[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
درباره پژوهشکده::
معرفی افراد::
فعالیتهای پژوهشی::
اخبار::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
آزمایشگاههای تحقیقاتی::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
منابع علمی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
پیوند فوری

AWT IMAGE

AWT IMAGE
..
توجه در خصوص اخبار کنفرانسها

توجه

اخبار کنفرانسها صرفا جهت اطلاع رسانی بوده و برگزاری آنها به این پژوهشکده مربوط نمی باشد. لطفا هرگونه سوالی در زمینه کنفرانسها را از سایت مربوطه یا شماره تماسهای ذکر شده در متن خبر پیگیری بفرمایید. با تشکر مدیریت سایت

..
:: دکتر ازهری.2 ::

 ...

  AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: سیدجواد ازهری

  رتبه علمی: استاد

  شماره داخلی: 3700 و 3701

  شماره مستقیم: 77240487-021

  شماره فاکس: 77240486-021

  AWT IMAGE

 سوابق آموزشی * سوابق شغلی و اجرایی * سوابق تدریس دانشگاهی * مقالات * کتب منتشر شده

 سوابق پژوهشی * افتخارات کسب شده

 سوابق آموزشی

  درجه مدرک

  رشته تحصیلی

  سال اخذ

  نام موسسه آموزش عالی

  محل اخذ مدرک

  دکتری (Ph.D)

  برق (الکترونیک)

  1369

  دانشگاه UMIST منچستر

  انگلستان

  کارشناسی ارشد  (MS.c)

  برق (الکترونیک)

  1365

  دانشگاه ویکتوریا منچستر

  انگلستان

  کارشناسی (BS.c)

  برق (الکترونیک)

  1354

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  ایران

    بازگشت به ابتدای صفحه

 سوابق شغلی و اجرایی

  سمت

  نام و محل موسسه

  زمان خدمت

  عضو شورای برنامه ریزی  راهبردی دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران 1394 تاکنون
عضو هیئت امنای دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و صنعت ایران 1393 ادامه دارد
مشاور معاون پژوهشی وزارت عتف وزارت عتف از 1393 ادامه دارد
نماینده وزیر در هیات ممیزه دانشگاه شهید بهشتی تهران دانشگاه شهید بهشتی از  1393 ادامه دارد

 دانشیار عضو هیئت علمی  (همتراز استاد)

 دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

 ادامه دارد

  رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  76 تا 80

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در آمریکای شمالی، اتاوا- کانادا 85-82

  موسس پژوهشکده الکترونیک در سال 1374 و رئیس آن

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  74 تا 82

  مدیر گروه الکترونیک دانشکده  مهندسی برق

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  74 تا 76

  رئیس سومین کنفرانس سالانه مهندسی برق ایران

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  73 تا 74

مسئولیت تدوین بخش پژوهش برنامه چهارم توسعه

  مدیرعامل شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

  انتشارات علمی و فرهنگی

  70 تا 72

  رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور

  مرکز تحقیقات علمی کشور

  70 تا 72

عضوشوراهای عالی برنامه ریزی ، پژوهشی، گسترش و........ وزارت علوم 72-70
همکاری با شورای مرکز تحقیقات استراتژیک کشور(ریاست جمهوری)ودعوت برای پذیرش مسئولیت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
عضوهیاتهای امنائ تعدادزیادی دانشگاه ازجمله دانشگاههای وزارت دفاع، آموزش وپرورش، نفت و دانشگاهها و پژوهشگاههای وزارت علوم(علوم انسانی، فنی ومهندسی ، علوم وهنر) از 1370 به بعد

  معاون پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  70 تا 72

  معاون پژوهشی دانشگاه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  69 تا 70

  معاون فرهنگی دانشگاه

 دانشگاه علم و صنعت ایران

  61 تا 63

 مسئول طرح و برنامه دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی و عضو شورایعالی جهاد دانشگاهی

  دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی -تهران

  60 تا 61

  دبیر اولین شورای جهاد دانشگاهی

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  59 تا 60

  سرپرست کارگاه عمومی الکترونیک

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 1357

 کارشناس آموزشی گروه الکترونیک

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 1354

 بازگشت به ابتدای صفحه

سوابق تدریس دانشگاهی

  ردیف

  دروس تدریس شده

 1

  الکترونیک (2)

 2

  اندازه گیری الکترونیکی

 3

  کاربرد مدارهای مجتمع خطی (تحصیلات تکمیلی)

 4

  طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع حالت جریان (تحصیلات تکمیلی)

 5 مدارات ولتاژ و توان پایین

 6

تبدیل داده ها (تحصیلات تکمیلی)

طراح، تهیه و تدوین پنج درس تحصیلات تکمیلی به قرار زیر:

- طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع حالت جریان 2

- مدارات دیجیتالی حالت جریان

- مبدلهای داده ویژه

- فیلترهای آنالوگ ویژه

- مدارات ولتاژ و توان پایین

*راهنمایی پروژه 110 دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا

بازگشت به ابتدای صفحه

 مقالات

 مقالات مجلات:

1- Seyed Javad Azhari, Hossein Fazlalipoor , " CMRR in Voltage-Op-Amp-Based Current-Mode Instrumentation Amplifiers (CMIA)" IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, VOL. 58, NO.3, PP. 563-569, MARCH 2009.

2 - Hassan Moradzadeh, Seyed Javad Azhari, " High performance low-voltage QFG-based DVCC and a novel fully differential SC integrator based on it " IEICE Electronics Express, vol.5, No.23, pp.1017-1023, Dec.2008

3- Hassan Moradzadeh, Seyed Javad Azhari, " Low-Voltage, Low-Power, Rail-to-Rail, Low Rx, Wideband CCII, and a SRCO based on it" IET Circuits, Devices & System January2011-Volume5, Issue1, p.66-72

4- S.J. Azhari, S. Hassan Mirhosseini “A Novel Technique to improve the accuracy of ultrasonic flow meters.”International Journal of Engineering Science , Vol.14, no.1, 2003,pp.121-140

5- S.J. Azhari, H.Kaabi,"A Novel data  compression technique for 4-20 MA "International Journal of Engineering Vol.14.No.1,PP.35-40,February2001

6- سید جواد ازهری، احمدرضا امین ، " طراحی و ساخت بهینه و متراکم مدارهای زمانی و توجیه مختصات رادار " مجله بین المللی علوم مهندسی، جلد دهم، شماره 1، سال 1378، صفحه 45-61

7- S.J. Azhari, H.Kaabi ، "AZKA cell, the current- mode alternative of whetstone Bridge "IEEE transaction on CAS- I, volume 47,No .9,sep.2000pp.1277-84

8- Seyed Javad Azhari, Hossein Fazlalipoor " A Novel Current Mode Instrumentation Amplifier (CMIA) Topology " IEEE transaction on I&M. volume 49, No.6 Dec.2000 pp.1272-7

9-Seyed Javad Azhari and Leila safari "The orderly Current Buffer،OCB :An Innovative Block with Extremely low Input Impedance and High CMRR" World academy of science، engineering and technology(WASET) ،Vol.61 -Jan .2010,Issn2070-3724part1-pp.114-125

10--Seyed Javad azhari and  Farzan Rezaei, "High linear, High CMRR, Low power OTA with  Class AB Output Stage" International Journal of  Computer Theory and Engineering  Vol.2, No.4, pp.473-7.August,2010

11- Seyed Javad azhari and Leila safari "A High CMRR, Low power Fully DifferentialCurrent  Buffer" IEICE Electronics Express Volume 7No.11.pp.765-771,June10,2010

12-Hassan Faraji, Seyed Javad azhari" Very low input impedance low power  Current mirror "Analog Integrated Circuit Signal process (on-line25 may2010) 2011.69.PP.9-18

13-Seyed Javad Azhari, Khalil Monfaredi, and Hassan Faraji Baghtash"A Novel Ultra Low power High performance Atto- Ampere CMOS Current Mirror with Enhanced Bandwidth "Journal Of Electronic Science And  Technology,Vol.8,NO.3, September 2010PP.251-256

14- Seyed Javad Azhari, Hassan Faraji Baghtash, Khalil Monfaredi"A novel ultra-high compliance, high output impedance low power very accurate high performance Current Mirror "Microelectronics Journal 2011, Vol.42, PP.432-439, (Available Online 3 November 2010).

15-Leila Safari , Seyed Javad Azhari "An  Ultra Low power  ,low Voltage Tailless QFG  Based  Differential Amplifier with high CMRR Rail to Rail Operation and enhanced slew rate "Analog Integrated Circuit Signal process(Published on line 21 November2010), (2011) 67:241-252.

16- Farzan Rezaei, Seyed Javad Azhari “Ultra Low Voltage, High Performance Operational Transconductance Amplifier and Its Application In a Tunable Gm-C Filter” Microelectronics Journal (Published online, 6 may 2011), 42(2011)827-836.

17- S. J. Azhari And M. Shokoufi"A New Structure For Current-Mode Continuous Time Gm-C Filters" IJST, Transactions of Electrical Engineering, Vol. 35, No. E1, pp 25-43 Printed in The Islamic Republic of Iran, 2011© Shiraz University

18- S. J. Azhari, L. Safari" Fully Differential Current Buffers Based On A Novel Common Mode Separation Technique" IJE  Transactions B: Applications Vol. 24, No. 3, October 2011 Pp. 237- 249

19- Khalil Monfaredi · Hassan Faraji Baghtash · Seyed Javad Azhari"A Novel Ultra-Low-Power Low-Voltage Femto-Ampère Current Mirror"Circuits Syst. Signal Process Journal Published online: 08 September 2011, DOI 10.1007/s00034-011-9352-3.

20- Leila Safari, Seyed Javad Azhari " A novel low voltage very low power CMOS class AB current output stage with ultra high output current drive capability" Microelectronics Journal Vol.43, Issue 1 January 2012 Pp. 34–42,(Published online 14 November 2011)

21- Hassan Faraji Baghtash, Seyed Javad Azhari and Khalil Monfaredi"A Novel Very High Performance CMOS Current Mirror with extremely low input and ultra high output resistance "Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering (IJEEE), Vol.  7 No. 4 Dec. 2011 Pp. 235-240.

22- Leila Safari and Dr. Seyed Javad Azhari "A High Performance Fully Differential Pure Current Mode Operational Amplifier and Its Applications" 2012 Journal of Engineering Science and Technology (JESTEC), Vol.7, Issue 4, Pp. 471- 486.

23- Seyed Javad Azhari, Khalil Monfaredi, Salar Amiri "A 12 Bit Low Voltage, Nano Ampere Based Ultra Low Power, Ultra Low Glitch Current Steering DAC for HDTV” International Nano Letters Journal. 2012, 2:35, Pp.1-7.

24- Seyed Alireza Zahrai, Seyed Javad Azhari" A 12b 100MS/s Highly Power Efficient        Pipelined ADC for Communication Applications" Journal of Selected Areas in Microelectronics (JSAM), December Edition, 2011, Pp.1-7.

25-Leila Safari, Seyed Javad Azhari"A Novel Low Input Impedance Low Power Fully Differential Current Buffer With ±0.65V Supply Voltage And High Bandwidth Of 520 MHz" WSEAS Transactions On Circuits And Systems Issue 8, Volume 11, August 2012 Pp.272-284.

26-L. Safari and S. J. Azhari"A New Low Voltage Low Power Fully Differential Current Buffer and Its Application as a Voltage Amplifier" International Journal of Modeling and Optimization, Vol. 2, No. 3, June 2012  Pp.269-273

27- -Farzan Rezaei · Seyed Javad Azhari "Rail-to-rail input/output operational trans-conductance amplifier (OTA) with high CMRR and PSRR" Electr. Eng (2012) 94:165–175

28- L. Safari and S. J. Azhari "A Low Power Low Voltage Rail To Rail Constant Gm Differential Amplifier with 150 dB CMRR And Enhanced Frequency Performance " Amirkabir/Electrical And Electronics Engineering/Vol.43/No.1/Fall2012 Pp.35-44

29- Sara Neshani And Seyed Javad Azhari”A Low-Power Low-Voltage 6-Bit 1.33 Gs/S Fully MCML All NMOS Flash ADC Without A Front-End T/H” Journal Of Circuits, Systems, And Computers Vol. 22, No. 8 (2013) 1350074, Pp.1-24.

30- Mostafa Shaterian, Christopher M. Twigg and Javad Azhari” An MTL-Based Configurable Block for Current-Mode Nonlinear Analog Computation” IEEE Transactions On Circuits And Systems—II: Express Briefs, Vol. 60 No. 9 September 2013 Pp.587-591.

31- Mostafa Shaterian Christopher M. Twigg and Javad Azhari”MTL-based implement-ation of current-mode CMOS RMS-to-DC Converters” Int. J. Circ. Theor. Appl. (2014) 43:793–805(also published online 10 January 2014 in Wiley Online Library (Wiley on line library.com). DOI:10.1002/cta.1975 Pp.1-13)

32- Leila Safari, Seyed Javad Azhari  “A novel wide band super transistor based voltage feedback current amplifier” Int. Journal of Electronics and Communications  (AEÜ) 67 (2013) 624– 631

33- Farzan Rezaei and Seyed Javad Azhari ”Analysis and Design Procedure of a Novel Low Power Highly Linear Operational Transconductance Amplifier ” Journal of Circuits, Systems, and Computers Vol. 24, No. 5 (2015) (26 pages) DOI:10.1142/ S0218126615500711

34- Farzan Rezaei and Seyed Javad Azhari” Transconductor Linearization Based On Adaptive Biasing of Source-Degenerative MOS Transistors” Circuits Syst. Signal Process (2015) 34: 1149–1165

35- Aram Baharmast, Seyed Javad Azhari, Majid Rafei, Seyed Mohammad Reza Mosavi” Design of Four Quadrant Analog Multiplier with High Robustness against PVT  Variations using Genetic Algorithm” Journal of Soft Computing and Information Technology Vol. 3, No. 4, Winter 2015 Pp.38- 47.

36-Mahdi Behesht Ara · Seyed Javad Azhari” A Low-Voltage Fully Differential Pure Current Mode Current Operational Amplifier” Journal of Circuits Syst. Signal Process (2016) 35:2626–2639 (online version 12Sept. 2015, DOI 10.1007/s00034-015-0160-z)  

37- A. Roohavar and S. J. Azhari” An Ultra High CMRR Low Voltage Low Power Fully” Iranian Journal of Electrical & Electronic Engineering, Vol. 11, No. 4, Pp.294-300, Dec. 2015.

38- شش مقاله در حال داوری توسط مجلات ISI وISCبین المللی.

39 - ده مقاله آماده  ارسال برای مجلات ISCوISI.بین المللی

 

  مقالات کنفرانس:

1 - Seyed Javad Azhari, Mohammad Hekmat Kashtiban, " Novel Low-Voltage High-CMRR Input Stage for Current Feedback Operational Amplifiers (CFOA)" IEEE proceeding ACTEA International Conference on advances in computational tools for engineering applications 2009 Lebanon pp.334-339.

2 - Seyed Javad Azhari, Mohammad Hekmat kashtiban, “A novel High CMRR Low Voltage Current Output Stage" Proceedings of IEEE ISSCS 2009 International Symposium on Signals, Circuits and Systems, 2009, pp.449-52 Romania.

3 - Seyed Javad Azhari,Mohammad Hekmat Kashtiban  " A Novel Wideband-High-CMRR Low-Voltage BJT Current Output Stage" IEEE ECCTD 2009 European Conference on Circuit Theory and Design , 2009,pp.691-694 Turkey

4-Hassan Faraji Baghtash, Khalil Monfaredi, Seyed Javad Azhari" A novel high performance Atto- Ampere Current Mirror" IEEE proceeding of 2010 International Conference on signal Acquisition and processing( ICSAP2010)pp.27-30

5-Farzan Rezaei, Seyed Javad Azhari   "A Highly linear Operational Trans-conductance Amplifier (OTA) with High Common Mode Rejection Ratio "IEEE proceeding of 2010 International Conference on Signal Acquisition and processing (ICSAP2010) pp.18-22.

6-khalil Monfaredi, Hassan  Faraji Baghtash,Seyed Javad Azhari" A Novel Low Voltage Current Compensated High performance Current Mirror/NIC"IEEE proceeding of 11th International Symposium on Quality Electronic Design ISQED 2010pp.437-441

7-Farzan Rezaei, Seyed Javad Azhari "Ultra Low-voltage, rail-to-rail input/output stage Operational Trans-conductance Amplifier(OTA)with high linearity and its application in a GM-C filter "IEEE proceeding of11th International Symposium on Quality Electronic Design ISQED2010pp.231-236

8-Hassan Faraji, , Seyed Javad Azhari," A Novel Low Voltage  High performance Current Mirror",2nd National Electrical Engineering Conference- february2010-Najaf Abad branch (NEEC2010)P.91

9-Mahdi Ahangarian Abhari, Adib Abrishamifar, Seyed Javad Azhari," Ultra Low-power Super Class ABCMOS OTA Cells with Rail-to-rail Operation, "IEEE Latin American Symposium on Circuits and systems (LASCAS), 24-26February2010,page(s):374-377

10- سیدجواد ازهری، احمد آیت الهی، سید حمید موسوی، " طراحی و ساخت سیستم جمع‌آوری داده از نیروگاه همراه با Real-time-multitask میکروکنترلرهای حاوی هسته " کنفرانس علمی- تخصصی صنعت نیروگاه تجربه اول- نیروگاه حرارتی شهید رجایی Power Plant Industry Conference شماره صفحه: 250-239

11-Leila Safari and Seyed Javad Azhari, "A  New low Voltage Low Power Fully differential Current Buffer and IT’S Application  As a Voltage Amplifier "IEEE2010 International Conference on Modeling, Simulation and Control(ICMSC2010), pp.30-34.

12- Seyed Javad Azhari, Alireza Ghorbani and Leila Safari" A Novel Fully differential Current Buffer with Ultra Low Input Impedance ,High CMRR, Low power and Low Voltage  "2011,Proceeding of IEEE 3rd International Conference on Electronics Computer Technology(ICECT2011),V1,pp.229-233 .

13- Seyed Javad Azhari, Alireza Ghorbani and Leila Safari "High CMRR low-Voltage Low power Current output Stage with a Novel CMFB" Proceeding of 2011 IEEE  Int. Conference on Solid –State and Integrated Circuits(ICSIC2011) pp.382-386

14- سیدجوادازهری، حسن برومندنیا"طراحی یک تقویت کننده ابزاردقیق حالت جریان با CMRR بسیاربزرگ با ساختاری جدید مبتنی برناقل جریان تمام تفاضلی" کنفرانس مهندسی برق ایران (ICEE2014)دانشگاه شهید بهشتی

15- Aram Baharmast, Seyed Javad Azhari, Siavash Mowlavi “A New Current Mode High Speed Four Quadrant CMOS Analog Multiplier”   IEEE 2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE).

16-Mohammad Moradinezhad Maryan, Seyed Javad Azhari, Mohammad Reza Hajipour” A Simple Low-Power High-Speed CMOS Four- Quadrant Current Multiplier” IEEE2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE).

17-Hassan Broomandnia, Seyed Javad Azhari ”Design of a fully differential current buffer (FDCB)based on a new common mode feed forward(CMFF)based common mode separation technique” 2015 2nd International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation(KBEI) November 5-6 ,2015

18-پنج مقاله در حال داوری توسط کنفرانسهای IEEE.

19- دو مقاله درحال داوری توسط کنفرانسهای داخلی.

 بازگشت به ابتدای صفحه

کتب منتشر شده

  1 -تالیف کتاب "تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (الکترونیک 2)" ، 762 صفحه، چاپ و انتشار دانشگاه علم و صنعت ایران (اردیبهشت 1390)

  2- تالیف و تدوین 5 کتاب درسی چاپ و انتشار توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران :

  • ترانزیستورهای اثر میدان (10 بار تجدید چاپ)

  • طراحی و کاربرد مدار های مجتمع (IC) آنالوگ بخش اول: اصول (7 بار تجدید چاپ)- مقطع تحصیلات تکمیلی

  • طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع (IC) آنالوگ بخش دو و سه: کاربردها (2 بار تجدید چاپ)- مقطع تحصیلات تکمیلی

  • طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع حالت جریان (CMIC)- درس جدید (در ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • تبدیل داده ها ( ADCs- DACs ) – درس جدید (در دانشگاه علم و صنعت ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  3- طراحی و تنظیم 5 درس جدید دیگر برای مقطع تحصیلات تکمیلی با عناوین زیر:

  • طراحی و کاربرد مدارهای مجتمع حالت جریان 2 - درس جدید (در ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • مدارهای مجتمع دیجیتال حالت جریان - درس جدید (در ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • تبدیل داده های ویژه- درس جدید(در دانشگاه علم و صنعت ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • فیلترهای آنالوگ ویژه- درس جدید(در دانشگاه علم و صنعت ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  • مدارهای ولتاژ وتوان پایین- درس جدید(در دانشگاه علم و صنعت ایران) مقطع تحصیلات تکمیلی

  بازگشت به ابتدای صفحه

سوابق پژوهشی

  ردیف

  عنوان

  1

  طراحی و ساخت کنتور آبی الکترونیکی (نمونه آزمایشگاهی)

  2

  بررسی ابزاردقیق در کنترل و پایداری سدهای خاکی و بتنی

  3

  طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی جذب غبار سیمان

  4

  طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری و کنترل درجه حرارتهای زیاد (پایرومتر)

  5

  طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری فشار آب منفذی

  6

  طراحی و ساخت دستگاه منبع تغذیه سوئیچینگ

  7

  طراحی و ساخت دستگاه تشخیص و تعیین غلظت گاز CO

  8

  طراحی و ساخت دستگاه تولید و اندازه‌گیری ولتاژها و جریانهای بسیار دقیق قابل اندازه‌گیری

  9

  طراحی و ساخت مولد ولتاژهای بسیار ضعیف

  10

  طراحی و ساخت مالتی متر

  11

  طراحی و ساخت دستگاه تست مشخصات تقویت کننده‌های عملیاتی

  12

  طراحی و ساخت دستگاه آشکارساز دود و آتش

  13

  طراحی و ساخت مولد توابع مثلثاتی

  14

  طراحی و ساخت IC زمان سنجی و توجیه مختصات رادار بروش EPLD با نام ECPV4AM

  15

  طراحی و ساخت سیستم جمع آوری اطلاعات از ترموکوپل

  16

  طراحی و پیاده‌سازی پردازنده کارت آنالوگ جمع آوری داده نیروگاه با استفاده از FPGA

  17

  طراحی و ساخت صندوق اخذ رأی هوشمند

  18

  طراحی پردازشگرهای حالت جریان

  19

  طراحی و ساخت کالیبراتور دقیق ولتاژ

  20

  طراحی و ساخت مبدل D/A و D/A صوتی

  21

  طراحی و ساخت کنتور الکترونیکی حجم نفت

  22

  طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی کنتور آب

  23

  طراحی و ساخت فیلترهای gm-C جریانی

  24

  طراحی و ساخت current op-Amp

  25

  طراحی و ساخت دستگاه سنجش فرمان گشتاور سرعت دورانی و موقعیت زاویه‌ای

  26

  طراحی و ساخت دیده بری الکترونیکی با °360 زاویه دید فضائی

 • انجام حدود 45 پروژه پژوهشی کاربردی – صنعتی و انجام 60 پروژه علمی دانشگاهی که بعضی در جدول بالا آمده.

 • تدوین بیش از 120 جلد گزارش تحقیقاتی  (صنعتی  و دانشگاهی) با 85 عنوان.

 • رئیس کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران در سال 1995 ( ICEE 95 ). این کنفرانس توسط بخش مهندسی و فن آوری یونسکو و IEE حمایت مالی شد همچنین شخصیتهایی مانند پروفسور عبدالسلام (برنده جایزه نوبل) و پروفسور فضل الله رضا حمایت علمی (مشاور علمی) می شد.

 • داوری مجلات معروف بین المللی  ISIو ملی ISC( IEEE, IJE, Microelectronics, JCCPو.........)

• داوری پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاههای کشور

• داوری پروژه های صنعتی وزارت ها،  سازمانها وشرکتهای صنعتی کشور

 

 بازگشت به ابتدای صفحه

 افتخارات کسب شده:

 • مبدع ومخترع اولین "پل جریانی"که بانام اینجانب ودانشجویم نام گذاری شده است"  AZ - KA ".مقاله 7 بخش 2-2 این مجموعه

 • ابداع یک تقویت کننده خاص که در د نیا بنام اینجانب نامیده وارجاع داده میشود. ردیف 9 بخش 2-2 این مجموعه

 • دریافت تقدیرنامه از ریاست محترم جمهور بمناسبت ”خدمت ارزنده در ارتقاء شاخص‌های علمی و فرهنگی کشور“ در سال 1380.

 • دریافت جایزه دانشگاه رتبه اول در کشور (در همه زمینه‌ها) در سمت ریاست دانشگاه در سال 1379.

 • دریافت جایزه مقام اول کشوری در زمینه ”توسعه منابع انسانی“ در سمت ریاست دانشگاه در سال 1378.

 • دریافت جایزه دانشجویان محقق برجسته (O.R.S) از انگلستان در طول مدت دوره دکترا.

 • جایزه بنیاد البرز به مناسبت احراز مقام اول کشور در بین فارغ التحصیلان سال 1354 در رشته مهندسی برق (الکترونیک) از دانشکده علم و صنعت ایران .

 • دریافت جایزه از استاندار خراسان به مناسبت احراز رتبه نخست در دانشسرای مقدماتی در سطح استان خراسان در سال 1342.

 بازگشت به ابتدای صفحه

آزمایشگاههای تحقیقاتی:

1- آزمایشگاه تحقیقاتی اندازه گیری وابزار دقیق.

2-آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی مدار ها وسیستمهای الکترونیک .

       3-آزمایشگاه میکرو الکترونیک دانشگاه (عضو شبکه آزمایشگاههای ملی میکرو الکترونیک-ستاد میکروالکترونیک ریاست جمهوری)

دفعات مشاهده: 9601 بار   |   دفعات چاپ: 1333 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 206 بار   |   0 نظر

CAPTCHA
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پژوهشکده الکترونیک می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .