album album 1/5 album
album
10
Slower
Faster
مراسم تودیع و معارفه رییس دانشکده فیزیک album

با حضور هیات رییسه دانشگاه، مراسم تقدیر از رییس سابق دانشکده فیزیک و معارفه دکتر فیض آبادی(رییس جدید دانشکده)، نوزدهم اسفندماه 1392 برگزار شد.
[دانشگاه علم و صنعت ایران ] [فهرست آلبوم‌ها ]