولیشن نانوذره با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در محیط های مختلف

  غزاله مسافرچی

  علم و صنعت

  1393

  181

  در نظر گرفتن میکرو/نانوذرات زیستی با شکل‌ها و جنس‌های مختلف در مدل‌سازی و شبیه‌سازی منیپولیشن سه بعدی توسط AFM

  زهرا محمودی

  علم و صنعت

  1393

  182

  مدل­سازی و شبیه­سازی منیپولیشن سه بعدی میکرو/نانوذرات زیستی زبر بر روی سطوح ناهموار با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی

  سید علی میرمحمدمیگونی

  علم و صنعت

  1393

  183

  استفاده از روش مود لغزشی جهت کنترل ربات کابلی متحرک و پیاده سازی عملی

  علیرضا طائب نیا

  علوم تحقیقات

  1393

  184

  شبیه‌سازی منیپولیشن نانو ذرات استوانه ای در محیط گرافیکی حقیقت مجازی

  مائده غفرانی

  علوم تحقیقات

  1393

  185

  مطالعه و بررسی مدلسازی منیپولیشن انواع اشکال هندسی ذره بوسیله AFM به روش دینامیک مولکولی

  حسن اصلانی

  علم و صنعت

  1394

  186

  آنالیز حساسیت ربات کابلی نسبت به عدم قطعیت های موجود

  

  بیراوند

  علم و صنعت

  1394

  187

  مطالعه و بررسی مدلسازی دینامیک مولکولی فرآیند منیپولیشن ذرات زیستی بوسیله نانو رباتهای AFM و SPM

  محسن استاجی

  علم و صنعت

  1394

  188

  بررسی به کارگیری کنترل کننده SDRE برای ربات همکار و پیاده سازی عملی

  زهیر فضیلتی

  علم و صنعت

  1394

  189

  طراحی مسیر بهینه و کنترل ربات همکار در حالت نقطه به نقطه به روش تئوری بازی

  نوبری

  علم و صنعت

  1394

  190

  مطالعه و بررسی مدلسازی دینامیک مولکولی در محیط مایع برای فرآیند منیپولیشن بوسیله AFM

  روزبه نوحی حفظ­آباد

  علم و صنعت

  1394

  191

  مطالعه و بررسی نانو منیپولیشن نانو ذرات بیولوژیکی بکمک ربات AFM

  رمضان پور

  علم و صنعت

  1394

  192

  بررسی روش کنترلی مود لغزشی در زمان محدود و مقایسه آن با SDRE و کاربرد آن در بازوهای مکانیکی

  رضا شیری

  علم و صنعت

  1394

  193

  بررسی نحوه استخراج معادلات دینامیکی ربات کابلی شاسی متحرک به روش Gibbs Appell با در نظر گرفتن انعطاف پذیری مفاصل و جرم کابل ها

  سوسنی

  علم و صنعت

  1394

  194

  بررسی طراحی رویتگر و کنترل کننده SDRE و کاربرد آن در بازو های مکانیکی با مفاصل انعطاف پذیر

  نعیم یوسفی

  علم و صنعت

  1394

  195

طراحی و ساخت درایور یکپارچه هشت موتور جریان مستقیم آهن ربا دایم با قابلیت کنترل در مد گشتاور  و سرعت برای یک ربات کابلی پایه متحرک با توانایی ارتباط با پورت SPI و USB

 زهرا نجاری

  علوم تحقیقات

  1395

  196

بررسی روش ها و ارائه پیشنهاد جهت تعیین موقعیت و نیز ارتعاشات عملگر نهایی یک ربات کابلی با کابل های انعطاف پذیر

 ستاره کیان

  علوم تحقیقات

1395

  197

مدلسازی سه بعدی حرکت ارتعاشی میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در مود دامنه با در نظرگرفتن tip در مجاورت سطح در محیط های کاری و هندسه های مختلف کانتیلور

 معین عبدی

علم و صنعت

1395

  198

طراحی کنترل ­کننده مود لغزشی بهینه بر مبنای معادله ریکاتی وابسته به حالت برای کنترل و تعیین ظرفیت حمل بار بازوهای مکانیکی

  امین حبیب­ نژاد کورایم

علم و صنعت

1395

  199

مدلسازی میکروکانتیلور پیزوالکتریکAFM تک لایه با توجه به تئوری تیموشنکو در تقابل سطح نمونه با استفاده از روش های چند مقیاسی در محیط هوا و مایع در مود دامنه

 فاطمه ایمانی

علم و صنعت

1395

  200

طراحی و کنترل به روش خطی سازی فیدبک در زمان محدود برای بازوهای مکانیکی

 شهاب کاظمی

علم و صنعت

1395

  201

کنترل حلقه بسته ربات متحرک با بازوی الاستیک به روش بازخورد خطی ساز

 علیرضا رحیمی

علم و صنعت

1395

  202

آنالیز حساسیت ارتعاشات میکروتیرک پیزو الکتریک AFM به روش المان محدود در محیط های کاری مختلف در مود ضربه ایی

 میترا تقی زاده

علم و صنعت

1395

  203

پیاده سازی عملی یک کنترلر حلقه بسته برای ربات کابلی فضایی پایه متحرک (Mobile IcaSbot)

 آرش صفدری

علوم تحقیقات

1395

  204

طراحی و پیاده سازی کنترلر ربات کابلی پایه متحرک فضایی (Mobile IcaSBot) با استفاده از میکرو کنترلر و مونیترینگ آنلاین از طریق کامپیوتر

 بردیا بازرگان

علوم تحقیقات

1395

 

  عناوین پروژهای کارشناسی

  ردیف

  عنوان پروژه

  دانشجو

  دانشگاه

  تاریخ

  1

  تجریه و تحلیل معادلات دینامیکی و شبیه سازی رباتها

  م غفرانی و سعید روغنی

  علم و صنعت

  1374

  2

  تجزیه و تحلیل بار دینامیکی و اثر آن در معاملات دینامیکی ربات

  ع. ا. مرادی- ع. مرعشی

  علم و صنعت

  1374

  3

  تجزیه وتحلیل سیستمهای کنترل به کمک نرم افزار Mathematica

  معصومه فلاح

  علم و صنعت

  1374

  4

  بررسی و مشابه سازی حرکت ربات پوما560

  ش شرکتی م جعفری

  علم و صنعت

  1375

  5

  تهیه برنامه جهت تحلیل مسائل مقاومت مصالح به کمک نرم افزار Mathematica

  امیرحسین مسعودیان

  علم و صنعت

  1375

  6

  بررسی و Animation سیستمهای ارتعاشی با استفاده از نرم افزار Mathematica

  مهدی قاسمی

  علم و صنعت

  1375

  7

  بررسی ربات جوشکاری IRB 1500

  امیر افروزی

  علم و صنعت

  1376

  8

  دستگاه شتشو و خشک کن سر سیلندر

  علی اعرابی

  علم و صنعت

  1377

  9

  رباتهای متحرک

  ح. ابک م.م محصصنان

  علم و صنعت

  1377

  10

  طراحی برنامه کمک آموزشی رباتیک به کمک نرم افزار Quest

  سید مجید میرزرگر

  علم و صنعت

  1377

  11

  بررسی اثرات شکل پذیری مفاصل ربات و مشابه سازی حرکت

  ایمان کمالی سروستانی

  علم و صنعت

  1377

  12

  طرح آزمایشهای ربات اطلس II به کمک نرم افزار Visual Basic

  امیرکیوان عمومی

  علم وصنعت

  1377

  13

  طراحی لیات خط و تجهیزات کارگاه تولید بدنه خودرو

  مجید شریفلو

  علم و صنعت

  1378

  14

  طراحی قسمت مکانیکی ربات 3P

  غلام یوسفی

  علم وصنعت

  1378

  15

  مدلسازی سینماتیکی و شبیه سازی حرکت چرخها در روبات متحرک

  سیامک مرشد- ایازری

  علم و صنعت

  1378

  16

  طراحی مکانیکی و ساخت روبات مین یاب

  خلیل زاده –ح . کبیری

  علم و صنعت

  1380

  17

  مدل سازی و ساخت ربات متحرک دارای بازوی مکانیکی

  رسول صالحی

  علم و صنعت

  1383

  18

  

  امیرسهرابی

  علم و صنعت

  1383

  19

  تعیین ظرفیت حمل بار دینامیکی ربات با لینک های الاستیک به روش خطی سازی فیدبک

  کامران شمائی قهفرخی

  علم و صنعت

  1384

  20

  مدلسازی و شبیه سازی ربات در نرم افزار MATLAB به کمک Robotics Toolbox

  امیر تاجیک

  علم و صنعت

  1384

  21

  مدل سازی و شبیه سازی ربات راه رونده

  امیر اسماعیل برزگری

  علم و صنعت

  1385

  22

  مدلسازی و انجام تست های آزمایشگاهی بر روی بازوی مکانیکی حمل باک خودرو

  ایدین محرم خانی

  علم و صنعت

  1385

  23

  مدل سازی و شبیه سازی ربات 6 درجه آزادی Stewart با مفاصل الاستیک

  سعید دوستی

  علم و صنعت

  1385

  24

  مدل سازی و شبیه سازی سینماتیک و دینامیک روبات متحرک با بازوی مکانیکی

  سحر هاشمی زنوزی

  علم و صنعت

  1385

  25

  شبیه سازی ربات

  صاحب نسق

  علم و صنعت

  1386

  26

  مدل سازی و ساخت ربات متحرک

  شوقمند-منصوری

  علم و صنعت

  1387

  27

  مدلسازی دینامیکی کانتیلور AFM

  سینا مولودی

  علم و صنعت

  1387

  28

  مدلهای اصطکاکی در مقیاس نانو/میکرو در حرکت stick-slip

  معظمی زاده

  علم و صنعت

  1387

  29

  مدلسازی و شبیه سازی ربات کابلی فضایی

  اشکان اکبریه

  علم و صنعت

  1389

  30

  تحلیل دینامیکی میکروسکوپ نیروی اتمی مود ضربه ای با سرنانولوله کربن در محیط مایع

  آزاده حیدری

  علم و صنعت

  1389

  31

  مدلسازی و شبیه سازی ربات کابلی

  محمد طاهری فر

  علم و صنعت

  1389

  32

  مدلسازی و شبیه سازی ربات صلب و انعطاف پذیر

  علیرضا حبیب نژاد

  علم و صنعت

  1390

  33

  رفتار ارتعاشی میکروکانتیلور میکروسکوپ نیروی اتمی غوطه ور در مایع در مجاورت سطح

  محمد صادق ستودگان

  علم و صنعت

  1390

  34

  مدلسازی تیرکهای میکروسکوپ نیروی اتمی با استفاده از روش GDQM

  افشین کریمی

  علم و صنعت

  1391

  35

  طراحی بسته نرم افزار آموزشی ربات الاستیک با استفاده از نرم افزار LabVIEW

  امین سماواتی

  علم و صنعت

  1391

  36

  مطالعات آزمایشگاهی ربات شش درجه آزادی برای برد کنترلی جدید

  امیرحسن بمانی زاده

  علم و صنعت

  1391

  37

  شبیه سازی منیپولیشن نانو ذرات استوانه ای در محیط گرافیکی حقیقت مجازی برنامه متلب

  نیلوفر نخعی آشتیانی

  علم و صنعت

  1391

  38

  طراحی بسته نرم افزار آموزشی ربات الاستیک با استفاده از نرم افزار Matlab

  الهه شر یفی

  علم و صنعت

  1391

  39

  مدلسازی و شبیه‌سازی ربات‌های متحرک همکار و تعیین ظرفیت حمل بار

  رامین عباسی

  علم و صنعت

  1392

  40

  شبیه­سازی و استخراج دقیق تئوری­های تماسی نانوذرات استوانه­ای دی اِن اِی

  روزبه نوحی حفظ آباد

  علم و صنعت

  1392

  41

  مدل سازی منیپولیشن میکرو/نانوذرات در محیط­های مختلف زیستی با استفاده از انواع مختلف کانتیلورها

  سپهر دهقانی

  علم و صنعت

  1393

  42

  تهیه­ی بسته­ی نرم­افزاری جامع مدل­سازی و شبیه­سازی منیپولیشن میکرو/نانوذرات استوانه­ای باجنس­ها و شکل­های مختلف در محیط­های مختلف زیستی

  محسن محمدی

  علم و صنعت

  1393

  43

  مدل­سازی و شبیه­سازی زمان و نیروی بحرانی در منیپولیشن نانو ذرات استوانه‌ای در محیط مایع

  مرضیه بان

  علم و صنعت

  1393

  44

  مدل­سازی و شبیه سازی دینامیکی حرکت میکرو/ نانوذرات در محیط های مختلف با استفاده از نانو ربات AFM

  امین حبیب نژاد

  علم و صنعت

  1393

  45

بررسی تاثیر زبری سطح بر توپوگرافی سطح نمونه و انتخاب مناسب ترین مدل جهت توپوگرافی

 علی مشهدیان

  علم و صنعت

1394

  46

مدل سازی و تحلیل ارتعاشی میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در محیط هوا

شبیه سازی دینامیکی کانتیلورهای مختلف درAFM با اثر نیروی وارد بر سوزن در شرایط محیطی مختلف با استفاده از نرم افزارCOMSOL

 محمدمهدی محرابی

  علم و صنعت

1394

  47

مدل سازی و تحلیل ارتعاشی میکروکانتیلور پیزوالکتریک AFM در محیط هوا

 آرمین کیانفر

  علم و صنعت

1394

  48

مدلسازی و شبیه سازی میکروکانتیلور پیزوالکتریک به روش المان محدود در محیط های هوا و مایع با اعمال اثر هیسترزیس

 سروش امیری

  علم و صنعت

1394

  49

آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در توپوگرافی نانو ذرات در محیط مایع با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس

 فاطمه عمادی

  علم و صنعت

1395

  

  آزمایشگاه تحقیقاتی

  • آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک

  ارائه دروس

  

1384

 • Advanced Engineering Mathematics I (Graduate)
 • Advanced Engineering Mathematics II (Graduate)
 • Advanced Robotics (Graduate)
 • Kinematics and Dynamics of Robot (Graduate)
 • Advanced Dynamics (Graduate)
 • Robotics (Undergraduate)
 • Robotics Lab. (Undergraduate)
 • Engineering Mechanics - Dynamics (Undergraduate)
دفعات مشاهده: 95650 بار   |   دفعات چاپ: 3650 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 305 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
School of Mechanical Engineering
Persian site map - English site map - Created in 0.31 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 4247