جلسه معارفه و نشست آموزشی ورودیهای جدید کارشناسی دانشکده مهندسی برق با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونین و مدیران گروههای و برخی از اساتید راهنمای ایشان شنبه 96/7/29 در سالن ملاصدرا دانشکده مهندسی برق برگزار گردید. " > دانشگاه علم و صنعت ایران - School of Electrical Engineering - دانشکده مهندسی برق
album album 1/27 album
album
10
Slower
Faster
  جلسه معارفه و نشست آموزشی ورودیهای جدید سال 96 کارشناسی دانشکده مهندسی برق   album

جلسه معارفه و نشست آموزشی ورودیهای جدید کارشناسی دانشکده مهندسی برق با حضور ریاست محترم دانشکده، معاونین و مدیران گروههای و برخی از اساتید راهنمای ایشان شنبه 96/7/29 در سالن ملاصدرا دانشکده مهندسی برق برگزار گردید.
[دانشکده مهندسی برق ] [فهرست آلبوم‌ها ]