کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک- یاد ایام ...
یاد ایام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط فرهنگ ذبیحیان - ورودی 1365

  دکتر شجاعی فرد و جمعی از دوستان 62- 65

 

 

AWT IMAGE

  ترم اول 1363- ارسالی از طرف محمود خاکپور 1363

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط: عزیز عالی نژاد ورودی 1362

  روز فارغ التحصیلی در 1366

 

 

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط: عزیز عالی نژاد ورودی 1362

  دانشجویان ترم آخر سیالات- 1366

 

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط غلامرضا فراهانی ورودی 1362

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط: احمد شیرزادیان ورودی 1357

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط: احمد شیرزادیان ورودی 1357

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط: احمد شیرزادیان ورودی 1357

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط: احمد شیرزادیان ورودی 1357

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط: احمد شیرزادیان ورودی 1357

 

 

 

 

 

AWT IMAGE

  ارسالی از محمد عنایت زاده (شوشتری) ورودی 1358

 

 

AWT IMAGE

  ارسالی از محمد عنایت زاده (شوشتری) ورودی 1358

 

 

AWT IMAGE

  ارسالی از محمد عنایت زاده (شوشتری) ورودی 1358

 

 

AWT IMAGE

  سفر به اهواز آبادان

 

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط حمید کمالی نوین-ورودی 57

  جام شهید چراغ پور

  مسابقات بین دانشگاه های کشور که علم وصنعت اول شد

 

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط احمد تقی پور - ورودی 1371

  اردوی مشهد- 1371

 

 

 

 

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط منصور آبام – ورودی 1368

 

 

AWT IMAGE

 ارسال توسط اسفندیار شکور پور _ورودی 1346

 

AWT IMAGE

 ارسال توسط اسفندیار شکور پور_ورودی 1346

 

AWT IMAGE

  ارسالی توسط فرزاد حناچی – ورودی 1367

AWT IMAGE

  ارسالی توسط فرزاد حناچی – ورودی 1367

AWT IMAGE

ارسال توسط محسن عبادی_ورودی 1358

AWT IMAGE

ارسال توسط محسن عبادی_ورودی 1358

AWT IMAGE

ارسال توسط محسن عبادی_ورودی 1358

AWT IMAGE

ارسال توسط محسن عبادی_ورودی 1358

نشانی مطلب در وبگاه کانون دانش آموختگان و اساتید دانشکده مهندسی مکانیک:
http://www.iust.ac.ir/afcmech/find.php?item=1.75.33.fa
برگشت به اصل مطلب